Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 november 2016

'De kopjes wandelen van tafel af'

Nieuwkoop – Acht jaren lang denderen volgeladen 65-tonners af en aan door het ooit zo stille
Zuideinde-Zuid. Met als gevolg scheurende muren, rinkelende kopjes en omwonenden die vol stress zitten. De gemeente heeft al die jaren de zorgen van de bewoners niet erkend, maar zij hebben hun krachten gebundeld in een actiegroep en eisen, dat het gemeentebestuur gaat opdraaien voor de kosten. Namens de actiegroep voeren Marijse Romeijn, Piet Zuijderduijn, Willeke Pieterse en Monika Kranenburg het woord.

Joep Derksen

Het zuidelijke deel van Zuideinde is maar een smal weggetje. Wie er overheen rijdt, ziet om de haverklap digitale smileyborden of snelheidswaarschuwingsplakkaten. Deze zijn er pas geleden gekomen, na jarenlang protesteren door de Zuideinders. 'We zitten al acht jaar in de ellende', verzucht Pieterse, 'Als het een dag stil is, moet je afkicken. Je denkt: “Wat is dat?” Maar dat zijn dan de fluitende vogeltjes.'

Na de ontruiming van voormalig camping De Roerdomp besloot het gemeentebestuur om daar zo'n 90 woningen te bouwen. Maar omdat de grond vervuild is, moest 240.000 kuub grond daar bovenop worden geplaatst. En daarom rijden al jarenlang 4.500 vrachtwagens met zandaarde en betonblokken door het weggetje; vlak langs de huizen. Een van deze panden, de Bistro, is gebouwd in 1746 en de ene na de andere scheur duikt daar op.

De bewoners zijn hier blij mee, maar het is niet genoeg. Het is een onhoudbare situatie, zo vinden de actievoerders. Volgens hen heeft de gemeente nooit een risico-inventarisatie gemaakt voor de huizen op het moment dat al die duizenden vrachtwagens langs kwamen denderen. Ook is er geen schadepot gereserveerd. In een raadsvergadering werd gemeld, dat het moeilijk is om de schuldigen aan te wijzen voor de scheuren in de huizen. Omdat niet zeker is door welke vrachtwagens de scheuren zijn ontstaan. 'Maar dat betekent niet, dat de bewoners voor de kosten moeten opdraaien', zo laat Romeijn furieus weten. 'De gemeente gooit de problemen over onze schutting heen. Het zorgt voor veel stress, spanning en slapeloze nachten, als je je huis onder je handen vandaan ziet scheuren. Wetende dat je tienduizenden euro's schade hebt. Er zijn een heleboel mensen die het niet kunnen betalen. De gemeente komt haarzorgplicht niet na. Het droomhuis van de wijk Zuidhoek moet niet onze nachtmerrie worden.'

Op het moment dat er een vrachtwagen voorbij komt rijden, verzucht Kranenburg: 'De kopjes wandelen letterlijk van de tafel af. Je huis gaat iedere keer een stukje verder kapot.' Waar de Groningers zuchten onder de schade door aardbevingen, is ook voor de Zuideinders de maat vol: 'De gemeente is net de NAM; wel geld innen, maar niet willen betalen. Iedere vrachtwagen die hier langs rijdt, is in feite een aardbeving voor onze huizen. We willen burgerlijke ongehoorzaamheid voorkomen. Als iemand binnenkort het recht in eigen hand neemt, moet je niet bij ons komen. Maar we gaan ze ook niet tegen houden. Moeten we allerlei vreselijke dingen uithalen om gehoord te worden? Onze hoop ligt bij de gekozen volksvertegenwoordigers.'

De bewoners schatten de schade op 'enkele tonnen euro's' en ze roepen de gemeente op om een werkgroep samen te stellen en een onafhankelijk schade-expert te benoemen. Uiteindelijk moet er een schadepot van zo'n 600.000 euro komen om de huidige en toekomstige scheurschades te vergoeden.


Reactie gemeente:

Wethouder Paul Platen, verantwoordelijk voor het project Zuidhoek, laat weten dat hij een aanbod heeft gedaan aan de bewonersgroep om een second opinion uit te laten voeren door een onafhankelijk expert. Het gaat dan om schadesituaties door grondtransporten waarover nog discussie is. Zaken die aan de rechter zijn voorgelegd, komen daar niet voor in aanmerking.

Platen wil in gesprek blijven met de betrokken bewoners van Zuideinde. ,De gemeente spant zich in om ook komende transporten in goede banen te leiden. In het verleden zijn diverse maatregelen genomen, waaronder meerdere trillingsonderzoeken aan het Zuideinde met diverse verkeersmaatregelen en het stapvoets rijden van grondtransporten met lucht geveerde trailers.' Hij vervolgt: ,Onderdeel van de huidige maatregelen zijn de inzet van verkeersregelaars van Traffic and More en er wordt gesproken met de bouwbedrijven en kavelkopers over hun belang bij langzaam rijdend bouwverkeer.' Hij doet geen toezegging over het al dan niet instellen van een schadefonds: 'Dat zal binnenkort met de gemeenteraad besproken worden.'


