Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 juni 2015

Aandacht voor beleving van oneindigheid van de zee


'Het is nu of nooit'

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De vier burgemeesters van Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en Zandvoort strijden samen tegen de komst van 700 windmolens voor hun kust. Maandag 29 juni schreven de vier mannen ansichtkaarten aan minister Henk Kamp om hem te vragen zijn besluit over de windmolens op 18 kilometer van de kust te heroverwegen.

Vlak voor het tekenen van de ansichtkaarten, liepen de burgervaders op blote voeten van strandpaviljoen Beachclub O naar de waterkant. Waarom zijn ze zo tegen de windmolens? Immers, ook bij de kusten van Duitsland en Engeland staan windmolens en een aantal Duitse toeristen hebben desgevraagd al aangegeven, dat uitzicht op windmolens hen niet zal verhinderen om naar de Nederlandse kust te komen.

De Katwijkse burgemeester Jos Wienen wil één ding duidelijk maken: 'We zijn vóór windmolens, maar dan wel in Ijmuiden-Ver. We willen geen hekwerk van windmolens langs de kust; dan hebben we een industrieel landschap bij het strand. Zet die windmolens iets verder weg, want dan kun je er ook meer bij zetten.' Zijn collega-burgemeester Jan Rijpstra was het hier mee eens. 'We proberen met deze ansichtkaartenactie aan tafel te komen bij Henk Kamp. Bij IJmuiden-Ver kun je drie keer zoveel turbines plaatsen ,met een totaal aantal van 6.000 megawatt. En het kost slechts 70 cent per huishouden per jaar meer. Waar praten we dan over?!' Rijpstra zag nog een positieve ontwikkeling, die afgelopen week plaatsvond: de gerechtelijke uitspraak dat de rijksoverheid meer moet doen op het gebied van duurzaamheid. 'Plaats die windmolens bij IJmuiden-Ver en maak als land hiermee een geweldige sprong voorwaarts met duurzame energie!'

Toch zijn niet alle kustgemeenten bij deze ansichtkaartenactie betrokken. Volgens de vier burgemeesters is het een kwestie van tijd, voordat dit wel gebeuren gaat. 'Den Haag begint zich nu ook over de komst van de windmolens te roeren', zo stelde Wienen. 'Er dreigen 700 windmolens langs de kust te komen. Het is nu of nooit om hier aandacht voor te vragen. Want het gaat om de beleving van de oneindigheid van de zee.'

24 juni 2015

College grijpt in bij Bescal

JOEP DERKSEN
LISSE – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingegrepen in de manier waarop Bescal haar taken uitvoert. Dat maakte wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 16 juni bekend. Bij de gebruikers van de sociale accommodaties bestaat al jaren grote onrust over de manier waarop Bescal de toegang tot die accommodaties regelt en de kosten die daar aan verbonden zijn.
Zo moeten 150 senoren in De Beukenhof binnen vijf minuten de grote zaal betreden en er in diezelfde tijd ook weer uit zijn. De treuzelende ultrasenior die niet zo snel zijn rollator weet te vinden, loopt het risico veroorzaker te zijn van een door Bescal opgelegde naheffing. Stichting De Paraplu had gevraagd om coulance bij Bescal, zodat de ouderen meer tijd kregen om de Beukenhofzaal te betreden en te verlaten. Maar Bescal weigerde dit. Ook toen het college van burgemeester en wethouders met hetzelfde verzoek kwamen, smeet Bescal de deur dicht.
Daarom heeft het college besloten om in te grijpen. De Roon licht toe: ‘Het lijkt ons wel redelijk  dat je niet binnen een paar minuten naar buiten kunt gaan. We hebben Bescal uitgenodigd wat meer ruimte te bieden. Die uitnodiging heeft Bescal niet direct opgepakt. We hebben als college besloten om mogelijk te maken, dat de gebruikers bij alle accommodaties een kwartier van tevoren toegang hebben en dat er tot een kwartier na afloop van een activiteit een uitloopmogelijkheid is. Als een zaal voor een uur wordt gehuurd, is de beschikking over die zaal dan de facto een half uur extra.’ Alleen als een zaal net voor of net na een activiteit aan een andere organisatie verhuuurd is, blijft de oude regeling van ‘wegwezen binnen vijf minuten’ geldig.
Het is opmerkelijk, dat Bescal al die tijd bleef weigeren om aan zo’n redelijk verzoek te voldoen. De Roon licht toe, waarom dat is. ‘Dit heeft gevolgen voor de exploitatieopzet een begroting van Bescal. Maar uit dit collegebesluit blijkt,  dat we wel degelijk luisteren naar de inwoners, ook al duurt het soms wat langer.’ Dat wil niet zeggen, dat het college altijd gaat ingrijpen op het moment dat er klachten zijn. De Roon: ‘We moeten wel oppassen dat we als gemeentebestuur voortdurend op de stoel van Bescal gaan zitten. Eerst moet het probleem daar landen waar het hoort, dan kunnen we een suggestie geven en als het niet opgepikt wordt, kun je zoeken naar een oplossing. We hebben als gemeente niet teruggeschrikt voor het zoeken van een oplossing.’ Overigens heeft dit ingrijpen volgens de wethouder niets te maken met het besluit van directeur-bestuurder Angela van Lienen om haar contract niet te verlengen. Haar is ook niet gevraagd om haar besluit te heroverwegen. De Roon: ‘We respecteren het besluit om haar contract niet te verlengen.’

Geen nieuwe geluidsinstallatie

LISSE – De Greef kan fluiten naar een nieuwe cd-speler en geluidsinstallatie. Het college van burgemeester en wethouers wil hier geen 10.000 euro aan uitgeven. Wethouder Adri de Roon (D66) liet dinsdag 16 juni weten, dat zo’n investering ‘niet verantwoord’ was, ‘gezien het geringe gebruik van de Greef’.

Huurtarieven stijgen met 5,4%

JOEP DERKSEN
LISSE – De tarieven voor de binnensportaccommodaties van De Waterkanten worden verhoogd met maar liefst 5,4%. Dat is ruim 500% meer dan het inflatiepercentage, maar wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) vindt het toch verantwoord om dit besluit te nemen.
Ruigrok laat hier over weten: ‘ We moeten de nieuwe tarieven vaststellen voor het volgende seizoen. We verhogen de binnensportaccommodaties van 1 juli tot 1 juli 2016 met 5,4%. Dat is hoger dan we gewend zijn, maar in het kader van de geplande nieuwbouw hebben we de tarieven vijf jaar lang niet verhoogd.’
De wethouder vervolgt: ‘We denken dat alle verenigingen dat op kunnen brengen. De accommodatie is pas vrij recent geopend. We gaan er van uit, dat er wat ledenaanwas is. We hebben gekeken naar het draagvalk van de verenigingen en de tarieven die in omliggende gemeenten liggen. We denken dat het gerechtvaardigd en verantwoord is.’ De tarieven voor de tennishal van de LTC ontkomt aan de forse huurverhoging; daar gaat de huur met slechts 0,4% omhoog.

Pleidooi voor Flower Science Center

JOEP DERKSEN
LISSE – De realisatie van een Flower Science Center vergroot de kans dat de PPO in deze gemeente blijft. Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) een bollenondernemer Leo Berbee overhandigden dinsdag 16 juni een ‘visiestuk over het Flower Science center’ aan het college van burgemeester en wethouders.
De VVD beschouwt het plan voor een Flower Science Center  als een paradepaardje, omdat twee vooormalige VVD-wethouders (Bas Brekelmans en Cia Kroon, JD) zich hier voor hebben ingezet. ‘De toekomst van deze streek ligt niet in de uitbreiding van de bollenteelt’, licht Slootbeek toe. ‘In de Noord-Hollandse polders is hier veel meer ruimte voor. Voor de Bollenstreek is het van belang om de voorsprong op het gebied van innovatie, veredeling en de samenwerking met de pharmaceutische industrie uit te breiden.’
Een groepje ondernemers heeft samen met onderzoeksinstituten en vertegenwoordigers van overheidsafdelingen gebrainstormd over hoe het Flower Science Center eruit moet komen te zien. Als eerste moet het draagvlak voor de komst vergroot worden; niet alleen de gemeente Lisse, maar ook de andere bollengemeenten moeten zich hiervoor (financieel) inzetten. Ook moet er één aanspreekpunt komen voor de aansturing van het Flower Science Center.’ Een vast gebouw voor zo’n center zou mooi zijn, maar is niet per sé  noodzakelijk de eerste vijf jaar. Volgens de VVD kan ook gebruik gemaakt worden van faciliteiten bij de ESA-BIC en PPO. Slootbeek: ‘Nu is het moment om wat te doen. Ga niet wachten op andere ontwikkelingen (zoals de Carolus Clusius Campus, JD). Dat kost tijd en risico. De andere science centers gaan door: als het hier niet opgepakt wordt, pakken andere science centers het er ook bij.’
Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) nam het document met dank in ontvangst. ‘We gaan minitueus kijken naar deze visie. Ik ben er heel blij mee. Dit is ook een vorm van participatie; alle inbreng is welkom.’

