Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 juni 2016

Duivels dilemma

Joep Derksen

Nieuwkoop > De SGP/ChristenUnie staat voor een duivels dilemma. Fractievoorzitter Van Belzen moet bij zichzelf afwegen, of hij de huidige koopzondagen opnieuw ter discussie wil brengen. Want als hij dat doet, loopt hij het risico dat een meerderheid van de politieke partijen besluit om het aantal uren waarop winkels op zondagen open mogen zijn, worden uitgebreid. Terwijl de SGP/ChristenUnie de koopzondagen juist het liefst zou willen afschaffen.

Van Belzen had tijdens een meningsvormende raad een supermarktondernemer uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. Deze ondernemer was voorafgaand aan de invoering van de koopzondag tegenstander, maar tijdens de vergadering bleek hij door de verkoopervaringen juist voorstander te zijn geworden. Zijn omzet is gigantisch gestegen door de koopzondagen: 'Ik dacht dat mensen maar een keer een dubbel te kunnen uitgeven, maar ik heb een buitenproportionele omzet gedraaid. Terugdraaien van de koopzondagen gaat niet meer, alleen als dat landelijk gebeurt. De consument is er nu aan gewend om op zondag boodschappen te halen.'


Van Belzen gaf aan, dat hij graag een onderzoek wil laten uitvoeren of omwonenden last hebben van drukte door de koopzondagen. Ondanks het feit, dat er op een daarvoor bestemde website geen enkele klacht is binnen gekomen. Het CDA bleek tegenstander van zo'n onderzoek: 'Er zijn geen klachten van ondernemers die het water aan de lippen is gestegen door de koopzondag. Van kerkgangers horen we ook geen klachten. Een evaluatie zal geen ander licht werpen op wat we twee jaar geleden hebben besloten.' En raadslid Martin Hoekstra (D66) voerde de druk nog wat verder op: hij opperde dat de zondagopeningstijden nog wel eens kunnen worden uitgebreid. Raadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) viel hem bij: 'Bij een evaluatie kunnen we inderdaad kijken naar de openings- en sluitingstijden.' Raadslid Jan Hardenberg (VVD) was het hier helemaal mee eens. Zijn partij gaat inzetten op verruiming van de openingstijden, mocht er een onderzoek komen naar de koopzondagen. De bal ligt nu bij de SGP/ChristenUnie om te zien of deze partij het aandurft om de koopzondagen opnieuw ter discussie te stellen.

Bezuinigingstip door burgemeester

Nieuwkoop > 'Als je van de hondenbelasting af wilt, moet je de hond in een BV stoppen. De rechter heeft dat geloofd.' Dit advies gaf burgemeester Frans Buijserd tijdens de vergadering van de Meningsvormende Raad van donderdag 16 juni aan de politici en alle inwoners van Nieuwkoop. Hij reageerde hier mee op een opmerking van raadslid Jan Tersteeg (MPN/PN), die er op wees dat de komende jaren 'afschaffing van de hondenbelasting niet aan de orde is'.  

Compliment afgestraft

Nieuwkoop > Een compliment van gemeenteraadslid Van Wijk (CDA) leidde tijdens de Meningsvormende Raad van donderdag 16 juni direct tot een verbale oorveeg van zijn collega Hagenaars (MPN/PN). Het CDA-raadslid liet weten: 'Als ik rondfiets in deze gemeente, dan doet het beheer in de openbare ruimte goed werk. Of het gaat om het onderhoud van speeltuinen, snoeien en bladblazen. Compliment aan de organisatie.' Maar Hagenaars reageerde hierop: 'Kom dan ook eens op de Langeraarse weg rijden, als het gaat om asfalteringswerkzaamheden, want dat lijkt helemaal nergens op.'

Liever particulier initiatief

Nieuwkoop > Het is beter dat initiatieven voor openbare zwemlocaties komen van de inwoners, dan van de gemeente zelf. Burgemeester Frans Buijserd maakte dit duidelijk tijdens een Meningsvormende Raad. Hij stelde: 'Als een particulier zelf wat regelt en het kost niet teveel, dan kunnen we daarbij helpen. Maar zodra wij publieke zwembaden aanwijzen, heeft dat gevolgen met betrekking tot de aansprakelijkheid. In feite moet je op zo'n plek gewoon toezicht regelen. Het is beter dat die particulier dat op zich neemt, dan hoef je niet bij ons aan te kloppen.'

Zonnepanelen op sportkantines

Nieuwkoop > Wethouder Annette Pietersen is er voorstander van, dat er zonnepanelen komen op daken van sportaccommodaties. Maar ook mogen die panelen van haar worden geplaatst op andere panden van de gemeente. Ze stelde tijdens een Meningsvormende Raad: 'We moeten als gemeente het goede voorbeeld geven, dat vinden de inwoners ook. Die sportclubs zijn heel goede plekken om zichtbaar te maken, dat je (als gemeente, JD) duurzaam bezig bent.'

Vergroot de hoop

KAAG EN BRAASSEM – De komende weken kunnen de inwoners hun taxussnoeiafval weer inleveren bij de gemeentewerf. Dan gaat het om de jonge taxusscheuten, die (voor en na het knippen) niet op de grond zijn gevallen. Stofjes in dit jonge groen worden gebruikt in de strijd tegen kanker. Wethouder Herman Haarman gooide donderdag 16 juni symbolisch de eerste taxustakjes in de betreffende bak. Vorig jaar haalde deze gemeente acht kuub aan taxussnoeiafval in en de gemeente hoopt, dat de inwoners en bedrijven dit jaar zestien kuub komen brengen.  

Column

Drama

De problemen bij de SWA (Sociale Werkplaats Alphen) zijn nog altijd niet opgelost. Verre van dat zelfs. Het enige dat de drie deelnemende gemeenten Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop (KAN) hebben besloten, is om een huurlast van ruim dertien miljoen euro (13.000.000,00!) af te kopen.

De medewerkers van de SWA zijn namelijk ondergebracht in een enorm pand, waarvan de boekaarde is gesteld op 19 miljoen euro. Maar een onafhankelijke taxatie heeft aangetoond, dat dit pand slechts zo'n 8 miljoen euro waard is. Een mooi staaltje van boekhoudfraude, dus. Al wordt dit nog altijd ontkend. Zo probeerde wethouder Herman Haarman het grote verschil te verklaren met de opmerking: 'Het is onroerend goed, dat door de tijd in waarde kan veranderen. Je kunt het op verschillende manieren waarderen'.

Nou is deze nieuwe wethouder Haarman nooit betrokken geweest bij de SWA; hem valt in dit kader dus niets te verwijten, waarde columnlezer. Maar feit is wel, dat wethouders en burgemeesters uit de KAN-gemeenten op z'n zachtst gezegd hebben liggen slapen. En dan ben ik wel heel aardig in deze column, want de manier waarop de SWA een miljoenenschuld heeft opgelopen is niets meer of minder dan een drama. De financiële handel en wandel moet gecontroleerd worden door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. En laten in die beide organen nou net precies dezelfde bestuurders van de drie gemeenten zitten. Daardoor kon het tunnelvisiedenken jarenlang en onnodig doorgaan.

En de bestuurders kunnen niet zeggen: 'Wir haben es nicht gewusst'. Want in 2013 waarschuwden SWA-vertegenwoordigers Herman Frankes en Hans Bennis al voor een oplopend schuldentekort dat in de miljoenen zou lopen. Het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix was onlangs zeer kritisch over de huidige stand van zaken. Het lukt de SWA namelijk onder meer niet om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt onder te brengen bij reguliere werkgevers. En daardoor wat geld te verdienen.

En het was nog erger, zo werd me vorige week verteld. Want als gemeentebestuurders met de mond beleden, dat ze echt wel SWA-afgevaardigden aan het werk wilden stellen, werd dit al in de SWA-boekhouding genoteerd als toekomstige inkomsten. Terwijl er nog geen enkele handtekening op papier was gezet. Later trokken de gemeenten hun belofte in en kon de SWA fluiten naar die extra inkomsten. Technisch gezien is dit geen boekhoudfraude, maar wel een bijzonder amateuristische manier van boekhouden, met een felroze bril op. En de leden van het algemeen en dagelijks bestuur van de SWA? Zij keken er naar en deden niets.

In Alphen aan den Rijn trad hiervoor een wethouder af. Dit is niet gebeurd in Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Of dat nu alsnog moet gebeuren, is aan de politiek. De komende maanden wordt verder gesproken over hoe de SWA in financieel beter vaarwater moet komen. Één ding is echter nu al duidelijk; de huidige manier van controleren van de SWA-gang van zaken is absoluut onvoldoende. In het Dagelijks Bestuur van de SWA zouden gemeenteraadsleden moeten zitten, die de Algemeen Bestuursleden (collegeleden, dus) gaan controleren.


Joep Derksen

De tocht naar nul kilo restafval

Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaat zich samen met haar gezin honderd dagen lang inzetten om – als het lukt – nul kilogram restafval over te houden. Dus al het plastic, blik, karton, papier moet zo goed gescheiden worden, dat de normale vuilnisbak leeg blijft. Zij doet mee aan de '100-100-100-actie' en doet in het Witte Weekblad hier de komende maanden verslag van.

Deze week moet ik een slecht resultaat melden over mijn restafvalweek. We hebben een record van bijna vier kilo afval, dat in de grijze bak terechtkwam. Maar ik mag wel wat verzachtende omstandigheden aanvoeren. Zo hebben mijn dochter en schoonzoon de afgelopen week ons hele huis aan de buitenkant geschilderd. En ja; schilderplakband, verfrollers en andere benodigdheden geven afval. Maar het houtwerk buitenshuis ziet er wél weer stralend uit!

Daarnaast ben ik zelf afgelopen week een grote vervuiler gebleken. Maandag werd ik geopereerd aan mijn knie, waaraan na veertig jaar sporten wel wat gebruiksschade was ontstaan. In de afvalbak verdwenen niet alleen vette watten, lege medicijnstrips, maar bijvoorbeeld ook versieringslinten van de vele bloemen die ik kreeg.

Doordat ik nu op krukken rond strompel, zorgt mijn dochter Lize meestal voor het eten. Om het haar gemakkelijker te maken heb ik gesneden groenten gekocht en gebruik ik pastasauzen uit een pakje. Helaas zorgt dat alles bij elkaar wel voor 3.800 gram restafval. Volgende week beter!


Yvonne Peters

Leningen voor verlagen huisvestingslasten SWA

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet 'BNG-leningen' aflossen voor de SWA. In totaal gaat het om een bedrag van 1.055.840 euro. De gemeente heeft dit geld zelf niet en sluit hier voor dan ook een nieuwe lening af. Ook Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop dragen bij; het totale bedrag overstijgt de 13 miljoen euro. Deze maatregel wordt genomen om de huisvestingslasten en rentelasten van het SWA-gebouw naar beneden te brengen.

Wethouder Herman Haarman (D66) bevestigde dat met het vervangen van de ene lening door de andere lening de problemen bij de SWA niet worden opgelost. 'Verre van dat. Het enige dat de drie deelnemende gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Alphen hebben besloten, is om een huurlast af te kopen. Het klopt dat er met de problematiek niets wordt gedaan. Een van de constateringen is, dat de huisvestingskosten te hoog waren. De besluitvorming rondom de SWA vindt pas dit najaar plaats. Aan de oplossingsrichtingen wordt hard gewerkt.'