Wethouder Verkeer Guus Elkhuizen geeft aan dat er de afgelopen tijd diverse maatregelen zijn genomen. Hij noemt hierbij het inzetten van een omgevingsmanager, die daar ter plekke de verkeerssnelheid in de gaten houdt en er zijn twee verkeersregelaars die chauffeurs aanspreken als dat nodig is. Volgens hem zijn er 'diverse verkeersmaatregelen zoals smileys, borden en zelfs snelheids- en kenteken registratiesystemen' gedaan, om hufterig verkeersgedrag aan te pakken. Elkhuizen is er van overtuigd, dat die verschillende maatregelen effect hebben.

Campagne tegen mishandeling verkeersborden

HILLEGOM > De vuurwerkschade is de afgelopen jaarwisseling explosief toegenomen. In voorgaande jaren, moest de gemeente 'slechts' 8.000 euro investeren voor het vervangen van kapotte prullenbakken en straatmeubilair. Maar dit jaar blijkt er voor maar liefst 26.000 euro aan vuurwerkschade aangericht te zijn. Burgemeester Van Erk noemde dit donderdag 24 november 'een enorm bedrag'.


Volgens hem komt deze verdrievoudiging van de kosten door 'een rage', namelijk het plaatsen van zwaar vuurwerk aan de achterkant van verkeersborden. ,,Bam; en het bord is kapot'', aldus Van Erk. Vooral in Elsbroek en het centrum zijn de verkeersborden slachtoffer geworden van vuurwerkterroristen. Om te voorkomen, dat het de komende jaarwisseling weer zo erg wordt, heeft het gemeentebestuur bedacht om een 'publiciteitscampagne' op te zetten. Van Erk: ,,Met het verzoek aan ouders en jeugd het verstand te gebruiken en de ouders te laten kijken waar het kind mee op stap gaat.''

Cliëntenstop bij 's Heeren Loo

STREEK > Tot 1 januari kunnen er geen nieuwe cliënten meer worden ondergebracht bij 's Heeren Loo. Deze instelling heeft een cliëntenstop ingevoerd voor mensen die wonen in de regio Holland Rijnland. Fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) stelde deze ontwikkeling aan de orde tijdens de vergadering van een raadscommissie op donderdag 24 november.


Wethouder Van Trigt liet weten, dat hij ook geschrokken was van dit bericht. De oorzaak hiervan ligt volgens hem in het feit, dat zorgorganisaties extra financiële ondersteuning nodig hebben. Holland Rijnland wil 10 miljoen euro beschikbaar stellen, maar nog niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Volgens de wethouder kan het bestuur van Holland Rijnland niet eerder geld toezeggen, dan op het moment dat alle gemeenten akkoord zijn gegaan. Wel stelde hij de politici gerust: ,,De hulp die écht noodzakelijk is, blijft altijd doorgaan.'' Verschillende overheidsorganisaties kijken nu naar de mogelijkheid om extra geld te geven, zodat ook dit jaar nog mensen kunnen worden opgenomen bij 's Heeren Loo.  

Participatieverklaring voor statushouders

HILLEGOM > Voortaan krijgt geen enkele statushouder meer een Nederlands paspoort, voordat zij verklaren dat ze leven volgens de waarden en normen van de Nederlandse samenleving. Zij moeten eerst een 'participatieverklaring' tekenen. Wethouder Annechien Snuif liet donderdag 24 november weten, dat de eerste groep statushouders dit onlangs gedaan heeft. Met de ondertekening erkennen de nieuwe inwoners onder meer, dat mensen mogen zeggen en denken wat ze willen, dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en dat alle inwoners zullen bijdragen aan een prettige samenleving. Snuif: ,,Eigenlijk zou iedereen dit moeten ondertekenen; niet alleen de statushouders.''

Sinterklaas pietenvrij gevierd

HILLEGOM > De sinterklaasvierende kinderen moeten het dit jaar zonder pietenband doen. De winkeliersvereniging weigert om de diensten hiervoor in te huren van de Hillegomse Harmoniekapel, die jarenlang 25 zwarte pieten kon afleveren. Overigens heeft dit niets te maken met de zwarte pietendiscussie; er is geen geld beschikbaar om de onkosten te betalen voor het inzetten van de pieten.


Inspreker Pieters riep de gemeenteraadsleden donderdag 24 november op, om de Hillegomse Harmoniekapel te ondersteunen. Hij vond het vreemd, dat de enige muziekvereniging in Hillegom geen enkel zwarte pietenoptreden kan uitvoeren, terwijl hun Lissese collegavereniging Da Capo deze maand maar liefst vijf optredens heeft. ,,We willen niet verdienen aan optredens, maar willen wel onze kosten dekken'', aldus de inspreker. Wethouder Annechien Snuif liet weten, dat deze kwestie geen zaak is van de gemeente. Het niet gebruiken van de pieten is volgens haar 'Een actie van koopcentrum Hillegom, niet van de gemeente. Binnen koopcentrum Hillegom worden besluiten genomen. We willen dat zo houden. Dat wil niet zeggen, dat we niet kijken wat er gebeurt. We hechten allemaal waarde aan een mooi pietenfeest.''

