Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 januari 2016

Inrijverbod vrachtverkeer Zuideinde

NIEUWKOOP – Het gemeentebestuur heeft gesprekken gevoerd met de bewonersvereniging Zuideinde-Zuid. Naar aanleiding hiervan is besloten om een inrijverbod voor vrachtverkeer in te stellen op het Zuideinde. Maar bestemmingsverkeer kan hiervoor een ontheffing krijgen.


Gemeenteraadslid Kees Hagenaar (MPN/PN) vindt dit een positieve ontwikkeling: 'Dat is een stevige maatregel waardoor tegemoet wordt gekomen aan een belangrijk deel van de eisen van de bewoners. Daarnaast wordt ook regionaal het sluipverkeer door Nieuwkoop aangepakt. Dit zal zeker op de wat langere termijn effect gaan hebben.' Wel roept zijn fractie het college op om verdere actie te ondernemen: 'Geef alle veranderingen die te maken hebben met gewijzigde verkeerssituaties door aan de betreffende instanties die verantwoordelijk zijn voor de wijzigingen in navigatiesystemen. Hierdoor zal het sneller op navigatiesystemen zichtbaar zijn. Voor het inrijverbod op het Zuideinde kan dit van groot belang zijn.'

Controle FC Lisse is weg

LISSE – Op dit ogenblik is er geen instantie, die de financiële handel en wandel van voetbalvereniging FC Lisse in de gaten houdt. Dat blijkt uit de mededeling die wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) woensdag 20 januari deed tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Hij liet weten: 'De overeenkomst met de vorige toezichthouder is beëindigd. We hebben gevraagd aan (accountantskantoor, JD) Baker Tilly Berk om dat over te nemen. Ze zien af van de opdracht. We zijn nu met spoed op zoek naar een andere toezichthouder.'

Financiële situatie PCPO drukt op besluit vernieuwbouw Rembrandtschool

JOEP DERKSEN

LISSE – Onderzoek heeft niet uitgewezen, dat er meer asbest in de Rembrandtschool zit, dan eerder al werd aangenomen. Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Maar de daaropvolgende discussie ging verder over de financiële situatie van de PCPO, waar de Rembrandtschool onder valt.

De wethouder verzekerde, dat de PCPO een verbeterplan heeft, en dat het sluiten van scholen in Lisse 'niet aan de orde' is. Het verbeterplan wordt door de interim-manager van de PCPO echter pas in februari naar buiten gebracht. Toch vraagt de wethouder de politici om al in januari een akkoord te geven voor de vernieuwbouw van de Rembrandtschool. Anders zou de bouw zelf 'vele maanden vertraging' oplopen. 'Ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed gaat komen, maar die zekerheid hebben we pas in de loop van februari.'

Maar veel politici hadden toch twijfels. Commissielid Maarten Magielse (D66) vroeg zich af: 'Als de cijfers blijven tegenvallen kan het renovatietraject dan helemaal niet doorgaan?' Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) stelde: 'Een interim-manager wordt vooral ingehuurd om de zaak organisatorisch en financieel gezond te maken. Kan hij ook als bouwheer optreden? En fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) liet weten: 'We hebben voorkeur voor het afwachten van het verbeterplan om dan in februari een besluit te nemen. U neemt als college ook pas een besluit als er meer duidelijkheid is. Een andere optie is dat we van het college een voorstel krijgen aan welke kaders het plan wordt getoetst, alvorens er wordt ingestemd.' Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) was het hier mee eens: 'Als wij het verbeterplan niet te zien krijgen, dan komt mij dat niet overtuigend over. We stellen toch een hoop geld beschikbaar, dan kun je daar naar vragen.'


De Roon stelde, dat hij niet voor 100% kon garanderen 'dat het geld niet met de knollen de pot in gaat'. Maar vond: 'Dat is in hoge mate een theoretische situatie.' Wel zegde hij toe, om te vragen aan de interim-manager om inzage te krijgen in het verbeterplan van de PCPO. 'Dan heb ik des te meer zekerheid om u te vertellen dat verbeterplan het in orde is als het in orde is.'

Geen grote uitloop brandweervrijwilligers

LISSE – Er is in Lisse geen sprake van een grote uitloop van vrijwilligers bij de brandweer. Dit liet burgemeester Lies Spruit woensdag 20 januari weten naar aanleiding van een vraag van commissielid Michael van der Laan (Nieuw Lisse) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.


Van der Laan had een uitzending gezien van het televisieprogramma 1Vandaag, waarin vermeld werd, dat landelijk tussen de 25% en 45% van de brandweervrijwilligers vertrekt. Spruit liet weten: 'Ik heb met verbazing naar die rapportage zitten kijken. De geluiden waren vreemd voor mij, maar ik herken ze ook wel. Het gaat om Amsterdam, Noord-Holland en Kennemerland. Bij ons in de regio wordt dat niet herkend. Het klopt, dat er vrijwilligers gaan en komen, maar in Lisse is de bezetting van de hoeveelheid vrijwilligers de afgelopen vijf jaar redelijk constant gebleven.'

'Geen problemen huisvesting statushouders'

LISSE – 'Zijn we voorbereid als de toestroom van asielzoekers weer op gang komt?' Deze vraag stelde commissielid Michael van der Laan (Nieuw Lisse) woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) reageerde, dat de gemeente 'op schema ligt voor de taakstelling tot 2015.'


Ook de huisvesting van statushouders voor de eerste helft van 2016 zou voor Lisse geen probleem moeten zijn. In totaal moeten 27 mensen ondergebracht worden in een sociale woning. De wethouder verwacht, dat dit haalbaar moet zijn. De aantallen statushouders die in de tweede helft van 2016 een eigen huis moeten krijgen, zijn nog niet bekend. Nieuwenhuis laat weten, dat hij hierover in gesprek is met zijn collega-wethouder in de regio, maar ook met woningbouwcorporatie Stek. 'We luisteren naar elkaars ideeën. Het is mijn bedoeling om nog voor april meer duidelijkheid te geven wat we gaan doen als die getallen hoger worden.'

Hart onder riem mantelzorgers

LISSE – De gemeente gaat een informatieavond voor mantelzorgers opzetten. Wethouder Adri de Roon (D66) zegde dit woensdag 20 januari toe naar aanleiding van een voorstel van fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie). Deze liet tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten: 'Mantelzorgers hebben niet zozeer behoefte aan VVV-bonnen, maar willen dat knelpunten opgelost worden. Laten we een bijeenkomst met mantelzorgers in Lisse opzetten en dan met hen van gedachten kunnen wisselen over de knelpunten. Zo kunnen we ze een hart onder de riem steken, zonder dat daar ruis tussen zit.'

Meer lokale invloed Jeugdhulp

LISSE – Het ziet er naar uit, dat het huidige systeem van gezamenlijke inkoop van de ambulante jeugdhulp op de schop gaat. Dat blijkt uit woorden die wethouder Adri de Roon (D66) woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën uitsprak.


De gemeente Alphen aan den Rijn heeft namelijk van Holland Rijnland toestemming gekregen om vanaf 2017 voor de ambulante jeugdhulp zelf lokaal contracten af te sluiten. In eerste instantie geldt dit als experiment, maar als het resultaat goed is, kunnen andere gemeenten dit voorbeeld gaan volgen. De Roon: 'Ik voorzie, naarmate we meer ervaring hebben met jeugdhulp, dat we op plaatselijk niveau met ambulante hulp meer willen gaan sturen. Alphen kan Wmo en Jeugdhulp op lokaal niveau integreren en aanpakken. Dat is een wens die ik ook heb.' Hij vond het 'nuttig' dat Alphen hier alvast mee experimenteert. De gemeente Lisse zou dit dan over twee of drie jaar eventueel ook kunnen doen.

Oproep tot melden overlast

LISSE – Burgemeester Lies Spruit roept de bewoners van de Schoolstraat en Hobahostraat op om overlast te melden tijdens de uitgaansavonden. Dat deed ze woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën, naar aanleiding van een vraag van fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie).


Spruit liet weten: 'Ik heb gesproken met de mensen in deze straten. Het blijkt dat sommige mensen zich redelijk beschaamd voelen om iedere keer te bellen als er overlast is. Maar het is de bedoeling om juist wél te bellen. Er is een telefoonnummer om Trigion te bereiken, zodat ze acuut kunnen optreden. Anders is het mosterd na de maaltijd. ' Ze vervolgt: 'Het loopt niet altijd uit de hand, maar het loopt af en toe mis, zo heb ik me laten vertellen. We hebben in beraad om wellicht meer verlichting op die plek te hebben te realiseren, om de overlast te helpen verminderen.'

Ruim baan voor vrijwilligers

LISSE – Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) vindt niet dat een organisatie als Bescal voor eeuwig in leven gehouden moet worden. Dit liet hij woensdag 20 januari weten na afloop van de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Hij gaf enkele voorbeelden: 'De gebruikers van de Ter Specke hal kunnen ook gezamenlijk de hal gaan exploiteren. Maar ook de speeltuinvereniging in De Engel zou er weer voor kunnen kiezen om de accommodaties zelf de exploiteren en een deel van het onderhoud zelf te doen. Men heeft in het verleden bewezen dit te kunnen, waarom kan dit dan niet naar de toekomst?!' Het gemeentebestuur is van mening dat er altijd een professionele organisatie moet zijn, die de accommodaties beheert. Maar Van der Zwet is het hier niet mee eens. 'Het argument van professionaliseren is ook sterk afhankelijk van wie er zit en hoe het toezicht georganiseerd is. Zonder toezicht en goede afspraken kan het ook bij professionele organisaties behoorlijk misgaan.'

Taalklassen voor vluchtelingenkinderen

LISSE – Commissielid Theo van Dijk (CDA) pleitte woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën voor het wegwerken van een wachtlijst voor een taalklas voor jonge vluchtelingen. Wethouder Adri de Roon (D66) informeerde dat het gemeentebestuur hierover al met schoolbesturen heeft gesproken. 'Ze nemen hun verantwoordelijkheid en gaan het basisonderwijs voor kinderen van statushouders verzorgen.' De Roon vervolgde: 'In het voortgezet onderwijs ligt dat wat lastiger. Wij vinden dat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen en een internationale schakelklas of zoiets dergelijks moeten realiseren.'

Verplicht pinnen scheelt gemeente geld

LISSE – Tot dit jaar was iedere werkdag een ambtenaar een uur bezig om de kas van de gemeente op te maken. Maar sinds het verplicht pinnen is ingevoerd in het gemeentehuis, worden die kosten bespaard. Dit blijkt uit een antwoord van wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) naar aanleiding van een vraag van commissielid Cees Schrama (Nieuw Lisse).


Hij vroeg woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën hoe de gemeente er voor kan zorgen dat mensen zonder pinpas toch kunnen betalen, voor bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuw paspoort. Ruigrok liet weten, dat er geen problemen zijn sinds de invoering van het verplicht pinnen. 'We hebben twee gevallen gehad van mensen die niet konden pinnen. De een deed het ter plaatse via de bank. Een ander zou het achteraf betalen. Het scheelt de gemeente vijf uur in de week om geen kas meer te hoeven opmaken.'

Zorgen over wachtlijsten Veilig Thuis

LISSE – Wethouder Adri de Roon (D66) zou het 'heel ernstig' vinden als de wachtlijsten bij Veilig Thuis zijn opgelopen naar zes maanden. Dit liet hij woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten naar aanleiding van een vraag van commissielid Michael van der Laan (Nieuw Lisse). Deze stelde, dat de wachtlijst bij Veilig Thuis inmiddels al een half jaar is, maar De Roon wilde het commissielid niet op zijn woord geloven. 'Een wachtlijst van zes maanden lijkt me heel erg lang. Er is sprake van wachtlijsten bij Veilig Thuis, maar of die in alle gevallen zes maanden moeten duren, is mij niet bekend. Dat zou ik heel ernstig vinden.' Inmiddels is er extra geld beschikbaar gesteld om de wachtlijstachterstanden weg te werken.

