Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 december 2015

'Boos zijn lost niets op'


65 jaar in lief en leed

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Kort na de tweede wereldoorlog ontmoetten Kees van Schie (89) en Johanna Vergunst (87) elkaar voor de eerste keer. Het was liefde op het eerste gezicht, al duurde het een paar ontmoetingen voordat hij zijn ware gevoelens uitte. Maar na enkele afspraken sprong de vonk definitief over en op maandag 28 december vierde het echtpaar dat ze al weer 65 jaar getrouwd zijn.

Vlak voordat de burgemeester komt om het jubileumpaar te feliciteren, belt de journalist aan om enkele vragen te stellen. Kees van Schie doet de deur open, met de kookschort nog voor. Hij heet zijn bezoek hartelijk welkom en licht toe: 'Ik houd van koken en heb het een hele tijd gedaan, maar nu begin ik het zat te worden.' Al zo'n vijftien jaar is de echtgenoot mantelzorger voor zijn vrouw en dat doet hij met veel liefde. Maar ook zijn eigen gezondheid wordt er niet beter op, dus ze zijn blij met de hulp in de huishouding die ze wekelijks krijgen.

De gedachten gaan terug naar december 1945. Hij woonde in Alphen aan den Rijn en zij in het dorpje Gouwsluis. Ze vertelt: 'Ik was op bezoek bij de verloofde van mijn broer en daar liep hij ook rond. Hij vroeg aan mijn aanstaande schoonzus wie ik was en of zij mij de groeten wilde doen. Ik gaf hem de groeten terug.' De volgende dag stond Kees bij haar op de stoep. Johanna lacht: 'Hij bleef een poosje zitten en vertrok weer. Daarna kwam hij steeds weer terug.' Wat trok u in hem aan? 'Alles. Hij was vriendelijk, groot en zag er leuk uit. Ik vond hem aardig en nu vind ik hem nog steeds lief.'

Ook voor de echtgenoot was de keuze gemakkelijk: 'Je komt een leuk meisje tegen. Er waren natuurlijk veel leuk meisjes, maar er stak er één boven uit. Voor mij was het de combinatie van hoe ze er uit zag en hoe we met elkaar omgingen.' Het stel had twee jaar verkering, maar toen moest Kees voor drie jaar de militaire dienst in om uitgezonden te worden naar Nederlands-Indië. Al die tijd bleven ze contact houden door het schrijven van brieven en af en toe een telefoontje. 'Maar je kon elkaar bijna niet verstaan', herinnerde Johanna zich.

In 1950 zat de dienstplicht er op en keerde Kees terug naar Nederland en zijn lief. Datzelfde jaar trouwde het stel en nog wel tussen kerst en nieuwjaar. Dat kwam door haar vader: 'Mijn vader was in januari extra druk, dus hij vroeg ons om in december te trouwen omdat hij dan meer tijd had.' Het was die 28ste december heel koud en er lag een halve meter sneeuw. Maar met een prachtige jurk en 'een heel klein autootje' werd het burgerlijk huwelijk in Hazerswoude-Dorp en het kerkelijk huwelijk in Koudekerk gevierd. 'Mijn trouwjurk heb ik nog', vertelt de echtgenote, 'We hadden geen bruidsmeisjes, maar ik had wel een mooie jurk.'

Kees werkte 36 jaar lang voor Nationale Nederlanden en was daarna ook twaalf jaar kerkvoogd. Samen kreeg het echtpaar vier kinderen, acht kleinkinderen en tot nu toe drie achterkleinkinderen. Inmiddels wonen ze al weer 53 jaar in Oegstgeest en dat bevalt goed. Burgemeester Jan Waaijer overhandigde hoogstpersoonlijk een prachtig bloemstuk, dat met dank ontvangen werd. Speciaal voor de burgervader onthullen de beiden het geheim om 65 jaar liefdevol samen te zijn. Johanna: 'Je moet niet over alles op je strepen staan, maar elkaar de ruimte geven. Boos zijn lost niets op. Ik vind het nog steeds fijn met hem.' Kees vult aan: 'En je doet veel in gezamenlijk overleg.'

PIN lijdt nederlaag bij rechtbank

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Het Platform Initiatief Noordwijk heeft bij de rechtbank een gevoelige nederlaag geleden. Al ruim een jaar laat woordvoerder Hans Stol weten, dat de gemeenteraad onterecht een burgerinitiatief aangepast heeft. Hoewel dit door de gemeente wordt toegegeven, kan dat toch niet meer teruggedraaid worden. De rechtbank is het met de gemeente eens, dat er geen beroep mogelijk is op het raadsbesluit.

Volgens de rechtbank gooide PIN haar eigen glazen in door niet te willen overleggen met het gemeentebestuur. 'De rechtbank overweegt dat niet gebleken is dat de initiatiefnemers in overleg wensten te treden over hun tekst. Uit de toelichting van eiser ten tijde van de gemeenteraadsvergadering van 30 oktober 2014 blijkt veeleer dat de ondersteuners van het initiatief aan hun tekst wensten vast te houden.' De rechtbank oordeelde dat het bezwaar van PIN door de gemeente terecht 'niet-ontvankelijk' werd verklaard.

Maar hiermee is de kous niet af. Stol geeft aan door te blijven vechten en beroep aan te tekenen bij de Raad van State. 'De collegepartijen wijzigden tijdens de raadsvergadering de intentie van het ‘burgerinitiatief’, hetgeen resulteerde in een tekst die juist haaks stond op de bedoeling hiervan. De initiatiefnemers en met hen 2.500 Noordwijkers wilden de gemeenteraad juist aansporen haast te maken met het dossier Hotels van Oranje en de bouwplannen te ondersteunen. Door in de gewijzigde tekst op te roepen tot een brede discussie over de KW Boulevard werd de procedure weer vertraagd. Bovendien werd hiermee beoogd alsnog een spaak in het wiel te steken teneinde de door de gemeente in principe al goedgekeurde plannen alsnog te dwarsbomen.'


Stol vervolgt: 'Het Platform Initiatief Noordwijk (PIN), heeft bij de Bestuursrechter in Den Haag de gang van zaken in de gemeenteraad aangevochten. We zijn van mening dat bij de uitspraak van de Rechtbank geen recht is gedaan aan de mogelijkheden die de invoering van het ‘burgerinitiatief’ de burger biedt, namelijk om de gemeenteraad een uitspraak te laten doen over een onderwerp dat de initiatiefnemers aan de orde stellen. De uitspraak van de Rechtbank zal dan ook door ons aan de Raad van State ter toetsing worden voorgelegd.'

Gemeente zwicht onder druk

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De druk die Groot Hoogwaak op de gemeente uitoefent met het dreigement om te stoppen met het verlenen van hulp in de huishouding, lijkt te werken. Wethouder Marie José Fles laat weten dat het college in januari met een voorstel komt om de zorgaanbieders tegemoet te komen.

Ook al geeft de gemeente in een bericht zelf aan dat de zorgaanbieders hun diensten onder de kostprijs hebben aangeboden om opdrachten binnen te halen. Met als gevolg dat ze nu verliezen lijden. Het college wil helpen en overweegt meerdere oplossingen. Er is een voorziening, de zogeheten huishoudelijke hulp toelage, waarmee mogelijk de nood bij de zorgaanbieders gelenigd kan worden. Maar die voorziening moet dan voor alle zes zorgaanbieders gelden en niet alleen voor Groot Hoogwaak.


Fles wil begin januari aan de gemeenteraad 'een eerste voorstel doen dat op korte termijn uitvoerbaar is en mogelijk de eerste nood kan ledigen.' Daarna volgt volgens de wethouder 'zo snel mogelijk een nieuw voorstel dat een stelselwijziging (inclusief financiering) zal inhouden voor Hulp bij Huishouden'. De beide voorstellen moeten leiden tot voortzetting van kwalitatief goede zorg, rust onder de cliënten en werknemers in de zorg en behoud van werkgelegenheid.  

Uitstel dreigt voor vernieuwbouw Rembrandtschool

Vanwege financiële problemen PCPO en vondst asbest

JOEP DERKSEN

LISSE – En opnieuw dreigt er een tegenvaller voor de gemeente. Dit keer gaat het om de Rembrandtschool die vernieuwbouwd moet worden. Tot de jaren '70 was het gemeengoed dat in alle scholen en grote gebouwen asbest werd gebruikt. Maar toch was het gemeentebestuur verrast, dat er asbest is gevonden in de Rembrandtschool.

Een eerste inspectie zou geen asbest hebben aangetroffen, maar nu blijkt dat dit dodelijke spul er wel degelijk is. Dat moet verwijderd worden en de kosten hiervoor bedragen zeker 30.000 euro. Maar verantwoordelijk wethouder Adri de Roon (D66) waarschuwt dat die kosten ook op kunnen lopen naar 120.000 euro aan saneringskosten. Hij hoopt, dat hier in januari meer duidelijkheid over komt. De gemeenteraad moet goedkeuring geven om dit geld te halen uit een reservepotje.

Ook andere omstandigheden bedreigen een spoedige ontwikkeling van de Rembrandtschool. Nu blijkt namelijk, dat de overkoepelende organisatie PCPO in financiële problemen zit. Het is al de tweede grote scholenorganisatie na de Sophia Scholenstichting, die met dit nieuws moet komen. De ouders van de leerlingen werden hier vorige week per brief over geïnformeerd. Een interim-bestuurder is aangesteld om kritisch te kijken naar alle uitgaven van de PCPO. En daar valt ook de vernieuwbouw van de Rembrandtschool onder.

Wethouder De Roon is hier niet blij mee. Hij stelde dinsdag 22 december: 'De interim-bestuurder zou in februari een analyse klaar moeten hebben, maar als we daar op wachten, komt een besluit (van de gemeenteraad, JD) op z'n vroegst in maart. De planning is nu al krap en dan ontstaat de twijfel dat het nieuwe schooljaar niet gehaald wordt. Dat kan een half jaar vertraging opleveren en dit kan weer zorgen voor hogere kosten.' Volgens De Roon moet nu doorgepakt worden: 'Het budget voor vernieuwbouw wordt niet anders van de financiële situatie van de PCPO. We willen geen vertraging die niet nodig is.' Het college hoopt in januari het PCPO-bestuur van dit standpunt te kunnen overtuigen.


De gemeenteraad moet haar goedkeuring geven om in totaal 1,8 miljoen euro (plus daarbovenop de kosten van de asbestverwijdering) uit te geven aan de vernieuwbouw. Het college stelt voor om de kinderen tijdens de werkzaamheden onder te brengen in de voormalige CNS school aan de Broekweg, waar nu nog Cardea zit. Deze oplossing is goedkoper dan het plaatsen van containers om de kinderen onderwijs in te geven; dat zou 200.000 euro gaan kosten. Het tijdelijk verplaatsen van de leerlingen naar de CNS kost tussen 50.000 euro en 75.000 euro. De Roon heeft er vertrouwen in, dat alles nog goed komt: 'Het zou onwaarschijnlijk zijn te verwachten dat deze vernieuwbouw niet door zou gaan.'