Debatteren over duurzaamheid

JOEP DERKSEN
LISSE – Wethouder Adri de Roon (D66) vroeg zich donderdag 18 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur openlijk af of een bezuiniging wel door moet gaan. Eerder dit jaar had de gemeenteraad ingestemd met het stopzetten van de subsidie voor de Duurzaamheidsprijs, maar Lisse is de enige gemeente die dit wil.
‘Willen wij als Lisse als enige afhaken?’, zo vroeg De Roon zich af. Ook de vertegenwoordigers van de gemeenteraad waren er nog niet uit, welke duurzaamheidsmaatregelen de gemeente dit en volgend jaar moet gaan nemen. Al lijkt er wel een meerderheid te bestaan om zo’n 200.000 euro uit te geven aan allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Voorstellen hiervoor kwamen van het Duurzaamheidsplatform.
Zo wordt er 100.000 euro gestopt in een ‘revolverende lening’, waarbij inwoners geld kunnen lenen voor een duurzaam project of verbouwing. Ook is er 30.000 euro gereserveerd voor de aanleg van zonnepanelen. Het Duurzaamheidsplatform had ook 29 ideeën opgesteld voor kleinere uitgaven, variërend van 500 euro tot 2000 euro, bijvoorbeeld waar het gaat om het energiezuiniger maken van huizen die gebouwd zijn tussen 1950 en 1980.  Voor al die ideeën is 60.000 euro gereserveerd. De gemeenteraad praat donderdag 25 juni verder over dit onderwerp.

Geen schaliegasboringen

LISSE – De gemeente is tegenstander van het boren naar schaliegas. Tijdens een vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nam burgemeester Lies Spruit dit standpunt in, zo liet ze donderdag 18 juni weten tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) had hier een vraag over gesteld. Spruit informeerde de commissieleden over de redenen waarom de gemeente tegenstander is van schaliegasboringen. 'Dat heeft te maken met de verontreiniging van de bodem en alles wat er verder mee samenhang.’ Spruit stemde tegen het boren naar schaliegas zonder de overige collegeleden hierover te informeren, maar achteraf bleken alle collegeleden het met dit standpunt eens te zijn.

Handboek voor beter werken met projecten

JOEP DERKSEN
LISSE – Met behulp van een nieuw opgesteld handboek, moeten de ambtenaren beter gaan werken. Vooral waar het gaat om het ‘projectmatig werken’. De afgelopen twintig jaar heeft de gemeente vele tientallen miljoenen guldens en euro’s geïnvesteerd in de aankoop van allerlei stukken grond. En vaak werd de hoofdprijs betaald, juist in periodes dat de markt voor onroerend goed niet goed was.
Voorbeelden hiervan werden ook gegeven tijdens een presentatie door een ambtenaar. Dan gaat het om gronden als Hobaho, Dever-Zuid, het terrein Heemskerk met de opstallen, CNB en Geestwater. Hoge verwachtingen werden gewekt om op die gebieden huizen te bouwen en zo het geïnvesteerde geld mét winst terug te verdienen. Die ambities bleven staan, zo bleek tijdens de presentatie, ook tijdens de recessie van de afgelopen zeven jaren.
Hoewel er daadwerkelijk zaken zijn gerealiseerd, zoals de nieuwbouw van het Fioretti, het zwembad en de sporthal op de Waterkanten, moet er toch beter gewerkt worden door de ambtenaren. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) liet donderdag 18 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur hierover weten: ‘We hebben een handboek opgesteld om te leren uit het verleden.’ Met dat handboek moeten de risico’s in de huidige projectenportefeuille verkleind worden. Een groot aantal contracten zijn afgesloten onder slechte marktomstandigheden. Nieuwe contracten moeten afgesloten worden om dat risico te verkleinen. In de toekomst moet de gemeenteraad ook beter toezicht houden op het type woningen dat gebouwd gaat worden. Zo moet voorkomen worden, dat er verkoopconcurrentie ontstaat tussen verschillende woningbouwprojecten. Om de ambtenaren te begeleiden, wordt een trainercoach aangetrokken. Deze persoon loopt door de organisatie rond om de mensen te trainen volgens de werkwijzes van het handboek.

Hoop voor bomen

LISSE – Er bestaat nog kleine hoop dat een deel van de bomen tegenover het gemeentehuis niet gekapt worden. Die bomen zouden in eerste instantie weg moeten voor de plannen van De Factorij, maar die oorspronkelijke plannen haalden het niet. Nu stelt het bedrijf Horsman & Co nieuwe tekeningen op om nieuwbouwwoningen te realiseren. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) stelde donderdag 18 juni naar aanleiding van een vraag van Martijn Tibboel (VVD): ‘We hebben meermalen gevraagd aan Horsman of ze de bomen willen behouden bij  het plan De Factorij. Ze waren er niet echt toe genegen, maar er zijn een aantal scenario’s, waarbij een aantal bomen behouden kan blijven.’

Klachten over fietspad

LISSE – De gemeente gaat kijken naar de staat van het asfalt op het fietspad achter het Keukenhofbos. Deze toezegging deed wethouder Evert Jan Nieuwenhuis donderdag 18 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur naar aanleiding van een vraag van commissielid Mart van der Vlugt (PvdA/GroenLinks). De wethouder had van andere inwoners ook al klachten gehoord over dit fietspad en liet aan Van der Vlugt weten: U mag van ons verwachten dat wij dit uitzoeken. Als het fietspad niet goed is, gaan we het aanpakken.’

‘Meer sociale woningen voor jonge gezinnen’

JOEP DERKSEN
LISSE – In 2025 is een meerderheid van de inwoners ouder dan 55 jaar. Dat blijkt uit een Woonvisie, die donderdag 18 juni gepresenteerd werd door Marnix Groenland van het bureau Companen. Met name het aantal 75-plussers groeit fors. De woningbouw moet hier op aangepast worden, aldus Groenland. En dan moeten er geen hoge flats komen, maar ‘karakteristieke woningbouw’ die bij het dorp past.
Ook moet de gemeente meer inzetten op betaalbaar wonen. Met name voor gezinnen met twee kinderen en zelfs tweepersonenhuishoudens. Vaak kunnen zijn maar zo’n 400 euro per maand betalen voor de huur. Hiervoor moeten veel meer sociale huurwoningen en sociale koopwoningen worden bijgebouwd. En dan nog wordt het een probleem voor de jongere gezinnen om aan zo’n woning te komen, want de meeste van deze woningen worden via Woonzicht.nl toegewezen aan ouderen die al veel langer staan ingeschreven bij dat woonruimteverdeelprogramma.
Groenland adviseerde ook, dat de woningbouwcorporaties hun huren minder verhoogd of zelfs verlaagd. Als tegenprestatie kunnen huurders dan een deel van het onderhoud aan en om de eigen woning zelf verzorgen. De gemeenteraad moet in december de Woonvisie vaststellen.

Niet handhaven leidt tot onvrede bij ondernemers

JOEP DERKSEN
LISSE – Burgemeester Lies Spruit weigert om te handhaven tegen een illegaal terras bij Huis van Cultuur Floralis. De komende weken mag dat terras daar rustig blijven staan, zo informeerde ze de leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 18 juni.
Onlangs is Floralis, dat met miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld tot stand is gekomen, geopend. In dat gebouw zit ook een horecafaciliteit en deze lijkt meer gelijk te zijn dan andere horecazaken. Commissielid Martijn Tibboel (VVD) wilde weten, waarom Floralis zomaar tafeltjes buiten kan zetten op openbare parkeerplaatsen, zonder dat hier een vergunning voor is aangevraagd. ‘Ondernemers moeten dat in de rest van het centrum niet proberen.’
De burgemeester liet weten, dat die tafels en stoeltjes daar worden neergezet om te voorkomen, dat er werkbusjes op de parkeerplaatsen komen te staan. ‘Dan weten mensen niet dat ze open zijn. Ik weet dat het niet mag, maar ik kan begrijpen dat ze de aandacht er op willen vestigen dat ze open zijn. Er stonden vanavond drie tafeltjes buiten. We maken een punt van iets wat geen punt is. Als deze tijdelijke situatie voortduurt, gaan we er wat van vinden, maar het is net anderhalve week open. Erwordt wel heel scherp door collega-ondernemers op gereageerd. Dat is mijn eigen mening.’
De woorden van de burgemeester vallen in slechte aarde bij de hardwerkende ondernemers die met eigen geld hun zaak hebben moeten opzetten en hun pand zonder overheidssteun moeten betalen. Zo laat René Dikhoff, eigenaar van grand café A-Muze, weten op de Facebooksite van Wakker Lisse: ‘Als wij vorig jaar een tafeltje buiten hadden staan in de winter nadat onze vergunning was afgelopen, stond er binnen een dag een BOA... Of twee!’ En Teun Oosthoek, eigenaar van De Gewoonste Zaak, stelt op diezelfde site: ‘Ideetje voor de Taveerne: tafeltjes en een paar stoelen op de parkeerplaats zetten, om aan te geven dat we open zijn. Morgen maar eens mee beginnen. Ben benieuwd hoe lang dat duurt.’

