Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.300, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 augustus 2016

Ambitieuze duurzaamheidsplannen

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe ambities op het gebied van duurzaamheid. De gemeenteraad moet zich hier binnenkort over uitspreken. Wethouder Adri de Roon (D66) verstrekte dinsdag 16 augustus meer informatie.

'We hebben vier ambities op gebied van duurzaamheid', aldus De Roon. 'Op het gebied van energie stellen we voor dat Lisse in 2040 energieneutraal moet zijn. Verder willen we dat in 2020 alle maatschappelijk vastgoed energiezuinig is, op A+ niveau. Drie van deze gebouwen, waaronder in ieder geval het gemeentehuis, moeten in dat jaar energieneutraal zijn.'

Hij vervolgde: 'Op het gebied van mobiliteit moeten in 2030 de CO2 emissies 25% lager zijn dan ze in 1992 waren. Daarnaast moet Lisse in 2040 een circulaire economie hebben.' In een circulaire economie worden geen grondstofvoorraden uitgeput, maar wordt restafval volledig opnieuw ingezet in het systeem. De energie voor een zuivere kringloopeconomie moet afkomstig zijn van herbruikbare bronnen, zoals zon en wind. De Roon: 'We gaan in de raad discussiëren hoe echt ambitieus het is. De ambities zijn realistisch, maar wel ambitieus.'

Om de ambities te realiseren, wil het college onder meer vrijwillige 'duurzaamheidsambassadeurs' aanstellen. Deze mensen moeten in hun wijken bij hun buurtbewoners de noodzaak van duurzaamheid onder de aandacht brengen. Daarnaast blijft het duurzaamheidsplatform bestaan en op de scholen worden de leerlingen ingezet, zodat zij in hun eigen leeromgeving op een betere manier het afval gaan scheiden, dan wettelijk noodzakelijk is. De gemeente laat met een energiescan onderzoeken op welke manier op deze scholen gezorgd kan worden voor meer energiebesparing.

Ook maakte de wethouder bekend, dat er drie nieuwe e-laadpalen worden geplaats, met elk twee laadpunten. Deze komen 'op strategische plekken in het centrum' te staan. Omgerekend naar het aantal inwoners zit Lisse dan op het gebied van e-laadpalen 'op een vergelijkbaar niveau als Leiden', aldus De Roon. Ook gooit de gemeente de hybride gemeenteauto de deur uit; dit exemplaar wordt vervangen voor een volledig elektrische auto. Ambtenaren moeten deze elektrokar ook meer gaan delen.

Het college ondersteunt ook een initiatief van een zonne-energiecentrale. Dit wordt opgezet in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, Stichting Lisserbroek Samen Meer en Stichting Lisse Duurzaam. Op het dak van het pand van bloembollenkweker De Ree in Lisserbroek worden duizenden zonnepanelen geplaatst. Mensen die zelf geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen hebben, kunnen één of meerdere van deze panelen aanschaffen. De energieopbrengst wordt vervolgens voor de komende vijftien jaren verrekend met hun eigen energierekening. Samen met de gemeente Haarlemmermeer zou Lisse garant moeten staan voor 9.000 zonnepanelen; 'Dan gaat het om zo'n 800.000 euro', aldus De Roon. De gemeenteraad moet nog een oordeel geven over alle duurzaamheidsplannen.


Joep Derksen