Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 maart 2016

Bollendorpen willen samenwerken voor betere economie


Colleges presenteren 'Brede Economische Agenda'

JOEP DERKSEN

STREEK – De vijf colleges van de Bollendorpen hebben samen een 'Brede Economische Agenda' opgesteld. Woensdag 23 maart presenteerden burgemeester Jan Rijpstra (Noordwijk) samen met de wethouders Bas Brekelmans (Teylingen), Jeroen Verheijen (Hillegom), Cees Ruigrok (Lisse) en Henri de Jong (Noordwijkerhout) het eindresultaat.

Brekelmans sprak van een 'memorabel moment', omdat de vijf gemeenten voortaan gaan samenwerken, zodat de economie van de Bollenstreek als geheel er beter van moet worden. Grote afwezige was Katwijk, die zich niet voluit achter dit project schaart. Maar wel is deze gemeente bereid om mee te betalen aan de realisatie van één van de elf actiepunten (de Blueport, een zeejachthaven) die de komende jaren wellicht wordt uitgevoerd.

Volgens de bestuurders zijn deze speerpunten belangrijk 'om de terrassen vol te krijgen, werkgelegenheid aan te jagen en het vestigingsklimaat te verbeteren'. De elf projecten waarop ingezet wordt, zijn deels bestaande projecten en plannen. Dan gaat het onder meer om het Flower Science & Flower Attraction in Lisse, Space Tech Campus in Noordwijk, en de IDC in Lisse.

Maar ook moet er vaart gemaakt worden met de 'Blue Ocean Valley' (Noordwijk), Blueport en het Ondernemershuis (Hillegom). Voor Noordwijkerhout is het vooral belangrijk dat de uitvoering van de werkzaamheden van de GOM (Greenport Ontwikkelings Maatschappij) versneld wordt en dat de bereikbaarheid verbeterd wordt. Ook moet er aandacht komen voor een betere regiomarketing, met één uniforme aanpak en de 'onderwijs- en arbeidsmarkt'. Waar het gaat om de regiomarketing past een Engelse benaming als 'Flower Valley' ook heel goed. Dit idee van de journalist werd warm omhelsd. Al deze economische speerpunten moeten vervolgens ook goed begeleid en in de gaten gehouden worden.

De tijden zijn voorbij, dat deze streek zich alleen richt op de Greenport. Er blijken ook veel mensen werkzaam in de zakelijke dienstverlening en de zorgsector. Blue Ocean Valley speelt daar op in. Het zorgtoerisme moet versterkt worden, aldus Rijpstra. Komen er dan rollatorwandelpaden en scootmobielsnelwegen? Dat niet, maar Noordwijk moet volgens Rijpstra weer een kuuroord worden voor mensen die lichamelijk en geestelijk willen herstellen met zeelucht. Op dit moment zijn er al plannen voor de komst van een Zotel (een zorghotel, JD). De Blueport moet de hele waterrecreatie versterken, niet alleen waar het gaat om de mogelijke komst van de zeejachthaven, maar ook de hele industrie rondom de waterrecreatie.

Uiteindelijk moet niet iedere ondernemer of goed bedoelende instelling apart de eigen ideetjes de lucht in gooien. De gemeenten willen de regie voor de promotie naar zich toetrekken. De Brede Economische Agenda moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraden. Tegelijkertijd moeten die raden 450.000 euro beschikbaar stellen voor verdere uitwerking van de elf speerpunten. En als dat werk gedaan is, moet er nog voor miljoenen euro's geïnvesteerd worden om alle mooie plannen ook werkelijkheid te laten worden.  

23 maart 2016

'Overheidsbeleid maakt vluchtelingen lui en afhankelijk'

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Floris Schoonderwoerd hield maandag 21 maart een gepassioneerd pleidooi om vluchtelingen al direct na aankomst de Nederlandse taal te laten leren. Dat liet hij weten naar aanleiding van een vraag van fractievoorzitter Roel Terraneo (D66). De D66-voorman vroeg zich af hoe de gemeente helpt om de nieuwkomers 'zo snel mogelijk te integreren, onderwijs te geven in de Nederlandse taal, te laten participeren in het arbeidsproces. Hoe gaan wij zorgen dat die groep nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk geïntegreerd raakt?'


Schoonderwoerd liet over zijn mening geen misverstand bestaan: '85% van de instroom uit Syrië krijgt een verblijfsvergunning. Dat duurt een jaar. In die periode bestaat volgens de regering de kans dat ze terug gaan. En als ze de taal leren, dan hechten ze hier en gaan ze niet terug, zo is de argumentatie. Maar in dat jaar mogen ze niet werken of vrijwilligerswerk doen. Je maakt mensen lui en afhankelijk. Na een jaar stromen ze rechtstreeks in onze kaartenbak en duurt het nog een hele tijd voordat ze de taal leren, wat ze in dat jaar al lang geleerd hadden kunnen hebben.'

Column

Inspreekster

Tijdens het politiek forum van maandag 21 maart kreeg een inspreekster een fikse veeg uit de pan. De dame op leeftijd hield een gepassioneerd pleidooi tegen de plannen van het college om de uitbreiding van de voetbal- en tennisfaciliteiten te combineren met (villa)woningbouw. Je zou denken, dat de politici ontzettend blij zijn met een inwoner die de moeite neemt om naar het gemeentehuis te komen en de raad – in haar ogen – te behoeden voor een misstap.

Maar het was duidelijk, dat gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) hier totaal anders over dacht, waarde columnlezer. Hij stelde luid en duidelijk: 'De zienswijze van mevrouw van P. (haar naam heb ik weg gelaten in verband met haar privacy) zit vol met verdachtmakingen, verwijzingen en andere complottheorieën.' Boem. En daar kun je het dan mee doen, als inwoner van deze gemeente. Wie waagt het de volgende keer nog om te durven inspreken bij de gemeenteraad of het politiek forum?

Er zijn meerdere zienswijzen ingediend tegen de plannen voor het project 'Leimuiden West'. Inwoners geven dan aan waarom ze het niet eens zijn met deze bouwplannen. Regelmatig komen ze dan ook met tegenvoorstellen. Over het algemeen komt niet naar buiten, wie wat heeft gezegd, maar Marcel Doze had daar afgelopen maandag maling aan. Maar de dame sprak helemaal geen wartaal tijdens de inspreekminuten die ze kreeg. Ze waarschuwde de gemeenteraad om geen besluiten te nemen, die een 'onomkeerbare vernietiging van het landschap' tot gevolg hebben. Bovendien gaf ze terecht aan, dat de indieners van zienswijzen nog niet gehoord zijn. Waarom moeten de politici dan nu al een oordeel geven? Volgens de inspreekster 'wordt er van achteren naar voren gewerkt en wordt de raad gedwongen om in de fuik van het college te zwemmen.' Ze riep de politici op om eerst het bestemmingsplan voor Leimuiden West vast te stellen en zich dan pas te buigen over het geven van een krediet van 930.000 euro.

Er zouden veel meer van dit soort insprekers moeten zijn. Mensen die zich niet beperken tot het eens per vier jaar stemmen op een politicus van een bepaalde partij. Maar inwoners die betrokken zijn en blijven en het lef hebben om de gemeenteraadsleden te wijzen op mogelijke fouten. Marcel Doze zou beter moeten weten en de inspreekster hartelijk moeten danken.


Joep Derksen

Herbenoeming burgemeester

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Burgemeester Marina van der Velde is herbenoemd voor zes jaar. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 21 maart ontving ze de raadsbloemen uit handen van Roel Terraneo (D66). Het was slechts een formaliteit, want het Koninklijk Besluit voor de benoeming was al op 15 februari genomen.

Nadat ze de ruikers in ontvangst nam, liet Van der Velde weten: 'De afgelopen vijf jaar zijn voorbij gevlogen. Het is mij duidelijk geworden wat voor prachtig ambt het is, burgemeester zijn. Juist de afwisseling maakt het ambt zo mooi. Ik ben heel erg blij dat ik nog zes jaar mijn energie aan dit mooie ambt bij u mag geven. Mijn man en ik hebben ons vanaf het begin heel welkom gevoeld en we zijn ons daardoor thuis gaan voelen.'


Ze richtte zich tot de politici: 'We hebben enorm veel werk met elkaar verzet als raad en college. Maar intussen zijn een heleboel ideeën en initiatieven geboren, die uitgewerkt moeten worden. We gaan dat met nog meer nadruk doen samen met inwoners van onze gemeente. Ik ben u heel dankbaar voor deze herbenoeming. Ik beloof u dat ik me met evenveel energie zal inzetten voor de gemeente Kaag en Braassem.  

'Misleiding gemeente over kap bomen'

JOEP DERKSEN

RIJNSATERWOUDE – De dorpsraad van Rijnsaterwoude is woedend op de gemeente en de Provincie Zuid-Holland over het besluit om 26 beeldbepalende bomen te kappen. Dit laat dorpsraad-voorzitter Remco Onderwater weten. Volgens hem heeft de gemeente de inwoners 'misleid'.

'We voelen ons de voetveeg van de gemeente', zo laat Onderwater in niet mis te verstane bewoordingen weten. Volgens hem heeft de gemeente er alles aan gedaan, om de kap van de bomen zo veel mogelijk te verdoezelen. 'De gemeente heeft geen boodschap aan overleg met omwonenden. Een dag voor kerst is een onduidelijk bericht over de vergunningsaanvraag voor het kappen van 53 bomen langs de N207 gepubliceerd. Maar 26 van deze bomen blijken niet langs de N207 te staan, maar in bij de entree van het dorp. En het kappen heeft niet met de feitelijke verbreding van N207 te maken. Er moet namelijk een voetpad aangelegd worden naar een nieuwe bushalte.'

Onderwater licht toe: 'Dit voetpad moet 1,5 meter breed zijn maar past, volgens de provincie, niet binnen de ruim 3 meter afstand tussen de bomen.' De dorpsraad van Rijnsaterwoude heeft er geen goed woord voor over. De voorzitter: 'Zelfs de flora en fauna wet, die aangeeft dat na 15 maart niet gekapt mag worden, doet er niet toe. De wethouder heeft ons aangehoord en netjes teruggebeld om te vertellen dat we inhoudelijk goede punten hebben maar dat de juiste procedure gevolgd is en die is leidend. Het omzagen van de bomen kan niet meer gestopt worden volgens de wethouder.'


Maar de dorpsraadsleden geven het nog niet op: 'Het omzagen kan wel degelijk gestopt worden, zolang de zaag er niet doorheen is. De gemeente heeft ons misleid met het verstoppen van de vergunningaanvraag in de aanvraag voor het kappen van bomen langs de N207. En de gemeente houdt zich niet aan haar eigen gedragsregels voor het kappen van bomen door niet eerst met de omwonenden te overleggen. De provincie op haar beurt wil snel en makkelijk een voetpad aanleggen en daarbij staan bomen hinderlijk in de weg.'

Nieuwe griffier moet zorgen voor vernieuwing

KAAG EN BRAASSEM – Op maandag 21 februari werd de nieuwe raadsgriffier benoemd; Karin van der Pas. De gemeenteraad steunde haar benoeming unaniem. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) was nu al vol lof over de opvolgster van voormalig griffier voor deze gemeente, Berend Sepers. 'Karin van der Pas is ontzettend enthousiast en wil heel veel energie steken in het vernieuwingsproces. Maar ook ten aanzien van regionale zaken wil ze ons goed op het spoor zetten. We willen haar veel succes en de raad veel vernieuwing wensen.'

