Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 oktober 2016

Meer crematies door hogere grafrechten

Begraven wordt opnieuw duurder in de gemeente Nieuwkoop. Begrafenisondernemers noemen de prijzen nu al ‘pittig’. Zij zien dat steeds meer nabestaanden vanwege de kosten afzien van het huren van een graf. In plaats daarvan kiezen mensen vaker voor een crematie.

Joep Derksen

Nieuwkoop - Het bericht van de nieuwe prijsstijging komt totaal onverwacht voor Annelies Meijer, die onlangs Yarden & Leliveld overnam. Het is uiteindelijk de consument die moet betalen, weet zij. ,,We verhogen de tarieven van de gemeente niet, maar rekenen die één op één door.’’ Meijer noemt de huidige tarieven voor een graf ‘pittig’. ,,Je moet soms voor twintig of dertig jaar betalen om van een graf gebruik te mogen maken. Dan zijn de kosten hoog en de tarieven in Nieuwkoop zijn nu al vergelijkbaar met die in Alphen’’, stelt de Nieuwkoopse begrafenisondernemer.

Dit jaar gingen de tarieven voor het begraven reeds met 8 procent omhoog. Voor een eigen graf betaalt de inwoner van Nieuwkoop 2120 euro, voor een periode van twintig jaar. De begrafenis zelf kost 515 euro en voor het plaatsen van een grafsteen komt daar 123 euro bij. Komend jaar volgt een prijsstijging van nog eens 5 procent. Nieuwkoop wijt de extra kosten aan het feit dat de begraafplaatsrechten nog steeds niet kostendekkend zijn.

De stijgende kosten voor het begraven nopen nabestaanden tot het maken van een andere keuze, namelijk cremeren. Meijer: ,,Oudere mensen denken vaak: ‘Moet ik mijn kinderen opzadelen met het onderhoud van het graf?’ Het uitstrooien zit vaak bij een crematierecht, bovendien heb je ook niet de kosten van een steen voor op het graf. Het huren van een graf brengt pittige prijzen met zich mee.’’

Meebetalen

Twan van Vliet van Correctief Uitvaartverzorging uit Ter Aar schrikt van de nieuwe tariefsverhoging. Maar volgens hem is begraven nog wel goedkoper dan in buurgemeente Alphen. Maar ook bij hem in Ter Aar wint cremeren terrein. ,,Ook vanwege de kosten. Want grafrechten verlopen na tien jaar, waarna nieuwe grafrechten gekocht moeten worden. De kinderen willen er vaak niet meer aan meebetalen.’’


De gemeente Nieuwkoop kent vier gemeentelijke begraafplaatsen. Naast Nieuwkoop en Ter Aar zijn er laatste rustplaatsen te vinden in Zevenhoven en Nieuwveen. Alphen telt acht algemene begraafplaatsen.

Drie miljoen euro voor fietspad

NIEUWKOOP > Het college van burgemeester en wethouders wil anderhalf miljoen euro opzij leggen voor de komst van een fietspad langs de Zevenhovenseweg. Dit fietspad staat al jaren op het wensenlijstje van de politiek, maar nu lijkt er eindelijk schot in te komen. De gemeente verwacht, dat Provinciale Staten in november in zal stemmen met de komst van deze fietsroute. Met dat besluit, zal de Provincie ook anderhalf miljoen euro betalen voor het fietspad.


Het totale bedrag van drie miljoen euro wordt alleen gebruikt voor de aanleg van het fietspad. Dat betekent dat alle voorbereidingskosten voor de gemeente zijn. Uit ambtelijke stukken komt naar voren, dat de gemeente mogelijk grond gaat onteigenen, op het moment dat de huidige eigenaren niet akkoord gaan met de verkoopprijs die Nieuwkoop zal voorstellen.  

OZB omlaag

Afvalstoffenheffing en rioolheffing omhoog

NIEUWKOOP > Het gemeentebestuur wil de OZB (onroerende zaakbelasting) met 3% verlagen. Doordat de waarde van de huizen stijgt, zou de gemeente extra geld krijgen. Tot vorig jaar stegen de OZB-tarieven juist vanwege de dalende huizenprijzen, zodat de gemeente dezelfde hoeveelheid inkomsten had. Maar omdat de OZB-inkomsten nu hoger zullen uitvallen, kan het tarief weer met 3% omlaag. Bovendien vindt het college deze lastenverlichting verantwoord: 'De economie trekt aan en dat leidt weer tot een stijging van de gemeentefinanciën.'


Het is echter niet alleen maar goed nieuws, dat in de Programmabegroting 2017 – 2020 geschreven staat. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing gaan namelijk wel omhoog, met een inflatiepercentage van 1,3%. Ook gooit de gemeente het tarief van de rioolheffing nog eens met 1,23% per jaar omhoog én kiest het college van burgemeester en wethouders er voor, om dat tarief nog eens 'eenmalig' met 5% te verhogen. De gemeente laat hierover weten: 'Deze verhoging is noodzakelijk om een storting in de voorziening riolering mogelijk te maken. Hierdoor is deze voorziening tot en met 2040 toereikend om de geplande werkzaamheden uit het gemeentelijk rioleringsplan te kunnen uitvoeren.'

Plannen voor natuurlijke speelplaatsen

Nieuwkoop > De gemeente wil in 2017 en 2018 een aantal natuurlijke speelplaatsen aanleggen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt hiervoor 40.000 euro van de gemeenteraad. Op deze natuurlijke speelplaatsen komt geen wipkip te staan. De speelruimte wordt aangelegd met 'natuurlijke materialen, waardoor de kinderen lekker kunnen spelen met zand, modder of water. En tegelijkertijd ontdekken ze de natuur een beetje; dat is een bijkomend voordeel. Het is nu nog niet bekend hoeveel van dit soort speelplaatsen er komen, zo laat een gemeentelijk woordvoerder weten. Het onderwerp wordt donderdag 27 oktober besproken door de gemeenteraad.  

26 oktober 2016

Giftige stoffen in bodem Noordeinde


LEIMUIDEN > De bodem rond de woonarklocaties is bezaaid met gevaarlijke middelen als zink, nikkel, lood en PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), in opdracht van de gemeente. Dit is gedaan, om duidelijkheid te geven over de staat van de bodem, nu de gemeente overweegt om dit gebied (Noordeinde 46 tot en met 46G) te verkopen aan de woonarkbewoners. Donderdag 20 oktober werden de resultaten in het gemeentehuis bekend gemaakt aan de omwonenden.

In het onderzoek staat onder meer: 'In het mengmonster van de ondergrond zijn sterke verhogingen aan zink en PAK aangetoond. De gehalten barium, koper en lood zijn matig verhoogd.' Ook zijn er stukken asbest gevonden en bij één boring is zelfs 'een sterke carboleumgeur' waargenomen. De onderzoeker van de ODWH deed zijn uiterste best om te verzekeren, dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Maar hij wilde ook niet garanderen, dat kinderen op die grond veilig kunnen spelen.

Volgens de 'bodemspecialist' komt dit soort vervuiling in de grond overal in Nederland voor. Dat komt vaak, doordat in het verleden puin, steenkool of asbest achtergelaten is. 'Nergens in Nederland is de bodem schoon', zo verzekerde de onderzoeker. De ODWH heeft drie normen, variërend van 'schone grond' tot 'vervuiling boven de interventiewaarde'. Als daar sprake van is, blijkt de hoeveelheid gevaarlijke stoffen te veel te zijn. 'Dan zou dat risico's met zich mee kunnen brengen in enig gebruik', aldus de onderzoeker.

Uit het onderzoek blijkt, dat in het gebied van Noordeinde 46 tot en met 46G inderdaad sprake is van 'vervuiling boven de interventiewaarde'. Maar toch wordt de gemeente niet geadviseerd om het gebied af te graven en te vervangen voor schone grond. Zolang de gemeente en (toekomstige) gebruikers geen andere (bouw)plannen hebben met de grond, kunnen de giftige materialen rustig in de grond blijven liggen. Veel van dat spul ligt, een halve meter onder de grond. ,,Maar dat is slechts twee spaden diep'', zo concludeerde een omwonende.

Hierdoor kan giftig materiaal als lood toch aan de oppervlakte komen en dat is gevaarlijk voor kinderen. De onderzoeker: ,,Als kleine kinderen handmondgedrag vertonen met grond waar lood in zit, zal dat gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de hersenen en het IQ.'Wel voegde hij er aan toe, dat 'alles veilig is, zolang je niets aan de grond doet. We kunnen niet garanderen dat het lood niet aan de oppervlakte ligt. Maar we gaan niet elke grondkorrel omkeren om te kijken of er lood aan hangt. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het gevaar oplevert voor spelende kinderen. Een auto remt en stuurt, maar het is geen garantie dat hij nooit een kind omver rijdt.''

Als de omwonenden toch de grond kopen van de gemeente en er een bijvoorbeeld een waterput willen plaatsen, dan zijn ze in de toekomst verplicht om de vuile grond door een gespecialiseerd bedrijf af te laten voeren. Wethouder Henk Hoek (CDA) concludeerde aan het einde van de bijeenkomst: ,,De bovengrond is volkomen veilig en schoon, zolang de grond niet wordt geroerd. Dieper in de onderlaag worden wel stoffen aangetroffen. Er zitten wel gebreken aan, maar die zijn dusdanig gering, dat het gebruik en veilig verblijf daarop niet in gevaar komt.''


Joep Derksen

Column

Gif

Zou u geld betalen voor een hoop grond, vol met giftige stoffen, waarde columnlezer? Op deze vraag moeten de bewoners van Noordeinde 46 tot en met 46G antwoord geven. Vorige week werden de resultaten van een bodemonderzoek bekend. De grond blijkt daar volgens proefboringen vol te zitten met lood, zink, PAK's, maar ook asbest.

De boodschap die wethouder Henk Hoek, samen met een onderzoeker van de Omgevingsdienst West-Holland, over wilde brengen was, dat de mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Dit soort vervuiling komt overal in Nederland voor, waar sprake is van lintbebouwing. Het lood, zink en andere onverkwikkelijke materialen zouden ook diep genoeg in de grond zitten, om geen gevaar voor de volksgezondheid te veroorzaken.

Maar hier werd door een omwonende al direct doorheen geprikt. Het giftige spul ligt namelijk al op zo'n 50 centimeter diepte in de grond. ,,Dat is twee spades diep'', zo luidde de conclusie. En dat is een probleem wanneer iemand gaat graven in de grond; voor zijn plezier of om er bijvoorbeeld groenten of fruitbomen te planten. Hierdoor komt de grond met lood en al naar de oppervlakte. Het leidt tot gevaar voor spelende (klein)kinderen, die de wereld met hun mond willen onderzoeken. Hierdoor kunnen looddeeltjes in het lichaam komen. Onderzoek heeft aangetoond, dat deze looddeeltjes schadelijk zijn voor hersenen en kunnen leiden tot een lager IQ.

Maar van de Omgevingsdienst West-Holland hoeft de gemeente de grond niet af te graven en te vervangen voor schone grond. Volgens mij hoopt wethouder Henk Hoek, dat hij in één keer van dit probleem af kan komen. De omwonenden hadden eerder interesse getoond om dit gebiedje te kopen. Op het moment dat deze mensen eigenaar zijn van de grond, zijn ze vervolgens ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de (gevaarlijke) stoffen die in de bodem zitten. Dan heeft de gemeente én extra inkomsten door de grondverkoop én geen verantwoordelijkheid meer voor het gifafval.


