Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 februari 2016

'Wij krijgen de zwarte piet toebedeeld'

JOEP DERKSEN

HOOGMADE – Namens de Verontruste Hoogmadenaren reageert Paul Wolvers. Zij lijken nu de boeman te worden, doordat de gedeeltelijke sloop van het schoolgebouw Ter Does uitgesteld wordt vanwege bezwaren die zij maken. Maar Wolvers wijst naar de gemeente als hoofdverantwoordelijke voor dit uitstel.

De Verontruste Hoogmadenaren zijn niet tegen de komst van een verbeterde school, zo benadrukt Wolvers. Maar dat mag niet ten koste gaan van 'ruimte en groen. Wij hebben bezwaren tegen de opoffering van grond. Het gaat een stap te ver als je een school gaat slopen, zodat daar nieuwe huizen voor in de plaats komen. Dan ontneem je elke kans op een prachtig gerenoveerde school. Als de conclusie wordt dat een nieuwbouwschool de beste oplossing is, moet de bestaande school uiteraard weg. We zijn niet principieel tegen een nieuwe school, maar dat moet wel op de huidige ruimte en met behoud van het huidige groen gebeuren. Dat zijn we verplicht aan de schoolkinderen en het dorp.'

Volgens Wolvers is er 'vijftien jaar geen onderhoud gepleegd aan deze school'. Dit zorgt er wat de Verontruste Hoogmadenaren betreft voor, dat de gemeente ook flink wat geld over heeft gehouden om een mooie nieuwe school op te zetten. Maar het verbinden van de komst van een nieuwe school met het plaatsen van twaalf huizen daarnaast is niet goed, zo vindt de actiegroep. Wolvers beticht de gemeente van het hebben van een 'tunnelvisie, waarbij andere belangen uit het oog verloren raken'.

Met lede ogen kijkt hij naar de spandoeken die de basisschool nu opsieren. 'Het is jammer dat mensen stelling nemen tegen de Verontruste Hoogmadenaren. Wij hebben geen verschillende doelen. We willen onderwijsvoorzieningen die recht doet aan de kinderen van Hoogmade en de dorpelingen. Kennelijk leidt deze zaak tot een scheuring in het dorp, maar het is de gemeente die dit heeft veroorzaakt. Er zijn twee projecten, huizenbouw en een nieuw schoolgebouw, aan elkaar gekoppeld en dat leidt tot tweespalt. De gemeente kijkt niet verder dan haar neus lang is en alle belangen worden uit het oog verloren. We hebben 150 handtekeningen van Hoogmadenaren die vinden, dat gekeken moet worden naar alternatieven. Daar is niets mee gedaan en nou zouden de Verontruste Hoogmadenaren de zwarte piet krijgen? Dat is niet fair en het had voorkomen kunnen worden. Voor een goed begrip is het belangrijk dat men twee dingen weet. Ten eerst kregen we de informatie dat in de omgevingsvergunning van het schoolgebouw heel duidelijk geanticipeerd wordt op de bouw van woningen pas heel laat, zodat we gedwongen waren snel te handelen. We moesten daarom wel bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning van de school, want anders zou ons latere bezwaar geen kans meer hebben.'

Wolvers vervolgt: 'We gaan alles in het werk stellen om een prachtige nieuwe school op het huidige schoolperceel te realiseren. Als nodig is om naar de Raad van State te gaan, dan doen we dat. Ik hoop dat het college met een fatsoenlijke oplossing kan komen. Tot nu toe hebben ze niet geluisterd, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.' Wolvers neemt notie van het feit dat Hagenaars teleurgesteld is, dat er niet met de basisschooldirecteur gesproken is, voordat een bezwaarschrift tegen de sloop werd ingediend. 'Wij (Verontruste Hoogmadenaren, JD) zijn teleurgesteld dat al die jaren geen contact met ons opgenomen is om te komen tot een goede oplossing. Dit (het bezwaarschrift, JD) is de enige kans om wel tot een goed resultaat te komen. Dat we daarbij de heer Hagenaars vergeten, dat is niet belangrijk in dezen. Hij had ook kunnen bedenken dat er bezwaren zouden komen. Ik vind het naïef dat hij dacht, dat dit niet zou gebeuren.'