Meer verschillende activiteiten in Het Raam

HILLEGOM > De gemeente grijpt in bij het beheer van Het Raam. In opdracht van de gemeenteraad gaat het college van burgemeester en wethouders onderzoeken, wat er het beste met het gebouw kan gebeuren. De politiek besprak dit onderwerp op donderdag 24 november tijdens de raadscommissie.

Het college bekijkt drie mogelijke scenario's; alles laten zoals het nu is, het historische gebouw verkopen of er voor zorgen, dat veel meer organisaties gebruik gaan maken van het pand dat aan de Prinses Irenelaan 16 ligt. Hoewel wethouder Annechien Snuif van de politieke partijen de kans krijgt om alle drie de scenario's te onderzoeken, lijkt een raadsmeerderheid toch het meest te voelen voor het intensiever gebruiken van het gebouw.

Nu zijn er het hele jaar door activiteiten voor galerie, theater en volksuniversiteit. Als er meer huurders komen in Het Raam, zorgt dat ook voor meer inkomsten. En dat kunnen ook instanties zijn, zoals de GGZ, zodat een inloophuis voor Hillegomse cliënten opgezet kan worden. Een andere optie is jongerenwerk, welzijn of het organiseren van dagbesteding. In Snuif's visie krijgt Het Raam 'een buurthuisachtige functie'. Wel geeft ze toe, dat het combineren van theatervoorstellingen met het training geven aan mensen met een psychiatrische stoornis 'wel ingewikkeld' is.


Welk scenario het ook wordt, de wethouder wil geen cent méér steken in Het Raam. Het huidige bestuur heeft aangegeven, dat zij niet de mogelijkheid zien om deze droomwensen te verwezenlijken. Op dit moment is Snuif al in gesprek met kandidaten, die het nieuwe bestuur van Het Raam gaan vormen. Zij gaan 'ad interim' de activiteiten voor het culturele seizoen 2017 – 2018 organiseren. Snuif liet weten, dat ze haar best doet om de toekomstplannen voor Het Raam nog voor de zomer van 2017 af te hebben.  

Prikkelen van cultuur

HILLEGOM > Wethouder Annechien Snuif wil niet meer, dat de gemeente alleen geld uitgeeft aan allerlei culturele activiteiten. De organisaties die culturele uitspattingen opzetten, moeten nadrukkelijk op zoek gaan naar ander sponsoren. Tijdens de vergadering van de raadscommissie op donderdag 24 november lichtte de wethouder haar plannen toe.


Kunst- en cultuurminnend Hillegom moest de afgelopen weken een aantal keren slikken. De BIB verdwijnt, net zoals de Hillegomse Poëziewedstrijd en ook kunnen de kunstuitleen en balletschool fluiten naar hun gemeentelijke subsidie van 2.000 euro. Maar dat heeft niets met nieuw beleid te maken, zo benadrukte Snuif. Volgens haar liepen de subsidieregelingen voor deze organisaties af. Daarnaast wil de gemeente niet alleen de portemonnee trekken, maar ,,faciliterend en regisserend bezig zijn''. De politieke partijen steunden de gedachtegang van de wethouder. Raadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) verwoordde de raadsgevoelens: ,,Het culturele veld moet geprikkeld worden om actie te ondernemen en wij ondersteunen wanneer dat nodig is.''

Gemeente trekt handen af van De Triangel

HILLEGOM > De gemeente trekt haar handen terug van De Triangel. Als er al een herontwikkeling komt, gebeurt dat niet met gemeentegeld, maar moeten de eigenaren en projectontwikkelaars dat zelf maar regelen. Dat is de uitkomst van de vergadering van de raadscommissie, die woensdag 23 november gehouden werd.

Al vijftien jaar bestaan er plannen om De Triangel aan de Leidsestraat op te knappen, waar het gaat om de woonkwaliteit, leefbaarheid en het aanzicht. Maar als de gemeente zelf grond en huizen wil kopen, gaat dat veel geld kosten; minimaal 2 miljoen euro en mogelijk nog veel meer. Het is een risico, dat de raadsleden (met uitzondering van Bloeiend Hillegom) en het voltallige college niet willen nemen. De gemeente had een 'voorkeursrecht' op de woonpercelen van De Triangel, wat betekent dat Hillegom het eerste recht heeft om woningen te kopen. Maar van dat recht wordt nu afgezien.

