Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2015

Column

Ultrafijnstof

We lopen allemaal ernstig gevaar door het ultrafijnstof, waarde columnlezer. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Toch niet de minste organisatie. Volgens de RIVM komt dat door de opstijgende en landende vliegtuigen rondom Schiphol.

Volgens de RIVM is ultrafijnstof nog gevaarlijker dan gewoon fijnstof, omdat de deeltjes nog kleiner zijn dan 0,1 micrometer en ze dus makkelijker het lichaam binnendringen. Volgens Milieudefensie zouden omwonenden hierdoor gemiddeld een jaar eerder dood gaan. Of die laatste stelling klopt, weet ik niet. Maar het lijkt mij overduidelijk, dat ultrafijnstof niet goed is voor de gezondheid.

Nou kregen de plaatselijke politici enkele maanden geleden een presentatie voorgeschoteld, waarin een voorstel zat om 'ultrafijnstofmeetapparatuur' te plaatsen. Tot nu toe vond een meerderheid van de politieke partijen dat niet noodzakelijk. Maar dat was voordat de RIVM met dit rapport kwam. Hoe denken de politieke partijen er nu over? Ik heb het gevraagd en lees hieronder de reacties.

Laura van Klink (PRO) stelt dat er 'nader onderzoek' moet komen. Het college moet van deze partij een brief aan de staatssecretaris sturen en ook moet er met de regionale Milieudienst en de RDOG over dit onderwerp gepraat worden. 'Als blijkt dat we een vuist moeten maken dan moeten we dat zoveel mogelijk in regionaal verband doen.' Marcel Doze (CDA) laat weten, dat zijn partij voorstander is van het in kaart brengen van ultrafijnstof: 'Nu kunnen we het erover eens zijn dat deze meetpunten onze gemeente absoluut helpen in de gesprekken met Schiphol over de kwaliteit van leven binnen onze gemeente. Schiphol zal er niet door verdwijnen, maar een meer evenredige verdeling van de overlast behoort zeker tot de mogelijkheden. Meten = weten; gissen = missen; gokken = dokken en weten=actie!'

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) is zo ver nog niet: 'Wij vinden dat er in het rapport van RIVM al heel veel informatie staat wat reeds gemeten is. Gaan we als gemeente nog meer meten of gaan we nadenken hoe we dit gegeven gaan (laten) aanpakken? En dat kunnen wij natuurlijk als gemeente niet alleen. Schiphol als een van de grootste veroorzakers zal niet gaan verhuizen, en de vliegtuigen die nu vliegen zijn nog niet zodanig aangepast dat de uitstoot minder wordt.'

De overige partijen hebben niet gereageerd op mijn vraag. Wat vindt u: moet de gemeente instrumenten plaatsen om ultrafijnstof te meten, of juist niet? Laat het uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad weten!

Joep Derksen

Open en bloot

KAAG EN BRAASSEM – Een bijzonder boek ziet volgende maand het levenslicht; 'Open & Bloot'. Oud-raadslid Piet van Veen heeft hier aan meegewerkt. In dit boek vertellen dertig mannen openhartig over wat de ziekte kanker met hen en hun omgeving doet. Naast Van Veen hebben ook Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden en de al overleden journalist Mark Bos aan dit boek meegewerkt. Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar Stichting Droomdag. Het boek is verkrijgbaar in de voorverkoop. Voor meer informatie: www.boekopenenbloot.nl.

Zoeken naar een inwoner

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM - Het gemeentehuis stond maandagavond 28 september open voor alle inwoners om daar te kijken naar de ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Iedereen kon vragen stellen over (aankomende) bouwprojecten als Braassemerland, Dorpshart Leimuiden, Drechthoek II, Beukenlaan III en IV of Hussonshoek. Helaas was het aantal 'echte' inwoners op één vinger te tellen. De avond werd verder alleen bezocht door ambtenaren, politici en vertegenwoordigers van dorpsraden.
Wethouder Henk Hoek liet weten over deze informatiebijeenkomst: 'Het doel is om inwoners kennis te laten nemen van projecten in de leefomgeving. Zo kunnen ze zien waar we als gemeente mee bezig zijn en actief meedenken.' Maar waarom wordt zo'n informatieavond over allerlei bouwplannen niet op verschillende plekken gehouden, namelijk in de dorpen waar die bouwontwikkelingen daadwerkelijk gaan plaatsvinden? Doe het op de zaterdagmiddag in de dorpsharten of bij een supermarkt. Zo kun je veel meer mensen bereiken.
Zo ver is de gemeente nog niet. Hoek: 'Het is een carrousel en komt in beweging. Nu organiseren we deze informatieavond in het gemeentehuis (in Roelofarendsveen, JD) en het zou kunnen zijn dat we het in de toekomst ook elders gaan houden.' Tot nu toe bedenkt de gemeente de plannen en kunnen daarna de inwoners wat aanpassingen voorstellen. Maar waarom pakt de gemeente het niet anders aan? Begin met het vragen aan de omwonenden wat voor ontwikkelingen zij graag in hun buurt willen zien en maak op basis daarvan plannen.
Ook op dit vlak loopt de gemeente nog achter. De wethouder: 'Het gaat zelden in één klap van windstil naar windkracht twaalf. Er is altijd een ontwikkeling en dat geldt ook hier voor. We hebben de bedoeling om gaandeweg veel meer aaan de voorkant van het proces met de samenleving in actief in contact te zijn om daar ideeën op te halen. Voor nieuwe projecten kan dat geïntroduceerd worden.'
Een eerste begin heeft de gemeente hier toch al mee gemaakt en wel voor een project in Rijnsaterwoude. 'We willen daar het voormalig gemeentehuis ontwikkelen. We gaan niet alleen allerlei ideeën bedenken, maar ook actief zoeken naar mensen die geen enkel belang hebben en nergens bij horen. We vragen ze of zij mee willen denken en kijken. Hiervoor benaderen we twaalf mensen uit verschillende leeftijdscategoriën.'

Acht startersappartementen

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de komst van acht startersappartementen op de hoek Nassaustraat – Julianastraat. Vier omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt, maar deze bezwaren hebben er niet toe geleid dat het college van gedachten is veranderd.

Appartementen in bollenschuur

LISSE – In een monumentale bollenschuur aan de Zwartelaan 30 mogen appartementen komen. De oude schuur is gebouwd in 1930 en werd tot enkele jaren terug gebruikt als opslag- en narcissenloods. De eigenaar heeft gevraagd of daar vier appartementen in mogen komen. Op die manier kan de bollenschuur gerestaureerd worden en behouden blijven. Niet alleen de gemeente, maar ook de Provincie en de Greenpost Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) gaan hier mee akkoord.

Bomen mogen nog even blijven staan

LISSE – Niet alle 36 bomen en drie bosschages aan de Gasstraat 15 – 17 en Kanaalstraat 276 mogen worden gekapt. De projectontwikkelaar voor 'Meerzicht' had dit het liefst gedaan, maar dankzij de bezwaren van twee omwonenden is er geen geldige omgevingsvergunning meer.

Bij de commissie bezwaarschriften en klachten gaven de bezwaarmakers aan, dat het Masterplan voor het bouwproject 'Meerzicht' nog moet worden goedgekeurd. En dat hiervoor nog een burgerparticipatieproject loopt. Als er nu al gekapt zou mogen worden, zou dit leiden tot onnodig veel verdwenen bomen. De commissieleden gingen mee met deze denkwijze. Het college van burgemeester en wethouders weigert daarom de gevraagde omgevingsvergunning.

Dierenwelzijn niet belangrijk genoeg

LISSE – De gemeente stelt geen dierenwelzijnsbeleid op en gaat hiermee in tegen een opsroep van de Dierenbescherming. Wel gaan de ambtenaren met elkaar afspreken hoe ze omgaan met (klachten over) dierenoverlast. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er geen grote misstanden bekend op het gebied van dierenwelzijnsbeleid. En als een dier mishandeld wordt, gaat het om 'geïsoleerde gevallen'.

Daar komt bij, dat het gemeentebestuur hier eigenlijk geen geld aan wil uitgeven, zo blijkt uit ambtelijke stukken. 'Het opstellen van dierenwelzijnsbeleid brengt kosten met zich mee die niet passen binnen de zich voltrekkende bezuinigingen.' Als de gemeente een dierenwelzijnsbeleid zou opstellen, moet er ook geld komen om dat beleid uit te voeren. Maar dat ziet de gemeente niet zitten: 'Het vrijmaken van budget past niet binnen de bezuinigingsslag die de gemeente maakt.' Veel liever ziet het gemeentebestuur dat de inwoners hun eigen sores maar oplossen. 'Door een terughoudend standpunt in te nemen en enkel bij wettelijke taken te handelen, doet het college een beroep op de zelfredzaamheid van de inwoners van Lisse.'

Een uur langer voetballen

LISSE – Voortaan mogen jongeren tot 22:00 uur 's avonds buiten voetballen. Dat is een uur later, dan tot nu toe officieel werd toegestaan. In de afgelopen jaren wilde de politie nog wel eens handhaven, door jongeren die na 21:00 uur een balletje aan het trappen waren weg te sturen. Dat leidde tot veel ontevredenheid bij de jeugd, vooral omdat in de vele gevallen waarbij zij geen overlast veroorzaakten. Daarom heeft het college besloten om de jongeren tot 22:00 uur te laten voetballen. Overigens heeft dit besluit wel tot gevolg, dat de politie actiever kan en zal handhaven als er vervolgens nog jongeren na dat tijdstippen gaan ballen.

'Gemeente overtreedt regels'

LISSE – De gemeente overtreedt de regels waar het gaat om het onder de kostprijs verhuren van gemeentelijke accommodaties. Deze beschuldiging uit de VVD-fractie in vragen richting het college van burgemeester en wethouders. De partij laat weten: 'Uit navraag bij ‘Europa decentraal’ is gebleken dat BESCAL een overheidsbedrijf is, waarop de wet Markt en Overheid onverkort van toepassing is. Dit betekent dat sinds 1 juli 2014 BESCAL de integrale kostendoorberekening moet toepassen bij verhuur van gemeentelijke accommodaties.' Maar BESCAL heeft sinds 1 juli vorig jaar wel degelijk een aantal gemeentelijke accommodaties verhuurd onder de integrale kostprijs. 'Hiermee overtreedt onze gemeente het bevoordelingsverbod', aldus de VVD. De partij vraagt zich af of dit gevolgen heeft voor de contracten met de huurders en of Lisse aansprakelijk gesteld kan worden.

Groeiplastiek verplaatst

LISSE – Het vier ton zware kunstwerk 'Groeiplastiek' van de kunstenaars Frans en Truus van der Veld is vorige week verplaatst. Het werk is verwijderd van haar oude plek aan de Ruishornlaan naar het Mondriaanpark. Hiervoor moest een dieplader gehuurd worden om het kunstwerk voorzichtig naar de nieuwe locatie te brengen.

Inwoners moeten talenten inzetten

LISSE – De CDA-fractie wil dat het college van burgemeester en wethouders actie onderneemt tegen eenzaamheid. Zo zou Lisse, in navolging van de gemeente Rotterdam, een informatiepakket moeten opstellen voor alle mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Deze mensen worden dan opgeroepen om hun 'talent en kennis in te zetten' voor Lisse en haar inwoners.

