Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 mei 2016

Uitstel aanleg voetbalnet door rechtszaak

JOEP DERKSEN

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders weigert actie te ondernemen om een voetbalvangnet te plaatsen over de voetbalkooi bij de brede school Kaskade. Eerst moet de rechtszaak, die een buurman heeft aangespannen, afgerond zijn.

Enkele buren balen enorm van de vele ballen die bij hen in de tuin en – soms – door de ramen gaan. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen de voetbalkooi en onder meer gevraagd om een voetbalvangnet, zodat de kinderen de ballen niet meer uit de kooi kunnen schoppen. In januari wees het college dit allemaal af. Tijdens het politiek forum van 25 april sprak een van de buren, de heer C. Bakker, in en vroeg hij aandacht voor dit probleem. Het leek er toen op, dat de politici voorstander waren van de komst van een voetbalvangnet.


Maar het college stelt deze actie uit. Burgemeester Marina van der Velde laat weten, dat een van de buren beroep heeft aangetekend bij de rechtbank tegen het collegebesluit. 'Het college acht het vanwege de gerechtelijke procedure op dit moment niet opportuun enige aanvullende voorziening te treffen en heeft besloten de uitspraak van de rechtbank af te wachten.'

Tijdelijke passantensteiger

ROELOFARENDSVEEN – De gemeente investeert zo'n 4.000 euro in een tijdelijke passantensteiger aan de Noordkade. Wethouder Herman Haarman liet hier vorige week over weten: 'We verwachten dat er bij de Veense sluis meer drukte zal zijn en dat kan leiden tot chaos. We willen kijken of het gewaardeerd wordt door de vaarders om hier in het toeristenseizoen een passantensteiger aan te leggen. Ook kijken we naar de impact voor de omwonenden. We doen dit de komende twee seizoenen als experiment.' Daarna wordt beoordeeld of de passantensteiger er het hele jaar door kan blijven staan. Maar wat de uitkomsten ook zullen zijn; de binnenkort te plaatsen bankjes en fietsenstalling blijven wel staan. 

Schuur moet weg

KAAG – Het college van burgemeester en wethouders blijft bij haar besluit om een schuur aan de Aderpolder 6a niet te legaliseren. Een bezwaarschrift met het verzoek om met de hand over het hart te strijken werd vorige week 'ontvankelijk en ongegrond' verklaard. Het gevolg van deze uitspraak is, dat de eigenaar de schuur waarschijnlijk weg moet halen.

Politici op reanimatietraining

KAAG EN BRAASSEM – De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) biedt een reanimatietraining aan de gemeenteraadsleden en collegeleden aan. Hierdoor kunnen de politici optreden, mocht er iemand in hun omgeving een hartaanval krijgen. Wethouder Herman Haarman (D66) laat weten, dat hij hier aan mee zal doen: 'Een aantal collega's hebben deze training al gevolgd en ik heb daar ook wel zin in.'

Honden mogen blijven

OUD ADE – De gemeente treedt niet op tegen de honden, die achter nieuw geplaatste hekwerken rondlopen op de Hofdijklaan 57 (voorheen: Bospad 33a). Wel legt het college van burgemeester een dwangsom op van 5.000 euro, om er zeker van te zijn dat twee illegaal gebouwde zeecontainers, een garage en een aanbouw van het recreatiebedrijf worden verwijderd.


De caravan en een ander klein bijgebouw mogen wel blijven staan; hetzelfde geldt voor de romneyloods die daar in 2000 is geplaatst. De twee (waak)honden mogen blijven, hoewel er sinds het faillissement van het voormalige bedrijf weinig meer te bewaken valt. Maar omdat de eigenaar van de honden vanwege zijn gezondheidstoestand in een appartement woont, kunnen zijn honden daar niet naar toe. En het verplaatsen van de honden naar een asiel zou er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat deze dieren afgemaakt worden. En dat wil het college niet op haar geweten hebben. Hoewel de hekwerken er illegaal staan en de honden er niet zijn om iets te bewaken, gaat het college toch niet optreden.  

'Geen wipwapbeleid'

KAAG EN BRAASSEM – Nog maar enkele jaren geleden besloot de gemeenteraad, op advies van het college, om te bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Maar blijkbaar zorgen de alom opgroeiende brandnetelbosjes voor steeds meer ergernissen, want wethouder Herman Haarman (D66) kondigde vorige week aan, dat de kwaliteit van de openbare ruimte weer omhoog moet. De gemeenteambtenaren gaan dus weer meer schoffelen.

Eerst wil de gemeente minder onderhoud uitvoeren aan de openbare ruimte en nu weer meer. Is er sprake van een wipwapbeleid bij het gemeentebestuur? Haarman vindt van niet: 'Er moest enkele jaren geleden heel zwaar bezuinigd worden en dat is gemakkelijk te doen op het onderhoud van de openbare ruimte. De gevolgen merk je niet direct, maar na verloop van tijd. Uiteindelijk worden de kosten door het gebrek aan onderhoud juist hoger, door de extra investeringen die je moet doen.'


Zo wil het college de kwaliteit van alle fietspaden weer opkrikken van C- naar B-niveau. Haarman: 'Dan ga je daar regelmatiger vegen en je houdt het bermenonderhoud op niveau. En als tegels los liggen, gaan we er als gemeente sneller naar toe om die recht te leggen.' De wethouder wil ook de entrees van de verschillende dorpen opfleuren. Zo moeten er langs verschillende fiets- en wandelpaden bloemrijke bermen komen. Ook overweegt de wethouder om langs de Braassem zitbankjes te plaatsen. 'Maar dan wel bankjes met een eigen identeiteit die de uniekheid van de gemeente uitstralen.' Dat zou een 'social sofa' kunnen zijn, waarbij kinderen de betonnen bank opsieren met keramieken tegeltjes of een veel natuurlijker uitziende bank. 

Fietssnelweg voor elektrische fietsers

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Herman Haarman (D66) gaat zich de komende jaren inzetten voor meer vrijliggende fietspaden. Dat liet hij donderdag 26 mei weten. Hij vertelde hierover: 'Het agrarische verkeer in combinatie met het overige verkeer wordt hier als lastig beschouwd. In Rijnwoude hebben fietsers met een aparte fietsbaan vaak vrij verkeer. Als Kaag en Braassem ben je een recreatiegemeente en je ziet spanningen tussen het landbouwverkeer en de fietsers. Dit staat bij Holland Rijnland op de agenda, maar nog niet bij de provincie. Ik wil dat we daar samen aan gaan werken, zodat we geld vrij krijgen voor vrijliggende fietspaden.' En wil de wethouder dan ook een fietssnelweg, zoals in de Duin- en Bollenstreek wordt aangelegd? 'Dat zie ik inderdaad wel zitten, want je hebt tegenwoordig andere soorten fietsers; zowel de langzamere fietsers als de elektrische fietsers.  

Extra geld voor ondersteuning statushouders

KAAG EN BRAASSEM – 'Vluchtelingstudenten' die geen recht hebben op studiefinancering mogen studeren met behoud van de uitkering en zij worden daarnaast vrijgesteld van hun sollicitatieverplichtingen. De gemeente overweegt om samen met Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop een overeenkomst te sluiten met het Universitair Asiel Fonds. Daarnaast investeert de gemeente nu al 125.000 euro voor zaken als 'taallessen en zwemlessen'. Dat geld komt uit 'extra middelen', die de gemeente van de rijksoverheid krijgt.

Nou is het natuurlijk fijn voor de statushouders, dat zij gratis kunnen studeren, met behoud van hun uitkering, terwijl ze niet hoeven te solliciteren. Maar denkt wethouder Herman Haarman (D66) niet, dat er veel inwoners in deze gemeente zijn, die dit oneerlijk vinden? Deze regeling geldt namelijk niet voor al die mensen die ook werkloos thuis zitten en graag wat bijscholing willen hebben, zonder dat ze de druk op hun schouders voelen van het almaar moeten solliciteren.


Maar Haarman kan zich daar niets bij voorstellen. 'Ik weet niet of die mensen er zullen zijn in deze gemeente. Het is voor deze grote populatie aan statushouders goed om hen te begeleiden en te laten integreren in Nederland. Het zijn ook zoveel mensen; zij hebben de bagage en de wil om verder te komen en daarbij willen we hen ondersteunen.' Met die 125.000 euro kunnen statushouders dus proberen om de Nederlandse taal machtig te worden of te leren zwemmen. De statushouders krijgen niet zelf het geld; de Driemaster krijgt de verantwoordelijkheid om de 125.000 euro uit te geven aan de extra begeleiding van de statushouders. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 2.370 euro per statushouder. 

Column

Veiligheidsmonitor

Het gaat geweldig in onze gemeente. We zijn met ons allen ontzettend tevreden over onze veiligheid en hoe de omgeving er uit ziet. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en de veiligheidsmonitor vertelt ons dat nou.

Misschien komt het, doordat ik al een aantal jaren journalist ben, waarde columnlezer. Ik weet niet hoe het met u is, maar iedere keer als ik gemeenten, provincies of andere (semi-)overheidsorganisaties hoor praten over een 'onafhankelijk onderzoek', dan krijg ik de kriebels op mijn rug. Want hoe onafhankelijk ben je als onderzoeker, als je weet dat jouw opdrachtgever betaalt. En als jouw opdrachtgever gedoe krijgt vanuit de politiek, dan kun je een toekomstige onderzoeksvraag wel op je buik schrijven.

Zo was er in Amersfoort een discussie over een nieuw te bouwen woonwijk. De gemeente had door een onafhankelijk onderzoeksbureau laten onderzoeken of de oude vuilnisbelt net naast die te realiseren woonwijk voor te veel geuroverlast zou zorgen. 'Nee', zo luidde de conclusie van het onafhankelijke onderzoek. Maar natuurliefhebbers huurden hetzelfde onderzoeksbureau in, met de vraag of die geuroverlast de komst van de woonwijk in de weg zou staan. 'Ja', zo luidde de conclusie van het onafhankelijke (én landelijk gerenommeerde) onderzoeksbureau.

U begrijpt, dat ik met de laptop in de aanslag zat, toen wethouder Herman Haarman de conclusies uit de veiligheidsmonitor opsomde. 'De inwoners geven een 7,8 als cijfer voor de kwaliteit van verlichting, wegen en speelplekken. Ze hebben weinig overlast in de buurt, de politie krijgt een beter beoordelingscijfer (6,7) en er wordt minder geklaagd over hondenpoep op de stoep.

Tot zover het goede nieuws. Wat zijn dan wel stijgende ergernissen in de verschillende buurten? Rommel op straat, zo oordeelt 46,8% van de inwoners. Zo vinden steeds meer inwoners het bezwaarlijk dat hun buren te hard rijden door de eigen straat. U doet dat uiteraard niet, waarde columnlezer; alleen uw buurman! Ook zijn er steeds meer mensen die balen van het gebrek aan parkeerplekken om de eigen auto te kunnen stallen. En rondhangende jongeren; daar moet de gemeente ook wat aan doen, zo oordelen veel niet-jongeren. En waar het gaat om 'leefbaarheid en veiligheid' moet de gemeente de inwoners beter informeren. Ook moeten de boa's meer gaan controleren en bekeuringen uitdelen. Dus als u een bon krijgt, dan weet u dat u dit te danken heeft aan de veiligheidsmonitor!


Joep Derksen

'Verkwanselen van tuinbouwgebied'

ROELOFARENDSVEEN – De politieke partij CDA vocht tot het laatste moment om te voorkomen dat de Kerkweg zou worden aangewezen als mogelijke locatie voor het plaatsen van sociale woningen. Volgens fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) schaadt de komst van de woningen de tuinbouwbedrijven in dat gebied.