Joep Derksen

Geen bestuursdwang meer

ROELOFARENDSVEEN > Het college van burgemeester en wethouders heeft een last onder bestuursdwang ingetrokken. Het gaat om het perceel Floraweg 64ab. Inmiddels zijn alle kassen verwijderd en er is tenminste 1.000 m2 aan extra waterberging aangelegd. Hierdoor is de nieuw gebouwde bedrijfswoning definitief toegestaan. Inmiddels is het perceel verkocht aan een andere eigenaar. Het college legt de dwangsom dus niet meer op. 

Twijfels over 'Tussen wal en schip lening'

KAAG EN BRAASSEM > Maandag 24 oktober pleitte directeur Gerjoke Wilmink van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) voor het verhogen van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) sprong hier op in en pleitte diezelfde avond tijdens de meningsvormende raad voor het opzetten van een 'Tussen wal en schip lening'.


Zo'n 'Tussen wal en schip lening' moet mensen ondersteunen die een huis willen kopen, maar geen extra financiële ondersteuning krijgen, omdat ze nét meer verdienen dan het minimumloon. Maar wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) gaf diezelfde vergadering al aan, dat het realiseren van zo'n lening lastig kan worden. Hij stelde: ,,We moeten bij de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, JD) vragen of er überhaupt mogelijkheden zijn. Zij ondersteunen mensen met startersleningen en duurzaamheidsleningen.'' Schoonderwoerd vervolgde: ,,Er is een groep mensen die niet meer mogen huren, maar ook niet meer kunnen kopen. Maar de raad moet overwegen of je de financiële risico's van het oprekken van mogelijkheden om aan hypotheken ook naar de gemeente wilt halen. Of de 'Tussen wal en schip lening' ook dé oplossing is, moeten we met z'n allen bespreken.'' Later praat de politiek verder over dit onderwerp.

Trage opkomsttijden ambulances levensgevaarlijk

KAAG EN BRAASSEM > Ook in deze gemeente komen de ambulances structureel te laat, als ze een oproep krijgen in het buitengebied. Maar liefst 16% van het aantal keren, dat er een noodoproep komt, blijkt het (veel) langer te duren dan vijtien minuten, voordat de ambulances ter plekke zijn. En dat is niet prettig, als je naar adem snakkend ineengezakt op de grond ligt na een hartaanval. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) wilde hier maandag 24 oktober tijdens de meningsvormende raad meer over weten.

Burgemeester Marina van der Velde leek nogal luchtigjes te doen over de harde feiten. Ze gaf wel aan, dat de aanrijdtijden ,,een punt van zorg zijn, met name in het uitgestrekte gebied''. De opkomsttijden zouden wel verbeterd zijn, maar nog altijd komt één op de zes ambulances niet op tijd aan. Van der Velde: ,,Maar wat is op tijd? Dat (de tijdslimiet, JD) is met name ingegeven door de zorgverzekeraars die vinden dat de ambulances binnen zoveel minuten op tijd moeten zijn.'' De uitbetaling van het verzekeringsgeld wordt namelijk mede bepaald door de snelheid waarop gereageerd wordt. De burgemeester: ,,De vraag is of de mensen goed bediend worden door de ambulance die komen. Vooral mensen met hartproblemen hebben ambulances snel nodig. De politie heeft een AED (defibrillatoren, om het hart weer op gang te krijgen, JD) in de auto's, maar ook (kleinere) brandweerauto's hebben een AED. Zo kan binnen acht minuten hulp verleend worden bij een hartprobleem.'' Overigens moeten mensen binnen zes minuten na een hartstilstand een hartmassage krijgen, anders zijn ze ten dode opgeschreven.


Joep Derksen

Minder valpartijen door dementievriendelijkheid

KAAG EN BRAASSEM > ,,We praten toch niet over een parkinsonvriendelijke gemeente, dus waarom noemen we Kaag en Braassem een dementievriendelijke gemeente?'' Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) uitte haar gevoelens maandag 24 oktober tijdens de vergadering van de meningsvormende raad.


Maar wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) corrigeerde haar, door te stellen dat de gemeente het nooit heeft over een dementievriendelijke gemeente. ,,We gebruiken de term dementievriendelijkere gemeente. Dementie wordt een groot thema en het heeft veel raakvlakken met het gemeentelijke beleid.'' Commissielid Jan Zandvliet (LKB) kon hier wel een voorbeeld van geven: ,,Het aantal valpartijen onder 65-plussers is hoger dan in Zuid-Holland. In onze gemeente vinden er 151 valpartijen per 1.000 inwoners plaats. In de regio zijn dit 140 valpartijen per 1.000 inwoners.''

Inspiratie door bierviltjesKAAG EN BRAASSEM > Marina van der Velde begon maandag 24 oktober als voorzitter van de gemeenteraadsvergadering maar meteen met het allerbelangrijkste onderwerp. Ze wees hierbij naar de bierviltjes die overal in de raadszaal op de tafels verspreid lagen. Op deze bierviltjes waren teksten te lezen als: ,,Een goed idee kan je in één zin uitleggen''. Van der Velde stelde: ,,Het bierviltje is een grapje van onze griffier, die inspiratie wil bijbrengen voor ideeën die vanuit de raad komen.''

Inflatiecorrectie zonder inflatie

KAAG EN BRAASSEM > Het officiële inflatiepercentage ligt rond de 0%. Hoe kan het dan, dat gemeenten in de regio en dus ook Kaag en Braassem uitgaan van een verhoging van de OZB met een inflatiecorrectie, die tussen 0,5% en 1,3% ligt? Deze vraag stelde fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) maandag 24 oktober tijdens de meningsvormende vergadering aan wethouder Henk Hoek (CDA).


Hoek had hier wel een antwoord op. ,,De inflatiecorrectie maakt deel uit van het fundament van de hele financiële boekhouding. Als je dat niet doet, dan houd je jarenlang het (gemiste, JD) geld uit de algemene reserve.'' De wethouder voegde hier nog aan toe, dat de OZB weliswaar omhoog gaat, maar dat de inwoners minder rioolheffing hoeven te betalen. ,,De inwoners gaan er volgend jaar met 24 euro op vooruit.''

Geen geld voor zonnepanelen op oude scholen

KAAG EN BRAASSEM > Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om nu al geld te investeren in zonnecollectoren op de daken van alle scholen in de gemeente. Raadslid Gino Wesselman (D66) vond dat maandag 24 oktober geen goede zaak. Hij stelde: ,,We moeten hard aan de bak om als gemeente in 2040 energieneutraal te worden.''

In de begroting is 50.000 euro opgenomen om de scholen duurzamer te maken, maar dat geld wordt alleen gebruikt voor de drie integrale kindcentra (ikc's) in Hoogmade, Leimuiden en Roelofarendsveen/Oude Wetering, die nog gebouwd moeten worden. Dan gaat het dus om nog geen 17.000 euro per school. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) vond: ,,Zorg dat die ikc's zo duurzaam mogelijk worden. Op de huidige scholen kun je morgen al zonnepanelen leggen.''

Maar zo eenvoudig is het niet, werd duidelijk door de woorden van wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO). Van de drie toekomstige ikc's, lijkt het ikc in Hoogmade als eerste te worden gebouwd. De 50.000 euro is alleen voor deze drie ikc's bedoeld en als de raad wil, dat er ook op andere scholen zonnepanelen komen te liggen, dan moet er volgens Schoonderwoerd extra geld bij. Bovendien vindt hij het onverstandig om zonnepanelen op de schooldaken te leggen, als die daken over een aantal jaren vervangen worden of zelfs verdwenen zijn. ,,Je moet er wel zeker van zijn, dat daken waar je zonnecollectoren op gaat schroeven, er over een tijdje ook nog zijn.''

Wesselman gaf hierna aan, dat hij van het college wil weten, wat er de komende jaren wél wordt gedaan, zodat Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal is. ,,Laat er een onderzoek komen om dat uit te zoeken en in kaart te brengen hoeveel energie we met z'n allen gebruiken en hoeveel we duurzaam moeten opwekken om dat energieneutraal te maken. Onderzoek ook hoeveel we kunnen besparen door minder op te hoeven wekken? We moeten meer doen, dan alleen het duurzaamheidsplatform (ondersteunen, JD).'' Commissielid Jan Zandvliet (LKB) voegde hier nog aan toe: ,,Duurzaamheidsinvesteringen zijn prima, maar het moet wel wat opleveren.''


Joep Derksen

Column

Dromen

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) droomt over het verbeteren van het onderhoudsniveau van de fietspaden en de winkelcentra. Met gladgeschuurde fietspaden, omgeven door bloemrijke bermen, moeten daardoor honderdduizenden toeristen naar Kaag en Braassem komen om deze unieke ervaring te beleven. Volgens haar zorgen fijne fietspaden namelijk voor extra bezoekers van buitenaf.

Maar als de gemeente inderdaad minder onkruid wil hebben op de fietspaden en in de winkelcentra, dan moet er meer geld uitgegeven worden. Wethouder Herman Haarman (D66) wees Van der Wereld hier maandag 24 oktober dan ook fijntjes op. Waarbij hij ook liet weten, dat het de taak is van de SVKB-voorvrouw om voor dit extra geld een meerderheid te vinden in de gemeenteraad.

Op dat moment dacht ik, waarde columnlezer, dat wethouder Henk Hoek (CDA) van zijn zetel zou opspringen en naar voren rennen. Om voor eens en altijd duidelijk te maken, dat het helemaal niet mogelijk is om jaren achter elkaar extra geld uit te geven. Hoek had namelijk persoonlijk onderzocht of het mogelijk is om de hondenbelasting af te schaffen en volgens hem kan dat niet. Hier is volgens de wethouder geen ruimte voor in de begroting. De gemeente moet maar inzetten op het afbetalen van de schulden en het creëren van vet op de botten.

Nou is die laatste gedachtegang helemaal niet verkeerd. Maar het is wel opvallend, dat Hoek zich met hand en tand verzet tegen het afschaffen van de hondenbelasting, maar oorverdovend stil is als het college kans maakt om extra geld te krijgen van de gemeenteraad voor het wegspuiten van onkruid.

Of misschien is Van der Wereld wel met een heel slimme tactiek bezig, bedacht ik me later. Als zij namelijk de gemeenteraad kan overhalen om extra geld uit te geven voor onkruidbestrijding op de fietspaden, dan kan diezelfde raad niet meer zeggen dat het niet mogelijk is om dekking te vinden voor de hondenbelasting. OK; twee ontkenningen in één zin, dat leest niet lekker. In simpele termen: als de raad instemt met extra geld voor betere fietspaden, dan moet de hondenbelasting ook afgeschaft worden.


Joep Derksen

Boetekleed voor wethouder

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente zit op schema, waar het gaat om het communiceren met de inwoners via Twitter, Facebook en de website. Ook de komende jaren blijft het college van burgemeester en wethouders inzetten op het verbeteren van de communicatie. Dit liet wethouder Henk Hoek (CDA) maandag 24 oktober weten naar aanleiding van vragen door raadslid Gino Wesselman (D66). Hij vindt namelijk, dat de communicatie met de inwoners veel beter moet. Met die opmerking was Hoek het wel eens: ,,Ik trek het boetekleed aan over communicatie met de inwoners. We gaan direct aan de slag met de verbeteringen.''

Bal afschaffen hondenbelasting ligt bij SVKB en D66

KAAG EN BRAASSEM > Eigenlijk willen alle politieke partijen de hondenbelasting wel afschaffen, maar de politici hebben er geen idee van hoe die gemiste inkomsten gedekt moeten worden. De gemiste inkomsten van zo'n 50.000 euro kunnen wel uit de algemene reserves gehaald worden, maar daar voelt niemand voor. Andere compensatie-ideeën stuiten op fel verzet van wethouder Henk Hoek (CDA) en lijken geen meerderheid te krijgen in de gemeenteraad, zo bleek maandag 42 oktober.

Tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2017 – 2020 kwam dit onderwerp aan de orde. Meerdere raadsleden lieten weten, dat ze het jammer vonden dat Hoek zelf geen dekking had gevonden voor de gemiste inkomsten op het moment dat de hondenbelasting zou worden afgeschaft. Commissielid Marcel Doze (CDA) pleitte er daarom voor om de inkomsten van de hondenbelasting daadwerkelijk te gebruiken voor het tegengaan van hondenpoep. Bovendien zouden met dat geld 'hondvriendelijke' ruimtes kunnen worden ingericht.

Commissielid Fred Zoetendaal (SVKB) had de zware taak om nu zelf met een dekkingsidee te komen. Hij stelde voor om het geld te halen uit de 'toekomstige rente-inkomsten'. Maar niemand ging hierop luid applaudisserend in de banken staan. Zijn collega Gino Wesselman (D66) verzuchtte: ,,Er lijkt ruimte te zijn voor afschaffen van de hondenbelasting. Hoe kan het, dat het college die toch niet heeft gevonden?'' Commissielid Jan Zandvliet (LKB) stelde voor om de 'hondenbelasting onderdeel te maken van de OZB (onroerende zaakbelasting, JD)'. Dat komt in feite neer op het verhogen van die OZB.


Maar beide voorstellen werden neergesabeld door Hoek. Hij wees er op, dat de gemeente inkomsten mist als de hondenbelasting wordt afgeschaft. En pleitte er voor, dat de raad juist extra geld moet sparen voor het 'creëren van vet op de botten''. Ook het idee van LKB vond de wethouder niets. ,,Ik ben geen voorstander om de hondenbelasting onderdeel te maken van de OZB; dan geef je de OZB een andere inhoud.'' SVKB en D66 willen volgende week een voorstel indienen voor het afschaffen van de hondenbelasting. Maar of dat voorstel ook aangenomen wordt door een meerderheid van de gemeenteraad, hangt helemaal af van het dekkingsidee waar deze twee partijen mee moeten komen. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) maakte dat duidelijk, door te stellen: ,,Sommige partijen zouden best terug willen naar de tijd, dat we een pot 'onvoorzien' hadden, bijvoorbeeld voor (afschaffen van, JD) de hondenbelasting. We zullen niet tegen afschaffing zijn, maar zullen ook geen mede-indiener zijn van een amendement hierop.''

,,Geen aanleiding tot paniek''

KAAG EN BRAASSEM > Na de onrust over het rubbergranulaat in kunstgras, dat mogelijk kankerverwekkend is, klinken er bezorgde geluiden over rubberen tegels. In deze tegels, die op veel kinderspeelplekken liggen, is hetzelfde rubbergranulaat verwerkt. Burgemeester Marina van der Velde houdt de ontwikkelingen goed in de gaten, zo laat ze desgevraagd weten. ,,De kinderen hebben er jaren op gespeeld. Er is geen aanleiding tot paniek. Eerst gaan we rustig afwachten wat het onderzoek teweeg brengt. Ik volg het met belangstelling.''

Goochelen met cijfers

KAAG EN BRAASSEM > Vorig jaar maakte de gemeente bekend, dat de jaarrekening afsloot met een positief resultaat van 4,4 miljoen euro. Maar de Provincie Zuid-Holland oordeelde, dat de gemeente juist een tekort van 3,8 miljoen euro had ,,na correctie op grond van het overzicht van incidentele baten en lasten''.


De ambtenaren van de gemeente hebben deze zaak uitgezocht. Uiteindelijk bleek het resultaat 9.000 euro te zijn. ,,En dus is er sprake van een structureel sluitende jaarrekening'', zo luidt de conclusie. Maar toch is het vreemd, dat de gemeente eerst uitgaat van een resultaat van 4,4 miljoen euro, waarna dit veel lager uitvalt. Burgemeester Marina van der Velde licht hierop toe: 'In de boekhouding waren posten niet goed geboekt, waardoor het tekort (van 3,8 miljoen euro, JD) op papier ontstond. Als je de posten wel goed op de plek zet, komt er geen tekort. Er is niet gerommeld met de boekhouding.''

Siebelink in Schoolhuis

RIJNSATERWOUDE > Wie meer wil weten over de achtergrond van schrijver Jan Siebelink, komt zondag 18 november helemaal aan haar trekken. Die avond, vanaf 20:00 uur, is hij namelijk te gast in het Schoolhuis. Siebelink is onder meer bekend als schrijver van het boek 'Knielen op een bed violen'. Deze roman werd enkele jaren geleden ook verfilmd. De bezoekers komen er voor een entreeprijs van 7,50 euro achter, wat het inhoudt om schrijver te zijn en wat er speelt in het leven van Siebelink. Na afloop wil de schrijver boeken van hem signeren, die er ter plekke gekocht zijn. Voor meer informatie: hetschoolhuisrijnsaterwoude@gmail.com of: 06 5146 4018. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Haasbeek, Herenhof te Alphen a/d Rijn.

Huifbedrijden in de Bollenstreek

LISSE > Agrariër Nico Assendelft wil 'huifbedrijden' introduceren in de Bollenstreek. Bovendien heeft hij plannen om op de Middenweg 15A een gebouw te plaatsen, waar maximaal zes kinderen met een beperking kunnen wonen. Zaterdag 22 oktober vertelde hij zijn buren over de plannen.

Deze ideeën ontstonden dankzij Assendelfts pleegdochter Elisa (17). ,,Zij en de zoon van vrienden van ons, Sarbarz (16) zijn de inspiratie. Ze zijn meervoudig gehandicapt en als ze achttien zijn, kunnen ze niet meer naar school en moeten we als ouders zelf de dagbesteding organiseren. We zijn niet meer de jongste en kunnen niet eeuwig zorg blijven geven. We willen de kinderen hetzelfde geven, als ze thuis krijgen; daarvoor zijn deze zorgwoningen.'' Zo blijven Elisa, Sarbarz en andere kinderen ook de komende tientallen jaren goede verzorging krijgen.

Het huifbedrijden is een nieuw initiatief voor de Bollenstreek. Elisa is namelijk gek op paardrijden en tot een aantal jaar geleden kon ze dat ook. Maar nadat ze een medisch noodzakelijke operatie had, bleek het paardrijden niet meer mogelijk. Assendelft kwam hierop in aanraking met het huifbedrijden in Bennekom, waarbij kinderen door twee getrainde paarden in een huifkar worden rondgereden. Door de cadans, de warmte van de paarden en de sfeer, werkt dit ontspannend en masserend voor de deelnemer. Elisa genoot er intens van en Assendelft vroeg zich af, waarom zoiets nog niet in de Bollenstreek was. Hij besloot zelf dan maar het initiatief te nemen.

Maar boze buren wil hij ook niet hebben en daarom nodigde hij hen uit om te vertellen over zijn plannen. Voor het huifbedrijden is ,,enorm veel ruimte'' nodig, maar ook een gebouw om de paarden en huifkarren in onder te brengen. Architect Johan Veldhoven heeft al tekeningen gemaakt. Om de kosten voor het huifbedrijden te betalen, wil hij ook ,,rond de'' dertig paardenboxen plaatsen, die door paardeneigenaren gehuurd kunnen worden.

Assendelft liet de buren weten, dat het ,,niet de bedoeling is dat de paardeneigenaren ook met hun paarden de weg op gaan''. Het huifbedrijden gebeurt al helemaal alleen op de Middenweg 15A. Mary Rozen was daar blij mee: ,,Anders zou het wel heel druk worden op de weg. Die andere manege geeft dikwijls toch vervelende situaties met de jonge kinderen die op paarden zitten en minder in de gaten hebben, dat ze aan de kant moeten.'' Ze vervolgt: ,,Ik vind het een mooi initiatief, maar zou het wel prettig vinden als er in de voorwaarden komt, dat dit terrein niet voor grote evenementen gebruikt wordt.''

Margret Wessels & Herman Duineveld lieten ook weten het een ,,super initiatief'' te vinden, maar ook zij maken zich zorgen. Met name waar het gaat om de vraag of gemaakte afspraken na enkele jaren nog steeds stand blijven houden. ,,Één keer per jaar een open dag houden is prima, maar doe dat niet wekelijks of maandelijks'', aldus Wessels. ,,Als er meer evenementen komen, moet hier wel een maximum aan gesteld worden. We gaan zeker nog in overleg met Assendelft om deze dingen te bespreken.'' Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de plannen, zo werd dinsdag 18 oktober duidelijk.


Joep Derksen

Bellen met klachten is mogelijk

LISSE > Inwoners hoeven niet per se hun klachten over losliggende stoeptegels alleen te melden via www.verbeterdebuurt.nl. Wie dat wil, kan een opmerking, tip of klacht ook doorbellen via 140252. Wethouder Adri de Roon (D66) informeerde de leden van de seniorenraad op maandag 24 oktober: ,,Als u dan belt, word je naar de juiste ambtenaar doorverwezen.''  

Kaartjes voor foutparkerende fietsers

LISSE > De gemeente gaat tóch aandacht schenken aan de fietsparkeeroverlast bij de Albert Heijn in het winkelcentrum. Al meerdere malen vroeg de seniorenraad hier aandacht voor, en maandag 24 oktober tijdens hun vergadering was dit geen uitzondering. Wethouder Adri de Roon (D66) deed hierop een toezegging.


Berna van Amersfoort, voorzitter van de seniorenraad, riep op tot extra controles door boa's op het fatsoenlijk parkeren van fietsen: ,,Mensen met rolstoelen en kinderwagens kunnen hier heel lastig langs.'' De Roon liet weten, dat hij het hier met de boa's over heeft gehad. De idee kwam hierbij op, dat de boa's kaartjes gaan hangen aan verkeerd geparkeerde fietsen, met het advies om deze fiets elders te plaatsen. ,,Dit idee wil ik aanbevelen bij de burgemeester.'' Het is nog niet bekend wanneer dit project start.  

Verkeerstrainingen voor scootmobielaso's

LISSE > ,,Kunnen boa's optreden tegen zich asociaal gedragende scootmobielgebruikers?'' Deze prangende vraag stelde seniorenraadvoorzitter Berna van Amersfoort maandag 24 oktober aan wethouder Adri de Roon (D66).


Maar bekeuren van scootmobielaso's door boa's blijkt niet mogelijk, zo liet de wethouder weten. Het enige dat ze kunnen doen, is deze lieden aanspreken op hun minder sociale gedrag. Daarnaast opperde De Roon, dat de seniorenraad samen met Veilig Verkeer Nederland een initiatief voor verkeerstrainingen kan opzetten. ,,Maar je kunt mensen niet verplicht stellen om mee te doen; het moet op vrijwillige basis gebeuren.''

Website voor vrijetijdsbesteding

LISSE > De Stichting Welzijn Lisse heeft een nieuwe website opgesteld, die dinsdag 1 november officieel van start gaat: www.vrijetijdbestedinglisse.nl. Deze site geeft een overzicht van alle activiteiten die in het dorp plaatsvinden, waar het gaat om vrijetijdsbesteding. Er staat een duidelijk overzicht op, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen activiteiten op het gebied van onder mer bewegen, sport, natuur en cultuur. Ook kunnen de sitebezoekers selecteren, waar het gaat om activiteiten voor senioren, jongeren of mensen met een beperking.  

