Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 juli 2015

200 bomen weg door komst opstijgpunt hoogspanningsverbinding

JOEP DERKSEN

OUD ADE – Vorige week maakte het college van burgemeester en wethouders nog omstandig bekend, dat minister Henk Kamp een brief krijgt over de raadswens voor het onder de grond brengen van de 380kV-hoogspanningsverbinding. Maar nu lijkt het er op, dat die brief helemaal geen nut heeft gehad. Het antwoord van de minister wordt namelijk helemaal niet afgewacht. Het college heeft namelijk besloten om de grond waar die 380kV-kabels komen, te verkopen aan TenneT TSO B.V. Het bedrijf dat die hoogspanningsverbindingen gaat aanleggen. En als toetje op de taart blijkt dat er ook nog eens zo'n 200 bomen verdwijnen.

TenneT is namelijk van plan een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen op het tracé Beverwijk – Zoetermeer (Bleiswijk). Onderdeel van dit project is de bestaande 150kV-hoogspanningsverbinding Zoetermeer-Leiden. Deze laatste verbinding, die door het Ghoybos in Oud Ade loopt, moet tijdelijk worden omgelegd om de nieuwe 380kV mogelijk te maken. Op het stuk bos dat door TenneT gekocht wordt, moet een zogeheten 'opstijgpunt' gebouwd worden. Hiervoor verdwijnen tussen de 170 en 200 bomen. De gemeente krijgt hier 500 euro per boom voor.
Voor de verkoop van dit stuk natuur, een deel van het Ghoybos en als vergoeding voor allerlei andere kosten, krijgt de gemeente 185.000 euro. Wethouder Harry van Schooten vindt niet dat het college de brief naar minister Kamp ondermijnt met dit besluit. 'Dit proces is al lang geleden in gang gezet en we gaan er mee door. Die brief naar minister Kamp blijft recht overeind staan. Als minister Kamp voor een andere situatie kiest, gaan we in gesprek met de partijen hoe we het verder gaan aanpakken.'

Maar wat vindt de gemeenschap van de teloorgang van de bomen? Corrie Uljee laat namens Stichting Groen Licht weten: 'Dit is voor mij nieuw. Ik moet hierover intern overleggen. Ik weet niet wat je er tegen kunt doen. Het is eeuwig zonde; ik vind het heel erg.'

Bedrijfswoning wordt plattelandswoning

KAAG EN BRAASSEM – Een bedrijfswoning aan de Floraweg 88 wordt voortaan beschouwd als 'plattelandswoning'. Op verzoek van de eigenaren nam het college van burgemeester en wethouders vorige week dit besluit. De woning is namelijk niet meer nodig voor de bedrijfsvoering en de eigenaren willen het huis graag verkopen.

Blij met nieuwe woningen

NIEUWE WETERING – Twee woningen op Sluis 19 en 21 worden gesloopt en hiervoor in de plaats komen twee grotere woningen. Het college van burgemeester en wethouders ging vorige week akkoord met dit verzoek van de eigenaren. Volgens de gemeente hebben deze bouwplannen geen grote gevolgen voor de omgeving. De nieuwe panden worden zeven meter hoog.

Column

Pijn

Het college van burgemeester en wethouders gelooft haar collega-bestuurders van de gemeente Teylingen niet op de blauwe ogen. De buurgemeente is bezig met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan 'Buitengebied Teylingen'. Maar hierin staat niet specifiek beschreven, dat het de campings aan de Boekhorsterweg verboden is om uit te breiden. En wethouder Harry van Schooten liet vorige week weten, dat 'zijn' college er op staat dat dit wel gebeurt.
Enkele jaren geleden probeerde de gemeente Kaag en Braassem om een deel van de campinggronden bij de Boekhorsterweg af te pakken van de gemeente Teylingen. Maar door beter lobbywerk van Teylingen bij de Provincie Zuid-Holland moest Kaag en Braassem juist een verlies van eigen terrein accepteren. Sindsdien staan alle campings bij de Boekhorsterweg op Teylings grondgebied. En dat doet nog steeds pijn, zo bleek vorige week tijdens een persgesprek met de wethouder.
De gemeente Teylingen heeft ons college namelijk toegezegd, dat er een plan wordt opgesteld voor dit gebied, waarbij uitgangspunt is dat de Boekhorsterweg niet zwaarder wordt belast met verkeer. Maar Van Schooten laat hierover weten: 'Dat is voor ons niet voldoende. Nu wordt een bestemmingsplan vastgesteld (door Teylingen, JD), waarin niet staat wat wij willen. We zien graag dat die afspraken in het bestemmingsplan gehonoreerd zouden worden.' Voor alle duidelijkheid, waarde columnlezer, dat heeft hélemaal niets, maar dan ook niets te maken met wantrouwen van ons college richting het Teylingse gemeentebestuur.
Van Schooten verwoordde het als volgt: 'We hebben alle vertrouwen in het college van Teylingen. Maar we stellen een beroepschrift in om onze rechten zeker te stellen.' En uit deze woorden blijkt, dat dit 'vertrouwen' niet echt heel groot is, om het maar op z'n zachtst te zeggen. Het college wil niet meewerken aan een wens van de campingeigenaren om hun toeristische activiteiten uit te breiden. Terwijl de gemeente Kaag en Braassem tegelijkertijd wél 45.000 euro uitgeeft voor de stichting Kaag en Braassem Promotie. 'Om Kaag en Braassem als toeristische gemeente te ontwikkelen', zo stelde Van Schooten in hetzelfde persgesprek. En geld uitgeven aan een verbreding van de Boekhorsterweg, zodat hier meer verkeer over kan rijden, is het college ook niet van plan.
Het blijkt maar weer, dat ondanks alle retoriek over gemeentelijke samenwerking, de realiteit toch veel weerbarstiger is. Als puntje bij paaltje komt, worden onderhuidse gevoelens belangrijker dan de zaken waar het écht om draait; het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht van zowel Kaag en Braassem als Teylingen.
Joep Derksen

Commissieleden blijven

KAAG EN BRAASSEM – De leden van de commissie Ruimtelijke kwaliteit behouden het komende jaar hun functies. Deze maanden zijn ze vooral druk bezig met twee onderwerpen: het mogelijk voortbestaan van de Oostenrijkse woningen en de potentiële dorpsgezichten in voormalig Jacobswoude. De gemeente heeft gevraagd of de leden nog minimaal een jaar willen blijven zitten en hier hebben ze mee ingestemd. Volgend jaar zal op eigen verzoek minimaal één van de leden stoppen met het commissiewerk. Wethouder Harry van Schooten maakte vorige week bekend, dat het onderzoek naar de Oostenrijkse woningen nog in volle gang is en dat de resultaten in augustus bekend worden gemaakt.

Grond voor laagste prijs

KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf dat het minste geld vraagt voor het voorbelasten van de grond van Braassemerland (fase 1 en 2) krijgt de opdracht. De gemeente heeft dit besloten, omdat er geen redelijke kwaliteitseisen gesteld kunnen worden. Het gaat immers alleen maar om het ophogen en laten inklinken van de grond. De VOF Braassemerland gaat deze opdracht binnenkort aanbesteden en het werk moet nog in de tweede helft van dit jaar worden uitgevoerd.

Jackpot voor Kaag en Braassem Promotie

KAAG EN BRAASSEM – De stichting Kaag en Braassem Promotie krijgt maar liefst 45.000 euro om mensen vanuit de hele wereld naar onze gemeente te trekken. Op onze aardbol wonen grofweg 7,3 miljard mensen en het is de stichting gelukt om het afgelopen jaar 30.000 bezoekers te krijgen op de website. Ook andere activiteiten van de stichting hebben er voor gezorgd dat de gemeente de subsidie op 45.000 euro houdt.

Wethouder Harry van Schooten laat weten: 'Ze zijn erg bezig geweest met de nieuwe site. 30.000 bezoekers in één jaar vind ik behoorlijk veel. De site voorziet in een behoefte.' Hij is blij dat een aantal ondernemers plaats heeft genomen in het stichtingsbestuur. 'We hopen het bedrijfsleven wat meer te interesseren.' De wethouder peinst er niet over om te bezuinigen op de subsidie van de stichting Kaag en Braassem Promotie. 'Zij helpen om Kaag en Braassem te ontwikkelen naar een toeristische gemeente.'

Korter werken voor oudere ambtenaren

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteambtenaren kunnen vanaf hun zestigste korter gaan werken en behouden hierbij gedeeltelijk hun salaris van die uren dat ze niet meer werken. Het geld dat de gemeente dan wél bespaart wordt gestopt in het in dienst nemen van jongeren en mensen met een beperking.

Dus waar alle inwoners van Nederland minimaal tot hun 67ste en waarschijnlijk nog vele jaren langer moeten doorwerken, kunnen de ambtenaren het al op hun 60ste rustiger aan doen? Wethouder Harry van Schooten reageert hier op: 'Dit is een CAO-afspraak van alle gemeenten. De oudere medewerker willen we langer hier houden, maar met een bepaalde voorziening zodat ze minder kunnen werken. Tegelijkertijd krijgen jongeren eerder een kans en kunnen zij begeleid worden door die oudere medewerker. Er is geen sprake van dat ambtenaren eerder met pensioen gaan.'

Ligboxenstal is welkom

KAAG – Het college van burgemeester en wethouders gaat in principe akkoord met de uitbreiding van een veehouderij op de Julianalaan 29. Eigenaar Van Ruiten wil een nieuwe ligboxenstal bouwen, waar ook extra koeien in geplaatst kunnen worden. Dan groeit het bedrijf van 45 naar 80 koeien. De huidige ligboxenstal wil Van Ruiten gaan gebruiken als stalling voor boten.
De gemeente vindt het belangrijk dat de boeren behouden blijven, zo blijkt uit ambtelijke documenten: 'Behoud van een agrariër op Kaag is belangrijk, omdat als er geen agrariër is, dit de nodige gevolgen heeft voor landschap en natuur op Kaag. Want zonder agrariërs is er geen veenweidelandschap. En dat landschap is ook belangrijk voor de recreatie.' Bovendien is de komst van een nieuwe agrariër volgens de gemeente 'nagenoeg uitgesloten, omdat Kaag geen toekomstmogelijkheden biedt en slecht ontsloten is (zowel de weg door het dorp als de pont). Onder die condities een nieuw bedrijf starten is onaantrekkelijk.'
Het college stelt wel nadere eisen aan de agrarische ondernemers. Zo moet de berging direct achter de boerderij gesloopt worden en moet ook het jongvee verplaatst worden naar de nieuwe ligboxenstal. Bovendien moet de botenstalling dienen als vervanging van andere botenstallingen buiten Kaag. Hierdoor wordt namelijk het verkeer verminderd. Tot slot moet ook nog de Provincie Zuid-Holland haar toestemming geven.

Rijnsburgs bedrijf wint aanbesteding

KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf 'Firma Jonker en Zn' uit Rijnsburg zorgt het komende jaar voor het onderhoud van stukjes groen in de gemeente. Dan gaat het om onderhoudswerkzaamheden die niet door de gemeentelijke buitendienst gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat de machines hiervoor of de capaciteit ontbreekt. Ook kan de firma Jonker worden ingezet voor het uitvoeren van groenwerkzaamheden bij bepaalde projecten.

Vrijwilligers redden levens

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Er wordt op menig verjaardag nogal wat geklaagd over 'die vluchtelingen' die ons land zouden overspoelen. Maar een groepje van 14 vrijwilligers van Kwadraad zorgen er voor, dat de vluchtelingen die naar Kaag en Braassem komen, een nieuw leven kunnen opbouwen. Twee mensen die dit ervaren hebben zijn Maen Nakrash (26) uit Syrië en Gebremichael Teame Berhe (34) uit Eritrea.