Ze stelde: 'We hebben veel werk verricht om de Floraweg – Geestweg tot tuinbouw te bestemmen. We willen een belangrijke peiler van onze economie overeind houden. We vinden het een klap in het gezicht van de tuinders. Als je woningen laat bouwen, loop je het risico dat er meer tuinders komen die dat ook wel willen.' Maar volgens fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) kun je de Kerkweg ook zien als een uitbreiding van de bestaande lintbebouwing.


De VVD steunde het CDA, maar fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) liet weten dat dit gebied 'al bijna onder water staat. We kunnen onderzoek doen om daar sociale woningbouw neer te zetten. Er zijn zat tuinbouwbedrijven die ook hun grond willen verkopen aan de gemeente of een projectontwikkelaar.' Van der Kaaden probeerde het nog één keer: 'Ik vind het verschrikkelijk dat waar de tuinders hard voor hebben gevochten, wij hier in de raad langzaam maar zeker het tuinbouwgebied aan het verkwanselen zijn.' Het pleidooi mocht niet baten. Met 11 stemmen voor en zes tegen stemde de gemeenteraad in met het aanwijzen van de Kerkweg als 'kansrijke nader te onderzoeken locatie voor woningbouw'.  

Geen extra sociale woningbouw in Oude Wetering

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad heeft meerdere locaties in de gemeente aangewezen als 'kansrijke nader te onderzoeken locatie voor permanente sociale woningbouw'. Een voorstel van de VVD om ook te onderzoeken of tijdelijke sociale woningbouw geplaatst kan worden op het Connexxionterrein haalde het net niet. Gemeenteraadslid Ger van Emmerik stemde maandag 30 mei als enige SVKB-er tegen en daardoor werd het voorstel met 8 stemmen voor en 9 tegen verworpen.

Wel stemden de raadsleden in om de volgende locaties te onderzoeken of ze geschikt zijn voor sociale woningbouw – waar ook statushouders ondergebracht worden.

  • Kerkweg in Roelofarendsveen
  • Beukenlaan in Leimuiden
  • Connexxion-terrein in Leimuiden (maximaal 3 lagen hoog en zoveel mogelijk afstand van het hek om privacy in het zwembad en kleedhokjes te waarborgen)
  • Regenboogweg in Nieuwe Wetering (zonder het deel van De Bult en zonder het deel in de dijk)
  • Van Egmond in Woubrugge
  • Hoogmadese Wetering II in Hoogmade
  • Buitenweg in Rijpwetering

De locatie die voor de politiek afvalt, is de Saskia van Uylenburglaan (Oude Wetering).


Fractievoorzitter Paul van Emmerik (VVD) berekende de raadsleden voor, dat het bouwen van permanente woningen op het Connexxion-terrein er voor zorgt, dat de gemeente bijna 2,4 miljoen euro moet afboeken. Terwijl bij tijdelijke woningbouw (voor tien jaar) de grond in bezit blijft van de gemeente en er ook ieder jaar 1,7 miljoen euro aan inkomsten binnenkomen (tegenover 1,1 miljoen euro aan uitgaven). Hij kon D66 en SVKB overtuigen van de noodzaak voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor tijdelijke woningbouw. Maar niet heel SVKB: raadslid Ger van Emmerik stemde toch tegen, ondanks dat de gemeente dit miljoenen euro's gaat kosten. Over zijn motivering liet hij weten: 'De voornaamste reden waarom ik tegen stemde, is dat ik geen clustering wil van statushouders. Zo hebben we het ook afgesproken.'

Wethouder mag inwoners geen mes op de keel zetten

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaat veel te snel met haar voorstel om grondeigenaren van het deelgebied De Poelen te onteigenen. Zeker nu deze grondeigenaren projectontwikkelaar Vorm Ontwikkeling BV hebben ingehuurd om in dat gebied zelf de gewenste woningbouw te realiseren. Advocaat Willem van der Werf informeerde de leden van het politiek forum op maandag 30 mei, dat de gemeente wettelijk gezien de eigenaren van de grond de mogelijkheid moet geven om hun grondgebied zelf te ontwikkelen.

De wethouder probeerde nog wel om toestemming te krijgen voor het starten van een onteigeningsprocedure. Volgens haar zou hier geen tijdsverlies zijn voor het bouwproject, dat in 2019 opgeleverd moet worden. Bovendien zouden de eigenaren en projectontwikkelaar dan nog vier maanden de tijd hebben om hun bouwplannen verder uit te werken, om de onteigening te voorkomen. Maar de politieke partijen moesten er niets van weten. Commissielid Ger van Emmerik (SVKB) stelde: 'Laten we nog even wachten; er zit geen tijdsdruk op.' Ook fractievoorzitter Paul van Emmerik (VVD) ging niet mee met 'zijn' wethouder. 'We vinden het niet passen om de inwoners het mes op de keel te zetten. Het is onnodig dwingend.'


Ook zijn de onderhandelingen over de grondprijs nog maar zo'n jaar bezig en dat is niet te lang, zo vond fractievoorzitter Esther Loos (D66): 'Het voelt niet lekker om in te stemmen met het onteigenen.' En commissielid Ronald Wesselink (CDA) vond dat de grondeigenaren de tijd moeten krijgen om de plannen door te rekenen.' Zelfs PRO was niet meer overtuigd van de noodzaak om nu de onteigeningsprocedure op te starten. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) wil dit bespreken in haar fractie. Het ziet er naar uit, dat de grondeigenaren en de projectontwikkelaar in ieder geval tot eind augustus de tijd krijgen om hun ontwikkelingsplannen uit te werken.  

Pleidooi voor afschaffen achterhaalde hondenbelasting

KAAG EN BRAASSEM – Samen voor Kaag en Braassem dient een nieuw initiatief in om de hondenbelasting af te schaffen. Dit kondigde commissielid Fred Zoetendaal aan tijdens de vergadering van het politiek forum. Hij oogstte sympathie van politici van andere partijen, maar wel moet SVKB met een plan komen hoe de 60.000 euro aan gemiste inkomsten van die hondenbelasting op een andere manier binnen kunnen komen. Een suggestie van fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) om 'dan maar een wethouder minder te doen', zal het in ieder geval niet halen.


Na de aankondiging van Zoetendaal dat er een hondenbelastingafschaffingsvoorstel komt, reageerde commissielid Marcel Doze (CDA) positief: 'Ik ben de eigenaar van twee honden en ben belanghebbende. Ik vind het een onzinnige belasting.' Ook fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) zei niet direct nee: 'De hondenbelasting heeft niet onze prioriteit, maar als u met een mooi dekkingsvoorstel komt, dan gaan we daar zeker serieus naar kijken.' En commissielid Jan Zandvliet (VVD) vulde aan: 'Als eigenaar van een hond zie ik die belasting ook graag verdwijnen. Het is een achterhaalde belasting.' Ook D66 liet weten te willen kijken naar een voorstel voor het afschaffen van de hondenbelasting. Later deze maand komt SVKB met een idee voor de dekking van voorstel.

Geen schoonheidsprijs

ROELOFARENDSVEEN – De gemeenteraad ging maandag 30 mei unaniem akkoord met het bestemmingsplan Noordeinde 61. Wethouder Herman Haarman (D66) zegde toe, dat de communicatie voortaan beter moet gaan. 'Deze verdiende niet de schoonheidsprijs'. Ook gaat de gemeente de omwonenden van dit bouwplan binnenkort wijzen op de mogelijkheid om een planschadeclaim in te dienen, zo zegde hij toe.  

Geen PPS voor Drechthoek II

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad ging maandag 30 mei niet akkoord met het collegevoorstel om een Publiek Private Samenwerking (PPS) aan te gaan voor de realisatie van Drechthoek II. Met tien stemmen tegen zeven lieten de raadsleden weten, dat de projectontwikkelaar zelf het risico maar moet lopen. Tijdens een eerdere stemming vorige maand staakten de stemmen nog met 10 – 10, maar – wellicht door de afwezigheid van vier raadsleden – kregen de critici op de PPS toch hun meerderheid. Omdat de projectontwikkelaar al heeft aangegeven, dat het risico voor de ontwikkeling van Drechthoek II wellicht te groot wordt zonder de steun van de gemeente, is er de kans dat het industrieterrein de komende jaren helemaal niet ontwikkeld wordt. Sushi Ran is inmiddels op zoek naar een locatie om haar bedrijf uit te breiden; dat zal nu niet alleen in de gemeente Kaag en Braassem, maar ook daar buiten gebeuren.  

Andere route buslijn Q365

ROELOFARENDSVEEN – De inwoners van Roelofarendsveen dreigen hun rechtstreekse busverbinding met de ziekenhuizen in Leiden te verliezen. Deze mededeling deed wethouder Herman Haarman (D66) maandag 30 mei tijdens het politiek forum.

De buslijn Q365 gaat later dit jaar dan niet meer over de A4, maar via de N445. Af en toe namen buschauffeurs deze route al, als er files op de A4 stonden. En dat blijkt goed te bevallen; Arriva wil deze N445-route definitief invoeren. Maar dat gaat dus ten koste van een rechtstreekse busverbinding van Roelofarendsveen naar de ziekenhuizen. Haarman: 'Ik zou dat zeer betreuren. We willen gebruik maken van een rechtstreekse verbinding met zo'n primaire voorziening en het liefst niet met een ingewikkelde overstap. Ik heb gesproken met Arriva, maar er is nog geen zekerheid.'


Het aantal mensen dat uit onze gemeente gebruik maakt van de bus is simpelweg te weinig voor Arriva. Haarman licht toe: 'Arriva argumenteert dat ze qua populatie minder mensen duperen met de routewijziging, en dat ze meer mensen plezieren die een rechtstreekse verbinding tussen Leiden en Schiphol hebben. Maar voor onze inwoners levert dit een aanzienlijk nadeel op. Daar ga ik voor vechten.'

Ambitieuze plannen bijgesteld

HILLEGOM – Het gemeentebestuur heeft overeenstemming bereikt met de omwonenden van de Noorder Leidsevaart. Dit liet wethouder De Jong donderdag 26 mei weten tijdens de gemeenteraadsvergadering. In 2015 waren er ambitieuze plannen voor een oeverbeschoeiing, wandelpad, jaagpad en natuurvriendelijke oever langs dit deel van de Leidsevaart. Maar nadat eerder al het jaagpad afviel, blijken er nog meer aanpassingen gedaan te zijn.


De Jong stelde: 'We zijn met aanwonenden in overleg gegaan en wilden hun wensen in het plan betrekken. Met name waar het gaat om de uitritten bij de woningen en bedrijven en de steilte van de berm.' Dit heeft volgens de wethouder te maken met het gevoel van de verkeersveiligheid. Volgens hem blijft de gemeente bij haar plannen voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en betere oeverbescherming.  

Vaarvergunningen kunnen ook nog bij sluiswachters gekocht worden

Nieuwkoop > De gemeenteraad ging donderdag 26 mei unaniem akkoord met de invoering van een digitale vaarvergunning voor de Nieuwkoopse Plassen. Dit was vooral te danken aan een andere opstelling door burgemeester Frans Buijserd. Tijdens de behandeling van dit collegevoorstel in de vergadering van de meningsvormende raad, wilde Buijserd het huidige 'analoge' systeem van de vaarvergunning nog volledig afschaffen. Maar hij informeerde de raadsleden vorige week, dat er toch gekozen wordt voor de mogelijkheid om pleziervaarders een (papieren) vergunning te laten kopen bij de sluizen.