Zorgen over ambtenarenroulette

LISSE > De leden van de seniorenraad Lisse zijn niet zo blij met de aankomende ambtelijke samenwerking. Één ambtenaar, die zich altijd goed inzette voor de seniorenraad, heeft door de recente ontwikkeling zelf haar ontslag ingediend, zo wist voorzitter Berna van Amersfoort maandag 24 oktober te melden. Maar volgens de leden van de seniorenraad lopen steeds meer zaken minder goed. Zo constateerde seniorenraadslid Hans Hoogkamer, dat de knipselkrant niet bij de (in het gemeentehuis gekopieerde) stukken zat: ,,Ik heb het idee, dat steeds meer kleine dingetjes mis gaan. Dat heeft te maken met het feit, dat de ambtenaren aan het rouleren zijn.''

Bouw Hobahogebied in fases

LISSE > De Hobahohallen worden niet in één keer gesloopt, maar in fases. Het eerste deel dat verdwijnt, is het stuk aan het einde van de Hobahostraat, bijna aangrenzend aan de Ruishornlaan, tegenover Persoon. Daar komt een appartementengebouw van vier verdiepingne hoog, met 46 sociale woningen van Stek te staan. Deze flat wordt ongeveer even hoog als het naburige Amiant.


De grondgebonden woningen, die verderop in het gebied gepland staan, moeten nog even wachten. Er is nog een rechtszaak aan de gang bij de Raad van State, zo liet wethouder Adri de Roon (D66) maandag 24 oktober weten bij de vergadering van de seniorenraad. ,,Pas als die rechtszaak is afgerond, gaat de verkoop en bouw van de grondgebonden woningen van start. De bouw begint, zodra 70% van de woningen verkocht is. Dan zal de rest van de hallen gesloopt gaan worden.'' Nog slechter nieuws had de wethouder over het te bebouwen stuk aan de kant van de Grachtweg: ,,Hiervoor moet een nieuwe procedure worden doorlopen.''  

Eigen Haard trekt zich terug

LISSE > Grote vertraging dreigt voor de verdere ontwikkeling van het Rustoordterrein. De huidige eigenaar van dit gebied ziet er na de bouw van het nieuwe Rustoord namelijk vanaf om de rest van de geplande bebouwing (55 eengezinswoningen, JD) te realiseren. Dit nieuws maakte wethouder Adri de Roon (D66) maandag 24 oktober bekend tijdens de vergadering van de seniorenraad.


De Roon liet weten: ,,Eigen Haard wil na de bouw van Rustoord de rest van het terrein verkopen. Het is dus nog onduidelijk wat daar komt. Of er op het nieuwe terrein nog sociale woningbouw komt, is de vraag. Misschien neemt de nieuwe ontwikkelaar de plannen over die Eigen Haard al ontwikkeld heeft, maar dat weet je niet.''

Extra inzet voor respijtzorg en mantelzorg

LISSE > De gemeente wil zich de komende jaren extra inzetten voor het ondersteunen van respijtzorg en mantelzorg. Dit liet wethouder Adri de Roon (D66) maandag 24 oktober weten tijdens de vergadering van de seniorenraad.


De wethouder informeerde: ,,Ik heb gevraagd aan Stichting Welzijn Lisse een project te starten en een subsidie hiervoor aan te vragen. Als de raad akkoord gaat met de transformatieagenda is de weg vrij om het project Respijtzorg in Lisse te starten. Ik verwacht dat dit in maart kan beginnen. We willen respijtzorg en mantelzorg intensiveren en mantelzorgers meer ondersteunen dan tot nu toe het geval is.'' Wel let de wethouder op één ding. Hij stelde, dat de vergoeding van zaken als respijtzorg in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van zorgverzekeraars. ,,Ik wil de respijtzorg wel realiseren, maar wil niet de zorgverzekeraars er mee sponsoren.''

'Geen grootschalige armoede onder ouderen'

LISSE > ,,Kom bij mij niet aan dat ouderen het zo moeilijk hebben met hun inkomen. In Lisse is geen sprake van grootschalige armoede onder ouderen.'' Vol passie sprak wethouder Adri de Roon (D66) deze woorden maandag 24 oktober tijdens de vergadering van de seniorenraad. Daar werd geklaagd over de hoogte van de prijzen voor een kopje koffie bij het Krantcafé. Dit zou de reden zijn, dat het bezoek aan het Krantcafé dramatisch is gedaald. De Roon moest er niets van weten. Hij stelde: ,,Als een kwartje voor de koffie een belemmering is, ligt dat niet bij de gemeente, maar bij de betrokkenen zelf. Er is volgens onderzoek 4% tot 5% van de inwoners die onder het bijstandsniveau leeft. En dat zijn veelal eenoudergezinnen en niet ouderen. In Lisse is geen sprake van grootschalige armoede onder ouderen. De vraag is waar je je inkomen aan besteedt.''

OZB verhogen voor komst Panorama Tulipland

LISSE > Wethouder Adri de Roon (D66) zou de komst van Panorama Tulipland naar Lisse 'heel mooi' vinden. Dit liet hij maandag 24 oktober weten tijdens de vergadering van de seniorenraad. Al jaren ligt dit kunstwerk van schilder Leo van den Ende opgeslagen in kisten, omdat er onenigheid is tussen hem en twee andere eigenaren van het werk over onder meer de verdeling van de inkomsten.

Onlangs werd bekend, dat er weer een nieuwe poging wordt gedaan om het panorama uit de kisten te halen en hiervoor wordt gekeken naar Museum De Zwarte Tulp. De nieuwe voorzitter van dit museum, Herman Hollander, ziet het panorama ook graag komen en de leden van de seniorenraad waren het hier mee eens. In de tijd dat Van den Ende nog werkte aan zijn panorama kwamen duizenden bezoekers naar de hal in Voorhout, waar dit gebeurde. Wanneer dat panorama in het Museum De Zwarte Tulp komt te hangen, zou dat ook heel goed zijn voor de inkomsten van het museum zelf, zo was de gedachtegang.

Maar De Roon waarschuwde voor al te groot optimisme. Hij liet weten, dat nu al voor de derde keer geprobeerd wordt om het Panorama Tulipland naar Lisse te halen. De twee eerdere pogingen zijn mislukt, zelfs nadat een buitenlandse investeerder had aangegeven, dat hij 10 miljoen euro(!) wilde bijdragen aan het verhuizen van het panorama. De wethouder: ,,Als icoon voor deze streek zou het prachtig zijn, dat Panorama Tulipland naar Lisse komt. Maar of het voor elke prijs is, zie ik de behandeling in de gemeenteraad met belangstelling tegemoet.'' Hij opperde: ,,Als de hele gemeenschap het wil dat het panorama naar Lisse komt, en we hebben er wat voor over, dan moet de verhoging van de OZB voor dit doel geen probleem zijn. Maar de gemeente gaat deze kar niet trekken.''


Joep Derksen

Torenklimvrijwilligers vieren einde seizoen

NOORDWIJK > Dit jaar hebben 1.025 mensen de toren weer beklommen van de St. Jeroen. Mede-initiator Hans van den Berg concludeert dan ook, dat de torengidsen en andere vrijwilligers kunnen terugkijken op een ,,geslaagd en aangenaam achtste torenklimseizoen''. Gemiddeld bewandelden iedere zaterdag 32 mensen de 143 treden naar de kerkklokken en om het mooiste uitzicht van Noordwijk-Binnen te bewonderen. Het einde van het torenklimseizoen werd op zaterdag 29 oktober gevierd met een vrijwilligersborrel in Proeflokaal Thomas.  

LO wordt HVO

Simon Vogel stapt op als fractievoorzitter

OEGSTGEEST > De naam Leefbaar Oegstgeest (LO) is verdwenen. Voortaan gaat deze politieke partij door het leven als 'Hart voor Oegstgeest' (HVO). Twee jaar geleden, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, spande de partij nog een zaak aan tegen de politieke partij Lokaal Oegstgeest, omdat de afkorting hiervan (ook LO) voor verwarring zou kunnen zorgen.


Volgens Hart voor Oegstgeest heeft de naamsverandering echter met andere ontwikkelingen te maken. Zo is er namelijk ook een landelijke partij 'Leefbaar Nederland'. En hiermee heeft het oude Leefbaar Oegstgeest geen band. Ook verdwijnt Simon Vogel als fractievoorzitter; zijn taken worden overgenomen door Frits van Dissel. Wel blijft Vogel 'vooralsnog' aan als gemeenteraadslid.  

Vierde generatie bij Smit Interieur

LEIDEN > Al 85 jaar biedt het familiebedrijf Smit Interieur een ruim aanbod van gordijnstoffen, raamdecoraties en vloerbedekking, zoals tapijten, marmoleum pvc en vinyl. En de vierde generatie staat op het punt om de winkel klaar te stomen voor het 100-jarig bestaan!

Iedere klant wordt op een hartelijke manier verwelkomd; Vader Hans, zoon Joris en het voltallige team van deskundige medewerkers staan altijd klaar om mensen met raad en daad van dienst te zijn. De klanten zij Smit Interieur altijd trouw gebleven. Hans Smit licht toe, waardoor dat komt: ,,We onderscheiden ons, door de persoonlijke benadering. Ik herken mensen: als iemand vijf jaar geleden in de winkel kwam, herken ik ze nu weer en vaak nog bij naam. Dat geeft vertrouwen.''

De zaak is prachtig ingericht, met oog voor detail. Alle bekende merken als Luxaflex, Forbo Flooring Systems, Marmoleum, Desso en Ploeg zijn hier aanwezig. Als het gaat om vloeren, raamdecoratie of gordijnen, is Smit Interieur dé plek waar je moet zijn. Ook omdat de winkel haar eigen medewerkers heeft, die gordijnen, zonwering, raamdecoratie en vloerbedekking zelf plaatsen.

Joris Smit informeert: ,,Pvc-vloeren zijn heel erg in trek, omdat ze gemakkelijk in onderhoud zijn. Ook zijn ze toepasbaar met vloerverwarming. Waar het gaat om de raamdecoratie, hebben we ook isolerende binnenzonweringen, die de warmte vasthouden in de winter. Dat is heel handig voor monumentale panden!'' Waar het gaat om gordijnen heeft Smit Interieur de grootste collectie van Leiden. Vader en zoon adviseren: ,,De weefplooi in de rails is helemaal hot; deze is bijna nergens anders verkrijgbaar!''

Hans (63) doet over enige tijd een stapje terug, net als zijn broer Frans. Inmiddels werkt Joris (28) al zes jaar in de zaak. Hij lacht: ,,Ik heb de Smit Academie gevolgd; het werk heb ik in de praktijk geleerd.''

Door Joep Derksen


Smit Interieur, Lange Mare 98 in Leiden, T: 071 512 3913, W: www.smit-interieur.nl

Revolutionaire Bodytec echt voor iedereen

LEIDERDORP / ALPHEN AAN DEN RIJN > Slechts 20 minuten een work-out doen en tóch na zo'n drie trainingen al resultaat zien? Het lijkt een sprookje, maar het kan dus écht! En wel dankzij de EMS-training van Bodytec.

EMS staat voor Electro Musculaire Stimulatie en het betekent, dat je spieren via impulsen worden gestimuleerd. Het systeem bestaat al tachtig jaar en wordt onder meer gebruikt door Sylvie Meis, wereldkampioen sprint Usain Bolt en het voltallige voetbalteam van Bayern München. Namens Bodytec leggen Marcel van der Ploeg en Dennis van der Hoeven uit: ,, Bodytec is een nieuwe manier van full body training en het werkt in een heel korte tijd. De schema's en trainingen passen we op iedereen individueel aan.''

