Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 juni 2015

Raadsfracties dragen zeggenschap geld over

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Voortaan beslissen de raadsfracties niet zelf meer hoe ze hun fractiebudget besteden. In totaal gaat het om een bedrag van 36.000 euro en dat geld wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Van dat bedrag kunnen de politici cursussen volgen of andere activiteiten ondernemen.
De meeste politieke partijen vonden het niet meer van deze tijd om zo’n bedrag aan gemeenschapsgeld over te dragen. Daarom dienden VVD, Puur Noordwijk, CDA en Lijst Salman Noordwijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 juni een voorstel in, om dat bedrag onder te brengen bij de raadsgriffier. Wanneer een politieke partij geld wil hebben uit dit potje, bekijkt de griffier vervolgens of aan de voorwaarden wordt voldaan om dat geld beschikbaar te stellen.
Met name D66 had moeite met deze nieuwe manier. Fractievoorzitter Koen van Asten liet weten: ‘We hebben al plannen gemaakt voor trainingen en dat geld zouden we kwijt zijn. Ook is het belangrijk dat fracties zelf regie hebben over het raadswerk.’ Deze argumenten konden fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) niet overtuigen: ‘Ons fractiebudget is ongelooflijk hoog, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dat is niet meer van deze tijd. U mag best fractietrainingen hebben. Als die trainingen voldoen aan de regels, zal de griffier er ongetwijfeld ja op zeggen. Bovendien kunnen andere fractieleden ook medoen aan zo´n training. Dat maakt de raad sterker.’
Zijn collega Taetske Visser (Puur Noordwijk) deed er nog een schep bovenop: ‘Het totale bedrag is 36.000 euro en dat is ontzettend veel geld. Het is onverantwoord dat wij dat met elkaar zouden verdelen. Ik vind het onverantwoord dat D66 drie trainingen van 500 euro, dus 1500 euro, aan gemeenschapsgeld uitgeeft. Die training kunnen we ook met ons allen volgen!’
Raadslid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) was niet blij met het voorstel. ‘Als het budget wordt overschreden, kan het zijn dat sommige partijen een oordeel moeten geven over de aanvraag van andere partijen. Dat kan alleen tot ellende leiden.’ Fractievoorzitter Stephanie van den Berg (Noordwijk Zelfstandig) kon zich echter wel vinden in het voorstel. Wel vroeg én kreeg ze de geruststelling, dat het voor nieuwe partijen altijd mogelijk zal blijven om trainingen te geven aan onervaren raadsleden; trainingen die meer ervaren raadsleden niet meer nodig hebben. Hierna werd het voorstel door een ruime meerderheid van de raad aangenomen.