Projectontwikkelaars hebben aan de politieke partijen gevraagd om nog drie maanden te wachten met een besluit over de herontwikkeling van De Triangel, maar hier wordt geen gehoor aan gegeven. Mocht er een nieuw idee van die projectontwikkelaars komen, dan wil de politiek daar wel alsnog naar kijken. Maar op dit moment waagt de gemeente zich niet meer aan De Triangel. Ontwikkeling van dat gebied met 21 woonpercelen zou namelijk onvermijdelijk leiden tot onteigeningsprocedures, proceskosten en andere (onverwachte) uitgaven.

Wooncorporatie Stek bood vorige maand elf van haar woningen te koop aan, maar de gemeente gaat hier dus niet op in. Raadslid Van Heusden (Bloeiend Hillegom) pleitte nog voor uitstel van het besluit: ,,De ontwikkelaars zeggen in hun schrijven aan de raad, dat ze het volledige risico voor de bouwontwikkeling willen dragen. Laat het particuliere initiatief hier een kans krijgen. Laat het college met een positieve houding naar de ontwikkelaars om te kijken hoe zij risicodragend met een planrealisatie kunnen komen.'' Maar dit voorstel kreeg geen enkele steun.

Raadslid Evers (BBH) vond: ,,Hoe jammer wij het ook vinden, al vijftien jaar krijgen we dit project niet van de grond.'' Gemeenteraadslid Adamse (D66) stelde: ,,Het financiële risico is 2 miljoen euro en daar redden we het waarschijnlijk niet mee. We moeten dit niet doen.'' Raadslid De Goeij (VVD) was het hier mee eens: ,,Het is goed om te stoppen met actieve grondpolitiek. Helaas hebben jaren van plannen maken niet geleid tot ontwikkelingen. Er wordt gevraagd om drie maanden uitstel, maar na al die jaren van plannen maken, hebben we er geen vertrouwen in.'' Ook PvdA, GroenLinks en CDA willen de stekker er uit trekken. CDA-raadslid Hoekstra besloot: ,,De beowners moeten duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze kunnen nu met hun woningen eventueel activiteiten ondernemen. We stoppen als gemeente met de actieve grondpolitiek en het is aan de eigenaren en projectontwikkelaars om er mee aan de slag te gaan.''


Joep Derksen

Lintje voor Cock de Blaeij

KAAG EN BRAASSEM > Cock de Blaeij ontving vorige week uit handen van locoburgemeester Floris Schoonderwoerd een lintje. Voortaan mag de Blaeij zich 'Ridder in de Orde van Oranje Nassau' noemen. Het lintje werd hem onder luid applaus tijdens de ledenvergadering van IJsclub Nut en Vermaak opgespeld.

De Blaeij is al sinds 1999 voorzitter van deze ijsclub. Omdat hij had aangekondigd te stoppen, nam het bestuur het initiatief om een lintje voor hem aan te vragen. Schoonderwoerd reikte de koninklijke onderscheiding met plezier uit en stelde: ,,Wanneer het hard genoeg vriest en de landijsbaan open is, fungeert deze plek als sociaal trefpunt. Wanneer de winters niet streng genoeg zijn, brengt de ijsclub jeugd bijeen voor trainingen, trainingskampen en wedstrijden. Ook aan oudere recreanten wordt gedacht, en de seniore leden vinden een plekje op bijvoorbeeld de maandelijkse kaartavonden. Onder uw leiding zijn veel van deze activiteiten opgezet, uitgebouwd of verstevigd.''

Maar ook heeft De Blaeij zich ingezet voor de poldertocht, de stichting sportpromotie Kaag en Braassem, de stichting ‘Topschaatsers Zuid Holland, voorheen ‘Warm hart voor topsporters’, werkzaamheden voor het district en de samenwerking tussen de ijsclubs in de regio. Schoonderwoerd: ,,Onvermoeibaar geeft u richting, helpt u mensen op weg, bouwt bruggen, en steekt vooral waar nodig ook zelf de handen uit de mouwen.''


Joep Derksen

Basisschool piept en kraakt

HOOGMADE > Het onderwijzend personeel zucht en steunt onder de krakkemikkige bouw van basisschool Ter Does. Directeur Kees Hagenaars wijdde maandag 28 november tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering uit over de uitdagingen die de leerkrachten en de leerlingen moeten ondergaan.

De historische aula kan al maanden niet meer gebruikt worden, omdat die is verbouwd tot twee noodlokalen. Het dak is lek, maar het probleem wordt niet goed aangepakt, omdat dit te duur is aangezien de school binnenkort gesloopt gaat worden. Hagenaars: ,,De dakdekker mag alleen maar tijdelijke reparaties uitvoeren, dus het is dweilen met de kraan open.'' Op de diverse plafonds zie je grote kringen met waterschade. Ook is het personeel niet meer digitaal te bereiken, zo moest Hagenaars toegeven. De school heeft al wel 'de nieuwste laptops' aangeschaft, maar de wifi-installatie van de school communiceert niet met die laptops.