Een van die oplossingen zou kunnen zijn, dat het huidige pand verkocht wordt, zodat de SWA-medewerkers en -werknemers in een veel kleiner pand actief moeten worden. Maar dat alleen zal de financiële problemen niet oplossen, zo geeft Haarman toe. 'De wezenlijke discussie is hoe we verder gaan met het beschut werk en de uitvoering van de Participatiewet.'

Hij ziet niets in een voorstel om meer mensen in het huidige dure gebouw onder te brengen: 'Je bent 1,3 miljoen euro per jaar aan huur kwijt. Ik zou de prikkel om willen draaien; maak de huisvestingslasten afhankelijk van de omvang van je organisatie. We willen niet alle SWA-mensen op die locatie, maar we willen hen plaatsen bij werkgevers, particulieren en overheidsinstellingen. Daar moet de beweging naar toe.'


Tekst: Joep Derksen

Ruim tweeduizend extra huizen in gemeente

KAAG EN BRAASSEM – De komende tien jaren moeten er in deze gemeente 1.500 woningen bijgebouwd worden voor de eigen bevolking. Daarnaast moeten er ruim 500 huizen bijkomen voor mensen van buiten Kaag en Braassem.

Wethouder Herman Haarman liet donderdag 16 juni weten, dat al die huizen voornamelijk in de grootste drie kernen komen te staan, waar nu al 60% van de inwoners woont. 'We willen in de grotere kernen de voorzieningen behouden en dus ook in deze kernen de sociale woningbouw realiseren.' Dit zal wel leiden tot een prijsstijging van de huizen ten opzichte van de kleinere dorpen, zo beaamt de wethouder. Maar volgens hem is er nu ook al een prijsverschil tussen de kleinere en drie grotere kernen.


Het grootste deel van de te bouwen woningen (1.190) komen in Braassemerland en Roelofarendsveen te staan. Van alle nieuwe te bouwen huizen moet 30% vallen onder de categorie 'sociale woningen'. Het gemeentebestuur verwacht, dat het percentage sociale woningbouw vanaf 2020 omlaag kan, 'afhankelijk van de instroom van statushouders', aldus een woordvoerder. 

Toch nog directe busverbinding met Alrijne Ziekenhuis

KAAG EN BRAASSEM – Vervoerdersorganisatie Arriva heeft geluisterd naar de protesten tegen de wijziging van de dienstregeling van de buslijn 365 (Q-liner). Oorspronkelijk zouden er twee buslijnen komen: één die naar Leiden en Leiderdorp (en dus het Alrijne ziekenhuis) rijdt en één die via Leiden en Roelofarendsveen naar Schiphol gaat.


Maar het gemeentebestuur heeft bezwaar gemaakt. Hierdoor komt Arriva met een nieuw voorstel, waarbij vanaf volgend jaar lijn 56 (Leimuiden – Leiden) rijdt via Leiderdorp. De busreizigers kunnen dan ook uitstappen bij het Alrijne Ziekenhius en het Winkelhof. Dit betekent weliswaar een langere reistijd van zes minuten per keer, maar wethouder Herman Haarman liet weten 'trots' te zijn met deze oplossing. 'Hierdoor zijn Rijpwetering en Oud Ade zijn aangetakt op het winkelcentrum en ziekenhuis. Je doet er iets langer over dan nu, maar je hoeft niet over te stappen. De Q-liner behoudt de snelle verbinding naar Schiphol.' Die Q-liner gaat volgend jaar namelijk langs Leiderdorp rijden, via de N445 in plaats van over de A4. Hierdoor vermijdt de bus de files op de snelweg.  

Uithuiszettingen mogelijk op Spijkereiland

KAAG EN BRAASSEM – De eigenaren van nog vier woonboten hebben toestemming gekregen van de gemeente om op Spijkereiland / Blauwpolderkade te mogen blijven liggen. Maar wie nu nog illegaal in dit gebied woont, moet er rekening mee houden dat een uitzetting op de loer ligt. Het college van burgemeester en wethouders gaat de komende jaren namelijk een stringent handhavingstraject uitvoeren.

Er moet een nieuw bestemmingsplan komen voor het Spijkereiland / Blauwpolderkade, waarin staat dat gebruikers/ eigenaren het recht hebben op een recreatief verblijf (inclusief aan- en bijgebouwen) met een totale oppervlakte van maximaal 90 m2. Permanente bewoning van deze recreatieverblijven wordt echter nooit meer toegestaan.


Heeft dit gevolgen voor bewoners dat ze het huis uit gezet worden? Wethouder Herman Haarman laat hierover weten: 'De omvang van het bouwvak wordt vergroot. Nu mag iedere recreatiewoning 60 m2 groot zijn en voortaan mag elke recreatiewoning 90 m2 in omvang zijn. Maar wat er niet in zit, is dat je er ook permanent mag wonen. Daar zal de handhaving nodig moeten blijven. De mensen die daar illegaal wonen, kunnen het huis uit gezet worden.'

Weg lijkt vrij voor uitkijktorens

NIEUWE WETERING – Aan de Poeldijk 18 mogen een schuur en twee uitkijktorens komen van het college van burgemeester en wethouders. Zij worden in hun standpunt ondersteund door de commissie bezwaarschriften die protesten tegen deze bouwwerken afwees.


Zo vroeg de Rijnlandse Molenstichting of de schuur wat verder van de molen af gebouwd zou kunnen worden. En ook is er vrees, dat de gebouwen wind wegvangen van de molen zelf en daarnaast. Maar uiteindelijk vond de Molenstichting de komst van de gebouwen niet onoverkomelijk. Omwonenden vrezen echter voor aantasting van hun privacy, maar de afstand tot de dichtstbijzijnde uitkijktoren is 330 meter, terwijl er ook maar weinig bezoekers zijn per jaar. De bezwaarschriftencommissie ging niet mee in het bezwaar over de privacy. Het college neemt dit advies over.

Bijzonder lintje voor bijzondere vrijwilliger

WOUBRUGGE – Wie een koninklijke onderscheiding krijgt, wordt doorgaans verrast door een familielid of goede vriend, die de te decoreren persoon met een smoes ergens naar toe lokt. Om de lintjesontvanger vervolgens te verrassen met de aanwezigheid van alle vrienden en familieleden, die wél op de hoogte zijn van het feit dat burgemeester Marina van der Velde het kleinood gaat opspelden.

Maar het lijkt wel of het bij Aad van der Linde iedere keer anders moet lopen. Hij was vorig jaar al de allereerste import-Woubruggenaar die de Buffelbokaal van VV Woubrugge mocht ontvangen. Op zaterdagochtend 11 juni sloeg hij zoals gewoonlijk zijn favoriete ochtendkrant open en las daar dat een naamgenoot van hem een lintje had gekregen. Maar uit de tekst van het artikel bleek, dat het om hem ging. 'Mijn vrouw werkt bij de gemeente en regelt de afhandeling van de onderscheidingsaanvragen, dus terwijl ze nog onder de douche stond, heb ik verhaal gehaald bij haar', zo kijkt Van der Linde lachend terug op dat moment.

Maar de toeschouwers zagen, dat het magische van het lintjesmoment toch gebleven was. Terwijl Van der Velde een warme speech hield voor Van der Linde, waarin ze uitgebreid verhaalde over alle dingen die hij voor de maatschappij doet, was duidelijk dat het nieuwste Lid in de Orde van Oranje Nassau moeite had om zijn tranen te bedwingen. Om een greep te nemen uit alles wat Van der Linde tot nu toe gedaan heeft: de afgelopen twintig jaar regelde hij alles voor de zaalvoetbalteams van VV Woubrugge, maar ook was hij in totaal al tien jaar lid van het hoofdbestuur. Ook is hij jeugdvoorzitter en organiseert regelmatig jeugdtoernooien binnen de vereniging. En als hij nog vrije tijd over heeft, fluit hij wedstrijden of draait bardiensten.

De burgemeester ging over tot het opspelden van de Koninklijke Onderscheiding: 'Vorig jaar ontving je de Buffelbokaal, vorige week werd je lid van verdienste en nu sta ik hier namens de koning voor je. Jouw lijfspreuk is: 'Geen woorden, maar daden' en die lijfspreuk voer je al twinti jaar uit. Misschien wordt het tijd, dat je een maatje gaat zoeken die langzamerhand met je gaat meelopen. Nu je een lintje hebt gekregen, moet je je ervaring ook overdragen aan een ander.'

Nadat Van der Linde het kleinood opgespeld kreeg, werd hij door alle aanwezigen in de kaninte hartelijk en oprecht gefeliciteerd. Hij bleek nog steeds verbaasd te zijn: 'Dat ik hem mag krijgen, terwijl er zoveel mensen zijn die ook een lintje verdienen. Ik werd inderdaad wel een beetje emotioneel, maar dat komt ook doordat de uitreiking gebeurt in deze omgeving.' Komt dit lintje nu te liggen op het nachtkastje, waar het afgelopen jaar de Buffelbokaal stond? Van der Linde lacht: 'Ik denk in de la.'


Tekst: Joep Derksen

Extra plannen voor nieuwe sociale woningbouw

KAAG EN BRAASSEM – Nu de gemeenteraad de Saskia van Uylenburchlaan heeft afgewezen als locatie voor extra sociale woningbouw, is MeerWonen druk op zoek naar andere mogelijkheden voor het realiseren van nieuwe woningen.


Door de almaar stijgende aantallen van asielzoekers, die veelal ook als statushouders in Nederland mogen blijven, zorg voor grote druk op de markt van goedkope woningen. Daarom is de bouw van extra woningen nodig; zo kan op termijn de oplopende wachttijd voor sociale huurwoningen tegengegaan worden. Zeven locaties zijn door de raad aangewezen, maar de Saskia van Uylenburchlaan dus niet. Maar MeerWonen laat weten, dat ze wel 'actief in gesprek' zijn met de gemeente over 'alternatieve bouwlocaties. Daarnaast richten we ons op aanpassing van lopende projecten. Dit gebeurt in overleg met Heembouw/Hoorne Vastgoed, de ontwikkelaars van de Oevers in Braassemerland. Langs deze weg proberen we op de kortst mogelijke termijn extra sociale huurwoningen te realiseren.'

Onderzoek naar drugsgebruikende jongeren afgerond

Tientallen kinderen hebben HALT-straf gekregen

KAAG EN BRAASSEM – Het 'Onderzoek Ticket', waarbij tientallen jongeren door de politie geconfronteerd werden met hun drugsgebruik, is officieel afgesloten. Ter ere van deze gelegenheid hielden burgemeester Marina van der Velde, Heike Jan Nijlaan, teamchef politie van Team Kaag en Braassem en Matthijs Mons, politiecoördinator Onderzoek Ticket, een persconferentie.

Na uitgebreid onderzoek zijn 35 minderjarige jongeren en 17 jeugdigen die hun achttiende verjaardag al achter de rug hebben, doorverwezen naar HALT. Met het uitvoeren van deze taakstraf, kunnen ze er voor zorgen dat ze geen strafblad krijgen. Tenminste, als ze het volledige traject doorlopen en daar blijkt bij een tiental van hun geen sprake van te zijn. De elf jongeren die daadwerkelijk drugs dealden, of het nu voor geld, een tegendienst of een glimlach was, worden wel voor de rechtbank gezet. Daarnaast krijgen ze een adoptieagent toegewezen. Die gaat wekelijks of tweewekelijks in gesprek met de jongeren en peilt hoe het met die jongeren gaat. En of die jongere nog steeds op de plekken komt waar hij gedeald of drugs gebruikt heeft. Daarnaast is er een positieve ontwikkeling, die in de gemeente gaande is. Het 'Mijn kind gebruikt geen drugs' syndroom waar veel ouders aan leden, ligt nu definitief achter ons.