Spechtstraat verrijkt Vogelbuurt

LISSE – De locatie Fioretti Uitermeer krijgt een nieuwe straatnaam. Op die plek komen veertig woningen. Om te voorkomen dat die woningen allemaal het nummer 66a, 66b, 66c krijgen, heeft het college bepaald dat ze aan een nieuwe straat komen te staan. De naam van deze straat?: Spechtstraat. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) zei hier dinsdag 22 december over: 'Deze naam doet recht aan de omgeving, omdat het een Vogelbuurt is.'

Eigen belang eerst voor kantorenstrategie

LISSE – Het Flower Science Center is vorig jaar niet opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland. Maar het college van burgemeester en wethouders ziet nu toch mogelijkheden om dit bouwplan op een officiële agenda te krijgen. Het college probeert alles in het werk te stellen om aan te schuiven bij een bestuurlijk overleggezelschap die zich buigt over de provinciale 'Kantorenstrategie'. Het bestuur kiest er dit keer niet voor om samen met de hele Bollenstreek op te trekken. Het Lissese belang staat nu wél voorop. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse): 'We zitten hier om de Lissese belangen te verdedigen. Maar we moeten eerst zien in die club te komen.'

Een halve ton voor vertrekkend jongerenwerker

LISSE – Het jongerenwerk wordt vanaf 1 januari definitief overgenomen door de Stichting Welzijnskwartier. Deze organisatie ontvangt 200.000 euro om de taken uit te voeren. Wethouder Adri de Roon (D66) liet dinsdag 22 december weten: 'Ze organiseren het kennelijk effectiever dan de vorige werkgever. We krijgen meer uren voor hetzelfde geld. Dat is toch prachtig.' Van één van de jongerenwerkers wordt afscheid genomen; hij krijgt over een periode van drie jaar en zeven maanden een bedrag van 53.000 euro mee. Volgens de wethouder kan de betreffende jongerenwerker er zelf ook 'goed mee leven'. De Roon licht toe: 'Op deze manier nemen we als Lisse op een sociale manier deels afscheid van hem. Terwijl we tegelijkertijd met het jongerenwerk en welzijnskwartier met nieuwe mensen een frisse start kunnen maken. Ik ben er erg over te spreken. Dat er bij zo'n overgang frictiekosten zijn, dat zij zo.'

20.000 euro voor 'saaie nota'

JOEP DERKSEN

LISSE – 'Er zijn geen nieuwe projecten, nieuwe ideeën, nieuwe ambities; in die zin is de cultuurnota 'Aandacht voor cultuur' dan ook een saaie nota.' Deze woorden sprak wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 22 december.

Door de bezuinigingen is het geld dat de gemeente aan cultuur uitgeeft gehalveerd tot 20.000 euro. Maar dat bedrag moet wel verantwoord worden, dus ondanks dat het voor gemeentelijke begrippen weinig geld is, moest er wel een cultuurnota geschreven worden. De Roon presenteerde het eindresultaat. Hij liet weten: 'We houden grotendeels vast van de succesvolle onderdelen van de vorige nota. Dat zijn: het cultureel cafe en de cultuurpagina in een huis aan huisblad.'

Ook blijft er 5.000 euro over voor het organiseren van eenmalige culturele activiteiten. Ieder evenement die hiervoor in aanmerking komt, kan maximaal 1.000 euro ontvangen in 2016. De Roon: 'Dat bedrag was maximaal 1.500 euro. Het wordt allemaal wat knieperiger.' Wat ook blijft, is de wens van het college om de geschiedenis van het dorp in boekvorm te vereeuwigen. Zo moet er nog een boekje 'Lisse in de jaren '80' komen en De Roon heeft ook de wens om het boek 'Lisse in de jaren '90' gerealiseerd te zien. Maar hier moet de gemeenteraad dan wel extra geld voor reserveren.


Verder blijven dit jaar nog bestaan: de culturele educatie, wat samen met scholen en provincie opgezet wordt. Maar ook de dorpsdichter blijft de komende vier jaren het dichtwerk brengen. De huidige dorpsdichter Loos wordt in 2016 vervangen voor een andere dichter. Het presentiegeld van de leden van de commissie Cultuur wordt opgevangen binnen het budget van die commissie. En het zou zo maar kunnen, dat het dorp nóg een kunstwerk erbij krijgt. De Roon: 'In de reserve Kunstwerken is nog ruimte voor één kunstwerk. Het blijkt dat hier 90.000 euro voor beschikbaar is.' Maar poëzieroutes komen er niet meer: 'Daar is geen geld voor', aldus de wethouder.

Honderd jongeren slachtoffer van drugshandel

'Het kan zo niet langer'

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Tijdens een informatieavond over 'onze' jongeren die soft- en harddrugs gebruiken, bleek dat dit probleem veel erger is dan tot nu toe werd gedacht. Ruim honderd jongeren onder de 18 (en veelal onder de 16) roken, snuiven en spuiten dit giftige spul. Hieronder vallen zelfs al 12-jarigen! Zij krijgen hun drugs van jongeren die geboren en getogen zijn in een van de dorpen van Kaag en Braassem. Een deel van de geleverde drugs wordt ook gekweekt in deze gemeente, zo vermoedt de politie.

Eerder deze maand zijn vier dealers opgepakt. Door politiespeurwerk is een groot deel van hun netwerk opgespoord. Zo'n veertig jongeren hebben – met hun ouders – al een pittig gesprek gehad op het bureau, maar ook zo'n zestig andere jeugdigen zijn in het vizier. De informatieavond was niet bedoeld als opgeheven vingertje, maar juist om de helpende hand te bieden aan ouders die wilden weten hoe ze hun kinderen uit de klauwen van de drugs kunnen halen.

Het onschuldige imago van softdrugs, dat veel ouders hebben, is volledig misplaatst. Door de veredeling is de softdrugs van tegenwoordig zo sterk geworden, dat het net zo gevaarlijk is als harddrugs. De jeugd slikt XTC, 2CB, wiet en maakt gebruik van lachgas. In het openbaar; op plekken als het Sportpad, schoolplein Elckerlyc, muziekschool Noordwinde en voetbalkooi Cascade (Roelofarendsveen), Jacobuskerk, de omgeving Digros en Gerardusschool (Oude Wetering), het Hertogspark in Rijpwetering en de Regenboogweg bij het cultureel centrum in Nieuwe Wetering.

Burgemeester Marina van der Velde liet weten: 'We willen samen met de ouders de oplossing voor dit probleem vinden. Drugs hebben negatieve invloed op het leervermogen en prestaties van deze kinderen. Door een enkel pilletje kan de gezondheid al voor het leven beschadigd worden.' Symptomen van drugsgebruik zijn onder meer branderige ogen en een beetje snotterig zijn; vaak laten de kinderen hun ouders in de waan, dat ze last van hooikoorts hebben. Ouders durven uit schaamte, onvermogen of wanhoop vaak niet met hun kinderen over het drugsgebruik te praten. De burgemeester: 'Sluit uw ogen er niet voor. Jullie ouders krijgen de schuld niet, we bieden hulp om te zoeken naar een weg waar je zelf gelukkig van wordt. Zodat jongeren niet afglijden naar een punt in het leven waarvan het veel moeilijker is terug te komen.'

Johan Bleijenberg, vervangend teamchef politie Kaag en Braassem, liet weten dat de groep drugsgebruikende jongeren groeit. 'Er is een groep gebruikers van minstens 50 jongeren, waarvan circa de helft onder de 16. Om hen heen hangt een minstens zo grote groep minderjarigen die een of meermaals met leden van de groep zijn gecontroleerd. Er is sprake van excessief gebruik van verdovende middelen. Het kan zo niet langer. Jeugdagent Thomas Wijsman heeft de dealers en groepen drugsgebruikers in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van camera's, telefoontaps, observatieteams en zelfs 'bakens' (een apparaatje dat stiekem op (brom)fietsen en auto's geplaatst wordt).


Als een kind aan de telefoon praat over 'noten', heeft hij het niet over walnoten of pinda's, maar bedoelt hij drugs. En 'Nakkie Keta' is een synoniem voor ketamine. Volgens de politie zijn de dealers afkomstig uit Kaag en Braassem en ook bij de afnemers is er 'grote verbondenheid tussen Leimuiden en Oude Wetering/Roelofarendsveen.' Ouders met drugsgebruikende kinderen wordt geadviseerd om professionele hulp in te schakelen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het Jeugdpreventieteam of bureau Brijder. Voor meer informatie kan hierover (desgewenst anoniem) contact worden opgenomen met de gemeente.  

Column

Drugskinderen

Vorige week organiseerde de gemeente een informatieavond voor ouders van zo'n honderd jongeren, die in de afgelopen maanden drugs hebben gebruikt. En dan praten we over kinderen die tussen de 12(!) en 18 jaar zijn. De zaal in het gemeentehuis zat bijna vol, tot mijn plezier. Totdat bleek dat de helft van de mensen hulpverleners waren en het grootste deel van de rest bestond uit politici en ambtenaren. Het aantal ouders dat wél kwam opdagen, was op de vingers van twee handen te tellen.

Dat vind ik onvoorstelbaar, waarde columnlezer. De afgelopen weken zijn namelijk de ouders van minimaal veertig kinderen door de politie benaderd over het drugsgebruik van hun zoon of dochter. Vaak gevolgd door een bezoek aan het politiebureau, waar de gevaren van zowel soft- als harddrugs nog eens goed duidelijk gemaakt werden. Je zou denken dat ouders die zich bezorgd maken over hun kind, dan ook wel geïnteresseerd zouden zijn in informatie over hoe ze met hun telg kunnen praten, zodat hun nazaat afbuigt van het drugspad dat leidt naar verslaving, met alle ellende van dien.

Maar ik vrees dat er bij veel ouders dan toch de schaamte overheerste om op te komen dagen bij deze gemeentelijke informatieavond. Schaamte om bekenden tegen te komen, zodat die zouden denken: 'Hé, gebruikt hun kind ook drugs?' Wanneer je opvoeder bent van je kinderen, dan heb je verantwoordelijkheden te accepteren. Niet praten over drugsgebruik of luisteren naar oplossingen over dit onderwerp wil niet zeggen, dat het niet bestaat. Ontkenning van een probleem heeft nooit geleid tot een oplossing.

'We lossen het zelf wel op', zo is een gedachtegang die ook wel eens opdoemt. En hoe dan? Met praten, schreeuwen, vloeken, schelden? Of met knuffelen? Besef dat u praat tegen een gedrogeerd brein; een puberbrein dat nog volop in ontwikkeling is. U praat met kinderen die veel meer waarde hechten aan wat hun (populaire) leeftijdsgenootjes zeggen. Wat boeit het hen, over dingen die eventueel over twintig jaar kunnen gebeuren? Twintig jaar is namelijk een eeuwigheid voor kinderen die zelf 12, 13 of 14 jaar zijn. U en ik dachten er op die leeftijd namelijk precies zo over.

Nee, beste ouders van drugsgebruikende kinderen. U had er gewoon moeten zijn bij die informatieavond. Dan had u geïnformeerd kunnen worden over begeleiding waar u gebruik van kunt maken. Door daar niet aanwezig te zijn, hebt u op dit vlak gefaald als ouder. Ten koste van uw kinderen.