Nadat Berhe een zesjarige opleiding als docent had gevolgd in zijn land, wilde de regering dat hij zich gedurende zijn werkzame leven zou gaan inzetten voor het leger. Zonder enige betaling. Maar zijn vrouw en kinderen moeten ook te eten hebben en daarom besloot hij met zijn gezin Eritrea te ontvluchten. Nakrash is de oorlog in Syria ontvlucht. 'Het leven is daar heel moeilijk. Er is geen werk of elektriciteit. De oorlog heeft alles vernietigd. Ik was eigenaar van een supermarkt in een buitenwijk van Damascus, maar die is vernietigd.'

Beiden zijn blij dat ze nu een eigen huis hebben in Kaag en Braassem, waar ze de nare ervaringen achter zich kunnen laten. Maar voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, is inburgeren niet zo gemakkelijk. Want hoe schrijf je je in bij de gemeente? Wat staat er allemaal in de brieven van de electriciteitsbedrijven en andere ondernemingen waarvan de post binnen komt? En hoe vraag je een uitkering aan voor de tijd dat je nog geen baan hebt? De vrijwilligers van Kwadraad helpen met deze vragen. Daarnaast zijn er vier mensen die de voormalige vluchtelingen ook de Nederlandse taal bijbrengen.

Rob de Blauw is één van de vrijwilligers die helpen: 'We bezoeken de vluchtelingen als eerste in hun eigen huis. Daarna gaan we naar het gemeentehuis om hen in te schrijven, waarna we naar Alphen rijden voor een bijstandsuitkering en ene lening zodat ze meubels kunnen kopen. Ook tonen we hen zaken als Karwei en een winkel in tweedehands spullen. In eerste instantie komen we drie keer per week langs om te kijken hoe het gaat, maar die frequentie wordt steeds minder.' Dit vrijwilligerswerk kan de eerste paar weken best intensief zijn, met name als er ook kinderen bij zitten. Zij moeten worden ingeschreven bij een van de scholen of het consultatiebureau. De scholen hebben onderling afspraken gemaakt over het verdelen van de kinderen van vluchtelingen; zo wordt voorkomen dat er teveel vluchtelingen op één school komen. Dat is noodzakelijk, anders geeft dit een te grote belasting voor de betreffende school omdat vluchtelingenkinderen over het algemeen meer aandacht nodig hebben, onder meer omdat ze een grote taalachterstand hebben.
Berhe en Nakrash hebben inmiddels hun draai gevonden en ook het Nederlands spreken ze best al goed. Ze zijn vol lof over de vrijwilligers van Kwadraad. 'Mijn leven is gered', zo laat Berhe weten. 'En mijn kinderen hebben nu een veel betere toekomst.' Ook Nakrash is dankbaar voor de hulp van de vrijwilligers: 'Ik wist helemaal niet hoe het hier ging met betrekking tot zaken als water en elektriciteit en zij hebben me enorm geholpen!' De menslievendheid van de vrijwilligers blijkt besmettelijk, want Berhe laat weten: 'Ik wil met mijn ervaringen ook andere mensen helpen die vergelijkbare problemen hebben als ze hier in Kaag en Braassem komen wonen.'
De Blauw is hier een groot voorstander van: 'We willen ook graag dat voormalige vluchtelingen een eigen netwerk opbouwen. Vaak lossen ze samen problemen op en hoeven ze hiervoor geen contact met ons op te nemen. We willen juist dat ze zo snel mogelijk zelfstandig zijn.' Ieder jaar worden zo'n 35 vluchtelingen geholpen om in Kaag en Braassem hun draai te vinden. Kwadraad is nog op zoek naar vrijwilligers die hier een handje bij willen helpen; of het nu gaat om taalcoaching of praktische hulpverlening. Wie hierover meer informatie wil hebben, kan mailen naar e.krommenhoek@kwadraad.nl. Voor extra informatie over de inhoud van de werkzaamheden kan ook gemaild worden met De Blauw: papierwinkel@robdeblauw.nl.

Enthousiasme over plannen Josephschool

JOEP DERKSEN

LISSE – De plannen voor het verplaatsen van de St. Josephschool naar de locatie van de MVO Lucia worden goed ontvangen door de omwonenden. Dat bleek tijdens een informatieavond die donderdag 23 juli in het gemeentehuis gehouden werd. Een kleine twintig inwoners bekeken de tekeningen en waren blij met wat ze zagen.

De nieuwbouwtekeningen van de Josephschool zijn nog niet openbaar gemaakt, maar nu al is duidelijk dat dit gebouw slechts de helft inneemt van het terrein waarop de MVO Lucia nu staat. Het pand staat ook verder verwijderd van de Achterweg en wordt maximaal tien meter hoog. Op de plek waar de St. Josephschool nu staat, op de hoek van de Achterweg en de Lindenlaan, komen volgens gemeentelijk projectleider Edgar Saarloos 'maximaal zes vrijstaande woningen'. Wethouder Adri de Roon (D66) houdt echter ook de mogelijkheid open, dat in dit gebied twee-onder-één-kappers worden gebouwd. 'Maar in ieder geval geen flatgebouw'. Deze nieuwbouw moet, samen met twee woningen langs de Rustoordlaan, zorgen voor voldoende inkomsten om de kosten te betalen voor de bouw van de Josephschool.

Die twee woningen langs de Rustoordlaan kunnen er komen, omdat de Rustoordlaan zelf een stukje wordt verlegd. Dit wordt ook gedaan, omdat de Rustoordlaan een ontsluitingsweg wordt voor de extra huizen die er over enkele jaren komen met het bouwproject Trompenburg. De gemeente is verder van plan om een groene strook met bomen en planten te realiseren langs de Achterweg en een stuk van de Lindenlaan. Zo hebben de omwonenden zo weinig mogelijk zicht op en last van de schoolgaande kinderen die op het schoolplein spelen en de bewoners van de toekomstige nieuwbouwwoningen. Die woningen worden overigens ook maximaal tien meter hoog. De huidige sloot wordt verbreed tot circa vijf meter. Aan de kant van het nieuwe schoolgebouw komt er dan een hek, zodat de schoolkinderen niet in die sloot kunnen vallen. Aan de andere kant van de sloot wordt een straatje met een verkeerslusje aangelegd voor de toekomstige bewoners. Ook komt daar een doorsteekmogelijkheid richting de Heereweg voor (brom)fietsers en waarschijnlijk ook voor hulpdiensten. De ouders die hun kinderen met de autoe naar school brengen, kunnen kort parkeren op een 'kiss & ride' zone.

Luduïna Hassell woont aan de Acacialaan. Ze bezocht de inloopavond en laat weten: 'Ik ben voorstander van de komst van de school. De bouwtijd is slechts beperkt. Het terrein moet toch vernieuwd worden; dat kan iedereen wel zien. Voor mij is het gunstiger dat een school dicht bij mij in de omgeving staat,. Dat is beter dan huizen, want mensen hebben tegenwoordig twee auto's.' Omwonende Carla Kieft is het hier mee eens: 'Ik vind het heerlijk om een school vlak in de buurt te hebben! Je weet wanneer het speelpauze is. En na een kwartier zijn de kinderen weer naar binnen.' Wel had Kieft een speciaal verzoek: 'We willen graag een schuin dak op de school, want we hebben heel veel last van meeuwen. Het gejank van die beestjes! Meeuwen broeden op platte daken en niemand kan er bij. De eieren komen uit en dan krijg je nog meer van die klerebeesten.'

De huidige MVO Lucia wordt in de lente van 2016 gesloopt. Als alles volgens plan gaat, opent de nieuwe St. Josephschool in september 2017 haar deuren.

25 juli 2015

Verlegging Rustoordlaan

LISSE - Voor de komst van het nieuwe gebouw van de St. Josephschool wordt de Rustoordlaan verlegd. Deze Rustoordlaan komt haaks op de Achterweg te liggen. Dat is nodig, omdat er in de toekomst veel meer gebruik wordt gemaakt van die weg.
 
De nieuwe Josephschool komt op de plek waar nu nog het gebouw van de MVO Lucia staat. Tot nu toe wordt de Rustoordlaan vooral gebruikt voor verkeer dat van en naar Rustoord gaat. Maar met de komst van de St. Josepschool zal ook het gebruik van de weg toenemen. Bovendien heeft het college van burgemeester en wethouders plannen om de Rustoordlaan te gebruiken als ontsluitingsweg voor het project Trompenburg. De toekomstige bewoners in die woonwijk tussen de Vuursteeglaan en Rustoord kunnen dan ook van deze ontsluitingsweg gebruik gaan maken. Door het verleggen van de Rustoordlaan kunnen er ook twee extra woningen gebouwd worden. De gemeente gaat hier nog over in onderhandeling met Woonstichting Eigen Haard.
De gemeente heeft plannen om huizen te bouwen op de huidige locatie van de St. Josephschool, zo bleek tijdens een informatieavond voor omwonenden. Volgens wethouder Adri de Roon (D66) gaat het dan niet om een flatgebouw, maar om vrijstaande woningen of twee-onder-één-kap huizen. Als alles soepel verloopt, kunnen de leerlingen in september 2017 gebruik maken van de nieuwe Josephschool.

23 juli 2015

Vriendinnen redden de natuur

JOEP DERKSEN
 
ROELOFARENDSVEEN - 'Lieve burgemeester, ik houd van dieren en wil graag plastic en afval opruimen. Mag ik drie grijpstokken voor mij en mijn vriendinnen, dan gaan we de natuur redden. Echt waar. Groetjes Daisy.' Dit briefje ontving burgemeester Marina van der Velde vorige week en ze ondernam onmiddellijk actie.
Al maandenlang ruimen de drie hartsvriendinnen rommel op in hun wijk, zodat de dieren daar geen last van hebben. Geroerd door dit initiatief bracht Van der Velde de afvalgrijpers hoogstpersoonlijk naar het huis van Daisy (7) om ze daar aan Daisy en haar twee vriendinnen Felien en Maaike te overhandigen. Maaike en Daisy spelen op de schommel, net voordat de burgemeester komt en Daisy toont trots haar blauwe werkhandschoenen. 'Het is leuk dat de burgemeester hier voor mij is', zo stelt ze vrolijk.
Van der Velde komt niet met lege handen. Ze overhandigt de meisjes cadeautjes: roze handschoenen. 'Nu zijn jullie van de roze brigade!', stelt de burgermoeder vrolijk. Ook kregen de meisjes vier grijpers, die ze direct gingen uitproberen op het verpakkingsplastic van de cadeau's. Van der Velde liet weten: 'Ik hoop dat veel mensen jullie initiatief zullen opvolen en ook de rommel in de stratren opruimen. Het afval moet niet allemaal in dezelfde bak, maar gescheiden worden weggegooid.' Daisy had genoeg gehoord en sloot de overhandigingsceremonie af: 'Ik ga nu het plastic in de prullenbak gooien.'

Kapverbod waardevolle bomen

Joep Derksen
 
LISSE - Het college van burgemeester en wethouders wil een kapverbod instellen voor alle waardevolle bomen. Maar alle andere bomen kunnen wel gekapt worden; of ze nu op particulier terrein staan of in de openbare ruimte.
 
Vorig jaar heeft de gemeente het 'Bomenbeleidsplan 2014' vastgesteld. Alle bomen in Lisse zijn in kaart gebracht en onderverdeeld in drie categoriën: waardevolle bomen, structuurbomen en functionele bomen. Voor de laatste twee soorten bomen hoeft in principe geen ontheffing meer aangevraagd te worden als de eigenaar deze wil kappen. Maar de verwijderde bomen moeten wel vervangen worden door een nieuw exemplaar. Maar bomen die als 'waardevol' worden bestempeld, worden juist extra beschermd door het collegevoorstel.
 
