Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 februari 2016

Column

Gokken

KAAG EN BRAASSEM – De organisatie 'Veilig thuis' heeft een verbeterplan opgesteld, waarde columnlezer. Met dit verbeterplan moet voorkomen worden, dat zich ooit nog een situatie voordoet, zoals vorig jaar heeft plaatsgevonden in deze gemeente. Toen belandde namelijk een meisje op de intensive care, nadat ze jarenlang verwaarloosd, mishandeld en vernederd was. En tevens werd ze door haar vader en stiefmoeder ondervoed en zonder kleding buiten in de kou gezet om daar te moeten slapen. Dit leidde tot een hartstilstand van het jonge meisje, dat deze omstandigheden maar ternauwernood overleefde.

Meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd naar de vraag hoe het kan, dat een gezin dat al bij meerdere instanties in beeld was, toch niet op de juiste manier begeleid werd. De organisatie Veilig thuis heeft dus een verbeterplan opgesteld, in opdracht van de Inspectie Jeugdzorg. Waar het gaat om het tijdig signaleren en aanpakken van kindermishandeling zijn alle instanties het er nu over eens, dat dit tijdig gesignaleerd en aangepakt moet worden. De hulpverleners moeten voortaan duidelijk aangeven aan de andere professionals hoe urgent de noodzaak van ingrijpen is ('spoed, crisis, regulier'). Voortaan moet ook altijd een vertrouwensarts betrokken worden bij de beoordeling van meldingen met lichamelijk letsel. En of er daadwerkelijk ingegrepen wordt bij een gezin, moet binnen vijf dagen duidelijk zijn.

De gemeente is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Geconstateerde kindermishandeling is dus feitelijk een teken, dat de gemeente haar taken niet goed uitvoert. Wethouder Henk Hoek liet vorige week weten, dat hij het verbeterplan van Veilig thuis 'goed' vindt. Hij stelde: 'Als dat daadwerkelijk ook goed wordt uitgevoerd, bereiken we de doelen die we willen bereiken. Het vult mooi ons (gemeentelijke, JD) plan van aanpak aan. We zoeken de samenwerking.' Volgens een ambtenaar is het verbeterplan van Veilig thuis ook goedgekeurd door de Inspectie Jeugdzorg. Over een paar maanden wordt door diezelfde Inspectie Jeugdzorg bekeken of het verbeterplan ook in de praktijk zo wordt uitgevoerd. De organisatie Veilig thuis mag dan niet weer falen, want voorkomen moet worden dat dit soort instellingen gokken met de gezondheid van onze kinderen.


Joep Derksen