Joep Derksen

Voedselbank wil doorgaan

KAAG EN BRAASSEM – Namens de Voedselbank Alkemade reageert interimvrijwilliger Piet Hijzelendoorn op de uitspraken van wethouder Floris Schoonderwoerd. 'Het opstappen van vrijwilligers bij de voedselbank komt zelden voor, de meesten werken er al jaren en met veel plezier. Schoonderwoerd verwisselt hier voedselbank en kringloop. Het opstappen van bestuursleden had vaak, en zo ook de laatste keer, te maken met privé-omstandigheden en niet met ongenoegen over de voedselbank. Het laatste bestuur was heel ver met het realiseren van de verbeterpunten, aanbevolen door het bureau Deloitte. Dit heeft al geresulteerd in het verkrijgen van de ANBI-status.'


Over de helpende hand van de gemeente: 'Die bestaat tot nog toe uit een aanbod van een feestelijke receptie ter ere van het afscheid van Anneke Loos, de oprichtster van de voedselbank. De vrijwilligers en Anneke willen hier niets van weten en doorgaan met dit mooie werk. Dit is alleen mogelijk als er voldoende sponsors zich aanmelden. De kringloop is op dit ogenblik de grootste sponsor. Anneke is wel bereid zich terug te trekken, zodra de voortgang van de voedselbank gewaarborgd is en daarvoor zijn gesprekken met sponsors en gemeente nodig.'

Voedselbank Alkemade wil eigen boontjes doppen

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – De Voedselbank Alkemade heeft een aanbod van de gemeente om hulp te geven afgeslagen. Dat laat wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) weten, naar aanleiding van vragen van het Witte Weekblad.

Schoonderwoerd licht toe wat de huidige stand van zaken is: 'De voedselbank is een belangrijke voorziening voor een kwetsbare groep inwoners van de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Omdat voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen belangrijk zijn om te koesteren, heeft de gemeente belang bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering van dergelijke organisaties.'

Natuurlijk heeft Schoonderwoerd de ontwikkelingen van de afgelopen jaren gevolgd. Vrijwilligers bij de voedselbank stapten op en meerdere malen traden bestuurders en zelfs hele besturen af. Zowel de gemeente als verschillende charitatieve organisaties besloten eerder al om de subsidie stop te zetten. In ieder geval totdat er een aantal organisatorische verbeteringen zouden zijn doorgevoerd. Deze verbeteringen waren aanbevolen door het bureau Deloitte. De wethouder: 'Deze verbeterpunten zijn voor de gemeente Kaag en Braassem, maar ook voor Nieuwkoop en verschillende charitasinstellingen en kerkelijke organisaties randvoorwaarden om weer subsidie en giften te gaan kunnen geven. Ook het naleven van richtlijnen om een ANBI status te mogen voeren (aftrekbaarheid van particuliere giften) is als vanzelf van groot belang, ook hiervoor is het naleven van de actiepunten nodig.' Maar volgens de wethouder moeten ook simpele zaken als 'registratie, vaststellen van begroting en bestuursbesluiten, verslaglegging, verantwoording en scheiden van toezicht en uitvoering' beter uitgevoerd worden.

De helpende hand van de gemeente is door de Voedselbank Alkemade afgewezen, zo laat Schoonderwoerd weten: 'Onlangs is er wederom een serie bestuursleden vertrokken waarop de gemeente Kaag en Braassem heeft aangeboden te helpen. Wij hebben aangeboden, met de voedselbank, een traject uit te stippelen om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen met als eindplaatje dat ook alle potentiële geldschieters weer binnenboord zijn en de bestuurlijke structuur en de administratieve organisatie toekomst bestendig zijn. Tijdens een eerste gesprek is dit aanbod aanvaard, maar later die week kreeg de gemeente te horen dat de voedselbank toch geen gebruik maakt van dit aanbod en de boontjes zelf kan doppen.'


De gemeente laat de bal daarom bij de voedselbank liggen. Schoonderwoerd: 'Wij realiseren ons dat de voedselbank een zelfstandige particuliere stichting is en wij als gemeente verder geen bemoeienis hebben met deze organisatie. Als de voedselbank weer voor subsidie in aanmerking wil komen van de gemeente en anderen zullen zij aan een aantal voorwaarden moeten gaan voldoen, dat doen zij nu nog niet. Wij wensen het bestuur van de voedselbank uiteraard alle succes bij haar belangrijke activiteiten en de doelgroep moet weten dat de gemeente klaar zal staan op het moment dat de stichting alsnog van het aanbod gebruik wil maken.'

Vingersteigers komen er

ROELOFARENDSVEEN – Nog niet zo lang geleden werden de woningen aan de Middenoever betrokken door nieuwe inwoners. Maar onlangs werden zij verrast door de mededeling dat er 13 vingersteigers zouden komen achter de Middenoever 2 tot en met 72. Ze dienden hiertegen een bezwaar in, maar dit bezwaar werd ongegrond verklaard door de Commissie Bezwaarschriften. Het college van burgemeester en wethouders liet vorige week weten, dat zij dit advies volgen.  

Veel geld naar personeel Kaag en Braassem Promotie

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders geeft voor het komende jaar weer 90.000 euro subsidie aan Kaag en Braassem Promotie. Voor dit bedrag moet de organisatie deze gemeente zowel lokaal als regionaal promoten. Dat moet leiden tot een groei van het aantal activiteiten. Een groot deel van de subsidie gaat op aan personeelskosten, daarom wordt de 90.000 euro in maandelijkse termijnen uitbetaald.  

Twee nieuwe woningen

RIJNSATERWOUDE – Op een vrije kavel aan het Molenpad 5 mogen twee woningen komen. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een principeverzoek hierover. Wel moet het bouwplan onderbouwd worden met een 'verder uitgewerkte stedebouwkundige invulling'.Het plan gaat vervolgens de inspraak in.

Opdracht voor reconstructie

ROELOFARENDSVEEN – Het bedrijf Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. uit Dordrecht mag de tweede fase van de reconstructie van de Floraweg uitvoeren. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van 667.400 euro (exclusief btw) gereserveerd. Het bedrijf is als winnaar uit de bus gekomen naar aanleiding van een nationaal meervoudig onderhandse aanbesteding. Vier andere bedrijven dongen ook mee naar de opdracht, maar bleken meer geld te vragen.  

Geen uitweg

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders blijft bij haar besluit om een uitweg aan Westeinde 73b niet toe te staan. Hiertegen was een bezwaar ingediend, maar dit bezwaar is ongegrond verklaard. De uitweg komt er dus niet.  

Fietspad als onderdeel woningdeal

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders vraagt 57.200 euro van de gemeenteraad voor de aanleg van een fietspad tussen het 'Centrumplan en de Noorderhemweg'. Een overeenkomst is opgesteld, waarmee de gemeente een stuk grond gratis overneemt van een particuliere eigenaar. Tegelijkertijd stemt het college in met de realisatie van drie woningen in de buurt van het fietspad. Deze woningen komen naast twee al bestaande huizen te staan. Het fietspad wordt aangelegd nadat de drie woningen gebouwd zijn. Maar als dat niet binnen drie naar is gebeurd, heeft de gemeente het recht om het fietspad toch te realiseren.

College zwicht onder druk

JOEP DERKSEN

LEIMUIDEN – De gemeente gaat handhaven tegen een illegale mestcontainer. Ook zijn aan de Molenkade stro, zaagsel en hooi opgeslagen op pallets, die daar van de gemeente verwijderd moeten worden. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. De eigenaar van het stuk grond aan de Molenkade krijgt twee maanden de tijd om alles te verwijderen. Voor de betreffende eigenaar is het zuur, want eerder had hij juist met de gemeente een deal gesloten, dat hij een mestcontainer mocht plaatsen. Maar omdat dit is gebeurd op agrarische grond – én er een handhavingsverzoek is binnengekomen – moet de gemeente nu dus handhaven.


Volgens de gemeente heeft het geen zin om nog te proberen de aanvrager te verzoeken af te zien van zijn klacht. Die heeft namelijk al aangegeven dat hij niet zal aarzelen om deze zaak tot aan de Raad van State uit te vechten. Ook dreigt hij de gemeente in gebreke te stellen, als het bestuur niet binnen acht weken besluit om een handhavingstraject op te starten. Wethouder Yvonne Peters (VVD) is op z'n zachtst gezegd niet blij. Uit een ambtelijk document blijkt dit. Zij vindt dat het ingekomen verzoek om handhaving 'misbruik is van de beginselplicht tot handhaving die het college heeft'. Ze voegt hier aan toe: 'gelet op de relatief kleine overtredingen in samenhang met de nauwelijks geschade belangen van de bezwaarmaker. Er gaat een onevenredig aantal uren gepaard met toezicht houden op en handhavend optreden tegen deze geringe overtredingen van het bestemmingsplan.'

84ste plek voor Van Maanen

KATWIJK – Meesterbakker Van Maanen (Princestraat 4) scoorde dit jaar ver onder de maat, waar het gaat om de smaak van de oliebollen. Dat bleek uit de jaarlijkse AD-oliebollentest, waarvan de uitslag dit weekend bekend werd gemaakt. Regelmatig behoorde Van Maanen tot de top van Nederland, maar tijdens de meest recente test scoorde de meesterbakker slechts de 84ste plek. De conclusie van de jury luidde: 'Van Maanen blijft relatief laag steken, vooral omdat veel panelleden een afwijkende smaak van de olie constateren. De structuur is prachtig, iets meer vruchten mag. Vrij zachte korst.' De winnende oliebollenbakker was dit jaar Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse.

'Ik had niet zo stom moeten zijn'

Wethouder Ivo ten Hagen stapt op na publicatie over Duinpolderweg

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Wethouder Ivo ten Hagen stapte vorige week op, nadat zijn positie onhoudbaar bleek. Hij had in een interview zich positief uitgelaten over de komst van de Duinpolderweg, maar had daar niet bij aangegeven, dat er nog onderzoeken moeten plaatsvinden over de noodzaak van deze weg. Hij had de tekst voorafgaand aan publicatie ingezien en goedgekeurd. Nadat de tekst verscheen, was het gemeentehuis te klein. Zowel coalitiepartijen als mede-collegeleden verweten Ten Hagen zijn actie. Ze wilden het dossier 'Duinpolderweg' afpakken van Ten Hagen, maar hij liet het zo ver niet komen en stapte op. In een interview vertelt hij over de gang van zaken.

'Ik had niet zo stom moeten zijn', zo steekt Ten Hagen de hand in eigen boezem. 'De achterban van politieke partijen is voor dit dossier zo gevoelig, dat deze fout van mij veel politieke consequenties heeft. Ze (de politici van deze partijen, JD) krijgen ladingen shit over hen heen. Ik had daar rekening mee moeten houden. Ik heb met de tekst van het interview niet gekeken of de standaard disclaimer er niet in gekomen is.'

Hij denkt terug aan het moment waarop de ketel ontplofte: 'Toen ze het zeiden, dat ze me van het dossier af zouden halen, besloot ik op te stappen. Ik heb altijd mijn mening gezegd over de Duinpolderweg. Ik wilde sorry zeggen voor deze stomme misser; het was een fout van mij op zo'n gevoelig dossier. Ik had de overtuiging dat ik de dag door kon, maar dat bleek ondenkbaar.' Meerdere fractievoorzitters gaven in een reactie aan, dat Ten Hagen niet had hoeven opstappen. Zelf zegt hij daar over: 'Ik had al laten weten dat de consequenties van het weghalen van het Duinpolderwegdossier voor mij een te grote consequentie was. Het is heel makkelijk dat ze dan achteraf zeggen dat ik niet weg hoefde. Ik heb gevraagd of er iets te bedenken is om die portefeuille te houden. Maar nee, dus. Dan heeft een vervolggesprek geen zin meer. Ik wil door met opgeheven hoofd door Hillegom lopen.'