‘Albert Heijn pand is ramp voor Noordwijk’

NOORDWIJK – De politiek baalt er enorm van, dat Albert Heijn een grote blokkendoos mag bouwen op het Hoogvlietterrein aan het einde van de Kerkstraat in Noordwijk-Binnen. De bouwtekeningen voldoen totaal niet aan ‘de Noordwijkse bouwstijl’, maar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad staan volkomen machteloos om iets aan de vorm of aanblik van het te realiseren gebouw te voldoen.
Het enorme pand met 1500 m2 aan supermarktoppervlakte voldoet namelijk aan alle regels. Ook komen er 91 parkeerplaatsen voor de bezoekers van de nieuwe supermarkt. De Albert Heijn krijgt de mogelijkheden om voorraden bij te vullen, door vrachtwagens op de laad- en losstrook te laten parkeren. Deze strook wordt volgens wethouder Hans Bakker ‘iets vergroot’. Bakker: ‘Dat betekent dat winkeliers onderling afspraken moeten maken wie er wanneer mag laden en lossen.’
Carina Drijver (D66) vond de bouwtekeningen ‘niet echt mooi’ en stelde: ‘Er komt een platte doos met parkeerplekken op het maaiveld. Waarom worden die parkeerplekken niet op de platte doos geplaatst? Dan krijgen al die bewoners niet die parkeerplekken en je kunt er een groene zone van maken. Het is een onbenutte kans als je er geen gebruik van kan maken.’ De wethouder liet weten, dat hij deze suggestie wil doorgeven aan de initiatiefnemers, maar maakte ook duidelijk, dat er weinig kans is dat hier wat mee gedaan wordt. ‘Er zijn veel moeizame gesprekken geweest met de iniitatiefnemer om er het optimale uit te halen. De huidige bouwtekeningen zijn het resultaat er van.’ Commissielid Paul Taverne (VVD) werd ‘helemaal stil van wat daar op het plaatje staat. Er zit heel weinig daglicht in, het ziet er niet uit. Laat die ondernemer zien dat we allemaal aandacht geven aan kwaliteit. Het is een ramp voor Noordwijk als we dit in de Raadhuisstraat gaan neerzetten.’

Gemeente vergroot de hoop niet

NOORDWIJK – Een door de gemeenteeraad aangenomen motie over het inzamelen van taxussnoeisel wordt niet uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. Die inzameling is vooral een zaak van hoveniers en particulieren, zo vindt het college.
Schoon taxussnoeisel kan gebruikt worden als basisgrondstof voor chemotherapie bij kankerbestrijding. De organisatie ‘Vergroot de hoop’ roept particulieren, ondernemers en overheidsorganisaties op om taxussnoeisel hiervoor apart in te zamelen. De gemeenteraad zag dit op voorspraak van D66 wel zitten, maar de gemeente doet hier toch niet aan mee. Volgens het college staan er weinig taxussen op gemeentegrond. En hoveniers zamelen het taxussnoeisel al in bij particulieren, maar bij die particulieren is de hoeveelheid aan taxussen ‘verwaarloosbaar. Als er taxus van de juiste soort (baccata) is aangeplant, betreft dit vaak kleine planten met relatief weinig snoeisel per jaar.’

Klotsend geld

NOORDWIJK – ‘Het geld blijft over de rand klotsen’. Tot deze conclusie komt raadslid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks), nadat hij leest dat Noordwijk 90 miljoen euro aan bestemmingsreserve heeft. Dit bedrag is vorig jaar gestegen van 84 miljoen euro naar 90 miljoen euro.
Raadslid Jacques Elvader (Puur Noordwijk) wees Wiersema er op, dat dit geld gebruikt wordt voor toekomstige uitgaven, zoals de exploitatie van het zwembad, bodemsanering en dekking van extra kosten voor het sociaal domein. Wethouder Gerben van Duin vatte het luchtig op en stelde: ‘Het geeft wel een lekker gevoel dat er reserves zijn, zodat we over veertig jaar een zwembad en sporthal kunnen bouwen. We hebben zo toch een nalatenschap.’

Nieuwe Retailmanager goed betaald

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – René Hendriks wordt de nieuwe Retailmanager. De komende negen maanden gaat hij één dag per week werken, om de aantrekkelijkheid van de detailhandelzaken te vergroten. En initiatieven ondernemen om meer winkelend publiek naar de verschillende winkelstraten te krijgen. Voor dit baantje krijgt hij 50.000 euro uitbetaald. Dat is omgerekend 1.000 euro per werkdag.
Maar op voorspraak van onder meer Bea Veenvliet van De Kern Gezond, Maarten van den Berg namens Hoofdstraat Koopcentrum en Cees van Wijk, voorzitter van de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV), ging de politiek hier toch mee akkoord. De insprekers wezen de politici er op, dat er weliswaar allerlei plannen gemaakt zijn om de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden te vergroten. Maar die plannen moeten wel uitgevoerd worden en iemand moet het initiatief nemen. De winkeliers zelf hebben daar geen tijd voor, omdat ze vaak zeven dagen per week met hun zaak bezig zijn. Retailmanager Hendriks zou deze taken kunnen vervullen.
Over wat hij gaat doen, liet Hendriks donderdag 18 juni weten: ‘Ik breng doelgroepen in beweging, vanuit marketing, communicatie en recreatie. Ik wil de bezoekers van de winkels een goed gevoel geven. Zowel waar het gaat om de fysieke locatie als via digitale presentatie.’ Hierop vulde Van Wijk aan, dat Hendriks binnen negen maanden vier zaken voor elkaar moet krijgen. Binnen de gemeente moeten alle openingstijden overal hetzelfde zijn. Ook moet de inrichting van de winkelstraten verbeteren, bijvoorbeeld door het ophangen van vlaggen. Maar ook moeten er meer fietsparkeerplekken komen. Daarnaast dient Hendriks zich in te zetten om de samenwerking te vergroten tussen de winkeliers uit de Kerkstraat en de Hoofdstraat. Tot slot wordt Hendriks de motor achter een nieuw ‘loyaliteitsprogramma’, waarbij een spaarsysteem voor klanten wordt opgezet. Wethouder Barnhoorn deelde mee, dat van die 50.000 euro een bedrag van 11.000 euro besteed moet worden aan het geven van ‘een eerste aanzet tot die initiatieven’. Wat Barnhoorn betreft, kan Hendriks zo snel mogelijk aan de slag. ‘We willen dat meneer Hendriks nog voor de zomervakantie start.’ De gemeenteraad neemt hierover op 2 juli een beslissing.

NRB en ZVN in één gebouw

NOORDWIJK – De gemeenteraad gaat hoogstwaarschijnlijk akkoord met de komst van een gemeenschappelijk gebouw op het strand voor de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) en de Zeilvereniging Noordwijk (ZVN). Dit pand wordt twee verdiepingen hoog, maar door het verhoogde duin erachter, zouden de bewoners van de flat Zeewijk hier geen last van hoeven te hebben. De bestuursleden van de NRB en de ZVN zegden donderdag 18 juni toe, dat ze de bewoners goed op de hoogte zullen houden van de bouwplannen.
Wethouder Barnhoorn verzekerde de politici er van, dat de bebouwing niet boven de duinen mag uitsteken. ‘Dat is één van de voorwaarden om het gebouw daar te plaatsen.’ Gemeenteraadslid Brink (Puur Noordwijk) was echter bang voor ‘precedentwerking’. Ze vroeg:  ‘Wat als de KSN (Kitesurfers, red.) zegt dat ze ook twee lagen willen?’ Barnhoorn was hier niet zo bang voor en stelde dat het volgens de Strandnota mogelijk is om op deze locatie bij afrit 10 een gebouw van twee verdiepingen te hebben. Dit onderwerp wordt op 2 juli besluitvormend behandeld.

Raadsfracties dragen zeggenschap geld over

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Voortaan beslissen de raadsfracties niet zelf meer hoe ze hun fractiebudget besteden. In totaal gaat het om een bedrag van 36.000 euro en dat geld wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Van dat bedrag kunnen de politici cursussen volgen of andere activiteiten ondernemen.
De meeste politieke partijen vonden het niet meer van deze tijd om zo’n bedrag aan gemeenschapsgeld over te dragen. Daarom dienden VVD, Puur Noordwijk, CDA en Lijst Salman Noordwijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 juni een voorstel in, om dat bedrag onder te brengen bij de raadsgriffier. Wanneer een politieke partij geld wil hebben uit dit potje, bekijkt de griffier vervolgens of aan de voorwaarden wordt voldaan om dat geld beschikbaar te stellen.
Met name D66 had moeite met deze nieuwe manier. Fractievoorzitter Koen van Asten liet weten: ‘We hebben al plannen gemaakt voor trainingen en dat geld zouden we kwijt zijn. Ook is het belangrijk dat fracties zelf regie hebben over het raadswerk.’ Deze argumenten konden fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) niet overtuigen: ‘Ons fractiebudget is ongelooflijk hoog, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dat is niet meer van deze tijd. U mag best fractietrainingen hebben. Als die trainingen voldoen aan de regels, zal de griffier er ongetwijfeld ja op zeggen. Bovendien kunnen andere fractieleden ook medoen aan zo´n training. Dat maakt de raad sterker.’
Zijn collega Taetske Visser (Puur Noordwijk) deed er nog een schep bovenop: ‘Het totale bedrag is 36.000 euro en dat is ontzettend veel geld. Het is onverantwoord dat wij dat met elkaar zouden verdelen. Ik vind het onverantwoord dat D66 drie trainingen van 500 euro, dus 1500 euro, aan gemeenschapsgeld uitgeeft. Die training kunnen we ook met ons allen volgen!’
Raadslid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) was niet blij met het voorstel. ‘Als het budget wordt overschreden, kan het zijn dat sommige partijen een oordeel moeten geven over de aanvraag van andere partijen. Dat kan alleen tot ellende leiden.’ Fractievoorzitter Stephanie van den Berg (Noordwijk Zelfstandig) kon zich echter wel vinden in het voorstel. Wel vroeg én kreeg ze de geruststelling, dat het voor nieuwe partijen altijd mogelijk zal blijven om trainingen te geven aan onervaren raadsleden; trainingen die meer ervaren raadsleden niet meer nodig hebben. Hierna werd het voorstel door een ruime meerderheid van de raad aangenomen.