Dat is met name fijn voor buitenlandse zeilers en vaargasten, die niet uit deze omgeving komen. En zo dus niet op de hoogte zijn van de noodzaak voor het hebben van een vaarvergunning. Er komt nog een evaluatie om te zien hoe het nieuwe systeem bevalt. Het komende seizoen gaan de boa's extra controleren op het bezit van een vaarvergunning, vaak in combinatie met een alcoholcontrole. Buijserd liet weten, dat vaargasten die voor de eerste maal betrapt worden op het bezeilen van de Nieuwkoopse Plassen zonder vaarvergunning, weg komen met een waarschuwing. Notoire overtreders worden wel aangepakt.  

Raad akkoord met stijging precariobelasting

Nieuwkoop > De gemeenteraad ging donderdag 26 mei unaniem akkoord met een verhoging van 66% op de precariobelasting (32 euro voor een gezin met kinderen). De VVD besloot een motie om de inwoners hiervoor te compenseren, in te trekken. Fractievoorzitter Paul Platen deed dit, naar aanleiding van een toezegging van burgemeester Frans Buijserd, dat het college bij het opstellen van de begroting later dit jaar gaat kijken naar de mogelijkheid voor lastenverlichtingen.  

Onrust over stilstaande ambulances voor bruggen

JOEP DERKSEN

Nieuwkoop > De hulpdiensten staan regelmatig minutenlang stil voor de bruggen. En terwijl een eenzame vakantiezeiler onder de brug doortuft, zitten familieleden in paniek te wachten tot een ambulance eindelijk aankomt om het hart van de geliefde weer op gang te brengen. Sinds de bruggen automatisch (en van afstand) worden opengezet, lijkt dit probleem te verergeren, zo liet gemeenteraadslid Jan Hardenberg (VVD) donderdag 26 mei weten.

Als voorbeeld noemde hij de Langeraarse brug; 'Deze heeft regelmatig storingen, sinds de brug automatisch wordt opgezet. Hoe kunnen die storingen vermeden worden? De brug staat vaak open, terwijl de hulpdiensten er dan niet van op de hoogte zijn. Het duurt soms meer dan tien minuten dat de hulpdiensten loeiend voor de brug staan, voordat hij dicht gaat.'Volgens Hardenberg is dit al minimaal drie keer gebeurd in Langeraar. 'Wat gaat college doen om te voorkomen dat er slachtoffers vallen?'


Maar burgemeester Frans Buijserd stelde, dat de Langeraarse brug niet veel meer storing heeft dan andere bruggen. Volgens hem ging deze brug vorig jaar 1451 open en dicht en waren daarbij tien storingen. Toch vond hij dat Hardenberg 'terechte vragen' stelde. 'Je kunt niet altijd voorkomen dat een ambulancedienst voor een brug komt te staan, zeker als de brug open is. Je kunt een brug niet omlaag brengen als een schip er onder door gaat. Dan gebeuren er ongelukken.' Er wordt nu gedacht aan een systeem, waarbij een ambulance de opening van de brug kan blokkeren bij een noodsituatie. Maar voordat dit ook mogelijk is, zal het nog wel een flinke tijd duren 'en het kost natuurlijk een hoop geld', voegde Buijserd hier aan toe.

Nieuw subsidiebeleid zorgt voor positieve gezondheid

Nieuwkoop > Met het vernieuwde subsidiebeleid van de gemeente hoeven organisaties en verenigingen waarschijnlijk niet bang te zijn voor verlies van een financiële bijdrage door de gemeente. Maar wethouder Annette Pietersen wilde donderdag 26 mei ook niet garanderen, dat alles hetzelfde blijft. De manier waarop de nieuwe subsidieregeling uitpakt, wordt in 2018 onderzocht.

De subsidies voor (sport)verenigingen worden gekoppeld aan de mate waarin die verenigingen ook sociaal actief zijn. En dus helpen bij het betrekken van mensen in de samenleving. De gemeenteraad ging hier eind vorige maand mee akkoord. Fractievoorzitter Paul Platen (VVD) complimenteerde het college: 'Dit subsidiebeleid is gekoppeld aan positieve gezondheid. De portefeuillehouder heeft laten weten dat organisaties en verenigingen niet kunnen omvallen door het nieuwe subsidiebeleid.'

Zijn politieke collega Pien Schrama (MPN/PN) pleitte er voor, dat het nieuwe beleid niet zorgt voor 'te grote financiële gevolgen. Ook riep ze het college op, ervoor te zorgen dat de professionele organisaties echt gaan samenwerken met de vrijwilligersverenigingen. 'Het mag geen eenrichtingsverkeer worden, waardoor verenigingen overvraagd en gedemotiveerd raken.'

Wethouder Annette Pietersen was voorstander van een evaluatie in het voorjaar van 2018 en stelde: 'Ik verwacht geen beëindiging van subsidies, maar kan niet garanderen dat er niets verandert.

Het is niet de bedoeling dat professionals allerlei zaken doorschuiven. Maar als iemand begeleiding nodig heeft bij het sporten, kan de professionele organisatie zorgen voor deze begeleiding.'

Massale steun voor behoud subsidie groenonderwijs

Alleen D66 stemt tegen motie

Nieuwkoop > Vrijwel de gehele gemeenteraad stemde donderdag 26 mei in met een motie voor herstel van de subsidies voor het groenonderwijs. De rijksoverheid bezuinigt hierop en de lokale politiek wil dat het college van burgemeester en wethouders druk moet leggen op de Tweede Kamerfracties om deze bezuiniging tegen te houden. Alleen 'onderwijspartij' D66 stemde verrassend genoeg tegen dit initiatief.

Groen onderwijs gaat niet alleen over het leren over de bloemetjes en de bijtjes. Studenten krijgen kennis over bijvoorbeeld dierenverzorging, machinale technieken, grond en infra en watermanagement. Gemeenteraadslid Egberts (CDA) verwoordde de gevoelens van niet alleen zijn partij, maar ook MPN/PN, Samen Beter Nieuwkoop, SGP/ChristenUnie en de VVD. 'Het groenonderwijs is in en rond Nieuwkoop ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid. Leerlingen van het Wellant College kunnen na het afronden van hun opleiding, ondanks de economische crisis, nog steeds aan de slag in één van de groene beroepen. Er is een verdubbeling van instroom in het groenonderwijs nodig om aan de vraag naar arbeidskrachten te voldoen.' Hij riep D66 op 'om alsnog van de bank af te komen en met ons mee te doen'.

Maar fractievoorzitter Marco Oehlenschläger (D66) piekerde er niet over. 'We kunnen hier van uit Nieuwkoop er niet zoveel van zeggen. Het zijn de (landelijke, JD) PvdA en VVD die een voorstel van D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer opzij hebben geschoven. Als wij het willen regelen, moeten we naar de landelijke partijcongressen van VVD en PvdA om dit via de verkiezingsprogramma's te regelen. Ook zijn er meer onderwijssectoren waarover we ons zorgen maken.'


Maar met dit verhaal kreeg Oehlenschläger geen enkele steun van de andere partijen. Wethouder Trudy Veninga (CDA) stelde zich vierkant achter het uitvoeren van de motie: 'Ik zal zorgen dat het (verzoek tot intrekking van de bezuinigingen, JD) bij de griffie van de Tweede Kamer komt en dat het uitgedeeld wordt aan alle partijen.'

Gemeente overweegt invoering diftar

JOEP DERKSEN

Nieuwkoop > De manier waarop het afval ingezameld wordt en hoe de inwoners ervoor gaan betalen, gaat volledig op de schop. Dat werd donderdag 26 mei wel duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering. De kans is bijna 100% dat deze gemeente het 'diftar' systeem gaat invoeren. Dat houdt in; gedifferentieerd betalen. Wie meer restafval overhoudt, moet meer belasting betalen.

Een pleidooi van de VVD, dat de gemeente ook de mogelijkheid onderzoekt om 'nascheiding' aan te bieden aan de inwoners, kreeg alleen maar weerstand van de andere partijen. Nascheiding is een systeem, waarbij de inwoners al hun afval bij elkaar gooien en dat dit afval bij de afvalverwerkingscentrales wordt verdeeld in onder meer papier, plastic, groen en restafval. Raadslid Van Dobben (VVD) liet weten, dat dit systeem 'in het gebied ten noorden van ons heel gebruikelijk is'.

Maar fractievoorzitter Oehlenschläger (D66) wees er op, dat het afvalverwerkingsbedrijf Cyclus, waar Nieuwkoop gebruik van maakt, niet werkt met zo'n nascheidingssysteem: 'U stelt dus voor om ons aandeel Cyclus aan de boom te hangen en dat we buiten Cyclus om het afval moeten gaan ophalen. Dat is best vergaand.' Daarnaast is er de uitdaging, dat de gemeente in 2020 moet voldoen aan 75% scheiding van het afval. De raadsleden waren het er over eens, dat de inwoners beter hun best moeten doen met de afvalscheiding. Wethouder Annette Pietersen informeerde, dat er een bewonersonderzoek komt, waarin de inwoners onder meer gevraagd wordt, wat ze liever willen hebben: vier afvalbakken in hun tuin of het afval wegbrengen naar een ondergrondse container.


En zoals het gaat bij dit soort onderzoeken, kun je op basis van de manier van vragen stellen, er voor zorgen dat de antwoorden overeenkomen met de gewenste uitkomst van het onderzoek. Pietersen liet er geen misverstand over bestaan, dat de doelstelling van 75% gehaald moet worden. 'We zitten nu op 58%. Ook het aantal kilo's restafval moeten we halveren en dat wordt een behoorlijke opgave.' Ze werd gesteund door burgemeester Frans Buijserd, die over de manier van kostenberekening voor de inwoners liet weten: 'Ik zie wel een tendens dat alle gemeenten naar diftar gaan.' Het college wil het diftarsysteem binnen twee jaren invoeren.  

Gemeente Nieuwkoop niet welkom

JOEP DERKSEN

Nieuwkoop > De gemeenteraad maakt zich ernstig zorgen over de fors oplopende tekorten van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn 'ingrijpende maatregelen' nodig. Gekeken wordt of de Omgevingsdienst moet worden opgeheven, of dat er een fusie moet komen met een andere omgevingsdienst. De gemeente is echter niet van plan om meer geld uit te geven aan de ODWH. De komende jaren wordt het aantal gevraagde adviesuren voor bouwprojecten bij de ODWH namelijk beperkt.

Het liefst was de gemeente Nieuwkoop vorig jaar al overgestapt naar de Omgevingsdienst Midden-Holland, zo liet burgemeester Frans Buijserd donderdag 26 mei weten. Maar Nieuwkoop was als het stille, bebrilde meisje in het hoekje van de discotheek: 'Ze hadden ons liever niet', zo moest Buijserd erkennen. Nieuwkoop kreeg de opdracht om eerst maar de problemen met de ODWH op te lossen. De gemeente blijft dus noodgedwongen gebonden aan de ODWH. Over de mogelijke oplossingen informeerde Buijserd: 'Niemand neemt (op dit moment, JD) serieus dat de ODWH wordt opgeheven, maar wel kijken we naar de mogelijkheid van een fusie of een sterke samenwerking.'


Maar niet iedere samenwerking of fusie hoeft ook goedkoper te zijn. Zo berekent de omgevingsdienst Haaglanden veel meer geld voor haar diensten. Haar evenknie Kennemerland (in Noord-Holland) gaat juist uit van lagere uurlonen. Raadslid Dors maakte zich zorgen en vergeleek de situatie bij de ODWH op de financiële malaise bij de Sociale Werkplaats Alphen (SWA). Hij gaf aan: 'Dit lijkt op een SWAtje. Het is triest vast te stellen dat het niet goed gaat met de ODWH.'Alle partijen stemden er mee in om te kijken wat de beste toekomstmogelijkheden voor de ODWH zijn.  