Drugsgebruik is gewoon niet OK; dat vinden ouders, maar ook krijgt deze gedachtegang vat op de hersenen van de jeugdigen in onze samenleving. Jongerenwerker Nathalie van Esch stelt: 'De jeugd spreekt elkaar aan op drugsgebruik: het is niet meer stoer en tof dat je het doet.' Van der Velde is blij met de afloop van het traject én het feit dat de drugsgebruikende jongeren niet voor het leven beschadigd zijn met een strafblad. 'De insteek was niet primair het terugdringen van de overlast, maar de zorg voor de jeugd. Het is niet goed dat ze zich op straat vervelen en drugs gebruiken en wij willen niet dat ze hun carrierekansen verminderen en hun gezondheid bedreigen. Het mooie is dat het HALT traject aan de hele groep kon worden aangeboden; hierdoor was het voor iedereen mogelijk om geen strafblad te krijgen.'

Nijlaan gaf aan, dat het driekwart van de drugsgebruikende jongeren gelukt was om het HALT-traject af te ronden. De jongeren die hierin gefaald hebben, worden doorverwezen naar de Officier van Justitie. Mons: 'Ze zijn allemaal verdachten van bezit van verdovende middelen. De kans is vrij groot aanwezig, dat ze een straf krijgen.' Maar nu het onderzoek is afgerond, kan ook gekeken worden naar de positieve ontwikkelingen. Zo komen veel van de hangjongeren steeds vaker naar hangout De Farm; ze vinden hier een plek waar ze met leeftijdsgenoten kunnen praten, maar ook hun successen en problemen kunnen delen met volwassenen, die als begeleiders altijd aanwezig zijn.

Het gebruik van een hang-out is zelfs zo populair geworden, dat er nu actie wordt ondernomen om ook een hang-out in Leimuiden op te zetten. Hiervoor zijn gesprekken gaande met drie sportverenigingen in het dorp. Als het bestuur van een of meerdere van die sportverenigingen willen meewerken aan het beschikbaar stellen van hun clubhuis om er enkele uren per week een hang-out in te hebben, wordt een keuze gemaakt. Daarna wil de gemeente met de omwonenden spreken over de komst van een hang-out. Overlast van de jongeren wordt niet verwacht, omdat er geen alcohol wordt geschonken in de hang-out.


Tekst: Joep Derksen

Eerste duurzaamheidslening afgegeven

LISSE – Wethouder Adri de Roon (D66) kon donderdag 16 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur een goed nieuwtje vertellen: 'Met genoegen maak ik kenbaar dat de eerste duurzaamheidslening is toegekend. Het is een begin; we hopen dat er meer zullen komen.'

Gesprekken met omwonenden

LISSE – Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) heeft met omwonenden van het bouwproject aan de Kanaalstraat / Van der Veldstraat gesproken. Hij had eerder aan de raad toegezegd, dat hij met de mensen zou praten over hun bezwaren en alternatieven voor de nieuw- en verbouw. Donderdag 16 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur vertelde Ruigrok dat hij zijn belofte ook heeft ingelost. De gemeente heeft volgens hem 'een voorstel opgesteld over het proces hoe we dit gaan afwikkelen'. Hij kon nog niet zeggen of het bouwproject nog dit jaar van start kan gaan.

Kortere wachttijd

LISSE – De tijd waarop inwoners moeten wachten om voor een sociale woning in aanmerking te komen, is iets korter geworden. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) wist dit donderdag 16 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur te melden. Hij stelde: 'Lisse is een van de weinige gemeenten in Holland Rijnland waar de wachttijd iets is teruggelopen, van 5,9 jaar naar 5,6 jaar. We zijn daar wel content mee.'

Veel nadelen aan welstandsvrij bouwen

LISSE – Twan Jütte, stedebouwkundig architect en medewerker van Stichting Dorp, Stad en Land EN opsteller van de Welstandsnota, hield donderdag 16 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur een presentatie. Hierbij werd duidelijk, dat het volledig welstandsvrij maken van de gemeente maar weinig voordelen en veel risico's telt.


Volgens hem is het enige voordeel voor de gemeente het feit dat er minder regels zijn. Wel loopt de gemeente het risico dat er zonder welstandsregels her en der door het dorp allerlei gedrochten van woningen komen. Of dat woningen in pimpelpaarse en felgele kleuren worden uitgerust. Jütte concludeerde: 'De gevolgen van welstandsvrij bouwen zijn, dat het ten koste gaat van beleidsconsistentie, de beleving en het aanzien van de bebouwing. Daarmee zal de openbare ruimte bij gebrek aan beheer langzaam maar zeker worden aangetast.' Een discussie over de vraag of de gemeente welstandsvrij bouwen moet toestaan, wordt later dit jaar gevoerd door de gemeenteraad.  

Vrijwilligers zoeken nieuwe vrijwilligers

Eerste editie van verenigingenbeurs

LISSE – Veel verenigingen werkten mee aan de eerste editie van de verenigingenbeurs, die zaterdag 18 juni georganiseerd werd in 't Poelhuys. Wie meer wilde weten wat er allemaal aan activiteiten te doen is in dit dorp, of zelf vrijwilliger wilde worden, was van harte welkom.

Om 11 uur 's ochtends zaten de vertegenwoordigers van de verenigingen klaar. Er was een brede variatie aan vrijwilligers; van jong tot oud. Zo toonden leden van Jeugd Theater School Flores hun acteertalenten en lieten enkele leden van MLX hun hiphopmoves zien. Iets rustiger ging het er toe aan de tafels van de Handwerkgroep, toneelvereniging OVO, KBO, Symphonieorkest Bollenstreek en De Paraplu.

Namens BESCAL is Tosca Engels aanwezig om er voor te zorgen, dat alles soepel loopt en zij kwijt zich keurig van haar taak. Achter de tafel van Handwerkgroep De Beukenhof zit Magda de Kuijper, die de touwtjes in handen heeft. De voornaamste reden waarom ze hier zit? 'We willen zieltjes winnen. We hebben nu nog 23 leden en dat aantal loopt terug vanwege de leeftijd van onze leden. Ons jongste handwerklid is rond de 80 jaar. We zijn wel aan wat jongere leden toe, maar 50 jaar is wel te jong.' Maar is handwerken in deze tijd van 3D-printen niet helemaal passé? Vurig reageert ze: 'Helemaal niet! Het haken van speelgoedbeestjes en beren is een rage aan het worden en mensen doen het met veel plezier als vrijetijdsverdrijf!'

Een tafeltje verder neemt Carla Kors de honneurs waar voor KBO – Ontspanning Voor Ouderen (OVO). Het toneelgezelschap kan wel wat extra leden gebruiken, zo licht ze toe. 'We hebben zeven dames en twee mannen. Twee keer per jaar, in april en oktober, treden we op voor de ouderen in de Beukenhof. De zaal zit altijd helemaal vol en de mensen zijn tijdens en na het optreden heel enthousiast.' Iedereen is welkom om mee te doen; toneelervaring is niet nodig. En iedere nieuweling begint altijd met een klein rolletje. Van stress is eigenlijk nooit sprake: 'Met ouderen is het zo veel ontspannener spelen dan met jongeren.'

Ondertussen zet Sanne Bet voor de Jeugd Theater School Flores een laptop klaar, waarop optredens te zien zijn. Ze vertelt: 'We gaan vandaag laten zien wie we zijn en geven ook enkele optredens.' Maar verwacht ze dat hier veel mensen zullen komen om lid te worden? 'Het is heel leuk hier te staan. Ik ben nog nooit in 't Poelhuys geweest, dus ik zie wel wat er komt.' Naast haar staat Bhodi, een 'selectie hiphopdanser' van MLX. 'We gaan een dansdemootje geven van een mix die we ooit hebben gedaan. Ik doe selectie hiphop, maar we doen ook musicals en moderne dansen.' Doorgaans verrassen de MLX-leden argeloze omstanders met hun aanwezigheid met behulp van een flashmob. Bhodi kijkt om zich heen en lacht: 'Dit is weer wat anders'.


Tekst: Joep Derksen

Wens voor onderzoek tweede Lisserbrug

LISSE – De oproep van de inwoners van Lisserbroek om een tweede brug over de Ringvaart te bouwen voor het autoverkeer, krijgt de volle steun van het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet donderdag 16 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur weten, dat Lisse en het gemeentebestuur van Haarlemmermeer het grondig oneens zijn. 'Haarlemmermeer denkt dat de huidige Lisserbrug het verkeer aan moet kunnen. We zijn het er niet mee eens. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben; je moet heel lang voor de verkeerslichten wachten.' Mocht er een onderzoek komen naar de verkeersdruk van de Lisserbrug, dan wil het Lissese college hier 'zeer welwillend' aan meewerken.

Zonnepanelen op snippergroen

LISSE – Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) gaat het mogelijk maken om zonnepanelen te plaatsen op stukjes snippergroen. Deze toezegging deed hij donderdag 16 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Hiermee omarmde Ruigrok dit zonnepanelenidee van commissielid Erik Prins (D66), die vond dat deze reststrookjes door het plaatsen van de zonnepanelen 'rendabeler' gemaakt kunnen worden.  

'Fantastisch woongebied'

NOORDWIJK – Met uitzondering van D66 ging de voltallige gemeenteraad donderdag 16 juni akkoord met het ter visie leggen van de bouwplannen voor 22 appartementen aan de Boekerslootlaan 2. Op deze plek van het oude postkantoor komt een gebouw van dertien meter hoog. Maar een pleidooi van fractievoorzitter Koen van Asten (D66) vond geen weerklank. Hij waarschuwde er voor, dat omwonenden bezwaar zullen maken, als de bouwhoogte op dertien meter blijft staan. En dat zal volgens hem zorgen voor veel vertraging. Maar wethouder Hans Bakker reageerde: 'We willen de omwonenden en belanghebbenden de mogelijkheid geven hun visie voor te leggen. We zullen hier wat van vinden en komen dan weer terug bij u. Het hele gebied wordt langzaam aan omgeturnd naar een fantastisch woongebied.'  

Geen gratis laptops voor minima

NOORDWIJK – De beleidsnota 'Minima doen mee' is maar een 'armoedige nota', zo vond gemeenteraadslid Louis Koppel (PvdA/GroenLinks) donderdag 16 juni tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Hij hield een vurig pleidooi voor een wijziging van de zogeheten 'witgoedregeling', waarbij minima een geldbedrag krijgen om bijvoorbeeld een wasmachine of droger aan te schaffen. Volgens Koppel hebben minima net zoveel behoefte aan een laptop en zij zouden de kans moeten krijgen om die laptop van het geld van de witgoedregeling aan te kunnen schaffen. CDA en D66 steunden dit voorstel, maar het kreeg geen meerderheid in de raad.


Wethouder Dennis Salman (LSNZ) was het niet eens met de opmerking dat hij een armoedige minimabeleidsnota had opgesteld. Hij was tegen het voorstel van Koppel voor de laptopaanschaf: 'De computer valt niet onder witgoed. Het lijkt me niet goed om het daarmee uit te breiden. Hij kreeg een meerderheid van de politieke partijen mee met zijn standpunt.

'Hogere werkloosheidscijfers door statushouders'

NOORDWIJK – Overal in de regio gaan de werkloosheidscijfers omlaag, maar in Noordwijk knallen ze keihard omhoog. Gemeenteraadslid Louis Koppel (PvdA/GroenLinks) kaartte deze ontwikkeling donderdag 16 juni aan tijdens de raadsvergadering. Hij wees er op, dat in deze gemeente de afgelopen periode het aantal werklozen is gestegen met maar liefst 7%.


