Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2016

Meer winst projectontwikkelaar dankzij college

JOEP DERKSEN

LISSE – Vorige maand stemde de gemeenteraad tijdens de behandeling van de woonvisie in met een besluit dat nieuwbouwprojecten tot vijf huizen niet hoefden te voldoen aan de eis om ook sociale woningen te bouwen. Dit deed de raad naar aanleiding van een voorstel van het college. Tot die tijd gold deze sociale woningbouwverplichting bij projecten vanaf twee huizen. Dinsdag 15 maart kondigde wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) aan, dat er vijf vrijstaande woningen gebouwd mogen worden op het terrein van de Achterweg 28.


De huidige woning wordt gesloopt en vervangen door een nieuw huis. Op het braakliggende terrein daar achter, komen nog eens vier woningen. De toekomstige bewoners kunnen hun nieuwe woondomein bereiken via een nog aan te leggen ontsluitingsweg. Dat het college nu dit besluit neemt, is geen toeval, zo gaf Ruigrok toe. 'We hebben dit collegebesluit eerder nog aangehouden, het was namelijk net vóór de vaststelling van de woonvisie.' Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) voegde hier nog aan toe: 'Deze initiatiefnemer had ook een zienswijze ingediend.'