Voortaan geldt er een kapverbod voor alle waardevolle bomen. Wie zo'n boom weg wil hebben, moet hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) laat weten: 'Voor iedere geregistreerde boom die wordt gekapt, komt een boom terug. Zo houden we het bomenbestand in Lisse op peil.'

Dorpsraden gaan hun goddelijke gang

Kaag en Braassem > Het college van burgemeester en wethouders denkt er nog niet over na, om het succes van de dorpsraden te onderzoeken. De gemeente praat met deze dorpsraden over tal van onderwerpen, maar in hoeverre vertegenwoordigen die dorpsraden ook de mening van de meerderheid van de betreffende kern?
 
Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat dit niet wordt uitgezocht. 'Als college waarderen we het, wanneer er een dorpsraad is in elke kern. We zien dorpsraden als een serieuze gesprekspartner. Maar ze zijn niet het enige contact met het dorp. We praten ook met kerken, besturen van verenigingen en inwoners die zich aanmelden om mee te praten.'

Laatste poging

Kaag en Braassem > Wethouder Harry van Schooten heeft een wens van de gemeenteraad opgevolgd. Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief geschreven naar minister Henk Kamp, met het verzoek om de 380 kV leidingen in de gemeente onder de grond te leggen.
 
Volgens de wethouder moeten die kabels onder de grond 'vanwege het ruimtelijke aspect'. Er hoeft geen angst te zijn voor straling: 'Dat speelt volgens de deskundigen niet'. Deze brief is de laatste poging die het college onderneemt om de leidingen onder de grond te krijgen, zo laat Van Schooten weten: 'Als de minister nu "Nee" zegt, zijn de mogelijkheden wel op.'

Nee tegen sociale woningen

Roelofarendsveen > Het plan Tuindershof komt er niet. Het college van burgemeester en wethouders is blij met plannen voor 17 sociale woningen, maar die huizen mogen niet in een tuinbouwlocatiegebied komen. En het gebied rond de Kerkweg is dus zo'n terrein. Wethouder Yvonne Peters (VVD) stelt: 'Hier is tuinbouw de primaire bestemming. Een deel van het gebied zou ook voor watercompensatie, recreatie of tuinbouwgerelateerde activiteiten geschikt zijn. Maar voor deze sociale woningen komt er dus geen toestemming.'

Succesvol digitaal onderzoek

Kaag en Braassem > Maar liefst 570 mensen hebben deelgenomen aan het digitale onderzoek over een nieuwe vorm van afvalinzameling. En van die deelnemers hebben maar liefst 350 personen aangegeven, dat ze zich beschikbaar willen stellen voor een inwonerpanel. De resultaen van het onderzoek worden in september besproken door de gemeenteraad.

Gemeente geeft succesboekjes uit

Kaag en Braassem > De inwoners van Nieuwe Wetering en Rijnsaterwoude hebben een boekje ontvangen met daarin de eerste resultaten van 'Kernen in hun kracht'. In die boekjes wordt beschreven welke initiatieven zijn genomen om de inwonerparticipatie te verhogen. 

Als succesvolle projecten in Nieuwe Wetering worden onder meer de Natuurbelevingstuin De Bult en het opnieuw ingerichte pleintje bij de Meerbrug genoemd. De inwoners van Rijnsaterwoude wordt gewezen op succesvolle initiatieven als 't Schoolhuis, het onderhoud van het zwemstrandje en de oprichting van de dorpsraad. Wethouder Yvonne Peters is trots op het eindresultaat: 'Het traject 'Kernen in hun kracht' loopt al enige tijd. We willen een product presenteren aan alle mensen die zo positief hier aan hebben meegewerkt.' Uiterlijk in 2017 hebben alle kernen hun eigen boekje. Leimuiden en Bilderdam krijgen één gezamenlijk boekje.

Uitbouw woning

RIJNSATERWOUDE - De bewoners van Meerbon 26 kunnen drie vierkante meter gemeentegrond kopen. En met dit stukje restgrond kan het gezin de eigen woning uitbouwen. Tot enkele jaren geleden had deze plek naast hun huis de bestemming 'Groen', maar het gezin kocht eerder al 88 m2. Inmiddels heeft de gemeente toestemming gegeven voor de uitbouw, maar wel moet het gezin dan nog extra geld betalen voor de eerder aangeschafte 88 m2. Wethouder Yvonne Peters (VVD) informeert: 'Indertijd is afgesproken, dat zij een andere prijs gaan betalen als zij ooit op dit stuk grond gaan bouwen. En daar is nu dus sprake van.'

Geen schaliegasboringen

BOLLENSTREEK - in ieder geval de komende vijf jaar wordt er geen schaliegas gewonnen. Dat blijkt uit een brief van Drs. M.E.P. Dierikx, Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, die naar alle gemeenten is gestuurd. Het kabinet heeft vorige week bekend gemaakt, dat er deze kabinetsperiode niet naar schaliegas geboord zal worden. Enkele weken geleden kondigde burgemeester Lies Spruit aan, dat zij op een VNG congres tegen schaliegaswinning in de gemeente had gestemd. Een meerderheid van de andere Nederlandse gemeenten had dit ook gedaan. Het kabinetsbesluit lijkt een gevolge van dit besluit te zijn.

Bouwen op voormalige gemeentegrond

RIJNSATERWOUDE - De bewoners van Meerbon 26 mogen hun woning uitbreiden op een stuk grond dat ooit in het bezit was van de gemeente. Toen ze het in 1998 kochten, gold hier nog de bestemming 'groen', maar inmiddels is die bestemming gewijzigd in 'wonen'.
 
Nu gaan de bewoners er een uitbouw realiseren en daarom moeten de eigenaren volgens afspraak nog een nabetaling doen aan de gemeente. Bouwgrond is namelijk duurder dan een plek om alleen maar op het gras te lopen. Hoewel er een kabel onder de grond ligt, is het voor de gemeente toch geen probleem dat daar een woning boven komt te staan, zo liet wethouder Yvonne Peters (VVD) donderdag 16 juli weten. 'De KPN heeft gezegd dat ze er geen probleem mee hebben. Dit is geen doorlopende kabel. De KPN zal zelf de kabel verleggen als er op gebouwd wordt. De bewoners dienen dit na de verkoop van de gemeentegrond en nog voor de start bouw te regelen.'

Geen sociale woningbouw

KAAG EN BRAASSEM - Het plan Tuindershof, om 17 sociale woningen te bouwen, gaat niet door. Het college van burgemeester en wethouders is hier fel tegenstander van. Het gaat hier namelijk om een tuinbouwgebied. Wethouder Yvonne Peters (VVD) licht toe, waarom het college tegen de komst van de sociale woningen heeft gestemd: 'Tuinbouw is de primaire bestemming. een deel van het gebied zou ook voor watercompensatie, recreatie of tuinbouwgerelateerde activiteiten geschikt zijn. Maar dus niet voor sociale woningbouw.'

Gevaar schaliegasboringen geweken

KAAG EN BRAASSEM - Het gevaar is geweken, dat in deze gemeente schaliegas wordt gewonnen. Dat blijkt uit een brief van Drs. M.E.P. Dierikx, Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, die naar alle gemeenten is gestuurd. Het kabinet heeft vorige week bekend gemaakt, dat er deze kabinetsperiode niet naar schaliegas geboord zal worden.

Grote belangstelling onderzoek afvalinzameling

KAAG EN BRAASSEM - Meer dan 570 mensen hebben meegedaan aan een gemeentelijk onderzoek over afvalinzameling. In dit onderzoek, waarbij het verplicht was om een emailadres achter te laten, konden de deelnemers aangeven wat voor soort afvalinzamelingssysteem ze het liefste willen hebben. Bijna 350 mensen lieten ook weten, dat ze voortaan ook hun mening willen geven over andere zaken die de gemeente aangaan. De uitslagen van het onderzoek zijn grotendeels al wel bekend bij wethouder Yvonne Peters (VVD), maar ze houdt deze nog geheim, totdat de gemeenteraad er in september over praat.

Bezwaar tegen woning

LISSE - De Commissie voor bezwaarschriften moet de komende weken nadenken over de vraag of een woning op de hoek van de Veldhorstraat en Van Bönninghausenlaan terecht gebouwd wordt. Een buurvrouw maakt bezwaar tegen de komst van dit huis. Door de omvang en hoogte vreest ze voor verlies van daglicht. Ook een parkeerplek wordt verplaatst. Hierdoor moet haar man, die aan COPD lijdt, verder lopen om bij zijn auto te komen. En doordat het nieuwe huis meer naar voren komt te staan, wordt de privacy ook aangetast, zo vond bezwaarmaakster Thea Dekker.
 
Een ambtenaar liet namens de gemeente weten, dat aan alle regels wordt voldaan. Het huis is weliswaar 50% groter dan het pand dat er eerst stond, maar de hoogte is precies hetzelfde als eerst. De plaats van de woning is al iets aangepast, op basis van eerdere onderhandelingen. Maar het huis verder opschuiven zou niet mogelijk zijn, omdat dan andere buren weer in de schaduwzone komen te liggen. De commissieleden geven binnen zes weken een advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Keuze voor ambtelijke fusie blijkt paard van Troje

LISSE - Het besluit van de raden van Teylingen, Lisse en Hillegom voor een ambtelijke samenvoeging blijkt wel degelijk de voorbode te zijn van een complete gemeentelijke fusie. In alledrie de gemeenten waren er politici die vóór de ambtelijke fusie stemden, in de overtuiging dat dit een totale gemeentelijke fusie zou voorkomen. Tijdens de vergadering van de commissie voor de bezwaarschriften bleek, dat de werkelijkheid anders is. Een aanwezige ambtenaar liet zich ontvallen: 'Lisse gaat samen met Teylingen en Hillegom.' Hierop vroeg de voorzitter van de commissie: 'Er komt toch een ambtelijke en geen bestuurlijke fusie?' Maar de ambtenaar verduidelijkte: 'Ambtelijk gezien moet je één richting kiezen en er naar toewerken om iets gezamenlijks te creëren.'

Overlast besproken door Sandro's Kitchen

LISSE - Het jongerenfeest Sandro's Kitchen, dat in mei bij Kasteel Keukenhof werd gehouden, heeft tot geluidsoverlast geleid bij bewoners aan de Leidsevaart. Bezwaarmaker Peter Kortekaas meldde zijn klacht donderdag 16 juli bij de Commissie voor de bezwaarschriften.
 
Naast de geluidsoverlast ('Die bas gaat overal doorheen') maakte Kortekaas ook bezwaar tegen het feit dat Sandro's Kitchen tot 2 uur 's nachts duurde. En na afloop trokken nog honderden jongeren langs het huis van de bezwaarmaker op hun weg terug naar Noordwijkerhout. 'Pas om 3 uur werd het rustig', zo stelde Kortekaas.
 
Maar zijn bezwaar richtte zich vooral op het feit, dat het feest 'Sandro's Kitchen' tot 2 uur mocht doorgaan. 'Andere evenementen, zoals Buttonpop, vinden ook plaats tot middernacht. Wij hebben er ontzettend veel last van,  met name omdat dit soort evenementen een aanzuigende werking hebben van jongeren uit de omgeving.' Een ambtenaar liet weten, dat het de politie was geweest die adviseerde om het sluitingstijdstip van Sandro's Kitchen te verlengen tot 02:00 uur. 'Als je om 1 uur 's nachts stopt, gaan grote groepen jongeren naar het centrum om toch nog op tijd bij de horeca te zijn. Daar was de politie bang voor.' Overigens werd het geluid van de muziek die nacht al om 01:30 uur zachter en ging de muziek een kwartiertje later helemaal uit.
 
