Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.300, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 maart 2016

Toekomst seniorenraad in het geding

JOEP DERKSEN

LISSE – De seniorenraad en de Wmo adviesraad kunnen hun langste tijd als zelfstandig opererende adviesraden wel eens gehad hebben. Aan de leden van deze twee instanties is gevraagd om 'na te denken over een heroriëntatie'. Dit kan er toe leiden, dat de Wmo adviesraad en de seniorenraad opgaan in één overkoepelende '3D-raad', waarbij alle zaken over het sociaal domein aan de orde komen. De leden van de seniorenraad bespraken dit onderwerp tijdens de vergadering van maandag 14 maart. Binnenkort moeten ze hierover met een advies komen.

Seniorenraadslid Niek van Ginkel is samen met Nico Valstar bezig met dit onderwerp. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Van Ginkel wees er op, dat dit soort adviesorganen in de regio ook al samen gaan. Als voorbeeld noemt hij de gemeenten Teylingen, Hillegom en Noordwijkerhout. Volgens hem zou een 'geleidelijke verandering' het beste zijn voor de seniorenraad en de Wmo-adviesraad.


Maar niet ieder lid van de seniorenraad bleek het hier mee eens te zijn. Bij velen was het gevoel, dat de seniorenraad Lisse prima functioneert. Voorzitter Berna van Amersfoort vond: 'Er zit nu al een vertegenwoordiging van de Seniorenraad in de Wmo adviesraad en vice versa. Je kunt wel alles willen samenvoegen, maar soms krijg je een onwerkbare situatie.' Maar Van Ginkel bleek het hier niet mee eens: 'Onze seniorenraad werkt behoorlijk, maar kan beter. Ik mis het gesprek met de inwoners.' Hij riep de leden van de seniorenraad en Wmo-adviesraad op om samen te 'brainstormen' over dit onderwerp en stelde: 'Ik denk dat er uiteindelijk een 3D-adviesraad komt, die gaat over het hele sociale domein, dus ook over zaken op het gebied van welzijn. En wij van de seniorenraad houden ons bezig met welzijn.' Bij de eerstvolgende vergadering wordt dit onderwerp verder besproken.