Angst voor klachten nieuwe omwonenden

JOEP DERKSEN

LISSE – De eigenaren van Vleeswarenfabriek Persoon maken zich grote zorgen over de bouwplannen van het bestemmingsplan Havenkwartier. Gevreesd wordt, dat toekomstige bewoners gaan klagen over geuroverlast en dat hierdoor de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden. De politiek besprak dit dilemma donderdag 21 januari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Met name waar het gaat om de nabijheid van de nieuwe woningen, die op een afstand van circa 40 meter van de fabriek komen te staan. Een aantal jaren geleden heeft Persoon weliswaar een schoorsteen laten plaatsen met een hoogte van 40 meter. En dat is tien meter hoger dan strikt noodzakelijk, maar de angst van de ondernemers blijft. Er hoeft namelijk maar één nieuwe omwonende te gaan klagen over geluid of worstgeuren, waardoor de rapen gaar kunnen zijn voor Persoon.

De commissieleden vroegen wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) of hij kon garanderen, dat er geen klachten zouden komen over worstgeuren, zodra het bouwplan 'Het Havenkwartier' klaar is. Ruigrok verzekerde, dat de gemeente Persoon niet dwars wil zitten met de bedrijfsvoering, maar dat de hoogte van de schoorsteen voldoende is om enige geuroverlast te voorkomen. Veel van de commissieleden waren niet overtuigd. Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse): 'U zegt dat de hoogte van de schoorsteen voldoende is. Maar het zou zomaar kunnen zijn, dat deze hoogte later niet voldoende is. Kijk daar goed naar, zodat het bedrijf niet met allerlei klachten geconfronteerd wordt waardoor allerlei maatregelen genomen moeten worden.' Commissielid Martijn Tibboel (VVD): 'Ik begrijp de angst en ongerustheid van de firma Persoon. Die fabriek staat er heel erg lang. Dan is het vervelend dat mensen er vlak naast gaan wonen en dan gaan klagen dat het naar worst stinkt. Er is grote kans dat klachten gaan komen.'


Ruigrok gaf hier op aan, dat er nu al huizen dicht bij de fabriek staan, en dat daar geen klachten van komen over welke overlast dan ook. Maar de politici willen deze week nog nadere informatie ontvangen, zodat zeker is dat Persoon niet belemmerd kan worden in haar bedrijfsvoering. En dat de fabrikant geen problemen krijgt met klachten van nieuwe omwonenden.  

Buitenlandse kentekens krijgen ook boetes

LISSE – Jarenlang kwamen ze er mee weg. De Oost-Europese arbeidsimmigranten die hun auto's te pas en te onpas overal parkeerden waar ze dat niet mochten. Bekeuringen werden niet uitgeschreven door de boa's, omdat het geld vanwege internationale afspraken toch niet geïnd konden worden. Maar wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet donderdag 21 januari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur weten, dat de regels sinds 1 januari zijn aangescherpt.


Nieuwenhuis stelde: 'We ontvingen nog wel eens klachten over foutparkeren van mensen met kentekens uit bepaalde delen van Oost-Europa, waar we weinig aan konden doen. We vinden dat allemaal onprettig. We willen daar een schepje bovenop doen: sinds 1 januari kunnen we bekeuren. Dit gaan we met name doen op plekken waar die overlast groter is. Boa's moeten er op toezien dat zowel gele als witte kentekens zich moeten houden aan het parkeerregime.'

Groen verdwijnt, huis verschijnt

LISSE – De politiek heeft er geen problemen mee, dat een stukje ongerepte natuur aan de Laan van Rijckevorsel 14A verdwijnt, zodat daar een huis gebouwd kan worden. Dat bleek donderdag 21 januari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) vond het ook prima: 'Het is heel erg groen en er staat heel erg veel. Maar het is wel heel erg slordig groen en er zijn veel zaailingen waarvan het niet de bedoeling was dat ze er zouden staan. Ik heb er minder moeite mee om het groen op te offeren om het bouwkavel mogelijk te maken.' De VVD vond, dat de Laan van Rijckevorsel mooier wordt door het nieuwe bouwplan en omdat de omwonenden er volgens commissielid Rob van Reisen (CDA) 'niet zo'n bezwaar hebben tegen het verdwijnen van het groen', had zijn partij er ook geen problemen mee. Dit onderwerp wordt donderdag 28 januari als hamerstuk behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Informatieavond over vliegtuiglawaai

LISSE – De geluidshinder van het overkomende vliegverkeer blijft de politiek bezig houden, zo bleek donderdag 21 januari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) had vorig jaar beloofd, dat er een informatieavond over het vliegtuiglawaai gehouden zou worden. Commissielid Rob van Reisen (CDA) herinnerde hem hier aan en wees er op, dat het inmiddels 2016 is.


Ruigrok liet daarop weten, dat de informatieavond was uitgesteld op verzoek van de bewonersvertegenwoordiger van Lisse in het Schipholoverleg. Zodra de meetresultaten van de geluidsmeetpunten over de eerste helft van 2015 binnen zijn, wordt een datum geprikt voor een informatieavond. De wethouder verwacht, dat dit in februari of maart zal plaatsvinden.  

Raad gaat akkoord met plan

LISSE – De politieke partijen gaan donderdag 28 januari akkoord met het beeldkwaliteitsplan voor de Kanaalstraat 82. De huidige bebouwing daar, op de hoek van de Molenstraat, wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komt een nieuwe winkel met twee appartementen en een woning. Dat bleek donderdag 21 januari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.  

'Rare volgorde' voor terras

LISSE – Komt het door De Gewoonste Zaak zo gewenste terras er nu wel of niet? En wanneer krijgt de politiek inzage in de ontwikkelingsplannen in dat deel van het centrum? Deze vragen stelde commissielid Gerrit Meiland (CDA) donderdag 21 januari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.


Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) reageerde hier op, door te zeggen dat er een aantal varianten op papier zijn gemaakt. 'In een aantal varianten is een terras ingetekend, maar niet in allemaal. U kunt volgende maand uw voorkeur uitspreken.' De wethouder liet daarna weten, dat De Gewoonste Zaak niet van de verschillende varianten op de hoogte is. Pas als de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt voor een bepaalde variant (met of zonder terras), wil het college in gesprek met De Gewoonste Zaak. Meiland concludeerde hierop: 'Ik vind dat een rare volgorde.'

Rioolheffing schiet omhoog

LISSE – De gemeenteraad stemt in met een verhoging van het tarief voor de rioolheffing. Het is voor de politiek geen probleem, dat de inwoners dit jaar maar liefst meer dan 31% extra moeten betalen voor de rioolheffing. Was het tarief per huishouden in 2015 nog geen 195 euro; dat bedrag gaat dit jaar omhoog naar maar liefst 254,88 euro. Dat bleek donderdag 21 januari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.


Volgens het college van burgemeester en wethouders is zo'n tariefstijging nodig, omdat de komende jaren geïnvesteerd moet worden in het rioolstelsel. Zo moet het regenwater gescheiden afgevoerd worden van het rioolwater, volgens de huidige inzichten. De kosten voor de riolering zouden hierdoor met 40% stijgen. En volgens wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) kan dit nog extra gevolgen hebben voor de inwoners: 'De tarieven zijn fors gestegen en het einde is daar van niet in zicht.' Om de kosten nog enigszins in de hand te houden, gaat de gemeente de rioleringen voortaan over een periode van vijftig jaar in plaats van dertig jaar afschrijven.  

Wethouder 'weinig empathisch'

LISSE – De gele kaart die de Raad van State heeft uitgedeeld over het bestemmingsplan Kanaalstraat / Van der Veldstraat dreunde donderdag 21 januari nog na. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur voelden de commissieleden wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) over deze zaak aan de tand.

Dit bestemmingsplan was eerder goedgekeurd door de gemeenteraad, tot grote ontevredenheid van de omwonenden. Zij voelden zich niet gehoord in hun bezwaren en ook werd hun second opinion over de cultuurhistorische waarde van het pand weggeveegd door de gemeente. Maar de Raad van State greep hier bij in. De initiatiefnemer moet weer terug naar de tekentafel en ook de gemeente moet haar handelwijze nog eens goed onder de loep nemen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de regels van de welstand, parkeerproblemen en de cultuurhistorische waarde.


Commissielid Erik Prins (D66) vroeg om een reactie van het college op de uitspraak van de Raad van State. Maar hierop moeten de politieke partijen nog een aantal weken wachten, zo stelde Ruigrok. 'Dat is weinig empathisch', zo vond Prins. Hij drong er bij de wethouder op aan, om deze kwestie op een juiste manier te begeleiden. Ruigrok liet weten, dat hij er bij de ontwikkelaar van het plan 'sterk' op aan zal dringen, dat hij met de omwonenden in gesprek gaat, voordat het nieuwe plan is afgerond. Ruigrok vond niet, dat de juridische advisering van de gemeente op dit bouwplan slecht was. 'Er zijn heel veel punten door de Raad van State die wel als goed zijn gekwalificeerd.'

'Bemiddelaar voor oplossing bouwplan Hotels van Oranje

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Koen van Asten (D66) vraagt het college van burgemeester en wethouders om een bemiddelaar in te huren. Deze persoon moet dan proberen om de verstoorde verhoudingen tussen de gemeente en Hotels van Oranje te verbeteren. Aanleiding van dit initiatief is de brief van de hoteleigenaren Mol en De Boer, waarin weer forse kritiek geuit wordt op de gemeente Noordwijk en de manier waarop de besluitvorming over de bouwplannen van Hotels van Oranje plaats vindt.

Van Asten stelt: 'Naar ons gevoel verkeert het overleg en de voortgang met betrekking tot de procedure voor het bouwplan van de Hotels van Oranje reeds enige tijd in een (bestuurlijke) impasse. Raads- en commissieleden worden herhaaldelijk bestookt met brieven van de Hotels van Oranje waarin “zorgen” worden geuit over de blokkerende handelwijze van het college en individuele collegeleden.'


Hij somt op: 'Afspraken tussen partijen worden kennelijk afgezegd of krijgen geen vervolg. Bij herhaling wordt gedreigd met juridische procedures tegen de gemeente. De afhandeling van ingediende inspraakreacties voor en tegen het plan blijft achter. In de media leidt dit alles slechts tot aanhoudende negatieve beeldvorming.' De maat is vol voor de eenmansfractie: 'De oplossing voor dit lastige bouwplandossier moet gevonden worden in een compromis. Het vermijden van een compromis gaat ongetwijfeld leiden tot kostbare, jarenlange, procedures met nodeloze beschadigingen over en weer.' Maar hiervoor is het wel nodig, dat het college en de coalitiepartijen bereid zijn om water bij de wijn te doen ten aanzien van de bouwplannen van Hotels van Oranje. Zonder deze bereidheid zal iedere poging van een bemiddelaar onsuccesvol zijn. Het college moet nog reageren op het verzoek voor het instellen van een bemiddelaar.  

Bommen en granaten onder Wantveld

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Het deel van het Wantveld vlak bij Groot Hoogwaak ligt bezaaid met bommen en granaten. Ze liggen nu weliswaar veilig onder de grond, maar het spul uit de tweede wereldoorlog moet wel verwijderd worden, voordat de nieuwbouwwerkzaamheden voor Groot Hoogwaak kunnen beginnen. Een professioneel bedrijf wordt ingeschakeld om dit spul te verwijderen. De verwachting is, dat dit kan gebeuren in de maanden oktober en november. Het verwijderen van deze munitie is noodzakelijk, want anders is er geen bouwbedrijf dat aan de nieuwbouwklus wil beginnen.