De bezwaarmaker, ambtenaar en de leden van de commissie waren het er over eens dat dit onderwerp eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd is. Het evenement heeft immers al plaatsgevonden. Bovendien gaat de Rotary een feest als 'Sandro's Kitchen' niet meer organiseren. Maar de commissieleden gaan zich de komende zes weken wel over de vraag buigen of een dergelijk feest de volgende keer ook tot 02:00 uur mag duren.

Verdwijning paardenstal wekt woede coalitiepartij

NOORDWIJK - Het college van burgemeester en wethouders wil dat de paardenstal tussen de Oude Zeeweg en Dompad verdwijnt. Maar de coalitiepartij Lijst Salman Noordwijk is faliekant tegen dit plan. De partij beklaagt zich over 'de verdwijning van de onschuld'.
 
De paardenstal met bijgebouwen staan er al ruim dertig jaar, maar het college wil dit gebied toch plat hebben, zodat er iets nieuws kan komen. Gemeenteraadslid Martijn Poth wacht de politieke besprekingen hierover niet af en gaat in een open brief helemaal los. 'Diep geschokt hebben wij uit de media vernomen dat het college de paardenstal tussen oude Zeeweg en Dompad weg wil hebben. Willen de heren Rijpstra, Bakker, van Duin, Salman en Barnhoorn nu echt dit laatste onschuldige stukje grond waar sinds 1976 paarden grazen en stallen staan weg hebben?', zo laat Poth furieus weten.
 
Hij staat er op, dat het college uitzoekt of er op 5 november 1985(!) een hoorzitting heeft plaatsgevonden over de aanwezige opstallen. Ook is Poth van mening dat de eigenaar van de paardenstal, P. van der Holst, inzage krijgt in het verslag van die  hoorzitting van dertig jaar geleden. De hamvraag bewaart Poth tot het laatst: 'Wat is de reden dat het college na bijna veertig jaar gaat handhaven?'
 
Inderdaad begeeft het college zich op glad ijs, als de gemeente inderdaad doorgaat met het handhaven van een situatie die al ruim dertig jaar gedoogd wordt. Er moeten wel heel goede redenen zijn voor een rechter om na al die tijd een gedoogde gebruiker van het gebied alsnog te gebieden om te vertrekken. Het college heeft zes weken de tijd om te reageren op vragen en tot die tijd wil de afdeling communicatie niet inhoudelijk reageren. Nu is het afwachten hoe lang de wethouders en burgemeester de kritische vragen van coalitiepartij Lijst Salman Noordwijk links laten liggen en zich stil houden.

Gevaar schaliegasboringen geweken

OEGSTGEEST - Het gevaar is geweken, dat in deze gemeente schaliegas wordt gewonnen. Dat blijkt uit een brief van Drs. M.E.P. Dierikx, Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, die naar alle gemeenten is gestuurd. Het kabinet heeft vorige week bekend gemaakt, dat er deze kabinetsperiode niet naar schaliegas geboord zal worden.

Bommetje door Dorpsraad

NIEUWE WETERING - Het nieuws dat de Dorpsraad Nieuwe Wetering is gestopt met haar activiteiten is ook bij het gemeentebestuur ingeslagen als een bom. Tijdens een gesprek tussen het dorpsraadbestuur en het gemeentebestuur bleek de dorpsraad bij haar besluit te blijven.

Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat hier over weten: 'De Dorpsraad Nieuwe Wetering bestaat al jaren en ze hebben heel positief aan Kernen in hun kracht meegewerkt. We vinden het als college jammer dat de Dorpsraad Nieuwe Wetering deze beslissing heeft genonmen. We hopen dat ze de energie krijgen of misschien andere mensen om door te gaan. Het is hun keuze en verantwoordelijkheid om niet door te gaan. Wij zouden het fijn vinden als ze doorgaan, maar dat is aan hen en ook met welke mensen ze dat willen.'
 
De ophef rond de Dorpsraad Nieuwe Wetering en het plotselinge stilleggen van hun activiteiten leidt bij het gemeentebestuur nog niet tot de conclusie dat het hoog tijd wordt om een tevredenheidsonderzoek naar de dorpsraden uit te voeren. Wel wil het college 'de contacten met de dorpsraden intensiveren', zo stelt Peters.

College roept Minister Kamp op tot actie

KAAG EN BRAASSEM - Het gemeentebestuur heeft een brief op poten gestuurd naar Henk Kamp, Minister van Economische Zaken. Het is een allerlaatste oproep naar de minister om de 380 kV-verbinding bij Nieuwe Wetering ondergronds aan te leggen. 

Met deze brief voldoet wethouder Harry van Schooten aan een oproep van de gemeenteraad. De wens voor het ondergronds brengen van de 380 kV-verbindingen heeft volgens de wethouder overigens niets te maken met angst voor straling. Het gaat puur om 'het ruimtelijk aspect'; die palen met kabels zijn gewoon lelijk om tegenaan te kijken.
 
Het college hoopt op een positief besluit van de minister. Van Schooten: 'Maar als de minister nu nee zegt, zijn de mogelijkheden (voor het ondergronds leggen van de 380 kV-verbinding, JD) wel op. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en een bouwplan is verleend.'

Column

Geld

De gemeente Haarlemmermeer wil geld zien van de gemeente Kaag en Braassem. Vooralsnog weigert het college van burgemeester en wethouders dit verzoek. De beide gemeenten zijn met elkaar in gesprek over inwonersinitiatieven op Kaag en Buitenkaag. Kaag is onderdeel van de gemeente Kaag en Braassem en Buitenkaag ligt op het gebied van Haarlemmermeer. Op Buitenkaag is een groepje inwoners, dat de daar aanwezige gymzaal nieuw leven in wil blazen. Hiervoor is geld nodig en zij hebben zich met dit verzoek gericht tot hun gemeente. Maar Haarlemmermeer wil, dat Kaag en Braassem ook mee gaat betalen. De reden hiervoor is, dat de inwoners van Kaag ook gebruik zullen maken van de gymzaal.

 
Nou maken inwoners van Haarlemmermeer ook gebruik van faciliteiten op grondgebied van de buurgemeenten. Of het nu gaat om een sportvereniging, recratiefaciliteiten of bijvoorbeeld een zwembad en onderwijsinstellingen. Nog nooit heeft Haarlemmermeer aan de betreffende gemeenten aangeboden om hiervoor een bijdrage te betalen, maar als het in hun eigen straatje past, dan willen ze voor het opkalefateren van de gymzaal op Buitenkaag wel heel graag geld zien.
 
Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat er nog geen formeel verzoek is geweest van Haarlemmermeer om mee te betalen. Maar in persoonlijke gesprekken tussen de bestuurders van de beide gemeenten is dit onderwerp wel degelijk aan bod gekomen. De wethouder mag natuurlijk nooit zo maar akkoord gaan met het overmaken van welk bedrag dan ook aan de gemeente Haarlemmermeer, zonder dat Haarlemmermeer ook gaat betalen voor het gebruik van Kaag en Braassemse faciliteiten door de Haarlemmermeerders.
 
Als de wethouder dit wel doet, dan doet ze haar eigen gemeente tekort. Deze stelling heb ik aan Peters voorgelegd, waarde columnlezer, en ze liet weten: 'Ik heb niet de intentie om mijn gemeente tekort te doen. Kaag en Buitenkaag zijn dorpen als alle anderen. Hoe dat in geld gaat uitpakken, is primair de verantwoordelijkheid van Haarlemmermeer. We zeggen niet dat we met geld heen en weer gaan, maar hebben wel een gezamenlijke opgave.' Na de zomer gaat Peters weer met haar Haarlemmermeerse collega's over deze Buitenkaagse koehandel verder praten.

Kernplanboekjes uitgedeeld

RIJNSATERWOUDE / NIEUWE WETERING - De inwoners van deze dorpen hebben afgelopen week het boekje 'Kernplan Rijnsaterwoude' danwel ''Kernplan Nieuwe Wetering' ontvangen. Hierin staat een overzicht van de resultaten die tot nu toe bereikt zijn in deze kernen. Met dank aan het 'Kernen in hun kracht' programma. 
Als succesnummers in Rijnsaterwoude worden genoemd: de oprichting van de dorpsraad, het beheer en onderhoud van het zwemstrandje, de nevenactiviteiten voor de jachthaven Meerzicht en 't Schoolhuis als ontmoetingsplek voor het dorp. In Nieuwe Wetering zijn initiatieven opgezet voor onder meer Natuurbelevingstuin De Bult, het opzetten van een Verenigingendag en het met het water verbinden van Nieuwe Wetering. Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat over de boekjes weten: 'Het traject "Kernen in hun Kracht" loopt al enige tijd. We wilden een product presenteren aan alle mensen die hier zo positief aan hebben meegewerkt.' Ook de overige kernen kunnen de komende jaren en uiterlijk in 2017 een 'Kernplanboekje' op hun deurmat verwachten. In september zijn dat al de inwoners van Leimuiden en Hoogmade en later dit jaar ook de bewoners op Kaag en Buitenkaag.

Wethouder wacht op wifi

KAAG EN BRAASSEM - Wethouder Yvonne Peters (VVD) wil graag de mogelijkheden bekijken om in de hele gemeente gratis wifi aan te leggen. In de gemeente Leiden heeft een groepje initiatiefnemers hier al de eerste acties voor ondernomen. Kaag en Braassem Promotie heeft enkele maanden geleden al aan Peters gevraagd of zij met deze initiatiefnemers in gesprek wil. Dat wilde ze graag, zo liet ze indertijd weten. Maar sinds die tijd heeft Peters nooit meer iets gehoord. Ze hoopt dat toch binnenkort een afspraak geregeld kan worden.

Vrijbrief voor nieuwe woningen

LEIMUIDEN - Er komen 47 woningen op de percelen Zilverreiger 1 t/m  24 en Aalscholver 1 t/m 23. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in. Ingediende bezwaren tegen de komst van deze woningen zijn door het college ongegrond verklaard. Het bouwplan past volgens de gemeente binnen het bestemmingsplan Beukenlaan III.

Nieuwe toekomst in nieuwe woningen


RIJPWETERING - 38 Gelukkige gezinnen konden woensdag 15 juli de sleutels in ontvangst nemen van hun nieuwe appartement in het nieuwbouwproject Hertogsstaete. Het jonge stel Robin van Mierlo en Kevin van der Weide uit Leiderdorp kreeg als eerste de sleutel van hun nieuwe appartement.

In Rijpwetering is de laatste jaren nauwelijks gebouwd, maar met de komst van de 32 sociale huurwoningen en zes vrije sectorwoningen verwelkomd het dorp plotseling veel nieuwe gezichten. Een deel van de nieuwe bewoners komt uit Kaag en Braassem, maar ook kregen mensen die elders woonden de kans om te verhuizen naar Hertogsstaete.
 
Robin is blij dat het moment eindelijk gekomen is: 'We gaan voor het eerst op onszelf wonen en gelijk al samenwonen. Het is ons eerste huis, dus spannend, maar we hebben er heel veel zin in. Het meubilair is al besteld en we kunnen vanavond de eerste verfkwast al tegen de muur aanzetten.' En waarom wilde het stel juist hier komen wonen? 'Mijn vriend is net met een eigen aannemersbedrijf begonnen, dus we wilden sowieso huren. De tekeningen zagen er fantastisch uit. We dachten in het begin dat het niet zou gaan lukken, maar het was een mooie verrassing dat we toch hier mogen wonen.'
 
Ook het stel Danny Cornet en Martin Seitz nemen een woningsleutel in ontvangst. Ze ontvluchten de drukte van Amsterdam en kijken uit om hier de komende jaren gelukkig te wonen. Cornet heeft meteen al het initiatief genomen om een 'mood board' te maken. Op dit grote bord kunnen alle bewoners aangeven hoe zij willen, dat de binnentuin er uit komt te zien. En er wordt grif gebruik van gemaakt. Cornet is trots op het eindresultaat: 'Het concept van de hofjestuinen krijgen we terug te zien.'
 
