Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2016

'Er is ook vrijheid van godsdienst'

JOEP DERKSEN

LISSE – Alhoewel wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) het dilemma begrijpt, vindt hij het niet verstandig dat het bedrijf A. Th. De Boer een verzoek om een stageplaats heeft afgewezen op basis van de homoseksuele geaardheid van de aanvrager. Zelf zou hij een andere keuze hebben gemaakt.

Dit overkwam vorig jaar de homoseksuele Bas van der Meer toen hij voor zo'n stageplaats solliciteerde bij een christelijk tuincentrum in Drachten. Die gesprekken liepen prima, maar vervolgens bekeek de bedrijfsleider van het bedrijf de Facebookpagina van de sollicitant. En kreeg de jongen een afwijzing, met als uitleg: 'Wij hebben iets gezien op je Facebookpagina, en dat is je seksuele geaardheid en vooral het uitleven van die geaardheid (je hebt een vriend). Dat je die geaardheid hebt is niet het punt, maar het uitleven daarvan wel. Wij zijn een christelijk bedrijf, en voor ons is dit een punt waar we ons niet mee mogen verenigen.' Een rechtbank heeft bepaald dat het bedrijf 1.600 euro schadevergoeding moet betalen, waarvan 800 euro voorwaardelijk, omdat bewezen is dat het bedrijf de jongen discrimineerde. Eigenaar Hendrik de Boer liet weten: 'Ik weet dat ik discrimineer, maar dit is voor mij een gewetenskwestie.'

Nieuwenhuis kan zich voorstellen dat dit in sommige werkkringen gevoelig ligt. 'Ik heb gewerkt in het reformatorisch onderwijs. Als iemand komt solliciteren, dan ga je uitdrukkelijk na of iemand de grondslag van de school op een geloofwaardige manier kan uitdragen. Alhoewel ik deze situatie niet goed ken, vraag ik me af of dat ook een rol speelt bij het werken op een tuincentrum.' Over het weigeren van de stagiaire op basis van zijn seksuele geaardheid zegt Nieuwenhuis: 'Zoals de eigenaar van het bedrijf dit gedaan heeft, lijkt mij onverstandig.'


Hij vervolgt: 'Iemand mag zijn mening hebben. Je moet niet discrimineren, maar er is ook vrijheid van godsdienst.' Maar wat is belangrijker: de vrijheid van godsdienst of voorkomen dat iemand gediscrimineerd wordt? 'Ik hecht grote waarde aan de vrijheid van geloofsbeleving, waarbij je respectvol omgaat met anderen. Je moet altijd goed en zuiver handelen en op een goede manier met het personeel omgaan. Ook als dit voor spanning zorgt als het de grondslag van het bedrijf raakt.'  

20 april 2016

Drie jaren pijn lijden

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – 'De sociale woningen die op verschillende locaties in de gemeente gebouwd moeten worden, zijn niet alleen bestemd voor statushouders (voormalige vluchtelingen, JD). We willen bouwen voor de woningzoekenden, zoals senioren en doorstromers.' Deze mededeling deed Rogier van der Laan, directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude, samen met Peter Hoogvliet, directeur van MeerWonen, maandag 18 april tijdens een politieke bijeenkomst.

Van der Laan vulde aan: 'Er komen geen startershokken, maar fatsoenlijke woningen met minimaal twee slaapkamers.' Op de vraag van fractievoorzitter Paul van Emmerik (VVD) waarom niet is gekozen voor tijdelijke bouw, liet hij weten: 'Financieel is tijdelijke bouw lastig om exploitabel te krijgen. Maar als je het heel snel neer wilt zetten in recordtijd, mag dat alleen als je alleen statushouders er in zet. Elke unit die vrij komt, mag alleen door statushouders bewoond worden. Dan kun je beter permanente woningen neerzetten. Bij tijdelijke woningen moet je na tien jaar alsnog permanente woningen neerzetten.' Hij besloot: 'De inwoners zeggen dat ze liever geen clustering willen hebben, waar alleen maar statushouders wonen.' Verder gaf hij nog aan, dat de nieuw te bouwen woningen volledig bedoeld zijn voor de eigen woningzoekenden – waaronder dus de door de rijksoverheid aangewezen statushouders. (Dit jaar zo'n 70 mensen, JD).

Maar de realisatie van permanente sociale woningen gaat een lieve duit kosten. Van Emmerik rekende voor: 'Het moet 50.000 euro per woning kosten voor het bouwrijp maken van de grond. Dat is een bedrag tussen 8 en 9 miljoen euro dat we gaan investeren.' Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) kon daar geen inhoudelijk antwoord op geven: 'Daar moet ik induiken.' Van gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) mogen de ambities hoger gesteld worden: 'Bouw de woningen meer in de hoogte. Het grondoppervlakte is heel erg schaars. Het lijkt me beter om meer te gaan stapelen.' Maar ook mogen de statushouders van hem naar andere plekken in Nederland gaan: 'Er zijn andere gebieden in Nederland waar het ontvolkt en je leegstand hebt. Geef die gebieden voorrang, waar het gaat om het opnemen van statushouders.' Dat voorstel wordt landelijk echter niet overgenomen, zo kon Schoonderwoerd melden: Het lukt voor geen meter om in VNG-verband (Vereniging Nederlandse Gemeenten, JD) hier nieuwe afspraken over te krijgen.'


Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) bleef met een vraag zitten. 'Wat doen we de komende drie jaren, als we alleen besluiten om permanente woningen te bouwen en er tot die tijd geen tijdelijke woningen worden neergezet? 'Er komt geen enkele woning bij, maar we hebben de komende jaren wel 150 statushouders die we onder moeten brengen. Hierdoor gaan de wachtlijsten voor sociale woningbouw oplopen.' Ze pleitte voor het inzetten van 'tijdelijke woningen of stacaravans; Je zult de mensen toch onder moeten brengen.' Maar Van der Laan zag dit niet zitten: 'We moeten drie jaren op onze handen zitten en pijn lijden. Dat is een heel pijnlijke boodschap, maar wel de waarheid.'

Bezorgd om hoogbouw

KAAG EN BRAASSEM – Twee inwoners bezochten de openbare fractievergadering van PRO. Hans Wesselman en Marloes Oudshoorn kwamen kijken om het standpunt van deze partij te weten te komen over de mogelijke komst van sociale woningen aan de Watergang. In deze te bouwen huizen komen deels ook statushouders (voormalige vluchtelingen) te wonen.

Wesselman hekelde het feit, dat het gemeentebestuur een plekje had uitgezocht, dat 'een stukje park voor de deur is. Er is al weinig groen en nu wil de gemeente tientallen bomen omhakken en we krijgen een appartementencomplex van vierhoog voor onze deur.' Oudshoorn vulde aan: 'We weten niet precies wat het wordt. Als het laagbouw wordt, is het een heel ander verhaal. Maar hoogbouw zien we niet zitten. Het is een laatste stukje groen dat volgebouwd moet worden; dat gevoel hebben we er bij.'


Maar toch lijkt deze locatie zeer geschikt te zijn, dat erkende Oudshoorn ook: 'Hier zitten een zorgcentrum, bushalte en winkeltjes om de hoek. Je hebt alle voorzieningen hier en dat is ook de reden waarom wij het huis gekocht hebben.'

Geen appeltje van Oranje

LEIMUIDEN – Zwembad De Kleine Oase heeft een fikse tegenslag moeten verwerken. Ze grepen naast een ereprijs. Ondanks verschillende oproepen op de sociale media kreeg het zwembad niet voldoende stemmen om 'De appeltjes van Oranje' te winnen. In een bericht laat het zwembadbestuur weten: 'We zijn supertrots op wat we met elkaar hebben bereikt en daarvoor willen we jullie nogmaals enorm voor bedanken!'

Geen geld voor leuke dingen

KAAG EN BRAASSEM – Nog maar een paar maanden geleden kregen de leden van de gemeenteraad een waarschuwing te horen, dat de gemeente 400.000 euro tekort kwam. Maar nu blijkt de gemeente maar liefst 4,1 miljoen euro over te houden. Burgerlid Jan Zandvliet (VVD) lichtte tijdens de openbare fractievergadering toe, hoe dit kon gebeuren.

Zandvliet stelde: 'De gemeente haalt 2,4 miljoen euro voordeel uit grondexploitaties. Ook zijn gemeentelijke werken uitgesteld en zijn grondexploitaties meegevallen. Een andere grote post van 1,2 miljoen euro hebben we op het sociaal domein. We ontvangen meer geld van de overheid voor Wmo, dan dat aan de budgetten wordt overgemaakt.'

Wethouder Henk Hoek lichtte in een andere kamer van het gemeentehuis toe, hoe het komt dat de gemeente een overschot houdt op de Wmo: 'Dat heeft te maken met de onbetrouwbare rijksoverheid. Gelden die niet voorzien waren, zijn toch gekomen.'


Ruim vier miljoen euro overhouden; dat wekt verwachtingen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) beaamde dat ook: 'In Leimuiden riepen ze al: je hebt 4 miljoen euro over! Als je even met je ogen knippert, kan het geld weg zijn. Maar het is niet zo, dat we nu een potje hebben om allemaal leuke dingen te gaan uitdelen.'

Gratis plantjes van CDA

KAAG EN BRAASSEM – Het winkelende publiek kan zaterdag 23 april zomaar verrast worden met een gratis begonia of vlijtig liesje. Die dag, tussen 09:00 uur en 11:00 uur staan namelijk op verschillende plekken in deze gemeente leden van het CDA om deze ruikertjes uit te delen. De politici doen dit in het kader van de actie 'Stoeptegel er uit en plantje er in', om zo aandacht te vragen voor het feit dat een natuurlijke tuin beter is voor de leefomgeving dan een versteende tuin. De CDA-ers staan in de winkelcentra van Hoogmade, Woubrugge, Leimuiden en op het Noordplein in Roelofarendsveen.  

Halvering vergunningen snelle motorboten

KAAG EN BRAASSEM – De inkomsten uit vergunningen voor snelle motorboten om over de Braassem te varen, zijn gehalveerd. Er blijken maar heel weinig booteigenaren bereid te zijn om de vergunning van 667,50 euro te betalen. Het risico op een bekeuring door de politie, mocht een speedbooteigenaar betrapt worden op het overtreden van de maximum snelheid, wordt veelal voor lief genomen. Gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) bleek maandag 18 april niet onverdeeld gelukkig met deze ontwikkeling. De inkomsten voor vergunningen voor het snel varen zijn gehalveerd. Ooit hadden we een wachtlijst en die is helemaal weg. Er komt nog een evaluatie van.'

Hogere politiek

KAAG EN BRAASSEM – De echte politieke activiteiten vinden plaats achter de publieke facade, zo bleek maandag 18 april tijdens de fractievergadering van de VVD. De aanwezige raads- en burgerleden waren vergezeld door wethouder Yvonne Peters (VVD). Zij spraken over de vraag of de gemeente een PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) zou moeten aangaan met projectontwikkelaar Van Maurik. Dat bedrijf wil dit namelijk, zodat de gemeente meedeelt in het financiële risico. De VVD-politici vonden dit een prima idee, maar beseften dat ze hulp nodig hadden van andere politieke partijen. Daarom opperde wethouder Peters: 'De meest reële kans dat Drechthoek 2 er komt, is als het in de PPS zit. Jullie (gemeenteraadsleden Paul van Emmerik en Ton van Velzen, JD) nemen contact op met PRO en CDA. Kijk of ze meedoen. Het is tricky als ik daar ga pushen. Dat kan beter van jullie af komen.'