Hagenaars maakt het niet uit, of de gemeenteraad nu kiest voor het huidige bouwplan (brede school met daarnaast woningen) of het alternatieve plan van de Verontruste Hoogmadenaren (alleen een brede school). Als er maar snel een besluit wordt genomen, zodat het nieuwe schoolgebouw er kan komen. De politieke partijen PRO en D66 waren duidelijk; zij gaan voor de keuze om zowel de brede school als nieuwe woningen te realiseren op het terrein van Ter Does. Hierdoor is er nog één stem nodig van LKB, CDA of VVD voor een raadsmeerderheid. Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) liet weten, dat haar partij het initiatief van de Verontruste Hoogmadenaren ondersteunt. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 12 december wordt een definitieve keuze gemaakt voor de brede schoolvariant.


Joep Derksen

Bibliobus rijdt een jaar langer door

RIJNSATERWOUDE > De bibliobus blijft volgend jaar tóch nog rijden, al is het in 2018 definitief einde verhaal voor deze rijdende biebvoorziening. De Bibliotheek Rijn en Venen heeft dit besluit genomen, nadat er veel onrust ontstond over de snelle afschaffing van de bibliobus.

Inwonerraadslid Anja de Rijk (CDA) kondigde het goede nieuws aan op maandag 28 november tijdens de vergadering van de oordeelsvormende raad. ,,De Bibliotheek Rijn en Venen beseft dat het heel vervelend is, dat een kern als Rijnsaterwoude zonder bibliotheekvoorzieningen komt te zitten. Daarom blijft de bibliobus tot 1 januari 2018 bestaan. Voor Hoogmade wordt naar een oplossing gezocht.''


Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) liet wél weten, dat er sprake is van uitstel en geen afstel. Want het verdwijnen van de bibliobus juicht hij ,,verschrikkelijk toe. Er wordt gewerkt met vrijwilligers en anderstaligen. Dat is beter, dan dat er een bibliobus staat voor 40 minuten, waar de gebruiker zich op moet aanpassen. Juist door het los te laten, kom je tot betere oplossingen.''

Wens fietsroutes blijft bestaan

LEIMUIDEN > De droom van een nieuw fietspad in de gemeente is nog altijd niet helemaal verdwenen. Ook niet nu de stekker is getrokken uit het project 'Fietspad Molenkade'. Wethouder Yvonne Peters (VVD) kondigde dit maandag 28 november tijdens de vergadering van de meningsvormende raad aan. Ze stelde, dat het college ,,in gesprek is met de provincie om het geld voor het Fietspad Molenkade op een andere plek wél te laten bijdragen aan de fietsroutes die we wensen.''

Wethouder stelt raad gerust

HOOGMADE > Voor de bouw van de brede school wordt 923.000 euro gehaald uit een gemeentelijk geldpotje, dat eigenlijk bestemd was voor de komst van een brede school in Roelofarendsveen/Oude Wetering. Dit leidde tot vraagtekens bij bijna alle politieke partijen. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) liet weten, dat dit niet het einde van de komst van een brede school voor Roelofarendsveen en Oude Wetering betekent.


De gemeente zwemt niet in het geld en daarom moeten er volgens de wethouder ,,politieke keuzes gemaakt worden in prioritering van beschikbaar geld''. Schoonderwoerd: ,,Bij Roelofarendsveen / Oude Wetering is nog heel veel open. Daarom gaan we daar het geld weghalen. In 2018 weten we meer welke kant het in Roelofarendsveen op gaat. Dan kunnen we met een nieuwe kredietaanvraag bij u terug komen naar de raad.''

Zak geld voor IKC

LEIMUIDEN > Het collegevoorstel om een 'integraal kindercentrum' (IKC) te bouwen wordt volgende week nog nét niet als een hamerstuk behandeld door de raad. Dat zou wel erg gortig zijn, want het gaat namelijk om een investering van 4,5 miljoen euro. Gemeenteraadslid Conny Punt (D66) liet hierover weten: ,,4,5 miljoen euro is een zak geld, maar het is geen zakgeld.''


Er zijn twee mogelijkheden om het IKC te bouwen, maar de optie om dat te doen bij het terrein van De Kickers is vele miljoenen euro's duurder. En daar voelt geen enkele politieke partij voor, zo bleek maandag 28 november tijdens de meningsvormende raadsvergadering. De grootste zorg, die geuit werd door inwonerraadslid Anja de Rijk (CDA), ging over het behoud van de eigen identiteit van de drie scholen, die het nieuwe gebouw moeten delen. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) bevestigde, dat er ,,ruimte zal blijven voor verschillende vormen van levensbeschouwelijk onderwijs.''  

Gemeentelijke ICT naar Alphen

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente legt de uitvoering van de ICT in handen van Alphen aan den Rijn. En hiermee zijn de ambtenaren de grote winnaars in de machtsstrijd met de gemeenteraadsleden.