Ondertussen draagt Kevin zijn vriendin Robin over de drempel naar binnen; een aloude traditie wanneer stellen voor het eerst samen een woning betrekken. Hun appartement heeft twee slaapkamers, een badkamer en een woonkamer met een open keuken. Met 24 stopcontacten in de woonkamer zal het de komende jaren niet lastig zijn om de ene of andere stekker in te pluggen.
 
Voor Marieka Nijssen, senior woonconsulent van Meer Wonen, is het overhandigen van de sleutels één van de mooiste kanten van haar werk. 'Alle woningen zijn verhuurd. Ieder appartement krijgt een eigen parkeerplaats en een pas voor de afvalcontainer.' En na het ondertekenen van het huurcontract namen Kevin en Robin als allereerste bewoners van Hertogsstaete hun huissleutels met een grote glimlach in ontvangst.

Einde subsidie SWLH

LISSE - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, dat de Stichting Welzijnswerk Lisse Hillegom (SWLH) vanaf 1 januari 2016 definitief geen subsidie meer krijgt. Een voorlopig besluit hierover was al in april genomen, maar het bestuur van de SWLH kreeg nog de gelegenheid om met argumenten het college op andere gedachten te brengen. Dat is het het SWLH-bestuur niet gelukt, zo bleek dinsdag 14 juli. De SWLH wil het verlies aan inkomsten opvangen in de eigen begroting.

Handelen gemeente leidt tot aftreden Raad van Toezicht

JOEP DERKSEN

LISSE - Het nieuws dat de volledige Raad van Toezicht van Bescal opstapte, is ingeslagen als een bom. Na de mededeling van directeur-bestuurder Angela van Lienen dat zij afzag van contractverlening, lijkt loopt het bestuur van Bescal leeg.

 
Jan Kippers was voorzitter van de Raad van Toezicht en hij vertelt waarom hij en de andere leden er mee stoppen. Het komt er in feite op neer, dat het college meerdere malen BESCAL heeft gepasseerd waar het ging om beslissingen over het beleid. Een van de druppels die de emmer deed overlopen was het collegebesluit, dat gebruikers van de sociaalculturele accommodaties een half uur extra kregen om bezoekers naar binnen en buiten te laten.
 
Kippers: 'We hebben als Raad van Toezicht geconstateerd dat in de afgelopen jaren continue vragen zijn geweest, opmerkingen van gebruikers over tarieven, het huurbeleid, accommodaties en over het functioneren van Bescal. We voerden het beleid uit dat vastgesteld is door de gemeenteraad van Lisse en verwoord wordt door wethouder Adri de Roon. Wij hebben geconstateerd dat, als verenigingen het niet eens zijn met het beleid van Bescal, ze zich wenden tot het college in de persoon van De Roon. Daardoor vindt in de praktijk vaak een interventie plaats door het college over het beleid van Bescal. Dat is lastig te rijmen met de opdracht die Bescal heeft.
 
Volgens de Raad van Toezicht is het niet mogelijk om Bescal ook commercieel actief te laten zijn. 'Op het moment dat we dat willen, komt de roep om niet teveel concurrerend te zijn met De Nachtegaal, De Duif en andere organisaties die dit soort ruimtes zouden kunnen verhuren.' Het aangekondigde ontslag van Van Lienen was voor de leden van de Raad van Toezicht de doorslaggevende factor om hun eigen prestaties te bekijken. Kippers concludeert: 'We zijn niet geslaagd in de primaire opdracht om Bescal als logische partner van de gemeente voor het beheer van de sociaal-culturele instellingen op te zetten.'
 
Wethouder Adri de Roon stelt over het vertrek van de Raad van Toezicht: 'Ze vinden het een natuurlijk moment om na een jaar of drie afscheid te nemen. Ze verwijzen naar het maatschappelijk draagvlak dat te weinig aanwezig is en ze geven ruimte aan vernieuwing. Wij moeten op zoak naar nieuwe leden. Ik bedank hen uiteraard voor hun inzet de afgelopen tijd.' Is het opstappen van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder geen aanleiding voor de gemeente om haar huidige beleid met betrekking tot Bescal eens goed tegen het licht te houden? De Roon: 'Ik ben benieuwd welke discussie naar aanleiding hiervan optreedt. Veel leden van de raad vinden dat Bescal er prima voor staat. Het zou vreemd zijn dat het nu opeens anders moet. Maar als de raad vindt dat de kaders anders moeten, dan doe ik het graag.
 
Heeft Bescal gefaald? De Roon: 'Ik ga de directeur en Raad van Toezicht niet verwijten dat ze gefaald hebben. De bedoeling was dat het zakelijker en professioneler zou worden en dat is gebeurd. Karin Spaans heeft de opdracht gekregen Bescal goed te laten functioneren en draaiende te houden.'

Spaans volgt Van Lienen op

LISSE - De opvolger van Angela van Lienen, directeur-bestuurder  bij Bescal, is bekend. Karin Spaans vervult deze positie vanaf zaterdag 1 augustus. De Raad van Toezicht van Bescal beschouwt haar als de beste kandidate en het college van burgemeester en wethouders is  het hier mee eens.
 
Wethouder Adri de Roon (D66) liet dinsdag 14 juli weten: 'Spaans heeft langjarige ervaring bij de gemeentelijke overheid en managementervaring. Wat ons betreft is zij een goede keuze en wij zien het met vertrouwen tegemoet. Het kiezen van de opvolger van Van Lienen is snel gegaan, maar het moest ook. Per 1 september loopt het contract met de huidige directeur namelijk af.' Volgens De Roon gaat de overdracht 'in goede harmonie'.
 
Ook vertrekkend voorzitter van de Raad van Toezicht van Bescal, Jan Kippers, is enthousiast over haar komst. 'Karin Spaans heft veel ervaring binnen het sociaal domein. Ze is van buiten Lisse, dat is een voordeel. Ze is niet behept met een Lisses verleden en kan er objectief tegenaan kijken. Ze heeft managementervaring; niet in dit specifieke werkgebied, maar dat zijn er maar weinig. We denken dat ze met de nieuwe Raad van Toezicht en de gemeente Lisse kan komen tot een hernieuwd elan voor Bescal en de verenigingen binnen de gemeente.'

Vrijbaan voor oplaadpalen

LISSE - De komende jaren wordt het dorp verrijkt met een hele batterij aan elektrische oplaadpalen. Het college van burgemeester en wethouders heeft er mee ingestemd om vergunningen uit te reiken voor deze palen waar elektrische en hybride auto's hun accu's kunnen opladen.  
Maar het zijn niet de inwoners die een vergunning voor deze laadpalen kunnen aanvragen. Zij moeten contact opnemen met een laadpaalleverancier en dat bedrijf regelt de vergunning en het plaatsen. De laadpalen worden bij bestaande parkeerplekken geplaatst, waarna die plekken niet meer door auto's gebruikt kunnen worden die rijden op gas, diesel of benzine.
 
Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) laat weten, dat er geen limiet komt aan het aantal laadpalen. Alleen in de blauwe zone van het centrum, waar een groter gebrek aan parkeerplekken is dan in de rest van de gemeente, wordt de maximum oplaadtijd beperkt tot twee uur. Onlangs kwam in het nieuws dat mensen met hybride auto's wel profiteren van belastingvoordelen, maar in de praktijk vrijwel alleen op benzine rijden. Is het wel eerlijk, dat zij gebruik kunnen maken van parkeerplekken, die voor 99% van de Lissenaren niet gebruikt kunnen worden? Nieuwenhuis is het hier niet mee eens: 'Je werkt niet in de hand dat mensen een eigen parkeerplek creëren. Je moet de auto aan de oplader leggen. Dan wordt die geladen en als je batterij vol zit, dan haal je die auto van de parkeerplek weg.'
 
Maar de gebruikers laten toch gewoon hun slangen in de oplader zitten gedurende de nacht? Dat bespaart hen de moeite om een andere parkeerplaats te zoeken. Dat vond wethouder Adri de Roon (D66) hoogst onwaarschijnlijk, zo liet hij weten. Nieuwenhuis vult aan: 'In woonwijken zou zo'n auto toch al de hele wijk staan.'

21 juli 2015

Verontwaardigde ondernemers richten actiegroep op

TEYLINGEN - Een groepje ondernemers heeft de actiegroep Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) opgericht. Zij strijden tegen de invoering van een ondernemersfonds. Woordvoerder Nicolet van Steijn laat weten, dat de VOT wil dat de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) stopt met de initiatieven om zo'n ondernemersfonds op te richten.
 
Volgens de actiegroep zijn veel TOV-leden niet blij met de manier waarop de ondernemersvereniging hier mee bezig is. Het overgrote deel van de verontwaardigde ondernemers is lid van de TOV. Zij willen niet, dat de gemeenteraad in oktober van dit jaar al de keuze voorgelegd krijgt of ondernemers vanaf komend jaar een forse OZB-verhoging moeten betalen. Dan gaat het om eigenaren en gebruikers van onroerend goed, dat voornamelijk voor bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt. De VOT-leden vrezen dat het OZB-tarief voor hen met 20% zal stijgen, zodat het ondernemersfonds per jaar een bedrag van een kwart miljoen euro kan opstrijken.
 
De agrariërs en ondernemers die actief zijn in de recreatie kunnen mogelijk (een deel van) hun extra OZB-heffing terug krijgen. Maar dat is volgens de verontwaardigde ondernemers niet genoeg. Liever ziet de VOT, dat er wél een ondernemersfonds komt, maar dan moet het op een andere manier ingevoerd worden. Het geld dat door de eigenaren en gebruikers van onroerend goed betaald wordt in een bepaalde dorpskern, moet dan ook alleen maar voor dat dorp bestemd zijn. De VOT bestaat op dit moment uit een 'stuurgroep' van twaalf personen, maar volgens hen zijn 150 leden van de TOV boos op het TOV-bestuur. Meedoen kan nog; voor meer informatie: info@voteylingen.nl.

19 juli 2015

Gevaar schaliegasboringen geweken

LISSE - Het gevaar is geweken, dat in deze gemeente schaliegas wordt gewonnen. Dat blijkt uit een brief van Drs. M.E.P. Dierikx, Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, die naar alle gemeenten is gestuurd. Het kabinet heeft vorige week bekend gemaakt, dat er deze kabinetsperiode niet naar schaliegas geboord zal worden.

18 juli 2015

Miljoenen voor aanpak Havengebied

LISSE - Het Havengebied moet aantrekkelijker en verkeersveiliger geworden.  Met de komst van de nieuwe halte van de HOV-lijn tussen de Grachtweg en de Hobahostraat wil de gemeente dit gebied grondig aanpakken. Deze nieuwe HOV krijgt twee haltes; aan beide kanten van de Ruishornlaan en wel tussen de Grachtweg en de Hobahostraat. Maar de bushalte aan de Hyacinthenstraat komt hier mee te vervallen.

Ook het gebied zelf moet verkeersveiliger worden. Op dit moment mag hier al maximaal 30 kilometer per uur gereden worden. Maar met verkeersaanpassingen moeten fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. De automobilist krijgt door die aanpassingen dan het gevoel dat hij te gast is. Wel zorgt de gemeente voor minimaal 25 extra parkeerplaatsen. In het Havengebied wordt na de voltooiing ook de weekmarkt georganiseerd en de kermis krijgt daar ook een plekje.
 
Een deel van de 2,4 miljoen euro die de gemeente betaalt voor deze herontwikkeling wordt onder de grond gestopt; in het verleggen van kabels, ledingen en brandkranen. Ook de openbare verlichting moet verplaatst worden. De gemeente wil met een nieuw rioleringssysteem in dit gebied er voor zorgen, dat het hemelwater gescheiden kan worden van het vuilwater. Daarnaast wil Lisse de huidige bakstenen omgeving aanpakken. Met het planten van bomen en struiken komt er extra groen.
 