Burgemeester Jan Rijpstra: 'Als je wilt bouwen voor de uitbreiding van Groot Hoogwaak en de ontwikkeling van het Wantveld, moet je wel weten waar je op gaat bouwen.' Daarom is de grond onderzocht met behulp van oude foto's en veel archiefmateriaal. Hieruit blijkt ontegenzeglijk, dat er munitie onder de grond ligt. En dat is niet zo verwonderlijk, want Noordwijk werd, als onderdeel van de Atlantic wall, tijdens de tweede wereldoorlog volop gebombardeerd door de geallieerden. En onder die bommen zaten behoorlijk wat blindgangers, die ruim zeventig jaar na dato nog altijd levensgevaarlijk kunnen zijn.

Een ambtenaar informeert, dat het hele Wantveld na de tweede wereldoorlog geëgaliseerd werd. De granaten en bommen, waaronder mogelijk ook 500-ponders, liggen daar ook nog altijd. En dan vooral op het deel op de kop van het Wantveld, waar de eerste bouwactiviteiten verricht worden voor Groot Hoogwaak. Het gaat in totaal om 3000 m2, tegen de Duinapartementen van Groot Hoogwaak aan. Maar ook enkele meters terug bij de loopgraven bevindt zich dit gevaarlijke spul.

Het gemeentebestuur hoopte in eerste instantie dat het Wantveld al vóór Pasen bom- en munitievrij gemaakt zou kunnen worden. Maar de aanbesteding moet nog plaatsvinden, dus nu ziet het er naar uit dat het verwijderingswerk in de maanden oktober en november van dit jaar zullen gebeuren. Hiervoor moeten 3000 m2 aan stenen verwijderd worden; dat is een omvang van een half voetbalveld. Tegelijkertijd met het zoeken en ontmantelen van de bodem (tot 4,5 meter diep de grond in), gaan archeologen aan de slag om uit te zoeken of er nog historisch waardevolle objecten in de grond zitten. En dat zou zo maar kunnen, omdat er zich mogelijk ooit Romeinse nederzettingen bevonden op de plek waar nu Noordwijk ligt. 'Het zou leuk zijn als we het nodige vinden van die Romeinse nederzettingen', lacht Rijpstra.


De kosten van de verwijdering van het explosieve materiaal worden geschat op 112.000 euro. 70% van dit bedrag wordt vergoed door de rijksoverheid. De komende maanden gaan ambtenaren heel Noordwijk in kaart brengen om te kijken of op andere aankomende bouwterreinen ook bommen en granaten liggen. Dan gaat het onder meer om het binnengebied Noordwijk Zee, Santa Maria, de Maarten Kruit, Jan Kroonsplein.  

Ondernemers Hotels van Oranje balen van handelwijze gemeentebestuur

NOORDWIJK – Het geduld van Mol en De Boer, eigenaren van de Hotels van Oranje, met het gemeentebestuur is schoon op. In een open brief aan de burgemeester en wethouders van het dorp beschuldigen de twee ondernemers het college er van dat zij 'beschadigende insinuaties' heeft geuit. Maar volgens de beiden weigeren het college en de ambtenaren om te reageren op vragen. Ook is het al vier maanden geleden sinds een laatste gesprek is geweest tussen de hoteldirectie en een gemeentelijk woordvoerder. Een bijeenkomst op 18 november is kort tevoren afgezegd door de gemeente, zonder dat een nieuwe datum is vastgesteld.


Maar de ondernemers, die ruim 32 miljoen euro willen investeren in onder meer nieuwe hotelkamers en daarnaast honderd appartementen willen bouwen om de kosten hiervoor terug te verdienen, geven niet op. Ze willen een presentatie geven aan de gemeenteraadsleden en vragen hiervoor minimaal 45 minuten van de raadsvergadertijd. Het liefst hadden ze deze presentatie al gegeven in januari, maar burgemeester Jan Rijpstra overtuigde de politici er onlangs van, dat dit moet worden uitgesteld tot maart. Mol en De Boer: 'Wij betreuren het dat op grond van deze onjuiste informatie de geplande presentatie van 7 januari is geschrapt en dat dit niet eerder dan 3 maart kan plaatsvinden. Wij begrijpen niet dat, gezien de eerder gemaakte afspraken en onze bereidheid om tientallen miljoenen te investeren in de congresbadplaats Noordwijk, op deze wijze met ondernemers wordt omgegaan door dit College.'

Zwembad BinnenZee niet 'Veilig en Schoon'

NOORDWIJK – Het zwembad BinnenZee heeft na twee jaar nog altijd niet het keurmerk 'Veilig en Schoon' binnen gehaald. Dit ondanks de toezegging van het college van burgemeester en wethouders, dat dit binnen een jaar na de opening zou gebeuren. Gemeenteraadslid Stephanie van den Bergh (LSNZ) stelt hier vragen over aan het gemeentebestuur.

Zo laat Van den Bergh onder meer weten: 'In het contract tussen de gemeente Noordwijk en de exploitant van zwembad Binnenzee, Sportfondsen, staat beschreven dat door het zwembad binnen 1 jaar na de start (mei 2014) het keurmerk “Veilig en Schoon” moet worden behaald.' Een blik op de website van de Stichting Zwembadkeur maakt duidelijk, dat BinnenZee helemaal niet op een lijst staat met zwembaden in Nederland die het keurmerk hebben behaald.'


Het LSNZ-raadslid wil daarom weten, waarom er nog geen keuring voor het keurmerk 'Veilig en Schoon' heeft plaatsgevonden. Deze aanvraag is namelijk nog niet eens ingediend, zo weet Van den Bergh te melden. 'Wanneer verwacht u het keurmerk “Veilig en Schoon” te behalen? Of wanneer zal er op zijn minst een aanvraag tot keuring gedaan worden?' Ook wil ze weten, wat de consequenties zijn nu er niet is voldaan aan de afspraak dat het keurmerk binnen één jaar behaald zou worden. Van den Bergh wil 'per direct' antwoord hebben op deze vragen. Maar een reactie van het collegebestuur was op het moment van het ter perse gaan van deze krant nog niet ontvangen.

Droom verkabeling valt in duigen

OEGSTGEEST – Het leek zo mooi te zijn; het dorp zou gratis een experimentele supergeleidende ondergrondse kabel krijgen. Wethouder Jos Roeffen kondigde enkele maanden geleden vol trots aan, dat Oegstgeest hier voor in de race was. En hij zou alles doen om te proberen deze kabel binnen te slepen. Maar nu blijkt, dat de gemeente tóch nog veel geld moet betalen, als ze deze supergeleidende kabel onder de eigen grond wil hebben. En daarmee valt de droom in duigen, want dat geld heeft de gemeente niet.


De gemeente moet namelijk 25% van de kosten op zich nemen en omdat de supergeleidende kabel drie keer zoveel kost als een gewone ondergrondse kabel, is het voor het armlastige Oegstgeest niet mogelijk om hiervoor in de portemonnee te grijpen. Een gemeentelijk woordvoerder kan geen inhoudelijke reactie geven op dit slechte nieuws.  

Annelies Griekspoor en Cok van Steijn winnen bij kuipzwammen

JOEP DERKSEN

VOORHOUT – Twee debutanten sleepten zaterdag 23 januari de prijzen weg bij het kuipzwammen. Cok van Steijn won de publieksprijs met 112 stemmen en Annelies Griekspoor sleepte de juryprijs in de wacht. Voor een uitverkochte zaal gingen de Bekende Voorhouters als vanouds weer over de tong. En wie niet genoemd werd, had zich het afgelopen jaar onvoldoende onderscheiden!

Het verdwijnen van weer enkele winkels uit de Hoofdstraat was voor een groot deel van de zes zwammers een 'dankbaar' onderwerp. Maar ook spraken ze volop over wat er nog wél in deze 'winkelstraat' zit: 'We hebben drie snackbarren, 2 pizzeria's, 2 chinezen, een pannenkoekrestaurant, Cheers, het Alternatief, Ons Genoegen en een vlaaientent', constateerde Rene van der Horst. En Jan Regeer ging hier overheen: 'Er is geen behoefte aan een lingeriezaak; je mag blij zijn dat je je dikke reet in een onderbroek van de Zeeman krijgt!' Hij hield een pleidooi voor alle volslanke mensen: 'Ik ben niet dik, maar makkelijk zichtbaar. Zwellingen moet je bestrijden met ijs, zeggen ze, maar het helpt geen meter.'

Annelies Griekspoor kwam op als Medium Marieke, waarbij ze refereerde aan kuipzwamlegende Ferrie Knop. Ze vond het een goed idee, dat Jos Hoek fysiotherapeut wordt: 'Al die klanten van Hoek Boek moesten hun nek scheef houden om de titels van de boeken te lezen!' Ook feliciteerde ze Kleintje Pils met hun donatie van het Jacoba van Beierenfonds: 'Nou kunnen jullie je eigen boeken kopen!' Over wethouder Bas Brekelmans: 'Die heeft een steel! Als hij op zijn rug zwemt, moet de brug open!'

De winnaar van de publieksprijs complimenteerde Marleen van Leeuwen over het ontvangen van de Zilveren Barensteel: 'Ze vloog er meteen mee weg!' Cok van Steijn kwam op onder begeleiding van de muziek 'Tulpen uit Amsterdam' en hij maakte met zijn zwam gebruik van de gelegenheid om zijn Leidse roots publiekelijk uit te wissen. Hij riep iedereen op om de Voorhoutse vlag uit te hangen, maar wat hem betreft hoefde dat vanwege het grote rode kruis er op, maar eens per maand te gebeuren. Van Steijn was ook slachtoffer van diefstal. Bij zijn bloemenkraampje had hij een bordje geplaatst met de tekst: 'Ik ben er niet altijd bij, maar Hij ziet alles?' De bloemen bleven staan, maar het bordje werd gestolen. Van Steijn: 'En Hij zegt niet wie het gedaan heeft!'

Dennis Floor was ook een debutantzwammer: 'Ik zei met teveel bier op, dat ik in de ton wilde staan en nu sta ik hier met te weinig bier. Hij onderscheidde zich met oneliners: 'Hoe komt Ben Schoenmaker aan zijn klanten? Hij heeft ze zelf gestrikt! Jeroen Schulte heeft zijn zaak gefixedit. John Voordouw heeft als slager weer een keur aan vlees.' Ook hij prees Kleintje Pils voor de waarderingsprijs, maar vond wel: 'Ik heb liever een grote pils.' Hij sloot zijn zwam af met zijn eigen versie van het Voorhouts volkslied: 'Voorhout mooi, tussen land en zooi.'

Ook bij Stephan Hoogink kwamen Bekende Voorhouters als John Voordouw, Ruud Neuteboom en Bert Pilaszek voorbij. De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie beviel Hoogink niet: 'We moesten daar 7up zuipen van de burgemeester!' En van Rene van der Horst mag visboer Wim Klok op dichtcursus, want zijn dagelijkse winkelspreuken zijn voor verbetering vatbaar: 'Als het bewolkt is, gaat het misschien regenen' en: 'Al is een vis dood, wij verkopen hem graag'.

Jan Regeer was de laatste zwammer. Hij mocht zijn echte koninklijke onderscheiding niet dragen, dus droeg hij een 'lintje' dat zijn vrouw gemaakt had. Het komende jaar wil hij veel geld verdienen met zijn idee, de antikapzaak 'Kappe Noú'. Regeer: 'Onder het genot van een lekker stukje muziek kun je heerlijk je haar laten groeien. Of bij het kijken van een filmpje je baard laten staan.'