Bodytec is geschikt voor iedereen; of je nu fit bent of juist wilt afvallen of aan je conditie wilt werken. Maar ook mensen met lichamelijke klachten varen wel bij Bodytec. Of het nu gaat om rugklachten, beenklachten of andere lichamelijke pijnen. Juist door de korte duur van de intense oefeningen én omdat de oefeningen op ieder individu afgestemd zijn, groeit Bodytec enorm in populariteit. Twintig minuten work-out met Bodytec staat namelijk gelijk aan drie uren intensief fitnessen!

Tijdens de Bodytec spannen de spieren zich 85 keer per seconde aan, zonder dat je het registreert. Negen grote spiergroepen worden getraind en dat kan tegelijkertijd. Of het nu gaat om de billen, benen, onderrug, bovenrug of armen. ,,Alle spieren worden in één keer getraind en dat maakt Bodytec zo effectief!'', zo laat Van der Hoeven weten.

De resultaten zijn al heel snel zichtbaar, ook omdat iedereen die meedoet aan Bodytec nagenoeg de volle aandacht krijgt van haar of zijn trainer. een bijna persoonlijke trainer tot haar/zijn beschikking krijgt. De spiermassa neemt toe en de stofwisseling wordt gestimuleerd. Van der Ploeg: ,,Dankzij Bodytec kunnen we ook veel mensen helpen, die ondanks hun fysieke beperkingen toch weer beter kunnen bewegen! Hoeveel is het waard om de kwaliteit van je leven te verlengen?!

Voor meer informatie: www.bodytecleiderdorp.nl en www.bodytecalphen.nl.

Alles vers bij DC Verse Patat

LEIDEN > Op het Bevrijdingsplein 80 heeft een geweldige nieuwe cafetaria de deuren geopend: DC Verse Patat. Eigenaar DC Hu verwelkomt iedere bezoeker met een warme glimlach. Het is een verademing om deze zaak te bezoeken, want alle producten zijn vers en je voelt je er meteen thuis.

De verslaggever wordt een kopje cappuccino voorgeschoteld. Het blijkt een cappuccino te zijn, zoals die ook hoort te zijn: heerlijk schuimig met een chocoladetoefje er bovenop. Het is duidelijk; bij DC Verse Patat wordt op de details gelet! Dat is ook te merken aan alles in de zaak; het is er spic en span en in de vitrine liggen de ingrediënten klaar om gebruikt te worden voor weer een heerlijke maaltijd of snack tussendoor.

Want bij DC Verse Patat is er een ruim aanbod van alleen maar verse producten. Dat begint al bij de patat: de aardappelen hiervoor komen van een biologische boerderij en worden iedere dag vers geschild en gesneden. En wie dat wil, kan de patat afronden met bijvoorbeeld echte mayonaise. DC zegt vol trots: ,,Bij ons in de zaak vind je geen frietsaus!''

Maar naast de 'snelle hap', zoals patat, frikandel of kroket, heeft DC Verse Patat nog veel meer overheerlijke gerechten. Nu al is de 'Broodje bal' legendarisch: met 24 centimeter is dit de langste 'Broodje bal' van Leiden! Ook biedt de snackbar fantastische maaltijdschotels aan, met een grote variëteit. Gekozen kan worden uit onder meer maaltijdschotels met loempia, shaslick, kip of shoarma.

Liefhebbers voor een uitsmijter, broodje gezond of maaltijdsalades komen eveneens aan hun trekken bij DC Verse Patat. Of probeer eens een belegd broodje met tartaar, kipcorn of een snack naar keuze! De hamburgers, gemaakt van 100% rundvlees, zijn een ware aanrader! Wie de komende week langs komt, kan gebruik maken van de kennismakingsactie '3 + 1 gratis'. En DC zelf zegt uitnodigend: ,,Als je niet gelooft, hoe lekker het eten is hier, kom dan gewoon onze verse patat gratis proeven! Iedereen is welkom!''


DC Verse Patat, Bevrijdingsplein 80, 2321 CV Leiden, T: 071 576 7389, W: www.dcversepatat.nl

Regels buigen

Nieuwkoop > 'Soms moet je out of the box denken'. Dit advies gaf Leonard de Boer van Tom in de Buurt, tijdens een vergadering over de toekomst van de zorg voor de inwoners. Hij gaf met een voorbeeld aan, hoe er veel geld over de balk wordt gegooid.

De Boer gaf als voorbeeld: 'We zijn bezig met huisuitzettingen om dat samen met de woningbouwvereniging op te tuigen. Dat is heel duur voor de maatschappij; je moet de woning ontruimen en zorgen voor daklozenopvang.' Regelmatig worden mensen het huis uitgezet, omdat ze een huurachterstand hebben van 'slechts' 1.500 euro. De huisuitzetting zelf, de ontruiming van de spullen en de daklozenopvang levert de gemeente echter per keer een schadepost op van 20.000 euro.


Je zou dus kunnen zeggen, dat het goedkoper is om de huurachterstand in één keer te betalen. Maar dat kan er weer toe leiden, dat mensen helemaal niet meer aan hun huurverplichtingen gaan voldoend. De Boer erkende dit dilemma, maar pleitte wel: 'Ik snap dat de gemeente die 1.500 euro niet wil betalen, maar je spaart er wel 20.000 euro mee uit. Je moet out of the box denken. Regels buigen of politiek gedogen zou welkom zijn.' Wethouder Annette Pietersen wilde hier niet diep op ingaan, maar wel liet ze weten, dat regels buigen mogelijk is 'om huisuitzettingen te voorkomen'.

Pleidooi voor minder bemoeizucht raadsleden

Nieuwkoop > De boodschap was donderdag 20 oktober helder; laat de uitvoering van het sociaal domein over aan de professionals. De raadsleden moeten zich er niet teveel tegenaan bemoeien. In plaats daarvan moeten ze meer luisteren naar de zorgen en wensen van de inwoners. Als er zaken verkeerd (dreigen te) gaan, moeten de gemeenteraadsleden ingrijpen.

Hans Kessens, attachee bij Bureau Partners + Pröpper, waarschuwde de politici, dat ze niet moeten 'verdwijnen in de lichtkring van de collegestukken'. De raadsleden spitsten hun oren bij de presentatie van Johan Rijcken, beleidsadviseur van de gemeente Zaltbommel. In die gemeente wordt de zorg voor de inwoners vrijwel geheel overgelaten aan de zorgorganisaties. Het gemeentebestuur kijkt op afstand toe, zonder dat er 'volumeafspraken' gemaakt worden.

De zorgprofessionals proberen zoveel mogelijk 'preventief' te werken. 'Iedere euro die hier in wordt geïnvesteerd, betaalt zich vijf keer terug', zo verzekerde Rijcken. In Zaltbommel voeren de vakmensen de regie; 'Hulpverleners zijn geen bureaucraten; ze regelen het zelf.' Mochten er problemen ontstaan, dan is één telefoontje naar Rijcken voldoende om deze problemen aan te pakken.

Deze boodschap klonk als muziek in de oren voor sommige raadsleden. Zoals Leo Visser (SBN), die stelde: 'Wat vanavond gezegd wordt, spreekt me enorm aan. We moeten durven los te laten. De kracht van de samenleving in de kleine kernen is heel sterk.' Ook Quinten van Dobben van mede-coalitiepartner VVD stelde: 'We moeten de mensen in stropdassen niet al te serieus nemen maar luisteren naar de mensen in de zorg.' Pien Schrama (MPN/PN) greep de kans om duidelijk te maken, dat haar partij wil dat de gemeente meer geld vrijgemaakt voor het Sociaal Domein. Dit pleidooi werd hartelijk ondersteund door vertegenwoordigers van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Tom in de Buurt.  

Kastesysteem

Nieuwkoop > 'Kinderen die voor een dubbeltje geboren worden, zijn criminelen in de wieg. Als de zorginstellingen een stapje harder lopen, kun je net de 'change' maken (om ze op het rechte pad te houden, red.).' Johan Rijcken, beleidsadviseur van de gemeente Zaltbommel, gaf donderdag 20 oktober een presentatie aan de raadsleden. Volgens hem is er in Nederland sprake van een kastesysteem, zoals in India.


Rijcken: 'Mensen zitten in de schulden, omdat ze het niet meer overzien. Wij, die hier aanwezig zijn, regelen onze zaakjes wel. Maar die mensen zijn niet zo geëngageerd en hebben die kennis niet. Het zijn niet ons soort mensen en daar moet je af en toe een stapje harder voorlopen. Daardoor voorkom je problemen.' Hij vervolgde: 'Het lijkt of we hier een kaste systeem hebben. Als je voor een dubbeltje geboren wordt, dan weet je dat het criminelen in de wieg zijn. Met een stapje harder lopen kun je net die change maken.'

Vrouwenwerk bij Het Raam

HILLEGOM > Op zondag 27 november om 15:00 uur wordt de expositie 'Vrouwenwerk' officieel geopend. In de weken daarna, tot 9 december, kunnen bezoekers van de gratis expositie kennis maken met kunstwerken die alleen door vrouwen gemaakt zijn.

En het zijn niet de minste kunstenaars. Anna van den Berg, bijvoorbeeld. Zij werkt het liefst naar levend model, waarbij ze zonder overbodige details de geportretteerde weergeeft. Zelf laat ze hierover weten: 'Het is het vastleggen van de unieke ontmoeting tussen schilder en model. Mensen, zowel kinderen als volwassenen blijven een onuitputtelijke inspiratiebron voor mij.' Ook schildert Van den Berg mensen in een onverwacht moment: 'Mensen ''betrappen'' in hun dagelijkse doen en laten door middel van een snelle schets, is niet alleen een goede oefening en leuk om te doen, maar kan eventueel later uitgewerkt worden tot een portret.'

Tonny van Viegen rondde in 2011 de opleiding vrij schilderen af aan de Kunstacademie in Haarlem. Zij maakte furore met haar werk, dat als thema 'De vluchtelingen' had. Ook wil zij het belang van de relatie en het gezin in haar werk naar voren brengen. 'Ieder mens is uniek en verschillend van aard.' Dit blijkt wel uit haar '60 tinten grijs'. Van vliegen schildert figuratief, met een abstracte aanvulling. 'Het is magisch realisme; spannend, vreemd, soms onwerkelijk en toch herkenbaar. Het zet mensen aan tot kritisch en scherp kijken.' Ook geeft Van Viegen oude, gebruikte kringloopmaterialen een tweede leven in haar werken.

Voor kunstenares Jacqueline Louz is de natuur haar voornaamste inspiratiebron en dat komt duidelijk tot uiting in haar creaties van klei, hout en steen of combinaties hiervan. Zo zijn op de expositie fraaie bustes, portretten en torso's van vrouwen te zien. Op deze manier probeert ze emoties als blijheid, sereniteit, sensualiteit, verdriet en vechtlust in één kunstwerk te realiseren. Jacqueline vindt vooral bomen intrigerend. 'Als ik word gegrepen door de vorm van (meestal) half vergane ’boomresten”, neem ik die mee. Met het ontwerp van Moeder Natuur als leidraad krijgen ze een tweede leven waar anderen ook van kunnen genieten.' Ook stenen vindt ze prachtig en ze vindt het altijd weer een uitdaging om te beginnen aan een ruw brok steen. 'Ik zie het als een wonder als er uiteindelijk een mooi beeld uit is ontstaan.'


De expositie vindt plaats bij Het Raam (Prinses Irenelaan 16). Voor meer informatie: www.hetraamhillegom.cc

'Een dag niet geschilderd, is een dag niet geleefd'

HILLEGOM > Teken en schilderen zit bij Diana Maas in het bloed; van jongs af aan tekende ze al en ze volgde haar grote passie. Op de middelbare school deed ze al examen in dit vak. De liefde voor het op doek vereeuwigen van wat haar ogen zien, heeft ze daarna ook uitgebreid naar het vak fotografie. Hierdoor komen zaken als compositie, kleurbeleving en inzicht haar heel goed van pas.

