Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 februari 2016

'Dat is lekker kassa!'

Flatbewoners massaal in beroep tegen rioolheffing gemeente

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Honderden inwoners krijgen mogelijk onterecht een extra rioolheffing opgelegd. Sinds dit jaar wil de gemeente, dat mensen extra gaan betalen voor afvoer van hemelwater voor hun garage of parkeerplek. Maar vaak is geen sprake van een directe of indirecte aansluiting op de riolering, terwijl er wel apart 76,20 euro moet worden betaald. 'Dan ontvangt de gemeente dus dubbel, driedubbel en soms zelfs zesdubbel geld voor één en dezelfde riolering', zo laat Robin Haijkens weten.

Haijkens vertegenwoordigt de Vereniging van Eigenaren van Heemborgh (in totaal zo'n 300 bewoners). De bewoners van Heemborgh moeten 76,20 euro gaan betalen aan extra rioolheffingen voor hun parkeerplaats onder het appartementencomplex. En dat betekent voor de gemeente voor dit flatgebouw alleen al ruim 15.000 euro aan extra inkomsten. Zonder dat hier ook maar enige prestatie tegenover staat. 'Dat is lekker kassa', zo concludeert Haijkens dan ook. 'Het is ontoelaatbaar dat de gemeente de extra 76,20 euro oplegt, ongeacht of hemelwater ook daadwerkelijk direct of indirect wordt afgevoerd. De inwoners moeten beschermd worden tegen dit soort praktijken.'

Hij licht toe: 'Bij de Heemborgh is er sprake van één grote garagebox met verschillende parkeerplaatsen. En de gemeente wil dat voor iedere parkeerplek extra rioolheffing wordt betaald. Bij de appartementen loopt één afvoer langs de woningen (soms zeven etages) en die ene afvoer wordt dan dus zeven keer belast. En daarna wordt diezelfde afvoer ook nog eens belast per garagebox.' Hij gaat verder: 'Ook staan er in het dorp veel garageboxen naast elkaar. Vaak is daar sprake van één afvoer per twee garageboxen, terwijl de eigenaren wel allebei het volle tarief moeten betalen. En dat kan niet. Ook bewoners die een eigen garage hebben, die vast aan het huis staat en waar slechts één rioleringsafvoer functioneert voor zowel het huis als de garage hebben mogelijk recht op teruggaaf van het rioleringstarief, weet Haijkens te melden. 'In totaal gaat het om vele tonnen euro's aan inkomsten die de gemeente onterecht int!'


Wethouder Gerben van Duin van de gemeente Noordwijk laat weten: 'Het is lastig uit te leggen en eerlijk gezegd zat ik hier ook niet op te wachten, maar wetgeving verplicht de gemeente om werkelijk alle percelen die op grond van de regels in de verordening belastbaar zijn in de rioolheffing te betrekken. Doe je dat niet dan kun je als gemeente op je vingers getikt worden. We moeten iedereen gelijk behandelen. We moeten dus alle objecten belasten die op de gemeentelijke riolering direct of indirect zijn aangesloten voor de afvoer van hemel- of grondwater. Dus ook garageboxen en particuliere parkeerplaatsen. Onze aanpak hebben we nog door een juridisch adviesbureau laten toetsen. En het klopt. De heffing is dus rechtmatig. Maar we merken dat de rioolheffing niet voor Noordwijkers met een garagebox en parkeerplek vanzelfsprekend is. Ik kan dat heel goed begrijpen. Niemand betaalt graag belasting. Zeker niet zo’n heel technisch-gemotiveerde. We worden er niet rijk van. We betrekken nu meer percelen in de heffing, maar de totale opbrengst blijft gelijk.'