Industrieterrein alleen mogelijk als gemeente ook financieel risico wil lopen

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Óf de gemeente wordt medeverantwoordelijk voor de realisatie van Drechthoek 2, óf Mourik stopt met de ontwikkeling van dat gebied. Jaap Kruijt, directeur van Mourik en Ab Goedhart, makelaar van Goedhart Vastgoed, konden het maandag 18 april niet duidelijker maken.

De ondernemers zijn het wachten op een besluit over Drechthoek 2 helemaal beu. Enigszins cynisch stelde Goedhart: 'We hadden tijdens de afgelopen raadsvergadering het gevoel dat niet iedereen wist wat er aan de hand was. Dit verhaalt loopt pas een jaar of tien.' Hij liet weten, dat elf ondernemingen al serieus interesse hadden getoond om grond op Drechthoek 2 te kopen voor het bouwen van bedrijfspanden. Dat leidde tot de logische vraag van fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB): 'Als er zoveel belangstelling is en u tot ontwikkeling kunt overgaan, waarom hebt u dan de gemeente nodig?'

Hierop reageerde Kruijt: 'Als we er als private partij alleen in stappen, dan kan er bij een nieuw college een andere bedrijventerrein komen. Dan staan we er alleen voor. Ook kan de gemeente fiscaal vriendelijker grond aankopen en de gemeente leent veel goedkoper geld. Het heeft zeer veel meer kans van slagen als je het gezamenlijk aanpakt.' Op een vraag van fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) informeerde Kruijt dat Drechthoek 2 volledig moet worden uitgevoerd en dat slechts de helft van het terrein ontwikkelen wat hem betreft geen optie is. De kosten per m2 zouden hierdoor te veel stijgen. Daarom wil Kruijt ook, dat de watercompensatie plaatsvindt buiten het gebied van Drechthoek 2.

Goedhart gooide er nog een schepje bovenop: 'We hebben afhakers. Bedrijven vinden het te lang duren. Ze willen uitbreiden en niet drie jaar wachten. Ze zijn op zoek in de Haarlemmermeer. We hebben een richtdatum nodig waarop we kunnen beginnen. We kunnen die bedrijven niet tegenhouden, maar we willen vermijden dat dat gebeurt. Als Sushi Ran besluit te vertrekken, dan kunnen we de hele boel opheffen.' Kruijt besloot: 'Een gemeente die alleen een faciliterende rol speelt, is wat ons betreft niet haalbaar. We zitten hier met grondeigenaren die ook wat willen.' Maar raadslid Marcel Doze (CDA) stelde: 'Er was een bestemmingsplan goedgekeurd, maar de Raad van State heeft dat afgekeurd. Nu wordt door een aantal andere direct betrokkenen voorgesteld om te ontwikkelen en voorgesteld wordt om de gemeente risicodragend mee te nemen. Maar ons beleid is om niet risicodragend mee te gaan in de ontwikkeling.'


Gemeenteraadslid Ton van Velzen (VVD) wilde het voor de zekerheid weten: 'Als we kiezen voor faciliteren, trekt u zich dan terug?' Kruijt stelde: 'Dat is een beetje erg bot. Maar dan is er wel een goede kans dat we genoodzaakt zijn om te zeggen dat het niet gaat.' Desgevraagd liet Goedhart weten de lijst met namen van mogelijk geïnteresseerde bedrijven niet aan de gemeenteraadsleden bekend te willen maken.  

Lange halen duurzaamheidswerkgroep

KAAG EN BRAASSEM – De werkgroep die zich bezig houdt met de duurzaamheidsagenda heeft binnen enkele maanden al concrete resultaten opgeleverd. De inwoners die twee keer per maand samenkomen om plannen te maken voor een duurzamere gemeente, blijken er geen gras over te laten groeien.


Het eerste concrete resultaat is een 'Duurzaamheidsmarkt' die eind mei in Roelofarendsveen gehouden wordt. Maar ook zijn de leden van de werkgroep in subgroepen verdeeld. Al die subgroepen gaan allerlei duurzaamheidsvoorstellen voorbereiden richting het gemeentebestuur. En om de vaart er in te houden, vraagt de werkgroep 50.000 euro voor de komende jaren, zodat ze niet iedere keer naar de gemeenteraad moeten om steeds weer geld voor het ene of andere duurzaamheidsproject moeten aanvragen. Ook gemeenteraadslid Kelly Straver (SVKB) toonde zich tevreden met de resultaten: 'We zijn heel blij met het proces dat uiteindelijk is gelopen. De wethouder zat er wellicht niet op te wachten, maar dit is participatie ten top.'

Meer geld voor wethouders

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Vrijwel alle Nederlanders zuchten onder de almaar lastiger wordende financiële zorgen. De prijzen in de supermarkten stijgen, maar de salarissen doorgaans niet. En pensionado's zien hun pensioenuitkeringen almaar omlaag gaan. Deze zorgen hebben de voormalige, huidige en toekomstige wethouders van Kaag en Braassem echter niet. Dat bleek maandag 18 april tijdens de openbare fractievergadering van de VVD.


Burgerlid Jan Zandvliet (VVD) stelde: 'De wethouderspensioenen worden met 329.000 euro opgeplust. Er wordt rekening gehouden met het gewijzigde sterftetabel. Er wordt voortaan uitgegaan van een hogere levensverwachting.' Fractievoorzitter Paul van Emmerik (VVD) verzuchtte: 'Dat is een kulargument.' Maar wethouder Yvonne Peters (VVD) wees er wel op, wat het gevolg is van het opplussen van die wethouderspensioenen: 'Het geld gaat wel naar de wethouders toe, als je heel oud wordt.'

19 april 2016

Ongemakkelijk gevoel

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) kan nog niet rustig gaan slapen, waar het gaat om de financiële polemiek rondom de SWA (Sociale Werkplaats Alphen). Binnenkort gaat de politieke partij SVKB kritische vragen stellen. Dat maakte gemeenteraadslid Riet Spaargaren (SVKB) maandag 18 april overduidelijk. Ze liet weten over de SWA: 'De wethouders van de gemeenten Kaag en Braassem, Alphen en Nieuwkoop hebben zitten slapen. Het moet niet blijven bij een opgestapte wethouder in Alphen. Verantwoording moet ook in deze gemeente afgelegd worden.' Tijdens een fractievergadering van de VVD, die deze zelfde avond gehouden werd, bleek dat ook fractievoorzitter Paul van Emmerik de SWA-perikelen nog niet vergeten is. Hij had van Schoonderwoerd een A-4tje gekregen waarop de wethouder een toelichting had gegeven. Van Emmerik stelde: 'Er wordt op ¾ A-4tje verantwoording afgelegd over 12 miljoen euro. Dat vind ik ergerlijk. Ik blijf een ongemakkelijk gevoel hebben en na de SWA is dat niet beter geworden.'

Oude vergadersysteem opnieuw ingevoerd

Oude vergadersysteem opnieuw ingevoerdKAAG EN BRAASSEM – Het nieuwe vergadersysteem, waarbij de politici veel minder vergaderen, blijkt een grote flop te zijn. De leden van de Agendacommissie hebben inmiddels opdracht gegeven aan de nieuwe griffier om het oude systeem weer in te voeren.


Doordat er zoveel onderwerpen behandeld moeten worden tijdens die zeldzame vergaderingen die wél plaatsvinden, kan eigenlijk geen enkel discussiepunt fatsoenlijk behandeld worden. Uit arren moede wordt nu op maandag 9 mei een extra politiek forum opgezet. Fractievoorzitter concludeerde maandag 18 april: 'De agenda's van de vergaderingen lopen vol. Er wordt gekeken naar een terugkeer van meer frequent vergaderen.' Ook fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) heeft er genoeg van: 'Dit systeem is waardeloos. De griffier gaat een voorstel maken om het oude systeem in te voeren na de zomervakantie. We komen niet eens toe aan het delen van de informatie en daarnaast de meningsvorming met elkaar.'  

Ruimte voor verlaging afvalstoffenheffing

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente incasseert wel 450.000 euro aan btw over de afvalstoffenheffing, maar betaalt die btw niet aan de Belastingdienst. 'We zijn één van de weinige gemeenten die het zo doen', constateerde gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) maandag 18 april. En blijkbaar vindt de Belastingdienst het ook prima, dat de gemeente wel btw incasseert, maar die niet afdraagt. Dus houdt de gemeente 450.000 euro over aan afvalstoffenheffing.


En dat biedt mogelijkheden, aldus De Lange: 'We zitten heel erg hoog in de kosten voor de inwoners. Als we die btw component er afhalen, scheelt dat voor hen in hun bijdrage.' Hierop reageerde wethouder Henk Hoek (CDA) direct: 'We hebben al een neerwaartse beweging ingezet en zijn met onze tarieven flink omlaag gegaan. Met de huidige tarieven komen we beter uit vergelijkingssites dan voorheen.' Maar fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) bleef achter haar raadslid staan: 'Je kunt best wel een discussie voeren over wat je met die btw-component doet.'

'Sociale woningbouw op schaatsbaan'

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om alleen maar vier van de acht mogelijke locaties voor sociale woningbouw te onderzoeken. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) wilde maandag 18 april tijdens de openbare fractievergadering weten, waarom het college niet alle acht locaties tegelijk laat onderzoeken?

Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) lichtte hierop toe: 'In theorie kunnen we ze alle acht onderzoeken. Maar we doen de vier locaties die het meest kansrijk zijn. Deze zijn in de grotere kernen, dichtbij de voorzieningen. Maar als de raad vindt, dat er zes locaties moeten worden onderzocht, dan doen we er extra (ambtelijke, JD) capaciteit bij.'

Wel waarschuwde de wethouder: 'Ga niet alle acht locaties onderzoeken: verderop in de tijd komen in reguliere projecten wel weer wat woningen vrij. Dan zou je kunnen constateren dat het probleem mogelijk kleiner is geworden en zijn niet alle plekken meer nodig voor sociale woningen.' Burgerlid

Koen Mollers had een idee over een stuk grond waar de sociale woningen geplaatst kunnen worden: 'Doe het op de schaatsbaan, dat is een heel stuk grond van 1,5 hectare. Er zijn toch niet veel koude winters meer.' Hierop stelde Schoonderwoerd voorzichtig: 'Ik verwacht, dat die optie niet heel goed ligt (in de gemeente).'

SVKB tegen PPS-constructie

KAAG EN BRAASSEM – Directeur Jaap Kruijt van projectontwikkelaar Mourik bleek maandag 18 april tijdens een bijeenkomst over Drechthoek 2 meer kwaad dan goed gedaan te hebben. Vooral zijn opmerking, dat het bedrijf hoogstwaarschijnlijk zou stoppen met de ontwikkeling van Drechthoek 2, als de gemeente geen gedeelde aansprakelijkheid zou aangaan, schoot bij de leden van SVKB in het verkeerde keelgat.