Het zijn stijgingen in werkloosheidspercentages, waar landelijk kabinetten over kunnen vallen. Maar wethouder Dennis Salman (LSNZ) kon niet aangeven, hoe die enorme stijging heeft kunnen plaatsvinden, al had hij wel zo zijn vermoedens. Hij liet weten: 'De laatste cijfers van ISD laat zien dat de kaartenbak constant is. De toename van statushouders doet wel wat met de cijfers. We gaan ons hier in verdiepen.'

Marktplaatsvergunning onder de rechter

NOORDWIJK – Ilias Delicatessen mag van de gemeente niet meer op de markt staan, omdat dit bedrijf nooit een vergunning heeft gekregen. Dat liet burgemeester Jan Rijpstra donderdag 16 juni tijdens de gemeenteraadsvergadering weten.


Op een vraag van raadslid Carla Versteege (Puur Noordwijk) lichtte Rijpstra toe, dat de vergunning was afgegeven aan de heer Heba. Deze had zijn vergunning in gebruik gegeven aan Ilias Delicatessen, maar dat is volgens de regels dus niet toegestaan. Rijpstra: 'De heer Heba is als houder verantwoordelijk om de standplaats te runnen'. Een bezwaarprocedure tegen het intrekken van de marktplaatsvergunning is ingediend. De verwachting is, dat een rechter rond 23 juni hierover uitspraak doet. Tot die uitspraak er is, mag Ilias Delicatessen haar waar op de markt blijven verkopen.

Minima hebben het luxe

NOORDWIJK – Volgens fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) houden minima, die tot 110% van het minimumloon ontvangen, ruim 1.000 euro per maand over om vrij te besteden. Dit is mogelijk dankzij allerlei 'aanvullende subsidies', zo stelde Ter Hark. Hij vond dit donderdag 16 juni tijdens de gemeenteraadsvergadering 'een verkeerde prikkel'. Maar het voorstel van zijn partij om het minimabeleid aan te scherpen kreeg geen enkele steun van de overige partijen.

Noordwijk en Noordwijkerhout gaan aan elkaar snuffelen

NOORDWIJK – Een meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord met het onderzoeken van de kansen van een intensievere samenwerking met Noordwijkerhout. Maar of dat helemaal moet leiden tot een volwaardige gemeentelijke fusie; zo ver willen de gemeenteraadsleden nog niet gaan.

Het was burgemeester Gerrit Goedhart die de discussie over samenwerking / fusie weer volop laat opwaaien. In een brief aan het college van Noordwijk vroeg hij om de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Niets is daarbij uitgesloten; ook een fusie niet, want een fusie wordt in bestuurlijk land gezien als de ultieme vorm van samenwerking. Maar zo ver zijn de meeste gemeenteraadsleden nog lang niet. Al kan een onderzoek dus wel uitgevoerd worden.

Fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk) kon het niet nalaten een sneer uit te delen: 'De haast van de heer Goedhart waarmee hij dit proces wil voltooien, geeft ons bijna de indruk dat Noordwijkerhout op omvallen staat. Maar als je buurman op de deur klopt, dan doe je open. Noordwijkerhout is tot inzicht gekomen over een heroriëntering van haar organisatie in verband met de toename van taken (van de rijksoverheid, JD). Voor ons staat zelfstandigheid van Noordwijk als een paal boven water. Maar als Noordwijkerhout zich afvraagt of ze toekomstbestendig is en wil kijken om dit met Noordwijk op te lossen, dan moeten wij geen nee zeggen.' De grootste partij van Noordwijk stemt daarmee in met 'een verkennende studie door een extern bureau over mogelijke voor- en nadelen van een intensievere samenwerking tussen de beide gemeenten'. Maar ook de manier waarop kan worden samengewerkt met Katwijk en zelfs de gemeenten in de Leidse regio, moet bekeken worden.

Voor fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) is het duidelijk, dát er samengewerkt moet worden en gemeenteraadslid Theo Alkemade (CDA) ziet een samenwerking met drie gemeenten 'ideaal'. Fractievoorzitter Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) was het hier mee eens, maar fractievoorzitter Peter van Bockhove (LSNZ) waarschuwde wel, dat er geen sprake moet zijn van een fusie. 'Het moet blijven bij een intensievere samenwerking.'

Wethouder Gerben van Duin pakte de bal op: 'We willen effectiever en toekomstbestendiger werken. Als één en één drie is, moet je bewoners niet te kort laten schieten. Laten we dit onderzoeken. We gaan snuffelen aan elkaar.'


Tekst: Joep Derksen

Projectontwikkelaar wil bouwplannen supermarkt niet aanpassen

NOORDWIJK – De projectontwikkelaar van de nieuwe supermarkt op de locatie Raadhuisstraat / Kerkstraat / Bronckhorststraat piekert er niet over om met nog weer een nieuw bouwplan te komen. Deze mededeling deed wethouder Hans Bakker donderdag 16 juni tijdens de raadsvergadering.


Hij las een brief voor, waarin de projectontwikkelaar uitlegde, waarom er niet meer gesleuteld wordt aan het bouwplan. 'Het allerlaatste en vergunde plan is binnen alle kaders haalbaar. Wederom een plan, waarbij alles volledig wordt verbouwd, is te duur en mogelijk niet te verhuren. Als belegger is het ongewis en ook omwonenden zullen er allicht niet blij mee zijn. In het huidige plan zal het parkeerterrein zoveel mogelijk voorzien worden van bomen en groenvoorzieningen. Met het huidige plan hebben we zekerheid en dat plan willen we tot uitvoering brengen.'

Te hoge stoepen en te weinig parkeerplaatsen

Genoeg te verbeteren in Buitenlust en Nieuw-Rhijngeest

OEGSTGEEST – Een aantal gemeenteraadsleden weerstond de druilerige weersomstandigheden op zaterdag 18 juni. Samen met een twintigtal inwoners liepen ze door de wijken Nieuw-Rhijngeest en Buitenlust om zich te laten informeren over de zaken die in die buurten leven. Het was vooral 'klein leed' dat voorbij kwam.

Zo kunnen argeloze rollatorgebruikers keihard van de stoep afvallen, vanwege de uitermate hoge stoepranden, waar in Nieuw-Rhijngeest gebruik van is gemaakt. Alla Acan is bestuurslid van de bewonersvereniging Oegstgeest aan den Rijn en dit manco is een van de eerste dingen waar ze de raadsleden en enkele wethouders op wijst. Maar ook andere zaken moeten verbeterd worden in deze wijk, zo lichtte ze toe.

Zoals het chronische gebrek aan parkeerplekken. Formeel voldoet het aantal parkeerplekken wellicht wel, in verhouding tot het aantal huizen dat er staat. Maar in de praktijk zit iedere Nieuw-Rhijngeestenaar nog wel eens te zuchten als voor de derde keer een rondje door de wijk gemaakt moet worden op zoek naar een parkeerplek. Alla licht toe: 'Iedereen heeft hier twee of zelfs drie auto's. Straks komt hier een supermarkt en die krijgt een regionale aantrekkingskracht. Pak meteen het parkeerplaatsentekort aan.' Maar daar bleek Bertil Boers, directeur van het DOK, het niet mee eens: 'We willen niet het rond onze school een en al parkeerplaatsen wordt.'

De wandeling gaat verder en het gezelschap staat stil bij een aantal papier- en glasbakken. Het zijn lelijke puisten in het wijklandschap, zo vinden de bewoners. 'Kunnen deze bakken niet mooier gemaakt worden, totdat we hier ondergrondse containers kringen?' De raadsleden laten zich vooral informeren; echte toezeggingen om zaken te veranderen, worden niet gedaan. Wel stelt Lokaal-gemeenteraadslid en voorzitter van de werkgroep Wijkbezoek: 'Het is goed om meer als raadsleden het dorp in te gaan en niet alleen op het gemeentehuis te vergaderen.'

Urenlang duurt het het bezoek aan de beide wijken. Zo worden de politici gewezen op een voetpaadje van 50 meter lang. Het begint nergens en het eindigt nergens, met als logisch gevolg dat veel fietsers er gebruik van maken. De oplossing voor deze situatie is volgens de inwoners om het voetpad door te trekken. 'Maar ga niet handhaven op fietsers die nou over het voetpad rijden', riep Alla de politici op.

Na een welverdiende lunch toog het gezelschap op naar de wijk Buitenlust. Ook hier zijn veel tevreden inwoners, waar vergelijkbare wensen en kleine ergernissen zijn. Één ding wil bewoonster Isanne Harmsen wel van het hart: 'Ik ben bang dat de groene strook achter de Soembastraat bebouwd gaat worden en dat zou jammer zijn.' De sfeer in de wijk is uitstekend, zo vinden de bewoners: 'Het is hier fijn wonen, we houden elkaars kinderen in de gaten, zonder dat we iedere dag bij elkaar op de koffie moeten gaan. We weten wat we aan elkaar hebben.' De komende jaren gaan de politici ook op pad door alle andere wijken in Oegstgeest.


Tekst: Joep Derksen

Met passie voor uw auto

Autobedrijf G. Dol bv

Door Joep Derksen

VOORHOUT – Bij Autobedrijf G. Dol bv denken de medewerkers niet in problemen, maar in oplossingen. Al veertig jaar lang zorgt het bedrijf voor het onderhoud van auto's en bestelwagens, zo laat Imkie Dol weten. En dat niet alleen: bij de benzinepomp van Autobedrijf G. Dol bv is de benzine in de avonden en weekenden gegarandeerd het goedkoopst in de hele regio! Met een korting van maar liefst 14 cent op iedere liter!

Veel mensen weten het bedrijf aan de Rijnsburgerweg 48a dan ook goed te vinden. En dat is ook logisch, want de medewerkers vervullen hun taken met passie. Autobedrijf G. Dol bv houdt zich ook volop bezig met de elektronische vernieuwingen; de werkplaats is hier volledig op ingericht. Onderhoud van een elektrische auto? Dat is totaal geen probleem! Het bedrijf kan vaak zelfs meer doen, dan andere dealers. Niet alleen is de meest moderne uitleesapparatuur van technische elektronica aanwezig, ook is het mogelijk om sleutels te coderen en complete motorbesturingen te vervangen.

De verhuur van auto's en bestelbusjes groeit ook enorm in populariteit, zo legt Dol uit. 'We verhuren op low budget basis. Je kunt een bestelwagen of auto al voor slechts één dag huren. Bijvoorbeeld om te gebruiken voor een verhuizing of het vervoer van goederen. Binnen tien minuten kun je hier wegrijden en vanaf 50 euro rijd je al rond met een Volkswagen Caddy.'

Op zoek naar een auto? Autobedrijf G. Dol bv heeft maar liefst tachtig auto's in de occasionvoorraad, inclusief oldtimers vanaf 1960. Of je nu op zoek bent naar een juweeltje van een auto als Mustang, Mercedes of gewoon een goede auto voor de juiste prijs wilt hebben; bezoek dit bedrijf. Overigens levert Autobedrijf G. Dol bv eveneens de onderdelen voor oldtimers. Dol: 'We gaan hier met liefde met de auto's om; of het nu een jonge of oude auto is. We denken niet in problemen, maar in oplossingen; dat is onze kracht.' Zonder afspraak is het ook mogelijk om kleine reparaties te verhelpen, zoals het vervangen van een lampje, olie nakijken of banden oppompen. Zelfs als u hulp nodig heeft bij het tanken, dan doet een medewerker van Autobedrijf G. Dol dit met alle liefde!