Tractoren niet op busbaan

LEIMUIDEN – Het is wethouder Yvonne Peters (VVD) niet gelukt om de Provincie Zuid-Holland te overtuigen van de noodzaak om tractoren op de N207 te laten rijden op de busbaan. Dit liet Peters maandag 21 maart weten naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA).


De wethouder informeerde: 'De Provincie vindt het snelheidsverkeer op de N207 voor invoegende tractoren te groot. Ze hebben begrip voor mijn argument dat het snelheidsverschil te groot is tussen tractoren en fietsertjes van vijf jaar, maar het beleid wordt er niet op aangepast. We gaan met omwonenden in gesprek wat opties zijn om de situatie zo veilig mogelijk te maken.'

Wachtlijsten bij Veilig Thuis

KAAG EN BRAASSEM – Fractievoorzitter Roel Terraneo (D66) wilde maandag 21 maart tijdens de vergadering van het politiek forum weten: 'Zijn er signalen over lange wachttijden in onze regio bij Veilig Thuis?' Wethouder Henk Hoek beaamde dit: 'Er is op dit moment al extra personeel ingevlogen. Niet alle wachtlijsten zijn weg, maar de ernstige gevallen worden met spoed behandeld.'  

'Hoe naïef kun je zijn?'

Twijfels over PPS-constructie

JOEP DERKSEN

LEIMUIDEN – Het opzetten van een PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) om er voor te zorgen, dat het bedrijventerrein Drechthoek II gerealiseerd kan worden. Een aantal politieke partijen heeft hier grote twijfels over, zo bleek maandag 21 maart tijdens de vergadering van het politiek forum. Waarom zou de gemeente zich verantwoordelijk stellen voor de helft van het kostenrisico? Is het niet veel beter om maar de helft van het bedrijventerrein te ontwikkelen?

De directeur van Sushi Ran hield een gepassioneerd pleidooi richting de raad om zo snel mogelijk akkoord te gaan met de komst van Drechthoek II. Op een vraag van commissielid Gino Wesselman (D66) waarom projectontwikkelaar Van Maurik het zelf niet aandurft om alle risico's op zich te nemen, reageerde de vertegenwoordigster van dat bedrijf: 'We vinden het heel belangrijk dat de gemeente belang heeft bij dit specifieke bedrijventerrein. Kaag en Braassem is een grote gemeente. Het moet niet zo zijn dat ondernemers doorverwezen worden naar andere bedrijventerreinen.'

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) was duidelijk in het standpunt van haar partij: 'Ontwikkel een deel van Drechthoek II en laat de marktpartij 100% verantwoordelijkheid dragen. Nu al is duidelijk dat Sushi Ran een kwart van de grond wil afnemen. Ook commissielid Gino Wesselman (D66) en fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) zagen deze optie wel zitten. En commissielid Jan Zandvliet (VVD) zag bij dit scenario nóg een voordeel; zo kan de verplichte watercompensatie binnen het huidige plangebied geregeld worden en hoeft dat niet ergens anders te gebeuren.

De tijd dat raadsleden hun besluiten nemen op basis van 'de blauwe ogen van wethouders' is voorbij, aldusVan der Wereld. 'Nu mag de gemeente weer aanschuiven, maar voornamelijk als risicopartner.' Ze wees er op, dat er op Drechthoek I nog 700 m2 aan bedrijfsruimte leeg staat. Maar commissielid Piet van Veen (PRO) vond het collegevoorstel prima: 'We gaan voor werkgelegenheid.' Maar Van der Kaaden wees er op, dat marktpartijen eerst zelfstandig dit bedrijventerrein wilden ontwikkelen, terwijl ze nu bij de gemeente aankloppen, zodat de gemeente de helft van het financiële risico op zich neemt. Ook zij pleitte voor 'partiële herontwikkeling'.


Hoewel wethouder Yvonne Peters (VVD) verzekerde, dat de gemeente van tevoren alle risico's zou uitrekenen, kon ze de kritische partijen niet overtuigen. CDA, SVKB en D66 gaan een wijzigingsvoorstel indienen, waarin opgeroepen wordt om het bedrijventerrein Drechthoek II voor de helft te ontwikkelen, zonder dat de gemeente hier financieel risico bij loopt. Van der Wereld besloot: 'We vinden het risico nog veel te groot. We leveren ons uit aan de eigenaren van de grond. Zij kunnen vragen wat ze willen. Het zal hen worst zijn of de grond wel of niet verkocht wordt. Hoe naïef kunnen we zijn?' Dit onderwerp wordt verder besproken in de volgende raadsvergadering.

Twijfels over Leimuiden West

JOEP DERKSEN

LEIMUIDEN – Een kleine meerderheid van de politieke partijen lijkt voorstander te zijn, om een krediet van 930.000 euro te geven voor de uitvoering van het project 'Leimuiden West'. Dat bleek maandagavond 21 maart tijdens de vergadering van het politiek forum. Met de komst van villa's en sociale woningen moet de komst van een kunstgrasvoetbalveld van de Kickers en verbetering van de tennisfaciliteiten gerealiseerd worden. Maar hiervoor wordt ook een stuk natuur opgeofferd.

Van commissielid Thijs Brambach (PRO) mag er zo snel mogelijk begonnen worden. 'Moeilijke besluiten moeten genomen worden en wij schuwen dat niet.' wel riep hij op tot compensatie van het verloren gegane groen, maar gaf geen oplossing hoe dat dan in Leimuiden moet gebeuren. Fractievoorzitter Paul van Emmerik (VVD) was het hier mee eens. Wel hekelde hij het feit, dat de gemeente een stuk grond 'ter waarde van 600.000 euro' gratis weggeeft. Commissielid Marcel Doze (CDA) blijft zorgen houden over de verkeersafwikkeling op de Kerklaan en zijn collega Ger van Emmerik (SVKB) ziet ook graag dat de faciliteiten van de sportverenigingen uitgebreid worden. Maar liever niet met woningbouw in het groen. Zijn partij vindt het prima om ieder jaar 16.000 euro opzij te zetten, zodat de sportvelden gerealiseerd kunnen worden, zonder dat er nieuwe woningen in het groen komen te staan.


De meeste twijfels over de sport- en bouwplannen had Gino Wesselman (D66). 'We zijn voorstander van het aanpassen van de faciliteiten, maar zien niet de noodzaak voor de bouw van de appartementen en villa's. Er wordt elders in de gemeente ook gebouwd. Waarom moet een groot stuk natuur opgeofferd worden? Is dit hele project nou nodig om de sportfaciliteiten te verbeteren?' Wethouder Yvonne Peters (VVD) vond van wel. Zij wees er op, dat er verbeterde sportfaciliteiten komen, zonder dat de gemeente er geld bij hoeft te doen. Dit onderwerp wordt verder besproken in de raad van 25 april.  

Agrarische sector in het nauw

KAAG EN BRAASSEM – 'Waar gaat het naar toe met de agrarische sector?' Deze vraag stelt Cees van Rijn, voorzitter van de LTO Noord, afdeling Kaag en Braassem zichzelf. De gemeenteraad lijkt in toenemende mate te luisteren naar klachten van fietsers en voetgangers over tractorverkeer op de openbare weg.

In een bericht aan de leden, stelt Van Rijn, dat de bereikbaarheid van de agrarische bedrijven 'een belangrijk vraagstuk' is. 'Deze bedrijven liggen in veel gevallen aan smalle – soms bochtige – wegen, waarover ook steeds meer niet-agrariërs rijden, lopen en fietsen. In toenemende mate lijkt het of zij het niet waarderen dat landbouwvoertuigen hen passeren. Dat geeft problemen met burgers op verschillende wegen in diverse dorpen.'


De gemeenteraad heeft onlangs aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om beleid te maken voor het gebruik van smalle land- en tuinbouwwegen. Ook wil de raad kaders stellen voor het wel of niet toestaan van uitbreiding van veehouderijbedrijven. Van Rijn verzucht: 'Waar gaat het naar toe met de agrarische sector?'  

'Denken vanuit de bodem'

KAAG EN BRAASSEM – De vruchtbaarheid van de bodem loopt in rap tempo terug. Niet alleen in deze gemeente, maar ook in heel Nederland. Deze waarschuwing uit Jan van Rijn, portefeuillehouder akkerbouw en algemeen bestuurslid van de LTO Noord, afdeling Kaag en Braassem.

Hij wijt de teruglopende bodemvruchtbaarheid aan 'hoge pachtprijzen en een korte-termijn-strategie'. Dit werkt volgens hem roofbouw in de hand; 'Dure pachtpercelen zijn alleen rendabel (winstgevend, JD) te maken door hoog salderende rooivruchten te telen.' Etensproducten waar veel geld mee te verdienen is, dus. De akkerbouwers maken voor het zo snel mogelijk planten en rooien van de producten gebruik van zware machines en ook dat tast de grond aan.


Van Rijn stelt: 'We kunnen niet doorgaan met steeds grotere en zwaardere machines op een bandenspanning die te hoog is. We zullen toe moeten naar een klimaatbestendige ontwatering, een verlaging van de belasting van de bodem en een grotere aanvoer van organische stof, om het bodemleven te voorzien van voldoende voeding. Vernieuwing of verbetering van ontwatering, bijvoorbeeld door drainage, is van belang om een betere vochthuishouding te creëren en zo de structuur van de grond te verbeteren. We zullen vanuit de bodem moeten denken en niet vanuit de plant!

Even slikken voor melkveehouderijen

KAAG EN BRAASSEM – Het los laten van het melkquotum blijkt in de praktijk toch niet zo fijn te zijn, als van tevoren wordt gedacht. Dit laat Martijn van Os, bestuurslid LTO Noord afdeling Kaag en Braassem, weten.


Van Os: 'Iedereen dacht lekker alle remmen los te gooien en flink door te melken. Maar de prijzen voor zuivel staan onder druk, mede als gevolg van een hoge melkproductie, tegenvallende economieën en een Russische boycot.' Ook bleek de melkindustrie meer fosfaten te produceren, dan was toegestaan en dat heeft nog eens extra gevolgen, aldus Van Os. 'Het ziet er naar uit, dat we allemaal 4 tot 8% gekort zullen worden (in de fosfaatrechten, JD). Dat wordt even slikken, net als je denkt dat je je zaakjes goed op orde hebt met een nieuwe stal.'

Viaduct te laag

RIJPWETERING – De vervanging van het viaduct over de Rijpweteringse Vaart en de N445 zorgt voor problemen voor het bedrijfsleven. Uit de ontwerptekeningen van de Provincie Zuid-Holland blijkt, dat het nieuw aan te leggen viaduct te laag en te smal wordt voor vrachtauto's en landbouwverkeer. Hierdoor moeten deze voertuigen regelmatig de gevaarlijke oversteek over de drukke provinciale weg N445 maken. De LTO Noord, afdeling Kaag en Braassem heeft hier bezwaar tegen gemaakt en voorgesteld om het viaduct te verbreden en te verhogen. Maar om dit te realiseren, moet het hele dijklichaam extra verzwaard worden en de provincie weigert om deze extra miljoenen euro's aan kosten hiervoor te betalen.  