Verschillende leden van die politieke partij lieten daarna tijdens de fractievergadering weten: 'Het is chantage dat ze zeggen dat ze er uit stappen als wij niet meefinancieren. Dan stoppen ze er maar mee! Er zijn voor ons geen cijfers beschikbaar en er is geen contact met de eigenaren. Er wordt een stukje vertrouwen gevraagd van ons terwijl ze ons geen vertrouwen geven.' Fractievoorzitter Petra van der Wereld concludeerde: 'We zijn als gemeente geen financier.' De partijleden besloten, dat de gemeente geen PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking, JD) moeten aangaan. 'Wel faciliteren, maar niet investeren', zo luidde de conclusie. Van der Wereld: 'We willen niet op de stoel van de ontwikkelaar zitten. Als in de eerste ontwikkeling het terrein al voor 68% verkocht kan worden bij huizenbouw, dan zouden huizenontwikkelaars direct de eerste palen de grond in slaan.'

Tevreden over Raad in de straat

KAAG EN BRAASSEM – De 'Raad in de straat', waarbij de gemeenteraadsleden een bezoek brengen aan de dorpen, begint volgens fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) steeds beter te lopen. Maandag 18 april, tijdens de fractievergadering van haar partij, liet ze weten: 'De Raad in de straat in Leimuiden en Roelofarendsveen liep niet heel erg goed. Het was vooral wij raadsleden tegen zij inwoners. De bijeenkomsten in Woubrugge en Hoogmade waren heel plezierig.'

'Tijdelijke bungalowtjes op Connexxionterrein'

LEIMUIDEN – Gemeenteraadslid Ton van Velzen (VVD) hield tijdens de openbare fractievergadering van maandag 18 april een vurig pleidooi voor de realisatie van tijdelijke woningbouw op het Connexxionterrein.

Hij stelde: 'Als je daar tijdelijk wat bungalowtjes neerzet, dan blijft dat grond van de gemeente. Dan kun je na vijf jaar die bungalows verkopen en daarna kun je het gebruiken als bedrijventerrein; dat was toch al het oorspronkelijk plan. Dan kun je die grond verkopen en krijg je gewoon geld voor die grond.' Van Velzen besloot: 'De grond van het Connexxionterrein is al gesaneerd; je zou daar vrij vlot mee kunnen beginnen. Zet daar wat specialere bungalowtjes neer; dan kun je vrij snel wat mensen kwijt en dan vang je dat gat van drie jaar (waarbij er geen sociale woningen voor de inwoners bijkomen, JD) een beetje op.'


Maar wethouder Yvonne Peters stelde, dat het niet zo eenvoudig is: 'Je krijgt dan een wijkje, waar je alleen maar statushouders krijgt.' Van Velzen was hier niet van overtuigd: 'Dat is niet waar. Ik geloof dat verhaal niet. Het heeft misschien met subsidies te maken. Ik heb Rogier (Van der Laan van Woondiensten Aarwoude, JD) een paar keer dingen horen zeggen die niet waar waren.'

Twijfels over locaties sociale woningbouw

KAAG EN BRAASSEM – De verschillende politieke partij zijn druk bezig met de vraag op welke locaties nieuwe sociale woningbouw moet komen. En welke locaties er afvallen.


Gemeenteraadslid Ton van Velzen (VVD) liet weten, dat nieuwe sociale woningbouw ook weer andere uitdagingen met zich meebrengt: 'Als je sociaal bouwt, bouw je ook voor een bepaalde groep met specifieke problemen. Dan heb je het over de Schilderswijk.' Hij vervolgde: 'De Saskia van Uylenburch gaat het niet worden en twee van de drie locaties bij De Bult vallen af.' Het CDA wil de Kerkweg als mogelijke locatie weg hebben. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) heeft er alle vertrouwen in dat de komst van nieuwe sociale woningen een succes zal worden: 'Als de huizen zijn gebouwd, komt er meer lucht in de sociale woningmarkt en zakt die wachtlijst na een jaar of vijf.'

Hopen op een goed resultaat

Geen zekerheid over succes Economische Agenda

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – De politici zijn nog niet allemaal overtuigd van het rapport 'Economische Agenda Duin- en Bollenstreek'. Fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) noemde het schrijfsel zelfs 'luchtfietserij'. Volgens hem wordt er wel van alles beweerd in het document, maar ontbreekt de onderbouwing. Dit onderwerp werd donderdag 14 april behandeld tijdens de commissievergadering.

De 'Economische Agenda' is opgesteld, om er voor te zorgen dat de economie in de Bollenstreek weer aantrekt. Dat moet met nieuwe projecten gebeuren, waaronder het realiseren van een haven in Katwijk, het verder ontwikkelen van 'space' gerelateerde bedrijfsactiviteiten of het ondersteunen van werkzaamheden op het gebied van gezondheid.

Van Egmond (GroenLinks) bleek niet onder de indruk en stelde: 'Wie niet durft te dromen, is geen realist. De schrijvers van dit document hebben zich die gedachtegang ter harte genomen. Het dromen is gelukt, maar de feiten zijn te mager onderbouwd. Dit is luchtfietserij. De gemaakte keuzes zijn nauwelijks onderbouwd. Waarop is gebaseerd dat er een grote overloop komt van mensen uit Amsterdam en Den Haag richting onze regio? Wat zijn de cijfers over het oplopende banenverlies?'

Wethouder Verheijen kon deze gegevens niet geven, maar stelde dat er door de jaren heen 'meters papier' zijn opgesteld, op basis waarvan de economische agenda is opgesteld. Van Egmond kreeg ook de wind van voren van een aantal commissieleden. Van Rijn (BBH) vond dat de GroenLinks-fractievoorzitter 'heel erg door de bocht' ging. 'We zijn met veel partijen bezig geweest. Het is niet netjes om het zo af te doen.' En fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) vond: 'Er liggen genoeg rapporten. Er lijkt draagvlak voor deze projecten te zijn. Laten we nu aan de slag gaan en hopen op een positief resultaat.'


Wethouder Verheijen benadrukte ook nog eens, dat er tempo gemaakt moet worden. Hij prees Katwijk, dat zij ook meedenken met de Economische Agenda voor de Bollenstreek en vond dat nieuwe kansen gegrepen moeten worden. Bijvoorbeeld op gebieden als duurzaamheid en de farmaceutische industrie. Toch kon hij niet iedereen op stel en sprong overtuigen. Meerdere partijen gaven aan, dit onderwerp tijdens de gemeenteraadsvergadering verder te willen bespreken.  

Ouders moeten bijbetalen voor opvang peuters

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – 'Er wordt een doemscenario geschetst over kinderen die niet naar de kinderopvang gaan. Maar hier aan tafel zitten heel wat personen die nooit naar de kinderopvang gegaan zijn en die zijn toch heel goed terecht gekomen!' Fractievoorzitter Fred van Trigt (CDA) legde woensdag 13 april tijdens de commissievergadering de vinger op de juiste plek tijdens de discussie over de 'Voor- en vroegschoolse educatie 2017 – 2018'.

Maar liefst zeven inwoners spraken in over dit onderwerp, waarbij onder meer werd aangegeven wat voor een slechte zaak het zou zijn, als hun kinderen niet meer naar de voor- of vroegschoolse opvang zouden kunnen gaan. Als de gemeenteraad het collegevoorstel namelijk aanneemt moeten alle ouders die meer dan 110% van het sociaal minimum verdienen, gaan meebetalen aan die opvang.

Op dit moment gaat het geld van de zogeheten VVE-subsidies rechtstreeks naar de kinderopvangorganisaties. Dat moet anders, zo vindt wethouder Annechien Snuif: 'Het bedrag gaat naar de kinderen die het nodig hebben en niet meer naar de organisaties.' Gezinnen met een inkomen onder 110% van het sociaal minimum blijven in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage, maar wie meer verdient moet vanaf 1 januari 2017 de kosten voor de opvang van kinderen tussen 2,5 en 4 jaar zelf betalen. Opmerkelijk genoeg kon ze een vraag van commissielid Boschma (D66) over hoeveel procent van de Hillegomse peuters naar de opvang of peuterspeelzaal gaat, niet beantwoorden. Maar het wordt volgens haar tijd om de hand op de gemeentelijke knip te houden: 'We geven nu heel veel geld uit. We subsidiëren een organisatie en dat is geen goed beleid.'

D66 lijkt geen problemen te hebben met de veranderingen. Zo stelde Boschma: 'Het is goed dat VVE budgetten worden gekoppeld aan het kind. Ik maak me meer zorgen over kinderen die nu niet gaan, maar wel willen gaan. In plaats van kinderen van ouders die nu wel gaan, maar straks niet gaan omdat hun ouders de eigen bijdrage niet kunnen of willen betalen.' Ook fractievoorzitter Ringelberg (VVD) vond dat het aan ouders is om te kiezen of hun kinderen wel of niet naar de opvang gaan. En daarvoor zelf wel of niet willen betalen.


Maar fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) vond, dat er een 'getrapt systeem' moet komen voor de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Waarbij de mensen net boven het sociaal minimum een lagere eigen bijdrage moeten betalen en de hogere inkomens extra moeten bijdragen. 'Zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen' aldus Van Dijk. Ze zal hierover met een voorstel komen tijdens de aankomende gemeenteraadsvergadering. 

Dwangsom tegen illegale bebouwing

OUD ADE – Een dwangsom van 5.000 euro, zodat bouwwerken verwijderd worden van het perceel Bospad 33a. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. De gebouwen zijn daar illegaal geplaatst, zo blijkt uit gemeentelijk onderzoek.


Volgens een ambtelijk rapport zouden de eigenaren van de grond toegezegd hebben om de gebouwtjes te slopen, maar is dat niet volledig uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende redenen, maar voor de gemeente is het simpel. Een illegale situatie mag niet en om te voorkomen, dat de bebouwing blijft staan, wordt een dwangsom opgelegd.  

Knallende buizen

ROELOFARENDSVEEN – Slechts enkele maanden geleden werden ze geplaatst bij de gemeentebalie: grote metalen buizen. Dat zou zijn vanwege de veiligheid van de gemeentelijke medewerkers. Voor het geval dat een te opgewonden inwoner zijn emoties niet meer kan bedwingen en een ambtenaar achter de ontvangstbalie aanvliegt.


Nou is Kaag en Braassem geen grote stad en gelukkig blijven de stadse problematieken, ook waar het gaat om het op grove en onheuze wijze benaderen van gemeentelijk medewerkers, grotendeels achterwege. Maar de metalen buizen die geplaatst waren, hadden wel één groot nadeel. Menig (mannelijke) bezoeker vanaf zo'n 1,80 meter stootte zijn hoofd tegen de metalen buizen. Vaak ging dat net nadat ze zich in eerste instantie voorover hadden gebogen om een handtekening te zetten voor het in ontvangst nemen van bijvoorbeeld een identiteitsbewijs. En na het plaatsen van die handtekening gingen ze dan weer rechtop staan, om vervolgens met een harde knal tegen de buis aan te botsen. Inmiddels zijn de meeste van de buizen verwijderd, zodat een handtekening weer gezet kan worden zonder gevaar voor eigen leven. De gemeente denkt nog na over alternatieve beveiligingsmaatregelen van de baliemedewerkers.  