Het college van burgemeester en wethouders denkt nog na over de mogelijkheid om het gebied achter de Hoogvliet bij deze plannen te betrekken. De Schoolstraat staat ook nog op een bestuurlijk wensenlijstje om aan te pakken. Maar of de straattegels in deze twee gebieden daadwerkelijk gelicht worden, is nu nog onduidelijk. Hoe dan ook; de missie van het college is duidelijk: 'Door de herinrichting moet het Havengebied een betere relatie krijgen met het (winkel)centrumgebied voor activiteiten/evenementen en een prettige (plein)uitstraling krijgen', zo valt te lezen in een ambtelijk stuk. Nu heeft een groot deel van dit gebied nog de aanblik van een parkeerplaats en met de ingrepen moet dat dus een gezellig plein worden. De gemeente wil in het najaar van 2016 beginnen met de werkzaamheden. Deze moeten in de zomer van 2017 klaar zijn.

16 juli 2015

Lissese politiek belemmert BESCAL

'Op zo'n manier kunnen wij niet werken'

LISSE - Aftredend voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van BESCAL, Jan Kippers, wijst naar het college en de gemeenteraad als veroorzakers van het gebrek aan draagvlak voor BESCAL. Dit laat hij weten in een interview naar aanleiding van het nieuws dat de voltallige RvT aftreedt. 

De afgelopen drie jaren is de RvT actief geweest en in die tijd werden de leden voortdurend geconfronteerd met opmerkingen en klachten van gebruikers over tarieven, het huurbeleid en het functioneren van BESCAL. Maar de organisatie bewoog niet, waar het ging om verzoeken om de koffieprijzen en huurprijzen naar beneden te krijgen. 'De RvT heeft het beleid uitgevoerd, dat door de gemeenteraad is vastgesteld', aldus Kippers.
 
Maar door het handelen van het college van burgemeester en wethouders is gezaagd aan de stoelpoten van BESCAL, zo laat de scheidend voorzitter weten. BESCAL kan volgens Kippers alleen goed functioneren als alle gebruikers gelijk behandeld worden. 'Je kunt niet de ene vereniging wel thermoskannen met koffie laten meenemen en andere niet. Of de ene organisatie wel een sleutel geven en de andere niet.' Toch greep het college meerdere keren in; tot ergernis van de RvT.
Kippers: 'Als verenigingen het niet eens waren met het beleid van BESCAL wendden ze zich tot het college in de persoon van Adri de Roon (D66).' En hierna greep de wethouder 'vaak' in. Kippers noemt als voorbeelden de langslepende affaire met het Filmhuis en het extra kwartier voor en na voorstellingen dat verenigingen kunnen gebruiken om hun bezoekers naar binnen en naar buiten te krijgen.
Ook stelt de gemeenteraad volgens Kippers onmogelijke eisen. 'Van BESCAL wordt verwacht, dat zij commercieel actief is. Maar op het moment dat de organisatie dat gaat doen, horen we tegelijkertijd de roep dat we niet teveel moeten concurreren met zaken als De Nachtegaal en De Duif, die ook ruimtes zouden kunnen verhuren.'
De voltallige Raad van Toezicht legde dus de functie neer, in dezelfde periode dat ook directeur-bestuurder Angela van Lienen de BESCAL-handdoek in de ring gooit. Kippers: 'Als burger kan ik begrijpen dat de politiek invloed wil hebben op het accommodatiebeleid. Maar je moet bij een terugtredende overheid beseffen, dat het verenigingsleven de drijvende kracht van de samenleving is. Je moet hen ruim baan geven. BESCAL is het waard om te behouden en als makelaar op te laten treden voor de accommodaties van het verengingsleven. Dat is niet gratis; het kost geld. Als de gemeenteraad wil dat BESCAL blijft bouwen aan een krachtige samenleving, dan moet de raad dat geld honoreren.'
Wethouder Adri de Roon (D66) reageert niet inhoudelijk op de uitspraken van Kippers, maar laat weten: 'De scheidend directeur heeft, met steun van de raad van toezicht, Bescal gereorganiseerd en een professionele werkwijze ingevoerd. Op dat fundament kan nu verder worden gebouwd. Aandachtspunt daarbij is de dienstverlening aan gebruikers, in het bijzonder het verenigingsleven.'

Inwoners kunnen laadpalen aanvragen

LISSE - De inwoners met elektrische en hybride auto's kunnen voortaan laadpalen aanvragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen. Wie zo'n laadpaal wil, vraagt deze aan bij een bedrijf dat die palen levert en de gemeentelijke vergunning regelt.
 
Op een parkeerplek met een laadpaal mogen geen auto's staan die rijden op benzine, gas of diesel. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) laat weten, dat de gemeente geen maximum stelt aan het aantal laadpalen. Alleen voor het winkelcentrum zal het gemeentebestuur minder scheutig zijn met het plaatsen van laadpalen. Hier geldt namelijk de 'blauwe zone' en de maximum parkeertijd geldt ook voor de elektrische en hybride auto's: 'Zij mogen maar maximaal twee uur hun auto opladen', aldus Nieuwenhuis.
 
In Amsterdam worden hybride en elektrische auto's aangeschaft om zo gebruik te kunnen maken van laadpaalparkeerplekken. Ook in Lisse is er in een aantal wijken een chronisch tekort aan parkeerplekken. De wethouder denkt niet, dat mensen met behulp van een laadpaal een eigen parkeerplek creëren. 'In woonwijken zou zo'n auto toch al op een parkeerplek staan. Bovendien moet je de auto aan de oplader leggen. Het wordt geen eigen parkeerplek, dus iedere elektrische en hybride auto kan er parkeren.'

15 juli 2015

Anderhalf miljoen euro tekort op Sociaal Domein

HILLEGOM – De gemeente moet flink aan de bak om de komende jaren nog in de zwarte cijfers te komen. Het was voor de gemeenteraadsleden donderdag 9 juli even slikken, toen het college een overzicht gaf van de financiële situatie. De kosten voor het Sociaal Domein blijken de komende jaren flink tegen te vallen; vooral veroorzaakt door kortingen op de uitkeringen door de Rijksoverheid. Dit leidt tot een extra tegenvaller van circa anderhalf miljoen euro per jaar en dat bedrag komt bovenop de half miljoen euro aan euro's die de gemeente toch al tekort heeft op de begroting. De gemeenteraad moet de komende maanden nadenken over hoe dit probleem opgelost kan worden.

Brug wordt veiliger

HILLEGOM – De brug bij het dienstencentrum wordt veiliger gemaakt. Dit liet wethouder Ten Hagen donderdag 9 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering weten. Na een zoektocht heeft de gemeente een bedrijf gevonden, dat het opknappen van de brug voor een redelijk bedrag op zich wil nemen. De wethouder: 'Eerst zouden de kosten in de vijf cijfers (ruim 100.000 euro, JD) komen. Dat vonden wij teveel. Maar we hebben een bruggenbouwer gevonden, die de brug een stuk begaanbaarder maakt (tegen minder kosten, JD).'

College teruggefloten door raad

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Het college van burgemeester en wethouders moet – weer – op zoek naar marktpartijen die De Triangel willen herontwikkelen. Tijdens de afgelopen weken bleek, dat meerdere particuliere partijen en ondernemingen best mogelijkheden zien om (een deel van) de huidige huizen te slopen en er iets nieuws neer te zetten.

Het college had liever gehad, dat de gemeenteraad 4,5 miljoen euro beschikbaar zou stellen, zodat de gemeente dit geld kan gebruiken om als eerste woningen op te kopen. Maar uitspraken van Hans Al, directeur van woningbouwcorporatie Stek, dat zijn organisatie dan direct een aantal van de woningen in de verkoop gaat zetten, maakte de gemeenteraadsleden huiverig. Daarom dienden VVD, D66, CDA en BBH een amendement in dat het college oproept om ontwikkelaars voor De Triangel te vinden.

Raadslid Boschma (D66) stelde hierover: 'Stek moet de woningen gaan onderhouden. Directeur Hans Al wil zo spoedig mogelijk de woningen aan de gemeente verkopen,  zodat het ons probleem wordt. Wij verschillen van mening over wat de taak van de woningbouwvereniging en de taak van de gemeente is.' Fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) vergeleek De Triangel met de Bermuda Driekhoek. 'Met dit plan gaan we wellicht een driehoek creëren, waarbij drie miljoen aan reserves gaat verdwijnen.' Ook vroeg hij zich af hoe levensvatbaar plannen zijn om De Triangel aan te pakken. Wethouder Ivo ten Hagen vroeg de raad nog een kans om die 4,5 miljoen euro te gebruiken 'om één stap verder te gaan'. Maar hij kreeg die kans niet. De raad stemde unaniem in met het amendement. Hierdoor mag het college 50.000 euro gebruiken om onderzoek te doen naar de herontwikkeling van De Triangel.

Hardloopbaan alleen voor elite

HILLEGOM – De wens van de raad om de hardloopbaan op de Zanderij door iedereen te laten gebruiken, kan in de prullenbak. Deze hardloopbaan kostte de gemeenschap een slordige 160.000 euro en de gemeenteraad wilde, dat die zoveel mogelijk gebruikt wordt. Maar dat zit er niet in, zo bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 juli.
Fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiende Hillegom) liet weten: 'We waren op de Zanderij bij huldiging van de kampioenen. Het bleek dat de hardloopbaan gesloten was tijdens de zomerstop. Wij hebben gezegd dat die baan voor iedereen beschikbaar moet zijn.'  Wethouder Frits Roelfsema deed geen toezegging om er voor te zorgen dat veel meer Hillegommers de hardloopbaan kunnen gaan gebruiken. 'De Stichting Zanderij is verantwoordelijk voor het beheer. Wij als gemeente gaan niet over deze vragen. Gebruikers van de Zanderij hebben een sleutel en ze kunnen buiten het seizoen op het terrein. Het sportpark zou meer toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Maar voor toezicht zou je betaalde beheerders moeten hebben. Ik weet niet of de Stichting Zanderij daar de middelen voor heeft.' Een wens van Heemskerk om een bankje te plaatsen langs de harloopbaan, zodat mensen daar hun skeelers of hardloopschoenen aan kunnen doen., werd ook niet ingewilligd. Roelfsema: 'Daar gaan we niet over.'

Hillegom niet in top 100 van Elsevierlijst

HILLEGOM – De gemeente staat nog niet eens in de top 100 van de Elsevierlijst 'Waar is het goed wonen'. Hillegom behaalt een armzalige 104de plek en is daarmee de slechtst presterende gemeente van de Duin- en Bollenstreek. Alle steden en dorpen worden beoordeeld op zaken als: 'misdaad', 'verkeersveiligheid', 'dagrecreatie' en 'groen en natuur'. Een overzicht van alle Bollendorpen op de Elsevierlijst: Teylingen (20); Lisse (51), Noordwijkerhout (53), Katwijk (63), Noordwijk (88) en Hillegom (104).

Lachende wethouder tot de orde geroepen

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – De gemeenteraad vindt het onacceptabel, dat het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland weigert om te onderzoeken wat jongeren nodig hebben, waar het gaat om de Jeugdzorg. In een unaniem aangenomen motie riepen de politici het college van burgemeester en wethouders op om er voor te zorgen dat er een onderzoek gedaan wordt, waardoor alsnog duidelijk wordt wat de behoeften van de jongeren zijn.

De gemeenten betalen de kosten voor Holland Rijnland en tijdens een recente bijeenkomst in Voorhout werden de raadsleden geïnformeerd over de 'Ontwerpbegroting 2016'. Raadsleden uit de wijde omgeving waren naar die bijeenkomst gekomen en ze vroegen duidelijkheid over waar al dat geld aan wordt besteed. De bestuursleden van Holland Rijnland weigerden hierop antwoord te geven. Daarom neemt de gemeenteraad van Hillegom, als enige raad die nog voor het zomerreces een bijeenkomst had, het initiatief om in een motie deze misstand alsnog recht te zetten.