Dit jaar mochten voor het eerst weer álle aanwezigen hun stem uitbrengen voor de publieksprijs, die Cok van Steijn won. En Annelies Griekspoor was dolblij met haar eerste plaats die toegekend was door de jury.

Hockeyclub verbijsterd over handelwijze Stephan V.

VOORHOUT – Stephan V, de voormalige coach en trainer van MHC Voorhout heeft stiekem opnames gemaakt van omkledende jeugdspelertjes in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Hij gebruikte hiervoor waarschijnlijk een camerapen. Dit vermoedt het Openbaar Ministerie na bestudering van de bewegende beelden. Zo'n zestig leden, waaronder een hoop bezorgde ouders, bezochten donderdag 21 januari een inderhaast georganiseerde informatieavond.

Niemand had ooit een vermoeden, dat Stephan V zich met dit soort activiteiten bezig zou houden. In de elf jaar dat hij vrijwilliger is geweest, heeft hij zijn omgeving rustig kunnen bedotten. Slechts één keer moest hij op het matje komen van het hockeybestuur. Als onderdeel van een 1 april grap liet hij de hockeyers van zijn team poedelen in een plastic badje, dat voor die gelegenheid in de kleedkamer was klaargezet. Achteraf laat een aantal ouders van kinderen uit zijn team weten, dat ze vonden dat hij de jongens 'wel erg vaak' mee nam naar het zwembad in Katwijk. Dit deed Stephan V. 'als teambuilding'.

Ook ging Stephan V. vrijwel ieder jaar mee als begeleider tijdens het hockeykamp. Daar kreeg hij de kans om honderden foto's, maar ook filmpjes van kinderen te maken. Ook als die kinderen bijvoorbeeld de sloot in sprongen. Ewout Braggaar is voorzitter van de hockeyclub en hij laat weten dat het bestuur 'geen enkel vermoeden' had van de activiteiten van Stephan V. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de man, die aangeklaagd is voor illegale activiteiten met een jongen uit Wassenaar. Stephan V. gaf bij dit gesprek toe, dat hij ook twee andere filmpjes gemaakt heeft van hockeyjongens, maar hij zou die filmpjes weer verwijderd hebben van zijn computer.


Braggaar waarschuwt voor het ontstaan van een angstcultuur op de hockeyclub. Hij roept de ouders op om niet argwanend naar elkaar te gaan kijken. 'Er kunnen langs de lijn van het hockeyveld dus gewoon foto's gemaakt worden van kinderen.'

'Ik maak mij zorgen'

VOORHOUT – Het nieuws dat een trainer/coach stiekem filmopnames heeft gemaakt van jeugdleden van de Mixed Hockeyclub Voorhout is bij de club ingeslagen als een bom. Voorzitter Ewout Braggaar heeft de leden op het hart gedrukt om niet met de pers te praten. En daar wordt gehoor aan gegeven.

'Als ouder van een hockeyende zoon maak ik mij zorgen', zo laat een moeder toch weten. Met de afkorting 'Stefan V.' is het voor veel leden al direct duidelijk, wie hier mee bedoelt wordt. En de onrustige gevoelens kruipen omhoog bij de ouders van de kinderen die hockeytraining van hem hebben gekregen. 'Dit is geen prettig bericht', concludeert een andere moeder.

Medewerkers gemeente beter beschermd

KAAG EN BRAASSEM – De medewerkers op het gemeentehuis voelen zich voortaan een stuk veiliger. Hoewel de meeste bezoekers zich voorbeeldig gedragen, zijn er af en toe ook mensen die hun woede niet kunnen bedwingen en in niet mis te verstane bewoordingen hun mening geven. Tot nu toe is het nooit uit de hand gelopen, maar toch zijn maatregelen genomen. Om de hele balie zijn stevige buizen geplaatst, zodat ongewenste bezoekers niet zo maar in eén keer over de balie heen kunnen wippen. Ook zijn er deuren geplaatst aan de zijkanten van de balie, waardoor het onmogelijk is geworden om via die kant het domein van de gemeentelijk medewerkers binnen te dringen.

Mona Keijzer bezoekt Rijpwetering

KAAG EN BRAASSEM – Het aantal vrouwen in de fractie en het bestuur van het CDA loopt sterk terug. Om meer vrouwen te interesseren voor de politiek, komt op vrijdag 19 februari Mona Keijzer, CDA-Tweede Kamerlid, naar Rijpwetering. Zij zal die dag vanaf 13:30 uur in De Vergulde Vos (Koppoellaan 22) een high tea hebben met geïnteresseerde inwoners. Tijdens deze high tea is het voornaamste onderwerp 'Vrouwen en politiek'.

Namens het CDA laat Anja de Rijk weten: 'CDA Kaag en Braassem ziet een terugloop van vrouwen in de fractie en het bestuur betreurt dit. Een goede balans tussen mannen en vrouwen is wenselijk en om dit te bereiken zal hier de komende jaren een aantal activiteiten voor worden georganiseerd. We komen graag in contact met inwoners om hun expertise in te zetten. Zo komen we tot de beste besluiten voor onze gemeente.'Opgeven voor de high tea kan tot 10 februari bij Anja de Rijk, telefoonnummer; 0172-508151 of E: pr.cda.kaagenbraassem@gmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Nieuwe pachter Alkeburcht

KAAG EN BRAASSEM – Ed van der Voet, pachter van de Alkeburcht, wordt bedankt voor zijn diensten. Nadat hij zelf aankondigde te stoppen met zijn activiteiten probeerde de gemeente hem volgens Henk Hoek nog op andere gedachten te brengen. Dat was tevergeefs, dus heeft de gemeente vorige week een nieuwe pachter aangetrokken.


Het evenementenbureau HS Events uit Roelofarendsveen zal in ieder geval het komende half jaar als pachter optreden voor de Alkeburcht. In die tijd gaat de gemeente op zoek naar een organisatie die een langjarig pachtcontract wil afsluiten. Hoek laat weten, dat continuïteit van de activiteiten in de Alkeburcht belangrijk is. 'Daarom is de gemeente direct op zoek gegaan naar een nieuwe pachter.'

Schoonderwoerd grijpt naast prijs

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Floris Schoonderwoerd verloor donderdag 21 januari de strijd om 'Beste jonge bestuurder van Nederland' te worden. Hij moest het afleggen tegen Eelco Eerenberg, wethouder in Enschede en wethouder Jelle Beemsterboer uit Schagen. Eerenberg onderscheidde zich van de overige bestuurders in Nederland door zijn 'heldere manier van communiceren en de snelheid waarmee hij geschilpunten uit een dossier haalt en partijen bij elkaar brengt', zo werd gesteld tijdens de uitreiking. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is voor de tweede achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste lokale bestuurder van Nederland.

Gemeente eist recht van overgang

LISSE – De bewoners van het huis aan de Achterweg 22 moeten van de gemeente maatregelen nemen, zodat alle inwoners van Lisse gebruik kunnen maken van een looppad naast hun deur. Dit maakte burgemeester Lies Spruit dinsdag 19 januari bekend.

Voordat het echtpaar de woning had gekocht, lag er op dit stuk grond al een recht van overpad. Maar de huiseigenaren vinden, dat het voor veel mensen niet noodzakelijk is om juist deze route langs hun huis te nemen. Daarom hebben ze houten paaltjes met ijzerdraag aan de voor- en achterzijde van het 'overpad-terrein' geplaatst. Deze moeten van de gemeente verwijderd worden. En het door de bewoners aangelegde gazon moet weer veranderd worden in een looppad. Bovendien moet het echtpaar een 'erfafscheiding', zoals een haag plaatsen. Zo ontstaat er weer een scheiding tussen het overpad-terrein en de eigen tuin. Als de huiseigenaren dat niet doen, moeten ze per week 1.000 euro betalen, met een maximumbedrag van 15.000 euro.


Spruit stelt: 'Dit is de situatie zoals die nageleefd dient te worden. We hebben heel lang geprobeerd met allerlei partijen te praten maar dat lost het niet op. De situatie bleef onduidelijk omdat partijen elkaar niet konden vinden. Je moet als gemeente een besluit nemen om duidelijkheid te verkrijgen. We hebben heel lang gesproken met verschillende partijen, maar we hadden al een keer een voorgenomen plan voor een dwangsom. Op een gegeven moment moet je doen wat je hebt voorgenomen.'

Kantoren staan massaal leeg

LISSE – De leegstand van kantoren is in deze gemeente opgelopen van 4% naar ruim 43%. Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) meldde dit alarmerende bericht woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Gemiddeld staan in de regio Holland Rijnland slechts 14% van de kantoren leeg. Lisse staat met dit percentage onderaan in de regio. Slootbeek riep het college van burgemeester en wethouders op om actie te ondernemen: 'Wat is het college van plan om er mee te gaan doen? Het is onvoorstelbaar dat we er zo slecht voor staan. Het is onze eer te na en we moeten er mee aan de bak.'

Oproep om te klagen

LISSE – Fractievoorzitter Wim Slootbeek deed woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën een oproep richting de inwoners. Hij ziet graag dat ze het bij de gemeente melden als ze last hebben van meeuwen. Slootbeek reageerde hierbij op een ambtelijk bericht, dat er geen enkele inwoner is geweest die klaagde over de meeuwen. Hij stelde: 'Als je geen klachten ontvangt, wordt het lastig om je als gemeente ergens op te baseren. Over een maand of twee begint de lente weer. Lissers zijn niet zulke klagers, maar ik doe een oproep om dat wel te doen.'

Vuurwerkschade valt mee

LISSE – Net als vorig jaar viel ook deze nieuwjaarswisseling de vuurwerkschade mee. Dit liet burgemeester Lies Spruit woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten naar aanleiding van een vraag van fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie). Spruit stelde: 'De oudejaarsdagen en nachten verlopen steeds rustiger, kijkend naar de afgelopen vijf jaar. De gemeentelijke schade is niet hoger dan 10.000 euro en dat is heel weinig.' Wel liet ze weten dat schade aan particuliere eigendommen niet meegenomen zijn in dit bedrag.

Muzikaal Italiaans optreden

LISSE – Het Symfonieorkest Bloembollenstreek geeft zaterdag 23 april een optreden samen met het Italiaans koor La Settima Nota (onder leiding van Massimo Paffi). Dit is onderdeel van een uitwisselingsproject; het symfonieorkest bezocht vorig jaar Rome en dit jaar komt het koor dus naar Lisse.


De koorleden en het orkest worden vrijdag 22 april hartelijk ontvangen in het gemeentehuis van Lisse. Hierna volgt een kort buitenoptreden op de corsomarkt. Maar het belangrijkste optreden vindt de dag daarna plaats in het Huis van Cultuur Floralis (Floralisplein 69). Het muzikale thema tijdens dit optreden is, hoe kan het ook ander: Italië. Werken van Franz Schubert, Felix Mendelssohn en Jules Benedict worden ten gehore gebracht. Het concert begint op 23 april om 20:15 uur. Kaartjes zijn in de voorverkoop beschikbaar voor 10 euro.

Nieuwe prioriteiten handhaving

JOEP DERKSEN

LISSE – De gemeente richt zich waar het gaat om de veiligheid de komende jaren op een viertal prioriteiten. Het gaat dan om: Jeugd, alcohol en drugs, Zorg en veiligheid, Handhavingsprioriteiten en Georganiseerde criminaliteit. Deze mededeling deed burgemeester Lies Spruit dinsdag 19 januari.

'Eens in de drie jaar moet de gemeenteraad de nieuwe prioriteiten van het veiligheidsbeleid vaststellen', zo liet Spruit weten. Enkele oude prioriteiten komen op het tweede plan te staan. Dan gaat het onder meer om evenementen en veiligheidsmaatregelen tegen woninginbraken. Spruit: 'Dat komt wel voor, maar is niet erger dan elders.'