Smachten naar sociale woningbouw

HOOGMADE – Als het aan de Dorpsraad Hoogmade ligt, worden er de komende jaren volop sociale woningen gebouwd in het dorp. In een mededeling richting de media staat onder meer geschreven: 'Aanleiding van de zoektocht van het college naar locaties voor extra sociale woningbouw is het door het Rijk opgelegde target voor huisvesting van statushouders. Voor Kaag en Braassem betekent dat een verplichte jaarlijkse huisvesting van 80 vluchtelingen. Hoogmade staat niet bij de eerste vier onderzoeklocaties voor sociale woningbouw genoemd. Dat vinden de inwoners een gemiste kans, bleek op 13 april. Citaten van enkele van de dertig aanwezigen worden gebruikt om het standpunt van de Dorpsraad te ondersteunen: 'Kunnen de raadsleden zich hardmaken om Hoogmade naar de eerste vier onderzoekslocaties te laten promoveren? Dat is goed voor de voorzieningen en het verenigingsleven.’

Veto tegen autobedrijf

LEIMUIDEN – Het bedrijf Brand Auto B.V. mag zich niet vestigen op het perceel Noordeinde 64c. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit vorige week besloten. De reden hiervoor is onder meer de poging om het Centrumplan Leimuiden te realiseren.


Want doordat er plannen zijn om commerciële voorzieningen in het centrum te hebben, voert het college nu actief beleid om (nieuw)vestiging van detailhandel buiten het centrum tegen te gaan. Het college laat weten: 'Naar onze mening kan een autohandel beschouwd worden als bedrijvigheid. Een autohandel tussen woonbebouwing draagt niet bij aan het behoud en de versterking van de leefomgeving.'

Woning mag aan Noordeinde

LEIMUIDEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft geen problemen met de komst van een nieuwe woning op het perceel Noordeinde 88. Hiervoor werd eind december vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd en er lijken geen obstakels te zijn. Dit stuk grond heeft namelijk al een woonbestemming. Het college heeft besloten een uitgebreide planologische afwijkingsprocedure te starten.

Doodgewoon organen doneren

LISSE – Op het doneren van organen rust bij veel mensen nog een taboe. Maar eigenlijk is het de doodnormaalste zaak van de wereld. Want wat heb je nog aan een long, nier of lever als je hart is gestopt?


Donderdag 21 april geeft Ineke Koedam vanaf 20:00 uur een lezing over orgaandonatie in de Gereformeerde Kerk (‘De Klister’) aan de Heereweg 105. Koedam schoolt werkers in de terminale zorg en publiceert over sterven, het stervensproces en orgaandonatie. Zij is als adviseur verbonden aan de Stichting Bezinning Orgaandonatie. De toegang is gratis.

Einde Danscentrum Welkom

LISSE – De eigenaren van Danscentrum Welkom Peter en Rachell van der Veek stoppen eind mei met hun werk. Het betekent het einde van de dansschool. Volgens wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) heeft dit besluit helemaal niets te maken met de gemeentelijke onderhandelingen over een nieuw huurcontract. Dit liet hij donderdag 14 april weten tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.


Het gebouw wordt vanaf eind mei dus niet meer gehuurd en volgens Ruigrok heeft het echtpaar Van der Veek dit besluit genomen 'op basis van de eigen afweging. Ik heb niet het gevoel dat de strubbelingen over de contracten een rol hebben gespeeld.' Hij lichtte toe: 'Het oude huurcontract is geldig gebleven, er is geen nieuw huurcontract getekend.' De gemeente wil al heel snel gaan bedenken wat er met het pand gaat gebeuren. Niets is daarbij uitgesloten; zelfs niet het volledig slopen van het gebouw ten gunste van het bouwproject De Factorij. Ruigrok: 'De bedoeling is niet om het pand leeg te laten staan. We nemen op zeer korte termijn een besluit hoe verder te gaan.'

Kritiek op economische agenda

LISSE – 'Het realiteitsgehalte van de “Brede Regionale Economische agenda Duin- en Bollenstreek” is heel laag.' Met één zin kraakte fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) het plan om deze streek economisch op te krikken tot de grond toe af. Dit gebeurde tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 14 april.

En Mesman liet het hier niet bij. 'In dit voorstel zitten zaken met toekomst, maar ook zitten er praatclubjes in. Zoals een fysieke locatie voor een ondernemershuis; die ondernemers ontmoeten elkaar heel veel. Al is het maar bij de Rotary.' De overige commissieleden bleken een stuk positiever te zijn. Zo vond commissielid John de Bruin (Nieuw Lisse): 'Het is goed om vanuit regionaal oogpunt op de zaak in te zetten.' Wel miste hij 'de aansluiting naar de ondernemers toe'. En commissielid Erik Prins (D66) stelde, dat deze regio 'nieuwe economieën' nodig heeft om écht te groeien.


Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) denkt dat alle elf projecten die regionaal worden opgepakt om de economie van de Bollenstreek te verbeteren, een eclatant succes wordt. 'De slagingskans van alle projecten is wat mij betreft 100%.' Het onderwerp wordt verder besproken tijdens de aankomende gemeenteraadsvergadering.

Oplossingen gezocht over woningtoekenning aan statushouders

JOEP DERKSEN

LISSE – De gemeente moet flink aan de bak, om er voor te zorgen dat de groeiende stroom voormalige asielzoekers een huis kunnen krijgen. In gemeenten als Nieuwkoop en Kaag en Braassem wordt nu al 100% van de vrijgekomen sociale woningen toegekend aan deze zogeheten statushouders. De 'regulier woningzoekenden', die vaak al jaren wachten om een eigen sociale woning te kunnen bemachtigen, vissen keer op keer achter het net. Het college van burgemeester en wethouders legde donderdag 14 april een voorstel voor aan de leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Hierin staan plannen om de woningmarkt te verbeteren.

De idee is om verschillende maatregelen te nemen. Zo wordt aan woningbouwcorporatie Stek gevraagd om ieder jaar maximaal 40 statushouders te huisvesten 'binnen de reguliere woningvoorraad'. Ook zou Stek het huidige tempo van het verkopen van de eigen woningen moeten halveren. In de circa acht woningen die hierdoor in de sociale sector blijven, kunnen dan zo'n twintig statushouders extra worden gehuisvest. Daarnaast krijgen ondernemers en inwoners de mogelijkheid om op braakliggende grond tijdelijke wooneenheden te bouwen voor een periode van zeven tot tien jaar. En op bepaalde locaties als het Klooster en Eigen Haard kunnen dit jaar al zo'n 15 statushouders voor een periode van drie jaar onderdak krijgen. De gemeente wil eveneens met marktpartijen praten om de voorraad sociale woningen permanent uit te breiden. Ook stelt het college voor, om de komende vijf jaren zo'n 25 woningen te kopen van Stek. In die woningen kunnen in totaal 75 statushouders onderdak krijgen. Hiervoor wil het college vijf miljoen euro uittrekken.

Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) was nog niet overtuigd: 'De toestroom (van statushouders, JD) zou nog wel eens groter kunnen zijn dan 80 personen per jaar. 'Wat doet de wethouder zodat de reguliere mensen op de wachtlijst niet al te erg in het gedrang komen?' Ook commissielid Rob van Reisen (CDA) vond: 'We moeten onze eigen woningzoekenden niet vergeten en voorkomen dat ze de dupe worden. We moeten zorgen voor extra sociale woningbouw.'

Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) zag wel wat in een doe-het-zelf-oplossing en opperde: 'Kun je niet zorgen voor kluskantoorpanden, voor mensen die op een andere manier aan een woning willen komen? Het verbouwen van kantoorpanden is namelijk erg duur en als er vrijwilligers zijn die heel handig zijn en zo'n kantoorpand zelf willen ombouwen tot een woning, dan is dat wellicht een oplossing.'


Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet weten, dat het uitgeven van 5 miljoen euro om woningen van Stek te kopen, onderaan het wensenlijstje van te nemen maatregelen staat. Het voorstel van Mesman vond hij 'iets ingewikkelder. We merken dat dit nog niet heel hard loopt.' 

Retentiebassin gaat wateroverlast tegen

JOEP DERKSEN

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad een plan voorgelegd voor verbeteringsmaatregelen voor de wateroverlast in de Van der Veldstraat. Met de aanleg van een 'retentiebassin' van 220 m3 onder het Meer en Houtplein moet een groot deel van de wateroverlast tot het verleden behoren. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om de hele Van der Veldstraat te herontwikkelen. De leden van de commissie Ruimte & Infrastructuur bespraken dit onderwerp donderdag 14 april.

Al een aantal keren heeft de gemeente geprobeerd om de riolering in de Van der Veldstraat te verbeteren. Maar toch lijden de bewoners daar keer op keer onder wateroverlast. Écht tot het verleden zal die overlast nooit zijn, zolang de huidige huizen daar staan, op het laagste punt van Lisse. Maar er zullen nog heel wat regenbuien vallen, voordat een eventuele herontwikkeling van die straat ook daadwerkelijk kan gebeuren. Alle bewoners zouden het hier mee eens moeten zijn en dan zouden zij er ook nog uit moeten komen met de gemeente waar het gaat om de verkoopprijs van hun huizen.


Voor het zover is, moet er dus een andere oplossing gevonden om wateroverlast tijdens en na heftige regenbuien zoveel mogelijk te voorkomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom voor om een 'retentiebassin' – een grote bak om water op te vangen – van 220 m3 te plaatsen onder het Meer en Houtplein. De kosten hiervoor bedragen zo'n 800.000 euro. De meeste partijen waren het hier wel mee eens, zo bleek tijdens de vergadering. Al pleitte commissielid Gerrit Meiland (CDA) er wel voor om de wateroverlastproblemen 'integraal aan te pakken'. Commissielid Martijn Tibboel (VVD) wilde dat het college zich eerst zou richten op het herontwikkelen van het gebied en dan pas een retentiebassin aan te leggen, als die herontwikkeling niet mogelijk zou blijken. Maar wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelde: 'Als je gaat herontwikkelen, gaat er jaren overheen voordat je alle mensen hebt uitgekocht. Ik zou niet al die jaren wachten voordat je de bak plaatst.' Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt dit onderwerp verder besproken.

Volop discussie over De Factorij

JOEP DERKSEN

LISSE – Twee mededelingen zorgden er donderdag 14 april voor, dat een goed voorbereid collegevoorstel over de bouwvarianten van De Factorij op haar grondvesten ging schudden. Als eerste kwam inspreekster Jacqueline Oosthoek van De Gewoonste Zaak met overduidelijk bewijs, dat de gemeente afspraken met haar en haar man had gemaakt over de toekomst van het café. Daarnaast kwam wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) met het nieuws, dat het pand Welkom binnenkort leeg komt te staan. En dus bedachten enkele commissieleden, dat er ook een variant van De Factorij moet komen, waarin (de sloop van) dit pand wordt meegenomen.