Autobedrijf G. Dol bv, Rijnsburgerweg 48a, 2215 RC Voorhout, T: 0252 211 849, W: www.gdol.nl

Halverwege de race

LEIMUIDEN – Het uur U nadert voor de WMDL (Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden); nu al is duidelijk, dat Café Rene blijft zitten op de huidige locatie. Dus is er een zogeheten 'plan B' ontwikkelt; een plan waarbij Café Rene op de kop van de haven komt te liggen.

Drie van de mensen die vanaf het begin betrokken zijn bij de WMDL zijn Hans Bliemer, Eddy Broekema en architect Joris Hekkenberg. Ze geven een interview over hoe alles gelopen is, de recente ontwikkelingen en de toekomstplannen. Nadat Leyten zich terugtrok, nam Bliemer het initiatief om een groep mensen bij elkaar te halen. 'We wilden alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Er lag een embryonaal plan voor het dorpshart en daar is het idee voor de haven aan toegevoegd'. De WMDL was geboren en kreeg van het gemeentebestuur de kans om een projectontwikkelaar te vinden, die de plannen ook wil uitvoeren.

Met die projectontwikkelaar hebben de drie ook 'no cure no pay' afspraken gemaakt. Zij helpen in de voorbereidingen voor het tot stand komen van een nieuw Dorpshart. En afhankelijk van de manier waarop dat nieuwe Dorpshart gerealiseerd wordt, krijgen ze een vergoeding die daar bij past. Dit heeft geleid tot onrust in het dorp; er wordt al gefluisterd dat het hier gaat om 'circa vier ton aan inkomsten'. Maar de drie ontkennen dit hartgrondig. Ze laten weten, dat ze elk een onkostenvergoeding krijgen, die per uur wordt vastgesteld. 'We verlenen diensten aan de ontwikkelaar en lopen hierbij het risico dat we niet betaald worden', zo stelt de architect.

Broekema vult aan: 'De vergoeding is voor de dingen die wij in opdracht verrichten voor de uitvoering van het goed verlopen van de voortgang van het project. Als wij het niet zouden doen, zou Smits dat werk ook laten doen door anderen. We krijgen daar een compensatie voor, maar op basis van 'no cure no pay'. Afhankelijk van wat er gerealiseerd gaat worden, krijgen we een vergoeding van de kosten en adviezen. Tot nu toe is er geen enkele cent uitbetaald.' En het eindbedrag is hierbij afhankelijk van hoeveel werkzaamheden de vertegenwoordigers van de WMDL hebben uitgevoerd, hoe lang ze dat hebben gedaan en of er wel of geen vernieuwd Dorpshart komt.

De komst van zo'n vernieuwd Dorpshart lijkt nu realiteit te worden, al gaat het in eerste instantie alleen om de noordkant. Met de eigenaren van enkele woningen aan de zuidkant moet nog een overeenkomst worden gesloten over de verkoop van hun eigendom. Maar de WMDL-ers zien dat heel positief in. Feitelijk is er al overeenstemming over de verkoopprijs, maar gaat het nu nog over 'enkele details'. En dat gaat zo ver, dat er zelfs gevraagd wordt om de kosten te vergoeden van de aanschaf van de verhuisdozen.

Maar als die laatste puntjes zijn weggewerkt, dan kan het echte werk toch beginnen. Broekema: 'De inwoners zelf hebben er ook het grootste belang bij, dat plan B (met café Rene op de huidige locatie, JD) gerealiseerd wordt. Iedereen zit te wachten op ontwikkeling van het plan.' De projectontwikkelaar neemt waarschijnlijk binnenkort de grond over van de gemeente voor het bedrag van 1 miljoen euro. De onderhandelingen met de private grondeigenaren moeten later dit jaar afgerond zijn, zodat de komende jaren het nieuwe Dorpshart met haven gerealiseerd kan worden.


Tekst: Joep Derksen

Klaar voor de toekomst

Juf Tilly en juf Els nemen afscheid

RIJPWETERING / OUD ADE – De leerlingen van basisschool De Kinderbrug nemen afscheid van twee van de meest bekende gezichten van het docentenkorps. Juf Tilly stopt met werken, nadat ze 32 jaar als docente actief is geweest in dit dorp. En ook juf Els beëindigt haar lerarescarriere; na maar liefst 42 jaar!

Het vertrek van beide docentes gaat gepaard met allerlei feestelijke activiteiten. Zo viert De Kinderbrug het feit, dat de school al weer 25 jaar bestaat. Ook wordt er een compleet nieuw logo onthuld; het oudere wat sombere logo verdwijnt en wordt vervangen door een kleurrijk en verfrissend nieuw logo. Wat symboliseert dat op de Kinderbrug alle talenten van de kinderen ontwikkeld worden.

De leerlingen zelf kunnen op vrijdag 24 juni tussen 15:15 uur en 16:30 uur helemaal los gaan op de feestmarkt; of het nu gaat om penalty schieten, optredens of lekker springen op een springkussen. Tussen 16:30 uur en 18:00 uur zijn alle oud-leerlingen van harte uitgenodigd voor een grootse reünie en receptie op de school.

Het afscheid van de beide juffen gaat gepaard met gemengde gevoelens, zo laten ze weten. Voor Els is het na 42 jaar mooi geweest. Ze wil de komende jaren genieten om veel tijd met haar man door te brengen. Juf Tilly laat weten, dat ze stopt vanwege haar gezondheid: 'Iedere dag voor de klas staan is te zwaar. Ik wil mijn longen sparen door niet meer iedere dag te hoeven praten voor een grote groep.' Maar mocht de school willen, dan blijft juf Tilly altijd bereid om af en toe eens in te vallen. Ze lacht: 'Dan hoor je er toch wel een beetje bij'.

Juf Els vertelt over wat belangrijk is voor de leerlingen: 'Ze moeten plezier hebben; voor zichzelf, maar ook in de groep. Ik ben nooit met tegenzin naar school gegaan. Samen met de kinderen komen we iedere dag opgewekt naar school en gaan we blij weer weg.' Zijn kinderen in die decennia veranderd? Dat blijkt toch niet zo te zijn: 'Kinderen blijven kinderen, al zijn ze door het internet qua kennis nu wel verder dan vijftien jaar geleden', aldus Tilly. En Els vult aan: 'Er wordt minder buiten gespeeld.'

Beide docentes kijken met een tevreden gevoel terug op de afgelopen werkzame periode. Gevraagd naar de mooiste momenten stelt Els: 'We hebben als collega's onderling veel plezier gehad en lief en leed gedeeld. In een dorp gebeuren soms best heel nare dingen. Maar doordat we iedereen kennen, zijn we ook erg betrokken.' Tilly stelt: 'Als je bereikt dat een kind met een goed gevoel naar een andere groep gaat of van school af gaat; dat zijn voor mij de hoogtepunten.'

Maar het moment waarvan iedereen wist, dat het zou gebeuren, is nu dan ook aangebroken; Juf Els en juf Tilly leggen de aanwijsstok neer en gaan een nieuwe fase van hun leven in. Maar al te dramatisch moeten de mensen er ook niet over doen, zo lachen de beiden: 'Het meubilair was al vervangen, nu zijn wij aan de beurt.'


Tekst: Joep Derksen

Raadsleden sturen voorstel burgemeester naar prullenbak

KAAG EN BRAASSEM – Het gebeurt niet vaak, maar woensdag 15 juni was het dan zo ver. Een voorstel van burgemeester Marina van der Velde werd door alle politieke partijen – met uitzondering van het CDA – naar de politieke prullenbak verwezen.

In het collegevoorstel stond, dat de gemeente 800.000 euro gaat investeren 'om de kwetsbaarheid van de informatie en automatisering' te verminderen. De paar gemeenteambtenaren die zich in Kaag en Braassem bezig houden met de ICT zouden dan dankbaar gebruik kunnen maken van de kennis van de Alphense collega's. Bovendien zou het ICT-beleid van Kaag en Braassem dan gelijk getrokken worden met het Alphense beleid.

Meerdere partijen lieten weten, dat Van der Velde haar voorstel moest intrekken. Ze pleitten voor het uitvoeren van een extern onderzoek, om er zeker van te weten dat het overdragen van alle ICT-aangelegenheden naar Alphen ook inderdaad de beste oplossing is. Hierachter bleek ook enige frustratie te zitten over het (niet) communiceren van de burgemeester over deze zaak.

Al sinds september vorig jaar staan de ICT-ambtenaren onder curatele en worden ze geholpen door hun Alphense collega's. Raadslid Gino Wesselman (D66) maakte gebruik van een vergelijking: 'We begrijpen dat het kennisniveau binnen de gemeente niet heel groot is. Als blijkt dat de fundering verrot is, moet je niet de buurman er bij halen, maar moet je wat anders doen. Eerst moet er een onderzoek naar de alternatieven komen.' Ook zijn collega Hans Klink (PRO) vond dat er 'onvoldoende gedegen onderzoek is gedaan' naar andere oplossingen.

Van der Velde was er niet blij mee, dat haar voorstel werd afgewezen. Een extra onderzoek leidt tot vertraging en extra kosten, zo stelde ze. Ook is de kans groot, dat de Alphense ICT-ambtenaren hun ondersteuningswerkzaamheden stoppen. 'We zijn nu terug met een onderbezette ICT-afdeling en we moeten stappen zetten om die afdeling verder te ondersteunen. We hebben nu twee systeembeheerders en één coördinator. Het manco was, dat het informatiebeleid en het ontwikkelen van een visie niet op orde is. Wil je een gesprekspartner zijn over het uitzetten in de markt, moet je iemand hebben die een visie heeft over wat je in huis hebt.'

Volgens haar zou het niet zo zijn, dat het lot van Kaag en Braassem in handen van Alphen wordt gelegd. 'Het is niet zo dat we een taart met verschillende smaken gaan maken. We eten die taart samen, maar we bakken hem ook samen. We hebben alle vertrouwen dat onze inbreng goed gehoor krijgt bij Alphen.' Maar haar woorden maakten geen indruk. Er komt een onderzoek naar wat de beste toekomst is voor het ICT-beheer van de gemeente. Hierdoor kan de geplande belastingsamenwerking tussen Kaag en Braassem en Alphen, dat voor 1 januari 2017 gepland stond, niet doorgaan.

Van der Velde mopperde: 'Het zou de raad een worst moeten zijn of de ene of de andere applicatie gekocht wordt voor het verlenen van diensten. De raad zou alleen functionele eisen moeten stellen en wij (als college, JD) kijken dan hoe we het realiseren.' Maar dat kwam haar op een reprimande van fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) te staan: 'Als we het proces beter gelopen hadden met elkaar, hadden we nou niet uitstel hoeven hebben. We hebben het gevoel dat we in het hele proces overgeslagen zijn.'


Tekst: Joep Derksen

Genoeg woningen voor statushouders

LISSE – Nog één statushouder moet een eigen huis krijgen en dan zit de gemeente helemaal op schema, waar het gaat over het onderbrengen van die voormalige vluchtelingen. Met enige trots kondigde wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) dit nieuws aan, woensdag 15 juni tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Hij complimenteerde woningbouwcorporatie Stek voor het feit, dat zij er voor gezorgd hebben, dat tientallen statushouders zo snel in een sociale woning konden komen te wonen.