Maar waar het gaat om de veiligheid voor de jeugd, wil de gemeente extra activiteiten opzetten. 'We proberen een verdiepingsslag te maken waar het gaat om drugsgebruik. Uit politiecijfers blijkt, dat kinderen in Lisse minder drugs gebruiken dan elders. Maar we gaan dat verder uitzoeken of dat ook zo is. We denken niet dat extacyteelt veel voorkomt, maar we moeten wel onze ogen open houden. We willen een waterbedeffect voorkomen. Dus als er ergens een wietplantage wordt gezien en leeggehaald, dan vinden we dat de eigenaar beter had moeten opletten. Het gevolg is dat dit pand een half jaar gesloten wordt.'


Ook gaat de gemeente zich extra bezig houden met zorg en veiligheid. Spruit: 'Steeds meer mensen die anders in een instelling woonden, moeten thuis blijven wonen. Daar is op zich niets mis mee. Maar op gegeven moment merk je dat mensen die thuis wonen toch amok maken in de omgeving. We moeten hier extra aandacht aan besteden om dat weer zo goed mogelijk te regelen.' De inzet van een 'psychoambulance' (een ambulance voor mensen met psychische problemen, JD) wordt overwogen. Ook wordt in kaart gebracht waar kwetsbare inwoners wonen. Een andere prioriteit is de zogeheten 'Ondermijning'. De onderwereld gebruikt het zwart verdiende geld om hiermee woningen en legale activiteiten te financieren. Om dat tegen te gaan, wil de gemeente samenwerken met allerlei instanties.  

Raad moet zich uitlaten over koopzondagen

JOEP DERKSEN

LISSE – De gemeenteraad gaat zich binnenkort uitspreken of de huidige regeling van zondagsopenstelling ook blijft bestaan. Dit is het gevolg van een coalitieafspraak die in 2014 gemaakt is. De SGP/ChristenUnie wil als coalitiepartner, dat de koopzondagen heroverwogen zouden worden. Het onderzoeksbureau I&O Research heeft onderzocht hoe succesvol de koopzondagen zijn. Het blijkt, dat door tegenwerking van een minderheid van de winkeliers, de koopzondagen niet zo succesvol zijn als had gekund.

Inwoners van Lisse en bezoekers uit omliggende gemeenten zijn over het algemeen zeer positief over de koopzondagen. Bijna driekwart van de Lissenaren gaat op zondag wel eens winkelen en/of boodschappen doen. Lissenaren bezoeken de koopzondag voornamelijk gericht omdat ze iets nodig hebben of omdat ze op andere dagen minder tijd hebben. Volgens het onderzoek wordt 'gezellig winkelen' minder vaak genoemd. 'Dit hangt mogelijk mede samen met het verschil in openingsfrequentie van enkele supermarkten (elke zondag) en winkels in het centrum van Lisse (eens per maand).' Hoewel alle winkels iedere zondag open mogen zijn, is er in de praktijk alleen op de laatste zondag van iedere maand een koopzondag in Lisse. Maar ondernemers die hechten aan de christelijke rustdag weigeren hun collega-ondernemers te steunen om zo meer bezoekers naar het centrum te trekken.

Ruim tweederde van de winkeliers die aan het onderzoek hebben deelgenomen, maakt gebruik van de mogelijkheid om open te gaan op zondag. Ook is de grootste groep winkeliers tevreden over het aantal zondagen dat ze hun winkel mogen openen. Opvallend is dat zelfstandige winkeliers die op zondag open zijn, wel positiever zijn over hun algemene ervaring met de zondagopenstelling van hun winkel dan de winkeliers van ketenwinkels. Mogelijke verklaring hiervoor is dat de ketenwinkels graag meer collectiviteit in de openstelling en minder versnippering zien. De supermarkten zijn echter iedere zondag open en worden ook goed bezocht. Bijna de helft van alle ondernemers die op de zondag de deur open doen, noteert een omzetstijging en vindt dat hiermee een betere service wordt gegeven aan de consumenten. Maar een ongeveer even groot aantal stelt dat hun omzet niet omhoog gaat.Wethouder Cees Ruigrok stelde dinsdag 19 januari: 'Naar aanleiding van deze enquete willen we de raad voorstellen om over de koopzondagen te debatteren met drie stellingen: Voortzetten van de huidige situatie, Het aantal zondagen beperken en Niet langer toestaan dat winkels niet langer op zondag open gaan.' Geen enkele partij is hierbij gebonden aan een coalitieakkoord. De gemeenteraadsleden zijn vrij om iets over dit onderwerp te vinden.  

Toch nog een terras bij Floraliscafé

LISSE – Het Grand café Cineac (Floralisplein 1) krijgt geen vergunning voor een terras aan de voorgevel van 'Huis van Cultuur' Floralis. Maar het college van burgemeester en wethouders maakt het daarentegen wél mogelijk voor de uitbater om een terras te hebben. De laad- en losplaats mag als terras gebruikt worden.


Het gevraagde terras dat grenst aan de voorgevel is niet passend op de locatie in verband met verkeersveiligheid. Zo blokkeert die terraslocatie de doorgang op de voetgangersstrook en de rijbaan. Ook overschrijdt dat terras de strook ten behoeve van in- en uitparkeren, waardoor ongeveer zes parkeerplaatsen niet bruikbaar zijn. Ook is op die locatie een brandkraan aanwezig. Het college stelt dus een andere locatie voor; de De laad- en losplaats. Deze plek wordt ongeveer zes keer per jaar gebruikt om spullen af te leveren of op te halen met betrekking tot het theater. De horeca-ondernemer moet wel een mobiele terrasafscheiding plaatsen, om de overlast voor de buren te verminderen.

'Schaf nieuwe vergadermanier af'

NOORDWIJK – De nieuwe manier van vergaderen, die de gemeenteraad vorig jaar invoerde, bevalt totaal niet. Enkele maanden geleden zegde het gemeenteraadslid Van Egmond haar raadslidmaatschap al op, omdat ze de intensieve manier van vergaderen niet meer kon combineren met haar gezin en werk. Maar ook andere politici balen er hartgrondig van.


Tot nog toe bleef deze kritiek binnenskamers, maar nu lijken de geesten toch rijp te zijn om voor het vergaderen terug te gaan naar het oude systeem. In een bericht laat het bestuur van de VVD weten: 'We hopen dit jaar de nieuwe manier van vergaderen achter ons te laten. Er zou méér ruimte zijn voor inspraak door inwoners, meer ruimte voor onderlinge discussie en een minder hoge vergaderdruk. Maar alle drie de voordelen blijken tegengesteld plaats te vinden. Er is minder inspraak waar te nemen, er bestaat in de raad nauwelijks nog een discussie en de vergaderdruk is juist hoger geworden.' De VVD wil terug naar de oude vergaderwijze. 'Dit experiment is wat ons betreft mislukt.'

VVD probeert fusie af te wenden

NOORDWIJK – Als de plaatselijke VVD-afdeling niet heel snel groeit tot 120 leden, dan moet de VVD-Noordwijk samengaan met een of meerdere VVD-afdelingen in de regio. En daar heeft het bestuur van deze partij helemaal geen zin in. Daarom worden de bestaande leden opgeroepen om ook andere mensen lid te laten worden van de club, zodat het huidige aantal van 110 leden opgeschroeft kan worden tot boven de 120. Het gemeentebestuur tipt haar huidige leden ook, dat hun partners met 50% korting lid kunnen worden.  

Vragen over vernieuwbouw

LISSE – De financiële problemen van het PCPO zorgt voor onrust bij de politiek. Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 20 januari riepen enkele partijen wethouder Adri de Roon (D66) op om meer informatie te krijgen over de stand van zaken. De gemeenteraad wordt gevraagd om volgende week in te stemmen met een budget, zodat de Rembrandtschool kan 'vernieuwbouwen'. Maar de politici willen zekerheid hebben, dat dit geld niet voor andere zaken gebruikt wordt. Bovendien moet het college het vertrouwen hebben dat een herstelplan ook goede kans van slagen heeft. De Roon zegde toe om meer informatie te vragen aan de interim-manager van de PCPO over het herstelplan.

Wethouder houdt vinger aan de pols

LISSE – De leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur riepen wethouder Cees Ruigrok donderdag 21 januari op om de vinger aan de pols te houden bij het plan Kanaalstraat 33/Van de Veldstraat 2 en 2A. Onlangs veegde de Raad van State dit bouwplan van tafel, terwijl de gemeenteraad het al goedgekeurd had. De omwonenden hebben aangegeven niet tegen een nieuwbouwplan te zijn, maar ze willen wel betrokken worden bij de planvorming. De commissieleden steunden deze denkwijze en riepen Ruigrok op om hierover met de initiatiefnemer voor dit bouwplan contact op te nemen. De wethouder zegde dit toe.

Rioolheffing stijgt met ruim 30%

LISSE – De rioolheffing gaat dit jaar met meer dan 30% omhoog. Betaalden huishoudens vorig jaar nog 191,04 euro aan rioolheffing; dit jaar gaat dat bedrag omhoog naar 254,88 euro. De leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur gaven donderdag 21 januari aan, hier geen bezwaren tegen te hebben. Dat bleek bij de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2017. De kosten stijgen zo hard, omdat de komende jaren moet worden geïnvesteerd in het scheiden van het regenwater met het rioolwater. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet weten, dat de afschrijvingstermijn van de buizen verlengd wordt van dertig naar vijftig jaar. Op die manier kan per jaar bespaard worden op de kosten.  

Parkeerboetes gelden nu ook voor Oost-Europeanen

LISSE – Sinds 1 januari worden ook foutparkerende Oost-Europeanen bekeurd door de boa's. Deze mededeling kon wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) donderdag 21 januari doen tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Tot nu toe was het zo, dat deze mensen geen angst hoefden te hebben voor een bon op hun autoruit, omdat het innen van die boete nagenoeg onmogelijk was. Maar sinds het begin van dit jaar zijn hierover afspraken gemaakt tussen Nederland en andere landen. En dus hebben de boa's opdracht gekregen om voortaan niet alleen auto's met een geel kenteken, maar ook met witte kentekens te bekeuren, zo liet Nieuwenhuis weten.  

Informatieavond over vliegtuigoverlast

LISSE – De gemeente organiseert in februari of maart een informatieavond over geluidsoverlast van vliegtuigen. Oorspronkelijk zou dit al in 2015 gebeuren, maar het is uitgesteld. Volgens wethouder Cees Ruigrok komt dit, omdat de gegevens over het lawaai van passerende vliegtuigen pas binnenkort bekend worden. En dan gaat het alleen nog maar om de eerste helft van 2015. Zodra die meetgegevens bekend zijn, wordt een datum geprikt voor de informatieavond. Dit liet Ruigrok weten tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 21 januari.  

Plannen voor opvang statushouders

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders verwacht het eerstkomende half jaar geen problemen met de opvang van statushouders. Dit liet wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) woensdag 20 januari weten naar aanleiding van een vraag van commissielid Michael van der Laan (Nieuw Lisse). Nieuwenhuis verwacht dat het gaat lukken om 27 statushouders onderdak te verstrekken. Het aantal voormalige vluchtelingen dat in de tweede helft van 2016 toebedeeld wordt aan Lisse is nog niet bekend. De wethouder informeerde de commissieleden, dat het college bezig is met plannen voor extra maatregelen 'als de getallen (van statushouders, red.) hoger worden.'

