Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 november 2015

ANBO Noordwijk splits zich af en wordt AVON

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De lokale afdeling van de ANBO heeft zich afgescheiden van de landelijke bond en gaat voortaan verder onder de naam AVON (Algemene Vereniging Ouderen Noordwijk). Donderdag 19 november stemden de aanwezige 109 leden unaniem voor dit voorstel. De activiteiten van de ouderenbelangenvereniging blijven de komende jaren gewoon doorgaan. De huidige 1.050 ANBO-leden kunnen zich sinds de oprichtingsvergadering aanmelden als lid van de AVON.
De ANBO-opheffingsvergadering vond woensdag 18 november plaats in het Trefpunt. Voorzitter Hennie Meeuwenberg informeerde de aanwezigen over de reden, waarom de lokale afdeling geen vertrouwen meer heeft in het landelijke bestuur. 'Er is groot ongenoegen over de landelijke ANBO en er is heel veel narigheid geweest. Zo zijn rekeningen geblokkeerd, maar ook de website van de ledenadministratie; we konden nergens meer bij. De ANBO legt de macht op het centrale kantoor, bestuursleden werden gekleineerd en penningmeesters werden beschuldigd van fraude.'
De lokale afdeling mocht ook niet meer zelf bepalen, wat voor nieuwe activiteiten er worden opgezet. Genoeg is genoeg, zo vond het bestuur; tijd voor een afscheiding. De 109 aanwezige leden waren het hier unaniem mee eens. Hiermee trad het ANBO-bestuur af en trad het nieuwe AVON-bestuur aan in dezelfde samenstelling. De lidmaatschapsgelden, die moeten worden afgedragen aan de landelijke ANBO-organisatie worden niet teruggestort, zo verwacht de voorzitter. 'We gaan opnieuw starten met nul geld. Maar we hebben een heel aardige wethouder Marie-José Fles, die ons haar steun toegezegd heeft in de vorm van een lening. We hopen daar zo min mogelijk gebruik van te maken.' Activiteiten als de inzet van ouderenadviseurs, belastinghulp en de lagere ziektekostenverzekering voor de leden blijven gewoon doorgaan.
Na afloop van de bijeenkomst drinkt het bestuur gezamenlijk nog een drankje. Is dit om de oprichting van AVON te vieren, of om het verdriet van de afgelopen jaren weg te drinken? Meeuwenberg: 'Het doet ontzettend pijn om de relatie met ANBO op deze manier te beëindigen. Met heel veel inzet hebben we gewerkt, mensen geholpen en activiteiten opgestart. Dat doe je niet één twee drie. Een paar jaar zijn we hier mee bezig geweest. We hadden nog gehoopt dat het toch nog bij zou trekken. maar de wil van de landelijke ANBO-voorzitter is wet en die moet uitgevoerd worden. We vieren hier niets, maar hebben dorst na een hele dag praten. Het is goed dat we nu deze stap gemaakt hebben, maar we staan niet te juichen. Het is een noodzakelijke stap.'

Alle organisaties waar de ANBO-Noordwijk mee samenwerkte, hebben toegezegd om ook de samenwerking met AVON voort te zetten. Wel is de AVON het contact met het landelijke netwerk kwijt. Maar ook de invloed van de landelijke ANBO neemt snel af. Van de 384 afdelingen hebben al 110 afdelingen hun lidmaatschap opgezegd en de verwachting is, dat nog eens 80 afdelingen hetzelfde zullen doen. Het AVON-bestuur ziet nog een pluspuntje: 'Deze afsplitsing geeft wel mogelijkheden om onze activiteiten meer toe te spitsen op de Noordwijkse bevolking. En er is minder papierwerk en minder bureaucratie. We werken niet voor de ANBO maar voor de oudere Noordwijker.'