Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 juli 2015

Lissese politiek belemmert BESCAL

'Op zo'n manier kunnen wij niet werken'

LISSE - Aftredend voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van BESCAL, Jan Kippers, wijst naar het college en de gemeenteraad als veroorzakers van het gebrek aan draagvlak voor BESCAL. Dit laat hij weten in een interview naar aanleiding van het nieuws dat de voltallige RvT aftreedt. 

De afgelopen drie jaren is de RvT actief geweest en in die tijd werden de leden voortdurend geconfronteerd met opmerkingen en klachten van gebruikers over tarieven, het huurbeleid en het functioneren van BESCAL. Maar de organisatie bewoog niet, waar het ging om verzoeken om de koffieprijzen en huurprijzen naar beneden te krijgen. 'De RvT heeft het beleid uitgevoerd, dat door de gemeenteraad is vastgesteld', aldus Kippers.
 
Maar door het handelen van het college van burgemeester en wethouders is gezaagd aan de stoelpoten van BESCAL, zo laat de scheidend voorzitter weten. BESCAL kan volgens Kippers alleen goed functioneren als alle gebruikers gelijk behandeld worden. 'Je kunt niet de ene vereniging wel thermoskannen met koffie laten meenemen en andere niet. Of de ene organisatie wel een sleutel geven en de andere niet.' Toch greep het college meerdere keren in; tot ergernis van de RvT.
Kippers: 'Als verenigingen het niet eens waren met het beleid van BESCAL wendden ze zich tot het college in de persoon van Adri de Roon (D66).' En hierna greep de wethouder 'vaak' in. Kippers noemt als voorbeelden de langslepende affaire met het Filmhuis en het extra kwartier voor en na voorstellingen dat verenigingen kunnen gebruiken om hun bezoekers naar binnen en naar buiten te krijgen.
Ook stelt de gemeenteraad volgens Kippers onmogelijke eisen. 'Van BESCAL wordt verwacht, dat zij commercieel actief is. Maar op het moment dat de organisatie dat gaat doen, horen we tegelijkertijd de roep dat we niet teveel moeten concurreren met zaken als De Nachtegaal en De Duif, die ook ruimtes zouden kunnen verhuren.'
De voltallige Raad van Toezicht legde dus de functie neer, in dezelfde periode dat ook directeur-bestuurder Angela van Lienen de BESCAL-handdoek in de ring gooit. Kippers: 'Als burger kan ik begrijpen dat de politiek invloed wil hebben op het accommodatiebeleid. Maar je moet bij een terugtredende overheid beseffen, dat het verenigingsleven de drijvende kracht van de samenleving is. Je moet hen ruim baan geven. BESCAL is het waard om te behouden en als makelaar op te laten treden voor de accommodaties van het verengingsleven. Dat is niet gratis; het kost geld. Als de gemeenteraad wil dat BESCAL blijft bouwen aan een krachtige samenleving, dan moet de raad dat geld honoreren.'
Wethouder Adri de Roon (D66) reageert niet inhoudelijk op de uitspraken van Kippers, maar laat weten: 'De scheidend directeur heeft, met steun van de raad van toezicht, Bescal gereorganiseerd en een professionele werkwijze ingevoerd. Op dat fundament kan nu verder worden gebouwd. Aandachtspunt daarbij is de dienstverlening aan gebruikers, in het bijzonder het verenigingsleven.'