Raadslid Van Trigt (CDA) stelde: 'Er wordt veel geld gevraagd, maar onvoldoende duidelijk is waar het geld aan besteed wordt, met name waar het gaat over de jeugd.' En raadslid Boschma vulde aan: 'Het moet duidelijk zijn wat de cliënten nodig hebben en hoe de beleving van de clienten is. Je moet niet alleen kijken naar wie het gaat doen en wat ze gaan doen.'

Wethouder Frits Roelfsema stond niet te springen om die motie uit te voeren. Hij overlaadde de politici met een tsunami aan woorden en bleef maar om de brei heen draaien. Dat ergerde de raadsleden, waarop raadslid Rippner (BBH) uiteindelijk uitriep: 'Snapt u de vraag wel, wethouder?' Hierop kwam Roelfsema eindelijk tot het kernpunt. Hij stelde: 'Het is niet mogelijk om de tevredenheid te meten. Je kan wel willen om hierover informatie te hebben, maar het is niet altijd te halen.'

Hierop reageerde raadslid Van Rijn (BBH) geprikkeld: 'Dus gemeenten mogen wel betalen, maar als we vragen om kerngetallen krijgen we niets?! We willen dat cijfers op tafel komen te liggen, zodat we weten wat we moeten gaan doen. U zorgt gewoon dat die cijfers komen! Wat is dat nou?!' Roelfsema bond in en gaf toe: 'We zullen de cijfers op zo goed mogelijke manier aanleveren.' Raadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) benadrukte: 'Wethouder, doe meer uw best om te zorgen dat de cijfers die we allemaal willen, ook op tafel komen.' Roelfsema lachte hierop; op het verkeerde moment, want Heemskerk riep: 'U kunt wel weer gaan zitten lachen, maar ik ben bloedserieus!'

Leidsevaart krijgt historisch karakter

HILLEGOM – Het college mag verder gaan met de plannen om de oevers van de Leidsevaart te herstellen en initiatieven op te zetten voor het realiseren van een 'historisch karakter'. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag 9 juli in met dit collegevoorstel. Er waren weliswaar twijfels over de veiligheid van het geplande 'jaagpad', maar wethouder De Jong liet hier over weten: 'Als het onveilig is, gaan we het jaagpad niet aanleggen.' Ook zegde de wethouder toe in overleg te gaan met de Vrienden van Oud Hillegom, omwonenden en vissers om zo tot de best mogelijke plannen te komen.

Voortbestaan De Leerwinkel in gedrang

HILLEGOM – Gemeenteraadslid De Goeij (VVD) maakt zich zorgen om het verdwijnen van basisschool De Leerwinkel. Hij kaartte dit onderwerp donderdag 9 juli aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. De zorgen lijken terecht, want wethouder Annechien Snuif kon niet bevestigen dat De Leerwinkel behouden zal blijven. In plaats daarvan liet Snuif weten: 'We zijn nog intensief in overleg met de Sophia Stichting. Er zijn allerlei belangen. Op zeer korte termijn leg ik aan de raad de besluitvorming voor. Ik verzoek u nog even geduld te hebben, voordat u het hele plaatje ziet.'

Armzalige prestatie Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente zal er geen persbericht over uitsturen. Kaag en Braassem heeft slechts de 172te plek bereikt, waar het gaat om de Elsevierlijst 'Waar is het goed wonen'. Bijna alle omringende gemeenten presteren beter dan Kaag en Braassem, wat zich zo graag wil profileren als mooie recreatiegemeente. Alleen Leiden doet het nét iets slechter met een 176ste plek en Nieuwkoop doet het ook niet best met een 234ste positie. Alle steden en dorpen worden beoordeeld op zaken als: 'misdaad', 'verkeersveiligheid', 'dagrecreatie' en 'groen en natuur'. Alphen behaalde een 153ste plaats.

Handtekeningen voor nieuwbouw Brede School


JOEP DERKSEN

HOOGMADE - Als alles volgens plan verloopt, kan de Brede School De Does al in september 2016 worden geopend. Donderdag 9 juli ondertekenden alle betrokken partijen een overeenkomst om dit te realiseren. Veenstede Vastgoedontwikkeling is het bedrijf dat de bouw op zich gaat nemen. Deze zelfde onderneming wil naast het schoolgebouw ook twaalf woningen realiseren.

De handtekeningen werden gezet door basisschooldirecteur Kees Hagenaars, wethouder Floris Schoonderwoerd, Thea Janson (Stichting De Veenplas), projectontwikkelaar Willem Drost en Johan Vriesema (Stichting Kinderopvang Leiderdorp). Met de (aan)bouw van de nieuwe school, moet er een groter en duurzamer pand komen. Een plek waar peuterspeelzalen, kinderopvang en basisschoolonderwijs onder één dak komen.

Het vernieuwde schoolgebouw kan er niet komen, zonder de woningbouw, zo laat Schoonderwoerd weten. Volgens hem is er 'schreeuwend behoefte' aan sociale woningbouwplannen en vier van de twaalf huizen gaan voor circa 180.000 euro van de hand. En wat gebeurt er als de bevolking zoveel tegenstand geeft tegen de komst van de woningen, zodat de gemeenteraad het bestemmingsplan niet goedkeurt? Hierop antwoordt Drost: 'Hierover hebben we het gehad met het gemeentebestuur en dan gaan we kijken welke andere invulling we kunnen geven aan dat stuk grond.'

Hagenaars is blij met de komst van het nieuwe schoolgebouw, zo laat hij weten. Het aantal leerlingen is in de loop der jaren gedaald van 230 kinderen naar 140 en dus zit de school in een te groot gebouw. Volgens hem is er sprake van een 'duurzaam gebouw', mede omdat er gebruik wordt gemaakt van een warmtekoude-opslag en er een betere isolatie komt. Maar Hagenaars kan niet vertellen dat er zonnepanelen op het dak komen.

Het nieuwe schoolgebouw wordt eind oktober 2016 in gebruik genomen. Dan kunnen de kinderen daar terecht van 07:00 uur tot 18:30 uur. Tijdens de bouw, die naar verwachting zo'n acht maanden duurt, blijven de leerlingen les krijgen.

Politie op zoek naar bh's

NIEUWE WETERING - De politie staat voor een compleet raadsel en vraagt de inwoners om dit mysterie op te lossen. In de nacht van 6 op 7 juli zijn dertien bh's gestolen. Ze hingen aan een waslijn op de Achterweg. Via Twitter roept de politie getuigen op om zich te melden voor deze verschrikkelijke misdaad. Dit kan via telefoonnummer: 0900 8844.

Samenwerking voor betere huizen arbeidsmigranten

JOEP DERKSEN
 
KAAG EN BRAASSEM - Het wordt hoog tijd, dat bedrijven die gebruik maken van Oost-Europese werknemers, ook verantwoordelijk worden voor een fatsoenlijk onderdak voor de medewerkers. Wethouder Floris Schoonderwoerd heeft al gesprekken gevoerd met ondernemers in de tuinbouwsector uit Kaag en Braassem, uitzendorganisaties en de gemeente over hoe dit te bereiken.
 
Maar hij wil het ook breder trekken. Vorige week ging de wethouder nog naar Den Haag om daar te spreken met onder meer Hamit Karakus, oud-wethouder van Rotterdam. In de hele regio Holland Rijnland wonen en werken namelijk zo'n 17.000 Oost-Europeanen. Hiervan zijn er 1.200 actief in Kaag en Braassem. Een gezamenlijke aanpak van het huisvestingsprobleem voor deze mensen, zou beter kunnen werken, zo is de gedachtegang.
 
Schoonderwoerd: 'Groepen migranten zijn ondergebracht in krappe woningen, waardoor al snel overlast ontstaat voor de buurtbewoners. Ook de arbeidsmigranten zelf zijn vaak de dupe van slechte huisvesting, voor een te hoge prijs. Dat is niet fair.' Hij heeft met Karakus onder meer over dit onderwerp gesproken tijdens besprekingen over de 'Economische Agenda Rijnstreek'. Alle aanwezigen waren het er over eens, dat dit probleem 'subregionaal' moet worden aangepakt. De wethouder concludeert: 'Het zal niet zo zijn dat we 1200 mensen gaan huisvesten. maar illegale bewoning moet je aanpakken. Als mensen veiliger wonen, kun je overlast ook gemakkelijker aanpakken.'

Lisse zakt weg uit top 50

LISSE – De gemeente staat niet meer in de top 50 van de Elsevierlijst 'Waar is het goed wonen'. Lisse is gezakt van de 43ste naar de 51ste plaats. En staat dus ver achter Teylingen, de gemeente waar de raadsmeerderheid van Lisse zo graag mee wil fuseren. Alle steden en dorpen worden beoordeeld op zaken als: 'misdaad', 'verkeersveiligheid', 'dagrecreatie' en 'groen en natuur'. Een overzicht van alle Bollendorpen op de Elsevierlijst: Teylingen (20); Lisse (51), Noordwijkerhout (53), Katwijk (63), Noordwijk (88) en Hillegom (104).

Oegstgeest zakt verder op Elsevierlijst

OEGSTGEEST – Ooit stond de gemeente boven aan de Elsevierlijst 'Waar is het goed wonen'. Maar die tijden zijn voorbij. Oegstgeest haalt niet eens de top 10 en is inmiddels weggezakt naar de 14de plek. Alle steden en dorpen worden beoordeeld op zaken als: 'misdaad', 'verkeersveiligheid', 'dagrecreatie' en 'groen en natuur'. Ook de omliggende gemeenten presteren niet best: Zoeterwoude daalt zes plekken naar de 37ste plaats, Leiderdorp glijdt af naar 56 en Leiden staat op de 176ste positie. Al is dat dan wel een stijging van 4 plaatsjes.

Teylingen is topper

TEYLINGEN – De gemeente staat nog altijd in de top 20 in de Elsevierlijst 'Waar is het goed wonen'. Teylingen is gezakt van de 19de naar de 20ste plaats, maar is wel de beste gemeente in de Duin- en Bollenstreek. Alle steden en dorpen worden beoordeeld op zaken als: 'misdaad', 'verkeersveiligheid', 'dagrecreatie' en 'groen en natuur'. De andere Bollendorpen vielen buiten de top 50 en deden het dus een stuk minder dan Teylingen; Lisse (51), Noordwijkerhout (53), Katwijk (63), Noordwijk (88) en Hillegom (104).

Geen steun lastenverlichting sportverenigingen

Nieuwkoop > Een motie van SBN en CDA om de sportverenigingen en – accommodaties te helpen met een OZB-verlaging kreeg onvoldoende steun. De twee partijen wilden de hogere OZB-lasten, waar veel sportverenigingen mee geconfronteerd worden compenseren met een subsidieregeling. Dit zou een sportvereniging maximaal 2.000 euro kunnen schelen.
Een meerderheid van de raadsleden was het echter niet eens met dit voorstel. Marco Oehlenschläger (D66) vond het niet nodig, dat alle sportverenigingen en sportaccommodaties voor zo'n subsidie in aanmerking komen. 'Er zijn verenigingen die de subsidie wel nodig hebben om te overleven, maar andere verenigingen kunnen het hemd en de broek best omhoog houden. Deze motie is een open einde regeling die je niet zou moeten willen. Laat de verenigingen zich melden en aantonen dat ze werkelijk in de problemen komen vanwege de ozb-heffing; dan kun je maatregelen nemen.' Hij adviseerde om de motie in te trekken. Paul Platen (VVD) vond het beter om 'te investeren in de activiteiten, dan in de stenen van de gebouwen.'. MPN/PN en SGP/ChristenUnie vonden ook dat de motie te vroeg komt. Burgemeester Frans Buijserd wees er op, dat het aannemen van de motie geld kost, terwijl de gemeente nog steeds moet bezuinigen om in 2018 en 2019 een sluitende begroting te krijgen. Hierop hield Lizet Keijzers (SBN) de motie aan.