Fusie ondernemersverenigingen

Nieuwkoop > De ondernemersverenigingen gaan met elkaar fuseren en willen verder als de 'Vereniging Ondernemers Nieuwkoop'. Dit betekent het einde van de Commerciële Club Nieuwkoop ( CCN), Nieuwkoop Noorden ( ONN), Liemeeer ( OVL), Ondernemersclub Groene Hart West ( VOC West) en de vereniging ZO-Nieuwkoop ( ZZP netwerk). De nieuwe vereniging werkt samen met Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop en Stichting Promotie Nieuwkoop. Daarnaast wordt deelgenomen aan regionaal overleg in Rijn en Veenstreek en Rijnland. Op de eerste algemene ledenvergadering van 13 juni wordt het bestuur gekozen en geïnstalleerd.  

Jeugd ontdekt plezier van schilderen

HILLEGOM – Of je kind nu een getalenteerd tekenaar is, of simpelweg geniet van vrij en ongebonden schilderen. Kinderen tussen 8 en 12 jaar zullen volop genieten van de cursus van docentkunstenaar Gerard Schoemaker.

Zijn cursus bij Het Raam bestaat uit veel meer dan alleen een kwastje op een doek plaatsen. Zo mogen de kinderen plaatmaterialen zelf knippen of verzagen en daarna kunnen ze aan de slag met het schilderen. Ze krijgen hierbij waardevolle tips van Schoemaker, die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken. Ook krijgen ze de mogelijkheid om met een schildersezel van een flink formaat te werken.


Schoemaker laat enthousiast weten: 'Deze cursus is met name bedoeld voor kinderen die expressief zijn. Én tegen een spettertje verf kunnen!' Voor meer informatie: www.hetraamhillegom.cc. 

Topkwaliteit door moderne productiemethodes

JOEP DERKSEN

LELIE – Artemis Lilies bestaat al bijna vijftig jaar, maar de onderneming is sinds anderhalf jaar één van de innovatievere kwekerijen van Nederland. Onder de bezielende leiding van directeur Hans Kleijwegt en met de intensieve inzet van bedrijfsleider Corné de Wildt, maakt Artemis Lilies gebruik van een bijna volledig geautomatiseerd systeem. Hierdoor kunnen de lelies binnen een half uur vanuit de grond, volledig verpakt, in de koelcel liggen.

In 1968 werd Kwekerij de Plas opgericht en het bedrijf was een pionier in de lelies. In 2008 nam Kleijwegt het bedrijf over en hij introduceerde een vernieuwde visie; 'Enjoy life, love lilies'. Bij de teelt en handel in lelies gaat het om meer dan alleen de verkoop van een natuurproduct. Lelies zijn levende producten, die zorg nodig hebben van het moment dat het bolletje in de grond wordt gestopt tot het punt van aflevering bij de klant.

Het oogstproces is één van de meest kwetsbare momenten in het leven van een lelie. En dat is precies de reden, waarom Artemis Lilies anderhalf jaar geleden een welhaast volledig geautomatiseerd systeem heeft ingevoerd. Hierdoor wordt het percentage beschadigingen aan de lelies tot welhaast nul gereduceerd en kan het verwerkingsproces veel sneller plaatsvinden. De Wildt was de man die dit systeem heeft uitgedacht en opgezet; met regelmatig slapeloze nachten tot gevolg. Hij licht toe: 'De bollen worden met behulp van machines en ondersteuning van mensen geplant. De lelies worden via lopende bandsystemen vanuit de tuin vervoerd naar de sorteerlijn. We hebben minder menskracht nodig, raken de lelies minder aan en dus zijn er minder beschadigingen.'

Artemis Lilies beschikt over zes hectare aan lelies en Kleijwegt praat met liefde over zijn bloemen. 'Lelies hebben mooie betekenissen, zoals puurheid, vrouwelijkheid en maagdelijkheid. 4.800 jaar gelden dook de lelienaam al op in China en door de eeuwen heen kreeg de lelie ook mythologische betekenissen. De lelie is een unieke, prachtige en vrouwelijke bloem, met een reputatie waar geen enkele andere bloem op kan bogen.'

Verkoper Nadine Waser werkt nog niet heel lang voor Artemis Lilies, maar ook zij is al gegrepen door het 'vuur van de lelie'. Waser: 'Bij ons staat de kwaliteit bovenaan en ondanks dat we zoveel automatisch uitvoeren, blijven we het ambachtelijke volop in het oog houden. We hebben nu een mooie kas die goed geschikt is voor de lelieteelt, met een veel hoger lichtniveau. Juist door onze manier van werken hebben we een stabiele en hoge kwaliteit.'

Artemis Lilies verkoopt haar lelies voornamelijk aan bloemenexporteurs, waardoor de lelies de hele wereld over gaan. Veel van hen hebben hun eigen exclusieve soorten en rassen, die alleen zij van Artemis Lilies ontvangen. Dat is ook één van de bijzonder kenmerken van het bedrijf; zij zorgen er voor dat de klanten zich kunnen onderscheiden van de concurrenten. En flexibiliteit is absoluut mogelijk, informeert Waser: 'Wij kijken graag naar de wensen en mogelijkheden van de klant..'

Nu al is duidelijk wat één van de grootste lelietoppers wordt; de Premium Blond. Vol passie informeert Kleijwegt: 'Dit is een exclusief ras en we merkten dat er heel veel vraag naar was; we moesten ook wel eens nee verkopen. We hebben nu meer aantallen van dit ras, ook met verschillende knopsorteringen. Dus we hebben de Premium Blond met enkele knoppen, maar ook met vijf knoppen. Het is een heel mooi ras, met een sterke tak, mooie bloemen en rechtopstaand. Het is een uitblinker binnen het bedrijf.'


Dit jaar introduceert Artemis Lilies gekleurde verpakkingshoezen voor de cash & carry bedrijven. Hierdoor kunnen de bloemisten zien, wat voor kleur bloemen er in de vaas komen te staan. Voor meer informatie: Artemis Lilies BV, J. Huydecoperweg 10, 1331 GE Almere, T: 06 5786 5508, W: www.artemislilies.nl

Aanvragen van duurzaamheidsleningen

HILLEGOM – Wie een aanvraag voor een duurzaamheidslening wil doen, moet snel zijn. Wethouder Verheijen liet dinsdag 24 mei weten, dat de aanvraagformulieren voor deze duurzaamheidsleningen 'rond 1 juni' door de gemeente vrij worden gegeven. Bij deze duurzaamheidsleningen geldt: Wie het eerst komt, het eerst maalt.  

Beperkte uitbreiding fietsparkeren

HILLEGOM – De gemeente wil een bijdrage leveren om het gebruik van fietsen te stimuleren, zo liet wethouder De Jong dinsdag 24 mei weten. Hij deed dit naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Jansen (BBH). De wethouder stelde, dat de gemeente 'genoeg budget heeft voor simpele dingen als fietsnietjes, het netjes maken en stukjes groen.' Maar wel zijn er financiële grenzen: 'Als we het hebben over het centrum en het inrichten van de openbare ruimte, als je bijvoorbeeld een fietsenstalling zou willen hebben in een leegstaand pand; daar hebben we geen geld voor.'

Bomen mogen wijken voor zonnepanelen

HILLEGOM – Als het gaat om de keuze tussen bomen en zonnepanelen, dan kiest fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) voor de zonnepanelen. Hij riep het college van burgemeester en wethouders op om 'door te pakken', waar het gaat om het leggen van zonnepanelen op gemeentegebouwen. Dat er nu zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf liggen is een mooi begin, maar voor Van Egmond nog lang niet voldoende. Ook raadslid Jansen (Bloeiend Hillegom) vond: 'Er zijn voldoende platte daken waar we zonnecollectoren op kunnen leggen.' Maar raadslid De Goeij waarschuwde, dat de rijksoverheid de terugleveringsvergoeding van de opgewerkte energie wil beperken. 'Zonnepanelen blijven een belegging. Het is niet zozeer een geldschip dat binnen komt rollen bij de gemeente. Wel zijn ze een voorbeeldfunctie.' Fractievoorzitter Evers (BBH) wilde van Van Egmond weten hoe er om moet worden gegaan met schaduwwerking: 'Gaan bomen bij het gemeentehuis verdwijnen als we zonnepanelen aanleggen?' Hierop liet Van Egmond weten: 'Er is ongetwijfeld een andere plaats te vinden voor de bomen.'

Geen extra lokaal maatwerk starters

HILLEGOM – Gemeenteraadslid Jansen (Bloeiend Hillegom) liet dinsdag 24 mei weten, dat de statushouders de Hillegomse starters verdringen, waar het gaat om het bemachtigen van een woning. Jansen stelde voor om 'lokaal maatwerk' op te stellen, zodat extra huizen worden toegewezen aan Hillegomse starters op de woningmarkt. Met name waar het gaat om de laaggeprijsde huurwoningen, worden die aan de statushouders toegewezen, zo merkte het raadslid op. 'Hierdoor krijgen starters geen huizen en wordt de wachttijd langer. Onze starters mogen niet buiten de boot vallen.' Hij kreeg echter geen steun van de overige partijen.  

Geen verbreding Hillegommer brug

HILLEGOM – Een pleidooi van gemeenteraadslid Jansen (Bloeiend Hillegom) vond dinsdag 24 mei weinig weerklank. Hij liet weten dat hij een motie wilde indienen over een verbreding van de Hillegommer brug door Haarlemmermeer. En hij wilde het college oproepen om hierover in gesprek te gaan met de gemeente Haarlemmermeer. Maar Jansen kreeg geen steun in zijn pleidooi. Fractievoorzitter Evers (BBH) stelde: Verbreding van de brug heeft geen zin. Dan moet je de Weerlaner ook vierbaans maken.'

Jeugdtrauma door GTST

HILLEGOM – Fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) grapte dinsdag 24 mei over haar jeugdtrauma. Zij deed dit tijdens een discussie over het digitaal verbinden van het buitengebied. Ze luchtte haar hart: 'Er is een grens wat een overheidstaak is, al begint dit (het ervoor zorgen dat inwoners en bedrijven in het buitengebied een goede internetverbinding hebben, JD) op een basisvoorziening te lijken. Pas sinds de jaren '90 ligt er kabel in het buitengebied. Daardoor kon ik nooit meepraten over GTST.' Ze grijnsde: 'Dat was wel zwaar.'

Lastenstijging dreigt

HILLEGOM – De gemeente krijgt veel minder geld binnen aan rente-inkomsten en dat leidt tot een gat in de begroting van maar liefst 450.000 euro. Hierdoor dreigen er lastenverzwaringen te komen voor de inwoners. Wethouder De Jong uitte dinsdag 24 mei alvast een voorwaarschuwing. 'We moeten een oplossing zien te vinden voor dit tekort van de gemeente, bijvoorbeeld een stijging van de OZB. We zullen voor de begroting van 2017 een dekking proberen te vinden.' De wethouder benadrukte, dat hij een OZB-stijging als voorbeeld noemde; ook blijven andere oplossingen nodig voor het dekken van de 450.000 euro.

Nieuwe bouwprojecten

HILLEGOM – Het college van burgemeester en wethouders wil, dat de komende jaren weer veel nieuwe bouwprojecten gaan plaatsvinden. Dit zorgt namelijk voor extra inkomsten voor de gemeente. Wethouder Verheijen stelde dinsdag 24 mei: 'Het gaat de goede kant op met de woningmarkt. Dus moet ook meer tempo gebracht worden in het realiseren van de woningvoorraad. Het college wil op een fors aantal projecten flink resultaat laten zien.'

