Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 mei 2016

Bestuursdwang op garages

WOUBRUGGE – De gebouwen op de Kruisweg 2-6b moeten gesloopt óf hersteld worden, zo vindt het college van burgemeester en wethouders. Als de eigenaar geen maatregelen neemt, legt de gemeente hem een 'last onder bestuursdwang' op, zo liet het college vorige week weten.


Zo moet de eigenaar de wanden en gevels van de voormalige garages 'verwijderen en verwijderd houden', omdat de huidige situatie zou zorgen voor 'een onaanvaardbare, erbarmelijke en potentieel gevaarlijke situatie in Woubrugge'. Een ambtelijk rapport licht toe: 'Een deel van de aanwezige bebouwing is gevaarlijk. Op verzoek heeft de commissie Ruimtelijke Kwaliteit geoordeeld dat de panden in ernstige mate strijdig zijn met de redelijke eisen van welstand en adviseert het college handhavend op te treden.' Wethouder Yvonne Peters (VVD) volgt dit advies op. De eigenaar, maar ook de Vereniging Dorpsraad Woubrugge, die een klacht had ingediend over de gebouwen, krijgen tien dagen de tijd om hier een visie op in te dienen.