Twaalf bomen weg voor komst Brede school

LISSE – Twaalf bomen op de Ruishornlaan 27, 29 en 29a mogen van het college van burgemeester en wethouders gekapt worden. Zij zouden de komst van de nieuwe Brede school in de weg staan. Nadat de school is gerealiseerd worden er vijftien nieuwe bomen rondom de school terug geplant. Omwonenden hadden bezwaar aangetekend tegen deze kap, maar de commissie bezwaarschriften en klachten schuift deze bezwaren aan de kant. Het college neemt het advies klakkeloos over.

Blij met hogere toeristenbelasting voor bungalowparken

NOORDWIJK – Het college van burgemeester en wethouders kan weer samen door één deur met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk. Inspreker Stephan Stokkermans was vorige week namens de KHN heel complimenteus. Zo is deze instantie heel blij met de uitkomst van de 'constructieve gesprekken' met het college over de toeristenbelasting. Vijfsterrenhotels en de kleinere hotels betalen minder toeristenbelasting per gast en bungalowparken en campings gaan meer betalen. Dat vindt de KHN heel fijn, aldus Stokkermans: 'Het geld van de toeristenbelasting zal onder meer gebruikt worden voor de aanleg van glasvezel en verbetering van mobiliteit voor de toeristen naar Noordwijk toe.'

'Geen milieuwinst door elektrische auto's'

NOORDWIJK – Wethouder Dennis Salman (LSN) wil kijken naar de mogelijkheid om in de toekomst alle gemeentelijke wagens elektrisch te laten zijn. Wel stelde hij: 'Ik kan me voorstellen, dat dit heel veel geld gaat kosten'. Van de politieke partij Noordwijk Zelfstandig hoefde de wethouder geen moeite te doen: 'We zien niets in elektrische auto's, omdat daar geen milieuwinst op wordt behaald. Elektriciteit moet gewoon opgewekt worden.'

Geen vluchtelingen in Northgohal

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De politieke partijen zijn diep verdeeld over hoe de gemeente kan helpen met het aanpakken van de vluchtelingenstroom. De ene partij roept op tot het volbouwen van straten vol met huizen en de andere partij laat de feitelijke opvang liever over aan Katwijk. Volgens goede Noordwijkse traditie kwam er weer geen duidelijk besluit aan het einde van de politieke besprekingen.

Raadslid Van den Brink (Puur Noordwijk) vond dat het college maar naar Katwijk moest gaan om 'noodhulp' aan te bieden. Ze stelde: 'Dat kan ook in financiële zin. Zij hebben al faciliteiten op de voormalige vliegbasis Valkenburg. Samen kunnen we deze mensen veel beter helpen. We kunnen ook zelf onderdak bieden, maar dat moet wel in overleg met inwoners en omwonenden gebeuren.' Raadslid Zoetendaal (CDA) pleitte voor 'creatieve oplossingen' en stelde: 'Laat niet meer druk komen op (de beschikbaarheid van, JD) sociale huurwoningen.'

Voor Van Bochoven (LSN) was de oplossing simpel: 'Bouw huizen, college! We hebben gronden zat en vierkante meters over om wat neer te zetten. Bouw twee tot drie straten voor zo'n vijftig huizen, waarvan een aantal ook aan vluchtelingen en statushouders worden toebedeeld.' Maar daar was fractievoorzitter Ter Hark (VVD) het weer niet mee eens. 'Noordwijk moet niet een te grote broek aantrekken. We voldoen aan de opvang van de statushouders en lopen er op voor. Er gaat al voldoende inspanning gepaard bij goede uitleg geven aan wat Noordwijk doet.'

Maar fractievoorzitter Cramer (PvdA/GroenLinks) wees op het Eurocross gebouw als mogelijke opvanglocatie. Ook hoopt zij dat inwoners de vluchtelingen gaan helpen. Haar politieke collega Van den Berg (Noordwijk Zelfstandig) vroeg zich vertwijfeld af: 'Kunnen wij al deze mensen hier een toekomst bieden, zonder dat het ten koste gaat van onze eigen toekomst?' Fractievoorzitter Van Asten (D66) kwam met een voorstel om de Northgohal geschikt te maken voor de noodopvang. Dit voorstel kreeg geen enkele steun. CDA en PvdA/GroenLinks vonden dat Noordwijk de opvang niet zelf moet doen. LSN wilde liever de Northgohal slopen en daar veertig woningen neerzetten, zodat er ook zes statushouders kunnen wonen. En Noordwijk Zelfstandig vond, dat de statushouders beter in de bungalowparken kunnen gaan wonen: 'Die staan toch leeg'.

Ook wethouder Fles toonde zich niet enthousiast. Ze liet weten, dat ze samen met Katwijk wil gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor opvang van de asielzoekers en statushouders. 'We kunnen niet zeggen dat we 100 vluchtelingen kunnen opvangen, want de COA (Centraal Opvang Asielzoekers, JD) wil zich focussen op grootschalige opvang.' En hierop trok D66 haar voorstel in.

Geld verdienen met duurzaamheid

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De gemeente scoort een 3 op duurzaamheid. Deze schokkende mededeling deed Duurzaamheidscoördinator Van den Berg tijdens zijn presentatie aan de politici. Over minder dan vijftien jaar moet de gemeente volledig energieneutraal zijn en met het huidige tempo gaat dat niet lukken.

De gemeente moet hierin een voortrekkersrol aannemen, zo vond de Duurzaamheidscoördinator: 'We kunnen wel veel verlangen van bedrijven en inwoners, maar we moeten als gemeente laten zien dat we duurzaamheid een warm hart toedraagt.' Door duurzamer bezig te zijn en minder energie te verspillen is er ook een ander voordeel: 'We kunnen er geld op verdienen.' De Duurzaamheidscoördinator gaf als voorbeeld: 'Noordwijk betaalt 2,1 miljoen aan gebouwen en energie. Met 10% besparing scheelt dat ruim 200.000 euro aan kosten.'

De gemeente moet de komende twee jaren doorpakken waar het gaat om duurzaamheid. Bij ieder besluit moet het onderdeel 'duurzaamheid' worden meegewogen. Daarom houdt de Duurzaamheidscoördinator al veel gesprekken met de ambtenaren om hen van dit belang te overtuigen. De gemeente hoeft niet alleen maar het wiel uit te vinden, maar kan wat betreft duurzame verbeteringen ook aanhaken bij lokale, regionale en landelijke initiatieven. Of het nu gaat om toerisme, economie, groen of mobiliteit.

Zo moeten er volgens de Duurzaamheidscoördinator veel meer elektrische laadpalen komen. Nu staan die laadpalen alleen bij de Langeveldseslag. En iedere nieuwe woonwijk die nu nog gebouwd gaat worden, moet energieneutraal opgezet worden. Dan gaat het niet alleen om een bouwproject als Offem-Zuid, maar ook om 'kleinere projecten'. Ook zijn er plannen voor het opzetten van een 'kantorenproject op duurzaamheid', waarbij bedrijven energie gaan besparen. Dit begint in oktober en ook het gemeentehuis doet hier aan mee. Daarnaast komt er een 'revolverend fonds' voor zowel sportverenigingen en scholen als voor particulieren. Hiermee stelt de gemeente (bijna) renteloze leningen beschikbaar, zodat duurzaamheidsinitiatieven kunnen worden opgezet. Van de besparingen die dit oplevert wordt het geld weer terugbetaald, zodat er weer nieuwe duurzaamheidsinitiatieven gefinancierd kunnen worden.

En maatregelen om duurzaam beter te zijn, kunnen heel erg verschillen. Het gaat dan niet alleen om het op de daken leggen van zonnepanelen, maar ook om het eerste koffiebekertje van de dag de hele werkdag te blijven gebruiken. Ook de inwoners wordt gestimuleerd om duurzamer te denken: 'Er komen wijkavonden waarbij we laten zien wat de energie is, die gebruikt wordt door de wijk en hoe je kunt verduurzamen.'

De tijd van pappen en nathouden is voorbij, zo vindt de Duurzaamheidscoördinator. 'We hebben last van hittestress. Zorg voor bossages en groen; kwaliteit van leefomgeving en de toeristische waarde van het dorp. We moeten ook duurzame maatregelen nemen voor de Blauwe vlag en Noordwijk als quality coast. De gemeente is een samenwerking aangegaan met de Noordwijkse Woningstichting en heeft een half miljoen euro aangeboden, zodat de NWS zonnepanelen kan plaatsen. Dat loopt niet zo hard en dat is zonde. Er is veel geld in gestopt en dat geld moet volgend jaar gewoon op zijn.'

Op de vraag van fractievoorzitter Van Asten (D66) waar Noordwijk staat op het gebied van duurzaamheid, liet de Duurzaamheidscoördinator weten: 'Wij scoren een 3. Dat heeft te maken met wettelijke eisen. Wat we werkelijk doen is heel beperkt. We moeten heel hard aan de bak om minimaal naar een voldoende te gaan.'

Gelijke monniken, gelijke kappen

NOORDWIJK – De gemeenteraad ging vorige week akkoord met de komst van nieuwbouw op het terrein van de paardenstal op Gooweg 38. Oude schuren en containers verdwijnen en hiervoor in de plaats komen woningen. De raadsleden vonden het allemaal prima, maar raadslid Barnhoorn (CDA) riep wel op, dat het college in de toekomst het principe 'Gelijke monniken, gelijke kappen' moet aanhouden. Hij verwees hierbij naar de bouwplannen van de familie Van der Holst: 'Zij krijgen geen medewerking van de gemeente', aldus Barnhoorn.

Hoogbouwplannen voor Groot Hoogwaak

NOORDWIJK – In 2020 moeten de bouwplannen van zorgcentrum Groot Hoogwaak gerealiseerd zijn. Dat is de hoop van Mania Hoogendoorn, directeur-bestuurder van Groot Hoogwaak, die zij vorige week tijdens een politieke vergadering uitsprak. Ze presenteerde de vernieuwde bouwplannen. Groot Hoogwaak gaat niet alleen uitbreiden op eigen terrein, maar neemt ook een stuk van de parkeerplaats Het Wantveld mee. Op het Wantveld moeten 36 appartementen komen, die vier lagen de lucht in gaan. Op het terrein van Groot Hoogwaak komen daarnaast nog eens twee bouwblokken ('residences') van 53 en 60 appartementen. Deze bouwblokken worden maximaal acht bouwlagen hoog. Wel valt 30% van de appartementen onder de categorie 'sociale woningbouw'.

Meer subsidie naar 'grootste subsidietrekker' bibliotheek

NOORDWIJK – De gemeente gaat weer een smak geld extra uitgeven om de bibliotheek langer in de lucht te houden. Volgens het college helpen bezuinigingen niet en de gemeenteraad ging in meerderheid akkoord om dan maar meer pecunia richting de bibliotheek te duwen. Alleen de VVD toonde zich fel tegenstander van dit besluit. Fractievoorzitter Roberto ter Hark stelde: 'We hadden graag gezien dat de bibliotheek haar wens om meer uren open te zijn, zelf zou bekostigen. We hebben de directeur van de Bibliotheek Bollenstreek vooral over onmogelijkheden horen praten en vinden dat zeer teleurstellend. De bibliotheek is de grootste subsidietrekker. Deze organisatie lukt het niet om te bezuinigen. Ze willen de activiteiten financieren door subsidiegeld van de Noordwijkse gemeenschap. Er maken minder mensen gebruik van, maar we steken er wel meer geld in. Dat vinden wij onbegrijpelijk.'