Pleidooi stimulering buurtplatforms

HILLEGOM – Fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) pleitte dinsdag 24 mei voor het opzetten van buurtplatforms. Fractievoorzitter Evers (BBH) vond het door de gemeente stimuleren van het opzetten van buurtplatforms niet nodig: 'Als er behoefte aan is, ontstaan ze vanzelf.' Maar Van Egmond liet weten: 'Soms hebben buren een zetje nodig. In Lisse worden bijeenkomsten georganiseerd, waar gemeente en maatschappelijke organisaties bij aanwezig zijn en gesproken wordt over problematieken die leven. Dat kan een startpunt zijn voor het ontstaan van iets als een buurtvereniging. Het vonkje moet er in gebracht worden en daar kunnen we als gemeente voor zorgen.' Daarnaast was gemeenteraadslid Hoekstra (CDA) van mening dat het jeugdopbouwwerk wel wat effectiever mag. Zij riep het college op om hier verbeteringen in aan te brengen. 

Adamse doet het rustiger aan

HILLEGOM – Fractievoorzitter Theo Adamse (D66) doet in de politiek een stapje terug. Hij draagt zijn fractievoorzitterschap over aan zijn collega Sander Boschma. Wel blijft Adamse nog gemeenteraadslid, zo liet hij weten. Hij informeerde de raadsleden op dinsdag 24 mei: 'Omdat dit naar alle waarschijnlijk mijn laatste raadsperiode zal zijn en wij in de fractie in goede samenwerking vooruit willen werken naar de toekomst, draag ik het fractievoorzitterschap na het zomerreces over aan Sander Boschma.'

Pilot voor buurtbudget

HILLEGOM – De politieke partijen GroenLinks, PvdA en Bloeiend Hillegom pleitten dinsdag 24 mei voor een 'pilot voor een buurtbudget'. Dit is een proef om inwoners wat geld te geven, zodat ze samen hun eigen buurt kunnen verbeteren. Als het bijvoorbeeld gaat om het verbeteren van het groen of het opknappen van gemeentelijke speeltuinen. Na een aarzelende start, lijkt zo'n buurtbudget er toch te komen.

Fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) liet weten: 'Zo'n buurtbudget is voor het ondersteunen van kleine initiatieven, waar de hele buurt voorstander van is. Bijvoorbeeld waar het gaat om het legaliseren van een plek waar nu illegaal geparkeerd wordt.' Hiermee leek ze wel een verkeerd voorbeeld te nemen, want het kon fractievoorzitter Ringelberg (VVD) niet overtuigen. Zij vond het legaliseren van parkeerplekken een gemeentelijke taak. Ook de BBH ging dit voorstel te ver. Deze partij wil geen geld beschikbaar stellen, maar als mensen een goed idee hebben, mogen ze van de BBH altijd bij de gemeente aan komen kloppen.


En dat vond Van Dijk nou net de verkeerde volgorde. Ze stelde: 'We willen de buurtbewoners juist meer zeggenschap geven, in plaats van dat ze naar ons komen om om een gunst te vragen. We moeten hen het vertrouwen geven, dat er goede dingen gaan gebeuren.' Vervolgens was het wethouder Annechien Snuif die de doorslag gaf; zij liet weten, wel sympathiek te staan tegenover het idee.  

De tocht naar nul kilo restafval

Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaat zich samen met haar gezin honderd dagen lang inzetten om – als het lukt – nul kilogram restafval over te houden. Dus al het plastic, blik, karton, papier moet zo goed gescheiden worden, dat de normale vuilnisbak leeg blijft. Zij doet mee aan de '100-100-100-actie' en doet in het Witte Weekblad hier de komende maanden verslag van.

Deze week was mijn voornemen om niet alleen zo min mogelijk restafval te maken, maar ook het plastic afval te beperken. Dat is wel redelijk gelukt. Waar we normaal vier volle zakken plastic hebben in twee weken, hebben we er nu één zak minder. En hoe dat gelukt is? Ik heb onverpakte groente en fruit gekocht op de markt en plastic broodzakken hergebruikt voor bijvoorbeeld etensrestjes in de koelkast. Daarnaast hebben we ook minder fruitsappen gekocht en dus liggen er minder drankenkartons in het plastic afval. Ik vind dus dat we goed bezig zijn!
Deze week in totaal toch 650 gram restafval. Dat is deels ontstaan op zaterdagavond. Want een voetbalavond, in dit geval de Champions League finale kijken met het hele gezin, gaat natuurlijk niet zonder chips en borrelnootjes!

Yvonne Peters


'Op zoek naar een rijke Chinees'

GOM-directeur wil werk zo snel mogelijk afmaken

JOEP DERKSEN

BOLLENSTREEK – Na jaren van economische teruggang en nu de woningmarkt zich weer flink aan het herstellen is, ziet de toekomst van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) er ook een stuk beter uit. GOM-directeur Onno Zwart kon daarom veel goed nieuws melden.

De GOM is nu vijf jaar actief met het tegengaan van verrommeling. In totaal is al 140.000 m2 aan oude schuurtjes en ongebruikte kassen gesloopt. En inmiddels is al duidelijk waar er op 128 plekken door de hele Bollenstreek GOM-woningen komen. Maar voorlopig is er nog genoeg te doen voor Zwart, want in totaal kan de streek 780.000 m2 aan oude constructies opruimen. Bovendien moeten er 600 GOM-woningen gebouwd worden.

Een positieve ontwikkeling voor de GOM is het afschaffen van de 'Ruimte voor Ruimte-regeling'. Tot vorig jaar konden eigenaren van oude schuurtjes hun bezit laten slopen, waarna ze het recht kregen om hiervoor in de plaats (dure) huizen te bouwen. Hierop konden flinke winsten gemaakt worden. Deze Ruimte voor Ruimte-regeling was een provinciaal initiatief, maar nu deze mogelijkheid niet meer bestaat, blijft er nog maar één regeling over. Wie nu nog 'bedrijfsmatig vastgoed' wil slopen, kan hiervoor een financiële vergoeding krijgen van de GOM. Zwart is er blij mee: 'Het afschaffen van de Ruimte voor Ruimte-regeling voorkomt het idee dat overal woningen gebouwd worden. Je houdt dus sturing op het openbaar houden van het ruimtelijk gebied.' Ook houdt de GOM nu, samen met de zes Bollengemeenten, één compleet overzicht van welke verrommeling verdwijnt en waar nieuwe GOM-woningen gerealiseerd kunnen worden.


Formeel heeft de GOM tot 2030 om de hele Bollenstreek qua aantal hectares eersteklas bollengrond (2.625 hectare) en nieuwe GOM-woningen op orde te krijgen. Voor iedere nieuwe GOM-woning komt er minimaal 165.000 euro binnen. Dat geld kan deels gestoken worden in de aankoop van verrommeld vastgoed en deels om leningen af te lossen. Maar de snelheid waarin dit gebeurt, is dus afhankelijk van de inkomstenstroom. Hoe meer GOM-woningen er gebouwd kunnen worden de komende tijd, hoe sneller afspraken met eigenaren van verrommeld vastgoed gemaakt kunnen worden. Zwart grapt: 'De komende jaren ploeg ik door; dat is de tragiek van een GOM-directeur. Maar een rijke Chinees mag bellen en de bouwtitels kopen. Dan kunnen we in een paar jaar tijd het werk afmaken.'

Indonesisch genieten bij restaurant Surakarta

JOEP DERKSEN

LEIDEN – Dat je bij restaurant Surakarta voortreffelijk Indonesisch kunt eten, weet inmiddels heel Leiden en omgeving wel. Restaurant Surakarta heeft de keuken van Midden-Java als oorsprong. Deze keuken onderscheidt zich door het minder scherpe (pedis) en het wat zoetere karakter van de meeste gerechten. Daarbij vinden de gasten het veelal gezelliger en lekkerder om zelf sambal naar smaak toe te voegen. Hiervoor heeft Surakarta drie geselecteerde en zelfgemaakte sambals op de kaart gezet.

Eten bij Surakarta staat gelijk aan een avondje culinair genieten. En de koks van Surakarta denken aan uw gezondheid. Alle gerechten worden namelijk dagelijks bereid met verse ingrediënten en zonder smaakversterkers. Voor iedereen is er wat wils; van een vegetarische loempia, gevuld met knapperige groenten en Indonesische kruiden voor slechts 2,95 euro, of een Nasi goreng daging solo (ook met bami); zoals je het in Indonesië eet. Gebakken rijst met varkensvlees, kruiden, kippenpootje, stokje saté en een gebakken ei. Tot de uitgebreide rijsttafel Surakarta; met maar liefst achttien verschillende gerechten uit de Indonesische keuken. Populair zijn ook de Surakarta's Satés: drie stokjes per portie; vanaf 3,95 euro.

Het kan gebeuren dat u thuis, zo maar in de familiekring of met goede vrienden, van de originele Indonesische keuken wilt genieten. Voor deze gelegenheid is er de Surakarta Express; de speciale bezorgdienst van het restaurant. Voor gezelschappen vanaf tien personen worden rijsttafels geserveerd. Indien gewenst kunt u gebruik maken van de Indonesische bediening. U kunt dit telefonisch of via de website aangeven. Betalen kan via iDeal.

Eigenaar Bart de Boer laat enthousiast weten: ‘Alle gerechten uit het restaurant Surakarta kunt u ook bij onze afhaallounge verkrijgen. Terwijl uw gerechten worden klaargemaakt en ingepakt, kunt u een drankje gebruiken. Bij afhalen ontvangt u zelfs 10% korting op alle gerechten zoals vermeld op de menukaart.’

Selamat Makan! (smakelijk eten!)


Surakarta is zeven dagen per week open, vanaf 17:00 uur. Voor meer informatie: Surakarta, Noordeinde 51, Leiden, T: 071 512 3524, W: www.surakarta.nl.

Bezwaren over hoogbouw

NOORDWIJK – Wethouder Hans Bakker zegde de omwonenden van Residence Opduin toe, dat ze het recht van overpad behouden. Dinsdag 24 mei gingen de leden van de commissievergadering er mee akkoord dat het plan voor een gebouw met acht appartementen op de plek van Hotel Opduin en Midduyn aan de Rembrandtweg ter inzage wordt gelegd. Wel is nu al duidelijk, dat er vragen zijn over de hoogte van het toekomstige pand. Omwonende Leen van Duin beklaagde zich over het gebrek aan daglicht dat de bouwhoogte van 13,5 meter met zich mee zou brengen.  

Complimenten van COA

NOORDWIJK – De locatie Uivaltij 2 wordt gebruikt als plek om statushouders tijdelijk in onder te brengen. De gemeente investeert 25.000 euro, zodat dit oude schoolgebouw door negen statushouders voor maximaal drie jaar bewoond kan worden. Het Noordwijkse initiatief wordt warm verwelkomd door het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers, JD), zo liet wethouder Marie-José Fles dinsdag 24 mei weten. 'COA complimenteert ons dat we doorstroomwoningen inzetten en dat zegt wat, want het zijn maar twee doorstroomwoningen.'

Gemeente wijst monumenten aan

NOORDWIJK – Een pleidooi van Puur Noordwijk en LSNZ over een 'omgekeerde aanwijzing van gemeentelijke monumenten' wordt niet opgepikt door wethouder Marie-José Fles. Fractievoorzitter Peter van Bochove (LNSZ) stelde voor, dat eigenaren van panden zelf aan de gemeente aangeven, dat ze graag willen dat die panden als monument beschouwd worden.


Maar Fles stelde, dat het de bevoegdheid van het college is om de panden aan te wijzen als monument. Ze liet weten, dat er twee informatieavonden plaats vinden (op de donderdagen 2 en 9 juni) voor de eigenaren van de 63 panden die op de nominatie staan om gemeentelijk monument te worden. Fles: Laten we afwachten hoe de bijeenkomsten gaan verlopen en kijken wat de reacties van de mensen zijn.' Als een gebouw een gemeentelijk monument is geworden, mag de eigenaar het pand niet meer slopen zonder toestemming van de gemeente.  

