Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 februari 2016

Kritiek op plannen ambtelijke fusie

JOEP DERKSEN

LISSE – De leden van de commissie Maatschappij en Financiën waren woensdag 17 februari niet bijster enthousiast over de plannen voor de ambtelijke fusie met Hillegom en Teylingen. Met gemak schoten de commissieleden gaten in het collegevoorstel.

Zo wordt de 5% kostenbesparing volgens het voorstel pas in 2020 gerealiseerd en niet al twee jaar eerder. Maar fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) betwijfelde of dit dan wél haalbaar is. 'De personele bezetting bij alle drie de gemeenten is ondergemiddeld. Hoe realistisch is het te denken dat je kunt bezuinigen op personeel?' Bezuinigen op gemeenteambtenaren kan namelijk vrijwel alleen maar, als deze mensen zelf weggaan of wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. 'Bij het afvloeien van personeel wordt de organisatie kwetsbaarder', aldus Van der Zwet.

Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) vroeg zich af, waarom niet drie van de vier gemeentehuizen verkocht of verhuurd worden, zodat alle ambtenaren in één gebouw gehuisvest worden. Hij pleitte er ook voor, dat de 5% besparing al voor 2020 gerealiseerd wordt. Commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) vroeg aandacht voor 'kwaliteit versus kwetsbaarheid. Hoe gaan we de kwaliteit waarborgen als we met dezelfde mensen zitten die dezelfde werkdruk hebben. We hoeven geen overlap vanuit andere gemeenten te verwachten om voorstellen uit te werken. Daar wringt iets.' Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) betwijfeld of de kostenbesparing überhaupt gehaald kan worden. Veel liever dan een ambtenarenfusie had hij een gemeentelijke fusie gezien. Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) waarschuwde er voor, dat er nog altijd budgetoverschrijdingen kunnen komen. Ook zij had twijfels, dat de kwaliteitsverbetering van de ambtenaren daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 'De personele bezetting is ondergemiddeld. We willen voorkomen dat er drie eilandculturen ontstaan, waarbij ambtenaren op drie plekken hetzelfde werk doen.'

Wethouder Adri de Roon (D66) probeerde alle twijfels weg te nemen. Hij stelde, dat een 'externe toets' had uitgewezen dat er inderdaad 5% bespaard kan worden op ambtelijke kosten. Mogelijk zelfs 6%. De besturen van de drie gemeenten zijn op dit moment in gesprek om te kijken of dat extra procent aan besparingen gebruikt kan worden voor kwaliteitsverbetering van de ambtenaren. Een betere kwaliteit zit volgens hem ook in het feit dat er 'minder eenpitters' zullen zijn en dat er minder inhuur nodig is. Gemeentesecretaris Jan Schellevis vulde aan, dat de komende jaren veel ambtenaren zich kunnen gaan specialiseren. 'Dat zal in de loop der jaren moeten worden opgebouwd, maar daar zit die kwaliteitsverbetering in.'


De Roon bleef vasthouden aan een tragere realisatie van de kostenbesparing. De eerste twee jaar na de invoering van de ambtelijke fusie vindt er geen besparing plaats. In het derde jaar moet die besparing 2,5% zijn en pas in het vierde jaar 5%. De wethouder: 'Laten we voorzichtig zijn en laten we de organisatie de ruimte geven om in de eerste jaren besparing in te zetten, zodat én de kwaliteit én de taakstelling van de kostenreductie gerealiseerd wordt.'