De politici kregen uitleg over vier varianten van De Factorij, zoals dat bouwproject kan worden uitgevoerd. In elke variant blijft de Voorhof bestaan. In de eerste variant wordt de oude school gesloopt en het pand van Plan 4 wordt daar ook in meegenomen. Hierop moet de gemeente 400.000 euro bijleggen. Bij variant 2 kunnen de lindenbomen langs de Heereweg blijven staan en in het binnengebied komt er geen appartementenblok. Wel blijft er een evenemententerrein over en het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Ook hier moet de gemeente zo'n vier ton bijbetalen.

De derde variant maakt het mogelijk om de oude school te behouden. Wel wordt Plan 4 verkocht en er komt nieuwbouw aan de Schoolstraat. Maar het tekort voor de gemeente loopt dan op tot 700.000 euro. Het enige plan dat de gemeente geld kan opleveren (twee ton) is variant 4. Dan komen er negen woningen en zeventien appartementen in het gebied tegenover het gemeentehuis. Een groot deel van de parkeerplaatsen verdwijnt en dat gaat dan ten koste van het centrumparkeren.

Na de presentatie hadden de commissieleden behoorlijk wat kritische opmerkingen. Zo vond Gerrit Meiland (CDA) het niet fijn, dat een actiegroep als 'Het Heemskerkplein Moet Blijven' niet was betrokken bij de planvorming. Wat hem betreft, worden de plannen van deze actiegroep ook serieus overwogen. Maar wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) vond: 'We hadden een deal met (bouwonderneming, JD) Horsman BV en die moeten we eerst afronden, voordat je de zaak vrij kunt geven.'


Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) was de eerste die opperde, dat met het opzeggen van de huur van Welkom, dit pand betrokken kan worden bij de planontwikkeling. Ook liet ze weten dat haar partij 'variant 5' van de actiegroep Het Heemskerkplein Moet Blijven ook serieus meeneemt. De raadsleden gaan tijdens de behandeling in de gemeenteraad geen keuze maken tussen welke variant dan ook. Ze laten aan het eind van de bespreking van dit onderwerp weten, wat zij de meest belangrijke zaken vinden om in De Factorij te laten terugkomen. Op basis van die wensen zou er weer een nieuw bouwplan kunnen worden opgesteld.  

Arno Bos overleden

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De bekende Noordwijker Arno Bos is op 9 april in Wenchi (Ghana) volkomen onverwacht overleden. Het voormalig gemeenteraadslid voor de PvdA verhuisde in 2007 naar dit land om daar de lokale bevolking met eigen handen en gereedschap te helpen. Hij verloor zijn hart aan het Afrikaans continent en zijn Ghanese vrouw Bernice.

Op zijn 58ste begon voor Bos een nieuw leven en in de afgelopen negen jaren heeft hij niet stil gezeten. Hij zette niet alleen een florerend bedrijf in cashew noten op, maar stond ook aan de basis van onder meer een parelhoenderproject in Ghana; een coöperatie van vrouwen die daar op hun eigen moestuin werken en de opbrengst kunnen gebruiken voor zichzelf en hun kinderen. Daarnaast stond hij aan de basis van een bedrijf om met bijen honing te produceren. In een interview met deze journalist liet hij eerder weten over zijn beweegredenen: 'Ik help de bevolking om het meer uit de natuurlijke middelen te laten halen die hen ter beschikking zijn. Europa heeft zich namelijk ontwikkeld tot wat het nu is over een periode van 300 jaar en Afrika kan dat echt niet sneller doen. Er zijn in Afrika veel natuurlijke materialen, zoals bamboe waar gebouwen mee gebouwd kunnen worden of silan, waar perfecte hekken en afscheidingen van gemaakt worden. Dat wil ik stimuleren. Ook projecten als het Family Poultry Project, waarbij nu al 32 vrouwen extra geld verdienen en volgend jaar nog eens 100 vrouwen meer een beter leven kunnen krijgen. De projecten die wij opzetten, doen we ter plekke en in directe samenwerking met de lokale bevolking.'


Vanuit Ghana laat Eleanor Esi Dziwornu weten: 'Mijn lieve Arno Bos hield van een kop koffie en werkte hard om zijn doelen te bereiken. Onze droom om de Wenchi Cashew Honey te vermarketen blijft doorgaaan. Ik zal dit doen voor mijn lieve Bos.' Er is nog één onvervulde wens van Arno Bos en dat is dat zijn tienerdochter Patience een levensreddende operatie kan krijgen, om haar hersentumor te laten verwijderen. Hiervoor heeft Arno een stichting in het leven geroepen. Een van zijn allerlaatste berichten op Facebook luidde: 'Verheugend nieuws voor iedereen die de aktie voor Patience Bos heeft gesteund of nog wil steunen. We zijn er helaas nog lang niet. De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordwijk heeft de ANBI Status van de belastingdienst gekregen en maar liefst met terugwerkende kracht tot 1 Januari 2015. Het RSIN / fiscaal (indentificatie) nummer is: 008460425.'

Geen versnelde huizenbouw

OEGSTGEEST – De huizenmarkt trekt aan en de politici zien in gedachten het goud al weer over de plinten klotsen. In een vergadering liet wethouder Wendelien Tönjann (VVD) weten, dat er zich 200 mensen hadden ingetekend voor een woningproject met 50 huizen. Daarom vond gemeenteraadslid Sven Spaargaren (VVD): 'De huizenmarkt trekt heel hard aan. Kunnen we de zaken versnellen (voor onder meer het ontwikkelen van bouwgebieden als Frederiksoord Zuid, Nieuw Rhijngeest Zuid en Kamphuizerpolder, JD) om de schuldenlast van Oegstgeest naar beneden te brengen?' Maar Spaargaren kreeg niet het door hem gewenste antwoord. Wethouder Marien den Boer (CDA) liet namelijk weten, dat het versnellen van woningbouwprojecten niet zo eenvoudig is. Mede vanwege alle procedures die doorlopen moeten worden.

IJzeren gordijn opgetrokken

OEGSTGEEST – Zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraadsleden kruipen weer terug in hun schulp van geheimhouding. Het ijzeren gordijn wordt weer opgetrokken en openheid wordt angstvallig gemeden, waar het gaat om informatie over het datalek.


De gegeven van maar liefst 8.000 inwoners zijn op straat komen te liggen en een onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond, dat 'inzage door derden niet uitgesloten kan worden'. Maar Wethouder Marien den Boer (CDA) piekert er niet over om dat rapport openbaar te maken. 'Wanneer dit rapport naar de raad komt, wil ik dit in een besloten bijeenkomst met u bespreken.' Hoewel fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) aangaf, dat hij de informatie eerder wil hebben, was er geen enkel gemeenteraadslid die opkwam voor de openbaarheid van bestuur. De inwoners moeten nu maar hopen dat de politici opkomen voor hun belangen, in plaats van angstvallig de waarheid bedekken over de inbreuk van privacygevoelige gegevens.  

'Katwijk doet een beetje lastig'

OEGSTGEEST – Het gemeentebestuur ligt nog altijd overhoop met haar collega's in de buurgemeente Katwijk over de extra huizenbouw in de Kamphuizerpolder. Zelfs na intense en intensieve gesprekken zijn de bestuurders nog niet nader tot elkaar gekomen. Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) lijkt er klaar mee te zijn. Vorige week liet ze de politici weten: Er is volgende week een vervolgoverleg met Katwijk. Ze doen een beetje lastig.'


Toch zou Katwijk een punt kunnen hebben zo vond fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal): 'Als wij geconfronteerd worden met zaken vlakbij onze gemeente waar we niet in gekend worden, dan zouden wij ook zo reageren.' Maar Tönjann stelde: 'De gemeente Katwijk is er altijd in gekend. Het was niet een verrassing maar soms is het de strategie om op een bepaalde manier te reageren. Ik ga niet op ramkoers, de buren zijn er niet blij mee. Maar ik heb een belangrijke opgaaf van u gekregen, om te zorgen voor een betere grondexploitatie.'

Meer jonge vluchtelingen in Teylingereind

OEGSTGEEST – Het aantal jonge vluchtelingen dat in Teylingereind onderdak heeft gekregen, is inmiddels gestegen naar 34 personen. Maar de doorstroming is hoog, zo informeerde burgemeester Emile Jaensch vorige week. En dan gaat het niet alleen om kinderen die vanwege het bereiken van de 18-jarige leeftijd moeten verkassen. Behoorlijk wat van deze jeugdigen worden elders in Oegstgeest zodat ze kunnen gaan studeren op het ROC.  

Tekorten bedreigen hulp voor kinderen

OEGSTGEEST – Voorlopig kunnen alle kinderen nog ondersteuning krijgen van Jeugdhulp. Deze toezegging deed wethouder Jos Roeffen vorige week. Nu al is duidelijk, dat er financiële tekorten zullen zijn op dit gebied, maar Roeffen stelde: 'De kinderen die nu hulp nodig hebben, zullen die ook krijgen. Kinderen die acuut hulp nodig hebben, kunnen niet alleen in Holland Rijnland, maar ook daarbuiten geholpen worden.' Commissielid Pasterkamp (PrO) bleef haar twijfels houden en waarschuwde de wethouder: 'Kinderen die onder de overproductie vallen, kunnen straks niet geholpen worden. Kunt u daar mee leven? Hoe gaat u om met de kinderen die wel geholpen moeten worden? Als je jeugd (met zorguitdagingen, JD) laat zitten, krijg je later acute problemen.'

Volop spelletjes op buitenspeeldag

VOORHOUT – Op woensdag 8 juni organiseren de kinderen Julian en Beau een buitenspeeldag in de Voornhof. Die middag, tussen 13:00 uur en 17:00 uur worden alle kinderen in Nederland gestimuleerd om buiten te spelen. De initiatiefnemers organiseren dan allerlei activiteiten voor de kinderen in de buurt (en daarbuiten). De inschrijfkosten bedragen slechts een euro voor vier uur speelgenot. Aanmelden kan bij Snoeklaan 28.

Kruis weer bovenop toren Pancratiuskerk


SASSENHEIM – Vandaag, woensdag 20 april, is het dan zover: het gerestaureerde kruis komt weer boven op de Sint Pancratiuskerk te hangen. Gisteren werd de koningsstijl al geplaatst, waarop het kruis zal steunen.


De parochie heeft de afgelopen maanden op alle mogelijke manieren geld ingezameld, om de benodigde 40.000 euro binnen te halen. Waaronder een benefietconcert met onder meer Marco Bakker. Hierbij kwamen maar liefst 850 mensen opdagen. Nog niet al het geld is binnen om de kosten van de kruisreparatie en de nieuwe koningsstijl te betalen, maar met de bank is een lening aangegaan, zo laat Piet Langeveld van de vereniging Oud Sassenheim weten. Hij kon ook melden, dat er in de koningsstijl een koker ligt, met daarin allerlei wetenswaardigheden. Niet alleen de geschiedenis van Sassenheim wordt daarin vermeld, maar ook krantenartikelen over de restauratie van het kruis en het benefietconcert. Ook een door pastoor Owel geschreven brief zal de komende tientallen jaren hoog boven Sassenheim tronen.  