Omwonenden niet blij met bouwplan

NOORDWIJK – De politiek is nog niet unaniem voorstander om op de locatie van het oude postkantoor (Boekerslootlaan 22) in totaal 22 appartementen te bouwen. Vooral de geplande hoogte bleek dinsdag 24 mei de nodige gefronste wenkbrauwen op te leveren. Ook maken omwonenden zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen en of die in de praktijk voldoende zijn om de auto's van de toekomstige bewoners op te kunnen vangen. Omwonende Kees Wassenaar stelde, dat de omwonenden het huidige bouwplan niet zien zitten: 'Het eerste bouwplan was twee woonlagen met een kap. Het nieuwe woonplan is veel massaler; daar is een laag bij bovenop gekomen. We hebben een groot probleem met de extra bouwlaag die er bij komt. De mensen kunnen dan in onze tuinen kijken.'


Toch wordt het plan ter visie gelegd. Wethouder Hans Bakker was enthousiast over het bouwplan en stelde: 'Dit past in de woonomgeving. Er komen 22 woningen die we heel graag willen hebben. Een aantal vallen onder de categorie sociale huur, maar ook zijn er 14 appartementen in de categorie betaalbaar tot middelduur. Het is een shameplek, een oud bedrijfspand dat een nieuwe functie krijgt. Dit bouwplan geeft een ruimtelijke impuls voor de omgeving.' Hij ziet het lager maken van de huidige bouwtekeningen niet zitten: 'Een laagje minder betekent minder woningen en dan gaat het hele plan misschien niet door. Het moet ook haalbaar zijn voor de initiatiefnemer.'

Monumentenstatus mogelijk voor 63 gebouwen

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Maar liefst 63 panden staan op de nominatie om gemeentelijk monument te worden. De discussie over het behoud van waardevolle panden woedt al tientallen jaren, maar nu lijkt het er toch op dat de kogel door de kerk is. De Erfgoedcommissie Noordwijk heeft in totaal 172 panden beoordeeld op hun monumentwaardigheid. Hiervan worden 63 beoordeeld als 'monumentwaardig'. Op donderdag 2 en donderdag 9 juni zijn de eigenaren van de panden uitgenodigd op twee informatieavonden.

Wethouder Marie José Fles (PvdA/GroenLinks) is blij met deze ontwikkeling, zo laat ze weten. 'In 1994 werd al gesproken over beeldbepalende panden. De stichting Dorp Stad en Land is gevraagd om te kijken naar monumentale panden in 2013 is de Noordwijkse Erfgoedcommissie ingesteld.' De beoordeling of panden monumentwaardig zijn, wordt gebaseerd op een aantal onderdelen. Dan gaat het om zaken als de cultuurhistorische waarde, architectonische waarde en zeldzaamheid van het pand. Het zijn overigens niet alleen de oude, historische woningen die in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Zo staan ook de doorzonwoningen in de Ruijterstraat hoog op de nominatie. 'Dit zijn de eerste doorzonwoningen, die nog in originele staat zijn', zo licht Fles toe.

Wat zijn de gevolgen voor de eigenaren van de panden? Fles: 'Het is de bedoeling van een monumentale aanwijzing, dat het pand in zijn staat blijft behouden. Onderhoudswerkzaamheden mogen niet leiden tot het verdwijnen van karakteristieke elementen.'

Is de eigenaar dan het recht kwijt op volledig zelfstandig beheer en onderhoud? 'Het doel is om het pand te behouden in de staat zoals dat aangetroffen wordt, of zelfs te verbeteren. In overleg kunnen er verbouwingen plaatsvinden. Het verwijderen van karakteristieke elementen wordt hierbij beperkt. Maar we zetten daar wel wat tegenover. Zo dragen de mensen bij aan het behoud van een pand met historische kenmerken. Als eigenaar kun je trots zijn dat je pand door de gemeenschap het waard gevonden wordt om een status te krijgen. We hebben bovendien een stimuleringsregeling en gaan met mensen in overleg over de ondersteuning waar ze behoefte aan hebben. Dat kan variëren van een korting op de ozb belasting tot het niet hoeven betalen van leges of het verkrijgen van een lening met een lage rente. We zijn nog niet zo ver voor volledig afschaffen van de OZB-belasting voor monumentale panden. Daarover gaat de gemeenteraad.'

Eigenaren van panden die nog snel wijzigingen willen aanbrengen aan hun eigendom, zijn te laat. Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk ook een 'voorbescherming' van kracht laten worden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om allerlei wijzigingen aan te brengen aan de panden; noch voor de buitenkant, noch aan de binnenkant.

Fles is de eerste die toegeeft, dat ze geen expert is in het beoordelen of een pand monumentale waarde heeft. Maar ze geniet van bijzondere gebouwen en ze geeft een paar voorbeelden. 'Bijzondere pandjes vind ik de huizen in het hofje Lombok. Dat vind ik echt de moeite waard, net als de oude vissershuisjes (Noordzeestraat 15-17), de kerk aan de Nieuwe Zeeweg 73 en het gebouw aan de Nicolaas Barnhoornweg 44. Maar ook geniet ik van karakteristieke pandjes als de doorzonwoningen in de Ruijterstraat.'

Er zijn nog geen bezwaren binnengekomen tegen de aanwijzing, maar dat zou nog kunnen gebeuren nadat de bezwarenprocedure van start gaat. Wel heeft Fles al enkele vragen kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld of de status van een beschermd dorpsgezicht al voldoende om een pand te kunnen beschermen. Het antwoord hierop is: nee. Ook laat Fles weten, dat nog nooit is aangetoond, dat het aanwijzen tot een gemeentelijke monument kan leiden tot een waardedaling van het pand.


Een definitief besluit over het opleggen van een monumentale waarde aan het pand vindt waarschijnlijk eind van dit jaar plaats. Fles: 'Ik ben heel blij dat dit eindelijk geregeld is. Het loopt al een hele tijd. Je ziet door de jaren heen pandjes verdwijnen. Op het moment dat ze deze monumentenstatus hebben, blijven ze behouden.'

Zestig jaar gelukkig samengesteld

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Het echtpaar Riek (83) en Nico (85) van der Voort – Heijboer vierde dinsdag 24 mei het heuglijke feit dat ze zestig jaar getrouwd zijn. Het waren heerlijke jaren, waarin de liefde hoogtij vierde. Een liefde die werd bekroond met de geboorte van drie kinderen, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

En hoe heeft het echtpaar elkaar leren kennen? Het verrassende antwoord kwam van Riek. Glunderend vertelt ze: 'Via de telefoon!' Huh? Hoe zit dat? Nico neemt het over: 'Ik was centralist in militaire dienst en zij belde op voor een ander. Maar ik heb haar nooit doorverbonden.' De gedachten van het echtpaar gaan terug naar die dag in 1952 en de echtgenote informeert: 'Hij hield me aan de praat en vroeg wat mijn telefoonnummer was. Ik was zo dom om het te geven en we hebben een afspraak gemaakt. Ik ben voor die afspraak op de fiets tussen Ermelo en Amersfoort gefietst, naar de kazerne waar Nico als kwartiermaker zat.'

En vertel; was het liefde op het eerste gezicht? Ze lacht: 'We zijn aan elkaar blijven hangen, dus het zal wel! We konden goed met elkaar kletsen, het was vanaf het begin net of het zo hoorde.' Nico beaamt: 'We hadden een leuk contact.' De eerste zoen was ook direct na het eerste samenzijn, bij het afscheid van die eerste date. En het mondde uit in een huwelijk, dat plaatsvond op Nico's verjaardag. Het is een huwelijk waar ze elkaar hun gang laten gaan en dat is ook hun geheim, verklapt Riek. 'Je moet niet boven op elkaars lip zitten; hij houdt van golfen en bowlen en laat mij maar lekker lezen en puzzelen.'

Een moeilijke fase hebben de beiden ook meegemaakt, net voordat Nico arbeidsongeschikt raakte. 'Dat was wel een dieptepunt in ons huwelijk: toen hij de hernia kreeg en zes weken lang op bed lag, een operatie had en vervolgens nog een keer een hernia kreeg. Ik had toen drie kinderen om voor te zorgen, maar ook een patiënt er bij', informeert Riek. Vrolijk vervolgt ze: 'Maar we hebben het overleefd.'


Gelukkige tijden heeft het echtpaar veel meegemaakt. Zo hebben ze heel Europa door gezworven. Ook nu nog gaan ze dagjes weg. En daar hebben ze gelukkig genoeg tijd voor, want na een werkzaam leven bij de PTT vierde Nico onlangs al weer zijn 30-jarige pensioenperiode. Op dat moment komt burgemeester Emile Jaensch binnen wandelen om namens de gemeente de hartelijke felicitaties en een mooie bos bloemen te overhandigen. Samen spraken ze over het genot van het reizen en van het feestelijke paar kreeg hij nog tips waar hij de lekkerste erwtensoep, vis en asperges kan halen. En het werd nog heel gezellig; de burgemeester is van harte welkom om bij het 65-jarig huwelijksfeest weer langs te komen.

Informatieavond zorgt niet voor duidelijkheid

Nog steeds lekken in databeveiliging bij gemeente

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Nog altijd kan iedere ambtenaar of extern ingehuurd persoon de persoonlijke bestandsgegevens van de inwoners op z'n laptop uploaden. Om vervolgens met ieder gewenst bestand op de laptop naar huis te kunnen nemen. Het lijkt er op, dat de gemeente de ernst van het datalek nog steeds niet in ziet.

De schokkende onthulling kwam woensdag 25 mei, toen verantwoordelijk wethouder Marien den Boer (CDA) een zaal met 160 ongeruste inwoners gerust moest stellen over de veiligheid van hun gegevens. Dat lukte niet. In eerste instantie gaf hij niet direct antwoord op de gestelde vragen en probeerde hij zich achter algemeenheden te verschuilen. Maar al snel werd duidelijk, dat de inwoners hem hier niet mee weg lieten komen. 'Beantwoord de vraag!' werd regelmatig uitgeroepen.

Na druk vanuit de politiek besloot het gemeentebestuur om de informatieavond over het datalek te organiseren. De gegevens van 8.000 personen én de achternamen van hun partners waren namelijk op straat komen te liggen. Deze bestanden waren door een extern medewerker op een privecomputer gezet en vervolgens online geplaatst. Een inwoner met kennis van zaken over ICT wilde van de wethouder weten, of ambtelijke medewerkers nog altijd gegevens uit het centrale computersysteem op de eigen computer kan zetten. Den Boer bevestigde dit, waarna de inwoner liet weten: 'We leven in 2016. Er bestaan systemen, die alarmbellen doen afgaan, als data gekopieerd wordt. Je kunt bijhouden hoeveel kopieën er bestaan. Het is onzorgvuldig dat de gemeente nog steeds dezelfde fout maakt.' Den Boer liet vervolgens niet weten, dat het inderdaad belachelijk was, dat de gemeente nog steeds niet de juiste maatregelen heeft genomen, maar wist hierop niet veel meer te kunnen zeggen dan: 'We nemen de suggestie mee.'

Een inwoonster wilde van Den Boer weten, waarom alle 8.000 inwoners apart een schadeclaim in moeten dienen tegen de gemeente. De wethouder liet weten, dat het niet anders kan, op het moment dat schade naar aanleiding van het datalek bewezen is. Hierop stelde een Oegstgeestser voor, dat de gemeente een standaard schadeclaimbrief opstelt, zodat inwoners hier gebruik van kunnen maken, mocht blijken dat ze schade op hebben gelopen. De wethouder zegde dit toe.