Gemeente biedt geen onderdak aan vluchtelingen

OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders stelt, dat er geen gemeentelijk vastgoed beschikbaar is om vluchtelingen op te vangen. Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) had dit voorstel gedaan, maar het college ziet hier niets in. Liever wijst het bestuur naar andere partijen die maar moeten zorgen voor het geven van onderdak aan mensen die van huis en haard verdreven zijn. 'Mogelijke opvang zal hooguit in panden in particulier bezit kunnen plaatsvinden, zoals onder andere GGZ Rivierduinen.'

Het grote afwachten

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Waar het gaat om de opvang van extra asielzoekers neemt het college van burgemeester en wethouders een passieve houding aan. Ze wachten tot het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) een formeel verzoek bij de gemeente indient om deze asielzoekers op te vangen. En verder verbergt het college zich achter 'de samenwerking in de Leidse regio', die zal 'leiden tot een slagvaardige aanpak', zo liet burgemeester Jan Waaijer vorige week weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Een aantal partijen wilde toch, dat het college actie gaat ondernemen. Zo wees fractievoorzitter Simon Vogel (LO) naar de woningbouwcorporaties: 'Maak prestatieafspraken met hen, zodat ze minder woningen gaan verkopen en dus meer sociale woningen beschikbaar hebben.' Fractievoorzitter Van Blitterswijk (CDA) vond dat de gemeente het beste kon helpen met het geven van 'sport en onderwijs' aan asielzoekerskinderen. Onderdak bieden zoals de bijbelse Barmhartige Samaritaan is voor het CDA vooralsnog geen optie: 'Het is beter om goede hulp te bieden, dan een half bed en een half dak.'

Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) riep het college op: 'Gaat u zich actief melden en niet afwachten. Kijk ook naar panden van Rivierduinen voor de opvang.' Gemeenteraadslid Sven Spaargaren (VVD) wees op de mogelijkheden om leegstaande kantoorruimtes om te bouwen tot woningen.

Waaijer liet in een reactie weten, dat afwachten op een verzoek van de COA beter is: 'Ze moeten productie draaien: de grote klappen komen eerst, daarna komen er misschien de kleine klappen. Men weet dat we bezig zijn om er dan klaar voor te zijn.' Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) liet van haar kant weten, dat het ook niet zo eenvoudig is om woningen te geven aan vluchtelingen en statushouders (mensen die al toestemming hebben om in Nederland te komen wonen, maar nog altijd in asielzoekerscentra wachten tot ze een woning toebedeeld krijgen, JD). 'Alle bouwplannen die er nu zijn, liggen al vast. In Nieuw Rhijngeest wordt al 30% sociaal gebouwd. Ook elders zijn afspraken gemaakt. Ik kan niet opeens ergens honderd sociale woningen neerzetten. U moet maar aangeven waar ik dat zou moeten doen.' Dat konden de raadsleden niet, dus werden de glazen leeggedronken en bleef alles zoals het was.

Hogere belastingen om gemeente van ondergang te redden

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Uit een stresstest van de Rekenkamercommissie blijkt, dat de financiële positie van de gemeente 'nog steeds kwetsbaar' is. Wat dat betreft is er sinds de laatste controle in 2014 weinig veranderd. Nog altijd zijn maatregelen nodig om de financiële positie 'duurzaam te verbeteren'.

Op dit moment staat het er slecht voor met de gemeente. De zogeheten 'schuldpositie' bedroeg eind vorig jaar 177% en de gemeente hoopt dat dit percentage aan het eind van dit jaar is gedaald naar 155%. Dat zou ook kunnen lukken, maar niet omdat de gemeente plotseling zo goed aan het boekhouden is. Sinds dit jaar krijgen alle gemeenten namelijk veel meer geld van de rijksoverheid voor het uitvoeren van de taken op het sociaal domein. Hierdoor daalt het percentage van de schuldpositie.

De gemeente wil haar schuld terugbrengen van 94,3 miljoen euro dit jaar naar 58,9 miljoen in 2020. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zitten gemeenten met de schuldpositiepercentages zoals die van Oegstgeest tot over hun oren in de gevarenzone: 'Als de netto schuldquote de 100% passeert, springt het licht op oranje. Bij een netto schuldquote boven de 130% springt het licht voor de gemeente op rood', aldus de VNG in haar rapport: 'Gemeentelijke schuldposities in kaart'.

De Rekenkamercommissie onderkent dit gevaar. Hoewel de gemeente Oegstgeest er van uit gaat, dat de schuldenlast de komende jaren verminderd tot 121% in 2019, zijn hier geen garanties voor: 'Bij het slechtweer scenario blijken de gemeentefinanciën van Oegstgeest lastig houdbaar. De schuldquote loopt dan in een snel tempo op naar circa 155% in 2019.' De Rekenkamercommissie stelt: 'Bij code rood is ingrijpen dringend gewenst'. Het college van burgemeester en wethouders gaat er van uit, dat veel van de schulden afbetaald kunnen worden door de verkoop van bouwgrond. Maar de Rekenkamercommissie waarschuwt: 'Blijven de inkomsten uit bouwgrondexploitatie achter bij de huidige ramingen, dan loopt de schuld per inwoner minder snel terug of neemt deze zelfs verder toe.' Ook loopt de gemeente financieel gevaar waar het gaat om de rente die in de toekomst weer gaat stijgen, maar ook wanneer blijkt dat de kosten voor het sociaal domein veel hoger zijn dan het geldbedrag dat de gemeente hiervoor van de rijksoverheid heeft gekregen.

Volgens de Rekenkamercommissie heeft de gemeente nog maar weinig mogelijkheden om nog verder te bezuinigen op haar kosten. Contracten die de gemeente heeft gesloten, moeten worden nagekomen en ook kunnen er niet zo maar ambtenaren de laan uitgestuurd worden. In tegenstelling tot werknemers kunnen zij niet van de ene op de andere dag ontslagen worden. De gemeente zou volgens de Rekenkamercommissie moeten zorgen voor extra belastinginkomsten. En hiermee komt een nieuwe verhoging van de OZB – die onlangs al met 20% is gestegen – en ook de mogelijke invoering van betaald parkeren weer om de hoek kijken.

Wethouder houdt vast aan korting op PGB

Motie van afkeuring haalt het niet

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Wethouder Marien den Boer (CDA) blijft volharden in zijn besluit om 11% te korten op alle PGB-uitkeringen (persoonsgebonden budget). Het ministerie van VWS had hem hier over op de vingers getikt, maar Den Boer blijft er van overtuigt dat hij gelijk heeft. Tijdens de gemeenteraadsvergadering vroegen de politieke partijen hem om die korting terug te draaien, maar de wethouder ging niet verder dan de boterzachte belofte om dat per geval te bekijken.

Inwoners die zorg nodig hebben, kunnen dat doen via het zogeheten 'Zorg in natura' of via een PGB. Volgens de wethouder lagen de pgb-uitkeringen 11% hoger dan de zorg in natura-uitkeringen. Hij vond dat niet terecht. Nadat het Ministerie van VWS hoorde over deze korting, is de gemeente op de vingers getikt. Ambtenaren hebben vervolgens wel gesproken met een aantal mensen die minder geld kregen. Volgens de wethouder zijn er geen dramatische zaken gebeurd. 'We hebben geen bezwaren ontvangen over beschikkingen die vorig jaar zijn toegestuurd. Van één client hebben we de opmerking gekregen dat hij/zij niet uit komt met de zorg. Het mag niet zo zijn dat men tussen wal en schip komt, ook al is men zelf verantwoordelijk. De overheid is er om te helpen wanneer dat uit komt.'

De oppositiepartijen riepen Den Boer op om de 11% korting terug te draaien. Zelfs coalitiepartij VVD was in eerste instantie kritisch. Raadslid Zwart van die partij stelde: 'Waarom hebben we die 11% korting? De afspraak was, dat je voor cliënten geen wijziging zou doorvoeren. Als je de indicatie hetzelfde houdt, maar het budget vermindert, verandert er wel degelijk iets.' En raadslid Mrozeck (Lokaal) liet weten: 'We willen ons distantiëren van deze manier van werken. We keuren het hartgrondig af dat 11% gekort wordt en dat wordt gezegd: 'Als u er problemen mee heeft, dan horen we dat wel'. De mensen zijn kwetsbaar en hebben terecht op continuïteit van zorg.' Fractievoorzitter Eibertjan Van Blitterswijk (CDA) steunde zijn wethouder echter onvoorwaardelijk: 'Mensen hebben passende zorg nodig. Je moet de bureaucratie wegsnijden.'

Raadslid Bus (D66) was 'lichtelijk geshoqueerd' en fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) vond dat 'Oegstgeest een flutfiguur slaat en dat hebben wij aan deze wethouder te danken.' Raadslid Rosdorff (LO) vroeg zich alleen af of alle mensen bij wie met 11% op de toelage gekort wordt, ook vóór 1 januari 2016 een gesprek hebben gehad. Den Boer liet hierop weten, dat met 30 mensen gesprekken zijn gevoerd en dat de overige 23 gesprekken inderdaad dit jaar nog gedaan worden.

Zwart bleef nog even kritisch: 'Als de gemeenten kan aantonen dat met die 11% een gelijkwaardig niveau van zorg kan inkopen dan voor die tijd, dan heeft hij mijn zegen. Maar zo niet, dan gaan we dat heel snel repareren.' De oppositiepartijen D66, PrO en Lokaal deden een laatste oproep aan de wethouder om de algehele 11% korting terug te draaien. Toen hij dit weigerde, dienden ze een motie van afkeuring in. Van Tongeren: 'Een wethouder heeft zich aan de wet te houden en dat gebeurt nu niet. Het is nu over en uit.'

Na meerdere schorsingen werd de motie van afkeuring over het door het college gevoerde Wmo-beleid in stemming gebracht. Deze haalde het niet, mede omdat het tot dan toe kritische raadslid Zwart samen met haar partijgenoten van de VVD tegen deze motie stemde. Ook de partijen LO en CDA steunden de wethouder met zijn beleid om 11% te korten op alle PGB-toelages.

Heerlijk eten en bingo spelen voor 65-plussers

LEIDEN – Met het langer worden van de nachten beseffen steeds meer senioren hoe fijn het is om een partner naast zich te hebben. Maar er zijn ook duizenden 65-plussers voor wie de eenzaamheid om de hoek komt kijken. Dit probleem gaat Shengli Huang, eigenaar van Restaurant Luxor, aan het hart en daarom onderneemt hij actie.

Enkele maanden geleden bezochten de leden van het Ouderenkoor van de Volle Evangelie Gemeente van Leiden e.o. het restaurant. In gesprek met de eigenaar kwam al gauw het idee boven om een bingoavond te organiseren voor senioren, die geen grote vriendenschare om zich heen hebben.

Shengli zet zich hier vol passie voor in. 'Ik heb een Chinese achtergrond en daar is het heel gewoon om je eigen ouders in huis te nemen en voor hen te zorgen. Hier in Nederland gebeurt dat niet of nauwelijks; kinderen zijn te druk met hun eigen gezinnen en banen en hierdoor dreigt eenzaamheid voor de senioren. Daarom wilde ik iets doen, om deze senioren een geweldige middag te laten beleven.'

