Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 februari 2016

Bezwaar afgewezen

KAAG – Het oneigenlijk gebruik van grond op de Aderpolder 3 moet stoppen. Om dit te bereiken, legt het college van burgemeester en wethouders een dwangsom op aan de eigenaar. De eigenaar van het bedrijf heeft hiertegen bezwaar ingediend, maar het college van burgemeester en wethouders verklaart dit bezwaar ongegrond. Volgens de gemeente wordt er op grond, dat bestemd is als 'Agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden’ gewoond en (commercieel) gerecreëerd.