Een half jaar geleden stelden de ambtenaren al, dat het voor de gemeente beter zou zijn om de ICT aan Alphen uit te besteden. Maar de gemeenteraad wilde daar niet aan en liet een onderzoek uitvoeren door Bureau Berenschot. Uit dat onderzoek kwam naar voren, dat de ICT-uitbesteding aan Alphen een half miljoen euro per jaar duurder is, dan wanneer een marktpartij hetzelfde werk doet. Bovendien is de kwaliteit van de marktpartijen nog beter ook.


Toch koos een meerderheid van de gemeenteraad (met uitzondering van D66, SVKB en PRO-gemeenteraadslid Hans van Klink) voor het onderbrengen van de ICT bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Een van de redenen hiervoor is, dat de huidige ict-licenties al op 1 januari 2017 aflopen. Ook zou de gemeente onvoldoende kennis hebben, om een goede aanbesteding uit te schrijven. Met het gevaar, dat er achteraf nieuwe verzoeken gedaan moeten worden om ict-ondersteuning. En dat leidt dan weer tot (veel) extra kosten. Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) vatte de standpunten van de voorstanders van uitbesteding aan Alphen samen: ,,De gemeente kan niet de juiste deskundigheid aantrekken. Verdere vertraging is onaanvaardbaar.'' Raadslid Gino Wesselman (D66) gaf nog wel aan, dat er van de circa 500.000 euro aan extra kosten veel leuke dingen gedaan kunnen worden, zoals het afschaffen van de hondenbelasting, een verlaging van de OZB en de aanplant van veel nieuwe bomen. Maar zijn woorden maakten niet voldoende indruk.  

Volle pond voor gemeentewerf

RIJNSATERWOUDE > Wethouder Henk Hoek (CDA) wil de voormalige gemeentewerf ,,niet voor een appel en een ei verkopen'' aan de huidige huurder Van Ieperen. Deze toezegging deed Hoek aan fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) op maandag 28 november tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering.


Van Velzen wees er op, dat het gemeentebestuur enkele jaren geleden een aanbod van Van Ieperen afwees om de voormalige gemeentewerf te kopen. Dat aanbod lag namelijk zo'n 200.000 euro onder de taxatiewaarde. Nu de plannen voor de komst van een basisschool in het tegenover liggende voormalige gemeentehuis zo goed als rond zijn, wordt ook weer nagedacht over de verkoop van de oude gemeentewerf. De meeste politieke partijen vinden het geen probleem, als dit mechanisatiebedrijf naast de nieuwe basisschool blijft bestaan, ook al komen er af en toe zware tractoren langs voor reparaties.  

Angst voor gettovorming

KAAG EN BRAASSEM > De politieke partijen SVKB en LKB maken zich zorgen over de komst van zestig Oost-Europese medewerkers, die in tien tijdelijke woonunits bij elkaar komen te wonen. Een ondernemer met dit plan krijgt hiervoor medewerking van het college van burgemeester en wethouders om deze woonunits voor een periode van tien jaar op zijn terrein te hebben.


In schriftelijke vragen aan het college stellen de beide partijen, dat hier sprake is van 'gettovorming'. Ze wijzen het college er op, dat het tegengaan van gettovorming juist één van de argumenten was voor het realiseren van nieuwe sociale woningen door de gemeente heen. Ook maken SVKB en LKB zich zorgen over het de mogelijkheid, dat tientallen mensen uit verschillende landen bij elkaar in die woonunits komen te zitten, ,,zonder daarbij te bedenken dat deze mensen totaal andere culturen en levenswijzen kunnen hebben.'' En aangezien het college nu toch instemt met tijdelijke woningbouw, zien de partijen ook mogelijkheden om tijdelijke sociale woningbouw toe te staan op het Connexxionterrein. Het college moet nog een reactie geven op de vragen.  

Arbeidsmigranten gaan wonen tussen de kassen

ROELOFARENDSVEEN > Het gemeentebestuur verwelkomt de komst van tien woonunits aan de Floraweg 122, waar maximaal zestig arbeidsmigranten komen te wonen. Deze woonunits worden daar voor een periode van tien jaar neergezet.


Het initiatief voor deze behuizing van de tientallen arbeidsmigranten komt van het bedrijf Wesselman Flowers B.V.. De onderneming haakt hierbij aan op een onlangs ondertekend convenant 'Huisvesting Arbeidsmigranten', waarbij gemeenten afspreken om meer huisvesting voor arbeidsmigranten op te zetten. En omdat het bij de Floraweg 122 gaat om 'tijdelijke' huisvesting, kan de bestemming glastuinbouw gewoon op het gebied blijven liggen. Het is nog niet duidelijk, hoe enthousiast de omwonenden zijn met de komst van tientallen arbeidsmigranten. De gemeente waarschuwt de initiatiefnemer wel, dat ,,de sociale veiligheid en zorg aan de voorkant geregeld dient te zijn.''