Inmiddels schildert Maas sinds geruime tijd en zij wordt inmiddels erkend als een ware kunstenaar. Haar werk kenmerkt zich door het volop gebruik van kleuren. En Maas wil graag andere mensen laten ervaren hoe fijn het is om te schilderen. Zelf zegt ze hierover: ,,Ik zag, voordat ik begon met schilderen, een stoffig beeld voor me van iemand die dan op een ezel in een landschap datzelfde landschap aan het schilderen was. Maar niets blijkt minder waar! Ik begon met mijn eerste schilderij aan de keukentafel en daarna ben ik nooit meer gestopt. Mijn nieuwe credo is dan ook: 'Een dag niet geschilderd, is een dag niet geleefd!''


De expositie van haar werken duurt van 07 november tot en met 28 november. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom bij Maas om een kijkje te komen nemen. Ze stelt enthousiast: ,,Laat vooral een reactie voor mij achter; ik lees ze graag!''

19 oktober 2016

'Terug naar stenen internettijdperk'

HILLEGOM > De ouderen onder ons weten het nog wel: het 'prrrttt – piep piep' geluid, zodra de computer verbinding probeerde te maken met het internet. Die tijd zou al lang achter ons moeten zijn, maar toch lijken inwoners een flinke stap achteruit te gaan, waar het gaat om de kwaliteit van het internet. Gemeenteraadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) kaartte deze kwestie donderdag 13 oktober aan tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Heemskerk stelde: ,,Er is nogal een gedoe over de dienstverlening van L|ijbrandt. We gaan van het snelle internet af, maar komen op een Coax-kabel van KPN. Vanaf volgend jaar gaan we wel 12 euro per maand meer betalen. We pretenderen dat we in Hillegom snel internet hebben, maar nu gaan we in de bebouwde kom terug naar zo'n Coax-kabel.''

Wethouder De Jong vond echter, dat Heemskerk het wat somber inziet. ,,Het beeld dat u schetst dat we teruggaan naar het stenen tijdperk waar het gaat om de internetsnelheid in Hillegom klopt niet helemaal. Tot de straatkasten is het nog steeds hetzelfde open glasvezelnetwerk, waar andere providers ook overheen gaan. Maar vanaf de straatkast richting de woning kunnen verschillen optreden, waar het gaat om de snelheid. Dat gaat niet over het downloaden, maar (vertraging kan gebeuren, JD) bij bepaalde klanten die veel uploaden en grote bestanden sturen naar anderen toe. De verwachting van de KPN is, dat dit maar van beperkte duur is en dat overal in Hillegom dezelfde snelheid beschikbaar is voor alle abonnees.''


Joep Derksen

Kampeerders bedreigen agrariër niet

Nieuwkoop > De agrariër Martin Vergeer, die zijn bedrijf heeft gevestigd aan de Meije, kan rustig ademhalen. Zijn bedrijf wordt niet bedreigd door campinggasten die aan de overkant van de straat recreëren.


Tijdens een raadsbijeenkomst van donderdag 13 oktober maakte Vergeer zijn ongerustheid bekend. Hij liet weten aan de politici: 'Ik heb geen problemen met recreanten en mensen die kamperen. Maar ik wil mijn rechten behouden als agrariër. In de winter zouden er geen gasten moeten verblijven op de campingplaats tegenover mijn bedrijf.' Wethouder Paul Platen (VVD) nam de ongerustheid weg: 'Recreatie-obecten vormen geen belemmering voor de bedrijfsvoering van de heer Vergeer.'

Meerderheid raad tegen komst windmolens

Nieuwkoop > Windmolens in het open landschap? De politici moeten er niet aan denken. Graansilo's van 25 meter hoogte zijn geen probleem, maar de aanwezigheid van energieopwekkende windturbines doet de raadsleden gruwelen.

Door Joep Derksen

Met het vertrek van Trudy Veninga (CDA) als wethouder en de komst van Paul Platen (VVD) waait er wat betreft die windmolens een nieuwe wind in de politiek. Platen maakte de politici duidelijk: 'Er zit een nieuwe wethouder en die heeft hier andere ideeën over. Wij vinden het een minder goed idee om windturbines van 25 meter hoog in het open landschap te plaatsen. Dat heeft ook met het rendement te maken. Ook is de afgelopen jaren nog geen verzoek ingediend om die windturbines te plaatsen.'

Zijn woorden kregen veel bijval, onder meer van raadslid Kees Hagenaars (MPN/PN): 'We zijn blij dat de mogelijkheden voor de bouw van windmolens wordt geschrapt. Ze zorgen namelijk voor verstroring van het open landschap.' Zijn collega Jacobs (D66) wilde wel aangeven, dat voor haar partij 'Duurzame energie ontzettend belangrijk' is. Maar niet waar het gaat om het plaatsen van windmolens. Jacobs: 'Het open landschap is de doorslaggevende reden geworden om niet erg voor windmolens te zijn.' Van D66 zou er wel de mogelijkheid moeten zijn voor mensen om windmolens op eigen terrein te plaatsen, maar deze partij is er nog niet uit hoe hoog die windmolens maximaal mogen worden.


Raadslid Zoet (CDA) ziet echter wel graag windmolens komen, 'maar niet 25 meter hoog.' Hij wees er op, dat over een paar jaar alle nieuwe woningen gebouwd moeten worden volgens de NOM-norm (Nul Op de Meter). Zoet: 'Een huis is 10 meter, een schuur 15 meter en een silo 25 meter. Kleine molentjes vinden we prima.' Maar Hagenaars verwierp dit voorstel: 'Hoe lager je de windmolen maakt, hoe minder energie die maakt en hoe minder winst die opbrengt. Het effect zal dus minimaal zijn bij lagere windmolens.' Raadslid Leo Visser (SBN) meesmuilde: 'We willen allemaal open landschap hebben. We zijn alle antennes op de daken kwijt, maar nu wilt u weer allemaal molentjes terughebben?' Het CDA staat daarom alleen in haar wens om via windmolens duurzame energie op te wekken in Nieuwkoop.

Op zoek naar dekking voor afschaffen hondenbelasting

20.000ste artikel!


KAAG EN BRAASSEM -  Het is nog lang niet zeker of de politici de hondenbelasting willen afschaffen. Alle partijen kijken naar SVKB om te zien of deze partij dekking heeft gevonden voor de verminderde inkomsten uit die hondenbelasting. Alleen D66 gaf op maandag 17 oktober onvoorwaardelijk aan, dat ze het afschaffen van hondenbelasting steunen.

De gemeente houdt dit jaar 1,3 miljoen euro over, zo bleek onlangs uit de septembercirculaire en ook in de jaren daarna blijft er een stevige financiële plus. Dus daarom kan de gemeente het hebben om af te zien van de inkomsten uit de hondenbelasting (zo'n 50.000 euro). Maar de meeste andere partijen willen niet zo maar akkoord gaan met het schrappen van deze 'oneerlijke' belasting. Eerst moet hier 'dekking' voor worden gevonden.

En wat Jan Zandvliet, burgerraadslid voor LKB betreft, valt het gebruiken van een jaarlijks incidenteel overschot niet onder de noemer 'dekking'. Fred Zoetendaal (SVKB) gaat deze week druk op zoek naar opties om de gemiste inkomsten op een andere plek in de begroting te vinden. De wethouder van Financiën, Henk Hoek, was dat namelijk eerder niet gelukt.

Wel stelde Zoetendaal, dat het feitelijk gaat om een veel lager bedrag dan die 50.000 euro. Want het meeste geld gaat niet op aan het handhaven door de boa's, maar aan ambtelijk werk. Dan gaat het om het opstellen van facturen, het verwerken van de belastingen en het uitsturen van betalingsherinneringen. Deze 'perceptiekosten' ter waarde van 32.000 euro verdwijnen, op het moment dat de hondenbelasting er ook niet meer is.

Maar de partij is dus op zoek naar het dekken van het resterende bedrag. Als de politiek er voor kiest om de OZB te verlagen, dan pleit SVKB er voor, dat de OZB iets minder verlaagd wordt, zodat het verschil gebruikt kan worden voor de afschaffing van de hondenbelasting. Zoetendaal opperde verder: ,,De boa's controleren 300 uur per jaar, onder meer op het aanlijnen van de hond en het opruimen van de hondenpoep. Er is nog geen bekeuring uitgeschreven. Als ze 120 bekeuringen uitdelen, hebben ze de gemiste inkomsten van de hondenbelasting al opgehaald.''

Tijdens de fractievergadering van LKB kwam er wel een concreet dekkingsidee boven water. Zandvliet stelde, dat deze gevonden kan worden in de toekomstige rente die nu al toegevoegd wordt aan de reserves: ,,Gebruik een deel hiervan als dekking voor de afschaffing van hondenbelasting.'' PRO lijkt geen voorstander te zijn van de afschaffing en ook het CDA bleek afgelopen maandag haar twijfels te hebben. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) stelde: ,,We gaan niet mee in het volledig afschaffen. Het is een oneerlijke belasting, maar je kan ook kijken of je het op termijn kan afschaffen. Die tijd kun je gebruiken om de mensen de gelegenheid te geven om geen overlast meer te veroorzaken. We moeten een doelbelasting maken van de hondenbelasting, zodat voorzieningen getroffen kunnen worden, zoals het plaatsen van hondenpoepvuilnisbakken. Als de hondenbelasting uiteindelijk afgeschaft is, houd je de maatregelen over.'' Een termijn voor het afschaffen van die hondenbelasting kon Van der Kaaden nog niet geven.

Joep Derksen

Statushouders welkom in Zevenhoven

Nieuwkoop > De gemeente plaatst zes tijdelijke 'woonunits', zodat daar statushouders ondergebracht kunnen worden. Dat gebeurt op de voormalige gemeentewerf aan de Stationsweg 3 in Zevenhoven. De woonunits mogen daar maximaal tien jaar blijven staan, zo deelt het college van burgemeester en wethouders mee. Omwonenden en belanghebbenden kunnen nog reageren tegen het collegebesluit, maar hiervoor krijgen ze maar twee weken de tijd. De reacties moeten vóór 27 oktober bij de gemeente zijn ingediend. Meer informatie over de huisvesting van statushouders en het bouwen van extra sociale huurwoningen is te lezen op: www.nieuwkoop.nl, onder de button ‘laatste nieuws bouw extra huurwoningen’.

Kerstmarkt voor klassieke kerstartikelen

LEIDEN > De kenners weten het: tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt van Het Warenhuis moet je er vroeg bij zijn. Ook dit jaar weer worden op zaterdag 29 oktober vele tientallen mensen verwacht, die al ver vóór de opening van de kerstmarkt in de rij staan. Om zo de beste kerstkoopjes op de kop te tikken.

Het is al weer de zestiende keer dat Het Warenhuis de Kerstmarkt organiseert en het evenement is inmiddels traditioneel de opening van de feestelijke winkelmaanden geworden. Op 29 oktober, tussen 10:00 uur en 17:00 uur is het geweldig toeven bij Het Warenhuis. Edwin de Roo, coördinator logistiek, kijkt nu al uit naar deze dag. Met een grote lach laat hij weten: ,,De klanten staan voorop. Daarom hebben we verschillende kraampjes, waar van alles te verkrijgen is. Of het nu gaat om antiek, lp's, cd's, huishoudelijke apparaten of curiosa. Maar natuurlijk ook heel veel kerstartikelen!'' Bovendien kunnen de bezoekers genieten van gratis soep en chocolademelk.