Bomenkap gestopt

RIJNSATERWOUDE – Een gemeentelijk woordvoerder laat weten over de voor omwonenden totaal onverwachte kap van de bomen: 'We zijn continue in nauwe afstemming met Provincie Zuid-Holland over de aanpak van de N207. Ook om onze input te geven voor zorgvuldige afstemming met omgeving en inwoners. Er is gecommuniceerd over het ontwerp bij Rijnsaterwoude in onder andere een inwonersbijeenkomst, waarin de bomenkap ook is besproken. De vergunning van de kap heeft ook ter inzage gelegen. Het kan natuurlijk altijd dat communicatie gemist wordt, maar onze inzet om duidelijkheid te verschaffen is er echter altijd. Na de geluiden uit het dorp gisteren, hebben wij contact gehad met de Provincie en is er besloten om de bomenkap stil te leggen, waarbij de Provincie nu eerst verder in overleg treedt met de dorpsraad.'

Kleurrijk mozaïek maken

HILLEGOM – Eindelijk is het er dan; een cursus om te leren hoe je een mozaïek kunt maken. In slechts drie lessen legt docente Anneke Blokker uit, wat de juiste techniek is. En na drie lessen heeft iedere deelnemer haar eigen mozaïek.


Mozaïeken zijn van alle tijden; ze lagen al in de luxe huizen in de oude Griekse en Romeinse tijd. Het was kunstenaar Gaudi, die het park Güell in Barcelona opsierde met zijn kleurrijke mozaïeken. Stap dus in zijn voetsporen en meldt u aan voor cursus 161.520 op www.hetraamhillegom.cc. Cursisten kunnen kiezen tussen het maken van een mozaïeken spiegel, grote schaal of vlinder. De prijs voor de driedelige cursus (tussen 40 euro en 60 euro) varieert; deze is afhankelijk van het te maken mozaïek. Vergeet bij inschrijving niet wat en in welke kleur u wilt mozaïeken. De driedelige cursus begint op vrijdag 1 april tussen 09:00 uur en 12:00 uur.

Schilderkunst in één les

HILLEGOM – Wie zich helemaal wil uitleven met verf, krijgt daar op vrijdag 8 april de kans voor. Kunstenares Josée van Schuppen neemt u dan in een bijzondere workshop mee op een ontdekkingsreis. Want het hoeft helemaal geen weken of maanden te duren om een fraai schilderij te maken.


Van Schuppen: 'Ervaring is niet nodig, want het gaat om het plezier! Juist bij toeval ontstaan vaak de mooiste creaties en kleuren.' Met opdrachten en tips kunnen de cursisten aan de slag om vrij te schilderen 'en lekker buiten de lijntjes te kleuren'. Aanmelden voor de cursus 'Leef je uit met verf' (cursusnummer 161.260) kan via www.hetraamhillegom.cc. De kosten voor deze cursus, die tussen 09:30 uur en 12:00 uur plaats vindt, bedragen slechts 22 euro.

Tassen van tractorband

HILLEGOM – Het is nu mogelijk; zelf een duurzame en stoere tas maken. In slechts drie lessen helpt docent Annemarie Sybrandy u om dit te realiseren. Met als verrassend materiaal; een oude tractorband!


De cursus begint op woensdag 6 april om 19:30 uur. Sybrandy informeert hoe je zo'n mooie tas kunt maken: 'U hebt de keuze uit twee modellen om de tas te gaan maken. Met de mal knipt u uw tas en kunt u vilt of sky toevoegen. Met een stoere veter zet u de tas in elkaar. En eventueel kunt u uw nieuwe tas decoreren met knoop of gesp. Het hengsel is een autogordel.' Ze lacht: 'Dit is een heel ander initiatief om in het kader van duurzaamheid met uw eigen tas op stap te gaan! Aanmelden voor deze cursus kan via www.hetraamhillegom.cc (cursusnummer 161.589). De kosten voor drie lessen bedragen slechts 45 euro, met 10 euro daarbovenop voor het gebruik van diverse materialen.

Weer trots zijn op jezelf

HILLEGOM – Het moet afgelopen zijn met je negatieve zelfbeeld! Jij bent wie je bent en wees er trots op! Cursusleidster Alida van Leeuwen neemt je in vijf lessen mee op een geweldige reis naar je persoonlijke ontwikkeling.


Met behulp van diverse coachingstechnieken kunt u het beste uit uzelf halen. Van Leeuwen informeert: 'Maak je leven leuker, door optimaal gebruik te maken van je eigen krachten. Wees succesvol en vol zelfvertrouwen: je bent het waard!' Wie er klaar voor is om zichzelf positief te ontwikkelen en tegelijkertijd kennis te maken met bijvoorbeeld wandelcoaching of lachcoaching, kan zich aanmelden voor deze cursus. De eerste bijeenkomst is op donderdag 31 maart vanaf 19:30 uur. Inschrijven kan via www.hetraamhillegom.cc; cursusnummer 161.731. De kosten bedragen slechts 70 euro.

Duinpolderweg mag er komen

Maar wel in een andere vorm

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Het college van burgemeester en wethouders stelt zich vierkant op voor de komst van de Duinpolderweg. Maar wel moet die Duinpolderweg op een andere manier worden aangelegd, dan nu op tekeningen staat. Dit blijkt uit een memo die vorige week openbaar werd gemaakt. In een eerste reactie stellen de bestuurders: 'Stop met het project Duinpolderweg in zijn huidige vorm!'

Volgens een onderzoek onder leiding van voormalig burgemeester van Noordwijk, Jan Pieter Lokker, zou de Duinpolderweg noodzakelijk zijn, vanwege knelpunten voor het verkeer. Het college ontkent ook niet, dat die knelpunten er zijn en geeft tegelijkertijd aan: 'Ook elders in de regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming.' Die knelpunten nemen alleen maar toe.

Het college stelt: 'De noodzaak om knelpunten in de Grensstreek aan te pakken is aanwezig maar er is naar onze mening op dit moment totaal geen of onvoldoende bestuurlijk en/of maatschappelijk draagvlak voor de nu bij ons bekende mogelijke oplossingsvarianten. Geen enkele discussie heeft echter de afgelopen jaren geleid tot consensus. De mogelijke oplossingsvarianten overtuigden niet en droegen naar onze mening onvoldoende bij aan het versterken van de identiteit en economie van de Bollenstreek, alsmede aan de kwaliteit van de leefomgeving, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De nu bij ons bekende oplossingsvarianten leiden naar verwachting tot andere knelpunten in de Grensstreek.'

Het college is daarom unaniem van mening dat het project Duinpolderweg in zijn huidige vorm moet worden gestopt. Ook moet 'op korte termijn' niet worden voortgezet met het onderzoeken van een aantal bekende oplossingsvarianten in de planMER-studie Duinpolderweg. Eerst moet er pas op de plaats gemaakt worden, zodat en 'brede adviesgroep' ingesteld kan worden. Deze adviesgroep moet ook kijken naar 'niet alledaagse ideeën en mogelijk andere oplossingsrichtingen'. Wat het college betreft, moeten de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland snel de HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol aanleggen. En met het verbreden van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer heeft Hillegom ook geen problemen.  

Geen verplicht ballet

HILLEGOM – De sporten die het meest populair zijn bij kinderen uit gezinnen met lage inkomens zijn voetbal, dansen en afzwemmen. Dat blijkt uit een evaluatie over het succes van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Enkele raadsleden vroegen zich af, of er niet meer gestuurd kon worden bij de sportkeuze, zodat de kinderen ook met andere sportverenigingen in aanraking komen. Maar dat zit er niet in, aldus wethouder Annechien Snuif: 'De verschillende sportverenigingen zijn bekend met het fonds en proberen kinderen binnen te halen. Maar misschien zijn voetbal, dansen en afzwemmen wel gewoon populair.' Een ambtenaar maakte het nog duidelijker: 'Er wordt niet tegen een kind gezegd: “We hebben niemand voor ballet, dus ga jij maar ballet doen”.' De politiek stemt er de komende week unaniem mee in, dat het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds worden voortgezet.  

Haast met invoering Servicepunt Werk

HILLEGOM – Het nieuw in te stellen 'Servicepunt Werk' (SPW) moet al rond de zomer klaar zijn. Enkele politici maakten zich donderdag 17 maart zorgen over de toekomst van de MareGroep, maar volgens wethouder Annechien Snuif is daar geen reden toe.

Onder dit SPW vallen vanaf de zomer vier taken: Reïntegratietaak ISD, Reïntegratietaak Katwijk, Werkgeversdienstverlening en de Uitvoering reïntegratie (uit te voeren door MareGroep). Fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom) waarschuwde, dat de MareGroep 'bang is dat werkgevers afhaken en dat minder mensen (met een werkbeperking, JD) aan de gang kunnen blijven.' Maar Snuif maande tot rust: 'De Maregroep heeft het gevoel dat het tussen hun vingers door gaat. Maar we hebben elkaar geweldig hard nodig de komende tijd. De MareGroep doet ongelooflijk goed werk, ze hebben enorm goede resultaten en daar zijn we blij mee. Met deze samenwerking geven we Maregroep ook een toekomst, want het Rijk wil stoppen met de sociale werkplaatsen. Anders zou de MareGroep een sterfhuis worden.'


Over de realisatie van de SPW riep Snuif de politici op: 'We zijn al jaren bezig. Laten we in godsnaam beginnen; iedereen staat te trappelen. We hoeven niet zo heel veel tijd meer te nemen om door te gaan.'

Onrust over wegvallen thuiszorg

HILLEGOM – Nu de thuiszorgorganisatie TSN failliet is gegaan, dringt de tijd voor de gemeenten om alternatieve zorg te regelen. Nog maar vijf weken en dan zitten de mensen die het zo hard nodig hebben volledig zonder thuiszorg. In veel gemeenten neemt de organisatie Buurtzorg de medewerkers over van TSN, maar dat geldt niet voor de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, zo liet wethouder Annechien Snuif donderdag 17 maart weten.


De ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) is op dit moment in gesprek met andere zorgorganisaties om de taken van TSN over te nemen. Snuif informeerde: 'Buurtzorg heeft ons geen aanbod gedaan. We zouden ook niet op hun aanbod ingegaan zijn; ze vragen om een hoge transitievergoeding. Bovendien hebben we goede alternatieven. De ISD is met meerdere zorgleveranciers aan het onderhandelen. Die onderhandelingen hebben als uitgangspunt, dat de werknemer die de zorg biedt aan de cliënt, die zorg ook kan blijven uitvoeren.'

Sneller aflossen duurzaamheidslening

HILLEGOM – De gemeenteraad voelt er wel wat voor om 500.000 euro te stoppen in een potje voor duurzaamheidsleningen. Inwoners kunnen per keer maximaal 7.500 euro lenen om het eigen huis duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van dubbele glazen of het plaatsen van zonnepanelen. Deze lening moet dan binnen tien jaar worden terugbetaald. Dat zou moeten kunnen, met de bespaarde stookkosten. Fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) wilde donderdag 17 maart weten, of die aflossingstermijn ook korter mag zijn. 'De terugverdientijd bij veel duurzaamheidsmaatregelen is aanmerkelijk korter.' Wethouder Verheijen zegde toe, dit uit te zoeken.