Eerlijkheid als handelskenmerk

Semp Trosrozenkwekerij BV naar de top

JOEP DERKSEN

KUDELSTAART – Semp Trosrozenkwekerij BV is een van de grootste trosrozentelers van Nederland. Dertig jaar geleden richtte Ger Semp zijn bedrijf op en samen met zijn vrouw en zo'n 35 medewerkers zetten ze zich iedere dag in voor topkwaliteit rozen en uitstekende service. Bij Ger Semp geldt één motto: 'Een man een man, een woord een woord'.

Het kweken van rozen betekent deze jaren, dat je opereert in nichemarkten. Ieder jaar is het weer zaak om één of twee nieuwe soorten te ontdekken, die voldoen aan de wensen van de klanten én tegelijkertijd ook goed van kwaliteit te zijn. Ooit waren er 1.200 rozenkwekers in Nederland, maar nu zijn er nog maar weinig van over. Semp Trosrozenkwekerij floreert echter en de eigenaar legt uit waarom: 'Je doet waar je goed in bent, je zoekt de aparte soorten op. Als bedrijf zijn we kwalitatief een van de betere en we focussen ons niet alleen op trosrozen, maar ook op apartere soorten. Dat is noodzakelijk, want de markt verandert; er komt meer rechtstreekse handel en de tijd van grootschalige distributie is voor de trosrozensector voorbij.'

Semp vervolgt: 'Klanten denken soms dat je overal struiken hebt staan, waar je een paar duizend rozen van kunt plukken. Maar wij hebben dagverse producten, omdat de kwaliteit top moet zijn.' Met vier hectare aan trosrozen, beheert Semp Trosrozenkwekerij een groot deel van de markt. Immers, in heel Nederland wordt er maar op 15 hectare trosrozen geteeld. De eigenaar lacht: 'Ik ben de laatste der Mohikanen.' Maar serieus vervolgt hij: 'Het geeft ons gemengde gevoelens. Wij zijn het bedrijf geworden, zoals we nu zijn, vanwege onze manier van werken. Wij doen niet veel zaken, waarbij er allerlei contracten op papier gezet moeten worden. Wij houden ons aan ons woord.'

Semp Trosrozenkwekerij onderscheidt zich in de markt ook op het gebied van duurzaamheid. çDoor het gebruik van biologische bestrijding, willen wij het milieu zo weinig mogelijk belasten. Ook wordt het water gerecirculeerd met behulp van een UV ontsmetter. We zijn hier de goede weg mee ingeslagen.'

Zes jaren geleden overwoog Semp nog om een nieuw bedrijf op te zetten in Afrika. 'We stonden voor de keuze om of dat te doen, of een locatie in Nederland er bij te kopen. Dat laatste hebben we gedaan en de oversteek naar Afrika hebben we dus niet genomen.' Wat was hier bij de doorslaggevende factor? 'Ons handelskenmerk is, dat onze trosrozen altijd dagvers zijn. Het transporteren van trosrozen uit Afrika – en ze mooi op kwaliteit houden – is moeilijk.'

Hij blijkt terug op de afgelopen dertig jaar: 'We zijn begonnen met 4000 meter te huren in de Kwakel. Nu zijn we tien keer zo groot geworden. We groeiden en gingen maar door. Totdat je vijftig wordt. Dan ga je er anders over nadenken. We hebben nu vier hectare aan trosrozen staan. Het is goed zo; we zijn groot zat. Ik ben overal geweest en heb alles gezien. De komende jaren richten we ons op het vervolmaken van de producten en de zaak.'

En hoe doet Semp, zijn vrouw en de rest van het team dat dan? 'We zoeken zaad bij de veredelaars, het maakt niet uit welke. Van tien plantjes maken we 1000 of 10.000 planten, zolang we denken dat de plant goed is. Maar er kan zoveel misgaan: de ene soort komt niet aan de productie, de ander komt niet goed in bloei. Dan weer is de houdbaarheid niet goed. Maar als je geluk hebt, heb je een voltreffer, al zijn die voltreffers er niet zo heel erg veel.' Maar op het moment, dat er een rozenjuweeltje gevonden is; dan gaat Semp Trosrozenkwekerij er ook vol voor: 'De rozen gaan dan naar een of meerdere distributeurs die ze op de markt zetten. Of we gaan er mee naar de beurs en soms kiezen we ervoor om een bepaalde soort klein te houden.'

Het interview is voorbij; er moet immers weer gewerkt worden. Semp geeft een ferme hand en besluit: 'We zijn een betrouwbare partij, waar je 100% van aan op moet kunnen. We hebben eerlijke, verse en mooie producten. Daarom houden we het ook het langste vol.'


Voor meer informatie: Semp Trosrozenkwekerij BV, Hoofdweg 162, 1433 JX Kudelstaart, T: 06 5204 4163, W: www.gsemp.nl.

Van Trigt beëdigd als wethouder

HILLEGOM – De opvolger van de afgetreden wethouder Frits Roelfsema is aangetreden. Op donderdag 14 april werd Fred van Trigt (CDA) door burgemeester Arie van Erk officieel beëdigd als nieuwe wethouder. Tot deze dag was Van Trigt fractievoorzitter van het CDA en nu gaat dus een nieuw bestuurlijk leven voor hem beginnen. De raadsleden stemden unaniem in met de benoeming van Van Trigt.  

De tocht naar nul kilo restafval

Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaat zich samen met haar gezin honderd dagen lang inzetten om – als het lukt – nul kilogram restafval over te houden. Dus al het plastic, blik, karton, papier moet zo goed gescheiden worden, dat de normale vuilnisbak leeg blijft. Zij doet mee aan de '100-100-100-actie' en doet in het Witte Weekblad hier de komende maanden verslag van.

Afgelopen week produceerden wij als gezin weer maar 600 gram restafval. Zo langzamerhand is het een goede gewoonte geworden! Alhoewel mijn zoon wel opmerkte: ‘Hoe lang gaan we nog door met die onzin? Want we rijden wel met 3 auto’s in het rond. En dat is ook niet echt goed voor het milieu.’ Pubers …..


Toch heeft hij wel een punt. Onze CO2-uitstoot is waarschijnlijk best hoog, want we rijden niet alleen voor ons werk, maar ook onze hobby, het hockeyen, aardig wat kilometers per week. Daarom hebben mijn man en ik afgelopen zaterdag nieuwe (elektrische) fietsen gekocht. Mijn doel is om minimaal twee dagen per week naar het gemeentehuis te fietsen. Én ook in het weekend de auto wat vaker thuis te laten. Vandaag, maandag 18 april, heb ik dus mijn eerste fietsdag!

Column

Statushouders

Laat één ding volkomen duidelijk zijn, waarde columnlezer. Ik gun iedereen een goede, eigen, woning. Waar hij of zij lang en gelukkig in zal leven. Maar vorige week hoorde ik nieuws, waar ik niet blij van werd. Het ziet er naar uit, dat de huidige inwoners van Kaag en Braassem minimaal twee jaren langer moeten wachten, totdat zij kans maken op een eigen sociale woning.

De reden hiervoor is de toestroom van statushouders; voormalige vluchtelingen die in Nederland mogen blijven wonen. En van de rijksoverheid een voorkeurspositie krijgt waar het gaat om het bemachtigen van een huis in de sociale sector, dat vrijkomt. De afgelopen maanden is het namelijk zo, dat vrijwel ieder vrijkomend huis, of eigenlijk elk huis van de woningbouwcorporaties Woondiensten Aarwoude en MeerWonen, toegewezen worden aan statushouders. De 6.000 actieve 'reguliere woningzoekenden' in deze regio vissen keer op keer achter het net.

In onze gemeente komen dit jaar 71 statushouders te wonen en dat aantal zou nog naar boven bijgesteld kunnen worden ook. Maar de komende twee jaren (minimaal) worden er geen extra sociale woningen bijgebouwd. De gemeenteraad ziet het niet zitten om snel tijdelijke woningen te realiseren, die voor een periode van tien jaar in gebruik genomen kunnen worden. Het zou een prima tussenoplossing kunnen zijn, om die tijd te kunnen gebruiken voor het in alle rust bouwen van extra sociale woningen.

Maar die tijdelijke woningen komen er dus niet en moet er gewacht worden of er nieuwe sociale woningen komen. En met de gerechtelijke procedures gaat het nog minimaal twee jaren duren, voordat die woningen daadwerkelijk gebouwd zijn. Rogier van der Laan, directeur van Woondiensten Aarwoude, liet vorige week weten over de toewijzing van de sociale woningen aan statushouders: 'Het is echt dramatisch: op dit moment moeten we alle woningen inzetten om aan de taakstelling te voldoen. We moeten bijbouwen. Deze opgaaf (voor het huisvesten van statushouders, JD) neemt toe. Ik verwacht niet dat die taakstelling in 2017 weg zal zijn. Het enige wat je er aan kunt doen, is zorgen dat er meer woningen komen. Elk jaar hebben we 60 woningen minder beschikbaar voor de eigen woningzoekenden. De inschrijftijd voor de woningen gaat de komende jaren oplopen, de rij wordt langer en er kunnen minder mensen aan een woning geholpen worden. Totdat de nieuwe woningen worden opgeleverd. Maar als dat gebeurt, gaat de rij sneller krimpen.'

Kortom, er is geen seconde te verliezen, dames en heren van de gemeenteraad. U maakt bij het besluiten over de komst van nieuwe sociale woningen, ook de keuze voor het zorgen voor extra sociale woningbouw voor haar eigen inwoners.


Joep Derksen

Fractievoorzitter Terraneo stopt in verband met gezondheidsproblemen

JOEP DERKSEN

KAAG (EN BRAASSEM) – Fractievoorzitter Roel Terraneo (D66) stopt op maandag 25 april met al zijn politieke activiteiten. De 61-jarige kampt met ernstige gezondheidsproblemen, waar hij de komende tijd het hoofd aan wil bieden. Hij wordt binnen de fractie opgevolgd door Conny Punt (54); zij wordt geïnstalleerd als nieuw D66-raadslid.

In een interview laat de op Kaag woonachtige Terraneo weten: 'Ik heb medische problemen; daar moet ik van zien te herstellen. Ik moet afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Ik wil de situatie voor zijn, dat ik niet meer capabel ben en dat het hoofd niet meer wil.' Is er druk gezet op hem om af te treden? Terraneo: 'Ik heb iedereen verrast. Als je mij nu ziet functioneren, zie je niet dat er iets aan de hand is. Op 21 april word ik geholpen aan een vervelende ziekte. Dat kan een langdurig herstel nodig hebben. Ik hoop over een aantal maanden ontzettend spijt hebben van dit besluit, want dat betekent dan, dat ik goed herstel.'

Op maandag 11 april werd de nieuwe D66-wethouder Herman Haarman geïnstalleerd als opvolger van de vanwege ziekte gestopte oud-wethouder Harry van Schooten (SVKB). Heeft Terraneo bewust gewacht met het aankondigen van zijn vertrekt, totdat Haarman benoemd was als wethouder? Dat blijkt inderdaad zo te zijn. 'Voor mijzelf is het een moeilijk proces geweest om te stoppen. Dat deed ik met pijn in het hart, want ik heb drie jaar lang genoten van het werk. Het doet heel veel pijn om te besluiten om dit werk niet meer te doen. Maar ik wil geen risico's nemen en goed blijven functioneren. Ik nam het besluit om te stoppen, toen ik wist dat er een D66-wethouder zou komen. Vorige week heb ik de fractievoorzitters op de hoogte gesteld, waarbij ze er tot donderdag 14 april niets over mochten vertellen.'