Het initiatief werd direct opgepakt door de koorleden. Bob van Vliet laat weten: 'We willen mensen een aangename namiddag bezorgen. Ik ben zelf ook wat ouder en heb in de familiekring vaak te maken gehad met het betrekkelijke isolement van ouderen. Je ziet mensen opfleuren wanneer ze onder de mensen zijn. Vaak hebben ze nog nooit een stap in Luxor gezet. Ze gaan echt een dagje uit en dat gun je elkaar van harte.' Wij zorgen er voor, dat ze een gezellige avond hebben. Bovendien hebben we het betaalbaar gemaakt, omdat veel ouderen krap bij kas zijn.'

Op dinsdag 27 oktober, van 15:30 uur tot 18:30 uur, zijn alle 65-plussers die zin hebben in onder meer bingo, een live optreden van Christelijk seniorenkoor Sion en een heerlijk uitgebreid Luxor buffet-diner van harte welkom. Voor dit alles is de prijs slechts 12,50 euro en zijn er bovendien nog veel mooie prijzen te winnen. Reserveren kan bij: Bob van Vliet (06 2097 9559) of Carolla Supono (06 1431 7298).

Bedding Plaza: Als beste getest door de Consumentenbond

Meer dan 1.000 m2 aan woon- en slaapcomfort dankzij unieke samenwerking

NOORDWIJK – Het is alweer bijna drie jaar geleden dat Bedding Plaza zich aan de Hoofdstraat vestigde. Door het enorme succes bleek al snel dat er behoefte was aan uitbreiding. Het resultaat; nog meer keuze uit bedden en aanverwante artikelen. En het wordt alleen maar mooier, want Bedding Plaza gaat samenwerken met The Good Life, The Good Life Living en Lifestyle84. Deze op en top Noordwijkse bedrijven vullen elkaar perfect aan, zodat de klant in één oogopslag de hoogste kwaliteitsproducten voor de beste prijzen kan beleven.

Dat ondernemers op deze manier samenwerken kan een kleine revolutie genoemd worden. Woordvoerster Abigaël Jansen, die samen met haar broer Bedding Plaza runt, Nelleke Meiland, eigenaar van The Good Life en Ben Akkerman, eigenaar van The Good Life Living zijn de eersten die dat onderkennen. Allerlei kwaliteitsproducten aan woninginrichting, decoratie, kleding, maar ook kerstinrichting worden gecombineerd met de bedden. Zo krijgt de klant niet alleen bedden te zien, maar kunnen compleet gestoffeerde en gemeubileerde slaapkamers besteld worden. Alles is onder één dak te krijgen! Niet voor niets heeft Bedding Plaza de huisstijl aangepast; hierdoor heeft het pand een totaal nieuwe uitstraling.

Jansen: 'We hebben een aantal nieuwe en vakkundige stylistes van Lifestyle84 aangenomen die gratis bij de mensen thuis komen om hen te adviseren.' Ook Meiland biedt deze service met haar 25 jaar ervaring. De winkels en hun producten passen perfect bij elkaar. Zo heeft The Good Life een uitgebreide collectie van kleding uit het hoge segment, zoals Blueberry, Uggs en schoenen van het merk Toms. Prachtige handgemaakte kussens van Gaudi en Byboo, maar ook schitterende merken als Baobab en Eleonora zijn hier te vinden. In totaal kunnen de klanten genieten van meer dan 1.000 m2 aan woon- en slaapcomfort.

Jansen: 'Wat ook bijzonder interessant is, is dat de koper zelf een bed kan samenstellen. Met de diverse onderdelen naar eigen keuze. Maatwerk dus. Maar de service gaat bij Bedding Plaza nóg verder! Als de klant een bed bestelt en de beurs is even niet toereikend, dan kan het bed worden gereserveerd tot vier maanden na de aankoop. En aanbetalingen daar doet Bedding Plaza niet aan!' Voor de smalle beurs is er al een complete boxspring vanaf 399 euro, maar ook in het hogere Auping / Hästens of Cinderella segment nodigt de collectie uit tot aankoop. Want Bedding Plaza is zeker 50% goedkoper dan de traditionele beddenspeciaalzaken!

Akkerman en Jansen vertellen hoe de samenwerking is ontstaan: 'We kennen elkaar al heel lang. De idee is ontstaan dat we een totaalpakket willen leveren bij de mensen zelf. En dat we een conceptinrichting voor wonen en slapen kunnen realiseren. Door samen te werken ondersteunen we elkaar', zo stelt Akkerman. Ook zijn ze maatschappelijk betrokken. 'Voor ieder paar schoenen van Toms krijgt een kind in Afrika een nieuw paar schoenen. En Good Life Living zijn houten lijstjes te koop, die gemaakt zijn in de townships van Zuid-Afrika. Een groot percentage van de verkoopprijs gaat naar de verzorging van de kinderen in de sloppenwijken.'

Akkerman complimenteert Jansen over haar zaak: 'Jarenlang waren bedden nooit te betalen. Maar Bedding Plaza biedt superkwaliteit voor heel goede prijzen.' Jansen neemt het compliment lachend in ontvangst en vult aan: 'We hebben nu ook een compleet nieuwe showroom in het pand naast ons, waar we kinderbedden en bedden voor tienerkamers verkopen. Juist doordat we alles zelf fabriceren, is er geen tussenhandel en kunnen de prijzen voor onze bedden zo laag zijn. Laat u zich maar eens verrassen door onze nieuwe business class serie. Deze bedden zijn meer gestyleerd, maar voor een heel lage prijs. En met gratis bezorging in de regio.'


De samenwerking begint officieel op zaterdag 3 oktober. Die hele dag maken klanten van één van de samenwerkende winkels kans op twee VIP-arrangementen voor de voetbalwedstrijd Ajax – PSV van zondag 4 oktober. Ook in de winkels zelf worden de bezoekers verwelkomd met allerlei verrassingen en tussen 16:00 uur en 19:00 uur treedt ook DJ Tom Noppe nog eens op. Op alle geselecteerde artikelen krijgen de klanten maar liefst 10% korting. Voor meer informatie, zie ook de advertentie in deze krant.

Bedding Plaza, Hoofdstraat 14, 2202 GD Noordwijk, T: 071 361 5961, W: www.beddingplaza.eu.

Met z'n allen naar het Veenderveld

KAAG EN BRAASSEM – Hoewel het afvalbrengstation Rijnstreek in Ter Aar nog een jaar langer open blijft, wil het gemeentebestuur hier geen gebruik meer van maken. Wethouder Harry van Schooten stelde vorige week: 'We houden vast aan het oorspronkelijke besluit om de overeenkomst voor het afvalbrengstation Rijnstreek per 1 januari 2016 te beëindigen.'

Maar waarom wordt dit besluit genomen? Het college kan besluiten om een stukje extra service te geven aan de inwoners, zodat zij nog een jaar langer gebruik kunnen maken van dit afvalbrengstation. Van Schooten is echter onverbiddelijk, het college schuift hiermee een verzoek van de Dorpsraad Woubrugge opzij: 'Het besluit was eerder genomen in verband met bezuinigingsvoorstellen. We willen daar aan vasthouden. Door de sluiting zijn er financiële voordelen.' Alle inwoners moeten dus vanaf 1 januari hun grof vuil brengen naar het Veenderveld. Daar kost het 13 euro per m3 om het grof vuil te storten. In Ter Aar kan de eerste m3 aan grof vuil gratis gedeponeerd worden.

Regenboogvlag gaat uit

KAAG EN BRAASSEM – De regenboogvlag gaat zondag 4 oktober hoog in de top van de mast bij het gemeentehuis. Hiermee geeft het college van burgemeester en wethouders gehoor aan een oproep van D66 om aandacht te schenken aan de 'Coming out day'.

Deze 'Coming out day' is ingesteld om aandacht te vragen voor bi- en homoseksuelen die nog altijd niet overal voor hun gevoelens kunnen uitkomen. Wethouder Harry van Schooten steunt het uithangen van de vlag volop. 'Solidariteit en verbinding tussen de mensen zijn woorden die voor ons gelden. We doen hier voortaan ieder jaar aan mee.' Op de zondag is het gemeentehuis weliswaar gesloten, maar een bode komt die dag speciaal naar het gemeentehuis om de vlag uit te hangen.

Ruim baan voor arbeidsmigranten

LEIMUIDEN – Maximaal tien arbeidsmigranten mogen de komende drie jaren blijven wonen in de twee huizen aan de Bilderdam 28D en 28E. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt, maar deze bezwaren zijn ongegrond verklaard.

Wethouder Yvonne Peters (VVD) stelt: 'We legaliseren de actuele situatie. Er is al sprake van huisvesting van arbeidsmigranten aan de rand van Bilderdam, naast een voormalig tuinbouwbedrijf. De beperking die we erop leggen is dat er maximaal tien personen in de twee woningen komen en dan voor de duur van maximaal drie jaar.' In die tijd moet de huis- en grondeigenaar zorgen dat er drie nieuwe woningen komen op dit grondgebied.

Volgens de wethouder valt het nog wel mee met de geluidsoverlast. 'Er is regelmatig navraag gedaan bij politie over overlastmeldingen. Die zijn er niet of nauwelijks. En ook de boa's zijn een aantal keer langs gegaan om de situatie in de gaten te houden. De buren geven wel aan af en toe overlast te ervaren. De huiseigenaar is hiervoor aanspreekbaar gebleken.'

Verkeersdrempels op de Braassemdreef

ROELOFARENDSVEEN – Er komt geen extra oversteek bij rotonde Het Oog. Wel heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om verkeersmaatregelen te nemen bij de fietsoversteek Fransche Brug. Hiermee moet het door de jaren heen ontstane 'olifantenpaadje' weer verdwijnen.

Het bureau Goudappel Coffeng heeft bekeken hoeveel fietsers en voetgangers in deze omgeving de Braassemdreef willen oversteken. Bij de rotonde gaat het maar om één of twee wandelaars en niet bijster veel fietsers per uur; om dan 49.000 euro uit te geven aan een voetgangersoversteekplaats is voor het college wat teveel van het goede. Bovendien zou zo'n oversteekplaats maar tijdelijk zijn; door het toenemende verkeer in de komende jaren op de Braassemdreef wordt het uiteindelijk voor fietsers 'te gevaarlijk' om bij de rotonde over te steken. Wel wordt de fietspadoversteek aangepast, zo laat wethouder Harry van Schooten weten. 'Dat was een nadrukkelijke wens door de fietsersbond. Het olifantenpad leidde fietsers naar het Veenderveld. Dat was niet veilig genoeg.'

Bij de fietspadoversteek komen verkeersdrempels voor auto's van acht centimeter hoog. Hierdoor vliegen de auto's bij een snelheid van 50 kilometer per uur niet als Kitt van het televisieprogramma Night Rider omhoog, zo verzekert de wethouder. 'Dit worden geen drempels voor een 30 kilometer gebied, maar voor een 50 kilometer gebied.' Bij de fietspadoversteek wordt een paaltje verwijderd en er komen lampjes in het wegdek. Het autoverkeer blijft voorrang houden op de fietsers.

Drie robijnen meesters

LISSE – In totaal verspreiden de meesters Hans, Paul en Leo al 120 jaar hun kennis aan de leerlingen van de St. Josephschool. Het feit dat deze mannen alledrie al veertig jaar verbonden zijn aan de school, werd woensdag 23 september groots gevierd. De leerlingen hadden cadeautjes gemaakt en stukjes ingestudeerd. Ook werden de docenten blij verrast met een speciaal lied. En bij een (jubileum)feestje wordt er natuurlijk ook getrakteerd: alle kinderen kregen een ijsje.