Wethouder fileert raadslid

Ter Aar > Gemeenteraadslid en oud-wethouder Piet Melzer (VVD) werd donderdag 9 juli verbaal gefileerd en in mootjes gehakt door wethouder Guus Elkhuizen. De VVD diende een motie in om de Stichting Buitensport Nieuwkoop (Stibuni) geld aan de gemeente te laten terugbetalen, als de aanbesteding voor de nieuwe sportvelden van TAVV financieel goed uitpakt. Maar volgens de wethouder zou zo'n maatregel getuigen van onbetrouwbaar bestuur.
Vier jaar geleden werd nog gesproken over een bedrag van 750.000 euro voor de realisatie van de twee velden. Maar nu wordt de raad 1,2 miljoen euro gevraagd. Melzer was hier niet blij mee: '450.000 euro extra is meer dan de helft hoger dan het oorspronkelijke bedrag. We hebben het hier over gemeenschapsgeld. Stibuni weet voordeel te behalen uit de aanbesteding en zo wordt er voor hen een potje gecreëerd. Maar de gemeenschap wordt gevraagd om 450.000 euro extra op tafel te leggen. Als Stibuni geld bespaard, ziet de gemeenschap daar geen cent van terug.' De VVD stelde voor, dat een deel van het bespaarde aanbestedingsgeld door Stibuni weer teruggegeven wordt aan de gemeente.

De overige partijen moesten niets van dit voorstel weten. Raadslid Martin Hoekstra (D66) stelde: 'Je moet eerlijk zaken doen en niet van twee walletjes eten.' Zijn collega Lyna Kant (SBN) was nog feller: 'Dit is een zeer onsportief voorstel, wat een gele kaart zou moeten krijgen.' Elkhuizen ging er even goed voor zitten, voordat hij het woord nam. 'Die 750.000 euro was aangemerkt als bijdrage. Er is nooit gezegd dat we twee kunstgrasvelden en alle bijliggende zaken gaan aanleggen voor 750.000 euro.'

De wethouder vervolgde: 'Wat de VVD zei trof mij recht in het hart. Ik kan niet geloven dat de heer Melzer zegt, dat wij 450.000 euro onttrekken aan gemeenschapsgeld en dat de gemeenschap hier niets voor terug ziet. Als ik raadslid was, zou ik zeggen dat u zich moet schamen. De gemeenschap ziet er een nieuw voetbalcomplex van terug. Ik ontraad deze motie sterk. Als ik hier in mee zou gaan, zou ik gaan voor de titel als onbetrouwbaar bestuurder. We gaan doen wat we beloofd hebben en daar houden we ons aan.' Hierna stemde de raad voor het voorstel om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van twee sportvelden. De VVD-motie kreeg alleen steun van de VVD.

Column

Regio

In februari besloten de politici in al hun wijsheid, dat de werkgroep Regio afgeschaft moest worden. Allerlei onderwerpen die niet alleen Kaag en Braassem, maar ook de omringende gemeenten aangaat, zouden net zo goed in het ene of andere politiek forum besproken kunnen worden. Vorig jaar besloot de gemeenteraad ook, dat alleen nog leden van het college van burgemeester en wethouders de vergaderingen van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland bezoeken.
 
En door deze twee besluiten hebben de raadsleden totaal geen zicht op wat er in de regio besproken en afgesproken wordt. Ze zijn afhankelijk van de informatie die burgemeester Marina van der Velde of een van de wethouders geven. En dat is bar weinig, zo bleek het afgelopen jaar keer op keer. Wanneer de voorzitter van een politieke vergadering aan het college vroeg of er nog 'mededelingen uit de regio' waren, bleeft het opvallend vaak stil.
 
Dat was tot 2014 wel anders; toen volgde gemeenteraadslid Christian Malin (SVKB) letterlijk álle vergaderingen van Holland Rijnland en daarnaast nog veel andere regionale vergaderingen. Hij deed hier trouw verslag van aan de gemeenteraad en hij wilde deze taak ook blijven doen. Maar Malin werd door een raadsmeerderheid aan de kant geschoven en zijn taken werden overgenomen door het college.
 
Nadat tijdens de gemeenteraadsvergadering eerder deze maand het college wéér nul komma nul informatie gaf over de ontwikkelingen in de regio, begint het uiteindelijk toch onrustig te worden bij de fractievoorzitters en hun raadsleden. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) liet weten, dat ze dit onderwerp wilde besprek tijdens de commissie Vernieuwing. En fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) stelde na de raadsvergadering ook, dat ze niet tevreden is over de regio-informatie die maar mondjesmaat wordt uitgereikt.
 
Dus ging ik er tijdens de vergadering van die commissie Vernieuwing eens lekker voor zitten, waarde columnlezer. Zouden de fractievoorzitters het college tot de orde roepen en eisen dat er on-mid-del-lijk regio-informatie wordt gedeeld? Helaas: het  bleef bij één enkel uitspraakje van Van der Wereld tijdens de rondvraag. 'Ik heb geen idee waar we staan en waar we aan toe zijn', zo stelde ze. Deze opmerking werd voor kennisgeving aangenomen en vooralsnog blijven de raadsleden afhankelijk van het college, waar het gaat om de kennis over wat er in de regio gebeurt. De vraag blijft staan: wanneer nemen de gemeenteraadsleden hun verantwoordelijkheid en zorgen ze er voor, dat ze uit eerste hand weten wat er in de regio gebeurt? OK, dat betekent dat je per maand een aantal uren extra van huis bent om vergaderingen bij te wonen. Maar je bent ook niet voor niets gekozen als raadslid; in die functie moet je alle belangen van de inwoners dienen. Binnen én buiten Kaag en Braassem.

Column

Fusie

Tijdens de vergadering van de commissie Vernieuwing hebben de politici een forse stap gezet richting een nieuwe bestuurlijke fusie, waarde columnlezer. Het onderwerp dat behandeld werd leek heel onschuldig, maar het uiteindelijke besluit dat genomen werd kan vérstrekkende gevolgen hebben voor de toekomst van Kaag en Braassem.  

De gemeente worstelt met de ict en dan gaat het met name om de verschillende software, beveiligingsmaatregelen en dat soort zaken. De rijksoverheid dumpt namelijk allerlei taken en verantwoordelijkheden bij de gemeenten. Een ambtenaar liet weten, dat de 'basisbedrijfsvoering' niet eens op orde is. 'Er komen zoveel problemen op ons af die we als kleine organisatie niet kunnen bolwerken. Zeker in samenwerking met de ambities die we hebben.'
 
Nu al zijn die ambtenaren druk aan het praten met hun collega's in Alphen aan den Rijn om te kijken hoe hun collega's die ict-problemen aanpakken. 'Het is goed om te kijken of we kunnen aantakken bij zo'n organisatie die 10 keer zo groot is. De basisbedrijfsvoering heb je dan op orde', zo kregen de politici te horen. En wethouder Yvonne Peters (VVD) ondersteunt dit pleidooi. Zij vindt dat Kaag en Braassem 'kwetsbaar' is waar het gaat om de uitvoering van de taken op gebieden als jeugdzorg en de voormalige AWBZ dagbesteding en begeleiding.
 
Doordat er minder geld, kennis en mogelijkheden zijn voor de uitvoering van die zogeheten 3D, is het nieuwe toverwoord: 'standaardiseren'. De politici kregen het voor hun kiezen tijdens deze vergadering. Want zij moeten hun ambities bijstellen; een onafhankelijk Kaag en Braassem is te klein om alle politieke wensen te vervullen. In ambtelijke taal heet dat: 'Op een gegeven moment komen we met elkaar in gesprek over ambities versus samenwerking op de automatisering'. Met andere woorden; als Kaag en Braassem niet snel haar automatisering koppelt aan een grotere gemeente als Alphen, dan kunnen de politici gedag zeggen tegen hun dromen en raadsvoorstellen.
 
Er is alleen één groot probleem met het toegeven aan deze keuze: op het moment dat je de eigen ict in handen legt van een grotere gemeente, moet je ook meegaan met de keuzes van die grotere gemeente. Natuurlijk kan het zijn, dat Kaag en Braassem te klein is om zelfstandig te zijn. Maar wees dan eerlijk tegenover de inwoners en begin met open vizier de tocht naar een gemeentelijke fusie. Maar doe het niet via een ict-omweg; stukje bij beetje tot het 'point of no return' gepasseerd is. Dat heeft namelijk niets met democratie te maken.

Ergeren aan burger

KAAG EN BRAASSEM - Het moet afgelopen zijn met het woord 'Burger'. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) heeft het helemaal gehad met dat woord. En dan bedoelt ze niet de hapklare hamburgers die in ieder fast food restaurant te koop zijn. Als de ambtenaren in hun documenten schrijven over de belastingbetalers, dan moeten ze 'inwoners' en geen 'burgers' genoemd worden. Van der Kaaden: 'Praat dus over de betrokkenheid van inwoners, niet van burgers. Dus we hebben het niet meer over burgerparticipatie, maar inwonerparticipatie'.

Geflopte thema-avonden

KAAG EN BRAASSEM - Vorig jaar kwam de politiek met de idee om zogeheten thema-avonden op te zetten. De inwoners werden uitgenodigd om over allerlei zaken mee te praten. Het initiatief werd een grote flop; met uitzondering van de raadsleden zelf, een groepje ambtenaren en een enkele verdwaalde inwoner kwam niemand naar die thema-avonden.
 
Tijdens de vergadering van de commissie Vernieuwing op woensdag 8 juli waren de politici het er dan ook over eens. De thema-avonden zijn niet gelukt. Maar er is nog hoop voor de toekomst van die thema-avonden. De raadsleden gaan tijdens het zomerreces nadenken over een andere vorm. En dat betekent dat dit soort bijeenkomsten niet meer gaat over vage begrippen als 'MAG' en 'Sociaal Domein', maar er moet worden gesproken over onderwerpen die veel dichter bij de inwoners ligt. Zoals de inrichting van een woonwijk of verkeersdrempels in bepaalde straten. En wellicht komt er deze zomer een politicus op het idee, dat de hele raad samen met het college weer ouderwets de wijken in gaat om daar zelf te kijken hoe de situatie is, nog voordat er besluiten genomen worden.

Verkoop snippergroen

Roelofarendsveen > De gemeente verkoopt ongeveer 50 m2 aan gemeentelijk plantsoen aan de bewoners van een huis aan de Vondelsingel. Deze mensen wonen naast het gemeentelijk plantsoen en willen hun tuin uitbreiden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier geen bezwaren tegen. De grond wordt verkocht tegen een prijs van 275 euro per m2.

Tweede woning mag

Oude Wetering > Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan een verzoek om een tweede woning te bouwen op het perceel Kerkstraat 33. Er is hier namelijk genoeg ruimte voor zo'n nieuw huis met een nokhoogte van maximaal 7,5 meter. Ook zorgt de aanvrager voor twee parkeerplaatsen. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit is eveneens akkoord met dit idee.

Haaientanden op kruising

Roelofarendsveen > De voorrangsregeling op de kruising met bedrijvenpark De Lasso-Zuid wordt aangepast. Dat besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Binnenkort worden haaientanden aangebracht en borden geplaatst om de gewijzigde voorrangsregeling te verduidelijken. De maatregel wordt genomen op verzoek van ondernemers, die vinden dat er sprake is van een onduidelijke voorrangssituatie.