Wegen Duurzaam Veilig

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Wanneer fietsers voorrang krijgen op rotondes, gebeuren er meer ongelukken. Deze mededeling deed verkeersexpert Linda van Ruiten op donderdag 18 juni tijdens een politieke vergadering. Ook maakte ze bekend, dat er in Noordwijk geen zogeheten black spots zijn. ‘Er is geen sprake van objectieve onveiligheid, alleen van subjectieve onveiligheid.’
De verkeersveiligheid is namelijk enorm gestegen de afgelopen tientallen jaren. Niet alleen in Noordwijk, maar in heel Nederland. De gemeenteraad wil, dat er in 2020 nul verkeersdoden vallen in het verkeer. Daarom worden veel wegen ingericht volgens het ‘Duurzaam veilig’ uitgangspunt. Zo mogen er geen dikke bomen langs de kant van de weg staan, maar paaltjes die afknappen als je er tegen aan rijdt.
Op wegen waar vrij liggende fiets- en wandelpaden naast liggen, mag 50 kilometer per uur gereden worden. Een voorbeeld hiervan is de Beeklaan. Ook de Parallelboulevard moet volgens Van Ruiten een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur behouden. ‘Met 8.000 motorvoertuigen per dag is (een maximumsnelheid van, JD) 30 km zeker niet beter. Dan moet je voor 50 km gaan.'

Werksessie over aula

NOORDWIJK – De besluitvorming over de komst van een nieuwe aula op de oude begraafplaats lijkt in een wat sneller vaarwater te komen. Op 25 juni wordt er een werksessie gehouden, zo liet wethouder Dennis Salman (LSN) weten naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Dirk Klinkenberg (Puur Noordwijk). Na deze werksessie stellen de ambtenaren een voorstel op voor het college van burgemeester en wethouders.

Wethouder Bakker moet zin zeggen

NOORDWIJK – Even leek het er op, dat wethouder Hans Bakker van alles te verbergen had voor de gemeenteraadsleden. Hij weigerde de raadsleden donderdag 18 juni te vertellen welke zin er ontbrak in een raadsvoorstel over het Bonnikeplein. Fractievoorzitter Stephanie van den Berg (Noordwijk Zelfstandig) had hier om gevraagd, maar in eerste instantie wilde Bakker deze vraag alleen maar schriftelijk beantwoorden.
Nadat Van den Berg er op aandrong, dat ze direct wilde weten wat er in die zin stond, en zij hierbij gesteund werd door de VVD en CDA ging Bakker overstag. In de zin zelf bleken totaal geen geheime dingen te staan. Er zou bij de tekeningen voor het Bonnikeplein ‘een bepaald misverstand’ ontstaan zijn doordat de tekst van de ruimtelijke onderbouwing niet helemaal overeenkomt met de tekeningen.

Wethouder Fles voelt zich bedot

NOORDWIJK – Wethouder Marie José Fles is niet blij met uitspraken van de Teylingse wethouder Van Kempen. Het gaat dan om uitspraken over de manier waarop Noordwijk zich opstelt in de regionale besprekingen over de uitvoering van het sociaal domein. Ze heeft naar aanleiding van een krantenartikel een politieke vergadering van Teylingen teruggeluisterd en komt maar tot één conclusie, zo liet ze donderdag 18 juni weten. ‘De suggestie (van Van Kempen, red.) is dat Noordwijk niet consequent is. We worden weggezet als het stoute meisje dat draait en niet mee wil doen. Dat is absoluut niet waar. We zijn loyaal en zetten ambtelijke capaciteit in. Na drie gesprekken zaten we redelijk op één lijn. We zouden verdiepingsgesprekken voeren over het sociaal domein. Maar terwijl wij spraken over samenwerking op één terrein, lieten drie gemeenten (Teylingen, Lisse en Hillegom, red.) weten een ambtelijke fusie te willen. Ik voelde mij bedot.’

Broodstormen met ondernemers

OEGSTGEEST – Een aantal zelfstandige ondernemers zonder personeel heeft maandag 15 juni genoten van een ontbijtsessie bij Duinzigt met wethouder Wendelien Tönjann. Het was de eerste keer dat deze ontbijtsessie georganiseerd werd.
Zo werd gesproken over de mogelijke komst van een ‘Broodfonds’. Deze lokale manier van verzekeren zorgt ervoor, dat een zelfstandig ondernemer tóch een stukje inkomen krijgt op het moment dat hij/zij ziek wordt. Ook kregen de ondernemers te horen, op welke manier ze kans maken om opdrachten van de gemeente te krijgen. De ondernemers gaven aan, dat ze graag nog een keer zo’n ontbijtsessie willen hebben. Een onderwerp wat dan besproken wordt, is het digitaal ondernemen en de kansen die hiermee gecreëerd kunnen worden.

Gemeenteraad gepasseerd

OEGSTGEEST – Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) baalt enorm, zo bleek vorige week bij de bespreking van de 1e Voortgangsrapportage. Hij wees er op, dat de gemeenteraad gepasseerd wordt bij financiële beslissingen. Als voorbeeld noemde Van Tongeren: ‘De raad heeft ingestemd met 50.000 euro voor de inhuur van derden. Maar de overschrijding hierop is 35.000 euro en dat wordt afgetikt in het presidium. Dat is tegen alle regels. Hier in de raad moeten deze besluiten genomen worden.’ Hij nam een andere frustratie gelijk mee in zijn betoog: ‘Stop geen geld in reïntegratiebureau´s, want die hebben zo´n laag rendement waar zelfs ik me voor zou schamen.’

Rad voor de ogen

OEGSTGEEST – Vos (D66): ‘De inwoners wordt een rad voor de ogen gedraaid, waar het gaat om het geld dat in deze gemeentelijke organisatie om gaat.’ Deze keiharde beschuldiging uitte gemeenteraadslid Vos (D66) vorige week. Hij voegde hier aan toe: ‘Wij dachten dat met 750.000 euro de basis op orde zou zijn (bij de ambtenaren, JD), maar er komt veel meer geld bij.’
Burgemeester Jan Waaijer nam het voor zijn ambtenaren op en stelde: ‘Er is geen sprake van een blanco cheque. We hebben het serieus opgepakt en aangegeven wat we structureel en incidenteel nodig hebben.’ Waaijer informeerde de politici ook, dat de gemeente de komende jaren in gaat zetten op een ‘ambtelijke samenwerking’.

Schuld gemeente stijgt naar 94 miljoen euro

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Wat is het verschil tussen Lisse en Oegstgeest? Beide dorpen hebben ongeveer 23.000 inwoners, maar de uitgaven van de gemeenten aan de inhuur van externe adviseurs verschillen enorm. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2014 die vorige week door de politiek besproken werden.
In Lisse is vorig jaar voor 245.000 euro uitgegeven aan externe adviseurs, maar voor Oegstgeest is dat maar peanuts. Het blijkt, dat deze gemeent maar liefst 1,2 miljoen euro heeft uitgegeven aan de inhuur van externen. Sven Spaargaren van de coalitiepartij VVD zag er het positieve van in: ‘Gelukkig gaat dit bedrag omlaag.’
Dit soort uitgaven helpen niet om de totale schuldpositie van de gemeente naar beneden te krijgen. De totale schuld van de gemeente (vaste schulden samen met de kortlopende leningen) is inmiddels weer gestegen naar 94 miljoen euro. En de gemeente moet de komende jaren nog veel meer geld gaan uitgeven, zo wist fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) te melden. Hij somde op: ‘Het zwembad, de gedwongen instandhouding van het gemeentehuis, de tweede ontsluiting Poelgeest en de nieuwbouw van de  Leo Kannerschool.’ Hij concludeerde: ‘De sociale voorzienigen zijn het kind van de rekening van de wens om Oegstgeest zelfstandig te houden.’
Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) was het hier mee eens. Het college van burgemeester en wethouders hamert er iedere keer op, dat de schuldpositie van 94 miljoen veel minder erg is dan het lijkt, omdat hier ook nog bezit van grond tegenover staat. Maar Van den Ouweelen veegde de vloer aan met dit argument. Als we die grondexploitaties voor 40 miljoen euro verkocht hebben, blijft er uiteindelijk nog 50 miljoen euro aan schuld over.’
Toch zag wethouder van Financiën Marien den Boer (CDA) een lichtpuntje: ‘We hebben 10 miljoen euro aangetrokken, in afwachting van de NUON gelden, zodat we een lening kunnen terugbetalen. Bij geld lenen, krijgen we tegenwoordig zelfs geld toe, in verband met de negatieve rente.’ Hij lachte: ‘Maar dat wil niet zeggen dat we extra geld moeten lenen, omdat we het later allemaal moeten terugbetalen.’

Voorzitter FIKS waarschuwt politici

OEGSTGEEST – ‘Houdt u aan de afspraken!’ Deze waarschuwing uitte Sven de Ruiter, voorzitter van korfbalvereniging FIKS vorige week richting de politici. Hij informeerde de raads- en commissieleden over gemaakte afspraken uit het verleden en hoe die tot stand waren gekomen. De voorzitter: ‘Ons werd een klein korfbalveld aangeboden als compensatie voor sporthal De Cuyl. We vroegen om de 145.000 euro hiervoor te bewaren voor het moment dat we een totaal kunstgrasveld in 2014 zouden hebben. De uitvoering hiervan werd uitgesteld naar 2018. Maar nu wordt gesproken over de aanleg van natuurgras. Drie korfbalvelden zijn nog geen half voetbalveld in omvang. De kosten zijn zo´n 240.000 euro. We zijn een van de laatste korfbalverenigingen die nog op natuurgras speelt. Houdt u aan uw afspraken!’