Gemeente organiseert Mantelzorgavond

LISSE – De gemeente gaat een avond organiseren voor en met mantelzorgers. Doel van die avond is, om er achter te komen waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) stelde dit woensdag 20 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën voor. Het idee werd dankbaar opgepikt door wethouder Adri de Roon.


Den Breejen stelde, dat mantelzorgers meer ondersteuning nodig hebben, dan enkel de jaarlijkse VVV-bonnen, die ze van de gemeente kunnen krijgen. 'Ze willen dat knelpunten opgelost worden.' Maar dan moeten de knelpunten wel bekend zijn en daar zou zo'n mantelzorgavond bij kunnen helpen. Mantelzorgers kunnen dan hun ervaringen voorleggen aan de politiek. De gemeente gaat zo'n avond dit jaar nog organiseren.

Geheimhouding Brug Poelgeest blijft politici achtervolgen

OEGSTGEEST – De gemeente moet openbaarheid van zaken geven over het onderwerp 'Brug Poelgeest'. Vorig jaar bepaalde de Commissie voor de Bezwaarschriften al, dat de door de gemeenteraad vastgestelde geheimhouding niet rechtsgeldig was. Toch hebben in december 2015 de raad en het college de handen ineen geslagen en zijn ze unaniem overeen gekomen om niets in de openbaarheid te zeggen of te vragen over dit onderwerp. Maar bezwaarmaker Frank Dankers laat het hier niet bij zitten.


Dankers stelt: 'Ik heb bezwaar aangetekend bij de Gemeenteraad, Mijns inziens is het besluit "in strijd met het recht" genomen. Immers, de geheimhouding bestond sinds eind maart niet meer en kon dus ook niet worden hersteld. Mijn bezwaar is doorverwezen naar de Commissie Bezwaarschriften en dat is dezelfde Commissie die geconstateerd heeft dat de geheimhoudingsprocedure in Oegstgeest niet goed is gevoerd. Dankers lacht: 'Dus dat wordt interessant!'

Trainer MHC Voorhout opgepakt voor seks met minderjarige

Filmpje van ontkledende hockeyspelers aangetroffen

VOORHOUT – Tegen een voormalig trainer en coach van de hockeyvereniging MHC Voorhout, Stephan V., is een celstraf van dertig maanden geëist voor seksueel misbruik van een minderjarige. Ook is er op zijn computer een filmpje aangetroffen van vijf jongens van de hockeyclub die zich aan het omkleden zijn. De zaak zorgt voor veel onrust bij de leden van de club.

Frans Zonneveld, woordvoerder OM Den Haag, laat weten over Stephan V.: 'Hij zit vast omdat hij met name verdacht wordt van seksueel misbruik van een minderjarige uit Wassenaar. Op 20 januari is de zitting geweest. Daarbij is dertig maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van tien jaar geëist. Hij heeft deze jongen via een chatroom benaderd.' De laptop, harde schijven en telefoon Van Stephan V. zijn doorzocht en daar is ook gedownloadde kinderporno op aangetroffen. Zonneveld: 'Er is ook een filmpje aangetroffen dat gemaakt is in een kleedkamer van een hockeyclub. Het zijn ontkledende jongens, maar niet volledig ontkleed. Het gaat om jongens die het tenue van de MHC Voorhout aan hebben. Zij zijn in de leeftijd tussen 11 en 16 jaar. Deze beelden an sich kwalificeren niet als kinderporno. Het enige feit dat Stephan V. ten laste wordt gelegd is het seksueel misbruik.' De uitspraak van deze zaak is over twee weken.
De voorzitter van de MHC Voorhout, Ewout Braggaar, laat weten: 'De politie en het Openbaar Ministerie hebben niet onderzocht wie de gefilmde jongens zijn. Dit is voor de strafzaak ook niet van belang. De beelden worden niet met ons gedeeld in verband met de privacy van de gefilmden en omdat het niet wenselijk is deze te verspreiden.' Braggaar vervolgt: 'Stephan heeft verklaard in dezelfde periode, twee andere filmpjes gemaakt te hebben van jongens die gingen douchen. Stephan heeft over deze filmpjes verklaard dat zij door hem zijn vernietigd. De politie heeft deze filmpjes niet aangetroffen. Uit het politieonderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat één van de filmpjes verspreid is. Stephan is medio 2015 gestopt met werkzaamheden voor onze club.'

De voorzitter besluit: 'Wij zijn als bestuur van MHC Voorhout erg geschrokken van het bovenstaande nieuws en beseffen ons dat de informatie in deze brief tot spanning en ongerustheid kan leiden. Bij de ouders van de hockeyende kinderen, maar ook bij de kinderen zelf.' Op donderdag 21 januari vanaf 19:00 uur is het bestuur van de hockeyclub in de kantine om vragen te beantwoorden.

28 januari 2016

Politieke ster Van der Laan rijst

LISSE – Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) maakt landelijk furore in haar partij. Woensdag 27 januari werd bekend dat zij gekozen is tot voorzitter van de landelijke D66 thema-afdeling 'Sport en Bewegen'.


In 2013 begon Van der Laan met haar lobby binnen de partij om deze afdeling op te richten. Ze vertelt hier over: 'Ik vind dat de maatschappelijke rol van sport en bewegen veel meer door de politiek erkend moet worden. Door de oprichting van deze afdeling krijgen sport en bewegen een unieke, formele status binnen D66 en kunnen we hierdoor direct invloed op het beleid uitoefenen.' Van der Laan weet al wat ze de komende maanden gaat doen: 'Ik wil de paragraaf sport en bewegen prominenter in het volgende verkiezingsprogramma van de Tweede Kamer krijgen.' Jeanet van der Laan, die er geen geheim van maakt een landelijke politieke carriere te ambiëren, blijft vooralsnog gewoon aan als fractievoorzitter van de lokale afdeling in Lisse.

27 januari 2016

Nieuwe pachter Alkeburcht

KAAG EN BRAASSEM – Ed van der Voet, pachter van de Alkeburcht, wordt bedankt voor zijn diensten. Nadat hij zelf aankondigde te stoppen met zijn activiteiten probeerde de gemeente hem volgens Henk Hoek nog op andere gedachten te brengen. Dat was tevergeefs, dus heeft de gemeente vorige week een nieuwe pachter aangetrokken.

Het evenementenbureau HS Events uit Roelofarendsveen zal in ieder geval het komende half jaar als pachter optreden voor de Alkeburcht. In die tijd gaat de gemeente op zoek naar een organisatie die een langjarig pachtcontract wil afsluiten. Hoek laat weten, dat continuïteit van de activiteiten in de Alkeburcht belangrijk is. 'Daarom is de gemeente direct op zoek gegaan naar een nieuwe pachter.'


21 januari 2016

Akkoord met bouwplan Leembruggenstraat

HILLEGOM – De gemeenteraad gaat de komende week akkoord met het bouwplan van woningbouwcorporatie Stek aan de Leembruggenstraat. Na het slopen van veertig sociale woningen, komen er nu zestien seniorenappartementen in de sociale sector (verdeeld over drie bouwlagen) en vijftien eengezinswoningen. Van deze eengezinswoningen vallen er zeven in de categorie 'sociaal' en de overige acht zijn koopwoningen voor de vrije markt.

Overigens kan Stek in 2026 de aanvraag indienen bij de gemeente om het stempel 'seniorenappartementen' te laten vallen, zo liet wethouder De Jong weten. Als dat gebeurt, dan heeft de gemeenteraad hier niets over te vertellen. Het college van burgemeester en wethouders kan tegen die tijd zelfstandig beslissen of ook jongere mensen gebruik kunnen maken van die appartementen.


Echte tegenstand tegen dit bouwplan was niet te bespeuren tijdens de commissievergadering van donderdag 14 januari. Wel riep commissielid Bosma (D66) op voor een betere wandelverbinding tussen dit terrein en zorgcentrum Bloemswaard, 'zodat mensen met rollators niet te hoeven hinkstapspringen'. De Jong liet weten, dat hier naar gekeken zal worden. De huurprijs van de nieuwe woningen wordt wel een stuk hoger dan de oude pandjes. Nu al is zeker dat die prijs niet onder de 450 euro komt te liggen, aldus de wethouder. 'De eerste indicatie is, dat het rond 600 euro zal zijn voor de woningen. De seniorenappartementen zullen iets lager in de huurprijs liggen.'

Uitspraak wethouder De Jong

HILLEGOM - 'Je moet niet hinkstapspringend door de Hoofdstraat omdat één of andere wapperende reclamezuil je tegemoet komt'. Wethouder Anne de Jong uit Hillegom laat weten, dat hij genoeg heeft van al te opvallende reclame-uitingen in het winkelcentrum. Hij gaat met het Koopcentrum Hillegom in overleg, zodat de winkeliers hun reclame-uitingen aanpassingen. 'Reclame moet niet storend zijn'.

Brede school dit jaar al klaar

HILLEGOM – De nieuwbouw van de brede school “Hilmare en Savioschool” (voor openbaar en speciaalonderwijs) moet eind dit jaar klaar zijn. Deze mededeling kregen de commissieleden woensdag 13 januari te horen tijdens een presentatie. Nadat de eerste aannemer failliet ging, heeft nu een collega ingestemd met het realiseren van dit gebouw. De kosten zijn weliswaar iets hoger geworden, maar passen nog altijd in het budget dat de gemeente had gereserveerd voor de realisatie van deze brede school.  

College overweegt aankoop De Drempel

HILLEGOM – Het college van burgemeester en wethouders overweegt om het pand De Drempel (bij de Jozefkerk) te kopen. Dit gebouw wordt gebruikt nu nog door Crescendo. Commissielid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) merkte tijdens de commissievergadering van woensdag 13 januari op, dat de ooit bloeiende vereniging flink is ingekrompen. 'Toen ze daar in gingen hadden ze erg veel leden. Dat zijn er inmiddels nog maar 28.'


In 2016 mag de gemeente dit pand aankopen, zo bevestigde wethouder Anne de Jong. 'We zijn met Crescendo in gesprek over de eventuele aankoop van het pand. De optie loopt op 1 juni af en voor die tijd moeten we laten weten of we tot aankoop overgaan. We laten een taxatie uitvoeren naar de waarde van het pand.'  

Nieuwe woningen voor statushouders en eigen inwoners

HILLEGOM – De politieke partijen willen niet, dat de komende jaren alle bestaande sociale woningen opgeëist worden door de statushouders. De gemeente is verplicht om deze voormalige asielzoekers een eigen woning te geven. In 2014 gold dat nog maar voor twintig mensen, maar voor dit jaar moet Hillegom al rekening houden met 56 mensen die permanent in het dorp komen wonen. Het college van burgemeester en wethouders krijgt de opdracht om extra sociale woningen te realiseren. Deze woningen moeten beschikbaar komen voor zowel de statushouders als de 'eigen' inwoners.

In de afgelopen jaren is het aantal asielzoekers dat een beter leven zoekt in Nederland meer dan verviervoudigd. Klopten er in 2013 nog 13.170 vluchtelingen aan bij het Centraal Orgaan Asielzoekers, vorig jaar waren dit al 54.224 mensen. Maar liefst 70% (ruim 37.000 mensen) hebben vervolgens een verblijfsvergunning gekregen. En deze personen worden over het land verdeeld, zodat ze, zodra ze een eigen woning hebben, desgewenst ook hun familieleden kunnen uitnodigen om naar Nederland te komen.

Het is dus absoluut noodzakelijk voor de gemeente om extra sociale woningen te realiseren, daar was de politiek het over eens. Wethouder Annechien Snuif ziet mogelijkheden in het gebruik maken van leegstaande panden. Ze wil met de eigenaren van die panden in gesprek om te kijken of deze panden bewoonbaar gemaakt kunnen worden. Tijdelijke woningen, die maar tien jaar mogen blijven staan, ziet Snuif niet zitten. 'Als je daar asielzoekers bij elkaar zet, is het niet goed voor de integratie en het draagvlak. Bovendien is het heel duur, want je moet er wel riolering en wegen aanleggen voor woningen die je na tien jaar weer moet afbreken.'