Maar fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) vroeg zich af of het onderbrengen van die statushouders ook 'nadelige gevolgen heeft voor onze gewone woningzoekenden?' Dit moest Nieuwenhuis wel beamen: 'Plaatsing van statushouders geeft druk op de woningvoorraad.' Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen de woningen waar statushouders en de eigen inwoners in eerste instantie voor in aanmerking komen. De wethouder: 'We hebben gevraagd aan Stek te zorgen voor lokaal maatwerk. Als mensen doorschuiven, en een eengezinswoning vrij komt, dan moet die niet meteen naar een statushouder gaan, maar naar woningzoekenden in Lisse. Kleine één- en tweekamerappartementen kunnen naar de statushouders gaan.' De gemeente is van plan om in de tweede helft van dit jaar een aantal statushouders onder meer onder te brengen aan de Achterweg.


Tekst: Joep Derksen

Informatisering en automatisering op niveau

LISSE – Volgens wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) is het in de gemeenten Hillegom en Teylingen geen zooitje, waar het gaat om de Informatisering en Automatisering. De gemeente stelt 726.700 euro beschikbaar om de digitale dienstverlening over te laten gaan op een gedeeld systeem, dat in gebruik wordt genomen na de ambtelijke samenvoeging van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. 'In Hillegom en Teylingen is geen sprake van achterstallig onderhoud', zo benadrukte de wethouder woensdag 15 juni tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. 'We zitten alle drie op een mooi niveau, willen dat graag zo houden of zelfs verbeteren.'

Nieuw huurcontract Dansschool Welkom

LISSE – De gemeente staat op het punt om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaren van Dansschool Welkom, het echtpaar Van der Veek. Deze mededeling deed wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) woensdag 15 juni tijdens de bijeenkomst van de commissie Maatschappij en Financiën. Na wekenlange onderhandelingen is er nu een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Als het echtpaar Van der Veek hier mee akkoord gaat, wordt ook een nieuwe huurovereenkomst ondertekend door beide partijen. En daarmee is het voortbestaan van Dansschool Welkom voor de komende jaren verzekerd.  

Oppassen voor cowboys

LISSE – Veel mensen die in financiële problemen zitten, raken nog dieper in de put door louche bedrijven die veel beloven en weinig presteren. Deze waarschuwing uitte Robert 't Jong, directeur van de ISD Bollenstreek, woensdag 15 juni tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

'Er lopen nogal wat cowboys rond', zo stelde 't Jong. 'Doordat ze weinig presteren raken mensen verder in de schuld'. Hij pleitte er voor, dat de schuldhulpverlening helemaal in de handen komt van de ISD. 'Als mensen bij een private partij niet zo netjes geholpen zijn, zijn ze hun centjes kwijt. Bij ons is beroep mogelijk. Bovendien kunnen mensen naar u (raadsleden, JD) toe gaan.'

Commissielid Maarten Magielse (D66) pleitte er tijdens de vergadering ook voor, dat mensen eerder worden gewezen op de mogelijkheid om uit de schulden geholpen te worden. Wethouder Adri de Roon (D66) zegde toe, dat hier voor plannen worden ontwikkeld.


Tekst: Joep Derksen

Servicepunt Werk komt er

LISSE – De ondernemingsraad van de MareGroep is toch akkoord gegaan met de oprichting van het Servicepunt Werk. Hierdoor staat niets de komst van dit orgaan in de weg. Wethouder Adri de Roon (D66) liet woensdag 15 juni weten, dat niet alleen de MareGroep meewerkt aan te totstandkoming van het Servicepunt Werk, maar ook de ISD Bollenstreek en de Sociale Dienst Katwijk.  

Vragen over 'Schoon en leefbaar huis'

LISSE – Verschillende politieke partijen willen duidelijkheid hebben over de vraag, wat een 'schoon en leefbaar huis' nou precies inhoudt. En aan welke regels bedrijven moeten voldoen die verantwoordelijk worden voor de 'Hulp bij het huishouden' van mensen die dat (grotendeels) niet meer zelf kunnen. Dit onderwerp werd woensdag 15 juni besproken tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Commissielid Gemma Post (VVD) stelde: 'Er moet voldoende inzicht zijn bij de toewijzing van schoon huishouden. Dan gaat het om zaken als wanneer alles schoon is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn en hoeveel tijd het heeft kost. Het vooraf vastgesteld hebben van duidelijke criteria is van groot belang.' Dit pleidooi werd ondersteund door commissielid Marianne Bergman (CDA).

Wethouder Adri de Roon (D66) bevestigde, dat deze zorgen ook bij de Wmo Adviesraad leven. Het gemeentebestuur is bezig om die vragen uit te werken en er antwoord op te geven. 'Als die uitwerking er is, stel ik u daarvan in kennis.' Wel is nu al duidelijk, dat klanten van de Hulp bij het huishouden ook enigszins zelf mogen bepalen wat er moet gebeuren in het huis om het 'schoon en leefbaar' te houden. Bijvoorbeeld of een groot deel van de werkzaamheden in de woonkamer, slaapkamer of juist badkamer moet gebeuren. Maar nu al is duidelijk, dat zaken als het wassen van de buitenramen of het helpen in de tuin niet vallen onder 'hulp bij het huishouden'.

Robert 't Jong, directeur van de ISD Bollenstreek, informeerde de commissieleden: 'Het is in de geest van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, JD) dat de klant meer uitdagingen krijgt en die kansen kan pakken. Het zal ook moeten blijken hoe het gaat. We gaan met de zorgaanbieders om tafel om te kijken hoe we het zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren en het zo goedkoop mogelijk kunnen doen.'


Tekst: Joep Derksen

Vragen over hulp bij het huishouden

LISSE – In de toekomst moeten bedrijven die inwoners helpen met het huishouden afspraken maken over de kwaliteit van het schoonmaken. Iedere gebruiker van 'Hulp bij het huishouden' heeft recht op een 'schoon en leefbaar huis'. Maar wat dat nou precies betekent, daar zijn nog geen precieze omschrijvingen voor. Meerdere leden van de commissie Maatschappij en Financiën pleitten er woensdag 15 juni voor, dat er duidelijke criteria (regels) worden opgesteld, zodat iedereen weet wat een 'schoon en leefbaar huis' nou precies inhoudt. Toch lijkt dat niet helemaal mogelijk te zijn, omdat de bewoners van de huizen zelf specifieke wensen kunnen aangeven, over zaken die zij graag schoon willen hebben. De een wil bijvoorbeeld dat de badkamer twee keer in de week gedaan wordt en een ander heeft liever dat er drie keer per week gestofzuigd wordt.  

Statushouders onder dak

LISSE – De gemeente voldoet aan haar verplichting om voldoende woningen toe te wijzen aan statushouders (voormalige vluchtelingen). Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) informeerde de leden van de commissie Maatschappij en Financiën hier woensdag 15 juni over. De achterstand die de gemeente had op dit gebied, is weggewerkt. Er is nu nog maar één statushouder die op een woning wacht. De wethouder beaamde op een vraag van fractievoorzitter Wim Slootbeek, dat het plaatsen van statushouders 'druk geeft op de woningvoorraad' voor woningzoekenden die al langer in Lisse wonen. Maar vrijkomende eengezinswoningen worden in eerste instantie beschikbaar gesteld voor de 'eigen' bevolking. Statushouders komen eerder in aanmerking voor één- en tweekamerappartementen.

Inzetten op preventie

LISSE – Een oproep van gemeenteraadslid Maarten Magielse (D66) werd woensdag 15 juni tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën warm omarmd door wethouder Adri de Roon (D66). Magielse stelde, dat mensen zelf moeten aankloppen bij de Schulddienstverlening van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Hij pleitte er voor, dat de gemeente zich 'actiever' opstelt, zodat mensen in een eerder stadium geholpen kunnen worden. De Roon liet hierop weten, dat het inderdaad zo is dat er 'nog niet heel erg wordt ingezet op preventie'. Plannen worden bedacht om dat te verbeteren.  

Zonnepanelen op snippergroen

LISSE – Een voorstel van raadslid Erik Prins (D66) om zonnepanelen te plaatsen op stukken gemeentelijk snippergrond, wordt warm onthaald door wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse). Dat bleek donderdag 16 juni tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.


De gemeente probeert al jaren deze stukjes restgrond te verkopen, maar dat schiet nog niet erg op. Dan kun je er beter iets anders mee doen, zo vond Prins. Het plaatsen van zonnepanelen maakt volgens hem die stukken grond rendabeler en het helpt ook nog mee om de gemeente duurzamer te maken. Hierop zegde Ruigrok toe om dit voorstel op te nemen in het gemeentelijke beleid.  

Roep om tweede brug tussen dubbeldorpen

LISSE / LISSERBROEK – Ook inwoners van Lisserbroek maken zich zorgen over de verkeersdruk en ze pleitten voor de komst van een tweede autobrug met Lisse. Dit nieuws werd donderdag 16 juni warm verwelkomd door wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie). Hij liet tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur weten, dat hij dit een 'positieve verrassing' vond. De gemeente Lisse is al in gesprek met Haarlemmermeer over de aanleg van zo'n brug, maar tot nog toe zag Haarlemmermeer hier het nut niet van in. De bestuurders van die gemeente vinden, dat de huidige Lisserbrug het verkeer goed aan kan. Dit tot ongenoegen van de wethouder: 'Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben, dat dit niet zo is. Je moet heel lang voor de verkeerslichten wachten'. De wethouder hoopt dat het pleidooi van de Lisserbroekers zorgt voor nieuwe inzichten over de verkeersontsluiting tussen de beide dubbeldorpen.

Kleinere kans op welstandsvrij bouwen

LISSE – De kans dat de inwoners in de toekomst volledig vrij zijn om het type huis te bouwen, wat ze willen is er niet groter op geworden. De politiek wilde laten onderzoeken of het dorp volledig 'welstandsvrij' kan worden. Dan hoef je als inwoner geen toestemming meer te krijgen voor de manier waarop je nieuwe of vernieuwde huis er uit komt te zien. Twan Jütte, stedebouwkundig architect en medewerker van Stichting Dorp, Stad en Land, hield een presentatie over dit onderwerp. Hieruit bleek, dat er weinig voordelen zijn voor een welstandsvrije gemeente, maar dat er wel risico's zijn waar het gaat om inwoners die besluiten om afzichtelijke en in het oog springende panden te bouwen. Of de politiek dit risico wil nemen, moet later blijken.

18 miljoen uit Nuonreserves voor uitvoeren coalitieplannetjes

NOORDWIJK – Het college van burgemeester en wethouders vraagt de mogelijkheid om maximaal achttien miljoen euro aan opgepotte Nuon-reserves te gebruiken om coalitiewensen te realiseren. Na jaren van bezuinigen en belastingverhogingen heeft de gemeente nog altijd 43 miljoen euro aan die Nuongelden over. Aangezien er over twee jaar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn, is het nu dus de tijd om alle gewenste coalitieplannetjes alsnog uit te voeren. De politiek sprak hier dinsdag 14 juni over tijdens de vergadering van de raadscommissie.


De coalitiepartijen vonden het prima om zoveel geld uit de reserves te halen. Volgens Elvader (Puur Noordwijk) trekt de gemeente toch geen rente van die 43 miljoen euro. 'Dus moet je met dat geld iets anders doen.' Ook raadslid Koppel (PvdA/GroenLinks) vond het prima om een deel van de Nuonreserves te gebruiken 'om coalitiewensen te verwezenlijken'. De LSNZ ging hier in mee. Maar hun collega Alkemade (CDA) vond, dat er wel 'een paar tandjes af mogen van de ambities'. De VVD ondersteunde dit pleidooi. Wethouder Gerben van Duin liet weten, dat het niet zeker is, dat die 18 miljoen ook echt opgesoupeerd worden. 'Er zijn allerlei manieren om de coalitiewensen te financieren.' Bijvoorbeeld uit de parkeerinkomsten of andere gemeentelijke belastingen.  

