Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 maart 2016

'Hoe naïef kun je zijn?'

Twijfels over PPS-constructie

JOEP DERKSEN

LEIMUIDEN – Het opzetten van een PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) om er voor te zorgen, dat het bedrijventerrein Drechthoek II gerealiseerd kan worden. Een aantal politieke partijen heeft hier grote twijfels over, zo bleek maandag 21 maart tijdens de vergadering van het politiek forum. Waarom zou de gemeente zich verantwoordelijk stellen voor de helft van het kostenrisico? Is het niet veel beter om maar de helft van het bedrijventerrein te ontwikkelen?

De directeur van Sushi Ran hield een gepassioneerd pleidooi richting de raad om zo snel mogelijk akkoord te gaan met de komst van Drechthoek II. Op een vraag van commissielid Gino Wesselman (D66) waarom projectontwikkelaar Van Maurik het zelf niet aandurft om alle risico's op zich te nemen, reageerde de vertegenwoordigster van dat bedrijf: 'We vinden het heel belangrijk dat de gemeente belang heeft bij dit specifieke bedrijventerrein. Kaag en Braassem is een grote gemeente. Het moet niet zo zijn dat ondernemers doorverwezen worden naar andere bedrijventerreinen.'

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) was duidelijk in het standpunt van haar partij: 'Ontwikkel een deel van Drechthoek II en laat de marktpartij 100% verantwoordelijkheid dragen. Nu al is duidelijk dat Sushi Ran een kwart van de grond wil afnemen. Ook commissielid Gino Wesselman (D66) en fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) zagen deze optie wel zitten. En commissielid Jan Zandvliet (VVD) zag bij dit scenario nóg een voordeel; zo kan de verplichte watercompensatie binnen het huidige plangebied geregeld worden en hoeft dat niet ergens anders te gebeuren.

De tijd dat raadsleden hun besluiten nemen op basis van 'de blauwe ogen van wethouders' is voorbij, aldusVan der Wereld. 'Nu mag de gemeente weer aanschuiven, maar voornamelijk als risicopartner.' Ze wees er op, dat er op Drechthoek I nog 700 m2 aan bedrijfsruimte leeg staat. Maar commissielid Piet van Veen (PRO) vond het collegevoorstel prima: 'We gaan voor werkgelegenheid.' Maar Van der Kaaden wees er op, dat marktpartijen eerst zelfstandig dit bedrijventerrein wilden ontwikkelen, terwijl ze nu bij de gemeente aankloppen, zodat de gemeente de helft van het financiële risico op zich neemt. Ook zij pleitte voor 'partiële herontwikkeling'.


Hoewel wethouder Yvonne Peters (VVD) verzekerde, dat de gemeente van tevoren alle risico's zou uitrekenen, kon ze de kritische partijen niet overtuigen. CDA, SVKB en D66 gaan een wijzigingsvoorstel indienen, waarin opgeroepen wordt om het bedrijventerrein Drechthoek II voor de helft te ontwikkelen, zonder dat de gemeente hier financieel risico bij loopt. Van der Wereld besloot: 'We vinden het risico nog veel te groot. We leveren ons uit aan de eigenaren van de grond. Zij kunnen vragen wat ze willen. Het zal hen worst zijn of de grond wel of niet verkocht wordt. Hoe naïef kunnen we zijn?' Dit onderwerp wordt verder besproken in de volgende raadsvergadering.