Een alerte inwoonster kon de wethouder al wijzen op een mogelijkheid voor een schadeclaim die inwoners kunnen indienen. Ze vroeg Den Boer: 'Als ik in de gaten wil houden of iemand een lening op mijn naam afsluit, moet ik het in de gaten houden bij de BKR. Maar dat kost een jaarlijks abonnement van 20 euro. Gaat de gemeente deze kosten betalen?' Het antwoord van de wethouder: 'Dat nemen we mee.'


Er komt niet nog een keer een informatieavond voor de inwoners. Voortaan wil het college van burgemeester en wethouders de raadsleden informeren en de bewoners krijgen hun informatie via de gemeentelijke website of mogelijk nog een brief. Wie nog vragen heeft, kan de gemeente bellen op telefoonnummer: 071 519 1899.

Wethouder zet zich in tegen vliegtuigoverlast

LISSE – Gemeenteraadslid Rob van Reisen (CDA) maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop de belangen van de gemeente vertegenwoordigd worden in het Schipholoverleg. Met name waar het gaat om de aanpak van geluidshinder door vliegtuigen. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 mei riep hij verantwoordelijk wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) op om 'de belangen van de inwoners goed te bedienen'. Ruigrok stelde, dat de invloed van Lisse 'niet niks, maar wel beperkt' is. In het overlegorgaan over Schiphol zitten namelijk vier provincies en 35 gemeenten. Wel zegde de wethouder toe, dat hij volgende maand bij dit overleg gaat inspreken om er voor te zorgen dat er in Lisse 'zo min mogelijk geluidsgehinderden' zullen zijn.  

Sluitende begroting is een eis

LISSE – De situatie waarin de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zit, baart de gemeenteraadsleden ernstig zorgen. Donderdag 26 mei riepen de raadsleden dit gemeentelijk samenwerkingsverband op om beter om te gaan met de centen. En dat moet beginnen bij het jaarlijks opstellen van een sluitende begroting, zo stelde een amendement van VVD, CDA en D66. Alle politieke partijen steunden dit initiatief tijdens de gemeenteraadsvergadering. De ODWH verkeert in financiële zorgen, omdat één van de grootste deelnemende gemeenten, Alphen aan den Rijn, er onlangs is uitgestapt. De organisatie is aan het kijken of samengewerkt kan worden met andere Omgevingsdiensten.

Raad tikt Holland Rijnland op de vingers

LISSE – Het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland krijgt een gele kaart van de gemeenteraad. Donderdag 26 mei stemden de raadsleden tijdens de raadsvergadering unaniem in met een voorstel, dat Holland Rijnland haar begroting voortaan 'SMART' moet opstellen.


SMART staat voor 'Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Het betekent dat doelstellingen duidelijk moet worden opgesteld en eenvoudig gecontroleerd kunnen worden. De raadsleden ergeren zich er al jaren aan, dat de begroting van Holland Rijnland niet aan deze eisen voldoet en het amendement van CDA en VVD kreeg de steun van alle raadsleden.

25 mei 2016

Golfen met Robin Schrijer

Ik hoef op straat niet achterom te kijken’

Door Joep Derksen

Op de golfbaan komen de meest fascinerende zaken aan de orde. Toen Robin Schrijer zestien jaar was, leek een glansrijke toekomst voorbij, vanwege een zwaar bedrijfsongeval waar hij slachtoffer van was. Maar die ervaring heeft hem geleerd, dat hij alles uit het leven moet halen wat er in zit. Zo’n twintig jaar later is hij een succesvol zakenman en heeft meerdere geslaagde start-ups achter zijn naam staan.

Voordat de eerste afslag gedaan is, mag Schrijer een gemakkelijke vraag beantwoorden: ‘Wat is je favoriete hole op Kagerzoom en in hoeverre komt die hole overeen met een of meerdere van je eigenschappen?’ ‘Drie weken terug liep ik hier voor het eerst. Dat moet hole 3 zijn; waarbij je over het water speelt. Dat geeft een psychische uitdaging. Het grappige is dat mensen heel anders afslaan als er water voor hen ligt. In het bedrijfsleven heb je ook obstakels. Het kan fout gaan, maar als je door kan trekken kun je succesvol zijn. Ik ben daar het levende bewijs van. Twee jaar geleden ben ik begonnen met (het incassobureau) ITB en vorig jaar augustus startte ik met de verkoop van bijzondere wijnen (Frost Trading). Door er gewoon mee te beginnen, ben ik succesvol geworden.’ Twee ‘holes in one’, dus.

Ik moet steeds weer een nieuwe uitdaging hebben’

Bij hole 2 is het tijd voor de tweede vraag: ‘Wanneer is jouw voorliefde voor wijnen ontstaan?’
Dat was pas vorig jaar en deze wens ontstond feitelijk vanwege het incassowerk. ‘Incasso brengt toch altijd iets negatiefs met zich mee, hoewel je iedereen probeert te helpen. Bij wijn krijg je altijd een glimlach op het gezicht van de mensen. Ik had dat nodig, omdat ik een mensenmens ben. Ik ben een bouwer, vind het goed om iets neer te zetten en daarna wil ik wat anders doen. Ik moet steeds weer een nieuwe uitdaging hebben. Je leert door te vallen en keer op keer weer op te staan.’

Wanneer ben je voor het eerst gevallen? Ik was de eerste persoon in Voorhout die op 14 jarige leeftijd vrijstelling kreeg om niet naar school te gaan. Ik wilde niet leren en vond school niet belangrijk. Het internaat zat vol, dus ik mocht gaan werken. Op mijn 15de was ik tweede bedrijfsleider bij een snackbar in Sassenheim.’ Het jaar er op ging Schrijer op een maandag in de bouw aan de slag, maar op de vrijdag had hij zijn laatste werkdag bij dat bedrijf. ‘Door
onoplettendheid van de werkgever gleed een stalen balk van twaalf meter van een vorkheftruck af. Ik kwam daar onder en heb twee jaar moeten revalideren.’

Elke dag pijn

In hoeverre heeft dit je leven veranderd? ‘Ik heb elke dag pijn. De ene keer heb ik last van mijn rug en de andere keer van mijn been. Ik ben ook ongeduldig. Ik houd er niet van, als mensen om de zaken heen draaien en wil to the point bezig zijn. Je zult mij niet in Azië zien om daar zaken te doen; dat gaat ‘m niet worden.’ Over het ongeduld licht Schrijer toe:’ Ook al zie ik alles positief in, door de pijn word ik wat sikkeneuriger.’ Hij vervolgt: ‘Toch heeft het ongeluk mij ook positieve dingen gebracht; ik ben hierdoor gaan studeren en heb mijn bachelor gehaald. ‘

En op een dag werd je wakker en dacht: ‘Ik word incasseerder en zet ITB Incasso op! ‘Nee; dat is gedwongen gebeurd. Vanwege mijn handicap heb ik vaak dat ik mijn rust moet pakken op momenten dat het druk is. Bij het bedrijf waar ik voor werkte was ik een hoge risicofactor. Op een gegeven moment was ik het zat. Ik werd gebruikt om geld binnen te halen en vond dat ik het zelf beter kon. Met ITB helpen we debiteuren om hen handvatten toe te reiken voor een betalingsregeling. Dit bedrijf heb ik opgezet om mensen te helpen. Het woord incasso willen we omvormen naar iets positiefs, als dat überhaupt mogelijk is. We willen niet alleen komen halen, maar ook komen brengen.

Houd je van dieren? ‘Ik heb respect voor dieren. Als iemand een hond heeft en die hond is agressief, dan is dat de schuld van het baasje. Zelf had ik een kat. Zij is van de bank gevallen door een hersenbloeding of hartaanval en overleden. Mijn andere kat kwam thuis met verbrijzelde voorpoten. Haar heb ik voor 3000 euro laten opereren; dat was al mijn spaargeld, maar ik heb er geen spijt van gehad. Ik kies ervoor om een kat te nemen. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik die operatie betaald heb, ondanks dat ik er krom voor gelegen heb. Zo heeft mijn kat toch nog zeven jaren kunnen leven.’

Als ik nodig ben, dan ben ik er’

Waarom zijn Darts, Sons of Anarchy en Breaking Bad jouw favoriete TV-programma’s? ‘Sons of Anarchy spreekt me aan. Het heeft te maken met de verbroedering onderling. Het klaar staan voor elkaar en het voor elkaar op te nemen, ondanks de gevolgen. Zo ben ik ook. Als ik nodig ben, dan ben ik er. En dat darten; dat is er ingeslopen. Mijn vader heeft darttoernooien georganiseerd in de Bollenstreek. Ik vond het leuk en ben met mensen in contact gekomen, die alleen maar met darten bezig zijn. Vanwege hun passie ben ik hoofdsponsor en subsponsor geworden van enkele dartteams.’

En in je vrije tijd ga je voor Call of Duty en Battlefield: ben je een fervent gamer? ‘Ik speel veel Battlefield; dat is een ontlading. En ik speel veel voetbal. Dat heeft te maken met strategie. Wat veel mensen niet weten, is dat ik altijd heb meegedaan aan wedstrijddansen, maar ook bezig was met aikido en voetbal. Dat zijn sporten die ik niet meer kan. De onderlinge gedachte van het spelen van deze games is wellicht onbewust dat ik op sportief gebied toch nog een beetje meedoe.’

Onlangs kwam in het nieuws, dat incassobureaus poederbrieven hadden ontvangen. Baart Schrijer dat zorgen? ‘Nee, ik hoef op straat niet achterom te kijken. Door het persoonlijke contact en het langsgaan bij de debiteur proberen we de zaken altijd op te lossen, zonder de rechter er bij te betrekken. Vooraf gaan we met de debiteur om de tafel zitten. Geld is hoofdzorg nummer één. Wat is er mooier dan de mensen de hand te kunnen reiken om samen de problemen op te lossen?!

24 mei 2016

Ingrijpen noodzakelijk voor hulp bij het huishouden

HILLEGOM – De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de hulp bij het huishouden kan vérstrekkende gevolgen hebben voor de gebruikers in Hillegom én de kosten voor de gemeente. Dit blijkt uit gegevens die de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) beschikbaar heeft gesteld.


Sinds 1 april 2015 geldt voor nieuwe aanvragen de hulp bij het huishouden als 'algemene voorziening'. De gemeenteraad had ook al besloten om de algemene voorziening vanaf 1 oktober 2016 eveneens voor bestaande klanten in te voeren. Maar de huidige algemene voorziening is niet meer toegestaan en moet aangepast worden. Dit betekent, dat de raad een nieuw besluit moet nemen. Wethouder Adri de Roon (D66) van Lisse is ook woordvoerder van Hillegom, zo liet een gemeentelijk communicatieadviseur weten. Hij stelde, dat in Lisse nog voor de zomer een nieuw voorstel komt naar de gemeenteraad over de hulp bij het huishouden als algemene voorziening. Het streven is dat de raad in Hillegom ook 'op korte termijn' een besluit neemt over de aangepaste algemene voorziening, of de mogelijke invoering van een zogeheten ‘schoon en leefbaar huis’. De huidige indicatie van klanten met een maatwerkvoorziening loopt door tot 1 oktober 2016 en klanten hebben daarover eerder al een brief ontvangen.  

ADHD Zorgstraat

KAAG EN BRAASSEM – Steeds vaker worden problemen bij jongeren en volwassenen in een vroeger stadium ontdekt. Dat komt door de instelling van een zogeheten 'ADHD Zorgstraat'. Professionals als huisartsen, het kernteam, onderwijs en Rivierduinen informeren elkaar vroegtijdig, zodra ze probleemsignalen zien. Er wordt niet gewacht totdat het kind uiteindelijk naar een psychiater moet, maar hulp wordt al direct aangeboden door de huisartsen, Jeugd-GGZ en het kernteam.  