Column

Column

Scholendans

De basisscholen in de verschillende dorpen verdringen zich bij het gemeentehuis om zo snel mogelijk miljoenen euro's binnen te slepen. Wie het eerst komt, het eerst maalt; het is een nogal belegen uitdrukking, maar toch nog altijd actueel. De basisscholen, die nu nog geen zekerheid hebben van de gemeente, waar het gaat om financiële ondersteuning voor verbetering van hun gebouwen, dreigen de boot te missen.

Wie de spekkopers zijn, is sinds maandag 28 november wel duidelijk. De eerste winnaar is de nog te bouwen Brede School in Hoogmade. Enkele jaren geleden werd nog gesproken over 1,1 miljoen euro aan bouwkosten, maar de gemeenteraad gaat de komende weken besluiten, dat het nieuwe pand op de locatie van basisschool Ter Does maar liefst 2,3 miljoen euro mag gaan kosten. Kassa!

Toch is het dorp Hoogmade niet de grootste winnaar; die eer komt toe aan Leimuiden. De gemeenteraad stelde afgelopen maandagavond, tijdens de oordeelsvormende vergadering vast, dat het bouwen van een 'Integraal Kindcentrum' 4,5 miljoen euro kan gaan kosten. Dus bijna twee keer zoveel als Hoogmade. Waarom is Leimuiden twee keer zo belangrijk dan Hoogmade? In Leimuiden worden namelijk drie basisscholen samengevoegd.


Probleem is echter, dat de gemeente al die miljoenen euro's helemaal niet heeft. De budgetten voor de bouw van de scholen in Leimuiden en Hoogmade zijn schoon op. Maar het college heeft hiervoor wel een slimmigheidje bedacht, waarde columnlezer. Voor het gemak en het aanvullen van het tekort voor de Hoogmadense basisschool wordt maar liefst 923.000 euro weggehaald uit een gemeentelijk potje voor het toekomstige Integraal kindcentrum in Oude Wetering/Roelofarendsveen. En zonder dat geld, kan er voor deze twee dorpen dus geen nieuwe basisschool komen. Leimuidenaren klagen nog wel eens, dat Roelofarendsveen bevoordeeld wordt, waar het gaat om de aanwezigheid van voorzieningen. Maar waar het gaat om de basisscholen hangt Roelofarendsveen, in de woorden van burgemeester Marina van der Velde, 'Aan de achterste tiet'.  

Droom fietspad in duigen

LEIMUIDEN > Na meer dan dertig jaar praten, is het besluit gevallen; er komt geen fietspad Molenkade. De idee voor dit fietspad ontstond in 1984 en de Provincie Zuid-Holland stemde indertijd in met de komst van deze fietsverbinding en zegde toe om de kosten voor de voorbereiding en aanleg van dat fietspad te betalen.


Maar het fietspadfeest gaat niet door. De Provincie heeft aan de gemeente gevraagd om te stoppen met de voorbereidingen. Een plan van Kaag en Braassem om het fietspad bovenlangs aan te leggen, waarbij een trafohuisje verplaatst zou worden, kreeg een 'njet' van de Provincie. De gemeente moet de komende jaren maar overleggen met de dorpsraad Leimuiden om te kijken naar een 'alternatief' voor het fietspad Molenkade. Enkele jaren geleden had het gemeentebestuur al twee stukken grond gekocht, om het fietspad Molenkade mogelijk te maken. De buren van die stukken grond krijgen nu de mogelijkheid om die grond over te nemen.

Geen woonboot in jachthaven

WOUBRUGGE > Een woonboot in de jachthaven aan de Vrouwgeestweg 88; het college van burgemeester en wethouders ziet dit niet zitten. De ruimtelijke kwaliteit van dat gebied én de recreatieve functie van de jachthaven zouden door de komst van die woonboot namelijk worden aangetast. Bovendien kan volgens het college niet worden aangetoond, dat de eigenaar van de woonboot zijn auto op eigen terrein kan parkeren. 

Twijfel over wens woningen

HOOGMADE > Het gemeentebestuur begint te twijfelen aan de uitspraak van de Dorpsraad Hoogmade, dat er veel behoefte is aan woningbouw. Dat blijkt uit een reactie van het college van burgemeester en wethouders, naar aanleiding van vragen van het CDA.

De almaar aanhoudende protesten van Hoogmadenaren tegen de komst van (sociale) woningen in hun buurt, hebben hun sporen achtergelaten in het gemeentehuis. In eerste instantie kwam het bij bestuurders over als 'Nimby-gedrag'; Not in my backyard; niet in mijn achtertuin. Maar nu lijkt het gemeentebestuur hier toch anders over te denken.


Zo laat het college van burgemeester en wethouders aan het CDA weten: ,,Het college was in de veronderstelling dat er binnen Hoogmade een breedgedragen behoefte bestond aan woningbouw. De reacties op Hoogmadese Wetering I, de woningen bij de brede school en de drie potentiële locaties voor extra sociale woningbouw (Hoogmadese Wetering II, Noordeinde en Vlietpark) rechtvaardigen echter de vraag hoe breed deze behoefte daadwerkelijk gedragen wordt.''