Worst van één miljoen

OEGSTGEEST – Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) wist het vorige week tijdens de besprekingen over de Voortgangsrapportage mooi te brengen. Ze liet de politici weten, dat de gemeente misschien één miljoen euro cadeau krijgt van de Provincie Zuid-Holland. Zo stelde Tönjann: ‘Als er op 1 januari 2018 bij het Bio Science Park geen volwaardige HOV-halte is, enkel aan de noordzijde van dat Bio Sience Park, hoeven we de bijdrage van 1 miljoen euro niet meer te voldoen.’

Sinterklaasvoorstelling

HILLEGOM – Een van de leukste voorstellingen in het kindertheater van Het Raam vindt op zondag 15 november plaats. Dan worden de deuren open gezet voor alle kinderen vanaf 4 jaar voor de ‘Sinterklaasvoorstelling’ door Tikkie.
De Pieten zijn druk bezig in het magazijn om de cadeautjes in te pakken. Maar er lopen muizen rond die proeven van het snoep en zich bezig houden met de cadeautjes. Maar zijn het wel echte muizen? De Pieten gaan op muizenjacht, maar kunnen ze niet vinden. Een mooi mysterie voor de jonge kinderen voor wie Sinterklaas het mooiste feest van het jaar is.
Op zondag 15 november vinden twee Sinterklaasvoorstellingen plaats in het Raam: om 11:30 uur en om 14:30 uur. Beide voorstellingen duren circa anderhalf uur en de entree bedraagt slechts 6 euro. Voor meer informatie of om kaartjes te reserveren: www.hetraamhillegom.cc; cursusnummer 152.921.

Morgen klaart het op

HILLEGOM – Een vrolijke avondvullende voorstelling over een man, wiens Neanderthalergevoelens onderdrukt worden. Pepijn Schoneveld gaat in zjin tweede show ‘Morgen klaart het op’ weer helemaal los.
Hij laat het publiek kennis maken met een meneer, die eigenlijk gemakat is om voor zijn grot te zitten. In een berenvel, terwijl hij ondertussen ‘Boegoe! Boegoe!’ roept. Maar helaas, de meneer leeft in de 21ste eeuw en is gedwongen om thuis op de bank door te brengen. Maar zijn Neanderthalergedachten blijven doorgaan. Hij moet een nieuwe manier vinden om te kunnen overleven in deze jungle van mobieltjes, auto’s en boze mensen. En dan klaart het op. Echt!
Deze show is te zien op zaterdag 31 oktober, vanaf 20:30 uur. Toegangsprijs 15 euro. Voor meer informatie of om te reserveren (cursusnummer: 152.912): www.hetraamhillegom.cc.

Tweede tankautospuit verdwijnt

LISSE – De brandweer komt in 97% van de uitrukken binnen negen minuten na een melding aan op de plaats waar een noodsituatie is. Plaatsvervangend regionaal commandant Zuidijk liet verder weten, dat de brandweer vorig jaar 199 keer is uitgerukt. De regionale brandweer moet de komende jaren nog voor 1,8 miljoen euro bezuinigen. Dat geld wordt gevonden, door het laten verdwijnen van vijf hulpverleningsvoertuigen bij ernstige verkeersongevallen. Dit soort ongelukken komen namelijk minder vaak voor door de veilgere wegen en auto’s. Ook Lisse wordt getroffen door deze bezuinigingen, want het lokale korps moet afscheid nemen van de tweede tankautospuit. Dit korps krijgt  wel de taak ‘First Response’ erbij, zodat brandweerlieden al met reanimatie kunnen beginnen wanneer de ambulance er nog niet is.

Hoop voor nieuwbouw

LISSE – Er is een nieuwe aannemer gevonden voor de nieuwbouw van de Don Boscoschool aan de Ruishornlaan. Nadat de vorige aannemer failliet ging, zat de opdrachtgevende partij, de Alloisiusstichting, even met de handen in het haar. Maar wethouder Adri de Roon (D66) wist woensdag 17 juni te melden, dat er licht gloort aan de horizon. De Alloisiusstichting heeft de bedrijven benaderd, die in eerste instantie waren afgevallen bij de aanbestedingsprocedure en hen gevraagd of ze het schoolgebouw alsnog kunnen realiseren. De wethouder wilde de naam van de aannemer niet noemen, maar kon wel melden, dat er een onderneming bereid is om deze taak op zich te nemen. De kosten vallen hierdoor hoger uit, maar de verwachting is, dat de totale bouwkosten nog binnen het budget vallen.

Hoop voor Duurzaamheidsprijs

LISSE – Er bestaat een kans, dat de gemeente de subsidie voor de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek toch niet afschaft. De overige vier Bollengemeenten willen deze waarderingsprijs voor duurzame bedrijven toch houden. Daarom vroeg wethouder Adri de Roon (D66) zich donderdag 18 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruime en Infrastructuur af: ´ Willen wij als Lisse als enige afhaken?´
De gemeenteraadsleden gaan tijdens de gemeenteraadsvergadering volgende week verder praten over het vaststellen van een duurzaamheidsbeleid.  Maar gisteren lieten ze al weten, dat ze zich grotendeels konden vinden in de voorstellen die door inwoners van het Duurzaamheidsplatfom waren bedacht. Volgens die plannen wordt er onder meer 100.000 euro gereserveerd voor een revolverende lening voor duurzaamheidsinitiatieven, 30.000 euro om zonnepanelen aan te leggen en 60.000 euro voor een dertigtal kleinere projecten.

Enthousiast over ambtelijke fusie

LISSE – Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voorstander te zijn van de ambtelijke samenvoeging van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Deze fusie moet op 1 januari 2017 van start gaan, maar de drie raden moeten al op donderdag 25 juni hun akkoord geven. Deze week gaven de commissieleden alvast hun mening. Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) noemde deze ontwikkeling ´een slimme zet´ op weg naar een complete gemeentelijke fusie. Ook fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) sprak van ´ een heel goede opstap naar een daadwekerlijke fusie.´ En Kees van der Zwet (CDA) vond een ambtelijke fusie ´de next best oplossing´ als een bestuurlijke fusie niet haalbaar is. Zelfs Nieuw Lisse was voorstander van de ambtelijke fusie, al was commissielid Kees Schrama er juist niet van overtuigd dat dit zal leiden tot een gemeentelijke samensmelting. Volgens wethouder Adri de Roon (D66) is deze stap nodig, omdat de gesprekken van de Bollen5 gemeenten over het sociaal domein ´vastlopen´.

Angst voor Keukenhoftoeristen

LISSE – De Veiligheidsregio heeft een zogeheten ‘Risicoprofiel’ opgesteld. Hierin staan allerlei gevaren en risico’s die de gemeente bedreigen. Maar volgens enkele politici ontbreken hier nog wel wat scenario’s. Zo opperde fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA): ‘Waarom is Schiphol niet meegenomen als risico?’ En Valentina Tsjebanova (VVD) waarschuwde voor een ‘ziektegolf’, die door de Keukenhof veroorzaakt zou kunnen worden. Volgens haar wordt het risico groter dat er onder de miljoen bezoekers per jaar mensen zijn die het SARS-virus met zich mee kunnen nemen. Burgemeester Lies Spruit liet weten, dat voor deze risico’s al ‘protocollen’ bestaan.

Slecht asfalt wordt aangepakt

LISSE – De staat van het asfalt op het fietspad achter het Keukenhofbos wordt grondig bekeken door het gemeentebestuur. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) was de afgelopen weken tijdens gesprekken met inwoners al meerdere malen gewezen op het slechte asfalt. Commissield Mart van der Vlugt (PvdA/GroenLinks) stelde hier donderdag 18 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur vragen over. ´Dit asfalt is dermate weggesleten, dat ik ongelukken verwacht. Wanneer wordt dit asfalt onderhouden?´ De wethouder deed een toezegging, dat dit wordt uitgezocht. ´Als het asfalt niet goed is, gaan we het aanpakken.´

Illegaal terras mag voorlopig blijven

LISSE – De gemeente gaat de komende weken niet handhaven op een illegaal terras bij Huis van Cultuur Floralis. Terwijl de tafels en stoelen wel ten koste gaan van een aantal openbare parkeerplaatsen. Enkele ondernemers wezen commissielid Martijn Tibboel (VVD) op deze situatie en hij stelde het aan de orde tijdens de vergaderering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 18 juni. Burgemeester Lies Spruit peinst er op dit momen niet over om in te grijpen, zo liet ze weten. ´Ik weet dat het niet mag, maar ik kan begrijpen dat ze de aandacht er op willen vestigen dat ze open zijn. Als deze tijdelijke situatie voortduurt, gaan we er wat van vinden, maar er wordt wel heel scherp door collega-ondernemers op gereageerd.´

Betonrot aangepakt

Nieuwkoop > De betonrot in de twee bruggen op de Paradijsweg moet snel aangepakt worden. Dit pleidooi hield gemeenteraadslid Paul Platen (VVD) woensdag 17 juni tijdens de Meningsvormende Raad I. Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) liet weten, dat het herstellen van de brug best kan wachten tot 2017. Maar hij toonde zich bereid om de benodigde 535.000 euro al uit het potje ‘Resultaatbestemming’ te halen. De VVD dient hier een amendement over in tijdens de besluitvormende gemeenteraadsvergadering.