Wisselende criminaliteitscijfers

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Over het algemeen gaan de misdaad- en criminaliteitscijfers omlaag in deze gemeente. Toch zijn er ook zorgelijke ontwikkelingen. Dat blijkt uit een presentatie, die teamchef van de politie Oppelaar donderdag 17 maart gaf.

Er zijn gelukkig weinig geweldsdelicten en ook het aantal diefstallen zijn gedaald. Maar het aantal pogingen tot inbraken is behoorlijk meer geworden. Daar tegenover staat, dat het aantal 'voltooide inbraken' met de helft is gedaald. De inwoners die het meest risico lopen op een inbraak in hun huis of schuurtje, wonen in de bebouwde kom en langs uitvalwegen. De teamchef pleitte voor het aanbrengen van beter hang- en sluitwerk en het instellen van meer buurtapps. Ook schuurtjes moeten goed dicht zijn, want veel mensen beseffen niet, dat hier vaak voor kapitalen staat. Twee elektrische fietsen kosten samen al snel 4.000 euro.

Vorig jaar verdwenen tien auto's uit Hillegom: 'Dat is best een groot aantal, aldus Oppelaar. Ook het aantal inbraken uit auto's is gestegen. Al is het aantal fietsendiefstallen wel gedaald. Ook rond het station; dat komt volgens de teamchef ook door het inzetten van een lokfiets. Hierdoor is vijf keer een fietsendief aangehouden. Ook het aantal meldingen van winkeldiefstallen loopt terug, maar volgens Oppelaar komt dat niet doordat er minder winkeldieven actief zijn. Hij riep de winkeliers op, om toch iedere keer aangifte te doen en niet te volstaan met een toegangsverbod voor de betrapte proletarische shoppers. 'Het is evident dat spullen verdwijnen.' Ook het aantal inbraken bij bedrijven is flink gestegen, maar de politie kan 'niet de vinger er op leggen wie hiervoor verantwoordelijk is.'


Het aantal meldingen van geweld daalt. Met 61 aangiftes zijn 62 aanhoudingen verricht; regelmatig is er namelijk een groter aantal mensen betrokken bij geweldsdelicten. Volgens Oppelaar valt het aantal zedendelicten mee, 'maar het sexting bij jongeren heeft onze aandacht. Het is niet normaal om allerlei dingen van andere jongeren digitaal te verspreiden. Wijkagenten zijn heel actief op de middelbare school om aan te geven waar de grenzen liggen.'  

De tocht naar nul kilo restafval

Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaat zich samen met haar gezin honderd dagen lang inzetten om – als het lukt – nul kilogram restafval over te houden. Dus al het plastic, blik, karton, papier moet zo goed gescheiden worden, dat de normale vuilnisbak leeg blijft. Zij doet mee aan de '100-100-100-actie' en doet in het Witte Weekblad hier de komende maanden verslag van.

Mijn strijd tegen het restafval levert meer op dan gedacht, zeker voor de natuur in mijn omgeving. Want wat doe je met kaasrestjes? Voeren aan de vogels! Het is allesbehalve het ei van Columbus, maar het scheelt #restafval en de vogels smullen van die kaasrestjes. Maar uitdagingen blijven er ook genoeg. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezinsleden: 'Mam, in welke bak hoort een lege M&M-verpakking?' En: 'Waar laten we een lege ballpoint?'


Ik merk, dat ik andere keuzes maak, om te voorkomen dat ik afval creëer. Veel producten heb ik namelijk restafval vrij gekocht op de markt! In de supermarkt is dat een hele uitdaging, want daar wordt vooral aluminiumfolie te vaak gebruikt. Maar ik heb ook vragen, waar ik nog altijd geen oplossing voor heb. Zo zitten er heel veel hondenharen in de stofzuigerzak en dat is toch echt restafval. Wie heeft een slimme tip om dit te veranderen? Kun je nog iets kunstzinnig doen met hondenharen? Maar weet u, aan het eind van de week was ik best trots op ons gezin. Want na zeven dagen zoveel mogelijk afvalvrij leven, bleken we slechts 450 gram restafval te hebben. En daar zat de verpakking van een heerlijke Monchou-taart nog bij ook!

Beste bruidsbloemisten openen winkel

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Op vrijdag 18 maart opende een nieuwe bloemenzaak de deuren. Eigenaresse Annemarie Kromhout-Hoekstra van Bloemen Service Nederland knipte op het bedrijventerrein Veenderveld 112A het lintje door.

Bloemen Service Nederland is al jaren actief, maar heeft zich tot nu toe gericht op zowel de zakelijke als de bruiloftenmarkt. Hierin maakt de onderneming furore; zozeer zelfs dat regelmatig particulieren aankloppen om een speciaal boeketje samen te laten stellen. En eigenlijk is het hebben van een bloemenwinkel al jaren een stille wens van Kromhout, zo laat ze openhartig weten.

Negen jaar geleden begon Kromhout met haar bedrijf; 'Het is fantastisch om een complete locatie van A tot Z aan te kleden. Of het nu gaat om een kasteel, beachclub of iets anders. In de loop der jaren hebben we een heel uitgebreide klantenkring; van de tandarts op de hoek tot bekende Nederlanders.' Landelijke publiciteit behaalde Bloemen Service Nederland met het huwelijk van de voetballer Eljero Elia. Iedereen sprak over de muur van 45 m2, die volledig versierd was met bloemen.

Ook van haar collega's kreeg Bloemen Service Nederland volop lof: in 2015 won het bedrijf de 'Dutch Wedding Awards'. Hierdoor gaan Kromhout en haar team door het leven als 'beste bruidsbloemisten van Nederland'. Ze genieten er nog steeds van: 'We willen de dingen doen, die je het gelukkigst maakt.' Over de opening van de winkel laat de eigenaresse weten: 'We zaten hier al met de maakplaats voor de boeketten. We kregen steeds meer mensen aan de deur. Stiekem was het al mijn droom om een winkel te hebben. Maar normaal is dat wel heel moeilijk; er zitten gigantisch hoge kosten aan je winkellocatie. Nu hebben we een winkel net naast onze maaklocatie en is het prima te combineren.'


Maar mag je wel een winkel voor particulieren hebben op het bedrijventerrein? Kromhout: 'Dat hebben we van tevoren volledig uitgezocht. De shop is voor ons ondergeschikt in omzet en aantal m2.' Wie de komende week de nieuwe winkel bezoekt, kan gebruik maken van een openingsaanbieding; het 'Veens bloemetje'; een heel scherp geprijsd fleurig bos met zoveel mogelijk bloemen van kwekers en groothandelaren uit de omgeving. Met een gratis vaas. Voor meer informatie: www.bloemenservicenederland.nl.

Manouk van Emmerik is wereldkampioen schaatsen

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Deze gemeente heeft er weer een nieuwe wereldkampioen schaatsen bij. En dit keer gaat het niet over Kai Verbij, Bog de Jong, Rens Rotteveel of Margot Boer. Het is de 32-jarige Manouk van Emmerik die deze maand de eerste plaats behaalde bij het WK voor Masters.

Op dit WK-schaatsen doen alleen schaatsers mee, die ouder dan 30 jaar zijn. Van Emmerik is al jaren lid van de IJsclub Nut en Vermaak in Leimuiden en scoort hoge ogen bij het marathonschaatsen. Maar ook het langebaanschaatsen laat haar niet los en regelmatig doet ze mee aan toernooien. Met drie nieuwe persoonlijke records pakte ze de gouden medaille op het wereldkampioenschap, om een dag later ook nog even het (marathon)kampioenschap van Haarlem mee te pakken. Het is dus de hoogste tijd voor een interview met de wereldkampioene.

Manouk zette haar eerste voorzichtige stapjes op natuurijs, samen met haar vader. Vanaf haar achtste ging ze iedere week naar Leiden om goed te leren schaatsen. Maar als meisje van 16 zijn er leukere dingen om je mee bezig te houden, dus lastte ze een pauze in. Maar op 21-jarige leeftijd begon het toch weer te kriebelen. 'Ik miste het schaatsen en vrienden van me schaatsten ook. Het ging steeds beter en ik ben marathons gaan rijden. Het eerste seizoen kon ik die marathons amper uit schaatsen, maar het tweede seizoen werd ik al derde.'

Echt grote schaatsstappen maakte Manouk op haar 24ste. Voor haar gevoel was ze toen al te oud om internationaal hoge ogen te kunnen scoren. 'Ik had wel aan het damespeloton marathonschaaten kunnen doen, maar heb dat niet gedaan, omdat je dan iedere zaterdagavond naar Groningen, Leeuwarden of een andere uithoek van Nederland moet.' Het langebaanschaatsen bleef ondertussen trekken en sinds haar dertigste doet ze mee aan de WK Masters. Deze maand piekte ze dus, met drie PR's op de 1000, 1500 en 3000 meter. En ze evenaarde haar PR van 41:14 seconden op de 500 meter.


Ze was extatisch toen bleek, dat ze wereldkampioen was geworden. 'Zo'n grote titel heb ik nog nooit gehad! Het is een officiële wereldtitel, net als de WK all round en de WK sprint, dus het heeft evenveel waarde.' Via de sociale media en op de ijsclub zelf krijgt Manouk alleen maar loftuitingen toebedeeld: 'Ik voel me wel een beetje een beroemdheid nu. Ik hoop dat ik mijn titel nog een aantal jaren kan verdedigen.' Haar prijs, een mooi beeldje met een schaatser er op, heeft een mooie plaats in haar huis gekregen.  

VVD gaat voor fusie

KAAG EN BRAASSEM – De plaatselijke afdeling van de VVD voert fusiegesprekken met haar collega's in omliggende gemeenten. Dit moet noodgedwongen omdat de landelijke VVD heeft bepaald dat kleine VVD-clubjes met minder dan 120 leden moeten samengaan. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de afdelingen Nieuwkoop/Alphen, maar ook met Leiderdorp/Zoeterwoude/Oegstgeest/Voorschoten. Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 21 april hoopt de partij hier met meer informatie over naar buiten te komen.

Meeste leegstand kantoren in Lisse

LISSE – Van alle gemeenten in Holland Rijnland is de leegstand van kantoren het meest gestegen in Lisse. Het is een dramatisch gegeven en deze cijfers noodzaakten het college van burgemeester en wethouders er toe, om hierover uitleg te geven aan de gemeenteraad.

In een officiële raadsmededeling stelt een ambtenaar: 'Sinds 2012 wordt het pand van voormalig Swets & Zeitlinger meegenomen in de berekeningen van het feitenblad kantoren' Dit pand heeft een omvang van 25.000 m2. Volgens het ambtelijke standpunt is het onterecht, dat dit gebeurt, 'want Swets & Zeitlinger heeft de bestemming bedrijven en is gelegen op bedrijventerrein Dever. De cijfers waren daarmee niet correct. De locatie behoort met deze bestemming binnen het beleid voor bedrijventerreinen en niet in de kantorenstrategie.'


Maar die argumentatie wordt niet gevolgd door Holland Rijnland, zo blijkt. Deze instantie geeft namelijk aan, dat gekeken wordt naar welke panden er daadwerkelijk leeg staan. Het is niet van belang welke bestemming er toegekend is aan een pand. De gemeente Lisse onderneemt verder geen actie meer. Gehoopt wordt, dat de locatie Swets & Zeitlinger zo snel mogelijk weer in gebruik wordt genomen. 