27 september 2015

Gemeente zit niet helemaal te slapen

HILLEGOM – Doordat de gemeente te laat gereageerd heeft op een aanvraag hiervoor, mogen de arbeidsmigranten in een huis aan de Pastoorslaan wonen. Bloeiend Hillegom maakt zich zorgen om de manier waarop de gemeente is omgegaan met een aanvraag om arbeidsmigranten te huisvesten. Maar wethouder Ivo ten Hagen vond dat er weinig aan de hand was. 'Het dossier is niet op de juiste manier overgedragen. Het lag wel in de lijn om positief te adviseren. Het verdient geen schoonheidsprijs, maar het is beter verklaarbaar dan dat we helemaal hebben zitten slapen.'

Raad helpt 47 senioren

HILLEGOM – Ouderen met een laag inkomen en laag vermogen mogen niet de dupe worden van het wegvallen van subsidies.' Dan gaat het onder meer om de categoriale regelingen compensatie eigen risico en tegemoetkoming ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De raad nam hier vorige week een motie over aan, die was ingediend door CDA, D66, GroenLinks en Bloeiend Hillegom.

Het college moet nu gaan onderzoeken op welke wijze ouderen met een laag inkomen en laag vermogen financiële ondersteuning kunnen krijgen. Volgens de raad kunnen zij hiermee 'niet zichtbare meerkosten' betalen. Wethouder Snuif liet weten, dat ze de motie wil uitvoeren en ze gaat de komende tijd onderzoeken wat die 'niet zichtbare meerkosten' zijn. Met de motie worden 47 senioren financieel geholpen. Tijdens dezelfde gemeenteraadsvergadering besloot de raad ook om in totaal 65.000 euro te stoppen in drie fondsen: 30.000 euro voor een Noodfonds, 25.000 euro voor het Jeugdsportfonds en 10.000 euro voor het Jeugdcultuurfonds.

Raad stemt over bezuiniging Jeugdhulp zonder feitenkennis

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Het samenwerkingsverband Holland Rijnland moet haar manier van rapporten maken drastisch verbeteren. “Voorstellen voor zaken als 'Inkoop Jeugdhulp' moeten gebaseerd zijn op feiten en niet op aannames.” Deze motie werd donderdag 17 september raadsbreed gesteund.

Raadslid Van Rijn diende namens BBH, D66, CDA en VVD de motie in en liet weten: 'We moeten helaas een keuze maken over een bezuinigingsscenario, waarbij we die keuze moeten laten baseren op aannames en niet op harde feiten.' Dat mag niet meer gebeuren, zo vinden de politici en ze riepen het college op om met Holland Rijnland in gesprek te gaan om hier voor te zorgen. 'We willen in de toekomst geen voorstellen meer zien zonder degelijke onderbouwing.'

Fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) deed er nog een schepje bovenop: 'We voelen ons als de kalkoen die vlak voor kerst wordt gevraagd hoe hij wil worden klaargemaakt. Er wordt een onmogelijke keuze aan ons voorgelegd. Wat we ook kiezen; het gaat ten koste van de jeugdhulp. Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Dat is in de toekomst moeilijk te repareren.' Wethouder Frits Roelfsema beloofde voortaan 'zijn uiterste best' te doen om de gemeenteraad voorstellen voor te leggen, waar wél de goede cijfers en feiten in staan, maar hij hield hierbij een slag om de arm. 'Maar dan moet je wel over die informatie kunnen beschikken.'

Twaalf woningen bij Kalkhovensebrug

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kalkhovensebrug. Hieraan ging wel een intensieve discussie vooraf, waarbij politieke partijen hun zorgen uitten over het verlies van het vrije uitzicht. Toch bleken die zorgen niet voldoende te zijn om de plannen voor de komst van twaalf nieuwe woningen tegen te houden.

Raadslid De Goeij (VVD) vond de komst van de woningen en de daarbij gekoppelde compensatie aan de Pastoorslaan prima: 'Dan ontstaat daar eersteklas bollenareaal.' Maar zijn collega Van Heusden (Bloeiend Hillegom) was kritischer: 'Het gebied rond de dorpskern moet bespaard worden van intensieve bebouwing. Het zicht op het landschap vanaf de Beeklaan wordt grotendeels ontnomen. Ook wordt de uitrit onveilig. De raad is volledig onwetend gehouden over dit initiatief.' Toch stemde deze partij wel in met het ontwerpbestemmingsplan.

Het CDA was en bleef tegen: 'Dit plan is niet logisch. Het is een rare plek om uit te breiden en open gebied wordt opgeofferd.' Ook GroenLinks zag meer nadelen dan voordelen. Van Egmond (GroenLinks): 'De bomen aan de oever van de Leidsevaart moeten verdwijnen omdat dit ten koste van het open gebied gaat. Maar nu moeten er wel twaalf woningen verschijnen. Het al of niet toekennen van 'open gebied' vindt wel erg willekeurig plaats. We zijn niet gelukkig met de ontsluiting op de Beeklaan, zoals die is voorzien. De te slopen panden aan de Pastoorslaan leveren weinig winst op, maar de twaalf huizen aan de Kalkhovenbrug zorgen voor veel zichtverlies.'

Deze twee partijen vertegenwoordigden echter maar een stemmentotaal van drie mensen en dat was bij lange na niet voldoende om het ontwerpbestemmingsplan af te keuren. Wethouder Ivo ten Hagen liet de raad weten, dat hij er bij de initiatiefnemer op aan zal dringen, dat hij een inspraakavond organiseert voor de omwonenden. 'Daar zullen wij meeluisteren om te kijken hoe ze communiceren.'

Wethouder heeft schaamrood op de kaken

HILLEGOM – Er is goed nieuws voor de fietsers. Zij mogen voortaan weer rijden over het pad van het parkeerterrein achter de tennisclub langs Solution. Raadslid Van Trigt (CDA) stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 september, dat de wethouder al twee maanden geleden beloofd had, dat de fietsers daar overheen mochten rijden. Maar Van Trigt constateerde ook, dat dit nog altijd niet was aangegeven. Wethouder Ten Hagen reageerde: 'Het schaamrood stijgt mij hier naar de kaken. Dit heb ik niet strak genoeg opgepakt.' Hij weet dit aan het feit, dat de gemeente en de aannemer 'langs elkaar heen praatten'. De wethouder: 'Inmiddels is het toegestaan; het bord is vanmiddag opgehangen.'

Column

Thuisblijfouders

De rijksoverheid stimuleert het, dat kinderen minimaal twee dagen naar kinderdagverblijven gaan. Dat zou goed zijn voor de sociale interactie, zo wordt gesteld. En dat is ook wel zo, maar wat is er mis met kinderen die worden opgevoed door hun eigen ouders en daarbij spelen met hun buurkinderen? Ook dan is er sprake van sociale interactie.

'Maar het is juist fijn dat je ook eens van je kinderen af bent', zo hoorde ik onlangs een plaatselijke politica zeggen. 'Een grapje', voegde ze er daarna aan toe. Erg leuk, hoor. Zelf ben ik nog van het 'oude stempel'. Samen met mijn vrouw vind ik, dat je de kinderen die je krijgt zelf moet opvoeden. Dus niet dumpen in een creche om maar even van de kinderen af te zijn. Ons is dat gelukt; met mijn kantoor aan huis kan ik overdag zorgen voor de kinderen en als ik 's avonds de politieke vergaderingen bezoek, neemt mijn voor een baas werkende vrouw de zorg en het genieten van de kinderen over.

Er is nog een andere reden waarom ik vind dat je de kinderen niet massaal naar kinderdagverblijven, creches en peuterspeelzalen moet brengen, waarde columnlezer. Want alle kinderen die deze instellingen bezoeken worden bekeken, beoordeeld, gecategoriseerd en bestempeld. 'Een ADHD-tje, loner, sociaal beperkt, opgewonden standje, lui', om maar enkele termen te noemen. En voor ieder 'probleem' is wel een oplossing en kan een begeleiding plaatsvinden. Zo creëert de sector haar eigen werk.

Kinderen moeten gewoon vrij kunnen spelen en niet de gehele dag onder toezicht staan van vreemde ogen. We gaan naar een maatschappij waar we met ons allen bekeken en beoordeeld worden van onze conceptie tot en met onze dood. Zelfs na onze dood worden we nog wel eens onderzocht, al was het alleen maar om de doodsoorzaak te constateren.

Ook in Kaag en Braassem voldoen alle peuterspeelzalen en kindcentra aan de eisen van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Zo kunnen kinderen extra ondersteuning hebben, op gebieden van taal en sociaal handelen, zo laat wethouder Henk Hoek weten. Hij ziet dat niet als controle, maar als 'begeleiding van ouders in de zorg die ze voor hun kinderen hebben. We richten daar een netwerk voor op van professionals.' Met zijn volgende uitspraak ben ik het eens: 'We willen de ouders in staat stellen om goede keuzes te maken. De autonomie van de ouders prevaleert daar in.' Met andere woorden; het moet niet zo zijn, dat ouders hun kinderen verplicht onderwerpen aan allerlei onderzoeken van professionals. Want met rust, reinheid en regelmaat kom je er als thuisblijfouder doorgaans ook wel.

Joep Derksen

Geen projectontwikkeling meer

KAAG EN BRAASSEM – 'De gemeente gaat niet meer als projectontwikkelaar aan de slag'. Deze keiharde belofte deed wethouder Henk Hoek tijdens het wekelijkse persgesprek. Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem lijkt hiermee te leren van miljoenen euro's kostende fouten uit het verleden. Hoek stelde: 'In het verleden was de gemeente als eigenaar van gronden ook nog wel eens de projecttrekker. Dat is steeds minder het geval. We laten die initiatieven van grondontwikkeling over aan marktpartijen. Daar hebben we steeds minder betrokkenheid en ambtelijke inzet bij.'

Geen woningen Zuidweg 55

RIJPWETERING – Het college geeft geen toestemming voor de bouw van twee woningen op het perceel Zuidweg 55. Als de initiatiefnemer had kunnen aantonen, dat de geluidbelasting binnen de grenzen blijft, zou de komst van die twee woningen geen probleem zijn. Maar uit een onderzoek blijkt, dat er wel degelijk teveel lawaai zal zijn van de nabijgelegen Zuidweg, A4 en HSL. Ook moeten de woningen bestaan uit minimaal twee muren waar geen enkel raam in mag zitten, om het teveel aan lawaai tegen te houden. Maar dat is niet toegestaan.

Motorclub krijgt geen eigen onderkomen

JOEP DERKSEN

RIJNSATERWOUDE – Het initiatief van een inwoner om geschakelde portocabins te plaatsen op zijn terrein aan de Noord 1 wordt niet goedgekeurd door het college. De portocabins zouden gebruikt worden als clubhuis voor de Motorvereniging Rijnsaterwoude. Maar dat gaat dus nu niet door.

Tot 2013 had de motorclub een eigen onderkomen in het Schoolhuis. Nu zijn de bikers al twee jaar op zoek naar een eigen stek, en die plek leek eindelijk gevonden. Het leek eindelijk een meevaller te zijn, nadat onderhandelingen met het nieuwe bestuur van het Schoolhuis, maar ook gesprekken met de gemeente over het gebruik van het voormalige gemeentehuis danwel de daaronder gelegen voormalige politiepost zijn stukgelopen. Toch komt het clubhuis met een oppervlakte van tussen de 60 en 80 m2 er niet op de Noord 1. Volgens het college van burgemeester en wethouders past de aanvraag niet in het bestemmingsplan en is de locatie, midden in het open landschap, niet geschikt om er portocabins neer te zetten.