Burgemeester pleit voor rust

Nieuwkoop > Er kan niet veel meer bezuinigd worden op de bibliotheken. En ook is het bijna onmogelijk om nieuwe plannen voor de bibliotheken uit te voeren. Dit liet burgemeester Frans Buijserd woensdag 17 juni weten.
Raadslid Schrama (MPN/PN) vroeg zich af, hoe de inwoners in de kleine kernen nog bereikt kunnen worden, nu daar geen bibliotheekbusjes meer rijden. En haar collega Van Buren (SGP/ChristenUnie) riep het college op om te stimuleren dat er in scholen gebruik wordt gemaakt van een bibliotheek. ‘De ouders zouden een half uurtje kunnen voorlezen, anders zitten ze toch maar eenzaam thuis voor de buis.’ Buijserd liet weten, dat het weinig zin had om over dit onderwerp te ‘filosoferen’: ‘Verwacht niet dat u veel andere dingen zult doen met het budget. Of u moet gaan knabbelen aan de bibliotheken op de scholen, maar daar zullen de scholen niet blij mee zijn. Heel veel mensen zullen gelukkig zijn met de bibliotheek, zoals die nu functioneert. U moet niet elke drie jaar wat anders bedenken; dat is niet goed voor de continuïteit. Dat begrijpen de inwoners dan namelijk ook niet meer.’

CDA wil Jeugdlintje

Nieuwkoop > De gemeente moet een Jeugdlintje instellen. Donderdag 25 juni legde het CDA dit idee aan burgemeester Frans Buijserd voor. Volgens het CDA komen kinderen en jongeren nauwelijks in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding en deze partij wil daar verandering in brengen. Wij vinden dat jongeren die zich verdienstelijk maken voor de maatschappij in het zonnetje gezet moeten kunnen worden. Want jong geleerd, is oud gedaan´, zo laat gemeenteraadslid Saskia van Heusden weten.
Niet alle jongeren hebben een zorgeloze jeugd. Er zijn kinderen die geruime tijd ouderen, gehandicapten of zieken helpen, door bijvoorbeeld wekelijks boodschappen te doen. Andere jongeren organiseren weer activiteiten in een wijk of buurthuis of maken moeilijke onderwerpen bespreekbaar, zoals pesten, zinloos geweld of alcohol- en drugsgebruik. Een Jeugdlintje zou ook afgegeven kunnen worden bij het verrichten van een ´heldendaad´ of wanneer jongeren zich inzetten voor een goed doel. Het Jeugdlintje moet volgens het CDA ieder jaar worden uitgereikt rond 20 november: de Dag van de Rechten van het Kind.

Geen sloop sportzalen

Nieuwkoop > Er zijn veel te veel binnensportaccommodaties in deze gemeente. De bezettingsgraad van al die faciliteiten loopt al jaren terug en ondertussen lopen de kosten voor de gemeente op. Voor fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) was de oplossing simpel: sluit een sporthal. Nu is dat volgens hem een goed moment.
De SGP/ChristenUnie-fractievoorzitter liet weten, dat de politiek blijkbaar gemakkelijker bezuinigd op de zorg, dan op de sport. ‘We zouden het met wat minder accommodatie moeten doen. Je kunt op termijn kijken, dat je een besluit moet nemen om het met een sporthal minder te doen. Dat besluit durft de politiek niet te nemen, omdat het maatschappelijk nogal gevoelig ligt.’ Hij werd hierbij ondersteund door raadslid Piet Melzer (VVD): ‘De politiek moet maatregelen nemen. Doe het nu, want over twee jaar zitten we weer voor de verkiezingen!’
Zo ver willen de overige partijen nog niet gaan. Het liefst zien ze, dat er 100.000 euro bezuinigd wordt op de uitgaven van de binnensportaccommodaties, maar dat gaat voorlopig niet lukken, zo liet wethouder Guus Elkhuizen (SBN) weten. Hugo Bakker, beheerder van sporthal DeVlijt en Ringkant, informeerde de politici dat de huur van de ruimtes al terugloopt sinds 2009. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de aanleg van kunstgrasvelden; hiervoor is de noodzaak om binnen te sporten in de winter sterk verminderd. En omdat kinderen al op 4-jarige leeftijd mogen voetballen, gaan ze minder snel op gymles. De tijd is ook voorbij, dat de jeugd op drie of vier sporten zitten. Omdat tegenwoordig beide ouders moeten werken om überhaupt rond te komen, zijn ze niet meer zo gauw bereid om hun kroost vijf keer per week naar verschillende sportlocaties te brengen.
Elkhuizen gaf vervolgens aan, dat het grootste deel van de kosten voor de binnensportaccommodaties wordt veroorzaakt door zwembad De Wel. De gemeente gaat de komende maanden in gesprek met de beheerders van de binnensportaccommodaties om een nieuwe beheerstichting op te richten. Hierdoor moeten de kosten omlaag gaan.

Met de bus naar de kas

Nieuwkoop > Simpele oplossingen zijn niet altijd ook de beste oplossingen. Voor gemeenteraadslid Piet Melzer (VVD) was er een eenvoudige oplossing om mensen uit de werkloosheid te halen. ‘Zet mensen in de bus en breng ze naar een kas’, zo liet Melzer woensdag 17 juni weten tijdens de vergadering van de Meningsvormende Raad. Wethouder Trudy Veninga (CDA) reageerde hier op: ‘Het is niet altijd zo dat mensen geschikt zijn om in een kas te werken.’ Wat haar betreft kan het Serviceplein wel beter functioneren: ‘Als iemand niet geschikt is voor het werken in een kas, dan moet het Serviceplein er voor zorgen dat er een ander klaar staat om deze baan in te vullen.’

Pleidooi voor Metaalvakschool

Nieuwkoop > Tijdens de bespreking van de Economische beleidsvisie op donderdag 18 juni, hield wethouder Trudy Veninga (CDA) een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van de Metaalvakschool. Wat haar betreft hoeven er geen analyses of rapporten meer te komen over zaken als koopstromen, het bedrijfsleven of waar mensen wonen, werken en winkleen.
Ze stelde: ‘Maar de Metaalvakschool zou een zetje kunnen gebruiken. Ze hebben problemen met de continuïteit en dat zou me aan het hart gaan. Mischien kunnen we hen binden aan Gouda, zodat het vakonderwijs een blijvende factor kan worden. Hier is geld voor nodig.’ Volgens de wethouder kunnen de Nieuwkoopse ondernemers best een financieel steentje bijdragen om de Metaalvakschool in de lucht te houden. Zij zijn het immers, die de vruchten plukken van de jongeren die afstuderen aan deze school.

Zendmasten omzagen om winkeliers te helpen

Nieuwkoop > Als de inwoners niet bij de lokale ondernemers hun inkopen doen, zijn deze bedrijven gedoemd om failliet te gaan. Ondanks het einde van de crisis stijgt de winkelleegstand in onze gemeente nog altijd. Dat baart het CDA zorgen, zo liet commissielid Zoet weten. Volgens hem zijn de internetverkopen de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de winkels. Mogelijk wordt in 2020 al 36% van alle verkopen online gedaan.
De mobiele telefoons in combinatie met 4G staan aan de basis van de ondergang van de kleingrutters. Wie een leuk product ziet bij een winkel, kan met één druk op een toets de hele wereld afstruinen om te kijken welke aanbieder dat product het goedkoopst kan leveren. Het is een herkenbaar probleem, zo liet inspreker Kooijman weten: ‘Dit wordt ook door de winkeliers ondervonden.’ Hij grapte: ‘Je zou een zendmast kunnen omzagen; dan kunnen de mensen niet op internet.’ Om toch klanten naar de winkelcentra te krijgen, zouden er meer activiteiten moeten worden opgezet door de winkeliers, zo stelde de inspreker. Hierop uitte wethouder Trudy Veninga (CDA) een ‘hartenkreet’ toen ze stelde: We moeten wel hier in onze gemeente onze boodschappen gaan doen, als we onze winkels willen beschermen.‘

‘Geld is voornaamste reden om raadslid te blijven’

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De lokale VVD ligt op z’n gat. Na Alwin Koek is nu ook burgerraadslid Jan van der Geest weggelopen bij de partij. Ook twee bestuursleden hebben hun functie neergelegd, na een roerige algemene ledenvergadering. Zij pikten het niet, dat gemeenteraadslid Ton van Velzen in eerste instantie had toegezegd om voor 1 april van dit jaar te vertrekken, maar later deze belofte niet nakwam. Tijdens en direct na het politiek forum van maandag 22 juni onthulde Van der Geest wat er volgens hem het afgelopen jaar heeft gespeeld binnen de VVD.
Van der Geest laat weten, dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen zijn plek had afgestaan aan Paul van Emmerik, zodat hij fractievoorzitter kon worden; een functie waarvoor Van der Geest en Van Velzen niet beschikbaar waren. Als tegenprestatie zou Van Velzen toen hebben toegezegd, dat hij uiterlijk per 1 april 2015 zijn raadszetel aan Van der Geest beschikbaar zou stellen. Deze uitspraak is door Van Emmerik schriftelijk bevestigd op de lokale VVD-website.
Maar gedurende het afgelopen jaar vonden Van Emmerik en Van Velzen dat laatstgenoemde ‘erg zwaar onder druk gezet waren’ om de toezegging te doen. Op 5 mei barstte de bom, volgens Van der Geest. De drie mannen kwamen samen met enkele bestuursleden bijeen om deze kwestie op te lossen. Van der Geest: ‘Bij die gelegenheid trokken Paul en Ton samen op en werden er door Paul verwijten aan mijn adres geuit die buitengewoon onterecht en zeer kwetsend waren. Ik was tot op het bot beledigd en enorm teleurgesteld. Voor mijzelf had ik die avond de balans al opgemaakt. Samenwerken met Ton, maar ook met Paul in de toekomst: Nooit!’
Een meerderheid van de VVD-leden schaarde zich achter Van Velzen tijdens een ingelaste ledenvergadering op 10 juni. Maar twee van de vier bestuursleden zegden hun bestuursfunctie op. Ook een aantal leden stopten hun lidmaatschap van de partij, zo laat Van der Geest weten. Volgens het ex-burgerlid is er maar één reden voor al deze polemiek: ‘Wat kan de reden zijn, dat zij (Van Velzen en Van Emmerik, JD) zo halstarrig blijven zitten, bij zo veel kritiek? Naar mijn mening: geld! De één (Van Velzen, JD) als compensatie op zijn uitkering/wachtgeld en de ander (Van Emmerik, JD) als compensatie voor zijn minder werken.’
Zowel Van Velzen als Van Emmerik is gevraagd om een reactie. Van Velzen laat namens de VVD-fractie weten: ‘De ledenvergadering heeft in eerste instantie bepaald dat Ton van Velzen tijdens de verkiezingen op de tweede plaats hoorde en dat is qua stemmen aantallen ook gebleken tijdens de verkiezingen. Tijdens de afgelopen ledenbijeenkomst hebben alle betrokkenen het woord mogen voeren en is door de leden bevestigd dat Paul van Emmerik en Ton van Velzen de VVD fractie in de raad vertegenwoordigen. De fractie vind het jammer dat het loopt zo als het loopt, wij bedanken Jan voor zijn inzet  en wensen hem een goede toekomst toe.’

