Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 maart 2016

'Denken vanuit de bodem'

KAAG EN BRAASSEM – De vruchtbaarheid van de bodem loopt in rap tempo terug. Niet alleen in deze gemeente, maar ook in heel Nederland. Deze waarschuwing uit Jan van Rijn, portefeuillehouder akkerbouw en algemeen bestuurslid van de LTO Noord, afdeling Kaag en Braassem.

Hij wijt de teruglopende bodemvruchtbaarheid aan 'hoge pachtprijzen en een korte-termijn-strategie'. Dit werkt volgens hem roofbouw in de hand; 'Dure pachtpercelen zijn alleen rendabel (winstgevend, JD) te maken door hoog salderende rooivruchten te telen.' Etensproducten waar veel geld mee te verdienen is, dus. De akkerbouwers maken voor het zo snel mogelijk planten en rooien van de producten gebruik van zware machines en ook dat tast de grond aan.


Van Rijn stelt: 'We kunnen niet doorgaan met steeds grotere en zwaardere machines op een bandenspanning die te hoog is. We zullen toe moeten naar een klimaatbestendige ontwatering, een verlaging van de belasting van de bodem en een grotere aanvoer van organische stof, om het bodemleven te voorzien van voldoende voeding. Vernieuwing of verbetering van ontwatering, bijvoorbeeld door drainage, is van belang om een betere vochthuishouding te creëren en zo de structuur van de grond te verbeteren. We zullen vanuit de bodem moeten denken en niet vanuit de plant!