Ook de aan- en afrijdende motorrijders zouden voor overlast kunnen zorgen, zo vreest wethouder Henk Hoek. Na de aanpassing van de N207 moeten die motorrijders via de dorpskern en Kerkweg rijden om naar hun clubhuis te komen. 'We moeten dit niet op die plaats toestaan.' De vraag blijft wel staan, waarom het college van burgemeester en wethouders niet beter meedenkt met haar inwoners. Nu gaan de mensen eens een keer 'anders denken, anders doen' en dan wordt het afgekeurd.

Hoek is het hier niet mee eens. 'We zijn al een aantal jaren bezig om de creativiteit in de samenleving bij te staan. Dat betekent niet dat we met een voorstel dat je bedacht hebt zonder meer goed vinden.' De wethouder stelt, dat het college wel degelijk suggesties heeft gedaan. 'Ik weet dat wethouder Van Schooten heeft gesproken met de motorclub om te kijken of ze zich gaan aansluiten bij Motorclub Alkemade.'

Papieren archief verplaatst

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente brengt haar papieren archief onder bij het 'Erfgoed Leiden en Omstreken'. Hiermee hoopt Kaag en Braassem jaarlijks zo'n 20.000 euro te besparen. Alle documenten worden vanaf 1 januari 2017 verplaatst; ook de gemeentelijke documenten die nu in Alphen aan den Rijn liggen.

Blij met nieuwbouwplannen

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een principeverzoek voor het uitvoeren van nieuwbouwplannen aan de Kanaalstraat 82. In dit pand, waar voorheen slagerij Koot gevestigd was, komt een winkel met daar boven twee appartementen. Hiernaast wordt een vrijstaande woning gebouwd. 'We werken graag mee aan dit plan, want nu ziet het er wat verpauperd uit', zo laat wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) weten. In totaal wordt de nieuwbouw wel groter dan nu het geval is. De wethouder vindt dat een 'aandachtspunt', maar hij wijst op een andere kant van de zaak: 'Het is de entree van het winkelgebied, we vinden een winkel op dat stuk grond wel verantwoord.'

Bomen moeten weg voor roeivereniging

JOEP DERKSEN

LISSE – Voor de komst van de roeivereniging IRIS op een locatie bij De Greef moeten maar liefst 18 bomen verdwijnen. De omwonenden balen hier gigantisch van en hebben een bezwaar ingediend tegen de kap van die bomen. De rechter heeft hen deels in het gelijk gesteld en bepaald, dat de gemeente een nieuw besluit moet nemen, die specifiek gaat over de kap van deze bomen.

Het oordeel lijkt echter uitstel van executie te zijn, want het college van burgemeester en wethouders piekert er niet over om de bomen te laten staan. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) laat weten: 'Door de nieuwbouw (van de opstalling van de boten, JD) moeten er een paar bomen weg. Die boten zijn 20 meter lang en om die uit de stalling te halen, moet je een bepaalde draaicirkel hebben.' De roeivereniging gaat een informatieavond houden over de bomen. Dit moet leiden tot een 'herplantingsplan'. 'Alle bomen die weggaan, willen we terugbrengen', zo stelt de wethouder.

De vereniging heeft nu tussen 110 en 120 leden en ze verwachten ruim te kunnen verdubbelen, zo stelde Ruigrok tijdens een persgesprek. En hiermee lijkt IRIS haar groeiambities flink te hebben bijgesteld. Want nadat de politiek vorig jaar had ingestemd met het nieuwe onderdak voor de roeivereniging, stelde IRIS-voorzitter Erik Plantenberg 'We gaan nu doorgroeien naar 500 leden.'

Familie wil naam Roef Ragas niet aan Floralis verbinden

LISSE – Er komt geen Roef Ragaszaal in het 'Huis van Cultuur' Floralis. De familie van de overleden acteur heeft er bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen, dat zijn naam niet gekoppeld wordt aan de theaterzaal. Het college 'respecteert' deze wens.

Wethouder Adri de Roon (D66) kwam naar buiten met dit nieuws en liet aan de gemeenteraadsleden weten: 'De familie heeft gevraagd om van dat voornemen af te zien. De familie vindt het niet fijn, dat de naam van Roef Ragas verbonden wordt aan Floralis, omdat Floralis zoveel tegenstelling en verdeeldheid in ons dorp veroorzaakt. Een bijkomende overweging is het ontbreken van (zicht op) enige theaterprogrammering. Het spreekt vanzelf, dat wij de wens van de familie respecteren.' De nieuwe naam van de bioscoopzaal, waar ook theatervoorstellingen in kunnen worden uitgevoerd, is voortaan: de Mijnzaal.

Het wil dus maar niet lukken met de populariteit van Floralis. Het enthousiasme over dit 'Huis van Cultuur' is zo gering, dat het college besloten heeft om geen officiële opening meer te houden. Die opening zou eind oktober of begin november plaats vinden, maar dat gaat dus niet door. De redenen hiervoor zijn onder meer de aanhoudende politieke discussie over Floralis en het feit, dat er 'geen inhoudelijk programma is die een officiële opening rechtvaardigt'. Ook was er volgens De Roon voor de gebruikers en inwoners al een openingsweek in mei.

Gemeenten trekken samen op

STREEK – De gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom slaan de armen ineen om gezamenlijk prestatieafspraken te maken met de woningbouwverenigingen. Lisse-wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) laat weten, dat hij hoopt dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout over een paar jaar ook zullen aanhaken. De onderhandelingen met die woningbouwverenigingen gaan onder meer over de ambities voor de energielabels op woningen, maar ook de beschikbaarheid van sociale woningen voor bepaalde doelgroepen. Daarnaast vinden de gemeenten volgens Nieuwenhuis dat de woningcorporaties ook de komende jaren moeten blijven vasthouden aan minimaal 30% sociale huur- en koopwoningen, op het moment dat er bouwplannen zijn. 'Zo blijven er ook betaalbare koopwoningen', aldus Nieuwenhuis.

Huismussen en vleermuizen vertragen bouw Josephschool met een jaar

JOEP DERKSEN

LISSE – De komst van het nieuwe schoolgebouw van de Josephschool is met minimaal een jaar vertraagd. De reden hiervoor is de vondst van nestjes van huismussen, gierzwaluwen en dwergvleermuizen. Omdat dit beschermde diersoorten zijn, moet eerste een jaar lang onderzocht worden óf ze op de de plek van de huidige MVO Lucia ook daadwerkelijk nestelen en om hoeveel dieren het dan gaat. Daarna moet de Sophia Stichting eerst zorgen voor voldoende vervangende nestgelegenheden, voordat begonnen kan worden met de sloop van het oude schoolgebouw.

Wethouder Adri de Roon (D66) bracht dinsdag 15 september het nieuws over de vertraging naar buiten. De nestresultaten komen voort uit een ecologisch vooronderzoek. Uit dat onderzoek komt ook naar voren dat het zeldzame blauwklokje op het terrein staat, maar er wordt rekening mee gehouden, dat dit een 'verwilderde tuinplant' is. Maar waar de onderzoekers niet omheen konden, waren de nestsporen van de dwergvleermuis, gierzwaluwen en huismussen. De dwergvleermuis is een zoogdier, die op de rode lijst staat en daarmee dus een beschermde diersoort is. Hetzelfde geldt voor vogels als de huismus en de gierzwaluw.

De Roon laat weten: 'Er moet nader onderzoek gedaan worden om vast te stellen of ze daar ook nestelen. Gierzwaluwen en huismussen hebben een vast nest waar ze ieder jaar op terugkeren. Een vierseizoenenonderzoek is geboden. Dus kunnen we een jaar vertraging oplopen. We proberen de gevolgen van de vertraging van de sloop en gevolgen voor de nieuwbouw zo min mogelijk te laten zijn. Maar de kans is aanwezig, dat de Josephschool hierdoor een jaar later komt.' Dit betekent dus ook dat de leerlingen van de huidige Josephschool nog een jaar langer in het huidige antieke gebouw moeten leren. Gepland was, dat dit gebouw al dit najaar gesloopt zou worden. De wethouder: 'Met hangen en wurgen moet het nog wel kunnen, dat de leerlingen daar een jaartje langer blijven.'

Vluchtelingen krijgen voorrang

JOEP DERKSEN

LISSE – Het Witte Weekblad vroeg vorige week aan het college van burgemeester en wethouders of het dorp gaat helpen met de opvang van de stroom asielzoekers. In eerste instantie vertelde wethouder Adri de Roon (D66) dat het college hier nog 'over aan het denken' was.

Wordt het niet tijd, dat Lisse extra asielzoekers gaat opnemen? De Roon: 'Het vraagstuk is veel groter geworden dan het was. Overal in Nederland doen we er goed aan bij te dragen aan het oplossen van het humanitaire probleem. We zien al enige tijd een stijging van het aantal statushouders dat een woning krijgt. We doen wat mogelijk is binnen het bestand, wat we aan sociale huurwoningen hebben. De druk neemt toe. Wij kunnen niet als Lisse in ons eentje voorzorgsmaatregelen nemen tegen een stijging waarvan we de omvang nog niet kennen.'

Hierop vervolgde wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): 'We zoeken naar mogelijkheden voor deze specifieke doelgroepen om ze buiten de woningvoorraad een plekje te geven. We hebben leegstand bij kantoren en een enorme druk op de woningmarkt. We hebben de ruimtes, maar dat zijn toevallig geen woningen.' Het college dacht er dus over om bedrijfspanden en kantoorpanden om te bouwen tot woningen waarin statushouders kunnen wonen.' Nieuwenhuis: 'Daarover zijn we met de regio in gesprek. Laten we met elkaar het lef hebben om te kijken wat mogelijk is.'

Enkele dagen later bleek, dat Lisse op dit vlak toch het voortouw neemt in de regio. In een mededeling richting de pers laat het college weten: 'Ons college voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan het actuele vraagstuk van de (tijdelijke) huisvesting van de vluchtelingen. Inmiddels is er door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een klemmend beroep gedaan op de gemeenten om zgn. statushouders, die nu nog in een asielzoekerscentrum (AZC) zitten, de komende weken versneld te huisvesten. Op deze manier wordt er dan plaatsingsruimte in de AZC’s gemaakt, waardoor de (komende) vluchtelingen in de AZC’s kunnen worden opgevangen.'

Daarom heeft het college besloten om nog eens dertien 'statushouders' een eigen woning uit de sociale sector te geven. Deze dertien personen komen bovenop de 39 statushouders waaraan de gemeente dit jaar al woningen moet geven. De voormalige vluchtelingen krijgen deze woningen bij voorrang; andere inwoners die (ook) al jaren wachten op een sociale huurwoning, moeten dus langer geduld hebben. De gemeente gaat de komende weken praten met Woningbouwvereniging STEK over de huisvestingsmogelijkheden, maar voert ook gesprekken met VluchtelingenWerk en de kerken over opvang en begeleiding.