Aanpak vrachtwagens Binnenweg

NOORDWIJK – De politici maken zich zorgen over de te grote vrachtwagens die illegaal over de Binnenweg rijden. Allen voertuigen die maximaal 2.20 meter breed en 3 meter hoog zijn, mogen hier door heen rijden. Toch wordt hier regelmatig de hand mee gelicht, met aanrijdingen tot gevolg. En inwoners die er wat van zeggen kunnen dan nog een grote mond toe krijgen van de chauffeur ook.

De tijd van gedogen lijkt echter voorbij, zo bleek dinsdag 14 juni tijdens de vergadering van de raadscommissie. Fractievoorzitter Cramer (PvdA/GroenLinks) gaf aan, dat problemen ontstaan doordat de Binnenweg als sluiproute wordt gebruikt. Ze pleitte ervoor om deze straat 'een andere invulling te geven'. Fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk) ondersteunde dit pleidooi; ze vond wat er gebeurt op de Binnenweg 'een zorgelijke situatie'.

Wethouder Dennis Salman (LSNZ) gaf echter de schuld aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Hij wil eind deze maand in gesprek met de Hema 'om de situatie te verbeteren'. Volgens hem wordt handhaven lastig, omdat er sprake moet zijn van een betrapping op heterdaad. Dat argument kon er bij commissielid Alkemade (CDA) niet in: 'We weten dat die vrachtwagens er dagelijks langskomen, dus die heterdaad hoeft geen probleem te zijn.'


Tekst: Joep Derksen

Dubben over extra sociale woningen

NOORDWIJK – Als het aan Willem Van Duijn, directeur van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) ligt, komen er 1.000 extra sociale huurwoningen bij in de periode tot 2030. Dit liet hij dinsdag 14 juni weten tijdens de behandeling van de Noordwijkse Woonagenda 2016 – 2020 in de raadscommissievergadering.

Hiervoor wil de NWS prestatieafspraken maken met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk. Op dit moment is het aantal sociale woningen in deze gemeente slechts 19% en dat is veel te weinig, aldus Van Duijn. 'We maken ons zorgen: in 2030 is er een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen van 1.000 huizen. De NWS is bereid die 1000 woningen te bouwen in afstemming en nauw overleg met de gemeente.' Het gaat dan om 70 extra sociale woningen die er jaarlijks bij komen.

Wethouder Gerben van Duin liet weten, dat die 1.000 sociale woningen haalbaar zouden moeten zijn. Er zijn namelijk plannen om 3.000 woningen bij te bouwen. 'Als je de norm van 30% sociaal hanteert, kom je op 900 woningen uit.' Maar raadslid Duijndam (VVD) vond dit helemaal niet zo aanlokkelijk. Hij wees er op, dat een groot deel van die nieuwe sociale woningen ingenomen kunnen worden door mensen van buiten Noordwijk. Het is een visie die wordt gedeeld door wethouder Dennis Salman (LSNZ): 'Het moet niet zo zijn, dat wij hier huurwoningen gaan bouwen, waar vooral de regio van profiteert. Dat zou een beweging in gang kunnen zetten van de inwoners die van de ene naar de andere regio trekken.'

Maar als het aan raadslid Zoetendaal (CDA) ligt, wordt er voor 41% aan sociale woningen bijgebouwd. Hoewel dat ook weer niet ten koste van alles is. Op een vraag van politicus Gutlich (D66) of het CDA dan ook bereid is om een locatie als Bronsgeest beschikbaar te stellen voor die extra sociale woningbouw, reageerde Zoetendaal ontkennend. De politici praten later verder over de mogelijkheid van extra sociale woningbouw.


Tekst: Joep Derksen

Kwaliteitskeuzes gewenst

NOORDWIJK – 'De Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) gaat in Noordwijk dure villa's bouwen en geen enkele sociale woning. Wat krijgen wij er voor terug?' Op deze vraag wilde commissield Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) dinsdag 14 juni graag een antwoord hebben tijdens de vergadering van de raadscommissie.


Ook commissielid Zoetendaal (CDA) vond het 'Zonde als de GOM-huizen als lint voor de bollenvelden komen te staan.' Maar wethouder Hans Bakker vond, dat de politiek keuzes moet maken, 'ook met betrekking tot sociale woningen. We moeten er voor zorgen dat het een kwaliteitskeuze is.'

Miljoenen euro's weg uit reserve sociaal domein

NOORDWIJK – De huidige reserve die de gemeente heeft op het sociaal domein kan wel met een paar miljoen euro omlaag. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor, zeer tegen de zin in van coalitiepartij PvdA/GroenLinks.


Op dit moment zit er 5,2 miljoen euro in de pot van het sociaal domein. Volgens wethouder Gerben van Duin is dat 'het hoogste bedrag in de regio'. En daar komt nog meer geld bij, zo blijkt uit de meicirculaire van de Rijksoverheid. Hij pleit voor een 'risicoanalyse' om te kijken of het reservebedrag teruggebracht kan worden naar 2,5 miljoen euro. Maar Louis Koppel (PvdA/GroenLinks) stelde: 'We willen dit college aan de afspraken houden; het geld van de zorg blijft voor de zorg. Alle berichten over jeugdzorg staan op knalrood.'  

Uitbreiding Alexander Hotel hamerstuk

NOORDWIJK – De politieke partijen hebben geen onoverkomelijke bezwaren meer tegen de uitbreiding van het Alexander Hotel en het naastgelegen appartementencomplex. Dit bleek dinsdag 14 juni tijdens de vergadering van de raadscommissie. De oorspronkelijke plannen zijn iets aangepast, tijdens bemiddelingsgesprekken, waardoor het geheel een etage lager is geworden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt dit onderwerp als hamerstuk behandeld.

VVD wil minder parkeerplaatsen

NOORDWIJK – Tijdens de discussie over de Binnenweg kwam de VVD met een opmerkelijk voorstel. Raadscommissielid Van Maris pleitte voor het weghalen van parkeerplekken. Hij liet dinsdag 14 juni weten: 'Kunnen we in bepaalde straten, die we te licht bevinden voor al het verkeer, zoals vrachtverkeer, fietsers en wandelgangers, hele parkeervoorzieningen weghalen? Dan kunnen mensen parkeren in de parkeergarages.' Zijn pleidooi werd ondersteund door zijn colllega Duijndam (VVD): 'Als je op de Binnenweg fiets of wandelt en er komt een auto vanuit de Schoolstraat, moet je aan de kant met de fiets. We moeten daar naar kijken.'

College adviseert: Vijf jaar lang 300 asielzoekers

In gebouw Swets & Zeitlinger

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders heeft vrijdagochtend 24 juni een besluit genomen; het asielzoekerscentrum (AZC) mag er komen. Maar in plaats van de door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gevraagde aantal van 500 mensen, mogen er in het gebouw van Swets & Zeitlinger 'maar' 300 asielzoekers gehuisvest worden. Ook wordt het gebouw maximaal vijf jaar gebruikt als AZC.

Het collegebesluit was niet unaniem. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) is tegen de opvang van de asielzoekers in Lisse. 'Ik ben principieel tegen opvang buiten de regio. Er zijn 60 miljoen mensen op drift. Wij in Europa zijn niet in staat om dit op te lossen. Dat geldt ook voor die 300 mensen, die van heel veel nationaliteiten zijn.'

Tijdens een speciaal belegde persconferentie geven vervolgens burgemeester Lies Spruit en de wethouders Adri de Roon (D66) en Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) aan, hoe de rest van het college is gekomen tot het besluit om wél 300 asielzoekers welkom te heten in het dorp. Ze verwijzen hierbij naar de 616 gesprekken die met inwoners hebben plaatsgevonden en de 400 mails die er over dit onderwerp binnen kwamen op het gemeentehuis. Volgens de bestuurders was niet duidelijk aan te geven hoeveel van de mensen vóór of tegen de komst van een AZC zijn. Veel inwoners bekeken het namelijk niet zwart-wit, maar zeiden 'ja, mits' of 'nee, tenzij'.

Maar twee rode draden kwamen wel uit de gesprekken en de emails naar voren. Veel inwoners vonden 500 asielzoekers voor een dorpje als Lisse te veel. En ook maakten mensen zich zorgen over de veiligheid van zichzelf en hun familieleden. Daarom wil het college een veiligheidsplan opstellen, samen met de omwonenden van het Swets & Zeitlingergebouw. Dan gaat het om 200 adressen; zowel huishoudens als bedrijven in die omgeving.

De Roon: 'We stellen woensdag 29 juni voor aan de gemeenteraad om in te stemmen met het verzoek van het COA om mee te werken aan de opening van een AZC, maar voor maximaal 300 asielzoekers en voor maximaal vijf jaar.' Nieuwenhuis vulde aan: 'Het Rijk heeft met de Vereniging Nederlandse Gemeenten gesteld dat de ondergrens voor een AZC 300 mensen is. Kleiner gaat blijkbaar niet; dat is een gegeven.' En Spruit besluit: 'Als de gemeenteraad 'ja' zegt tegen ons voorstel, gaan we met het COA in onderhandeling. Dan nodigen we omwonenden uit om te vragen welke dingen voor hen van belang zijn.'


Tekst: Joep Derksen

Kinderen asielzoekers naar eigen school

LISSE – De kinderen die gehuisvest worden in het asielzoekerscentrum worden niet verdeeld over de scholen. Een van de drie onderwijskoepels in de gemeente zal de verantwoordelijkheid nemen om een nevenvestiging van een bestaande basisschool op te zetten. In dat gebouw wordt onderwijs gegeven aan de asielzoekerskinderen.


De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en inrichting van het gebouw. Dit wordt betaald door de rijksoverheid. Wethouder Adri de Roon (D66) informeert: 'De kinderen gaan niet naar de reguliere basisschool. In veel gevallen hebben ze onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Zij hebben vaak ervaringen achter de rug die al dan niet traumatisch zijn, maar wel verwerkt moeten worden. Ook is het zo, dat de kinderen in zo'n AZC er soms kort zitten. Of ze moeten met enige regelmaat voor onderzoek naar de asielstatus naar een andere plek in het land komen. Het is heel onrustig voor de kinderen zelf, maar ook het regulier onderwijs om die kinderen op te nemen in het regulier onderwijs.'

16 juni 2016

Calimerocomplex achtervolgt raad

Door Joep Derksen

Nieuwkoop > Een deel van de gemeenteraad vraagt zich serieus af of Nieuwkoop wel moet samenwerken met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Dit zou namelijk versneld kunnen leiden tot een fusie met Alphen. Dit Calimerocomplex kwam donderdag 9 juni boven water tijdens de bespreking van het raadsvoorstel over de Omgevingsvisie.

In 2019 wordt deze Omgevingsvisie landelijk ingevoerd en iedere gemeente moet zo'n document hebben. In een omgevingsvisie staan allerlei zaken uitgewerkt, die te maken hebben met de 'fysieke omgeving', dus het land, water en natuur waar we allemaal van genieten en gebruik van maken. De gedachte van het college van burgemeester en wethouders is, om dat document samen met de twee andere gemeenten op te stellen: het scheelt werk, tijd en geld. Maar die gedachtegang wordt door veel raadsleden niet gedeeld.