Zijn eigen fractiegenoten wisten het twee weken eerder, maar ook voor hen kwam het afscheid van Terraneo als een enorme schok. En wie wordt de nieuwe fractievoorzitter? Dat besluit wordt op maandag 18 januari genomen, tijdens de fractievergadering. Terraneo hoopt op 25 april aanwezig te kunnen zijn bij zijn eigen afscheid en de installatie van Punt.

Gemeente draait op voor wanorde SWA

KAAG EN BRAASSEM – De kans is zeer groot, dat de gemeente maar liefst 900.000 euro moet bijlappen vanwege de slechte financiële situatie van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA). Ook blijkt de manier van werken van de medewerkers dermate onder de maat te zijn, dat de gemeente ook hier voor 20.000 euro extra voor opdraait.


Er zijn namelijk maar weinig bedrijven, die cliënten van de SWA aan de hand van een re-integratie opdracht in dienst willen nemen. Ook bezuinigt de rijksoverheid op WSW-medewerkers. Maar de grootste kostenpost zit 'm in het gebouw waar de SWA-medewerkers hun taken uitvoeren. In het verleden is de waarde van dat pand namelijk veel en veel te hoog ingeschat door de gemeente Alphen aan den Rijn. Volgens een nieuw taxatierapport blijkt de huidige waarde van dat pand maar liefst 9 miljoen euro lager te liggen, dan waar het nu voor in de boeken staat. Als het SWA-pand daadwerkelijk wordt verkocht, zal dat dus voor veel minder geld zijn. En dan draait Kaag en Braassem op voor zo'n 10% van die verminderde opbrengsten. De rest van de financiële verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de gemeenten Alphen aan den Rijn (circa 80%) en Nieuwkoop.  

Huisbezoeken tegen uithuiszettingen

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – De woningbouwcorporatie Woondiensten Aarwoude heeft het initiatief genomen, om zoveel mogelijk te voorkomen, dat huurders hun woning uitgezet worden. Daarom is een samenwerking opgezet met de gemeente, politie, MeerWonen en een twintigtal zorginstanties. Directeur Rogier van der Laan van Woondiensten Aarwoude lichtte de nieuwe ontwikkelingen toe op donderdag 14 april.

Woondiensten Aarwoude maakt bij haar huurders met een betalingsachterstand onderscheid tussen de zogeheten 'stakkers' en 'rakkers'. Waarbij met de 'rakkers' de mensen bedoeld worden, die bewust een huurachterstand oplopen en niet mee willen werken aan een oplossing. De overige groep mensen lopen tegen persoonlijke problemen aan, zoals werkloosheid, een overlijdensgeval in het gezin of verslaving. En vaak is er sprake van meerdere problemen tegelijk.

De medewerkers van Woondiensten Aarwoude komen regelmatig mensen tegen, die geen post meer openmaken en geen telefoon meer op te nemen. Uit angst geconfronteerd te worden met de belastingdienst of schuldeisers. En zo belanden deze mensen steeds verder in de put. Vorig jaar werden zeven gezinnen hun huurhuis uitgezet, op een totaal van 2.000 woningen. Daarom is het initiatief genomen om langs te gaan, zodra mensen een maand huurachterstand oplopen. Om te kijken, wat er aan de hand is en hoe de huurachterstand weggewerkt kan worden.

Zo'n bezoek brengt regelmatig ook andere zaken aan het licht. Zaken waar de medewerkers van Woondiensten Aarwoude niet voor zijn opgeleid, maar waar andere organisaties als GGZ, GGD of MEE wel bij kunnen helpen. Deze bezoeken zijn begin dit jaar van start gegaan en inmiddels is er met tien huurders een gesprek geweest. Dat heeft er toe geleid dat drie huurders het initiatief namen om de huurachterstand direct te betalen. En anderen werden weer geholpen door hen in contact te brengen met zorginstanties.

Van der Laan laat weten, dat het juist vroegtijdig opmerken van problemen, er voor kan zorgen dat die problemen niet dramatisch uit de hand lopen. Wanneer iemand alcoholverslaafd is, kan met het aanpakken van die verslaving erger worden voorkomen. De instanties sluiten binnenkort een convenant, waarbij ze afspreken om informatie met elkaar uit te wisselen. Maar ook vermoedens van illegale activiteiten, zo informeert Van der Laan: 'Als wij een wietlucht ruiken, dan melden we dit bij de politie.'


Het uiteindelijke doel, is dat er geen mensen meer op straat gezet hoeven te worden. En die uithuiszetting kan al gebeuren bij een huurachterstand van drie maanden, ofwel een bedrag van 'slechts' 1.500 euro. Als het noodzakelijk is, vraag Woondiensten Aarwoude om een gerechtelijk bevel tot uithuiszetting, maar Van der Laan laat wel weten: 'Uithuiszetting is de laatste weg die we bewandelen, als er geen uitzicht meer is op een oplossing.'

Nieuwe fractievoorzitter D66


KAAG EN BRAASSEM – Met het vertrek van Roel Terraneo als fractievoorzitter van D66, kwam maandag 18 april het moment dat zijn opvolger benoemd werd. De fractie ging er unaniem mee akkoord dat Esther Loos de fractievoorzittershamer overneemt. Terraneo wenste de stralende Loos veel plezier en succes met haar nieuwe functie.  

Vier miljoen euro in de plus

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente heeft vorig jaar 4,1 miljoen euro minder uitgegeven, dan ze aan inkomsten heeft ontvangen. Het grootste deel van dit geld (ruim 4 miljoen euro) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dat blijkt uit de jaarrekening, die wethouder Henk Hoek vorige week openbaar maakte.  

Wonen is dure hobby

KAAG EN BRAASSEM – De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden ligt in onze gemeente maar liefst 26,1% boven het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de gemeentelijke jaarrekening die wethouder Henk Hoek vorige week openbaar maakte. De inwoners betalen op welhaast elke gemeentelijke belastingen meer dan inwoners in andere gemeenten in Nederland. De hogere kosten zijn van toepassing op de OZB (met 304 euro per jaar 40 euro hoger dan het landelijk gemiddelde), de afvalstoffenheffing (11% hoger op 292 euro) en rioolheffing; maar liefst 62,4% hoger dan het landelijk gemiddelde en een bedrag van 307 euro per meerpersoonshuishouden.


Stichting Holland – Tonami floreert

JOEP DERKSEN

LISSE – Sinds de gemeente heeft aangekondigd te stoppen met het subsidiëren van de Stichting Holland – Tonami, draait deze organisatie beter dan ooit. De ouders van de leerlingen die op reis mogen naar Japan, hebben gezorgd voor sponsorgelden en nu al is duidelijk dat de uitwisselingsprogramma's voor 2017 en 2018 door kunnen gaan.

Voorzitter Co Lieverse en bestuurslid Jolanda van der Raad kijken dan ook tevreden terug op de afgelopen maanden. Toen het college van burgemeester en wethouders vorig jaar aankondigde te stoppen met de subsidie, vreesden de bestuursleden dat dit besluit het einde zou betekenen van de uitwisselingen. En dus ook van de Stichting Holland – Tonami. Maar nood breekt wet en de stichting heeft haar activiteiten – en sponsorzoektochten, uitgebreid.

Van der Raad licht toe: 'We zijn nu bezig om te proberen of er mogelijkheden zijn voor een Tulip Art Museum tentoonstelling in Tonami. Dat wordt dan samen met Museum De Zwarte Tulp opgezet. Zij hebben namelijk een heel grote collectie met schetsen van tulpen en hyacinthen en veel glaswerk.' Lieverse vult aan: 'Het initiatief ligt bij de De Zwarte Tulpn, niet bij onze stichting. Wij hebben alle connecties en zo wordt de samenwerking tot stand gebracht.' Dat gebeurt onder meer po het moment dat de loco-burgemeester van Tonami de komende week Lisse bezoekt.

Ieder jaar heeft de Stichting Holland – Tonami zo'n 7.000 euro nodig, om het uitwisselingsprogramma voor elkaar te krijgen. De stichting is bezig met een 'korte termijn strategie' en een 'lange termijn strategie'. Op dit moment zijn nog geen fondsen benaderd met het verzoek om voor meerdere jaren de stichting te sponsoren. Van der Raad licht toe, dat zij en de overige bestuursleden eerst een beleid aan het opstellen zijn.

Maar op de korte termijn zijn toch pecunia nodig en die zijn er gekomen, dankzij de ouders van de leerlingen. Deze ouders hebben gevraagd aan de bedrijven waarvoor zij werken, of die ondernemingen willen helpen met de sponsoring. Van der Raad: 'En dat is gelukt! Dat geeft ons meer de tijd en ruimte.'

De Stichting wil haar activiteiten niet beperken tot het alleen maar ontvangen van Japanse leerlingen en uitsturen van Lissese leerlingen naar het land van de rijzende zon. 'We willen het breder gaan aanpakken', aldus Van der Raad. 'Daarbij denken we ook aan een uitwisselingsprogramma met voetballers of andere jeugdige sporters, of een uitwisseling op muzikaal gebied.' Ze lacht: 'Maar dat is nog toekomstmuziek.'


Is het besluit van de gemeente om te stoppen met de subsidie niet uiteindelijk heel goed geweest voor de stichting? En zijn de bestuursleden nou niet gewoon met een leuke uitdaging bezig? Van der Raad: 'Het is een geweldige uitdaging, die we van de gemeente hebben gekregen om er voor te zorgen dat de stedenband in stand blijft. Maar nu we zo'n succes behalen, dan doet dat de stichting erg veel goed.'

816 handtekeningen voor behoud bomen

JOEP DERKSEN

LISSE – De actiegroep Het Heemskerkplein Moet Blijven heeft een petitie overhandigd aan wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) met daarin 816 handtekeningen. Deze inwoners roepen de politici op om de zes lindenbomen vlak bij het Heemskerkplein te behouden. Ruigrok nam deze handtekeningenlijst dinsdag 12 april met dank in ontvangst. Maar hij liet wel weten, dat de gemeenteraad nu aan zet is.

Plannen voor het volledig omgooien van het Heemskerplein bestaan er al jaren. Vorig jaar leek er een compleet plan van Horsman op tafel te liggen, maar dat plan 'De Factorij' kon niet doorgaan omdat De Voorhof niet verkocht en gesloopt wordt. Dus moesten de initiatiefnemers weer naar de tekentafel en moet de gemeenteraad kiezen tussen vier opties, die variëren van de situatie laten zoals deze nu is tot het volledig veranderen en ingrijpend aanpakken van het Heemskerkplein en de omgeving.

