Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 juni 2016

Leningen voor verlagen huisvestingslasten SWA

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet 'BNG-leningen' aflossen voor de SWA. In totaal gaat het om een bedrag van 1.055.840 euro. De gemeente heeft dit geld zelf niet en sluit hier voor dan ook een nieuwe lening af. Ook Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop dragen bij; het totale bedrag overstijgt de 13 miljoen euro. Deze maatregel wordt genomen om de huisvestingslasten en rentelasten van het SWA-gebouw naar beneden te brengen.

Wethouder Herman Haarman (D66) bevestigde dat met het vervangen van de ene lening door de andere lening de problemen bij de SWA niet worden opgelost. 'Verre van dat. Het enige dat de drie deelnemende gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Alphen hebben besloten, is om een huurlast af te kopen. Het klopt dat er met de problematiek niets wordt gedaan. Een van de constateringen is, dat de huisvestingskosten te hoog waren. De besluitvorming rondom de SWA vindt pas dit najaar plaats. Aan de oplossingsrichtingen wordt hard gewerkt.'

Een van die oplossingen zou kunnen zijn, dat het huidige pand verkocht wordt, zodat de SWA-medewerkers en -werknemers in een veel kleiner pand actief moeten worden. Maar dat alleen zal de financiële problemen niet oplossen, zo geeft Haarman toe. 'De wezenlijke discussie is hoe we verder gaan met het beschut werk en de uitvoering van de Participatiewet.'

Hij ziet niets in een voorstel om meer mensen in het huidige dure gebouw onder te brengen: 'Je bent 1,3 miljoen euro per jaar aan huur kwijt. Ik zou de prikkel om willen draaien; maak de huisvestingslasten afhankelijk van de omvang van je organisatie. We willen niet alle SWA-mensen op die locatie, maar we willen hen plaatsen bij werkgevers, particulieren en overheidsinstellingen. Daar moet de beweging naar toe.'


Tekst: Joep Derksen