Pleidooi voor directe uitnodigingen

KAAG EN BRAASSEM – Als je de inwoners wilt betrekken bij de besluitvorming, moet je ze ook daadwerkelijk uitnodigen om naar een informatieavond te komen. En zo’n uitnodiging niet alleen op een website plaatsen. Deze hartenkreet uitte burgerlid Willem Weijers (PRO) tijdens het politiek forum van maandag 22 juni.
Omwonenden en ondernemers uit de omgeving van De Baan en Sotaweg waren uitgenodigd om mee te praten over de ruiimtelijke ontwikkelingsplannen voor dit gebied. Wethouder Harry van Schooten liet in eerste instantie weten, dat hij ‘de pilot’ (van het communicatieproces, red.) geslaagd vindt. ‘Er is zeker overleg geweest met de tuinders. Een aantal groepen is op naam uitgenodigd en de overigen via www.overheid.nl. We willen meer gebruik maken van onze website en onze bewoners meer via die weg benaderen.’ Toch deed de wethouder een toezegging: ‘We zullen in het vervolgtraject mensen ook per brief uitnodigen.’

PRO tegen precariobelasting woonboten

KAAG EN BRAASSEM – De grootste politieke partij, PRO, keert zich tegen de precariobelasting voor de woonbooteigenaren. Deze mededeling deed gemeenteraadslid Ilse van der Poel maandag 22 juni. Ze wees er op, dat de precario oorspronkelijk bedoeld was voor 400 woonbooteigenaren, maar uiteindelijk bleken er maar 16 van die woonbooteigenaren daadwerkelijk in deze gemeente te wonen. Zij leken op te moeten draaien voor het volledige bedrag, dat de gemeente aan precariobelasting wilde heffen. PRO wil daar niet meer mee doorgaan, zo informeerde Van der Poel: ‘We komen met een motie om deze onevenredige lastenverhoging niet te laten doorgaan.’

Wethouder gaat los over groen

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Zijn drie bruggen voor de verkeersontsluiting van een wijkje met 47 woningen niet een beetje teveel van het goede? Over deze vraag bogen de gemeenteraadsleden zich maandag 22 juni. Dit nieuwbouwwijkje valt onder het bestemmingsplan Beukenlaan III. De politici stelden niet alleen vragen over de bruggen, maar drongen ook aan op meer groen in deze wijk.
In eerste instantie wilde wethouder Henk Hoek helemaal niets weten van extra groenvoorzieningen. Op een vraag van gemeenteraadslid Ger van Emmerik (SVKB) wat hier de mogelijkheden voor zijn en hoeveel geld dit de gemeente gaat kosten, ging Hoek helemaal los. Hij vond dat de gemeente niet meer zou moeten praten over extra groen. ‘Het is een kwestie van behoorlijk bestuur’. Volgens de wethouder moesten de raadsleden zich realiseren ‘dat we dankbaar gebruik hebben gemaakt van de situatie dat in economisch slechtere tijden toch iemand wilde gaan bouwen’.
Van Emmerik was verbijsterd, dat de wethouder de woorden ‘behoorlijk bestuur’ in de mond haalde. Hierop bond Hoek iets in, door te zeggen dat hij toch met de projectontwikkelaar om tafel ging zitten om te bekijken of er extra groen in de wijk gerealiseerd kan worden en hoeveel de gemeente hier dan voor moet gaan betalen.
Maar over de extra voetgangers- en langzaam verkeerbrug die in dit wijkje moet komen, hield Hoek voet bij stuk. ‘Zo’n brug is vele malen goedkoper dan de andere brug die er al lag. Voor de bewoners van die 47 woningen is het een voordeel om langs die kant het dorp in te fietsen. We kiezen niet voor het verdichten van de verkeersstromen langs de andere woningen , door de voetgangersoversteek langs de Grutto te gebruiken.’ De bouw van de woningen zal waarschijnlijk niet lang op zich wachten, want nu al hebben 70 mensen zich ingeschreven om één van de 47 te realiseren woningen te bemachtigen.

Schuld van 65 miljoen euro

LISSE - De gemeente Lisse heeft een schuld van ongeveer 65 miljoen euro. Daar tegenover staan bezittingen van ongeveer 100 miljoen. Dit blijkt naar aanleiding van vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Een gemeentelijk woordvoerder laat hierover weten: ‘Hiermee heeft de gemeente onder andere sportcomplex De Waterkanten, het Fioretticollege, verschillende basisscholen en Floralis betaald, maar ook bijvoorbeeld riolering, gronden en installaties. De verhouding tussen onze schulden en bezittingen is gezond. Net als in een huishouden moet de waarde van het huis hoger zijn, dan de hypotheek op dat huis. Ook betaalt de gemeente elk jaar rente en aflossing. We lossen de leningen normaal gesproken in 30 jaar af (ongeveer de gemiddelde afschrijvingstermijn).’

Scoren met skelterchallenge

JOEP DERKSEN
VOORHOUT – De drie jongeren Ruben Kappe (17), Wessel Kramer (18) en Jeffrey Penseel (17) gaan het weekend van zaterdag 27  en zondag 28 juni een ´skelterchallenge´ houden. Dan gaan ze 24 uur lang met een skelter door de Bollenstreek rijden, om zo geld in te zamelen voor het goede doel: Artsen Zonder Grenzen.
Het oorspronkelijke idee kwam van Wessel; het leek hem wel leuk om een wereldrecord te vestigen. Maar het is duur om een official van het Guinnes Book of World Records uit Engeland over te laten vliegen voor dit evenement. En dus kwam jongerenwerker Johan Braaksma met de suggestie om de skelterchallenge te houden. Maar dan wel met drie jongens. Braaksma: ´Zo´n skelterchallenge is een hartstikke leuk idee, maar 24 uur lang in je eentje skelteren, ga je echt niet redden.´
De drie jongens wisselen elkaar dus af op de door Ruhl Skelters gesponsorde skelters, door beurtelings met een skelter een rondje van 25 kilometer door de Bollenstreek te rijden. En hierachter rijdt een Tuktuk, met daarin een begeleider om de skelteraar van de benodigde proviand of bemoedigende woorden te voorzien. De jongens proberen twaalf rondjes te rijden die loopt van Voorhout via Lisse naar Noordwijkerhout en langs Noordwijk weer terug naar Voorhout. De start- en aankomstplaats is @Hok.
Op de zaterdag, vanaf 12:00 uur, vinden er bij @Hok ook allerlei activiteiten plaats voor kinderen van alle leeftijden en hun ouders. Of het nu gaat om een caviarace, knutselhoek of een hometrainerwedstrijd. Maar ook kun je de eerste beginselen meekrijgen van hoe je graffiti moet spuiten en is er zowel een pannakooi als een luchtkussen. De jongeren kunnen op de dag zelf gesponsord worden en het doel is om in ieder geval 1.500 euro voor Artsen Zonder Grenzen binnen te halen. ´Het wordt een uitdaging´, zo laat Wessel weten, ´Maar twaalf rondjes gaat zeker lukken!´ Ruben kijkt er ook naar uit: ´Het laatste rondje wordt episch.´ De jongens besluiten:  ´Voor ons is opgeven geen optie. We gaan grenzen verleggen.´

Singer-Songwritersavond

VOORHOUT – De allereerste editie van het Singer-Songwriter concert vindt plaats op vrijdag 10 juli. Voor dit evenement hebben zich vijf talentvolle artiesten ingeschreven.
Lunar, Koert Witteman, Swing Lo, Wouter Mejan en Linda Tulen strijden voor de eeuwige roem om dit evenement te winnen. De optredens beginnen om 20:30 uur en het publiek kan gratis genieten, want het hele Singer-Songwriter concert wordt gegeven vanuit het mobiele muziekpaviljoen, dat dan op het Kerkplein staat. Dit concert wordt gezamenlijk georganiseerd door de Rotary Club Voorhout, Oranje Vereniging Voorhout en Cheers.