Het gaat de oud-wethouder niet in de koude kleren zitten. Hij ordent deze weken zijn gedachten met het maken van lange wandelingen en fietstochten. Nog één keer blijkt hij terug: 'Het is een mooie tijd geweest. Hillegom is een dorp met heel veel kansen en er komen grote verbeteringen voor het centrum. De dienstverlening aan inwoners wordt verbeterd en Hillegom gaat een stap vooruit maken.' Maar niet onder het bestuur van Ten Hagen. Is de politiek een ondankbaar vak? 'Nee. Je danst op het slappe koord en als je valt, dan val je. Je doet het nooit goed en je zit als een soort politiek scheidsrechter tussen alle meningen. Je bent bezig met oplossingen, maar er zijn altijd mensen die buiten die oplossingen vallen. Dat wordt politici dan verweten. Maar ik kijk terug op een heel dankbare periode met een fantastische burgemeester. Ik heb geen enkele indruk dat het een greintje minder zal gaan met Hillegom nu ik weg ben.'


Ten Hagen stopt ook als lid van het Dagelijks Bestuur in Holland Rijnland. Hij is al begonnen met een cursus om in een of meerdere raad van besturen te komen. 'In die richting zoek ik wat. Als bestuurder doe ik het liefst iets voor non-profit organisaties.'

Fractievoorzitters reageren op vertrek Ten Hagen

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – De oppositiepartijen GroenLinks, Bloeiend Hillegom en PvdA hebben vragen ingediend over het interview met wethouder Ten Hagen in de Nieuwsbrief Duinpolderweg van 17 december. Dit leidde tot zijn aftreden. Alle fractievoorzitters is gevraagd om een reactie te geven op het vertrek van wethouder Ten Hagen.

Fractievoorzitter Frank Evers (BBH) stelt: Ivo had van ons niet weg gehoeven als wethouder. Alleen in het dossier Noordelijke ontsluiting Greenpoort opereerde hij niet zoals wij met elkaar in het coalitieakkoord afgesproken hadden. Dit was voor de BBH aanleiding om hem van dat dossier af te halen. Dat hij vervolgens vond dat hij af moest treden is zijn eigen keuze. Maar in mijn ogen niet nodig.' Waarom was een simpelweg 'sorry' niet voldoende? Het is ook een kwestie van beeldvorming. Als een collegelid uitspraken doet, lijkt het of dat de mening is van het hele college/coalitie. Dat was in dit geval zeker niet het geval. Zeker op zo een belangrijk dossier als de Noordelijke ontsluiting Greenpoort, kun je als wethouder niet op zaken vooruit lopen.' Heeft deze ontwikkeling gevolgen voor de toekomst van de coalitie? 'Zeker niet. De BBH en D66 hebben het vertrouwen in de VVD als coalitiepartner uitgesproken. Zij zullen dan ook een andere wethouder zoeken. Alleen het Noordelijke ontsluiting Greenpoort dossier, komt wat de BBH betreft niet meer in de portefeuille van de nieuwe wethouder.'

Fractievoorzitter Theo Adamse (D66) betreurt het vertrek, maar 'heeft respect voor de beslissing van Ten Hagen'. Adamse wijst er op, dat Ten Hagen niet is weggestuurd, maar zelf besloot om op te stappen. Hij had van D66 kunnen blijven. 'Er is geen sprake van dat D66 en/of de andere coalitie-partijen geen vertrouwen meer hadden in deze wethouder. 'Wel vond D66 met de BBH dat het beter was als hij van het dossier Duinpolderweg zou worden afgehaald. Op basis van hetgeen in het interview in het Haarlems Dagblad stond, werd de suggestie gewekt dat de heer ten Hage zonder meer voorstander is van de aanleg van de Duinpolderweg.'Van een wethouder die dit dossier beheert mag verwacht worden dat hij handelt op basis van het coalitie-akkoord en dus uiterst zorgvuldig opereert. Dat is niet gebeurt. De ontstane beeldvorming heeft onzes inziens gevolgen voor de geloofwaardigheid van de coalitie en het college in dit dossier. Een simpel excuus kon de schade niet meer herstellen.'

Fractievoorzitter Fred van Trigt (CDA): 'Wethouder Ten Hagen had de uitspraak over de Duinpolderweg niet moeten doen. Het betreft hier een persoonlijke mening die hij ventileert als wethouder van de gemeente Hillegom. Deze komt niet overeen met het in het coalitieakkoord opgenomen standpunt. Hierin staat dat nut en noodzaak van de NOG eerst onomstotelijk moet worden aangetoond. Voor het CDA was het nog een optie dat wethouder Ten Hagen het dossier Duinpolderweg zou blijven behandelen, mits hij een duidelijk plan zou presenteren hoe hij hiermee verder zou gaan en hoe hij er voor zou gaan zorgen dat de beeldvorming weer conform het coalitiestandpunt zou worden. Het CDA was van mening dat het gesprek over de verdere behandeling van het dossier Duinpolderweg nog gaande was op het moment dat de wethouder zelf zijn aftreden bekend maakte.'

Fractievoorzitter Annemieke van Dijk (PvdA): 'De wethouder kon niet meer functioneren op het dossier Noordelijke Ontsluiting Greenport, omdat hij zijn privémening als die van het gemeentebestuur heeft verkondigd. In eerdere beantwoording van vragen van de PvdA over dit onderwerp heeft de dhr. Ten Hagen ook al blijk gegeven van zijn afwijkende mening op dit dossier. Wat ons betreft is dit dus niet een éénmalige verspreking, die zonder gevolgen kon blijven.' Ze vervolgt: 'Wij vinden het echter voorbarig van Ten Hagen om zijn ontslag in te dienen. Een herindeling van zijn portefeuille was ook bespreekbaar geweest. Het is niet goed voor het bestuur van ons dorp als wethouders te makkelijk vertrekken en hun verantwoordelijkheid niet nemen. Al voordat er antwoorden zijn gekomen, heeft Ten Hagen zijn ontslag ingediend. Er is dus geen gelegenheid geweest om een simpelweg  'sorry' te wegen. Maar 'sorry' was waarschijnlijk niet voldoende geweest. Hij had zich moeten realiseren dat zijn uitlatingen niet overeenstemmen met het standpunt van Hillegom.' Ze prijst de oud-wethouder wel voor zijn werk voor onder meer het N208-dossier.

Fractievoorzitter Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) wil niet inhoudelijk reageren. Ze laat wel weten dat de mededeling 'zeer onverwachts' kwam. Ze wil met haar fractie praten voordat ze een reactie richting de pers geeft.


Fractievoorzitter Dick van Egmond (GroenLinks) noemt Ten Hagen een kundig bestuurder, maar heeft wel kritiek: 'Bij het Duinpolderweg-project werd de gemeenteraad slecht geïnformeerd over en betrokken bij het project. Dat is onacceptabel voor een gemeente waarin de aanleg van zo'n weg grote gevolgen zou hebben. Zijn opvolger zal daarin een inhaalslag moeten maken. Daarnaast is het opstappen van de wethouder een slechte zaak voor de continuïteit van het bestuur in Hillegom.' Ten Hagen heeft zijn vertrek volgens Van Egmond aan zichzelf te danken: 'De wethouder werd te veel onderdeel van wat wij zien als de VVD-lobby voor de Duinpolderweg. Twee van de coalitiepartijen hebben dit terecht gezien als onacceptabel optreden en daar de juiste conclusie aan verbonden.' Als het aan Van Egmond ligt, komt er geen nieuwe VVD-wethouder: 'Wij vragen ons af of BBH, CDA en D66 de VVD nog een kans willen geven nadat binnen 3 jaar twee VVD-wethouders zich genoodzaakt voelden om op te stappen. Het lijkt er op dat de continuïteit van ons bestuur bij de VVD niet in goede handen is.'

26 december 2015

Fijne feestdagen!


23 december 2015

Nieuwe huizen voor voormalige vluchtelingen

Nieuwkoop > De gemeente gaat extra wooneenheden bouwen voor de opvang van voormalige asielzoekers. Voor de komende zeven jaar wordt waarschijnlijk in ieder geval 't Koetshuis gebruikt, maar dit gebouw is niet voldoende om alle zogeheten statushouders op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal locaties in het vizier waar nieuwe woningen moeten komen. Dan gaat het om het Teylersplein en de hoek A.H. Kooistrastraat / Muggenlaan in Nieuwveen, de Stationsstraat in Zevenhoven, Middelweg in Ter Aar en Damstaete in Langeraar. De 'wooneenheden' die gebouwd worden komen daar voor altijd of voor een periode van maximaal tien jaar. De gemeente zet hierover plannen op samen met Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude. Maar waar de huizen en wooncontainers precies worden gebouwd, wordt begin volgend jaar bepaald.  

'Ambtenarenfusie door bestuurlijke klik'

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Ook burgemeester Arie van Erk is voorstander van de ambtelijke fusie met Teylingen en Lisse. Wel laat hij weten, dat deze fusie niets te maken heeft met een gemeentelijke fusie. Een hernieuwd verzoek van ambtenaren om hiervoor actie te ondernemen wordt 'naast ons neergelegd'.

Bij de drie gemeenten werken zo'n 460 mensen en door natuurlijk verloop, zoals pensioen, moet dat aantal in de loop der jaren met zo'n 30 functies verminderd worden. Dat levert vanaf 2020 een kostenvoordeel op van 1,8 miljoen euro per jaar. De komende maanden worden gesprekken gevoerd met de ambtenaren over hun wensen en kwaliteiten. Op basis hiervan krijgen ze een nieuwe plek in de gefuseerde ambtenarenorganisatie, die op 1 januari 2017 van start gaat.

Maar het salaris behouden de ambtenaren sowieso; hiervoor gelden wettelijke regels. Sterker nog, het kan zomaar zijn dat de 460 gemeentelijke medewerkers een flinke loonsprong maken. Wethouder De Jong beaamde, dat de kans aanwezig is dat dit gebeurt. 'Je hebt een grotere organisatie en dan kan het zijn dat de ambtenaren een hogere schaal (toebedeeld, JD) zouden krijgen.' Er moet 5% bezuinigd worden vanaf 2020 en dat gaat gebeuren zonder gedwongen ontslagen, zo is de doelstelling.


Van Erk kijkt positief terug op het afgelopen half jaar, waarin de ambtenarenfusie bedacht en uitgewerkt is: 'We zijn door een dalletje gegaan en hadden af en toe stevige discussies. Maar we kunnen door één deur. We hebben dit toch in een half jaar gedaan en dat komt omdat het bestuurlijk klikt. Dat is een sterke basis.'