Nieuwenhuis grijpt naast belangrijke positie

JOEP DERKSEN

LISSE – Even leek het er op, dat wethouder Evert Jan Nieuwenhuis als eerste SGP/ChristenUnie bestuurder plaats mocht nemen in het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Hij vroeg en kreeg steun van bestuurders bij andere gemeenten en de zaak leek rond. Maar uiteindelijk ging deze functie toch naar D66-wethouder Arno van Kempen uit Teylingen.

Over deze gang van zaken werden vragen gesteld in zowel Noordwijk als Hillegom. 'Is de kleur van een politieke partij belangrijker dan de kandidaat?', zo wilde een Noordwijks raadslid weten. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur, Henri Lenferink, zou ingegrepen hebben bij de kandidatuur van Nieuwenhuis.

Deze laat hier over weten: 'Bij de vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland is de partijpolitieke achtergrond één van de aandachtspunten bij de portefeuilleverdeling.' De afgelopen twee jaar zat er geen D66-bestuurder in het DB. Nieuwenhuis: 'Nu er een vacature ontstond, was het dan ook logisch eerst naar een kandidaat van deze partij te zoeken. Collega van Kempen was bereid zitting te nemen, maar ging uit van de gedachte dat hij in Teylingen geen portefeuillehouder ‘Verkeer & Vervoer’ was en daarmee niet een voor de hand liggende kandidaat zou zijn.'


Dus hield Van Kempen de boot af. Er was ook geen andere D66-bestuurder in de Bollenstreekgemeenten die zich kandidaat wilde stellen. Hierop polste Nieuwenhuis bij zijn collega's of ze zijn kandidatuur wilden steunen. Die steun kreeg hij en de zaak leek rond. Toch kwam er een kink in de kabel: 'Lenferink heeft echter aangegeven dat het juist wenselijk is dat een DB-lid niet dezelfde portefeuille heeft als in de eigen gemeente. Dat wierp ander licht op de zaak, want het belangrijkste argument voor collega Van Kempen om zich niet te kandideren, bleek niet houdbaar.' Na een onderhoud met Van Kempen besloot Nieuwenhuis zich 'geheel vrijwillig' terug te trekken en stelde Van Kempen zich alsnog kandidaat. Nieuwenhuis: 'Ik vind Van Kempen een prima kandidaat en hij heeft mijn hartelijke steun.'

Boa's blijven bekeuren

LISSE – De handhavende boa's in de Barentszstraat zorgden donderdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur voor vragen van fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse). Hij wees er op, dat er renovatiewerkzaamheden zijn in de naburige Houtmanstraat. Dit zou leiden tot meer parkerende auto's uit die straat, zodat de bewoners van de Barentszstraat in de knel komen met parkeerruimte. Hij pleitte er voor, nog niet te bekeuren voor fout parkeren totdat de werkzaamheden afgelopen zijn.


Maar wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) piekert hier niet over. 'Je weet als je de auto daar (op de stoep, JD) neer zet, dat die er niet hoort. We zijn coulant geweest. We hebben meer parkeerplaatsen gerealiseerd en er zijn nu parkeerplaatsen genoeg. Wel moet je er iets verder voor lopen. Dat kan zo maar 100 meter verderop zijn en daar moet iets meer moeite voor gedaan worden.' Hij vervolgde: 'Inderdaad is men in de Houtmanstraat bezig, dat is twee straten verderop, maar deze inwoners parkeren niet hun auto's in de Barentszstraat. We kunnen niet wachten tot het werk klaar is, want we zijn daar nog vijf jaar bezig.'

Flower Festival moet Lisse in het toeristenvizier krijgen

JOEP DERKSEN

LISSE – Samenwerken met verschillende organisaties en speciale campagnes opzetten. Dat zijn de initiatieven die genomen worden, zodat Lisse vanaf 2018 hét bloemendorp van Nederland zal zijn. Heilige huisjes worden hierbij niet gespaard, zo bleek donderdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Dorpspromotor Marco van der Lingen gaf een wervelende presentatie.

Hij liet weten, dat er een aantal themacampagnes aan zit te komen. Vorige maand bleek de actie 'Lekker Lisse (waarbij restaurantbezoekers het tweede menu gratis kregen) al heel succesvol. Maar in april begint het Flower Festival Lisse, met een hele rits aan speciale activiteiten die toeristen naar (het dorp) Lisse moeten trekken. Ook komt er in samenwerking met de Telegraaf Media Groep een publicatie uit, die de winkeliers in het centrum in het zonnetje zetten: de 'Dorpshart Special'.

Over het Flower Festival Lisse meldt Van der Lingen: 'We moeten mensen hier naar toe krijgen vanwege de bloemen. We zetten leuke activiteiten op, maar heel veel dagrecreanten hebben geen idee dat die dingen hier ook zijn. Als we dat pas in de Keukenhof presenteren, zijn we eigenlijk al te laat. Het Flower Festival Lisse is een promotieparaplu van bestaande en nieuwe bloemenactiviteiten, die dit jaar voor het eerst loopt, van 9 april tot en met 24 april.' Het eerste evenement zal de Tulpenpluktuin zijn, waar op 9 april de bezoekers van het Vierkant eigen boeketten kunnen plukken van de 10.000 tulpen die daar dan staan. En van 14 tot 19 april wordt er weer een mozaïekwedstrijd gehouden in het dorp.


Lisse werkt voor de promotie ook steeds meer samen met de andere Bollendorpen. Maar ook met de website/app Bloemenradar.nl. Bovendien komt er binnenkort een wandelkaart uit, met speciale wandelroutes die door de Bollenstreek lopen. De Dorpshart Special staat vol met informatie en mogelijkheden voor toeristen om tax free te shoppen. Maar ook de eigen inwoners kunnen genieten van een spaarprogramma. Van der Lingen hoopt de vastgoedeigenaren zo ver te krijgen, dat ze zich meer bekommeren om hun (leegstaande) panden. Van der Lingen: 'We willen het vastgoed meekrijgen, om uiteindelijk de grote investeringen te doen in het centrum. Dat is essentieel om het centrum te laten overleven.'

Minder verkeersoverlast door Keukenhof

LISSE – Bloemententoonstelling Keukenhof zorgt er de komende maanden voor, dat er minder verkeersoverlast is door de toeristenstroom. Vanaf de opening kunnen de bezoekers al gebruik maken van de vorig jaar aangelegde nieuwe afslag. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet donderdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur weten, dat hierdoor het verkeer 'een rotonde eerder wordt afgevangen', waarna de auto's en bussen het terrein van Keukenhof op rijden.  

22 maart 2016

Positief over komst Duinpolderweg

JOEP DERKSEN

LISSE – Terwijl het Hillegomse college van burgemeester en wethouders vorige week liet weten, niet akkoord te gaan met de huidige varianten van de Duinpolderweg, kan de komst van deze ontsluitingsroute het Lissese college niet snel genoeg gaan. Dat bleek donderdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) blijkt een groot voorstander te zijn van de komst van de Duinpolderweg. Hij wees er op, dat de gemeente jaarlijks 'forse bedragen' betaalt aan het Regionale Investeringsfonds (RIF). En een van de projecten die door dat RIF moeten worden gerealiseerd is de 'noordelijke ontsluiting van de Greenport'. De Duinpolderweg dus. Nieuwenhuis: 'Het is gewoon goed dat die noordelijke ontsluiting er komt. Maar waar die komt, laten wij over aan deskundigen. Het is gewoon goed dat er iets gebeurt.'

De provinciebesturen van zowel Noord-Holland als Zuid-Holland willen van de gemeenten weten, of er, naar aanleiding van een uitgevoerd onderzoek, nu voldoende duidelijkheid is over de noodzaak van de komst van de Duinpolderweg. Nieuwenhuis vindt van wel en hij hoopt dat alle gemeenten die mening delen. 'Het helpt ons heel erg als we als streek een krachtig en eensgezind signaal laten horen. We zetten alle zeilen bij en ik ben positief dat we daar in slagen.'


Maar op de vraag van commissielid Erik Prins (D66) welke belangrijke knelpunten er in Lisse dan opgelost worden met de Duinpolderweg, moest Nieuwenhuis beamen: 'Het klopt dat er niet veel knelpunten zijn in Lisse.' Toch zou een verdubbeling van de N207 kunnen leiden tot tevreden gezichten bij Lissese automobilisten. Commissielid Martijn Tibboel (VVD) vond dat Prins maar vreemde vragen stelde: 'Het is heel kortzichtig om te vragen wat er in zit voor Lisse. Het gaat om wat er in zit voor de regio. Die weg wordt niet aangelegd voor Lisse!'

Subsidie voor asbestverwijdering

LISSE – Donderdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur wees commissielid Karel van Hage (VVD) het college er op, dat er een rijkssubsidie beschikbaar is voor bedrijven en particulieren om astbestdaken te verwijderen. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) beaamde dit en stelde, dat alle asbestdaken in 2024 verwijderd moeten zijn. En hier in de Bollenstreek zijn er nog behoorlijk wat daken met asbest er op. De vergoeding voor het verwijderen bedraagt 4,50 euro per m2, voor oppervlaktes vanaf 35 m2 in omtrek. Ruigrok liet weten, dat de gemeente de inwoners er op wil wijzen, dat deze subsidiemogelijkheid van de rijksoverheid bestaat.

Toch vergelijking vliegtuiglawaaiinstrumenten

LISSE – Tijdens de informatieavond over vlieglawaaioverlast op dinsdag 22 maart, moeten ook de meetgegevens bekend worden van de geluidsmeetinstrumenten Nomos en Sensornet. Deze toezegging deed wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) donderdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Vorige week nog liet een vertegenwoordiger van de Omgevingsdienst West Holland weten, dat die gegevens pas in april bekend gemaakt zouden worden. Maar dankzij een onderonsje met de wethouder blijkt dit nu dus opeens een stuk sneller te kunnen.  

Komst Servicepunt Werk lijkt formaliteit

NOORDWIJK – Enkele weken geleden hield de ondernemingsraad van de Maregroep een hartstochtelijk pleidooi richting de gemeenteraad. De politici werden opgeroepen om niet in te stemmen met de instelling van het Servicepunt Werk. Hierdoor zou de Maregroep namelijk in een sterfhuisconstructie belanden. Bovendien kost de oprichting van het Servicepunt Werk vele tonnen aan euro's. Maar tijdens de vergadering van 17 maart leken de commissieleden hier niet van onder de indruk. Zo stelde Joke van der Zanden (Puur Noordwijk): 'Er zitten kinderen van de VSO gewoon thuis, zonder uitkering. Maak haast met de uitvoering!' Wethouder Dennis Salman (LSNZ) greep deze oproep met beide handen aan: 'Ik neem deze opmerking ter harte.'

LED licht voor De Grent

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van de LED-verlichting, die in de Dobbelmannduin en aan de Beeklaan is aangebracht. Volgens hem klagen de omwonenden over de 'onvoldoende lichtintensiteit'. Maar wethouder Dennis Salman (LSNZ) vindt, dat het niet zo erg is. 'De een ervaart de LED-verlichting als hinderlijk en de ander als prettig. We maken gebruik van de laatste techniek.' De ambtenaren zijn een 'lichtbeleidsplan' aan het voorbereiden, waarbij een computerprogramma de lichtintensiteit op afstand kan instellen of wijzigen. 'Dat geldt bijvoorbeeld ook voor De Grent.' Op die manier kunnen (onwillige) jongeren in één keer in het LED-licht gezet worden.