Raadslid Lizet Keijzers (SBN) maakte zich erg zorgen over de mogelijke gevolgen voor de zelfstandigheid van deze gemeente. 'We willen lokaal doen wat lokaal kan en in samenwerking doen, wat in samenwerking moet. Er is huivering voor samenwerking met de grote broer Alphen aan den Rijn.' En ook fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) opperde om 'de andere kant uit te kijken, bijvoorbeeld naar Bodegraven'. Maar wethouder Trudy Veninga (CDA) liet weten, dat dit geen zin heeft. Er is namelijk geen enkele andere gemeente die met Nieuwkoop samen wil werken aan de Omgevingsvisie. Bodegraven Reeuwijk is er volgens Veninga 'nog niet aan toe om na te denken over de Omgevingsvisie' en met de Ronde Venen zijn volgens de wethouder 'nog nooit projecten over ict, groen, Greenport, toerisme en recreatie tot stand gekomen'.


De gemeente Uithoorn is zich volgens Veninga 'aan het oriënteren, maar meer aan de noordkant'. Ze concludeerde: 'Ik heb niet het idee, dat iedereen staat te popelen om aan de slag te gaan en ook niet of ze dat provincie overschrijdend willen doen.' Helemaal alleen zo'n Omgevingsvisie opzetten, zoals Van Belzen opperde, vind Veninga ook geen goed idee: 'We moeten wel een soort van samenwerking opzetten.' Commissielid Tom de Kleer (VVD) veegde alle bezwaren van de politieke tafel: 'Hier heerst de angst. Alsof Alphen halsstarrig aan zijn satellietstaten vasthoudt en als in Nieuwkoop de lente doorbreekt, dat dit dan wordt neergeslagen.'

'Communistische angstscenario's'

Nieuwkoop > De manier waarop de sociale huurwoningen er uit komen te zien, doet gemeenteraadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) pijn aan de ogen. Hij liet dit donderdag 9 juni weten, tijdens de bespreking van het raadsvoorstel 'Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar'.


Volgens Hagenaars worden op verschillende plekken geen prachtige, stilistische woningen gebouwd, maar 'betonblokken in rijen van tien woningen'. Wethouder Trudy Veninga (CDA) vond, dat Hagenaars de enige was, die hierover bezwaar maakte. 'De mensen in de omgeving vinden kennelijk dat de woningen er goed uitzien, want we hebben geen bezwaren ontvangen.' Maar dit argument werd door Hagenaars onderuit gehaald: 'Er is alleen verteld aan de mensen hoeveel woningen er komen en waar ze ongeveer geplaatst worden.' Commissielid De Kleer (VVD) vond het veel gedoe om niets. Hij sprak over 'communistische angstscenario's, waar Hagenaars gebruik van zou maken en liet weten: 'Het ziet er best wel groen uit. Het zijn heel degelijke plannen.'

Geen schooluitruil

Nieuwkoop > Een voorstel van Arie van Wijk (CDA) kreeg donderdag 9 juni geen staande ovatie van burgemeester Frans Buijserd. Het raadslid stelde namelijk voor, om 'andere keuzes te maken voor de grondexploitatie van De Verwondering'. Van Wijk lichtte toe: 'De huizenmarkt trekt aan. In de kern Nieuwveen moeten we een nieuw schoolgebouw hebben en de sporthal is aan vervanging toe. Op deze locatie kunnen huizen worden gebouwd, zodat de school naar De Verwondering kan.' Maar de burgemeester waarschuwde: 'Ik zou er niet veel aan veranderen, want dan zou je van een koude kermis thuis kunnen komen.'  

Natuur is overbodig

Nieuwkoop > De natuur is allemaal mooi en aardig, maar je moet er niet teveel rekening mee houden. Dat vindt althans gemeenteraadslid Jan Hardenberg (VVD), zo bleek donderdag 9 juni. Hij maakte zich tijdens de bespreking over het raadsvoorstel 'Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040' zorgen over de Bovenlanden: 'Maken we niet teveel ruimte voor de natuur?' Wethouder Trudy Veninga liet weten, dat hier geen sprake van is en dat er in het verleden al afspraken zijn gemaakt over de verdeling van dit gebied in natuur- en agrarisch landschap.  

Slechte aanrijdtijden ambulances in Woerdense Verlaat

Door Joep Derksen

Nieuwkoop > Het is onacceptabel, dat maar 33% van de tijd de ambulances binnen 15 minuten na een oproep op de plaats van bestemming in de Woerdense Verlaat zijn aangekomen. Bij een hartaanval telt iedere minuut en na zes minuten hartstilstand ben je al klinisch dood. De gemeenteraad drong er donderdag 9 juni bij wethouder Annette Pietersen (D66) op aan, dat aandacht wordt gevraagd voor deze slechte aanrijdtijden.

Het is de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden) die verantwoordelijk is voor de aanrijdtijden van de ambulances. Hiervoor krijgt deze organisatie geld van de gemeenten in deze regio, dus ook van Nieuwkoop. Fractievoorzitter Paul Platen (VVD) vond de aanrijdtijd voor de Woerdense Verlaat 'dramatisch laag'. Deze mening werd gedeeld door MPN/PN en raadslid Remco Hendriks (SBN), die liet weten dat de aanrijdtijden zelfs slechter zijn geworden. Dit ondanks het feit, dat vorig jaar beterschap werd beloofd.


De wethouder liet weten, dat de RDOG over de hele regio genomen wél voldoet aan de minimale eisen van de aanrijdtijden. Ook informeerde ze de raadsleden, dat Nieuwkoop een 'pilotgemeente' is. Hier worden bij wijze van proef vrijwilligers ingezet, die bij een hartstilstand alvast met reanimeren kunnen beginnen, totdat de ambulance er is. Ze riep de raadsleden op, om zelf het gesprek aan te gaan met de RDOG en er zo achter zien te komen, hoe het komt dat de Woerdense Verlaat zo onderbedeeld is en concludeerde: 'We zijn niet in de positie om het op te lossen. De norm wordt over de hele regio genomen gehaald.' De raad nam deze uitdaging aan en later dit jaar volgt er een gesprek met de RDOG.

Betere camerabeelden bij raadsvergaderingen

LISSE – Wie in de toekomst gemeenteraadsvergaderingen bezoekt, doet er goed aan om niet in de neus te peuteren. Ook is het dan fijn, dat het haar goed zit. De gemeente schaft namelijk een beter camerasysteem aan, waardoor ook het publiek in beeld gebracht kan worden.

De belangrijkste reden, waarom de gemeente 7.500 euro uitgeeft aan dat nieuwe camerasysteem, is dat politici beter in beeld gebracht kunnen worden als ze gebruik maken van een 'spreekgestoelte'. Het zou namelijk het debat verlevendigen, wanneer een raadslid staande zijn mening geeft, ten opzichte van zijn zittende collega's. Sinds augustus vorig jaar wordt hiermee geëxperimenteerd en volgens de gemeente was 'de inbreng overtuigender en werd er meer gebruik gemaakt van non-verbale communicatie'.


Ook de wethouders komen met het nieuwe systeem beter in beeld. Nu zijn er nog twee wethouders in beeld, als één van hen spreekt. Maar elke wethouder krijgt zijn eigen 'camerapositie'. Daarnaast is het dus mogelijk om tijdens de uitzendingen beelden te laten zien van de publieke tribune.  

Opmerkelijke opmerkingen

'Ik kom nooit naar de Keukenhof', zo liet fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) weten tijdens het raadspresidium. Wel is hij er voorstander van, dat zoveel mogelijk toeristen naar deze bloemententoonstelling gaan. En hopelijk gaan er dan ook nog een paar naar het centrum van Lisse om daar de locale winkeliers financieel te ondersteunen.


'Geen bollen in mijn stenen tuin', aldus Guus Mesman (Pvda/GroenLinks). Hij blijkt die vieze bollen maar een hinderlijke onderbreking te vinden van zijn mooi geplaveide tuintegels. 'Tegel er uit, plantje er in'? De fractievoorzitter van GroenLinks/PvdA moet er niets van weten.  

Ophef over activiteit raadslid

JOEP DERKSEN

LISSE – Martijn Tibboel is niet alleen gemeenteraadslid voor de VVD, maar heeft ook een zaak in het winkelcentrum van Lisse. En dan krijg je soms te maken met onderwerpen, die je als detaillist rechtstreeks aangaan. Tijdens de vergadering van het raadspresidium op maandag 6 juni beklaagden enkele fractievoorzitters zich erover, dat Tibboel zijn raadslidmaatschap gebruikt had, om meer parkeerplaatsen te krijgen in de buurt van zijn winkel.

In september vorig jaar stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Havengebied' vast. Maar de parkeerdruk wordt groter dan eerder gedacht. Dat komt omdat er meer woningen komen in de Van der Veldstraat en ook worden winkels omgezet in woningen, zo liet fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) weten. Samen met het CDA en Nieuw Lisse pleitte hij er voor, dat er meer parkeerplaatsen bij moeten komen.

Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) bevestigde, dat hij over dit onderwerp al gesproken had met Tibboel 'in zijn functie als raadslid'. Mede naar aanleiding van dat gesprek is alsnog besloten om vijf extra parkeerplekken te realiseren in het winkelgebied. Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) was furieus: Dit is een schandalige manier van werken. Een raadslid bekonkelt met de wethouder om dingen aan te passen. Hij zat daar als raadslid, niet als winkelier.' Nieuwenhuis was het hier eigenlijk wel mee eens: 'Ik moet hier lering uit trekken. Tibboel vroeg me of ik er het maximale uithaalde. Ik vroeg of hij een beter idee had. Hij kwam met een voorstel voor twintig extra plekken, maar dat vond ik geen beter idee. We hebben er ambtelijk wel naar gekeken en met vijf extra plekken halen we er het maximale uit qua parkeren. In die zin heeft die externe bemoeienis het plan versterkt.' Voor gemeenteraadslid Ad van Zelst (Nieuw Lisse) was het duidelijk: 'Ik wil het formeel doen, in de openbaarheid. Dat vind ik belangrijk. Maar iemand van de VVD gaat naar de wethouder en ritselt er vijf parkeerplekken bij.'

Maar Tibboel zelf ziet het totaal anders. 'Ik voerde de controlerende rol van de raad uit. Het is zekere geen bedisselen en geregel, of dat het gaat om een winkelier die vijf plekjes regelt. Ze trekken de zaken uit hun verband. Ook anderen voeren de controlerende rol uit in de wandelgangen.' Volgens Tibboel heeft wethouder Nieuwenhuis naar aanleiding van een eerste gesprek laten uitzoeken, dat er twintig extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Zonder dat deze het oorspronkelijke ontwerp heel erg aantasten. Die plekken zouden dan komen te liggen bij de stoep voor het voormalige ING-pand, tegenover de Hobaho. Maar deze tekening krijgen de overige raadsleden niet te zien, volgens Tibboel, omdat Nieuwenhuis niet voor de komst van die extra parkeerplekken kiest.


Tibboel: 'Ik heb door mijn vragen wel iets ontdekt wat anderen niet hebben gedaan. Ik zou het zo nog een keer doen, dat is nou juist waarvoor we in de raad zitten. Als ze (politici van andere partijen, JD) dan gaan zeggen, dat ik een winkelier ben, is flauw. Ik benoem Erik Prins (D66) toch ook niet als ambtenaar of Gerrit Meiland (CDA) als tuinder? Ze trekken de zaken uit hun verband. Ik heb niets bekonkeld en alleen gevraagd of er meer parkeerplekken uit te halen zijn. Het zijn geen plekken die ik voor mijn winkel wil zetten; er is geen sprake van belangenverstrengeling.' Hij besluit: 'Je moet de kans pakken voor die twintig plekken. Op dit moment kosten die geen euro extra. Het is alleen een kwestie van steentjes omdraaien en een blauw lijntje schilderen.'