Akkoord onder voorwaarden met fusie MeerWonen

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de fusie tussen Stichting Meerwonen en Woonstichting Warmunda uit de gemeente Teylingen. Wel wil de gemeente in 2016 'graag concrete afspraken maken over het waarborgen van de volkshuisvestelijke belangen van onze inwoners', zo laat burgemeester Marina van der Velde weten. Dan gaat het onder meer om de samenwerking met Woondiensten Aarwoude, het belang van bewonersparticipatie en de gewenste bijdrage aan duurzaamheid en aan leefbaarheid in de kernen. Met het overnemen van Warmunda stijgt het aantal wooneenheden van Meerwonen van 3.400 naar 4.100.  

Angst voor partyboten

KAAG – Een nieuwe steiger op het perceel Julianalaan 29 komt op een iets andere plek, dan eerst was ingetekend. Dit zorgt volgens de gemeente voor een vergroting van de doorgang en verbetering van de aanleggelegenheid. Een naastwonende familie had hier een bezwaar tegen ingediend, omdat de angst bestaat dat grote 'partyschepen' daar kunnen gaan afmeren, met veel overlast van boten en luidruchtige personen tot gevolg.


Maar het college van burgemeester en wethouders is het niet eens met de bezwaren. Zo gaat het bedrijf dat eigenaar wordt van de steiger een kaasmuseum en boerderijwinkel beheren. Ook past de steiger in de wens van het college om Kaag en Braassem als recreatiegemeente te laten profileren. Volgens een ambtelijk advies is er 'op basis van de bestaande bedrijvigheid geen enkele aanleiding om een grote toename van overlast als gevolg van boten en personen te verwachten.'

Column

Kosten

Wat is de waarde van een mensenleven? Daar is geen bedrag aan te koppelen. Maar is het terecht dat een politieke partij als de VVD in een gemeenteraadsvergadering vragen stelt over de kosten voor het zes dagen lang opvangen van 120 vluchtelingen? Fractievoorzitter Paul van Emmerik (VVD) kreeg door deze actie bakken met kritiek over zich heen. Het leidde zelfs tot een verbale terechtwijzing van burgemeester Marina van der Velde.

Van Emmerik vond 109.000 euro (wat neerkomt op 150 euro per vluchteling per nacht) 'hoog – heel hoog voor een verblijf van zes dagen.' Hij liet ook weten dat eerder veel lagere bedragen genoemd waren over de kosten van de opvang. De burgemeester reageerde hier gepikeerd op: 'Ik snap niet dat deze vragen gesteld worden, want ik houd u goed op de hoogte. Er is crisisopvang nodig in Nederland omdat er grote groepen naar Nederland komen. Onze regio heeft de verantwoordelijkheid genomen en wij als Kaag en Braassem ook.' Ze wees erop, dat de gemeente extra kosten had gemaakt voor onder meer 'betere bed- en lakenvoorziening'. Ook herinnerde ze Van Emmerik er aan, dat veel inwoners zich vrijwillig ingezet hebben om te helpen bij de opvang. Dit leidde tot een spontaan applaus van het publiek dat bij deze vergadering meeluisterde. Maar Van Emmerik was onaangedaan. Hij liet weten dat het bedrag 'in de openbaarheid besproken moet worden'.

Voor alle duidelijkheid, waarde columnlezer, de feitelijke kosten bedragen 36.000 euro en volgens Van der Velde is dat één van de laagste bedragen die een gemeente kwijt is voor zo'n opvang van een kleine week. Maar de discussie eindigde niet in de raadszaal. Fractievoorzitter Ilse van der Poel gaf Van Emmerik er via Facebook verbaal ook flink van langs.

Ze wees er op, dat 109.000 euro geen abnormaal hoog bedrag is voor het afhuren van een sporthal, huur van verwarmingsaggregaten, bedden, dekens en wifi. Om over eten en schoonmaakkosten maar te zwijgen. Van der Poel: 'In de gemeenteraad zijn vragen gesteld over de kosten. Strekking van de vragen: Burgemeester en wethouders zouden niet goed op de centjes hebben gelet. Een onderwerp wordt “politiek” gemaakt over de rug van mensen. En dat vind ik dus niet zo netjes.' Ze vervolgt: 'hadden we deze mensen voor een bedrag van 109.000 euro niet beter een luxe vakantie aan een van de Costa’s kunnen geven? Jawel. Maar we kiezen er in dit land en als samenleving voor om mensen op te vangen in crisisnoodlocaties onder “sobere maar humane omstandigheden”, want de indruk moet immers niet worden gewekt dat vluchtelingen het goed hebben in ons land. Tenzij wij als samenleving ons beeld van en over vluchtelingen veranderen, blijven gemeenten dus deze benadering van mensen volgen. En vragen in de gemeenteraad over kosten, zonder context, houden dit in stand. Dat spijt mij.'


Van der Velde en Van der Poel hebben gelijk, dat het goed is dat we in een maatschappij leven, waar we voor anderen willen zorgen. Maar Van Emmerik heeft gelijk dat hij het recht heeft om vragen te stellen over de kosten. Ook al had hij deze informatie al in zijn bezit, dan nog is het zijn recht en zelfs zijn plicht om dit in de openbaarheid te bespreken. De gekozen en niet-gekozen volksvertegenwoordigers van deze gemeente moeten namelijk over alles wat ze doen verantwoording (kunnen) afleggen aan de inwoners. Het druk uitoefenen op een raadslid om geen vragen te stellen over wat voor onderwerp dan ook, past hier absoluut niet.Joep Derksen

Goede deal voor grondeigenaren

WOUBRUGGE – De eigenaren van Weteringpad 28 mogen snippergroen van 44 m2 ruilen voor een strook van 852 m2 aan grond dat langs een steiger ligt. Hiervoor vraagt de gemeente geen extra geld van deze eigenaren, ondanks dat het om veel meer grond gaat dat de gemeente afstaat. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met deze grondruil. De reden dat de gemeente deze opmerkelijke deal doet, heeft ook te maken met het feit dat Kaag en Braassem ieder jaar 385 euro moet betalen voor de steiger. Bovendien komt het fietspad, dat langs het Weteringpad 28 loopt, binnenkort in handen van de gemeente. De strook snippergroen moet door de eigenaren van de woning weer als berm worden teruggegeven aan de gemeente.  

Grootschalig drugsgebruik bij jongeren

Vier dealers aangehouden

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Jongeren snuiven en spuiten al langere tijd drugs, maar sinds de invoering van het alcoholverbod voor 16-plussers is het drugsgebruik bij de jeugd alleen maar toegenomen. Het gemeentebestuur maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Op woensdag 23 december vanaf 19:30 uur wordt in het gemeentehuis in Roelofarendsveen een informatieavond gehouden over dit onderwerp.

De politie heeft een onderzoek gedaan naar het jeugddrugsgebruik en de resultaten zijn schokkend. Hoe erg het precies gesteld is met onze kinderen, wordt die avond duidelijk. Ouders worden daarom van harte uitgenodigd om zich hierover te laten informeren en niet hun hoofd in het zand te stoppen. Wie vermoedens heeft van drugsgebruik bij een of meerdere van zijn geliefde kinderen, kan zich hier over laten informeren bij het kernteam dat dan ook aanwezig is.


De politie heeft onlangs een viertal dealers aangehouden. Gehoopt wordt, dat hiermee alle drugsoverlast tot het verleden behoord. Deze drugsdealers waren namelijk 'op grote schaal' actief. De mannen kwamen uit Rijpwetering, Oude Wetering, Leimuiden en Burgerveen en varieerden in leeftijd van 19 tot 25 jaar. Al zo'n dertig (minderjarige) drugsklanten zijn achterhaald. Enkele van deze drugsgebruikertjes zijn nog maar 14 jaar. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. 

Toch nog een bijgebouw

RIJNSATERWOUDE – Op het perceel Heiligegeestlaan 8w mag toch nog een bijgebouw komen. Het college van burgemeester en wethouders stemde eerder dit jaar niet in met deze aanvraag en volgde hiermee een negatief advies van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Maar na een gesprek tussen gemeente, de aanvrager en het Hoogheemraadschap heeft de laatste partij haar mening bijgesteld. Het bijgebouw blijkt toch geen negatief effect te hebben op de waterkering. De gemeente gaat daarom de benodigde omgevingsvergunning alsnog afgeven.  

Voetbalclub en tennisvereniging ondertekenen akkoord met VibuJOEP DERKSEN

LEIMUIDEN – De voetbalvereniging Kickers, de tennisvereniging Leimuiden en Vibu projectontwikkeling hebben de handen ineen geslagen om niet alleen huizen te realiseren, maar tegelijkertijd ook een kunstgrasveld voor de Kickers en een extra veld voor de tennisvereniging te creëren. Donderdag 17 december ondertekenden ze een contract, waarbij de klaargezette petit-fourtjes prima smaakten.

De ondertekenaars waren wethouder Yvonne Peters (VVD), Fred Wagenaar (Vibu), Wim Buskemolen, voorzitter Kickers '69 en Ed Fallaux, voorzitter Tennisvereniging. Buskemolen licht toe wat de voordelen van deze overeenkomst zijn voor zijn vereniging. 'We hebben nu 539 leden en vier velden, waarvan er één als trainingsveld gebruikt wordt. Door de vele regen moeten we vaak wedstrijden en trainingen aflasten. Straks hebben we drie wedstrijdvelden, waarvan één kunstgrasveld. Hierop kun je trainingen en wedstrijden bijna voor 100% voortzetten.' Dat de voetbalclub nu één veld minder krijgt, zou opgevangen kunnen worden door het feit dat het nieuwe veld van kunstgras is, zo stelde de voorzitter.

Ook Fallaux is blij: zijn tennisvereniging krijgt er juist een extra tennisbaan bij. Hierdoor hoeft de vereniging geen ledenstop meer te hanteren en komen er meer mogelijkheden om vrij te tennissen. De club wordt nog niet actief met padelbanen; een snel groeiende sport in Nederland, maar wel komt er een 'minibaan' bij, aldus Fallaux.

Als er niet te veel bezwaren zijn, kan het bestemmingsplan in 2016 of 2017 vastgesteld worden en de woningen in de voorverkoop verkocht worden. Wanneer alles meezit, dan kan het voetbalveld er al in september 2017 liggen, zo hoopt Buskemolen. Mocht het bestemmingsplan echter niet aangenomen worden door de gemeenteraad of een rechterlijke macht een streep zet door de afspraken, dan gaat het hele plan niet door.


Maar Wagenaar heeft er veel vertrouwen in, dat alles goed komt. De stortplaats wordt aangepakt en in het gebied komen 104 nieuwe woningen – waarvan 30% sociaal, zo is de bedoeling. 'Het is een prachtig plan en we moeten er met z'n allen voor gaan. Als het bestemmingsplan is goedgekeurd, dan gaat op 1 juli 2017 een schep in de grond en worden de gronden uiterlijk 2019 afgenomen (van de gemeente, JD).' Ook Peters is blij met de overeenkomst, al waarschuwt ze wel dat hiermee niet alle problemen zijn opgelost. 'We hebben nog wel een uitdaging om dat bestemmingsplan door de raad te krijgen. Niet iedereen staat te juichen. Er is werk om het draagvlak te vergroten. Maar ik ben blij met de kwaliteitsimpuls die Leimuiden hier mee gaat krijgen.'