Ze was het eens met de wens van de raad om nieuwe sociale woningbouw te realiseren, die wordt ingezet voor zowel de statushouders als andere woningzoekenden. 'We willen in die leegstaande panden niet alleen statushouders, maar ook reguliere woningzoekenden zetten. Het kunnen gezinnen zijn, of een aantal alleenstaanden. We zoeken daar de juiste combinatie voor. We willen niet dat we één pand hebben met daarin vijf Syrische gezinnen. Dat is niet goed voor de integratie en ook niet voor het draagvlak in de samenleving.'


Toch is nog niet zeker of het de wethouder gaat lukken om voldoende leegstaande panden in te kunnen zetten. Dan moeten andere maatregelen genomen worden, aldus de wethouder. 'Als andere dingen niet gaan lukken, dan moet je wellicht toch wel kiezen voor tijdelijke woonunits.'

Onveiligheidsgevoel hoger

HILLEGOM – 'Hoe kan het dat volgens onderzoek in Hillegom ruim 7% bang is voor inbraak, terwijl dit gevoel er alleen maar is bij 0,8% in Lisse?' Deze vraag moest burgemeester Arie van Erk beantwoorden tijdens de commissievergadering van woensdag 13 januari. Hij liet weten, dat het qua inbraken in het dorp best wel beter gaat, dan een aantal jaren gelden. Van Erk: 'In Hillegom is het aantal inbraken wel ietsje hoger dan in Lisse, maar niet significant. Per wijk zijn er wel verschillen in Hillegom. Er is een daling te zien; het is 120 inbraken in één jaar geweest en het afgelopen jaar waren er circa 90 inbraken. Je zou (het percentage, JD) kunnen interpreteren dat in Lisse het veiligheidsgevoel hoger is. Maar we hebben geen geluiden dat mensen in Hillegom zich extra onrustig voelen.'

Raad moet beslissen over komst wandelpad

HILLEGOM – De gemeenteraad moet de komende week beslissen of er wel of geen 800 meter lang wandelpad komt langs de Noorderleidsevaart. Inspreekster Cozijn riep donderdag 14 januari tijdens de commissievergadering de politici op om dit college-idee niet door te laten gaan.

Ze deed deze uitspraak namens de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. 'Een verhard pad leggen van de Kalkovenbrug tot aan het pontje is nauwelijks zinvol. Het ligt niet in het zicht en kan nauwelijks onderhouden worden. Liefhebbers van de natuur lopen niet over gebaande paadjes die door de gemeente zijn bedacht; ze lopen waar ze willen lopen. De kwekers zullen het pad kapot rijden.' Een versteviging van de berm vond ze wel een goed plan.


Wethouder De Jong laat het aan de raad over om te bepalen of er wel of geen wandelpad komt langs dit deel van de Leidsevaart. Hij gebruikte het veiligheidsargument om te proberen de politici te overtuigen: 'Dat kan er zo uitgeschrapt worden, maar we hebben 'm er in laten staan vanwege de verkeersveiligheid. Mensen lopen op de weg, er wordt behoorlijk fors gereden en landbouwvoertuigen zorgen voor zuiging. Op dat stuk kun je op een wandelpad lopen.' De Jong kon al wel melden, dat de omwonenden vanaf de voltooiing van de werkzaamheden kunnen genieten van een betere internetverbinding.  

Veel kritiek op collegevoorstel waarderingssubsidie

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Wethouder Frits Roelfsema kreeg donderdag 14 januari veel kritische opmerkingen te horen over het collegevoorstel om de voorwaarden voor de waarderingssubsidies te veranderen. De commissieleden vonden grotendeels, dat de voorwaarden voor het toekennen van subsidies onduidelijker worden. In de gemeenteraadsvergadering wordt dit onderwerp verder besproken.

Alle verenigingen en stichtingen die in aanmerking willen komen voor een waarderingssubsidie, moeten minimaal 50 leden hebben. Maar voor de Al Ansaar stichting wordt een uitzondering gemaakt; zij hoeven maar aan te tonen dat dertig kinderen gebruik maken van hun dienstverlening voor huiswerkbegeleiding. Voor de categorie ‘Toneel, koren, overige podiumkunsten’ stelt het college voor geen bedrag per lid te gaan verstrekken, maar deze categorie een extra subsidie te geven van 500 euro per organisatie. Bovenop het basisbedrag van € 500,- betekent dit dus dat deze categorie recht heeft op een waarderingssubsidie van €1.000,- per organisatie, los van de omvang van het koor of de toneelvereniging.

De subsidie aan Vrienden van Oud Hillegom wordt vanaf 1 januari 2017 omgezet van waarderingssubsidie in een jaarlijkse subsidie waaraan een prestatie-eis zal worden verbonden, zo stelt het college voor. Fractievoorzitter Fred van Trigt (CDA) had zijn twijfels over dit collegevoorstel. 'De tarieven voor sportaccommodaties zijn nogal aan de hoge kant. Een kleine sportvereniging komt door deze nota in de problemen. Als wij ja zeggen tegen deze nota, zeggen we nee tegen deze vereniging.' Hij vroeg zich ook af of organisaties van buiten Hillegom, maar die wel activiteiten in Hillegom organiseren, nog in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie. Na lang aandringen kon Roelfsema dit bevestigen.


De wethouder kon de commissieleden niet overtuigen om het collegevoorstel klakkeloos over te nemen. Commissielid Grimbergen (BBH) liet weten: 'Verenigingen zijn het cement in de samenleving. We hebben het over een gedifferentieerd veld van groepen. Het veld wordt steeds mistiger. Het zit vol tegenstrijdigheden. Er wordt niet eerlijk gedeeld en verdeeld. De gemiddelde inwoner van Hillegom snapt er niets van. Ik neem het terug naar de fractie. We nemen in overweging om dit collegevoorstel af te wijzen.' Ook fractievoorzitter Ringelberg (VVD) stelde: 'We missen nut en noodzaak. Er zijn genoeg verenigingen die ook zonder subsidie prima overeind blijven. We willen hier in de raad over spreken.'

Brandweer Kaag en Braassem op orde

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Er is geen sprake van een massale leegloop van de brandweervrijwilligers in Kaag en Braassem. Clustercommandant Edo Groenendijk laat dit weten naar aanleiding van een nieuwsbericht van 1Vandaag.

Hij bevestigt, dat steeds hogere eisen worden gesteld aan vrijwilligers, bijvoorbeeld waar het gaat om de vakbekwaamheidseisen. Ook binnen de brandweer Hollands-Midden is er sprake van een terugloop van brandweervrijwilligers, maar niet om organisatorische redenen. 'Het klopt dat in deze regio vrijwilligers stoppen met de vrijwillige brandweer. Maar bedenk ook, dat er veel mensen zijn bij gekomen.'


Groenendijk vervolgt: 'De paraatheid van het korps Hollands-Midden is op orde, al kunnen er natuurlijk altijd mensen bij, ook in Kaag en Braassem, om de formatie te komen versterken.' Net voordat Groenendijk opgepiept wordt vanwege een gaslek en het interview beëindigd moet worden, informeert hij: 'Natuurlijk zullen mensen zich in grotere organisaties in het begin misschien iets minder thuis voelen. Maar de kwestie van de beschikbaarheid voor allerlei vrijwillige taken speelt heel nadrukkelijk bij de brandweer. De belangrijkste factor (voor het zich terugtrekken van vrijwilligers, JD) is de aanwezigheid van allerlei andere tijdsbestedingen. Maar daarnaast moet ieder lid van de vrijwillige brandweer ook allerlei opleidingen volgen.'

Één tarief voor snippergrond

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat voortaan nog maar één tarief berekenen voor de verkoop van snippergrond. Hiermee worden discussies met inwoners voorkomen over de hoogte van het bedrag om een stukje groen van de gemeente over te nemen. Dit maakte wethouder Henk Hoek donderdag 14 januari bekend.

Tot nu toe was het zo, dat inwoners tussen 225 en 275 euro betaalden voor de aanschaf van kleine stukjes snippergrond (tot 100 m2). Voor stukken snippergrond tussen 100 m2 en 300 m2 lag het tarief tussen 175 en 225 euro. Voor zogeheten 'incourante stukken grond' hoefden inwoners echter slechts 50 euro per m2 neer te leggen. Dit had tot gevolg, dat vrijwel iedere inwoner van mening was, dat de door hem gewenste koop van snippergrond een 'incourant stuk grond' betrof.

Van deze discussie wil het gemeentebestuur af en daarom wordt nu één uniform tarief ingevoerd voor de aankoop van snippergrond. Voortaan moeten inwoners en bedrijven 225 euro per m2 betalen om snippergrond toe te voegen aan het eigen terrein.


Die 225 euro ligt boven de waarde van 'onbebouwbare grond', maar is minder dan het tarief dat geldt voor grond waarop gebouwd mag worden. Hoek: 'Over het algemeen gaat het over stukken langs de openbare weg, bij voortuinen en zijtuinen waarvan inwoners zeggen dat ze het fijn vinden om bij hun tuin te betrekken. In sommige gevallen kun je wel schuurtjes bouwen of een serre danwel uitbouw plaatsen. Maar over het algemeen is het voor de inwoners een welkome aanvulling op het bezit en voor gemeenschap een bezuiniging op het gemeentelijk onderhoud.'

Gemeente neemt extra Ghoybosgrond over

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente krijgt nog een klein stukje extra Ghoybos in het bezit. Het gaat hier om enkele 'vergeten' percelen die op dit moment eigendom zijn van de gemeente Leiderdorp en de rijksoverheid. Maar de gemeente Kaag en Braassem zorgt al voor het onderhoud en beheer. Daarom is besloten dat deze stukken grond, met een oppervlakte van 11.765 m2 in totaal, in eigendom worden overgedragen aan Kaag en Braassem. Op deze in totaal zeven percelen liggen onder meer een fietspad, de Zuidzijderweg en de Achterwetering. Ook wil de gemeente het kadastrale perceel bij de pannenkoekenboerderij in eigendom krijgen. Hiervoor moeten nog afspraken gemaakt worden met de gemeente Leiderdorp.  

'Hoogmade schreeuwt om woningen'

JOEP DERKSEN

Hoogmade – Enkele tientallen inwoners bezochten de informatieavond voor de bouw van de brede school op woensdag 13 januari. Zij konden tegelijkertijd hun mening geven over de geplande woningen die bij de school moeten komen, als kostendragers van het schoolgebouw. Aan het einde van de avond bleek er een duidelijke splitsing te zijn tussen de inwoners. De direct omwonenden zijn tegen de huidige plannen voor de komst van de woningen en de rest van de Hoogmadenaren lijkt er geen problemen mee te hebben.

Wethouder Floris Schoonderwoerd informeerde de aanwezigen bij de start van de bijeenkomst, dat de gunning voor de school helemaal rond is en dat al in maart de eerste paal de grond in gaat. Wat betreft de woningen, moet de procedure nog afgerond worden. 'Het is het doel van deze avond dat iedereen vanuit de eigen invalshoek kan aangeven hoe hij tegenover de nieuwbouw staat.' Wat de wethouder betreft, is het geen optie dat de woningen er niet komen. 'Hoogmade schreeuwt om woningen. Op dit moment is het de planning dat er twaalf huizen gebouwd worden bij de school, maar de ontwikkelaar kan ook nog met een ander plan komen.'