Binden en verbinden met nieuw ondernemersnetwerk

Op de koffie

BOLLENSTREEK – Als ondernemer wil je wel eens op een andere manier netwerken, dan met de zoveelste borrel. Dat is voortaan mogelijk, want Paul van der Putten (IndeBollenstreek) en John van der Tol (Bollenstreek INTO business) hebben de handen ineen geslagen. Zij organiseren zes keer per jaar, op de laatste woensdagochtend van de maand, de netwerkgelegenheid 'OpdeKoffie'.

Veel ondernemers kennen Van der Putten en Van der Tol al toen zij in 2011 en 2012 medeorganisatoren waren van de Open Coffee Bollenstreek. In die jaren groeide het evenement uit tot de grootste netwerkgelegenheid van Nederland, met ruim 150 aanwezigen. Het doel van de twee ondernemers is echter niet om iedere keer zoveel mogelijk ondernemers te verwelkomen; kwaliteit gaat boven kwantiteit, zoals het echte ondernemers betaamt. Maar wel komen de succesfactoren terug bij Kom op de koffie; zoals de zeepkist en de loterij.

'Het wordt geen ZZP-feestje'

Wat voor soort netwerkbijeenkomst moet het worden en welke mensen verwacht u dat er zullen komen? Van der Putten: 'We willen met 'OpdeKoffie' een heel laagdrempelig netwerk creëren. Waar zowel kleine ondernemers, accountmanagers en bestuurders kunnen komen. Dat platform moet weer terug komen; het wordt geen ZZP-feestje. En onze opzet is om een aanvulling te hebben op het bestaande netwerk. We gaan niet concurreren met de reguliere ondernemersverenigingen, maar fungeren als opstap naar organisaties als de IRH, BCL, TOV, NOV en KOV.' Hij vervolgt: 'En uiteraard willen we de samenwerking aangaan met bestaande netwerkinitiatieven als Open Koffie Katwijk en StartMeUp.'

De ondernemers geloven in 'binden en verbinden'. En dat kan lokaal en regionaal veel beter uitgevoerd worden. Ontelbaar veel kansen worden gemist door ondernemers die het wiel iedere keer opnieuw willen uitvinden. 'OpdeKoffie moet een echt Bollenstreeknetwerk worden', zo vult Van der Tol aan. 'We willen geen ondernemers van verder weg; zij brengen namelijk niets, maar halen alleen maar. Het besef bij ondernemers dat ze moeten samenwerken, wordt steeds groter. Het zijn de ondernemers uit de Bollen-6 dorpen, en de direct omliggende dorpen als Oegstgeest, Bennebroek en Vogelenzang waar wij ons op richten.'

'Netwerken is meer dan alleen maar iets verkopen'

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en 'OpdeKoffie' wordt iedere keer op een andere locatie in de Bollenstreek georganiseerd, van 09:00 uur tot 11:00 uur. Op woensdag 28 oktober vindt de allereerste editie plaats van 'OpdeKoffie'. En je kunt naar binnen gaan en vertrekken wanneer je wilt. De eerste keer zal dit zijn bij Restaurant De Nachtegaal in Lisse. Van der Putten en Van der Tol hebben hier goede herinneringen aan. 'Toen wij in het verleden ondernemersbijeenkomsten georganiseerd hebben, is deze locatie ons goed gezind geweest.'

Dit past ook precies in de filosofie van 'OpdeKoffie'. Van der Putten: 'Netwerken is meer dan alleen maar iets verkopen. Het is je relatie onderhouden en loyaal zijn aan elkaar. De gastheer sponsort de koffie, thee en het koekje.' Ze hebben zin in dit nieuwe netwerkavontuur: 'Ondernemers hebben een automatisch DNA om elkaar te helpen. Dat vinden wij als ondernemers belangrijk. We leren mensen netwerken; wat netwerken is. We matchen mensen met elkaar, waarvan wij aanvoelen dat ze bij elkaar passen. Lokale ondernemers uit de hele Duin- en Bollenstreek gaan elkaar ontmoeten en dat zorgt voor een veel betere Bollenstreek als geheel.' 

Voor meer informatie: www.opdekoffie.indebollenstreek.nl.

Geld voor verbeteren parkeerplaatsen bij begraafplaats

Nieuwkoop > De begraafplaats Nieuwkoop krijgt 14.000 euro van de gemeente, zodat de parkeerplaats opgeknapt wordt. Daarnaast krijgt het college van burgemeester en wethouders de opdracht om een commercieel bedrijf te vinden, die de aula gaat beheren. De gemeente wil deze aula dan 'om niet' (gratis, JD) weggeven. De gemeenteraad stemde donderdag 17 september unaniem in met dit voorstel.

Melzer neemt afscheid

Nieuwkoop > Oud-wethouder en raadslid Piet Melzer is niet meer actief in de lokale politiek. Hij wordt donderdag 24 september benoemd tot VVD-wethouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vorige week nam hij afscheid van zijn politieke collega's in de gemeenteraad en bij deze gelegenheid kreeg Melzer alle lof toegezwaaid.

Fractievoorzitter Paul Platen (VVD) prees Melzer vanwege zijn betrokken houding en zijn levensfilosofie dat het glas altijd half vol is. En namens de gemeenteraad liet Pien Schrama weten dat Melzer ook buiten de politieke beraadslagingen om een steun en toeverlaat was. 'Je zette je met hart in voor het sociaal domein en dat voor een VVD-er', zo grapte ze. Ook burgemeester Frans Buijserd sprak lovende woorden en hoopte dat Melzer niet meer terugkeert als raadslid. 'Want dat betekent dat het dan goed gaat met jou in je nieuwe functie.'

Hierna sprak Melzer zijn afscheidswoorden: 'Ik ga met veel plezier in Pijnacker-Nootdorp aan de slag. Ik wens deze raad meer integraal denken voor het dorpshart Nieuwkoop, meer duurzaamheid, meer betrokkenheid van de inwoners en meer participatie toe, onder meer voor het afvalbeleidsplan. Dank voor de plezierige tijden en ik wens u allen goed toe.' Hierna volgde een welgemeend applaus.

Raad wil vrijliggend fietspad aan Zevenhovenseweg

Nieuwkoop > De gemeenteraad vroeg donderdag 17 september unaniem om het realiseren van een vrijliggend fietspad langs de Zevenhovenseweg. Al jaren is de gemeente met de Provincie Zuid-Holland hierover in gesprek, maar nog altijd is hier niets van gekomen. Sterker nog; onlangs heeft de Provincie zelfs aangegeven dat ze geen anderhalf miljoen euro willen investeren in de komst van het fietspad. Liever besteedt de Provincie geld aan de verbetering van al bestaande fietsknelpunten. De gemeenteraad vindt dit echter onacceptabel en draagt het college op om bij de Provincie geld te halen voor de komst van dit fietspad. Diezelfde avond stelde de raad ook een besluit vast, zodat er de komende jaren 200.000 euro kan worden uitgegeven aan andere fietsknelpunten binnen de gemeente.

Speeltuin Zuideinde krijgt 5.000 euro

Nieuwkoop > 'Het bestuur van Speeltuin Zuideinde is helemaal tevreden.' Deze mededeling deed wethouder Guus Elkhuizen (SBN) tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 september.

Hij prees gemeenteraadslid Dors (MPN/PN) voor het initiatief dat deze politicus enkele maanden geleden had genomen om 10.000 euro te vragen voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen voor deze speeltuin. Dat was noodzakelijk, omdat een aantal speeltoestellen moet verdwijnen vanwege werkzaamheden die door Rijnland worden uitgevoerd. Deze motie van de MPN/PN kreeg geen raadsmeerderheid, maar toch vloeide er iets moois uit voort, zo liet Elkhuizen weten.

'Ik heb een gesprek gehad met mevrouw Vossenberg, penningmeester van dit bestuur. Ik heb daarbij ook (het Hoogheemraadschap van, JD) Rijnland uitgenodigd. De totale gang van zaken aangaande de speeltuin hebben we doorgenomen. Dat is een heel goed gesprek geweest. Mevrouw Vossenberg zei, dat sommige speeltoestellen al oud zijn en niet simpelweg verwijderd en teruggezet kunnen worden. Volgens haar zou Speeltuin Zuideinde met 5.000 euro gered zijn. Ik heb op de gang met Rijnland ruggenspraak gehouden. Het resultaat was, dat we hebben ingestemd met (het verlenen van, JD) die 5.000 euro.'

Tekort van 253.000 euro

Nieuwkoop > De gemeente komt ruim een kwart miljoen euro tekort, waar het gaat om de uitgaven aan bijstandsuitkeringen. Wel is dat tekort minder hoog dan eerder voorzien was. Ieder nadeel heb z'n voordeel, want doordat het tekort zo hoog is, komt de gemeente in aanmerking voor een subsidie van de Rijksoverheid. Dankzij deze vangnetregeling kan Nieuwkoop binnenkort 191.000 euro op de rekening bijschrijven, als gedeeltelijke compensatie voor het tekort. Deze mededeling deed wethouder Trudy Veninga (CDA) naar aanleiding van een vraag van Kees Hagenaars (MPN/PN).

Tijdelijk nieuw raadslid

Nieuwkoop > Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 september werd Arnold van der Lee tijdelijk geïnstalleerd als raadslid voor D66. Hij vervangt de komende tijd Martin Hoekstra van die partij, die het raadswerk deze weken niet kan uitvoeren. Hoekstra heeft tijdens tuinwerkzaamheden een paal tegen zijn hoofd heeft gekregen en daar moet hij nog van herstellen. Van zijn fractie krijgt hij een veiligheidshelm gevuld met fruit thuisbezorgd.

Windmolens van 25 meter hoog

Nieuwkoop > De gemeente blijft vasthouden aan de mogelijkheid, dat inwoners windmolens van 25 meter hoog kunnen plaatsen. Het bestuur van Kaag en Braassem is hier niet blij mee en had liever gezien dat die windmolens maximaal 15 meter hoog worden, maar wethouder Trudy Veninga liet donderdag 17 september weten, dat zij niet met deze wens mee gaat.

Ze beantwoordde een vraag van gemeenteraadslid Dors (MPN/PN), toen ze stelde: 'Er liggen op dit moment geen concrete verzoeken over het plaatsen van windturbines. Maar er zijn mensen die het in het hoofd hebben om zo iets te realiseren.' Ze gaf toe, dat gediscussieerd kan worden over hoe hoog een windturbine of windmolen maximaal mag zijn, maar stelde: 'Wij hebben landelijke richtlijnen genomen en hebben gekeken naar hoe hoog bedrijven zijn. Als je een schuur hebt van 15 meter hoog, moet de turbine 25 meter hoog zijn om fatsoenlijk wind te kunnen opvangen.'

Geen Roef Ragaszaal in Floralis

Joep Derksen

LISSE – De bioscoop-theaterzaal in Floralis wordt niet vernoemd naar Roef Ragas. De familie van deze overleden acteur heeft het college van burgemeester en wethouders met klem gevraagd om hier van af te zien. Volgens wethouder Adri de Roon (D66) vindt de familie het 'niet fijn dat de naam van Roef Ragas verbonden wordt aan Floralis, omdat Floralis zoveel tegenstelling en verdeeldheid in ons dorp veroorzaakt.' Bovendien is er twijfel over de hoeveelheid theatervoorstellingen die er in Floralis te zien zullen zijn. De Roon: 'Een bijkomende overweging is het ontbreken van (zicht op) enige theaterprogrammering.' Het college respecteert de wens van de familie. Daarom gaat de bioscoop-theaterzaal in de toekomst door het leven als de 'Mijnzaal'.