Bezwaarmakers in gelijk gesteld

LISSE – De komst van een verenigingsgebouw van de Roeivereniging aan de Ruishornlaan 23 heeft vertraging opgelopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de zeven bezwaarschriften van 25 mensen eerder dit jaar 'ontvankelijk en gegrond' verklaard. De omwonenden zijn niet blij met de komst van het verenigingsgebouw en de daaraan verbonden kap van bomen. De bezwaarmakers stellen onder meer dat er geen goede belangenafweging heeft plaatsgevonden omdat er vooraf geen overleg met de omwonenden is geweest. Verder vinden zij dat er onnodig veel bomen worden gekapt, waardoor het uitzicht op een groene, landelijke omgeving ontnomen wordt. De commissie bezwaarschriften stelde hen in het gelijk en het college van burgemeester en wethouders nam dit advies dus over. Het college moest hierdoor een nieuw besluit nemen over de komst van het verenigingsgebouw en moet dit besluit beter motiveren. 

Grote winst door ambtenarenfusie

JOEP DERKSEN

LISSE – Ook burgemeester Lies Spruit is groot voorstander van de ambtelijke samenvoeging met de gemeenten Teylingen en Hillegom. Dit liet ze donderdag 17 december weten tijdens een ingelaste persconferentie, die plaats vond in het gemeentehuis van Hillegom. Zij zat daar zij aan zij met de burgemeesters Carla Breuer (Teylingen) en Arie van Erk (Hillegom).

De drie gemeenteraden moeten in maart tegelijkertijd beslissen over de ambtelijke samenvoeging. Maar hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk om nog op die avond amendementen in te dienen. Spruit: 'Als raden specifieke wensen hebben, kunnen ze dat via moties aandragen. Amendementen indienen wordt lastiger. Maar de raadsleden van de verschillende gemeenten kennen elkaar zo goed; als ze het anders willen, komen in de drie raden gelijkgestemde moties. In die zin wordt van raden zelf ook wel wat verwacht. De discussie moet je van tevoren doen en niet aan het einde van de vaststelling.'

Ook de ambtenaren mogen hun mening en adviezen geven over de ambtelijke samenvoeging. Eerder hielden ze al het pleidooi om deze stap over te slaan en maar meteen over te gaan tot een gemeentelijke fusie. Als dat opnieuw gebeurt, dan wordt dat advies genegeerd, zo waarschuwt Van Erk alvast. 'Het BOR advies is niet bindend. Je moet niet beginnen met verstoorde verhoudingen van het personeel en we proberen het advies wel te volgen. Maar een bestuurlijke fusie is niet aan de orde. Dat advies leggen we naast ons neer.'


De ambtenaren gaan er niet in inkomen op achteruit. Wel zouden ze een ander soort functie kunnen krijgen en zelfs zit er een mogelijke salarisverhoging in. De Hillegomse wethouder Financiën laat weten: 'Het kan zijn dat ambtenaren een hogere schaal krijgen, omdat je een grotere organisatie hebt. Maar dan nog moet 5% aan bezuinigingen te realiseren zijn.' Toch moet er vanaf 2020 zo'n 1,8 miljoen euro aan kosten bespaard worden. Er zijn nu zo'n 460 ambtenaren werkzaam in de drie gemeenten en hiervan moeten 30 'functies' verdwijnen. De gemeenten willen dat realiseren doordat ambtenaren met pensioen gaan. De taken die zij uitvoeren kunnen dan door hun collega's worden uitgevoerd; hiervoor worden geen nieuwe ambtenaren aangenomen. Wel wordt er nu alvast flink geïnvesteerd in de ambtelijke samenvoeging: 1,5 miljoen euro aan voorbereidingskrediet en 2,5 miljoen euro aan 'incidentele frictiekosten', zoals ICT-investeringen.

JGT in één gebouw met CJG

LISSE – Het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) heeft vanaf 1 januari haar onderkomen in de Bolster. Hierdoor deelt het JGT het gebouw met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 15 december.  

Mantelzorgcomplimenten in de aanbieding

LISSE – In 2016 kan iedereen die minimaal drie maanden mantelzorger is, een VVV-bon ontvangen ter waarde van 100 euro. Hiermee wordt de regeling versoepeld, want tot dit jaar moest je minimaal een jaar mantelzorger zijn om voor dit zogeheten mantelzorgcompliment in aanmerking te komen. Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd door de persoon die de mantelzorg ontvangt. Het komende jaar deelt de gemeente maximaal 72.000 euro uit aan VVV-bonnen, zo liet wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 15 december weten. Ook zijn er plannen om voor 18.000 euro uit te geven aan 'respijtzorg', zodat overbelaste mantelzorgers zich een dagje kunnen ontspannen terwijl een ander zorgt voor hun naaste.  

Massale kap bomen voor landgoedachtige woningen

JOEP DERKSEN

LISSE – Een groot deel van de 55 bomen aan de Laan van Rijckevorsel 14a mag van het college van burgemeester en wethouders worden gekapt. Dit terrein was ooit (ruim veertig jaar geleden0 de toegang tot het oude Fioretti College. In de loop der decennia zijn daar allerlei fraaie bomen en struiken gegroeid. Meerdere mensen hebben de gemeente al benaderd met de vraag of ze dit stu grond kunnen kopen om het te gebruiken als bouwgrond.


En het college stemt hier dus mee in. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) bevestigde dinsdag 15 december dat op dit terrein van 835 m2 maar liefst 55 bomen staan. 'Het merendeel zijn zaailingen en struikvormers', zo wilde hij het belang van de zuurstofscheppende bomen verminderen. Van het college mogen er op dat terrein 'landgoedachtige woningen' komen. Van de bomen blijven er nog maar elf exemplaren over; de rest wordt gekapt. Wel is de gemeente verplicht om voor 21 bomen nieuwe exemplaren te planten op een andere locatie. Dat komt, omdat 21 te kappen bomen zo groot zijn, dat de stam een omvang heeft van minimaal 30 centimeter. Maar ook de resterende elf bomen zijn hun leven niet zeker. Ruigrok: 'De overige elf bomen moeten daar minimaal tien jaar blijven staan.'

Minder gemeenschapsgeld naar Bloemencorso

STREEK – De gemeenten gaan de komende jaren veel minder geld bijdragen als vergoeding voor de veiligheidskosten voor het Bloemencorso. Dit jaar nog ontving de Stichting Bloemencorso Bollenstreek maar liefst 85.000 euro, maar volgend jaar wordt dit al verlaagd naar 65.000 euro. Ook de jaren daarna wordt deze vergoeding verminderd; vanaf 2019 betalen de vijf bollendorpen 'nog maar' 25.000 euro per jaar. Het verzoek om de bijdragen te verlagen zou van de Stichting Bloemencorso zelf zijn gekomen.  

Nieuwe watertappunten

LISSE – Er komen twee openbare watertappunten in deze gemeente, die tussen 1 april en 1 november gebruikt kunnen worden. Het ene watertappunt wordt geplaatst langs de wandelroute, bij de Zemelpoldermolen (aan het begin van de Poelpolder, bij de Heemtuin). Het andere watertappunt komt langs de Leidsevaart te staan; net over het spoor.


Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) licht toe over het nut van deze watertappunten. 'Daar kunnen mensen 24 uur per dag fris water pakken. Het is ter bevordering van het toerisme om mensen die recreëren het wat gemakkelijker te maken. Maar ook is dit duurzaam; het scheelt petflessen, omdat mensen hun eigen flesjes kunnen vullen.' De gemeente betaalt Dunea 7.600 euro voor deze twee watertappunten. Het onderhoud wordt door Dunea gedaan.  

Nieuwjaarsreceptie in Floralis

LISSE – De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie vindt op maandag 4 januari plaats in het 'Huis van Cultuur' Floralis. Hiermee wordt de traditie doorbroken, dat het heffen van het nieuwjaarsglas gedaan wordt in het gemeentehuis. De nieuwjaarsreceptie begint om 20:00 uur. Die avond wordt ook de Ine Elzingaprijs uitgereikt voor 'de beste politicus van Lisse'.  

Ook minima krijgen lastenverzwaring

JOEP DERKSEN

LISSE – Een pleidooi van fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) om de minima geen extra precarioheffing op te leggen haalde het niet. Donderdag 17 december tijdens de gemeenteraadsvergadering steunde alleen de VVD dit voorstel. Alle overige politieke partijen; de collegepartijen Nieuw Lisse, D66 en SGP/ChristenUnie vonden dat iedereen moet meelappen. Opmerkelijk genoeg deelde PvdA/GroenLinks deze mening.


Van der Zwet hekelde het feit, dat de extra precariokosten van 53,20 euro op het watergebruik worden afgewenteld op de gebruikers. Liever had hij gezien, dat de raad kiest voor een verhoging van de onroerende zaakbelasting met 13%. Hiermee zou de gemeente hetzelfde bedrag aan extra belastingen binnen kunnen halen. Hij pleitte ervoor dat inwoners met een minimum inkomen gecompenseerd kunnen worden. De fractievoorzitter kreeg echter alleen maar steun van de VVD. Raadslid Valentina Tsjebanova vond ook dat deze precarioverzwaring 'de grootste impact heeft voor de zwaksten'. Maar verder stemde geen enkele partij met dit voorstel in. Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) liet weten 'niet voor een compensatieregeling te zijn, zonder dat je alle consequenties kent.'

Pleidooi voor welstandsvrij bouwen

JOEP DERKSEN

LISSE – Een pleidooi van raadslid Maarten Magielse (D66) om te onderzoeken of inwoners in heel het dorp welstandsvrij mogen bouwen, werd gesteund door een raadsmeerderheid. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december steunden Nieuw Lisse, CDA en D66 dit voorstel, dat namens D66 en CDA werd ingediend. Het college moet de mogelijkheden van een welstandsvrije gemeente onderzoeken.

Magielse riep het college op om 'niet vanuit angst te redeneren. Welstandsvrije gebieden zorgen voor meer vrijheid van inwoners. (Met een besluit voor welstandsvrij bouwen, JD) tonen we vertrouwen in hen.' Hij wees het college er op, dat de huidige wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) vier jaar geleden al had toegezegd te bekijken of het welstandsvrij bouwen kon worden uitgebreid naar heel Lisse. Ruigrok zei in januari 2012: 'Over twee jaar zullen we kritisch bezien of we dit welstandsvrije gebied uit kunnen breiden naar de rest van Lisse.’ Als de inwoners in de hele gemeente welstandsvrij mogen bouwen, dan geldt dat niet voor de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Ook moet er wellicht een 'excessenregeling' komen, zodat wel erg vrijzinnige bouwplannen een halt toegeroepen kan worden. 

Twijfels raadsleden over oplossingen Van der Veldstraat

JOEP DERKSEN

LISSE – De gemeenteraad durfde donderdag 17 december tijdens de raadsvergadering geen keuzes te maken. Het college van burgemeester en wethouders had de raadsleden vijf mogelijkheden voorgelegd om de wateroverlast in de Van der Veldstraat tegen te gaan.