Nieuw vergadersysteem

NOORDWIJK – De gemeenteraadsleden zijn de huidige manier van vergaderen spuugzat. Dit zogeheten BOB-model werd nog maar ruim een jaar geleden ingevoerd. Maar door de intense manier waarop er nu vergaderd moet worden, komen de politici onder zware (tijds)druk te staan. Het heeft al geleid tot het opstappen van raadslid Van Egmond (CDA). Zij kon het politieke werk niet meer combineren met haar werk en haar gezin. De raad besloot op donderdag 17 maart, dat de nieuwe werkwijze vanaf 1 april van start gaat. Vanaf die datum mogen de raadsleden ook niet meer tot na 23:30 uur vergaderen, volgens de Gemeentewet.


De politieke bijeenkomsten vinden voortaan op de dinsdagavonden en donderdagavonden in dezelfde week plaats. Daarna zijn er twee tot drie weken geen officiële raads- en commissievergaderingen. Ook wordt er geen maximale tijd meer gegeven aan het behandelen van een onderwerp. Het is aan de voorzitter van de bijeenkomsten om er voor te zorgen dat het praten door de politici niet volledig uit de klauwen loopt. Op de dinsdagavonden (vanaf 20:00 uur) praten de politici 'beeldvormend' en 'voorbereidend'. De besluiten worden genomen in de raadsvergaderingen op de donderdagavonden. Het inspreekrecht voor inwoners blijft bestaan, met een maximum tijd van vijf minuten per inspreker.

Onzekerheid over TSN

NOORDWIJK – Het faillissement van de thuiszorgorganisatie TSN zorgt voor ongerustheid onder de gebruikers. Nog altijd is niet zeker welke instantie de zorg vanaf half april gaat overnemen. Wethouder Marie José Fles (PvdA/GroenLinks) gaf donderdag 17 maart aan, dat bestuurders 'er alles aan doen' om er voor te zorgen dat het toch nog goed komt met de uitvoering van de thuiszorg. Fles stelde: 'Over veertien dagen krijgen TSN medewerkers te horen onder welke zorginstelling ze komen te vervallen.' Het kan zijn, dat zij vervolgens minder geld krijgen uitbetaald voor hetzelfde werk dat deze medewerkers doen. De wethouder wil hier de raad later 'schriftelijk' over informeren.

Pin-ponnen over bouwplannen Hotels van Oranje

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Op donderdag 7 april valt het definitieve besluit, of Hotels van Oranje door mag gaan met haar plannen om de hotelfaciliteiten aan te passen, en tegelijkertijd twee torenflats mag bouwen. Donderdag 17 maart vonden tijdens de commissievergadering al de eerste politieke schermutselingen plaats.

Wethouder Hans Bakker waagde zich niet aan het geven van een advies aan de gemeenteraad, maar liet weten: 'De raad is aan zet over het voorontwerp bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje. Als college willen we duidelijkheid. De raad moet een keuze maken voor de toekomst en de haalbaarheid van het plan. Welke kant moet het plan op? Dan gaat het om functies, bouwhoogtes en bouwmassa's. U bent in 2013 verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de kaders. U moet bepalen of die kaders op dit moment nog relevant zijn.'

Ook is er de laatste tijd discussie ontstaan over de vraag of Hotels van Oranje moeten bijdragen aan de komst van extra sociale woningen. Inmiddels is het aantal sociale woningen namelijk gedaald naar zo'n 15% van het woningaanbod. Terwijl in veel plaatsen in de regio dit percentage ligt op zo'n 30%. Maar van coalitiepartij Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig hoeft Hotels van Oranje zich hier niet druk over te maken. Fractievoorzitter Peter van Bochoven (LSNZ) stelde over de sociale woningbouw: 'Wij als gemeente hebben dat steeds niet gedaan. Het is niet correct om dat bij een ander op het bordje te schuiven.'

Een aantal insprekers liet weten voor- danwel tegenstander te zijn van de bouwplannen. Zo vond Hans Stol van Platform Initiatief Noordwijk (PIN) dat 80% van de inwoners voorstander is van de bouwplannen. Maar inspreker Van der Niet van de Stichting Platform Ons Noordwijk (PON) drong er op aan om 'nog één woninglaag van het gebouw af te halen'. Victor Salman wees er op, dat er bij het gebouw Heemborgh nu ook al een gebouw met acht lagen staat. Maar inspreker Michiel Poignier liet namens bewoners aan de Parallel Boulevard weten, dat deze mensen niet blij waren met de komt van een nieuw en hoog gebouw tegenover hun huizen. 'Deze discussie heeft niets te maken met het algemeen belang. Het gaat om plat commercieel belang, ten koste van onze woonomgeving. Er komt een enorme kolos van 33 meter hoog. Onze huizen worden gedegradeerd tot vissershuisjes.'

Maar inspreker Van der Wiel stelde namens de wijkvereniging heel blij te zijn met de bouwplannen. Die betekenen namelijk het einde van de 'Polenhotels aan de Jan van Henegouwenweg. De buitenlands arbeidsimmigranten blijven een probleem op deze plek. Zij komen uit een ander land en blijkbaar een andere cultuur die wij niet kennen.' Dit kwam hem op een verbale vermaning van burgemeester Jan Rijpstra te staan. Deze stellingname heeft namelijk niets te maken met de bouwplannen. Nadat een inspreekster van de Golfweg liet weten met haar bezwaren door te gaan tot aan de Raad van State, merkte Rijpstra droogjes op: 'Dat komt vaker voor in dit dorp.'

Uit de woorden van fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) valt op te maken, dat zijn partij vindt, dat Hotels van Oranje door mag gaan met haar plannen: 'Laat Noordwijk slagkracht tonen.' Maar fractievoorzitter Taetske Visser Puur Noordwijk) legde haar achterdocht over de bouwplannen niet onder stoelen of banken: 'Waarom legt u een bestemmingsplan neer dat groter is dan het bouwplan? Als het bestemmingsplan er ligt, wordt dan dit bouwplan ingetrokken en vervangen door een groter bouwplan dan het huidige? Als er morgen een andere aanvraag komt, kan er een groter plan komen wanneer wij met dit bestemmingsplan instemmen.'

Stakende stemmen

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De politieke partijen zijn er nog niet uit; moeten de strandstoelen nu wel of niet iedere avond opgeruimd worden? Gemeenteraadslid Van den Akker (Puur Noordwijk) kwam met een voorstel, dat de strandtenthouders hun meubilair van maandag tot en met donderdag iedere avond na sluitingstijd opruimt. Volgens zijn partij is zo'n besluit noodzakelijk, omdat de strandtenthouders anders 'zwaarder strandmeubilair' gaat aanschaffen. En dat leidt volgens Van den Akker tot 'een verharding van het strand'.

Ook een ander voorstel van VVD en Puur Noordwijk kwam ter sprake: om de strandtenthouders tóch toe te laten staan om honden op hun strandterras te verwelkomen. Roberto ter Hark (VVD) pleitte: 'Het is aan de ondernemers zelf om te beslissen of zij honden op het terrein toestaan. Om dat te faciliteren, moeten de honden er wel kunnen komen. Sta honden toe op de verharde op- en afritten die leiden tot een paviljoen. Honden zijn dan niet toegestaan op het zand, behalve op aangewezen hondenstranden.'


Burgemeester Jan Rijpstra vond, dat dit voorstel 'niet handhaafbaar was', maar zijn woorden maakten niet voldoende indruk. Bij de stemming bleek, dat er evenveel raadsleden vóór als tegen dit amendement waren. Naast VVD, Puur Noordwijk steunde ook raadslid Van den Bergh (LSNZ) dit voorstel. Maar met tien raadsleden vóór en tien tegen, moet er bij de eerstkomende raadsvergadering opnieuw worden gestemd. Daarom wordt dit onderwerp dan opnieuw behandeld, samen met het 'meubilairamendement' van Puur Noordwijk.  

Verplicht BSN-nummer

NOORDWIJK – Volgens nieuwe beleidsregels moeten inwoners verplicht hun BSN-nummer noemen in een email, op het moment dat ze een vraag of opmerking hebben voor de gemeente. Maar volgens raadslid Alkemade (CDA) gaat dit veel te ver. Hij riep het college op om die verplichting niet aan de inwoners op te leggen. Wanneer iemand die gegevens namelijk niet doorgeeft, zou de gemeente in de toekomst namelijk vragen niet hoeven te beantwoorden. Burgemeester Jan Rijpstra werd donderdag 17 maart overvallen door de vraag. Hij komt hier begin april op terug.  

Volledig geloof in onderzoek

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Wethouder Dennis Salman legde deze maand maar wat graag een onderzoek voor aan de gemeenteraad, waaruit zou blijken dat er de komende jaren minder parkeerplaatsen nodig zijn. Dit onderzoekje wordt door bestuurders maar wat graag gebruikt, als reden om te schrappen in de hoeveelheid parkeerplaatsen.

Vanwege technologische ontwikkelingen, het vaker thuiswerken en het samen delen van een huurauto, zouden mensen geen eigen auto meer willen hebben. Dat wordt althans gesteld. Maar wie met zijn voeten in de klei staat, weet wel beter. Feit is, dat mensen steeds ouder worden en door de technologische ontwikkelingen langer mobiel blijven. En mobiel moeten blijven, want wie ouder wordt en met beperkingen te maken krijgt, moet dat volgens overheidsbeleid zo lang mogelijk zelfstandig of met hulp van buren en vrienden zelf zien te rooien. Ook is er de toenemende globalisering, waarbij mensen uit armere landen naar het rijkere westen komen, daar meer geld verdienen en dat willen uitgeven aan gemakszaken als een auto. Tot slot houdt het onderzoek geen rekening met de trek naar de Randstad en de leegloop van de dorpen uit provincies als Groningen en Drenthe. Meer mensen komen hier wonen en willen een auto om hun familie regelmatig te bezoeken.


Martijn Poth (LSNZ) stelde dan ook tijdens de vergadering van donderdag 17 maart: 'Er komt een toename van autogebruik. Senioren gaan meer autorijden.' Maar Salman stelde al zijn geloof in het onderzoekje, dat er minder auto's worden gereden in de toekomst. 'We laten het over aan de professionals.'

Aanplakborden voorgoed verleden tijd

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Burgemeester Emile Jaensch piekert er niet over om aanplakborden neer te zetten, zodat voor- en tegenstanders van het verdrag met Oekraïne zich hierover kunnen uiten. Uit de woorden van de burgemeester wordt ook duidelijk, dat het in de toekomst niet meer gebeurt, dat deze aanplakborden tijdens gemeenteraadsverkiezingen worden ingezet.


Het referendum vindt plaats op 6 april en alle inwoners kunnen dan naar de stembus gaan, om te zorgen voor een opkomst van minimaal 30%. Raadslid Marcus Rolloos (VVD) vroeg of aanplakborden neergezet kunnen worden, om aandacht te geven aan dat referendum. Jaensch wil hier echter niets van weten. 'Heel veel gemeenten hebben besloten dat niet te doen. Ook deze gemeente. Democratie kost wat, maar je moet relativeren met de kosten die je wilt maken. Het gaat om duizenden euro's.' Volgens hem hangt er soms maar één biljet op aanplakborden in andere gemeenten. Jaensch: 'Er zijn zoveel andere kanalen waar dingen gezegd kunnen worden.'