Door alle ophef rond Floralis, wordt nu ook afgezien van een feestelijke en officiële opening van dit 'Huis van cultuur'. Die opening zou eind oktober of begin november moeten plaatsvinden, maar dat gaat dus niet door. De Roon: 'Overwegingen bij dit besluit zijn dat Floralis staat nog steeds binnen en buiten de politiek ter discussie staat. En voor Lisse, de gebruikers en de inwoners heeft in mei al een openingsweek plaatsgehad. Ook is er geen inhoudelijk programma dat een officiële opening rechtvaardigt.'

Alstroemeria verovert de wereld

Joep Derksen

ALSTROEMERIA – Bijna vijftig jaar al is Könst Alstroemeria actief in het veredelen. Het is een familiebedrijf waar circa tachtig mensen werken: vijftig in Nederland en dertig in Colombia. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot de meest toonaangevende veredelaar voor alstroemeria's en de markt kan zich binnenkort verheugen op bijzondere nieuwe exemplaren.

De vader van de huidige eigenaar Hans Könst is in 1968 begonnen met het telen van de alstroemeria's. In eerste instantie was het een bijproduct, maar door de jaren heen specialiseerde het bedrijf zich in deze bijzondere plant. Het materiaal werd verzameld in Zuid-Amerika en daaruit is langzamerhand een heel veredelingsprogramma uitgegroeid tot het huidige assortiment met meer dan vijftig commercieel interessante soorten.

Productmanager Henk van der Voorden geniet nog elke dag van de alstroemeria's en het feit dat continue nieuwe producten veredeld worden. 'Tegenwoordig hebben we alle kleuren beschikbaar, inclusief geel; wat een heel moeilijke kleur is. De enige kleuren die we niet hebben zijn blauw en zwart.' Van der Voorden geeft een rondleiding door het bedrijf; te beginnen bij het laboratorium. Hij wijst aan: 'Naast de veredeling hebben we ook de productie van jonge planten. Alle weefselkweken maken we zelf en de nieuwe soorten kweken we dus ook zelf. Daarnaast hebben we een nieuw laboratorium en een kwekerij in Colombia. Hier verdelen en vermeerderen we de alstroemeria's ook. We hebben daar met 300 hectare het grootste productiegebied van alstroemeria's.'

De alstroemeria onderscheidt zich door een lang vaasleven. Bovendien is er een grote variatie in de bloemen én komen er continue nieuwere soorten op de markt. De tijd is voorbij, dat één en dezelfde alstroemeria's geschikt is voor verkoop over de hele wereld. Waar in Nederland veelal gekeken wordt naar de zwaarte van de tak, vinden afnemers in het buitenland veel belangrijker hoeveel bloemen er aan een tak zitten; de sierwaarde. Ook constateert de productmanager een andere trend: 'De markt vraagt om nieuwigheden, waar ze zich mee kunnen onderscheiden. Dat komt ook door de verzadiging van de bloemenmarkt.'

Könst speelt hier goed op in. Zo is er nu de alstreisia, met kleinere bloemetjes en zonder stuifmeel. Op de alstreisia zit een serie van vier tot vijf bloemetjes boven elkaar. Bij deze plant is het vaasleven nog langer; tot wel drie weken. 'Wij oogsten de alstreisia op het moment dat er al één bloemetje aan zit. Zo wordt de aantrekkelijkheid voor de consument zichtbaarder.' Van der Voorden beseft, dat deze manier van oogsten nog geen gemeengoed is: 'Hier in Nederland wordt vaak aan de rauwe kant geoogst, waardoor de alstreisia in de winkel niet het meest flitsende product lijkt, terwijl de sierwaarde enorm is.' De alstreisia wordt nog niet via de klok verkocht en dat heeft een reden: 'We willen het eerst goed in de markt zetten, waarna we het op termijn breder gaan neerzetten.' Uiteraard verwelkomt Könst bedrijven die zich willen bezig houden met de distributie van de alstreisia.

De grootste verandering voor de alstroemeria is toch het gewicht van de takken geworden. 'Over de volle breedte zijn die takken zwaarder geworden en dat is beter voor de alstroemeria, want in de beginjaren was deze te licht en te bladderig.' De nieuwe trend is dat de plant grotere bloemen, een goede knoppresentaties en een sterker blad krijgt: 'Daar focussen we ook op in de veredeling.' Het grootste deel van de verkopen realiseert Könst in het buitenland. 'We zijn vooral goed in warmere landen. Onze soorten zijn namelijk relatief warmtetolerant: je hoeft ze minder te koelen in de grond. Hierdoor hoeven kwekers minder koelsystemen aan te leggen.'

Het bedrijf zit vol met toekomstplannen, zo stelt Van der Voorden: 'Alle planten die hier de deur uit gaan zijn Elite-gecertificeerd, dus vrij van virussen. Wij verkopen wereldwijd en willen bovenop landen zitten waar nieuwe ontwikkelingen gaande zijn. Vanwege de warmtetolerantie hebben de astroemeria's een voordeel ten opzichte van andere planten. Bovendien doen we veel aan vernieuwing, zoals de alstresia. Maar ook de Scorpion blijkt een onverwacht succes te worden.' Hij lacht: 'Als wij iets nieuws in de breeding zien, hebben we daar altijd een goed oog voor. We willen daar op voortborduren.'

Feest bij Myriam Mode

HILLEGOM – De tijd van het dragen van sombere en donkere kleuren in de winter is voorbij! En dat is te zien ook, bij Myriam Mode. De hele winkel straalt, dankzij de nieuwe en frisse najaar- en wintercollectie. Ter ere van die nieuwe collectie, maar ook om de klanten goed te verwennen, organiseert Myriam Mode van dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 oktober de populaire Modedagen. 
 
Myriam Mode is al 26 jaar dé zaak waar vrouwen van alle leeftijden naar toe gaan voor eigentijdse kleding en een uitstekend advies. Hier voel je je helemaal op je gemak, dankzij de deskundigheid van de trouwe medewerkers Één van hen is leidinggevende Yvette van Lierop, samen met het gehele team, steun en toeverlaat van eigenaresse Myriam van Outersterp. Van Lierop vertelt over het geheim van de zaak: 'Wij gaan met de tijd mee en kleden drie generaties; de dochter, moeder en oma. Onze collectie bestaat uit klassieke, maar ook trendy en hippe kleding en vooral leuke accessoires.'

Myriam Mode kan bogen op een trouwe klantenkring; veel dames komen ieder seizoen weer terug. En de reden hiervoor is simpel: eerlijkheid. Van Lierop: 'Het zou heel gemakkelijk zijn om als verkoopster te zeggen, dat iets je goed staat. Maar wij vinden dat kleding goed moet passen. Als het niet staat, zeggen we dat ook.' En dat wordt bijzonder gewaardeerd bij de klanten. Rondkijkend zie je overal kwaliteitsmerken hangen, of het nu gaat om Airfield, Basler, Caroline Biss of Nice Connection. Maar ook, Luisa Cerano, Joseph Ribkoff, Riani, Ted Baker en Giovane…van maat 34 tot en met 48 kunt U bij Myriam mode terecht!

De wintercollectie is binnen. Van Lierop zegt vrolijk: 'De winkel is dit seizoen eindelijk niet donker! Iedereen is wel klaar met die donkere kleuren. We hebben veel pasteltinten als mintgroen, zachtroze en camel. Maar ook taupe en heel veel winters wit.' Uiteraard is er ook nog volop keuze uit zwart, donkerblauw en grijs. Inkopen worden gedaan in Nederland, maar ook Belgie en Duitsland o.a. en heeft met vakkennis te maken, maar ook met emotie. Van Lierop: 'Flessengroen is een nieuwe en verfrissende kleur. Net als okergeel, wat met name mooi is voor mensen met donker haar. Zo creëer je een moderne look; een beetje fifties.

Iets verderop in de winkel toont ze lange stoffen mantels, met een fluffy look. Deze worden dé trend van dit seizoen. 'Je kunt ze dragen op strakke jeans, lage laarsjes en met een mooie sjaal er bij. Daarnaast hebben we stoere korte donsjassen.' Ze tipt: 'Lange vesten kun je uitstekend combineren met zijden blouses op een strakke jeans of een strak kort rokje met daaronder dikke panty's en laarsjes.' Een outfit is pas af, als er leuke accessoires bij zitten, zoals mooie leren tassen, hoedjes of portemonnees van Ted Baker. Van Lierop licht toe: 'We helpen onze klanten met het goed combineren van hun hele garderobe. Daarom hangen we niets op merk, maar is alles op kleurthema te zien. Op die manier kun je veel kleding combineren.'

Van dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 oktober is het feest bij Myriam Mode. Dan gaan de Modedagen weer van start. Iedere klant krijgt een luxe goodybag mee! En woensdag 7 oktober is het 'Manteldag'; iedereen die op deze dag een mantel of jack aanschaft, krijgt daar een bijpassende sjaal cadeau. Wegens groot succes komt ook Myriam's taartendag weer terug; op donderdag 8 oktober. Dan staat er een heel lange tafel klaar met allerlei luxe taarten, waar de klanten dan heerlijk van kunnen smullen. De Modedagen eindigen zaterdag 10 oktober; met een High Wine tussen 13:00 uur en 17:00 uur. fingerfood en heerlijke wijn. Van Lierop kijkt al uit naar de Modedagen: 'Dat wordt gezellig!' 

Henri Dunantplein 22a,, 2181 EM Hillegom, T: 0252 524 109, W: www.myriam-mode.nl.

Rudolf Fashion presenteert nieuwe merken in een nieuw interieur

RIJNSBURG – Het is feest bij Rudolf Fashion, want de modezaak is compleet vernieuwd. De winkel is volledig opgeknapt en aangepakt. Eigenaar Dolf van der Zijl vertelt met gepaste trots over de nieuwe ontwikkelingen. Het is een nieuwe mijlpaal voor de modezaak die al sinds 1991 gevestigd is in de Hoftuin. 

Hij toont het eindresultaat: 'We hebben alles rigoureus aangepakt. Er is een nieuwe vloer en het hele interieur is vernieuwd. Ook de wanden hebben een andere kleur, waardoor de hele zaak compleet opgefrist is.' Maar Rudolf Fashion gaat veel verder dan alleen het vernieuwen van de winkel; ook op het gebied van de kleding voor mannen vindt er een uitbreiding plaats.

Zo zijn er een aantal merken bij gekomen, zoals Fellows en Lerros. Dolf : 'Dat zijn twee merken die een totaalpakket aanbieden: jassen, shirts, broeken, truien en vesten. Daar kun je qua kleuren heel mooie sets van maken.' Een ander merk, dat enorm wint aan populariteit is: 'A Fish named Fred'. Dolf informeert: 'Dit is ook een nieuw merk, met aparte leuke colberts en bijpassende overhemden. Deze aparte printjes worden dé modehit van 2016. Ruiten en strepen op de overhemden blijven, maar we zien de trend dat veel mannen hemden met leuke prints willen. Op deze manier onderscheid de man zich van anderen met vrolijke dessins.'
Uiteraard behoudt Rudolf Fashion de bestaande merken, zoals het uit Budel afkomstige merk Ledub. Bent u benieuwd naar het resultaat en de nieuwe collectie? Dolf nodigt u van harte uit om eens langs te komen bij Rudolf Fashion.

Rudolf Fashion
Anjelierenstraat 41
2231 GT Rijnsburg
071-4035054