Bij vier van die keuzes ging het om het plaatsen van een (in omvang steeds grotere) waterbak. De vijfde mogelijkheid was het opzetten van een onderzoek naar het slopen en opnieuw bouwen van de huizen in de Van der Veldstraat. Na een lange discussie bleek, dat de raadsleden voorstander bleken van een aantal opties. Een meerderheid van de partijen wilde een kleine waterbak aanleggen, die het overvloedige water kan opvangen van zware regenbuien die eens in de twee jaar voorkomen. Maar ook bestaat er een raadsmeerderheid om de sloop en nieuwbouw van de huizen in de Van der Veldstraat te onderzoeken. Daarnaast roepen de politici de inwoners op om zelf ook maatregelen te nemen tegen het riool- en regenwater dat tijdens zware regenbuien met duizenden liters per seconde langs hun huizen stroomt. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) deed de politiek de belofte om in januari met een voorstel te komen.  

Compensatiefonds voor sociale woningbouw

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – In de gemeente moeten de komende jaren flink wat huizen bijgebouwd worden, die minder dan 300.000 euro kosten. Hier is namelijk de meeste vraag naar. Bovendien zorgt de komst van deze woningen voor een betere doorstroming op de huizenmarkt. Wel kan de komst van deze woningen zorgen voor aantasting van de 'Noordwijkse sfeer'. De politici bogen zich donderdag 17 december over dit dilemma tijdens de behandeling van de Woonagenda.


Er is wel degelijk behoefte aan sociale woningbouw, zo bleek uit een presentatie. Noordwijk zou op dat vlak moeten samenwerken met de omliggende gemeenten om minimaal 30% sociale woningbouw te realiseren. Ook is het college van plan om een 'Compensatiefonds sociale woningbouw' op te zetten. Hiermee kan voorkomen worden dat grote projectontwikkelaars alleen maar dure appartementengebouwen neerzetten voor persoonlijk gewin, zonder dat daar de komst van extra sociale woningen tegenover komt te staan. Wie in de toekomst bij een bouwproject niet zorgt voor 30% sociale woningbouw, moet dan geld storten in het compensatiefonds, zodat die sociale woningen elders in Noordwijk wél gebouwd kunnen worden.  

Groot Hoogwaak dreigt stopzetten hulp in de huishouding

270 ouderen de dupe

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Als de politiek niet heel snel besluit om minimaal 22,50 euro te vergoeden voor de hulp in de huishouding, dan stopt Groot Hoogwaak met haar activiteiten op dit vlak. Hiermee dreigen 270 mensen verstoken te raken van hun huishoudelijke hulp. Mania Hoogendoorn van Groot Hoogwaak uitte dit dreigement aan de politiek op donderdag 17 december.

Jaren geleden liepen medewerkers van Groot Hoogwaak met potten en pannen door de straten om de politiek op te roepen, dat zij ook actief wilden worden voor de hulp in de huishouding. In 2008 was hier namelijk nog een goede boterham mee te verdienen. De overheid legde 24,50 euro per uur neer, zodat dit werk uitgevoerd kon worden. Maar door de bezuinigingen is dat tarief gedaald naar 18,50 euro per uur. En daarvoor wil Groot Hoogwaak het niet meer doen, aldus Hoogendoorn. Volgens haar lijdt de instelling per jaar 100.000 euro verlies op een totale omzet van 800.000 euro.

Ze wil ook niet wachten tot 1 maart met een besluit tot stopzetten van de hulp in het huishouden. Hierdoor dreigen 270 mensen al kort na de nieuwjaarswisseling verstoken te worden van hulp met stofzuigen, afstoffen of afwassen. Ook het vertrouwde gezicht en de persoon waarmee een praatje gehouden kon worden is dan verdwenen. Maar Hoogendoorn stelt: 'We kunnen niet meer doorgaan.'


Als Groot Hoogwaak inderdaad stopt met de hulp in de huishouding, raken zeventig mensen hun baan kwijt. Wellicht kan een andere organisatie dan de hulp in de huishouding overnemen, maar voor de medewerkers betekent dat dan ongetwijfeld dat ze genoegen moeten nemen met een nóg lager salaris. Dat nu met 12,50 euro per uur toch al niet bijster hoog is. Wethouder Marie José Fles (PvdA/GroenLinks) liet weten 'voor 1 maart terug te komen met een reactie'. : We willen gaan naar 100% klanttevredenheid qua voorkeur. Voor 1 maart kom ik bij u terug. Maar Hoogendoorn zette de politici voor het blok: 'We kunnen het niet uitzingen tot 1 maart.' Hierop reageerde Fles: 'We gaan proberen om binnen de regels te kijken wat er kan.'

Leerlingen spelen DJ voor glazen huis

NOORDWIJK – De leerlingen uit groep 8 van De Noordwijkse School hadden afgelopen week hun eigen miniglazenhuis. Zij draaiden op verzoek plaatjes voor de ouders, waarbij natuurlijk wel een geldbedrag(je) gedoneerd moest worden. De muziekkeuze bleek heel divers; waar de één vroeg om 'White Christmas' vroeg de ander om het nummer 'Supergabber'. Uiteindelijk bleek de opbrengst maar liefst 447 euro te zijn. Leerling Yannick ging afgelopen weekend naar Heerlen om daar het geld in de bus van het echte glazen huis te stoppen. Vorig jaar was de opbrengst van het nationale glazen huis zo'n 12 miljoen euro.

Onrust over verlies parkeerplaatsen

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Een meerderheid van de politieke partijen wil dat de maximum snelheid op de Parallel Boulevard ook na de reconstructie 50 kilometer blijft. De T-splitsing bij het Vuurtorenplein wordt een rotonde. Er komen geen verkeerslichten die de bussen voorrang geven, zoals de wens is van openbaar vervoermaatschappijen als Arriva. Die stoplichten houden het overige verkeer namelijk veel te veel op. En dat is onwenselijk voor de circa 8.000 auto's die dagelijks van deze weg gebruik maken.

Wel maakt een meerderheid van de politieke partijen zich grote zorgen om het verdwijnen van in totaal 86 parkeerplaatsen. Wethouder Dennis Salman (LSNZ) wuifde deze bezwaren weg, door te stellen dat er een 'uitvoeringsplan' komt. Dat uitvoeringsplan moet zorgen voor een 'herplaatslocatie van de parkeerplekken'.

Maar de wethouder kon niet zeggen waar die plekken dan moeten komen en de raad vertrouwt de wethouder niet op zijn blauwe ogen. Fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) stelde: 'De wethouder kan het mooi uitleggen, maar het (realiseren van vervangende parkeerplekken, JD) wordt wel losgekoppeld (van de reconstructie van de Parallel Boulevard, JD). Maar particulieren kunnen dat niet doen.' Wie namelijk als inwoner bouwplannen heeft, moet er zelf voor zorgen dat er extra parkeerplaatsen komen. De Ridder had er geen vertrouwen in, dat de 86 te verdwijnen parkeerplekken ook daadwerkelijk terugkomen. 'Als het niet uit komt op de begroting, wordt het nog langer uitgesteld.'

Commissielid Menno Wiersema (PvdA/GroenLinks) kon het aantal parkeerplaatsen overigens weinig boeien. Hij riep op tot het aanleggen van gescheiden fietspaden. Salman wees er op, dat dit ten koste zou gaan van nog eens 49 parkeerplekken, maar Wiersema stelde, dat het dilemma van parkeren hem weinig uitmaakt: 'Het gaat ons om veiligheid. Je moet fietsers scheiden van het autoverkeer.' Commissielid Paul Taverne (VVD) beklaagde zich er vervolgens over dat er op veel van zijn schriftelijke vragen geen inhoudelijke antwoorden gegeven waren.


Op een vraag van De Ridder of er plannen zijn voor het realiseren van parkeerplaatsen onder Hotels van Oranje, reageerde Salman: 'Parkeerplaatsen onder de Hotels van Oranje zou zomaar een optie kunnen zijn, maar dat is allemaal onderdeel van het onderzoek wat wij voorstellen.' De politiek gaat in januari verder praten over dit onderwerp.  

Politiek kiest voor Afval loont

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De politiek heeft weinig problemen met het collegevoorstel om het project 'Afval loont' in te voeren. Met dit systeem kunnen inwoners geld krijgen op het moment dat ze hun gescheiden afval naar een bepaalde locatie in het dorp brengen. Hierdoor moet het scheidingspercentage stijgen van 50% naar 60%, zo is de verwachting. Dat is nog lang niet voldoende om de landelijke normen te halen van 80% afvalscheiding, die over een paar jaar ingaan. Maar tegen die tijd zit er weer een ander college en dat college zal dan wellicht een moeilijk besluit om over te gaan tot omgekeerd inzamelen wél durven nemen.

Maar vooralsnog kiest de politiek er voor om goed gedrag te belonen, ondanks dat dit zorgt voor minder afvalscheiding dan andere alternatieven. Raadslid Brink vindt 'Afval loont' een 'mooie start in het nieuwe jaar' en haar collega Alkemade (CDA) complimenteerde het college dat de inwoners beloond worden. Oud-oppositielid en huidig LSNZ-raadslid Van den Bergh was ook vol lof: 'Een prima voorstel'. Ook de VVD was blij.


Kritiek kwam van commissielid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks). Hij riep het college op om te gaan voor 'de meest ambitieuze inzameling'. Commissielid Schouwenburg (D66) waarschuwde, dat Afval Loont 'niet een bewezen methode is'. In 2018 zou je weer moeten gaan veranderen (met het ophaalsysteem, JD).' Wethouder Dennis Salman (LSNZ) liet weten het omgekeerd inzamelen niet te zien zitten. 'Consequentie van omgekeerd inzamelen zou kunnen zijn, dat mensen afval gaan dumpen in parkjes. Daarnaast gaan ontwikkelingen in afvalland zo snel; de techniek schrijdt voort.'

Rotte grond wordt aangepakt

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) maakte zich donderdag 17 december tijdens de gemeenteraadsvergadering zorgen. Hij stelde: 'Aan de Losplaatsweg is vervuilde grond van de oude gasfabriek gesaneerd. Schuurtjes zijn ook weggehaald. Maar de tuintjes en nieuwe schuurtjes staan te verrotten, zo vinden de bewoners. Alles is daar nat en staat te rotten.'


Wethouder Hans Bakker wist hierop te melden, dat de gemeente probeert deze situatie 'met noodmaatregelen' op te lossen. Rond de zomer wordt de grond bouwrijp gemaakt, zodat daar 49 woningen gebouwd kunnen worden. Bakker: 'Dan ontstaat weer een verharde situatie, vergelijkbaar met hoe het was. Het water zal dan op de normale manier via riolering en dergelijke worden afgevoerd.' Maar op dit moment er is een nooddrainage die niet optimaal werkt. De wethouder: 'We gaan samen met Liander en het Hoogheemraadschap een oplossing zoeken.'

'Geen discussie, maar dialoog'

Burgemeester is kritiek op politiek beu

OEGSTGEEST – Tientallen inwoners bezochten dinsdag 15 december de oudejaarsbijeenkomst van de gemeente. Het was voor burgemeester Jan Waaijer de laatste keer dat hij de mensen op dit samenzijn welkom mocht heten, omdat in 2016 Emile Jaensch zijn functie over zal nemen.

Maar zover is het nog niet, dus daarom nam Waaijer van de gelegenheid gebruik om een gepassioneerde speech te houden. Hij keek terug op het afgelopen jaar. 'Ik vrees dat het jaar 2015 de geschiedenis ingaat als een jaar waarin onzekerheid, ontzetting en onbehagen de boventoon voerden.' Hierbij refereerde Waaijer aan de aanslag op de persvrijheid door de brute moorden op de redactieleden van Charlie Hebdo in Parijs, maar ook de schietpartijen van 13 november in diezelfde stad. aaijer: 'Dit zijn gebeurtenissen die ons doordringen van de kwetsbaarheid van onze beschaving en van onze veiligheid.'

