Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 juli 2015

Geen steun lastenverlichting sportverenigingen

Nieuwkoop > Een motie van SBN en CDA om de sportverenigingen en – accommodaties te helpen met een OZB-verlaging kreeg onvoldoende steun. De twee partijen wilden de hogere OZB-lasten, waar veel sportverenigingen mee geconfronteerd worden compenseren met een subsidieregeling. Dit zou een sportvereniging maximaal 2.000 euro kunnen schelen.
Een meerderheid van de raadsleden was het echter niet eens met dit voorstel. Marco Oehlenschläger (D66) vond het niet nodig, dat alle sportverenigingen en sportaccommodaties voor zo'n subsidie in aanmerking komen. 'Er zijn verenigingen die de subsidie wel nodig hebben om te overleven, maar andere verenigingen kunnen het hemd en de broek best omhoog houden. Deze motie is een open einde regeling die je niet zou moeten willen. Laat de verenigingen zich melden en aantonen dat ze werkelijk in de problemen komen vanwege de ozb-heffing; dan kun je maatregelen nemen.' Hij adviseerde om de motie in te trekken. Paul Platen (VVD) vond het beter om 'te investeren in de activiteiten, dan in de stenen van de gebouwen.'. MPN/PN en SGP/ChristenUnie vonden ook dat de motie te vroeg komt. Burgemeester Frans Buijserd wees er op, dat het aannemen van de motie geld kost, terwijl de gemeente nog steeds moet bezuinigen om in 2018 en 2019 een sluitende begroting te krijgen. Hierop hield Lizet Keijzers (SBN) de motie aan.