Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2015

Geen vluchtelingen in Northgohal

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De politieke partijen zijn diep verdeeld over hoe de gemeente kan helpen met het aanpakken van de vluchtelingenstroom. De ene partij roept op tot het volbouwen van straten vol met huizen en de andere partij laat de feitelijke opvang liever over aan Katwijk. Volgens goede Noordwijkse traditie kwam er weer geen duidelijk besluit aan het einde van de politieke besprekingen.

Raadslid Van den Brink (Puur Noordwijk) vond dat het college maar naar Katwijk moest gaan om 'noodhulp' aan te bieden. Ze stelde: 'Dat kan ook in financiële zin. Zij hebben al faciliteiten op de voormalige vliegbasis Valkenburg. Samen kunnen we deze mensen veel beter helpen. We kunnen ook zelf onderdak bieden, maar dat moet wel in overleg met inwoners en omwonenden gebeuren.' Raadslid Zoetendaal (CDA) pleitte voor 'creatieve oplossingen' en stelde: 'Laat niet meer druk komen op (de beschikbaarheid van, JD) sociale huurwoningen.'

Voor Van Bochoven (LSN) was de oplossing simpel: 'Bouw huizen, college! We hebben gronden zat en vierkante meters over om wat neer te zetten. Bouw twee tot drie straten voor zo'n vijftig huizen, waarvan een aantal ook aan vluchtelingen en statushouders worden toebedeeld.' Maar daar was fractievoorzitter Ter Hark (VVD) het weer niet mee eens. 'Noordwijk moet niet een te grote broek aantrekken. We voldoen aan de opvang van de statushouders en lopen er op voor. Er gaat al voldoende inspanning gepaard bij goede uitleg geven aan wat Noordwijk doet.'

Maar fractievoorzitter Cramer (PvdA/GroenLinks) wees op het Eurocross gebouw als mogelijke opvanglocatie. Ook hoopt zij dat inwoners de vluchtelingen gaan helpen. Haar politieke collega Van den Berg (Noordwijk Zelfstandig) vroeg zich vertwijfeld af: 'Kunnen wij al deze mensen hier een toekomst bieden, zonder dat het ten koste gaat van onze eigen toekomst?' Fractievoorzitter Van Asten (D66) kwam met een voorstel om de Northgohal geschikt te maken voor de noodopvang. Dit voorstel kreeg geen enkele steun. CDA en PvdA/GroenLinks vonden dat Noordwijk de opvang niet zelf moet doen. LSN wilde liever de Northgohal slopen en daar veertig woningen neerzetten, zodat er ook zes statushouders kunnen wonen. En Noordwijk Zelfstandig vond, dat de statushouders beter in de bungalowparken kunnen gaan wonen: 'Die staan toch leeg'.

Ook wethouder Fles toonde zich niet enthousiast. Ze liet weten, dat ze samen met Katwijk wil gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor opvang van de asielzoekers en statushouders. 'We kunnen niet zeggen dat we 100 vluchtelingen kunnen opvangen, want de COA (Centraal Opvang Asielzoekers, JD) wil zich focussen op grootschalige opvang.' En hierop trok D66 haar voorstel in.