Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 februari 2016

Ophef over sociale woningen

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Een voormalige sociale woning die al een half jaar leeg staat, heeft op Facebook voor ophef gezorgd. Het huis aan de Boerenburgerweg 50 is door de Noordwijkse Woningstichting te koop gezet. Omwonenden en Facebookers zien het met lede ogen aan.

Een Facebooker vroeg zich af: 'Deze woning aan de Boerenburgerweg nummer 50 is in augustus 2015 leeg komen te staan. Volgens mij is het een sociale huurwoning. Wie kan mij vertellen waarom het al een half jaar leeg staat?' Dit leidde tot meer dan vijftig reacties van mensen: 'Bizar!' en 'Heel raar'. Enkele Facebookers vermoedden dat het huis bestemd was voor statushouders. Weer anderen lieten weten dat er elders in het dorp ook (voormalige) sociale woningen leeg staan; onder meer in de Piet Heinstraat. Een reaguurder mopperde: 'Geen huurhuis te krijgen en lege huurhuizen de verkoop in. Schiet mij maar lek! Al acht jaar ben ik aan het reageren op een huis in Noordwijk, maar nog geen huis aangeboden gekregen.' Een ander was het hier mee eens: ' Alles voor de rijken in Noordwijk en het klootjesvolk kan barsten.'

Hanny Greven laat namens de Noordwijkse Woningstichting (NWS) weten, dat de woning aan de Boerenburgerweg 50 inderdaad te koop staat. 'Deze woning zal worden verkocht tegen marktwaarde op de vrije markt. Als we de woning zouden verhuren zou hij een huurprijs krijgen van circa 1100 euro per maand. Dit is ver boven de grens van de sociale huur (maximaal 710 euro per maand).'

Wat is het beleid van de NWS voor de komende jaren met betrekking tot het afstoten van de sociale huurwoningen? 'Het is nodig om meer betaalbare woningen te bouwen. We gebruiken de verkoop van dit soort woningen om uitbreiding van de sociale voorraad (door middel van nieuwbouw) te financieren.' Wat voor gevolgen heeft dit voor het percentage sociale huurwoningen in Noordwijk? 'De NWS koerst niet op een krimp, maar op een groei van de sociale voorraad. De ambitie uit ons ondernemingsplan is groei van circa 2.000 woningen nu naar ongeveer 2.600 op termijn. Randvoorwaarde hierbij is wel dat er voldoende bouwlocaties beschikbaar komen.'

Maar het percentage sociale huurwoningen in Noordwijk ligt nu al laag, op zo'n 19% van het totaal aantal woningen in Noordwijk. Is de basis van de NWS juist niet het beheren van sociale huurwoningen? Moet de NWS daarom niet juist de sociale huurwoningen behouden en - indien noodzakelijk - opknappen in plaats van verkopen? 'In de afgelopen vijf jaar zijn vanuit de overheid steeds meer regels gekomen, waaraan de corporatiesector, dus ook de NWS, moet voldoen. Het gaat daarbij onder meer om inkomensgrenzen voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en ook om de prijzen van de sociale huurwoningen. Daardoor is een klein deel van onze huidige woningvoorraad niet meer passend voor onze primaire doelgroep. De ambitie van de NWS is om het aantal sociale huurwoningen dat aan die regels voldoet uit te breiden.'