Ook gaf Waaijer aan, dat wereldwijde ontwikkelingen directe gevolgen kunnen hebben voor een dorpje als Oegstgeest. Hij noemde hierbij de trek van miljoenen vluchtelingen als voorbeeld; ruim 100 mensen hiervan brachten een week lang in Oegstgeest door. Wel ziet hij lichtpunten: 'We hebben 120 vluchtelingen korte tijd een relatief goed onderdak kunnen bieden in Sporthal De Cuyl. Maar hun vertrek deed bij velen het hart ineenkrimpen. We hebben als gemeentebestuur met veel trots en dankbaarheid de vele warme en betrokken reacties gezien, de behoefte om concreet te helpen en de inzet vanuit ons dorp.'

De burgemeester riep de aanwezigen op, om het begrip 'samen-leving' in de praktijk toe te passen. En dat kan alleen door meer open te staan voor anderen; hun opinies en gewoontes. 'Het woord samenleving zegt het al. Een groep mensen die iets gemeen hebben, die in gezamenlijkheid leven. Je kunnen en willen inleven in de ander is daar een onderdeel van. Echte belangstelling voor de ander is een voorwaarde om samen iets te kunnen ondernemen, om relaties op te bouwen.'


Ook het komende jaar zal Oegstgeest op bestuurlijk en politiek vlak steeds verder richting de Leidse regio gaan. In 2016 worden eerst bedrijven en belangenorganisaties en dan ook de inwoners gevraagd hoe zij Oegstgeest het liefste zien in 2027. Opmerkelijk was, dat de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad, er voor pleitte dat de inwoners minder gaan discussiëren. 'Het valt me de afgelopen jaren steeds vaker op dat wij een discussiesamenleving zijn geworden. Wij discussiëren wat af, terwijl naar mijn bescheiden mening de dialoog ons verder zou brengen.' De inwoners zouden meer zelfkritiek moeten tonen. Het lukt volgens hem namelijk maar zelden dat je de ander kunt overtuigen van je eigen gelijk. 'Niemand heeft de waarheid in pacht', zo liet de burgemeester met een grote mate van zelfkennis weten. 'Mag ik vragen om, met mij, vaker te kiezen voor de dialoog? Ook als dat betekent dat het eigen gelijk dan even geparkeerd wordt? Het lijkt mij een prachtige manier om de wereld, de grote maar ook de kleine van ieder van ons, beter maken.'

Gemeentelijke relatie met Rivierduinen wordt anders

OEGSTGEEST – De manier waarop de gemeente samenwerkt met de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Rivierduinen) gaat volledig op de schop. Deze mededeling deed wethouder Marien den Boer (CDA) vorige week. Hij liet weten: de huidige vorm van de gemeenschappelijke regeling wordt gestopt. Ook de inloopfunctie van de OGGZ zal aangepast worden in verband met verandering in de financieringsstromen. Het wordt een lokale aangelegenheid. De samenwerking met Rivierduinen zal veranderen.'

K&O botst tegen gemeentelijke muur

OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van K&O staan lijnrecht tegenover elkaar. Ook tijdens een gesprek vorige week zijn deze twee partijen niet nader tot elkaar gekomen. Wethouder Jos Roeffen liet hierna weten: 'Wij hebben toegelicht welk plan we verwachtten. We constateren verschillen van uitgangspunten. We zijn er niet uitgekomen.' K&O krijgt maximaal drie jaar de tijd om hun activiteiten zodanig te organiseren, dat ze geen cent subsidie meer krijgen van de gemeente. Maar K&O blijft nog altijd hopen op een subsidiepotje, zo constateerde Roeffen. 'K&O wil aangeven wat ze maximaal kunnen doen en ze verwachten in alle omstandigheden nog een bijdrage van de gemeente.'

Kans voor sociale woningen op ASC terrein

OEGSTGEEST – Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) was volledig verrast door de uitspraken van Peter Hoogvliet, directeur-bestuurder van MeerWonen. Hij liet weten mogelijkheden te zien voor sociale woningbouw en gaf in een interview met het Witte Weekblad aan, hier graag aan mee te willen werken. Tönjann gaf vorige week toe verrast te zijn. Ze wil met MeerWonen in gesprek gaan over de mogelijkheid van het bouwen van sociale woningen op het ASC-terrein.  

Klok tikt voor bouw kantoorunits

OEGSTGEEST – Jarenlang werd de politiek flink onder druk gezet door een projectontwikkelaar om langs de Oude Vaartweg kantoren te mogen bouwen. In de wandelgangen werd gefluisterd dat een houthandelaar door de gemeente onder druk werd gezet om in te stemmen met de plannen. Bomen en struiken zijn zonder mededogen gekapt. In maart 2013 besloot de gemeenteraad, dat op deze locatie zes 'kleinschalige kantoorunits' gebouwd mogen worden.


En vervolgens gebeurde er helemaal niets. Gemeenteraadslid Gerlof Kruidhof (PrO) vond dit toch wel vreemd: 'Er was een rapport over de Oude Vaartweg en dat er enorm veel behoefte was aan kantoorunits daar. Maar dat is al lang geleden.' Maar de VVD-wethouder Wendelien Tönjann nam het op voor de ontwikkelaar. Ze stelde: 'De eigenaar heeft het recht daar te bouwen en als hij het niet gebruikt, dan kan ik niets doen.' Waarop ze toevoegde: 'De komende acht jaren.'

Leegloop bestuur PVOO

OEGSTGEEST – Twee bestuursleden van de PVOO stoppen in 2016 met hun bestuurswerk. Dit maakte PVOO-voorzitter Mark Cremers zaterdag 19 december bekend. Niet alleen secretaris Ronald Kuivenhoven, maar ook penningmeester Ton van der Lans treden terug. En opvolgers zijn nog niet bekend, zo moest Cremers melden. Hij roept 'alle leden van het PVOO' op om een steentje te gaan bijdragen aan de PVOO. Ook dankt Cremers de scheidende bestuursleden voor hun diensten de afgelopen twaalf jaren. 

Minderjarige vluchtelingen welkom bij Teylingereind

OEGSTGEEST – De gemeente verwelkomt 56 nieuwe inwoners. Het gaat om alleenstaande minderjarige vluchtelingen die het komende jaar in woonunits bij Teylingereind komen te wonen. De gemeenteraad stemde vorige week in met dit collegevoorstel. Burgemeester Jan Waaijer liet weten dat er voor deze jongeren gezorgd wordt: 'Er moet begeleiding, toezicht en dagbesteding zijn. Ze hebben de vrijheid om te doen, gaan en staan waar ze willen. Ze moeten 's avonds wel om 23:00 uur thuis zijn; er zijn huisregels.' Waaijer hoopt dat verenigingen en bedrijven activiteiten danwel stageplaatsen kunnen aanbieden. Hij verwacht niet veel problemen met deze jongeren die uit oorlogsgebieden zijn gevlucht: 'Ze rijden 's avonds wel eens op de fiets zonder licht, drinken wel eens wat, maar onderscheiden zich daarin niet van anderen in de samenleving.'

Pleidooi voor honden bij de Klinkenbergerplas

OEGSTGEEST – Veel hondenbezitters hopen van harte dat de omgeving van de Klinkenbergerplas ook in de toekomst gebruikt kunnen worden om hun geliefde viervoeter er los te laten lopen. Daarom bood Brenda Filippo, namens Platform Hondenvrienden en Vogelwerkgroep Teylingen, vorige week aan de gemeenteraad een notitie aan. In dit stuk staat geschreven hoe 'honden en verschillende doelgroepen kunnen samenkomen bij de herinrichting van de Klinkenbergerplas'. Maar ook staan er adviezen in voor het optimaliseren van het hondenbeleid.  

Raad en college dekken elkaars rug in geheimhouding Brug Poelgeest

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – De gemeenteraad legt een advies van de commissie Bezwaarschriften naast zich neer. Een door de raad opgelegde geheimhouding van stukken over de Brug Poelgeest blijkt volgens de gemeentewet helemaal niet legaal te zijn. Maar vooralsnog trekt de politiek zich hier niets van aan. Alle politieke partijen steunen het collegebeleid om informatie over de Brug Poelgeest geheim te houden. In hoeverre de politiek en het gemeentebestuur hier voor op de vingers getikt worden door officiële instanties is nu nog niet duidelijk. Hiervoor moet eerst een officieel bezwaar worden ingediend door de indiener van het WOB-verzoek en vervolgens de stap naar de rechter gemaakt worden.

De Brug Poelgeest is al jaren een zwerende plek op de politieke agenda. Met de gemeente Leiden zijn afspraken gemaakt, dat deze brug er moet komen. Maar inmiddels zijn er verschillende partijen die bezwaar hebben gemaakt tegen de komst ervan. En blijkbaar hebben die mensen en instanties een punt, want eerder dit jaar besloot het college van burgemeester en wethouders om voorlopig te stoppen met de procedures om de brug te realiseren.

Het is niet alleen oud-wethouder en ondernemer Smitsloo die de gemeente onder druk zet om de brug niet te realiseren. Ook de Provincie Zuid-Holland, molenaar Pijnnaken en De Hollandsche molen hebben aan de bel getrokken. De Brug Poelgeest moet namelijk komen op een plek die zo'n negentig meter van molen ligt. En dat is van invloed op de vrije windvang en het zicht op de molen. Dat verlies van zicht en windvang zou wel opgelost kunnen worden, maar hiervoor moeten beschermde bomen aan de andere kant van de Oegstgeesterweg weer gekapt worden. En dat is in strijd met het bomenbeleid van Leiden. In 2012 werd al duidelijk, dat de gemeente Oegstgeest een ontheffing wilde aanvragen om de brug toch te plaatsen. Als dit namelijk niet gebeurt, kan Gedeputeerde Staten bepalen dat de brug er niet mag komen.


Toch hoopt wethouder Wendelien Tönjann op een goede afloop. Ze laat weten: 'De afgelopen maanden hebben meerdere gesprekken op ambtelijk niveau plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd tot een ambtelijk voorstel dat op 7 januari door mij en mijn collega(-wethouder uit Leiden, JD) worden besproken. We hopen hier goede afspraken te maken. Het zou wel eens doorbraakgevend kunnen zijn. Ik verwacht hierover medio januari mee naar buiten te kunnen komen.'

Raad is tandeloze tijger

OEGSTGEEST – De gemeenteraad heeft zich weer laten ringeloren over het onderwerp 'Wijziging gemeenschappelijke regeling Servicepunt71'. Alle informatie hierover was al zo'n half jaar geleden bekend, maar het college van burgemeester en wethouders besloot in al haar wijsheid om pas onlangs de gegevens door te sturen naar de raadsleden. Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) sprak daarom van 'minachting van de raad'. Ook fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) had kritiek: 'We zijn teleurgesteld in het feit dat we hier geen bredere discussie over hebben gevoerd.' Maar omdat de andere deelnemende gemeenten al hadden ingestemd met dit voorstel, liet de Oegstgeestse gemeenteraad het er ook maar weer bij.