Van inwoonster Ottilie Volwater mogen de huizen er komen: 'Ik vind het een goed plan. We hebben nieuwe inwoners nodig, ook voor het verenigingsleven.' En Irene Van Egmond stelt: 'Op de tekeningen zien de huizen er goed uit. Ik woon niet in de buurt, maar het plan mag van mij worden uitgevoerd.' Hoogmadenaar Peter van Hoesel vindt echter, dat deze hele ontwikkeling anders aangepakt had moeten worden. 'De gemeente had niet bij de projectontwikkelaar moeten beginnen om plannen te ontwikkelen. Begin bij de bevolking, want projectontwikkelaars willen er voor hunzelf maximale winst uit halen. Beter was geweest om de lokale aannemers met een plan te laten komen.'

Thea Jansson is directeur bestuurder van de Stichting Veenplas, waar de school onder valt. Zij vindt dat er sprake is van een 'win-win situatie' en licht toe: 'We geven grond aan de gemeente, zodat ze huizen kunnen bouwen voor het dorp. Dan kan de gemeente zorgen voor middelen voor het bouwen van een mooie nieuwe school voor de toekomst. Een school voor huizen, daar gaat het om.' Lauris Beets, voorzitter van de dorpsraad, vult aan: 'Ik vind dat de bouw van de school echt belangrijk is voor het dorp. Waar het gaat om de komst van de huizen denk ik, dat de oppositie wel meevalt. Het is goed dat alle mensen hun punt kunnen maken. De gemeente zegt dat de huizen er moeten komen. Als dorpsraad zullen we dat volgen en bevorderen.'


Maar het echtpaar De Ruiter is het hier niet mee eens. Zij wonen tegenover de geplande huizen en stellen: 'We voelen ons een beetje genomen, om het netjes te zeggen. Niemand is bij ons langs geweest om te vragen wat wij er van vinden. De school en woningen komen er en dat vind ik niet netjes. Het is geen voorbeeld van luisteren naar inwoners, waar deze coalitie bij de aanstelling de mond vol van had. Wij worden geconfronteerd met een betonblok voor onze neus. We zijn het er mee eens, dat de school er moet komen, maar die huizen kunnen ook ergens anders gebouwd worden. Wij gaan bezwaar indienen en als het moet strijden we door tot de Raad van State.'

Plannen voor opvang statushouders

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente komt op zeer korte termijn met een voorstel over hoe de komende jaren tientallen extra statushouders kunnen worden opgevangen. Wethouder Henk Hoek laat weten, dat hij hierover nog niet uit de school wil klappen. 'Op dit moment zijn plannen in ontwikkeling. Wethouder Floris Schoonderwoerd en burgemeester Marina van der Velde zijn aan het kijken wat de plannen zijn. We komen er eerdaags mee naar buiten. We zien het als onze taak en opdracht om statushouders te huisvesten zodat asielzoekerscentra sneller leeg kunnen komen. Het is goed om te wachten op de afronding van de voorbereiding van die plannen. Als die zijn afgerond, kan er van alles over gevraagd worden. We maken de plannen deze maand nog wereldkundig.'

Rioolheffing omlaag

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Henk Hoek kon vorige week melden, dat de rioolheffing het komende jaar omlaag gaat van 309 euro naar 290 euro. 'En dat is een verlaging van de gemeentelijke lasten.'

De manier waarop rioolbuizen onderhouden worden, is tegenwoordig veel goedkoper dan in het verleden. Dat komt doordat er gebruik gemaakt wordt van een systeem, dat 'relinen' heet. In de pijpen wordt een soort kous geschoven, waardoor het bestaande materiaal veel beter wordt beschermd en dus langer mee kan. De wethouder licht toe: 'We hebben voldoende geld om het riool in goede staat te houden. Relinen is een belangrijke component ervan. Het is heel erg kostenbesparend, straten hoeven niet meer open, oude materialen niet meer verwijderd en afgevoerd, nieuwe materialen niet meer aangeschaft. Het bestaande materiaal wordt gebruikt.' De maatregel scheelt de gemeente 209.000 euro aan inkomsten.


Hoek wil het komende jaar ook gaan kijken naar de manier waarop de kosten voor het watergebruik wordt doorberekend aan de inwoners en bedrijven. Met name waar het gaat om het principe: 'De gebruiker betaalt'. Dan wordt voor de gemeentelijke lasten niet meer gekeken naar het aantal aansluitingen, maar hoeveel water er feitelijk gebruikt wordt. Hoek: 'Het is voor watergebruik reëel, dat als je er weinig gebruik van gemaakt, je er minder voor moet betalen. Bedrijven en gemeentehuis en glastuinbouwbedrijven kunnen een grote meter hebben. Maar aan de andere kant kunnen ze het water ook gebruiken voor de gewassen. Ik wil onderzoeken of het haalbaar is een principe van 'de gebruiker betaalt' in te voeren. Maar als het niet te controleren is, gaat het niet werken. Het komende voorjaar hoop ik inzicht te hebben of dit systeem haalbaar is.'

'We hebben het gevoel dat we gepiepeld worden'

JOEP DERKSEN

LEIMUIDEN – Laaiend zijn ze; een groep inwoners van Leimuiden. Ze gunnen het de voetbalvereniging De Kickers en de tennisvereniging van harte, dat hun sportfaciliteiten verbeterd worden. Maar weigeren te accepteren, dat dit ten koste gaat van een groot stuk recreatiegebied, waar op huizen gebouwd worden.

Namens 'minimaal veertig huishoudens' voeren Wander Ziel, Nick Tol en Marijke Keune het woord. 'Er is sprake van openlijke omkoping; De Kickers krijgen voor hun medewerking aan een uiterst lucratieve deal voor VIBU een kunstgrasveld van vijf ton en ook de tennisvereniging wordt gefeteerd. Bovendien worden bezwaarmakers tegen Leimuiden-West gechanteerd. Want als je tegenstander bent, wordt je verweten dat je deze sportverenigingen wilt benadelen.'

Bovendien is dit plan volgens de bezwaarmakers in strijd met het gemeentelijke woningbeleid. Ze verwijzen naar een woningmarktonderzoek van het bureau Companen uit 2015, waarin gesteld wordt dat voor de komende vijftien jaar een benodigde groei van 300 huishoudens. 'Er wordt duidelijk gewezen op het risico van 'bouwen voor de leegstand'. Er zijn de laatste jaren al heel veel woningen in Leimuiden gebouwd. Nog meer woningen in de luxe sector verstoort de woningmarkt in ernstige mate.'

Ook maken ze bezwaar tegen het feit dat de geplande woningen op zogeheten EHS (Ecologische hoofdstructuur) grond komen. Nadat de mensen vijftien jaar gevochten hebben tegen een plan om baggergrond te dumpen op het terrein, worden ze nu geconfronteerd met bouwplannen. Ziel stelt: 'Er is geen urgentie om de grond te saneren.' En Tol laat weten: 'De ontwikkelaar draagt voor tweeënhalve ton bij aan het kunstgrasveld. En hiervoor in de plaats wordt onnodig een gebied ontwikkelt. 250.000 euro voor een kunstgrasveld voor een vereniging met 1000 leden, dat is 250 euro per lid. Dat is niet heel veel. Ga activiteiten opzetten om geld in te zamelen. Nu denken de Kickers, dat het mooi voor hun geregeld wordt door de gemeente en projectontwikkelaar VIBU.' De bezwaarmakers vragen zich af, waarom de gemeente niet zelf op zich neemt om een kunstgrasveld te realiseren voor de voetbalvereniging, net zoals in Roelofarendsveen en Woubrugge is gebeurd.

Tol: 'Dit is een halfbakken plan. Als je als gemeente kunstgras wilt hebben, betaal dat zelf. En beoordeel het plan op haar eigen merites. Ga niet zeggen; “Als je hier tegen bent, krijgen mensen geen sportveld”. Het hoort niet dat deze zaken aan elkaar gekoppeld worden.' Keune vult aan: 'Ze gaan er huizen neerzetten, die in directe concurrentie zijn met Braassemerland. Het is ook in strijd met het recratiebeleid van de gemeente, omdat dit gebied onderdeel is van het ecologisch gebeuren en de vaarroutes. Beukenlaan IV wordt uitgesteld omdat er geen behoefte aan is. Waarom moet je hier dan wel bouwen?'


De inwoners laten niet over zich heen walsen: 'De gemeenteraad moet geen beslissingen nemen als je niet weet hoe het bouwplan er uit gaat zien. We gaan door tot de Raad van State. We krijgen niet alleen steun van omwonenden, maar ook van mensen uit de rest van het dorp. Het is hartstikke goed dat de sport ontwikkelt wordt, maar de noodzaak tussen de koppeling van die twee gebieden is nergens voor nodig.' Ziel besluit: We hebben het gevoel dat we gepiepeld worden.'

Wonen in bedrijfsgebouw aangepakt

LEIMUIDEN – De gemeente gaat handhavend optreden in een pand op Noordeinde 64c. Daar blijken arbeidsmigranten gehuisvest te zijn in een bedrijfsgebouw. En dat is niet toegestaan; de gemeente hanteert hier een 'zero tolerance' beleid.


Dit gebouw staat op een bedrijventerrein en is dus geen goede woonomgeving. De eigenaar van het pand wordt met behulp van een last onder dwangsom gesommeerd om te stoppen met het op die locatie onderbrengen van de arbeidsmigranten. De minimaal drie Polen zitten in een geïmproviseerde slaapkamer met woonkamer op de begane grond, naast de showroom. Zij moeten binnen vier weken op een andere locatie zijn ondergebracht. Wethouder Henk Hoek laat weten: 'Als je mensen laat wonen in een pand dat niet bestemd is voor wonen, zonder toilet, douche en woonkamer, dan moet je daar in handhaven.'

'Beter korte pijn dan lange pijn'

JOEP DERKSEN

LISSE – Het nieuws over de plannen om de culturele accommodaties te verkopen, waaronder het splinternieuwe Huis van Cultuur Floralis, sloeg vorige week in als een bom. Maar het is een gevoelig onderwerp. De coalitiepartijen reageren niet op een verzoek om een reactie te geven. Dat geldt niet voor de fractievoorzitters van de VVD en het CDA.

Fractievoorzitter Wim Slootbeek laat weten: 'De VVD-fractie is initiatiefnemer geweest van de motie die tot deze heroriëntatie en het vaststellen van nieuw accommodatiebeleid heeft geleid. Uit de presentatie (dinsdag 12 januari, JD) is ons gebleken dat het college de oproep serieus heeft opgepakt. De VVD-fractie kijkt uit naar de verdere uitwerking en de onderbouwde voorstellen die hieruit zullen voorkomen. De fractie loopt er zeker niet voor weg om ingrijpende besluiten betreffende het gebruik en het beheer van accommodaties in Lisse te nemen.'

Ook fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) heeft een duidelijke mening. 'Wij hebben altijd gevraagd om een onderbouwing van nut en noodzaak van investeringen rondom accommodaties. Waarbij we ons met betrekking tot Floralis steeds op het standpunt hebben gesteld dat in onze ogen er geen gemeentelijk functie en taak ligt op het gebied van de huisvesting van een commerciële bioscoop. Dat is ook de reden geweest dat wij tegen de voorstellen zijn geweest. Het is dan ook wrang dat het college nu zelf de besluitvorming uit het verleden ter discussie stelt met de argumenten die destijds door ons gebruikt zijn om tegen de voorstellen te stemmen.'


Wat Van der Zwet betreft, mag Floralis verkocht worden. 'Hierbij geldt voor ons de afweging nu de pijn nemen of deze uitsmeren over een groot aantal jaren. Waarbij we ons in ieder geval dan de rente (4% per jaar) op de investering besparen. In dit geval geldt voor ons beter korte pijn dan lange pijn.'