Ook de actiegroep Het Heemskerplein Moet Blijven heeft een alternatief plan ontwikkelt, maar zij hebben dat plan nooit officieel mogen presenteren. Het college van burgemeester en wethouders neemt dit plan niet mee in haar voorstel naar de gemeenteraad. Woordvoerder van de actiegroep Ronald van den Berg laat weten: 'We zijn er enorm trots op dat 816 mensen een petitie hebben ondertekend met de vraag om de zes lindenbomen te behouden voor het karakteristieke aangezicht van het dorp. Wij willen niet 'niets doen' en door het plotselinge verschijnen van vier nieuwe opties voor het plan “Factorij” zijn wij overvallen. Ook de snelle gang van het plan door de fracties, commissies en gemeenteraad geeft ons en de inwoners van Lisse geen kans om hierover met de raad in gesprek te gaan. Toch hebben wij alles op alles gezet en zelf een plan samengesteld onder de naam “De oude School”.'


Dat plan houdt onder meer in: Verkoop van de monumentale Openbare School uit 1885 aan een op te richten stichting “De oude School”. Deze stichting moet het pand in oude glorieuze staat terugbrengen. Ook wordt een 'stadstuin' aangelegd tussen “De oude School” en de “Proeverij”, inclusief kinderspeelplaats en terras. Het Heemskerkplein wordt behouden als evenementenplein en voor lang parkeren voor het winkelend publiek en de horecagasten. Verder mogen er appartementen voor senioren komen op een stuk grond aan de Schoolstraat, maar ook op de plek van het oude pand van garage Heemskerk (waar nu Plan4 in zit). Van den Berg: 'We gaan proberen om ons plan in de raad te krijgen en dat ze dit in hun besluitvorming meenemen.'

Afstoten gemeentelijke accommodaties overwogen

JOEP DERKSEN

LISSE – De tijd is voorbij dat de gemeente dolenthousiast het ene na het andere miljoen euro in een buurthuis of cultureel centrum stopt. Inmiddels zijn de kosten voor gemeentelijke accommodaties opgelopen tot maar liefst 7 miljoen euro per jaar. Het college van burgemeester en wethouders wil af van deze manier van werken en presenteerde woensdag 13 april tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën de 'Notitie herziening accommodatiebeleid'.

Wethouder Adri de Roon (D66) liet aan duidelijkheid niets te wensen over: 'De grote rode draad is wat het college betreft, de doelmatigheid van de accommodaties. Als blijkt dat er meerdere accommodaties geschikt zijn, dan zijn een aantal accommodaties vrij te maken. Het zou kunnen zijn dat er accommodaties overschieten, dan komt de vraag aan de orde, wat er mee zou kunnen gebeuren.' Hij ontkende hartgrondig dat de gemeente is begonnen met de uitverkoop van de sociale accommodaties.

Iedere gemeente heeft alleen de plicht om te zorgen voor onderdak voor scholen en bewegingsonderwijs. Wat de sociaal-culturele, maar ook sportactiviteiten betreft, wil de gemeente inzetten op het 'faciliteren' van die activiteiten en niet zozeer er voor zorgen dat er ook voor iedere sport of culturele vereniging een gemeentelijk onderdak is. De rijksoverheid houdt de hand op de knip en door de vergrijzing en het uitsterven van de babyboomers wordt de vraag naar de accommodaties ook veel minder. Er is al jaren een te groot aanbod van m2 aan maatschappelijke accomaties in verhouding tot het aantal gebruikers. De stichtingen Bescal en Sportfondsen proberen al jaren om betere bezettingsgraden te krijgen voor de gebouwen die onder hun hoede vallen, maar dat is grotendeels vergeefse moeite geweest.

De gemeente wil daarom 'bepaalde accommodaties op termijn afstoten', zo liet een ambtenaar tijdens een presentatie weten. Een gebouw kan dan in beheer gegeven worden aan 'derden', maar ook kan het hele gebouw verkocht worden. Welke gemeentelijke accommodaties hiervoor in aanmerking komen, wordt het komende jaar 'per geval' bekeken. De gebouwen worden ook niet allemaal in één keer te koop aangeboden; dat gaat stapsgewijs. In ieder geval wil de gemeente de komende jaren zo'n 10% bezuinigen op de uitgaven voor de maatschappelijke accommodaties. En dat betekent ook, dat er veel vaker kostendekkende huurprijzen gevraagd worden. Stichtingen en verenigingen die dat niet kunnen betalen, moeten in plaats daarvan een 'maatschappelijke tegenprestatie' leveren, zo liet De Roon weten. Volgens hem gaat het dan niet om 'leukigheden', maar om activiteiten die voor de hele Lissese gemeenschap van belang en kostenbesparend zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om het uitvoeren van lichtere vormen van begeleide dagbesteding.


De gemeente organiseert op 19 en 24 mei informatieavonden met inwoners en gebruikers om hun mening te vragen over de toekomst van de maatschappelijke accommodaties.  

ISD houdt miljoenen over

LISSE – Een bedrag van 5,5 miljoen euro overhouden; dat is normaliter reden voor een feestje. Maar van een feest was geen sprake, toen wethouder Adri de Roon (D66) woensdag 13 april aankondigde, dat de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) dat bedrag had overgehouden. Hij deed deze mededeling tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.


De Roon stelde: 'Uit de jaarrekening blijkt dat de ISD 5,5 miljoen euro heeft overgehouden aan vooral de nieuwe taken die uit de AWBZ zijn overgekomen.' Hierop vroeg fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) wat de reden was van dit overschot: 'Heeft het ook te maken met de dienstverlening. In het verleden hadden mantelzorgers een week respijtzorg; is daar nu ook op bezuinigd?' Hierop stelde de wethouder, dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de oorzaken van het financiële overschot. De resultaten hiervan worden in mei openbaar. Wel kon De Roon nu al melden, dat de ISD geen geld overhoudt op de onderdelen 'participatie' en 'hulp in de huishouding'.

Twijfelen aan eerlijkheid Rembrandtschool

JOEP DERKSEN

LISSE – 'De Rembrandtschool komt met prognoses van leerlingenaantallen die afwijken van de werkelijkheid. Ik neem het de school kwalijk dat ze dit willens en wetens hebben gepresenteerd. We gaan straks een pand neerzetten dat 30% te groot is. Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) liet er woensdag 13 april geen misverstand over bestaan: hij denkt dat de PCPO (het overkoepelende orgaan van de Rembrandtschool, JD) de leerlingenaantallen bewust hoger heeft ingeschat, om zo een groter schoolgebouw te kunnen krijgen.

Slootbeek stelde: 'Bij vernieuwbouw van de school sta je voor een besluit van 40 jaar. Dan zou je op de cijfers moeten vertrouwen. Op 28 januari van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het financieren van 1,8 miljoen euro aan investeringen voor het vernieuwbouwplan van de Rembrandtschool. Hierbij gingen we er van uit dat er voor dit schooljaar 145 leerlingen hier onderwijs zouden volgen en het komende schooljaar 135 kinderen. Maar een maand nadat we het besluit namen, bleek dat er nu 124 leerlingen zijn en vanaf komend schooljaar nog maar 105 leerlingen.' Hij vervolgde: 'We hebben te maken met een school in financiële problemen, met minder aantrekkingskracht en klassen worden samengevoegd. In de wijk zijn geen nieuwbouwplannen; wat is de potentie van de Rembrandtschool? Gaat de school niet veel te groot bouwen? En wwarom heeft de Rembrandtschool deze belangrijke informatie (over de leerlingenaantallen, JD) achtergehouden? Is het bouwoppervlak nu wel erg aan de grote kant?'

Wethouder Adri de Roon (D66) vond niet, dat de Rembrandtschool informatie heeft achtergehouden en liet weten, dat leerlingenaantallen 'tot 20% kunnen fluctueren'. Hij stelde: 'Toen het raadsvoorstel voorbereid werd, was de situatie niet zo duidelijk als nu.' Gemeenteraadslid Maarten Magielse (D66) hielp De Roon uit zijn benarde situatie te komen, door te stellen: 'Sommige feiten worden door de VVD als erg negatief weggezet. De houding van de VVD doet alleen maar af aan de reputatie van de school. Ze brengen moedwillig schade toe aan de school.'


De Roon greep deze reddingsboei met beide handen aan: 'De berichtgeving die er (over de PCPO, JD) is geweest, doet geen goed. De bezuinigingsmaatregelen ook niet en dat de kinderen in een oud pand zitten ook niet. Vernieuwbouw van dat pand kan een aantrekkende werking hebben. Daarnaast zijn er nieuwbouwplannen in Geestwater en Dever-Zuid: dat zal ook druk geven op de vraag naar onderwijs.' De wethouder zegde hierna toe, dat hij later dit jaar eerst aan de gemeenteraad zal vragen of er politieke steun bestaat om de 1,8 miljoen euro voor de vernieuwbouw daadwerkelijk over te maken naar de PCPO.  

Onvoldoende voor wethouder

LISSE – Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) lijkt een onvoldoende te scoren, waar het gaat om inwonerparticipatie. Ronald van den Berg liet weten, dat zijn actiegroep 'Het Heemskerkplein Moet Blijven' een jaar lang niets van de gemeente gehoord had over de bouwplannen voor het gebied rondom het Heemskerkplein.


Plotseling kwam het college van burgemeester en wethouders met die nieuwe bouwplannen naar buiten en vervolgens moest de actiegroep op stel en sprong een eigen bouwplan ontwerpen. Van den Berg laat weten, dat hij baalt van dit gebrek aan inwonerparticipatie. En hij lijkt de politieke partijen CDA en VVD aan zijn zijde te hebben. Tijdens de overhandiging van de petitie met 816 handtekeningen als pleidooi om de zes lindenbomen te behouden, gaven Martijn Tibboel (VVD), maar ook Gerrit Meiland en Rob van Reisen (beide CDA) aan, dat Ruigrok niet goed gehandeld heeft, waar het gaat om de inwonerparticipatie.  

Miljoenenoverschot ISD

LISSE – De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) heeft 5,5 miljoen euro aan overheidsfinancieringen niet uitgegeven. Volgens wethouder Adri de Roon (D66) gaat het vooral om 'de nieuwe taken die uit de AWBZ zijn overgekomen.' Hij lichtte toe, dat het niet gaat om zaken als 'participatie' en de hulp in de huishouding, maar wel om de zorg, 'met name bij de begeleiding'. De wethouder gaf aan dat er een onderzoek komt naar de redenen voor dit financiële overschot. De resultaten van dat onderzoek worden in mei bekend gemaakt, zo maakte De Roon woensdag 13 april bekend tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Fors lagere leerlingenaantallen Rembrandtschool

LISSE – Het bestuur van de Rembrandtschool heeft de politiek misleidt. Daar is fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) zeker van. Hij gaf zijn mening hierover tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 13 maart. In december gaf de PCPO (waaronder de Rembrandtschool valt) nog aan, dat er dit schooljaar 145 leerlingen zouden zijn en het komende schooljaar 135. Maar nadat de raad het besluit nam om 1,8 miljoen te investeren in vernieuwbouw voor maximaal 150 leerlingen, blijken er nu slechts 124 kinderen naar die school te gaan en volgend schooljaar zijn het er nog maar 105. Slootbeek wilde weten of de school niet te groot gaat bouwen. Wethouder Adri de Roon (D66) gaf aan, dat leerlingenaantallen 'tot 20% kunnen fluctueren'. Hij zal later dit jaar aan de raad vragen of de 1,8 miljoen euro aan investeringen definitief door kan gaan.