Ieder jaar is het weer een verrassing wat voor kerstspullen er bij Het Warenhuis liggen. Dit bedrijf verkoopt deze artikelen namelijk de rest van het jaar niet, maar slaat ze op tot de dag van de Kerstmarkt. Nu al komen mensen langs om een blik te werpen op de – tot 29 oktober afgesloten – Kerstafdeling. En dat is logisch, want bij Het Warenhuis kun je juist die spullen krijgen, die nergens anders te koop zijn. De Roo: ,,Mensen komen hier vaak voor de kerstballen van echt glas, die alleen vroeger verkocht werden. Soms zijn die ballen wel veertig jaar oud.''

Ook na de opening loopt de kerstmarkt door tot aan de kerstdagen – of tot alle kerstartikelen uitverkocht zijn. Voor meer informatie: www.kringloopwarenhuis.nl.


Joep Derksen

Open Panden Dag voor ondernemers die kansen grijpen

LEIDEN > De stad wordt door steeds meer ondernemers ontdekt als dé locatie waar het uitstekend ondernemen is. Bij nieuwe ondernemers van buiten Leiden is er grote behoefte aan een organisatie, die hen helpt om de beste locatie voor hun op te richten winkel, restaurant of kantoor te vinden. Laat dat nu precies het werk zijn, waar Stichting Centrummanagement zich in onderscheidt! Een (eerste) kennismaking met de stad en de juiste contactpersonen kunnen ondernemers op donderdag 10 november, tijdens de Open Panden Dag.

De Stichting Centrummanagement Leiden wordt geleidt door Centrummanager Hans Genotte, een ervaren ondernemer. Hij kent het klappen van de zweep, waar het gaat om de uitdagingen én oplossingen die er voor de ondernemers zijn. Niet voor niets nodigt Genotte iedereen uit, die expansiewensen heeft, om donderdag 10 november tussen 11:45 uur en 17:00 uur deel te nemen aan de Open Panden Dag.

Het wordt een evenement, waarbij je als ondernemer geen tijd zult verspillen. Binnen een half uur krijgen de deelnemers – dankzij de T-Rex trein – alle kansrijke locaties te zien, waar nieuwe bedrijven kunnen worden opgezet. Tegelijkertijd ontmoet u dé decision makers van Leiden. Niet alleen twee wethouders, maar ook experts uit de zakelijke markt en vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Zij kunnen u, met het meest recente koopstromenonderzoek in de hand, informeren over de toekomst van winkelgebieden en de vastgoedmarkt. Daarnaast kunt u sparren met drie gevestigde ondernemers en drie relatief nieuwe Leidse zakenmensen, om er achter te komen wat de kansen, uitdagingen en oplossingen zijn.

Genotte: ,,Open panden dag is een retail-evenement om duidelijk te maken waarom Leiden een mooie stad is om in te investeren en te ondernemen. We proberen de sfeer van het kerngebied Leiden over te brengen en tonen een aantal panden die de gasten desgewenst op afspraak met de makelaars kunnen bezichtigen.''


De Open Panden Dag vindt plaats op de derde etage van het toekomstig warenhuis van Hudson’s Bay Company (Aalmarkt 22). Voor meer informatie: www.centrumleiden.nl en www.openpanddag.com. Contact opnemen kan ook met Genotte: ondernemen@centrumvanleiden.nl

,,Rechtbreien wat krom is''

HILLEGOM > De gemeenteraad stemde donderdag 13 oktober in met het reserveren van extra geld voor de jeugdzorg. Een gerechtelijke uitspraak heeft hier zeker aan meegeholpen. Vorige week oordeelde de rechter namelijk, dat de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet alle financiële risico's van de jeugdzorg mag afwentelen op zorginstellingen.

De raad steunde unaniem het voorstel om 111.430 euro extra ter beschikking te stellen voor de inkoop van extra regionale jeugdhulp 'in natura'. Maar ook komt er een 'Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland', waar alle veertien deelnemende gemeenten aan gaan bijdragen. Voor Hillegom komt dit neer op 359.806 euro. Al het geld wordt de komende drie jaren gebruikt om de ,,transformatie (verandering, JD) in de jeugdhulp te stimuleren''.

Fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) vatte de mening van de raadsleden samen: ,,We zijn blij dat het spaarpotje er is en dat we het kunnen gebruiken. We willen zorgaanbieders efficiënter kunnen laten werken. Daar is het innovatiefonds ook voor.'' Hierna voegde ze er nog aan toe: ,,Ik weet dat mijn partij (PvdA, JD) landelijk de bezuiniging (op de jeugdzorg, JD) heeft doorgevoerd. Wij kijken daar anders tegenaan en zijn blij dat we het lokaal anders kunnen regelen. Soms kunnen we iets rechtbreien dat krom is.'' Wethouder Van Trigt (CDA) was blij, dat de raad financieel wilde bijdragen aan een betere jeugdzorg en het tegengaan van een deel van de wachtlijsten. ,,We redden het niet met het geld dat we van de Rijksoverheid krijgen. We moeten handelen om geen kinderen in de knel te laten komen.''


Joep Derksen

Raad akkoord met woningbouw Kalkovensbrug

HILLEGOM > Alle partijen, met uitzondering van GroenLinks, stemden vorige week in met de komst van woningen in het bestemmingsplan Kalkovensbrug. Het kostte meerdere partijen wel moeite, omdat zo een stukje buitengebied verdwijnt ten koste van woningbouw.

Raadslid Hoekstra (CDA) gaf het dilemma voor haar partij weer tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 oktober: 'Het is lastig omdat in het buitengebied gebouwd wordt. We zien een klein wijkje ontstaan in het buitengebied. Maar we zien een initiatiefnemer, die opruimen van verrommeling en landschapsverbetering nastreeft. Dit past in de afspraken die met de GOM (Greenport Ontwikkelings Maatschappij, JD) gemaakt zijn.' Ook fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) stemde vóór het verdwijnen van een deel van het buitengebied. 'Een ondernemer kan het bedrijf verbeteren, maar er wordt wel een stukje grond opgeofferd. Aan alle vereisten wordt voldaan. We betreuren dat geen overeenstemming is tussen de ontwikkelende partij en de omwonenden over de omstreden uitrit, maar dat is voor ons geen reden om tegen te stemmen.'

Daling uitkeringen verwacht

KAAG EN BRAASSEM > Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) verwacht, dat de kosten van de uitkeringen de komende jaren weer zal dalen. Dat bleek maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering van zijn partij.


Dit jaar lopen de kosten voor de uitkeringen helemaal de pan uit. In politieke termen heet dat: 'onevenredig hoog'. Raadsleden stelden een schriftelijke vraag, wat de gemeente hier aan kan doen. Het antwoord hierop vanuit het gemeentehuis was, dat de stijgende uitkeringen ,,een landelijke trend zijn, vooral veroorzaakt door de instroom van statushouders''. Schoonderwoerd liet hierop weten: ,,Als je werkeloos raakt, ga je eerst naar het UWV, zodat je nog 70% van je laatstverdiende loon krijgt. Dat wordt door het rijk betaalt. Na enige tijd krijgen mensen pas een bijstandsuitkering. We zien nu dat het aantal WW-ers afneemt. Dat is goed nieuws voor de gemeente, want dat betekent minder doorstroom naar de bijstand, zodat op termijn ook de kosten afnemen.''

Duurzame IKC s zijn supertof

KAAG EN BRAASSEM > Toekomstige integraal kindcentra (IKC's) moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Hiervoor gaat D66 pleiten in de gemeenteraad. Dit onderwerp kwam aan de orde tijdens de fractievergadering van deze partij op maandag 17 oktober.


Fractievoorzitter Esther Loos wees naar Voorhout, waar een mooi voorbeeld staat. ,,Daar is nu een IKC die Nul op de Meter heeft aan energieverbruik. Ik zou het supertof vinden als wij dat ook kunnen gaan doen.'' De fractie van D66 vindt, dat het gemeentebestuur harder moet inzetten op de doelstellingen om de hele gemeente in 2040 energieneutraal te maken. Het college van burgemeester en wethouders moet hierbij niet alles overlaten aan het duurzaamheidsplatform, zo vindt D66, maar juist de ,,leidende factor zijn om te stellen wat er allemaal gedaan moet worden''.  

Machtsstrijd ontspint zich

KAAG EN BRAASSEM > Er lijkt zich een bestuurlijke machtsstrijd te ontwikkelen tussen de gemeenteraadsleden en de ambtenaren. Enkele maanden geleden wees de gemeenteraad een collegevoorstel af, om de gemeente Alphen aan den Rijn in te schakelen voor de uitvoering van ICT-taken. Nu krijgen de raadsleden steeds vaker te lezen, dat opdrachten niet uitgevoerd kunnen worden, vanwege de inferieure ICT.


En dat stoort steeds meer politici. Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) liet maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering van zijn partij weten: ,,Overal staat dat punten niet te realiseren zijn vanwege besluitvorming over ICT. Maar er zijn best nog zaken die uitgevoerd kunnen worden.'' Hij geeft als voorbeeld een gepland onderzoek naar hoe de gemeente via haar website wil gaan communiceren met de inwoners: ,,Het voorbereidende werk van dat onderzoek kun je gewoon doen en afronden. Ook de social media kun je gewoon in de gaten houden via je smart phones.''  

Meer geld voor mantelzorgers

KAAG EN BRAASSEM > De politieke partij SVKB wil extra geld uitgeven aan de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit voorstel van fractievoorzitter Petra van der Wereld kreeg maandag 17 oktober volop steun van haar partijgenoten. De gemeente wil volgend jaar al 50.000 euro uitgeven voor dit doel, maar in de jaren daarna wordt dat bedrag minder. Dat vindt Van der Wereld niet acceptabel: ,,We willen een dementievriendelijke gemeente zijn. Dus moeten we ook geld reserveren voor de begeleiding van de mensen en hun mantelzorger. Want de mantelzorgers dragen ook een zware last.''

Pleidooi voor dankbaarheidspaal

KAAG EN BRAASSEM > De dienstverlening van de gemeente moet beter. Daarover zijn de leden van D66 het eens, zo bleek maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering. De partij roept daarom nogmaals op, dat er een goed onderzoek komt naar de mogelijkheid voor het openen van het gemeentehuis op de zaterdagen en één of twee avonden per week.


Raadslid Gino Wesselman vindt een uitbreiding van de openingstijden absoluut noodzakelijk. ,,Als je dat niet doet, schuif je een hele hoop ouderen opzij, die niet zo bedreven zijn met sociale media. Het zijn juist dit soort dingen waardoor mensen wat tevredener worden over de gemeente.' Fractievoorzitter Esther Loos opperde: ,,In het gemeentehuis in Sassenheim staat een paal met een rode smiley, gele smiley en groene smiley. Dan kunnen bezoekers aangeven of ze tevreden zijn of niet.''

Pleidooi voor duurzaamheidsinvesteringen

KAAG EN BRAASSEM > Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) pleit voor het vervroegd investeren in duurzaamheid bij scholen. Dat bleek maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering van haar partij. Ze vond, dat de gemeente de scholen moet ondersteunen bij het investeren in onder meer zonnepanelen en HR ketels. Vooralsnog wil de gemeente dit pas vanaf 2020 gaan doen, maar Van der Wereld stelde: ,,Waarom begin je hier niet volgend jaar al mee?''

Slechte sociale bereikbaarheid gemeente

KAAG EN BRAASSEM > Het had al sinds 1 april van dit jaar mogelijk moeten zijn voor inwoners om via Twitter, Facebook en de gemeentelijke website afspraken te maken op het gemeentehuis. Maar nu geeft het gemeentebestuur aan, dat zoiets pas in 2019 kan gebeuren. Voor de fractie van D66 is dat niet goed genoeg, zo bleek maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering.


