Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 mei 2016

Gevaar van ultrafijnstof verder onderzocht

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Uit kortdurend onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zou blijken, dat de uitstoot van ultrafijnstof niet zorgt voor een vroegere dood van de mensen. Burgemeester Marina van der Velde schrijft in een brief aan de gemeenteraadsleden: 'Uit dit onderzoek blijkt dat de sterftestatistieken in de omgeving Schiphol geen afwijking laten zien in vergelijking met de rest van Nederland.'

Toch is ook de RIVM er niet zeker van, dat dit écht zo is, want dit instituut adviseert namelijk om een uitvoerig vervolgonderzoek te doen. Inmiddels heeft staatssecretaris Sharon Dijksma hier ook opdracht voor gegeven. Dat RIVM-onderzoek beslaat dan een periode van vijf jaar waarin het RIVM continu de uitstoot meet en tegelijkertijd uitvoerige analyses doet van gezondheidsgegevens.


Ook de uitstoot van vliegtuigmotoren wordt hierbij meegenomen. Van der Velde: 'Om beter inzicht te krijgen in de uitstoot door vliegtuigmotoren, worden naast de start- en landingsbanen van Schiphol meetpunten ingericht. Ook wordt een programma ontwikkeld om zicht te hebben op de gezondheidsaspecten, zoals medicijngebruik en aandoeningen aan luchtwegen en bloedvaten. Luchthaven Schiphol en de omgeving worden betrokken bij het vormgeven van het onderzoeksprogramma.' Het nieuwe RIVM-onderzoek moet in 2020 klaar zijn, maar ook in de tussentijd worden resultaten bekend gemaakt aan 'betrokken instanties, bewoners en de internationale wetenschap'.