Bestuursdwang op garages

WOUBRUGGE – De gebouwen op de Kruisweg 2-6b moeten gesloopt óf hersteld worden, zo vindt het college van burgemeester en wethouders. Als de eigenaar geen maatregelen neemt, legt de gemeente hem een 'last onder bestuursdwang' op, zo liet het college vorige week weten.


Zo moet de eigenaar de wanden en gevels van de voormalige garages 'verwijderen en verwijderd houden', omdat de huidige situatie zou zorgen voor 'een onaanvaardbare, erbarmelijke en potentieel gevaarlijke situatie in Woubrugge'. Een ambtelijk rapport licht toe: 'Een deel van de aanwezige bebouwing is gevaarlijk. Op verzoek heeft de commissie Ruimtelijke Kwaliteit geoordeeld dat de panden in ernstige mate strijdig zijn met de redelijke eisen van welstand en adviseert het college handhavend op te treden.' Wethouder Yvonne Peters (VVD) volgt dit advies op. De eigenaar, maar ook de Vereniging Dorpsraad Woubrugge, die een klacht had ingediend over de gebouwen, krijgen tien dagen de tijd om hier een visie op in te dienen. 

Geen gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep

KAAG EN BRAASSEM – De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de hulp in de huishouding heeft volgens wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) 'weinig gevolgen voor de gemeente'. Hij licht desgevraagd toe: 'We hebben niet strak bezuinigd op de hulp in de huishouding. Bijna iedereen heeft de zorg gehouden. Sinds 2012 hebben wij de Wmo gekanteld, waarbij we niet meer werken met een aanbodgestuurd systeem. We keken naar wat de cliënt zelf en de omgeving kunnen. We zijn de individuele verstrekkingen al jaren aan het afbouwen, maar dat heeft hier niet geleid tot heel grote bezuinigingen. Wij nemen hier geen maatregelen vanuit het oogpunt van de financiën, maar vanuit wat mogelijk is. Andere gemeenten bekijken het vanuit de financiën, maar dat is niet de juiste weg.'

Gevaar van ultrafijnstof verder onderzocht

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Uit kortdurend onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zou blijken, dat de uitstoot van ultrafijnstof niet zorgt voor een vroegere dood van de mensen. Burgemeester Marina van der Velde schrijft in een brief aan de gemeenteraadsleden: 'Uit dit onderzoek blijkt dat de sterftestatistieken in de omgeving Schiphol geen afwijking laten zien in vergelijking met de rest van Nederland.'

Toch is ook de RIVM er niet zeker van, dat dit écht zo is, want dit instituut adviseert namelijk om een uitvoerig vervolgonderzoek te doen. Inmiddels heeft staatssecretaris Sharon Dijksma hier ook opdracht voor gegeven. Dat RIVM-onderzoek beslaat dan een periode van vijf jaar waarin het RIVM continu de uitstoot meet en tegelijkertijd uitvoerige analyses doet van gezondheidsgegevens.


Ook de uitstoot van vliegtuigmotoren wordt hierbij meegenomen. Van der Velde: 'Om beter inzicht te krijgen in de uitstoot door vliegtuigmotoren, worden naast de start- en landingsbanen van Schiphol meetpunten ingericht. Ook wordt een programma ontwikkeld om zicht te hebben op de gezondheidsaspecten, zoals medicijngebruik en aandoeningen aan luchtwegen en bloedvaten. Luchthaven Schiphol en de omgeving worden betrokken bij het vormgeven van het onderzoeksprogramma.' Het nieuwe RIVM-onderzoek moet in 2020 klaar zijn, maar ook in de tussentijd worden resultaten bekend gemaakt aan 'betrokken instanties, bewoners en de internationale wetenschap'.

'Jongeren zijn net mensen'

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Steeds meer kinderen krijgen te maken met 'gesloten jeugdhulp', maar het aantal jongeren dat 'onder toezicht' wordt gesteld, neemt wel af. Inmiddels hebben de gemeente en hulpverlenende instanties goede ervaringen met het aanbieden van activiteiten voor jeugd die anders doelloos op straat rondhangt. Een deel van die kinderen komen regelmatig naar de Farm en zorgen daardoor niet voor frustraties in de buurt.


Pauline Portugies, projectleider De Driemaster, laat weten dat er plannen zijn om ook in Leimuiden een vergelijkbaar initiatief op te zetten. 'We waren al langer bezig met het creëren van een plek voor jongeren. Heel veel jongeren zeggen dat er niets voor hen te doen is.' Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) vulde aan: 'Jongeren zijn net mensen: als je hen activeert om dingen te doen en als er een plek voor hen is en ze worden beloond voor hun inzet, dan heeft dat een belangrijk effect. Jongeren voelen zich eigenaar van hun activiteiten en dat werkt heel goed.'

Geen gevolgen uitspraak

Nieuwkoop > De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de hulp in het huishouden heeft geen gevolgen voor deze gemeente. Dat laat wethouder Annette Pietersen weten. Ze licht toe: 'De

oorzaak hiervan is dat onze Wmo-klantadviseurs, in tegenstelling tot sommige andere gemeenten, iedereen die een aanvraag doet voor Hulp bij het huishouden bezoeken. Op basis van de situatie bepalen we hoeveel uur huishoudelijke hulp nodig is. De werkwijze die wij hanteren, is precies de werkwijze die de uitspraak van de CRB nu een aantal gemeenten oplegt.'

Misbruik uitkeringen aangepakt

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Het aantal mensen met een uitkering is vorig jaar met maar liefst 20% gestegen. In januari vorig jaar moesten nog 192 mensen zich melden bij het UWV en in december waren dat al 232 inwoners. Steeds vaker wordt er gezegd, dat deze mensen voor hun uitkeringsgeld best een tegenprestatie kunnen leveren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Maar wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) blijkt geen voorstander te zijn om 'verplicht vrijwilligerswerk' bij iedereen op te leggen.

Hij liet hier vorige week over weten: 'Het klinkt heel nobel: iedereen krijgt een uitkering en moet wat terugdoen, maar zoiets kost ook verschrikkelijk veel geld om te handhaven. We moeten naar het werklozenbestand kijken: je moet je afvragen of we ook mensen die niet aan de slag komen, via vrijwilligerswerk moeten proberen om terug te leiden naar werk. Ik wil de keuze maken om mensen aan het werk te krijgen, die ook daadwerkelijk aan het werk kunnen. We laten niet iedereen iets terug doen, omdat we daar de centen niet voor hebben.'


Schoonderwoerd heeft daarnaast twijfels of iemand die verplicht vrijwilligerswerk moet doen, daardoor echt gestimuleerd wordt om een betaalde baan te zoeken. 'Ik denk dat het vrijwilligerswerk alleen bij een minderheid gaat werken. De bedoeling van een tegenprestatie is dat je hen uit een uitkering gaat halen. Maar het werkt niet bij iedereen effectief, die verplicht met rolstoelen moeten gaan rijden in een bejaardentehuis. Veel beter is het om goed te screenen of mensen de uitkering wel echt nodig hebben.' De wethouder wil misbruik van uitkeringen aanpakken: 'Ik heb daar echt de schijt aan.' Dit jaar nog worden alle uitkeringstrekkers onderzocht op hun activiteiten en een aantal mensen zijn al in beeld. Schoonderwoerd geeft als voorbeeld: 'Zo zijn er mensen die op marktplaats acht auto's per maand kopen en verkopen. Wij nodigen hen uit om uit te leggen waarom zij hun uitkering nog nodig hebben.'

'Raad in de Straat heeft ritueel karakter'

KAAG EN BRAASSEM – De manier waarop de 'Raad in de Straat' plaats vond, werd in eerste instantie positief gevonden. Maar nu komt er felle kritiek van de voorzitters van de dorpsraden van Woubrugge, Leimuiden en Hoogmade.

In een gezamenlijke brief laten de voorzitters van deze dorpsraden, B. Beukenholdt, M. Verkerk en L. Beets, weten dat zij met name moeite hebben met de manier waarop er omgegaan wordt met de uitkomsten van die bijeenkomsten. Volgens hen lijkt het er namelijk op, dat er helemaal niets gedaan wordt met de ideeën en opmerkingen van de inwoners. En deze 'Raden in de Straat' gingen nogal ergens over, namelijk de vraag of en waar sociale woningbouw en de huisvesting van statushouders moet komen.

De voorzitters schrijven onder meer: 'Wij stellen het op prijs dat uw raad de bijeenkomsten “Raad in de Straat” in een viertal kernen heeft georganiseerd. Waar het college voorstellen aan uw raad voorlegt die rechtstreeks van betekenis zijn voor de kernen, kunnen dergelijke raadplegingen door uw raad van grote betekenis zijn. De evaluatie van de bijeenkomsten heeft voor de verschillende kernen geleid tot wisselende conclusies, van (gematigd) positief tot ronduit negatief.'

Zo moeten volgende bijeenkomsten van 'Raad in de Straat' beter voorbereid worden, het liefst in samenspraak met de dorpsraden. 'Daardoor zal de bijeenkomst ook meer gericht kunnen zijn op de betekenis van het collegevoorstel voor de kern in kwestie.' Maar het meest ergerden de voorzitters zich aan het feit, dat het er op lijkt dat de raadsleden niets doen met de opmerkingen van de inwoners. 'Op geen enkele manier is tot nu toe zichtbaar geworden op welke wijze raadsleden de inbreng van inwoners hebben “gewogen” en zullen betrekken in de besluitvorming. Verslaglegging heeft evenmin plaatsgevonden, noch mondeling, noch schriftelijk. Daardoor lijkt het wel alsof inbreng door de inwoners “in de lucht blijft hangen” en een ritueel karakter heeft gekregen.' De voorzitters hopen, dat de gemeenteraad in de vergadering van maandag 30 mei alsnog zorgt voor 'een zorgvuldige, zichtbare nazorg van de uitkomsten van de bijeenkomsten 'Raad in de Straat'.


Maandag 23 mei bleken veel partijen gevoelig voor deze argumenten. Burgerlid Anja de Rijk (CDA) liet weten: 'Het is jammer dat niemand genotuleerd heeft of verslag heeft gelegd van de Raad in de Straat.'

Statushouders genieten van eigen woningen

KAAG EN BRAASSEM – Vorig jaar zijn 37 statushouders ondergebracht in twintig woningen verspreid over de hele gemeente. Bijna de helft van de voormalige vluchtelingen wonen voortaan in Roelofarendsveen en een derde van hen begint een nieuwe toekomst in Oude Wetering. De overige statushouders pakken leven op in Woubrugge en Leiden. Bijna de helft van alle statushouders die nu een eigen woning hebben, komt uit Syrië. Maar liefst 60% van deze mensen is jonger dan 30 jaar. Deze cijfers werden vorige week bekend gemaakt door wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO).  

Syndroom de nek omgedraaid

KAAG EN BRAASSEM – De drugsproblemen onder jongeren zijn nog altijd niet opgelost. De eerste stappen hiervoor zijn inmiddels wel gezet; steeds meer ouders beseffen dat ze het drugsgebruik van hun kroost niet onder het vergoeilijkingstapijt moeten schuiven. Ontkennen van de problemen leidt namelijk nooit tot oplossingen.

Door politiespeurwerk zijn tientallen jongeren in beeld gekomen die min of meer regelmatig drugs gebruiken. Zij volgen, vaak samen met hun ouders, een begeleidingstraject. De hulpverlenende instanties willen zich het komende jaar ook gaan richten op (sport)verenigingen, zodat zij aan de bel gaan trekken als ze merken dat het met een jongere de verkeerde drugskant op gaat.


Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) informeert: 'Het “Mijn kind doet dat niet” syndroom was heel omvangrijk, maar dat hebben we de nek omgedraaid. Het gedrag van jonge mensen rond alcohol en drugs is echt anders dan tien jaar geleden; dat besef is er nu.'