Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 juli 2015

Ligboxenstal is welkom

KAAG – Het college van burgemeester en wethouders gaat in principe akkoord met de uitbreiding van een veehouderij op de Julianalaan 29. Eigenaar Van Ruiten wil een nieuwe ligboxenstal bouwen, waar ook extra koeien in geplaatst kunnen worden. Dan groeit het bedrijf van 45 naar 80 koeien. De huidige ligboxenstal wil Van Ruiten gaan gebruiken als stalling voor boten.
De gemeente vindt het belangrijk dat de boeren behouden blijven, zo blijkt uit ambtelijke documenten: 'Behoud van een agrariër op Kaag is belangrijk, omdat als er geen agrariër is, dit de nodige gevolgen heeft voor landschap en natuur op Kaag. Want zonder agrariërs is er geen veenweidelandschap. En dat landschap is ook belangrijk voor de recreatie.' Bovendien is de komst van een nieuwe agrariër volgens de gemeente 'nagenoeg uitgesloten, omdat Kaag geen toekomstmogelijkheden biedt en slecht ontsloten is (zowel de weg door het dorp als de pont). Onder die condities een nieuw bedrijf starten is onaantrekkelijk.'
Het college stelt wel nadere eisen aan de agrarische ondernemers. Zo moet de berging direct achter de boerderij gesloopt worden en moet ook het jongvee verplaatst worden naar de nieuwe ligboxenstal. Bovendien moet de botenstalling dienen als vervanging van andere botenstallingen buiten Kaag. Hierdoor wordt namelijk het verkeer verminderd. Tot slot moet ook nog de Provincie Zuid-Holland haar toestemming geven.