Raadslid Gino Wesselman liet weten: 'Het afspraken maken via deze sociale media en de gemeentelijke website had al geregeld moeten zijn. De communicatie gaat toch al niet zo heel erg goed bij de gemeente; veel inwoners klagen hierover. In mijn ogen laat de gemeente het hier een beetje liggen.'' Hij gaat over dit onderwerp vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.  

'Sociale koopwoningen zijn niet sociaal'

KAAG EN BRAASSEM > Het college wil dat er veel meer sociale huurwoningen bij komen, in plaats van sociale koopwoningen. Nu staat het (grote en kleine) projectontwikkelaars nog vrij om te kiezen voor het bouwen van een van beide varianten. Maar volgend wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) zijn sociale koopwoningen helemaal niet zo sociaal.


Tijdens de fractievergadering van PRO op maandag 17 oktober liet hij weten: ,,Met sociale koop maak je de eerste koper schathemelrijk. Als hij het wil, zet hij drie weken later een bord in de tuin en ontvangt hij 240.000 euro voor een woning, waar hij zelf 170.000 euro voor heeft betaald. Je moet je afvragen of de sociale koop ook echt sociaal is. Het is alleen sociaal voor de eerste koper.''

Steun gevraagd voor kandidatuur

ALPHEN AAN DEN RIJN / KAAG EN BRAASSEM> De voorlopige CDA-kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is onlangs bekend gemaakt en hieruit bleek, dat René Vrugt op de 41ste plaats staat. Maar Vrugt zelf vindt dat niet hoog genoeg, dus heeft hij de CDA-fracties in het Groene Hart gevraagd om hem te ondersteunen in zijn wens om hoger op de lijst te komen. Het zijn namelijk de leden van het CDA die tijdens een algemene ledenvergadering de kandidaten nog hoger of lager op de lijst kunnen plaatsen.


Vrugt (50) kan zich in ieder geval verheugen op de steun van de Kaag en Braassemse CDA-fractie. Wethouder Henk Hoek liet maandag 17 oktober tijdens de fractievergadering weten, dat de afdeling Vrugt zeker zou moeten steunen, ,,want het is een zeer bekwaam bestuurder''. Ook Marischa Kip (37 jaar en op de 32ste plaats van de kandidatenlijst) ziet graag dat ze hoger op de lijst komt. Onlangs bleek ze de favoriete CDA-kandidaat voor een wethouderspost in Nieuwkoop, maar haar kandidatuur werd afgewezen door de andere twee coalitiepartijen Samen Beter Nieuwkoop en D66.

CCH haalt uit naar wethouder Peters

HOOGMADE > Woest is het bestuur van de Stichting CCH op het gemeentebestuur. Wethouder Yvonne Peters (VVD) vertelde de media, dat de gymnastiektoestellen in De Schuur onveilig zouden zijn. Maar hier is helemaal geen sprake van. Bestuurslid Frans Witteman haalt flink uit richting de gemeente, in een verklaring aan alle huurders en gebruikers van de gymnastiekuitrusting.

In die verklaring staat, dat de ,,veiligheid van het gebruik van de gymnastiektoestellen in De Schuur al ruim 40 jaar op orde is''. Jaarlijks worden alle toestellen deskundig gecontroleerd en gekeurd, waar nodig gerepareerd, tijdelijk niet gebruikt en/of vervangen. ,,Ieder bericht dat sprake zou zijn van een ‘acute onveilige situatie’ is onjuist en niet gebaseerd op de feiten.''

Het bestuur van de Stichting CCH laat weten, dat ze vorige week ,,onaangenaam verrast werden door een gesprek/lek van de gemeente met de pers.'' De CCH praat al een jaar met de gemeente over een renovatie van De Schuur, maar ook over de gymnastiekvergoeding. Er komt weliswaar een nieuwe basisschool, maar geen nieuwe sporthal. Het CCH-bestuur vindt dat ,,best logisch. Maar ook onze vraag om een ‘update’ van de gymnastiek-uitrusting van De Schuur uit 1976 is daarbij redelijk. Daarbij hebben wij de suggestie gedaan de kosten hiervoor onder te brengen in het budget voor de nieuwe school.''
De gemeente verwijt het CCH-bestuur, dat zij geen geld opzij heeft gelegd voor het vervangen van de oude gymnastiektoestellen. Maar het bestuur ziet dat anders: ,,Het CCH ontvangt nu een bedrag voor de gymnastiekvergoeding. Dat is een gemeentelijke taak. Dat bedrag is gebaseerd op een oude berekening, niet meer kostendekkend en absoluut te krap. We kunnen hooguit de zaak draaiend houden. Geld reserveren zouden we graag willen, maar dat kan niet van dat lage bedrag. Vandaar het overleg met de gemeente om een blijvend hoger bedrag voor de gymnastiekvergoeding.''
Het CCH bestuur vind, dat zij niet eerlijk behandeld wordt, in vergelijking met De Tweesprong BV. ,,De vier sportaccommodaties De Tweesprong, Het Spant, De Meerkant en Kaskade hebben een mooie regeling getroffen voor de gymnastiekvergoeding én voor de aanschaf, vervanging en onderhoud van gymnastiekuitrusting. Wij vragen op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs om diezelfde behandeling. Maar dat stokt op een of andere manier!' Het CCH-bestuur wil hierover verder in overleg gaan met het gemeentebestuur.Joep Derksen

Column

Snappen

Bijna iedere week houdt het college van burgemeester en wethouders een persgesprek. Daarin geeft de ene of andere wethouder (en soms de burgemeester) aan, welke besluiten zijn genomen. Soms gaat het over de aanpak van illegale bewoning, dan weer over bezwaren tegen een aanbouw. Maar ook grotere onderwerpen komen regelmatig langs; zaken die iedereen in Kaag en Braassem aangaan.

Een van de onderwerpen de afgelopen week was, de aankondiging dat de gymnastiektoestellen in De Schuur onveilig zouden zijn voor de kinderen. Dat is natuurlijk een onderwerp waar de pers graag over schrijft. Misstanden moeten namelijk breed uitgemeten worden, zodat de inwoners hier van op de hoogte worden gesteld. Dat de gymnastiektoestellen onveilig zouden zijn, wordt niet alleen bevestigd in een ambtelijk stuk, maar wethouder Yvonne Peters (VVD) deed er tijdens het persgesprek ook een schepje bovenop. Ze liet daadkrachtig weten: ,,We willen de acute onveilige situatie oplossen.''

Nou vallen de gymnastiektoestellen in De Schuur onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH). Maar met deze organisatie kon geen contact opgenomen worden, omdat het gemeentebestuur deze kwestie nog zo'n vijf dagen later met het CCH wilde bespreken. Er gold dus een zogeheten embargo.

Maar het artikel met het nieuws over de 'onveilige' gymnastiektoestellen kwam wel meerdere kranten te staan. Terwijl vervolgens bleek, dat die gymnastiektoestellen weliswaar iets verouderd zijn, maar absoluut niet onveilig. Het bestuur van de CCH was laaiend over het, zoals ze zelf lieten weten 'lek van de gemeente met de pers'.

Ook wethouder Peters zal zich de volgende keer nogmaals bedenken voordat ze daadkrachtige taal spreekt, zo neem ik aan. Maar of de gemeente als geheel écht geleerd heeft van deze situatie vraag ik me toch af. Op mijn vraag hoe het kan, dat in ambtelijke stukken staat, dat de toestellen onveilig zijn, terwijl dat niet zo is, kreeg ik de volgende reactie: ,,Het gaat uiteraard wel om het argument veiligheid op basis waarvan college vorige week een beslissing heeft genomen. En continuïteit past daar dan bij. Het stuk dat vorige week erover voorlag, is niet onjuist opgesteld. Als de suggestie is gewekt dat de situatie nu onveilig is: dat is niet zo.'' Als u het snapt, waarde columnlezer; laat het mij dan even weten!


Joep Derksen

Eigenlijk subsidiëren wij de gemeente

WOUBRUGGE > Het bestuur van Voetbalvereniging Woubrugge is laaiend. De gemeente trekt eenzijdig een vergoedingsovereenkomst in, voor de zendmast die op hun terrein staat.

Twaalf jaar lang gingen vrijwilligers in weer en wind naar de vereniging om er voor te zorgen dat het terrein toegankelijk was voor medewerkers van het ene of het andere communicatiebedrijf. Als tegenprestatie was contractueel vastgelegd, dat de voetbalvereniging 50% van de inkomsten voor de verhuur van die mast zou krijgen.

Aad van der Linde, algemeen bestuurslid van de voetbalvereniging, tipte de gemeente ruim anderhalf jaar geleden, dat er meerdere bedrijven gebruik maken van de mast. Volgens het contract mag de gemeente voor dit 'site sharing' dan meer geld vragen. Het zou dus ook leiden tot meer inkomsten voor de vereniging. Maar het college van gemeente en wethouders besloot anders. Ze dankte Van der Linde voor de tip en besloten om het contract met de voetbalvereniging per diirect af te kopen. De vereniging krijgt naast de jaarlijkse vergoeding nog een slordige 5.000 euro mee als afkoopsom. Maar de totale inkomsten voor de mast – inmiddels opgelopen tot 13.000 euro per jaar – steekt de gemeente in eigen zak.

Laaiend is Van der Linde over deze spreekwoordelijke middelvinger die de gemeente opsteekt als 'dank' voor de gouden tip. De voetbalvereniging zorgt er steeds voor, dat het terrein toegankelijk is op het moment dat er bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan de mast moeten gebeuren. En dat komt nogal eens voor, met vier gebruikers van die mast. Gemiddeld is een vrijwilliger er één uur per week mee bezig; dat is dus 52 uur per jaar en bijna anderhalve werkweek. Het is geld aan ambtelijke uren, dat de gemeente zich bespaart.

Het zet kwaad bloed, dat de gemeente eenzijdig het contract opzegt, dat in 2004 tussen de toenmalige gemeente Jacobswoude, het voetbalbestuur en Orange (de voorloper van T-Mobile) werd afgesloten. Van der Linde: ,,De afspraak was dat 50% van de opbrengsten gedeeld zouden worden. En ook dat de vergoeding omhoog zou gaan, als er sprake zou zijn van site sharing.''

Hij vervolgt: ,,Door de jaren heen hebben we alles geregeld en georganiseerd. Mensen kwamen vanuit de hele wereld naar ons toe: Bulgaarse, Poolse en Roemeense onderaannemers, waar we afspraken voor moesten inplannen. We zorgden er voor dat het terrein open was, maar hielden ook in de gaten dat het terrein niet gesloopt zou worden.''

Wethouder Henk Hoek heeft aan het bestuur aangegeven, dat de gemeente af wil van de overeenkomst, omdat dit subsidie zou zijn. Van der Linde: ,,Wij doen inspanningen en vervolgens krijgen wij geen geld meer. Eigenlijk subsidiëren wij de gemeente.'' De ledenvergadering moet op 21 november besluiten, of de vereniging nog vrijwilligers gaat inzetten voor het openhouden van het terrein voor de zendmast. Het bestuurslid vermoedt, dat het antwoord dan 'nee' zal zijn.

De gemeente houdt hier al rekening mee en denkt na over het aanleggen van een houten brug. ,,Maar dan moet die brug wel direct uitkomen op de zendmast, zodat mensen niet zomaar op het voetbalterrein kunnen komen,” aldus Van der Linde.


Joep Derksen