Arriva moet helpen voor brug Poelgeest

OEGSTGEEST – Zolang er nog geen brugverbinding bij Poelgeest ligt, kan de wijk ook niet rekenen op de komst van een volwaardige busverbinding door Arriva. Op een vraag van LO liet wethouder Wendelien Tönjann (VVD) weten, dat ze niet kan vertellen wanneer de procedure begint om de brugverbinding te realiseren. Wel stelde ze, dat er met Arriva gesproken is: 'Wij hebben hen aangegeven hoe belangrijk hun medewerking is om deze brug er te laten komen.'

Commissie eist openbaarheid van gegevens brug Poelgeest

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – De Commissie voor de Bezwaarschriften heeft zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad opnieuw op de vingers getikt. Voor de tweede keer wordt de politici er op gewezen, dat ze onterecht de stukken over de brug bij Poelgeest geheim houden.

Vorig jaar heeft het college het ontwerp-bestemmingsplan voor de Brug Poelgeest ingetrokken. De reden hiervoor zou zijn, dat de (al eerder afgegeven) provinciale ontheffing niet meer gebruikt kan worden. De brug moet aangelegd worden in overeenstemming met de regels voor de bescherming van de molenbiotoop. Maar meer informatie wil het college niet in de openbaarheid laten komen. Met de tik op de vingers van de commissie tot gevolg.

De commissie had deze uitspraak al eerder gedaan. Maar eind vorig jaar ging de gemeenteraad er unaniem mee akkoord, dat de stukken toch niet openbaar gemaakt zouden worden. De man die inzage wilde hebben in de ambtelijke stukken, stapte hierna opnieuw naar de commissie en werd weer in het gelijk gesteld. De leden van deze commissie oordeelden: 'Het opleggen van geheimhouding op een bepaald document is een zwaar middel, omdat dit openbaarmaking van dat stuk in de weg staat.' Er moeten heel goede redenen zijn om een stuk geheim te houden. 'Van een dergelijke belangenafweging is de Commissie niet gebleken', zo luidt het oordeel.

Ook heeft het college simpelweg te laat een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om de stukken geheim te laten. Dat had namelijk moeten gebeuren in de eerste gemeenteraadsvergadering die plaatsvindt, nadat het college een besluit neemt tot die geheimhouding. Dat had in de raad van 26 maart 2015 moeten gebeuren, maar die 'bekrachtiging van de geheimhouding' vond pas plaats in de daaropvolgende raadsvergadering.

De gemeenteraadsleden hebben volgens de commissie het openbaar belang ook niet goed verdedigd: 'De gemeenteraad had dienen te beoordelen of sprake was van een situatie die opheffing van de opgelegde geheimhoudingsplicht rechtvaardigt. Deze beoordeling heeft de gemeenteraad niet gemaakt en de gemeenteraad is daarbij voorbij gegaan aan omstandigheden, die nopen, tot inwilliging van het verzoek van bezwaarde.' Het eindoordeel van de commissie luidt, dat de

gemeenteraad van Oegstgeest de opgelegde geheimhoudingsplicht (op het juridisch advies van Pels Rijcken van 21 oktober 2014, JD) dient op te heffen.'

Einde doorlopende vergunningen

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Het wordt de organisatoren van jaarlijks terugkerende evenementen weer een stuk moeilijker gemaakt door de gemeente. Tot nog toe konden de organisaties een doorlopende vergunning aanvragen, zodat de vrijwilligers niet ieder jaar allerlei documenten en formulieren hoefden in te vullen. Maar burgemeester Emile Jaensch wil, dat die doorlopende vergunningen worden afgeschaft en dat voortaan iedere vereniging weer langs gaat bij de gemeente om toestemming te krijgen voor het organiseren van een evenement.

Een doorlopende vergunning is maximaal vijf jaar geldig; het is een zegen voor hardwerkende vrijwilligers, want het scheelt een hoop bureaucratische rompslomp. Maar het college van burgemeester en wethouders moet hier niets meer van weten. Het komt namelijk voor, dat organisatoren niet minimaal acht weken van tevoren doorgeven, dat het jaarlijkse evenement ook dit jaar weer plaats vindt. En door het hebben van een doorlopende vergunning, zou een minder goed lopend evenement er toch voor kunnen zorgen dat andere initiatieven voor een vergelijkbaar evenement niet opgepakt worden.

Commissielid Simoons (D66) pleitte nog voor een stilzwijgende verlenging van evenementen, tenzij er iets verandert. Maar Jaensch moest hier niets van weten. Hij gebruikte het 'risico-argument': 'We willen (de vergunningen en evenementen, JD) ieder jaar controleren. We merkten dat tekeningen op onderdelen bij een aantal organisaties niet klopten.' Maar ook lastige inwoners lijken oorzaak te zijn van het afschaffen van de doorlopende vergunning: 'Het was ook moeilijk om mensen hierop te wijzen, want dan gingen ze de discussie aan, dat ze voor vijf jaar een vergunning hebben.' Jaensch besloot: 'Ik verwacht niet dat zo'n administratieve stap lastverhogend is. Als er niets wijzigt, betekent dat geen forse administratieve last voor de verenigingen.'


Commissielid Sven Spaargaren (VVD) pleitte nog voor het behoud van de doorlopende vergunning: 'Straf alleen degenen die zich niet aan de regeltjes houden. Geef diegenen die hieronder vallen een vergunning voor één jaar, maar laat de overige organisaties hun doorlopende vergunning behouden.' Maar Jaensch ziet dit niet zitten. Volgens hem moet het voor vrijwilligers geen probleem zijn om voor evenementen die vallen onder de A-categorie'jaarlijks even langs te komen en dan kan de vergunning met één druk op de knop geregeld worden.' Dit onderwerp wordt bij de aankomende raadsvergadering verder besproken.

Extra sluiproute door wijk Poelgeest

OEGSTGEEST – Het auto- en motorverkeer heeft in de wijk Poelgeest een tweede ontsluitingsroute gevonden. Het gaat om de Cornelis van Stenishof. Gemeenteraadslid Mandema vroeg of daar een paaltje geplaatst kan worden, 'zodat het weer een veilige buurt wordt?' Dat zit er echter niet in, zo stelde wethouder Wendelien Tönjann: 'Veiligheid is een beleving. We hebben geen incidenten doorgekregen, maar de Cornelis van Stenishof moet voor calamiteiten open blijven. We zijn bijna rond met het regelen van een aantal zaken (over de ontsluiting van Poelgeest en de brug, JD). Er komt een ontsluiting, die niet via deze Cornelis van Stenishof is.'

Gaten in goede zorg

OEGSTGEEST – De rekenkamercommissie is er nog niet gerust op, dat de transformatie van de zorg ook echt effectief genoeg is. Dat blijkt uit het rapport 'Zorgen over transformatie', dat Rekenkamercommissielid Smallenbroek vorige week presenteerde.

Volgens Smallenbroek zijn er 'twee belangrijke tekortkomingen. Het afgelopen jaar is onvoldoende geïnvesteerd in de relaties met de organisaties in het dorp. Een goede relatie met die organisaties kan er toe leiden dat probleemsituaties vroeg kan worden onderkend, waardoor sneller hulp kan worden geboden en zwaardere zorg vermeden.' Hij vervolgde: 'Daarnaast weet de gemeente niet of het beleid met betrekking tot de zorg in alle gevallen succesvol is. Bijsturen kan ook niet in alle gevallen als budgetoverschrijding dreigt.'


Wethouder Marien den Boer (CDA) verzekerde, dat de zaken er inmiddels véél beter voor staan, dan toen de Rekenkamercommissie het onderzoek deed. 'Op het moment dat het onderzoek gepubliceerd werd, waren al een heleboel stappen gezet'. De gemeenteraadsleden houden de gang van zaken over dit onderwerp de komende maanden in de gaten.  

Geen informatieavond naar aanleiding van datalek

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Het datalek, waardoor de gegevens van 8.000 Oegstgeestenaren op straat kwamen te liggen, is veroorzaakt door een 'menselijke fout'. Dat blijkt uit een raadsmededeling die wethouder Marien den Boer vorige week deed. Maar verder blijven zowel inwoners als politici in het duister tasten over de precieze toedracht. Een technisch onderzoek moet helderheid scheppen.

Een oud-medewerker van een lCT-bedrijf dat in opdracht van de gemeente Oegstgeest werkte heeft in de periode 2007-2009 gemeentelijke belastingbestanden met daarin persoonsgegevens op zijn privéapparatuur opgeslagen. Den Boer: 'Hoewel dit in die periode niet ongebruikelijk was, is het niet toegestaan om deze werkbestanden ook op te slaan. Er is verzuimd deze werkbestanden te verwijderen en deze zijn vervolgens (onbewust) op een externe (back up) harde schijf opgeslagen. De betreffende externe harde schijf is door de medewerker ook gebruikt voor privé opslag van foto's, films en dergelijke.'

Bij het mogelijk maken van het bekijken van deze foto's is de beveiliging naar internet (tijdelijk) onderbroken geweest. Volgens de wethouder heeft de oud-werknemer daarbij de interne regels van het ICT-bedrijf overtreden. Op dit moment zijn geen sporen van gerichte zoekacties naar deze gegevens op internet aangetroffen. Als inwoners die in de bestanden voorkomen, een vermoeden van misbruik van hun persoonsgegevens hebben (voor zover het BSN- en woongegegevens betreft) en daadwerkelijk schade hebben geleden, kijkt de gemeente Oegstgeest of de geleden schade te herleiden is naar dit incident.' Als dat zo is, kan een schadeclaim ingediend worden.


Maar ondertussen hangt de gemeente een boete van maximaal 820.000 euro boven het hoofd. Een speciale informatieavond vindt het college niet nodig; inwoners hebben al veel gebeld en informatie kan ook gevonden worden op de gemeentelijke website. Al sluit Den Boer niet uit, dat zo'n informatieavond ooit nog plaats zal vinden. Hij verzekerde de gemeenteraadsleden vorige week, dat er alles aan gedaan wordt 'om er voor te zorgen dat door de houding en gedrag van de medewerkers dit soort zaken voorkomen kan worden. Een medewerker moet er zich bewust van zijn dat het niet mag.'

Grondspots toch afgesloten in april

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Het repareren van de grondspots in de wijk Poelgeest zou 100.000 euro kosten, zo liet wethouder Jos Roeffen eind vorig jaar weten. Daarom worden de grondspots in april uit gezet. Maar een expert heeft ongevraagd naar deze spots gekeken en geconstateerd, dat hij die grondspots voor slechts 14.000 euro kan repareren. Dat was reden voor de gemeenteraad om te vragen of die grondspots niet alsnog gemaakt kunnen worden.