Zonder handvaardigheid weet je niet wat je mist

Juf Marit presenteert nieuw boek
JOEP DERKSEN
SASSENHEIM – Handvaardigheidsjuf Marit May (55) zet zich haar hele werkzame leven in om kinderen met hun handen bezig te laten zijn. En zo het genot te ervaren van het creatief zijn en te zien dat er iets totaal nieuws ontstaat dankzij een eigen idee. Veel van deze zelfgemaakte werkjes worden door de leerlingen van De Overplaats en De Kinderburg trots meegenomen naar huis en zo kwam juf Marit op het idee om een (tweede) boek te schrijven; ‘Kunst op je Kamer’.
Het boek geeft een overzicht van door kinderen gemaakte slaapkamervoorwerpen, die geïnspireerd zjin door beroemde ontwerpers. Of het nu gaat om een ‘bedtatouage’ van Henk Schiffmacher, een ingepakte stoel ala Christo of de Eiffeltoren volgens ontwerper Gustav Eiffel. Twintig van Juf Marit’s leerlingen hebben zich vorig schooljaar ingezet om deze werken te maken en zij waren allemaal bij de boekpresentatie aanwezig.
Vlak voor de overhandiging van het eerste exemplaar aan één van haar oud-leerlingen, ontwerper Niels Datema, vertelt juf Marit: ‘Ik ben vakleerkracht handvaardigheid en dit beroep wordt overal wegbezuinigd. Maar het is zó belangrijk, dat kinderen bezig zijn met hun handen en zo hun eigen talenten leren ontdekken. Daardoor raken ze in balans.’  Lachend voegt ze er aan toe: ‘En onder bezig zijn met de handen bedoel ik dus niet alleen de duim en wijsvinger die over een iPad gaan.’
Dus in feite is dit boek een symbolische noodklok die wordt geluid? Juf Marit beaamt dit: ‘Niet alleen scholen, maar ook ouders kunnen het gebruiken. Ik hoop dat ik met dit boek talenten van kinderen aanwakker. Ieder kind kan volwassen worden zonder handvaardigheid, maar dan weet je niet wat je mist.’
De 12-jarige Harm bewondert de inhoud van het boek, dat hij zojuist gekregen heeft. Cool kijkt hij naar bladzijde 49, waar een foto met beschrijving van zijn gemaakte tatoeagewerkstuk staat. ‘Ik vind handvaardigheid fijn, want hiermee kan ik laten zien wat ik zelf wil. Door handvaardigheid kunnen creatieve kinderen iets leuks doen. Zelf maak ik mozaïek en kastjes.’ Ook Charley (12) ziet haar werkstuk, een kledinghanger met een punkhoofd erop, in het boek terug. Samen met een door haar geknipt en met neondraad vastgenaaid T-shirt. ‘Wat je in de winkel koopt, is saai. Ik wil styliste worden.’ Juf Marit besluit: ‘Ik heb heel veel ideeën voor een derde, kunstgerelateerd, boek.’ We kunnen dus wachten op een volgend succesverhaal.

23 juni 2015

Opgeven geen optie bij skelterchallenge

 
JOEP DERKSEN
BOLLENSTREEK – Drie jongeren gaan 24 uur lang skelteren voor het goede doel. Op zaterdag 27 juni beginnen Ruben Kappe (17), Wessel Kramer (18) en Jeffrey Penseel (17) met hun ´skelterchallenge´. Ze hopen minimaal 1.500 euro binnen te halen voor Artsen Zonder Grenzen.
De jongens skelteren om de beurt een rondje van zo´n 25 kilometer, dat grofweg loopt van het Soldaatje in Voorhout, langs het Keukenhofbas naar de Ruygenhoek. Om vervolgens via Noordwijkerhout en langs de N444 weer bij jongerencentrum Ex Voto  aan te komen. Samen willen ze twaalf rondjes voltooien. De skelters, die puur op beenkracht werken, zijn beschikbaar gesteld door Ruhl Skelters. Nu al hebben de jongeren 650 euro aan sponsorgeld binnen gehaald voor hun actie.
Ook op zaterdag 27 juni vinden er allerlei activiteiten plaats, waarbij de opbrengsten naar Artsen Zonder Grenzen gaan. Variërend van een DJ-workshop tot een caviarace of graffitispuitlessen. Wethouder Bas Brekelmans zorgt die ochtend om 11:30 uur voor het startschot van de skelterchallenge. De drie jongens hebben er zin in. Wessel roept enthousiast: ´Opgeven is geen optie. We gaan grenzen verleggen!´

17 juni 2015

Anderhalf miljoen voor groen

HILLEGOM – ‘Waarom wordt nu al anderhalf miljoen euro gereserveerd voor meer groen in de gemeente, als nog niet duidelijk is hoeveel extra geld de gemeente nodig heeft voor de sociale agenda?’ Deze gedachtegang lag aan de basis voor een voorstel van D66 en VVD om niet nu al 1,5 miljoen euro uit de Nuonreserve te halen. Het voorstel werd donderdag 11 juni echter afgewezen door een meerderheid van de gemeenteraad. Wethouder De Jong had hen overtuigd met de opmerking, dat het de raad zelf was geweest, die een beter groenonderhoud wilde hebben, met name waar het gaat om de openbare wegen en het park.

Belastingen raken portemonnee

HILLEGOM – De OZB (Onroerende Zaak Belasting) en de precariorechten gaan met 10% omhoog. Dit soort lastenverhogingen voor de inwoners zorgen er voor, dat er minder geld in de portemonnee van de hardwerkende belastingbetalers blijft. Gemeenteraadslid Van Dijk (PvdA) maakte het donderdag 11 juni nog eens duidelijk voor haar politieke collega’s: ‘Deze bezuinigingen zorgen voor 81 euro aan extra lasten voor gezinnen met een eigen woning en huurders krijgen 57 euro per jaar per huishouden aan lastenverhogingen.’

Bezuinigen op baggeren

HILLEGOM – De gemeente moet niet nu al 95.000 euro vrijmaken als kosten voor het baggeren van de watergangen. Het zou veel beter zijn, om van een lager bedrag uit te gaan. Want zo voorkom je dat bedrijven meer geld vragen voor hun diensten dan eigenlijk nodig is. Hillegom zou op dat bedrag kunnen bezuinigen, door het baggerslib niet af te laten voeren, maar op een stuk grond binnen de gemeente uit te laten drogen, zo stelden Bloeiend Hillegom en GroenLinks. Wethouder De Jong liet donderdag 11 juni weten, dat hij zal letten op goedkopere manieren voor de verwerking van het baggerafval.

Duurzaamheidsprijs nog niet afgeschaft

HILLEGOM – De gemeente schaft de Duurzaamheidsprijs nog niet af. Een pleidooi hiervoor van fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom) werd uiteindelijk door haar aangehouden. De wethouder wacht eerst de gesprekken tussen wethouder Ten Hagen af, die hij over de Duurzaamheidsprijs zal hebben met zijn collega-wethouders.
Volgens Heemskerk draagt de Duurzaamheidsprijs te weinig bij aan het verbeteren van de duurzaamheid. ‘Daar zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor’, aldus Heemskerk. ‘Gebruik de (gemeentelijke bijdrage van, JD) 7.500 euro voor andere zaken, zoals de lokale toeristische activiteiten.’ Nadat wethouder Ten Hagen had laten weten, dat de deelnemende gemeenten nog bezig zijn met de evaluatie van de Duurzaamheidsprijs, hield Heemskerk het amendement aan.  Maar mogelijk dient ze later dit jaar het voorstel weer in om deze prijs af te schaffen.

Hulp bij klussen in huis

HILLEGOM – Steeds maar weer die buurman vragen of hij kan helpen met een klusje in huis. Of het nu gaat om het aansluiten van stopcontacten, het sauzen van een muur of werken met schroeven en pluggen.
Cursusleider Henk Koot zorgt ervoor, dat mensen met twee linkerhanden toch allerlei technische klusjes zelf kunnen doen. En zo tegelijkertijd een hoop geld uitsparen. Na het volgen van deze cursus van vijf lessen draait u de hand niet om voor welk huiselijk klusje dan ook. Of het nu gaat om schilderen, kitten, brandveiligheid of reparatiewerkzaamheden. Koot: ‘Als er belangstelling voor is, kunnen we het nog hebben over de auto. U rijdt er in, maar wat weet u er van?!’
Inschrijven voor deze cursus kan via: www.hetraamhillegom.cc. Cursusnummer 152.430. De bijdrage voor vijf lessen is slechts 75 euro.

Geen extra handhaving boa’s

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – Een collegevoorstel om de boa’s minder te laten handhaven, kreeg niet van alle kanten lof. De politieke partijen GroenLinks, PvdA en Bloeiend Hillegom pleitten er donderdag 11 juni voor, dat er juist meer gehandhaafd moet worden. Bijvoorbeeld in de Vosse- en Weerlanerpolder, de stationsproblematieken en waar het gaat om het opruimen van de hondenpoep. De partijen pleitten er voor, dat in 2016 een ‘projectboa’ wordt ingezet, die zich actief gaat inzetten voor de Hoofdstraat, het hondenbeleid en de Vosse- en Weerlanerpolder.’  
Maar burgemeester Van Erk overtuigde de partijen er van, dat dit niet nodig is. Hij legde uit, dat het afgelopen jaar één boa langdurig ziek is geweest. We  moeten het in principe met drie boa’s goed kunnen doen. Mocht die langdurige ziekte nog wat langer aanhouden, dan zouden we tijdelijke inhuur kunnen regelen.’ Hij zegde toe, dat er dan meer gecontroleerd wordt op het (brom)fietsen door de Vosse- en Weerlanerpolder. En met deze toezegging trok fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) het voorstel voor extra boa-controles in.