Wethouder Jos Roeffen bleek helemaal niet blij te zijn met het gratis advies van het installatiebedrijf Van Bentem Elektrotechniek uit Warmond. Ook het initiatief om één van die grondspots te openen, zodat beoordeeld kon worden hoe reparatie uitgevoerd kan worden, kon de toets van de kritiek van Roeffen niet weerstaan. Enigszins zuur merkte de wethouder op: 'Het onderzoek is illegaal; er is inbreuk gemaakt op eigendom van de gemeente. Als je een lamp openmaakt, kan de storingsgevoeligheid vergroot worden.'


Toch blijft het een feit, dat de wethouder de raad had geïnformeerd dat reparatie van de grondspots een ton euro's zou kosten, terwijl het feitelijk een veel lager bedrag is. Maar Roeffen wist een reden aan te geven, waarom hij de raad toch niet onjuist geïnformeerd had. Een ambtelijke reactie stelt, dat die 14.000 euro gelden voor het repareren van de huidige 25 kapotte grondspots. 'Er heeft met deze reparatiekosten geen vervanging plaatsgevonden. Derhalve is uitval van de overige 48 bepaald niet ondenkbaar gelet op de voorgeschiedenis. Doorgaan met repareren is dan ook geen optie meer.' Roeffen voegde hier aan toe: 'De lampen zijn toch storingsgevoelig en vallen uit. Ze zijn niet strikt nodig voor de sociale veiligheid en belichting op de weg. Wij hebben de ervaring dat het vervangen van de lampen niet tot een blijvend goed resultaat kan leiden. Het zal ook in de toekomst geld blijven kosten. Het gaat om een extra voorziening van de openbare verlichting. We stellen voor om de zaak af te sluiten.' In eerste instantie riepen Lokaal, CDA en LO de wethouder op om de grondspots te repareren. Maar na het betoog van Roeffen werd het stil bij deze partijen.

Het komt wel goed met de privacybescherming

OEGSTGEEST – Uit een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt, dat de gemeente slechts voldoet aan één van de zeven veiligheidsnormen van Suwinet. Als Oegstgeest niet snel actie onderneemt, dreigt uitsluiting van dit systeem. Met dit dreigement in het achterhoofd is de ambtelijke organisatie dan toch maar begonnen met het 'updaten van het beveiligingsplan'.


Nu is dat nieuwe beveiligingsplan er. De gemeenteraad keurt dit beveiligingsplan goed, maar raadslid Mroseck (Lokaal) liet wel weten aan wethouder Marien den Boer: 'We moeten zorgvuldig omgaan met de privacy van inwoners. Iedereen die met privacygevoelige informatie werkt, moet zich hiervan bewust zijn. En zich er aan houden. Hoe gaat u er voor zorgen dat het bij dit aangepaste plan anders gaat?' De wethouder stelde hierop: 'Het is een capaciteitsgebrek. Het had moeten gebeuren, maar we hebben prioriteiten moeten stellen. We zijn naar aanleiding van het conceptrapport direct aan de slag gegaan.' Volgens hem moet het wel goed komen met de bescherming van de privacy: 'Het is een klein team dat met die gegevens werkt. Er is een heel hoge mate aan onderlinge controle. Het team is zeer hecht en is zich bewust dat ze met privacygevoelige informatie werken.'

Pick up points en detailhandel op MEOB terrein

OEGSTGEEST – Herman Klaver (76), voorzitter van de winkeliersvereniging Lange Voort, pleitte vorige week tegen de komst van pick up points buiten het winkelcentrum. Ook mag er wat hem betreft geen detailhandel komen op het MEOB-terrein. Zijn pleidooi lijkt echter een schaduw uit het verleden.

Als het aan Klaver ligt, krijgen alleen de winkeliers uit het winkelcentrum de mogelijkheid om een pick up point te realiseren. Maar hiervoor hebben deze ondernemers al tientallen jaren de tijd gehad en ook nu nog is niet zeker, dat zij daar ooit toe overgaan. Klaver liet namelijk weten: Als een pick up point aan een behoefte voorziet, dan moeten we deze dienstverlening in het winkelcentrum hebben.'

Maar Klaver bleek een roepende in de politieke woestijn. Commissielid Simoons (D66) vond, dat pick up points op meerdere plekken in de gemeente aanwezig mogen zijn. En commissielid Mandema (CDA) vond een pick up point in het centrum juist geen goed idee. Hierdoor komen alleen maar meer auto's het centrum in en dat vormt volgens Mandema een 'enorme belasting voor de omgeving'. Commissielid Van Buren (VVD) voegde hier nog aan toe, dat het mogelijk moet zijn om enige detailhandel te hebben op het MEOB-terrein.


Ook wethouder Wendelien Tönjann (VVD) bleek voorstander van 'kleinschalige retail' op het MEOB terrein. Dat moet volgens haar niet gezien worden als een bedreiging voor de Kempenaerstraat en de Lange Voort. En wat de pick up points op een bedrijventerrein betreft, zo stelde de wethouder: 'Als de winkelcentra zelf hier niet in investeren, dan zien we het als een versterking.'

Plannen voor hoogbouw op terrein ASC

OEGSTGEEST – Op het terrein van ASC, langs de Duivenvoordestraat, moeten maximaal vijftig 'grondgebonden woningen' komen. Het is echter nog niet zeker of hier ook sociale woningbouw deel van uitmaakt. Wethouder Wendelien Tönjann liet vorige week weten, dat ASC hierover in gesprek is met MeerWonen. Volgens Tönjann wordt gedacht aan sociale woningbouw voor ouderen. En dat kunnen ook flatachtige constructies zijn; 'gestapelde woningbouw', zoals dat in politieke termen heet. Tönjann liet verder niets meer los: ASC en MeerWonen zijn hierover met elkaar in gesprek. Een broedende kip moet je niet storen.'

Pleidooi voor sturen rekening crisisopvang naar rijksoverheid

OEGSTGEEST – De crisisopvang van de vluchtelingen heeft de gemeente 67.000 euro gekost. En deze rekening komt bij de inwoners te liggen, zo liet burgemeester Emile Jaensch vorige week weten. Op dit moment ziet het er niet naar uit, dat er weer snel een beroep gedaan wordt op de gemeente om weer zo'n 120 mensen een week lang op te vangen. Maar wat dat betreft zijn er geen garanties. Op de vraag of de kosten voor de opvang bij de rijksoverheid neergelegd kan worden, liet Jaensch blijken daar niet zoveel zin in te hebben. 'Als je de rekening bij het rijk neerlegt, betalen de inwoners dat uiteindelijk ook.' Toch zegde hij toe, dat hij zich 'hier in zou verdiepen'.  

Column

Petitie

KAAG EN BRAASSEM – De vader en stiefmoeder van de mishandelde, gekleineerde en psychologisch geterroriseerde kinderen hebben anderhalf en drie jaar celstraf gekregen. Omdat het Openbaar Ministerie geen poging tot doodslag kon bewijzen, stelde de rechtbank deze straf vast die veel lager was dan de eis.

Het Openbaar Ministerie had namelijk gevraagd om de vader zeven jaar in het cachot te gooien en de stiefmoeder 6 jaar, met daarbij ook nog TBS. Maar beide personen lopen binnen twee jaar al weer over straat. Ze hebben namelijk al een jaar in voorarrest gezeten. En met de welhaast standaard uitgevoerde '1/3de aftrek van de gevangenisstraf in verband met goed gedrag' is die gevangenisstraf in een oogwenk voorbij.

De poging tot doodslag kon dus niet bewezen worden en voor zware mishandeling gelden lagere 'maximale straffen'. En de rechtbank stelt ook nog, dat Petra M. geen tbs krijgt, 'omdat niet is voldaan aan de eisen die de wet daaraan stelt'. En ondertussen zullen de beide kinderen de komende jaren tot tientallen jaren nodig hebben om over hun jeugdtrauma's heen te komen.

Ik vraag me toch af, waarde columnlezer, wat er gebeurt met een rechter als hij/zij dat vak vele jaren uitoefent. Word je dan gehard na het zien van allemaal leed? Huilende kinderen die mishandeld worden, bijna tot de dood er op volgt? Krijg je na verloop van tijd een olifantenhuid? En ga je dan op een gegeven moment zulke lage straffen opleggen, die voor veel mensen volkomen onbegrijpelijk zijn?

De rechtgelijnde figuren zullen zeggen over de gerechtelijke tik op de vingers van de vader en de stiefmoeder: 'Zo hebben we het met ons allen afgesproken in deze rechtsstaat.' Maar is dat wel zo? Vinden wij, dat (stief)ouders die zonder enige spijt kinderen mishandelen, vernederen, buiten in de vrieskou laten staan en dwingen om hun plas op te houden, er vanaf mogen komen met maximaal drie jaar cel? Ook wanneer door al die acties een meisje een hartstilstand krijgt en dus even feitelijk dood is? Wordt het niet tijd voor een petitie om te vragen om hogere straffen voor dit soort 'ouders'?


Joep Derksen

Frisse voorjaarskleuren bij Van Veen Mode

JOEP DERKSEN

LEIMUIDEN – Al meer dan honderd jaar is Van Veen Mode een begrip in Leimuiden en de wijde omgeving. En dat is niet zo gek, want dit familiebedrijf zorgt ervoor dat alle klanten de juiste aandacht krijgen die zij verdienen. Dat is ook het levensmotto van Jaap en Dieneke van Veen: ´Wij bieden de kwaliteit van tegenwoordig, met de service en vakmanschap die de mensen vroeger gewend waren.´
Al bij het betreden van de dames- en herenmodezaak komen de frisse en vrolijke voorjaarskleuren je al tegemoet. Er is voor ieder wat wils, of je nu 40 jaar of 100 jaar bent. Voor de dames zijn er de bekende merken als Rabe, Le Comte, Roberto Sarto en Another Woman. Ze zijn herkenbaar door hun prachtige kleurrijke sets, shirts, vesten en jumpers. En de bijpassende pantalons van Gerke, met een perfecte pasvorm, maken het helemaal af. Deze pantalons zijn er in pasteltinten en in het wit. Niet alleen katoen/stretch, maar natuurlijk ook in diverse denim-kwaliteiten. Kijk ook eens naar de vlotte damesjacks van Wega, met mooi zomerse kleuren!

De heren kunnen hun nieuwe outfit prima combineren, of het nu gaat om vlotte pull-overs, sweatshirts, vesten en poloshirts van Bailey's. Deze vormen een ideale match met overhemden van Giordano, Le Dub en Marvelis. Niet alleen 100% katoen, maar ook biedt Van Veen Mode ze aan in strijkvrije kwaliteiten. Jaap laat weten: 'We hebben al onze kleding ook in grote maten. Of het nu gaat om de zomerpantalons van M.E.N.S., Come4 en Hoal – in wol/polyester, katoen en denim. Zelfs de bermuda's, in zomerse kleuren, zijn al binnen!' Er is niets fijner dan er als man goed uit te zien, bijvoorbeeld met één van de zomerse jacks van Jupiter en Bailey's; licht van gewicht en indien gewenst ook water- en winddicht.

Mocht de nieuw geselecteerde kleding iets vermaakt moeten worden, dan doen Dieneke en Jaap dat helemaal gratis. Van donderdag 24 maart tot en met zaterdag 26 maart houdt Van Veen Mode de 'Open Paasdagen'. De koffie met paaseieren staat klaar; stap vrijblijvend binnen!


Van Veen Mode, Dorpsstraat 40, 2451 AR Leimuiden, T: 0172 508 164, W: www.vanveenmode.net