Woningen voor woning

LEIMUIDEN > Van het college van burgemeester en wethouders mogen er drie woningen komen op het terrein van Dorpsstraat 2. Wel moet het bestemmingsplan gewijzigd worden, nadat het verzoek in behandeling is genomen. De eigenaar van het perceel wil het huidige huis slopen en daar voor in de plaats twee '2-onder-1-kap' woningen én een vrijstaand huis voor terug zetten. Omdat de nieuwbouw past in het gebied, heeft het college hier geen problemen mee.  

Geen verhuizing gemeentewerf zonder toestemming raad

LISSE > Het college van burgemeester en wethouders mag niet zelf besluiten of de gemeentewerf wordt gesloten, waarna de inwoners hun afval naar een plek buiten de gemeente moeten brengen. Dit voorstel van VVD en CDA werd dankzij de steun van Nieuw Lisse donderdag 24 november tijdens de raadsvergadering aangenomen.

Gemeenteraadslid Valentina Tsjebanova (VVD) diende het voorstel in, mede namens het CDA. Ze stelde onder meer: ,,Op dit moment bevindt de afvalinzamelplaats zich in Lisse. Deze locatie is van essentieel belang binnen onze gemeente. Het (eventuele, JD) besluit om het buiten de gemeentegrenzen van Lisse te plaatsen, dient door de raad te worden genomen en niet door het college.''

De beide partijen reageren hiermee op een suggestie van wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vorige maand. Hij hintte er op, dat Lisse een gemeentewerf zou kunnen delen met Hillegom, net zoals Katwijk en Noordwijk dat nu al doen. Raadslid Meiland (CDA) stelde: ,,Wij zijn in principe niet tegen een verplaatsing, maar de argumenten moeten binnen de raad uitgewisseld worden.'' SGP/ChristenUnie, D66 en PvdA/GroenLinks vonden, dat het voorstel overbodig was, omdat de raad toch een besluit moet nemen over de kosten voor een eventuele verhuizing van de gemeentewerf. Maar met de steun van Nieuw Lisse werd het toch aangenomen.


Joep Derksen

Seminar voor bollensector

LISSE > Op donderdag 1 december vindt er een groot congres plaats voor iedereen die actief is in de bollensector. Bekende sprekers wijden dan uit over de toekomst van het bollenvak en de enorme uitdagingen waar het hoofd aan geboden moet worden. Dan gaat het om het gebruik van gif, de toenemende resistentie van gewassen en het verminderde aandeel van de Bollenstreek in het daadwerkelijk kweken van de bollen.

Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) kondigde het seminar aan op dinsdag 22 november. De idee hiervoor is ontstaan tijdens één van de flower science cafe's. Er komen bekende sprekers, zoals Maurits Groen, inspirator duurzaam ondernemen, André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB, maar ook, Roel Schelland van de Hogeschool Leiden, Maaike Raaijmakers (Bionext) en Richard Immink, 'bollen'professor van de Wageningen Universiteit.

Zij praten onder meer over de ontwikkelingen van drones, die de velden in de gaten kunnen houden, waar het gaat om de droogte van de velden of de aanwezigheid van ziektes. Ook de strijd van de bollensector tegen de resistente gewassen komt aan de orde. Ruigrok nam alvast een voorschot op de uitkomst van het seminar. ,,Door het verbeteren van soorten en het kruisen van de beste eigenschappen, moeten bloembollen duurzamere geteeld worden. Zo kan de chemische bestrijding verder teruggedrongen worden.''

Voor meer informatie: www.flowerscience.nl

Kosten restafval storten stijgen met 12,9%

LISSE > De kosten voor het inleveren van de vuilniszakken met restafval worden de komende jaren met meer dan 10% verhoogd. Jaarlijks, dus. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) kondigde deze tariefstijging dinsdag 22 november aan.

Volgend jaar betalen meerpersoonshuishoudens 235 euro aan vast tarief en daarnaast 1,55 euro voor iedere zak restafval die in een ondergrondse container wordt gedumpt. Maar ieder jaar stijgen de vaste lasten voor de inwoners met 5 euro en ook de prijs per aangeboden zak gaat jaarlijks met twintig eurocent (44 oud-nederlandse centen) omhoog. Het lijkt weinig, maar dat is wel 12,9% hoger vergeleken met het jaar ervoor. Nieuwenhuis vindt dat prima: ,,De vaste lasten zullen een beetje stijgen, omdat de salarissen van de mensen op de vrachtwagens ook hoger worden. We laten de kosten voor het aanbieden van de zakken restafval bewust stijgen. We willen de prikkel om goed te sorteren steeds groter maken.'' Maar waarom stelt de gemeente niet meteen een bedrag vast van 5 euro per aangeboden afvalzak? De wethouder: ,,We willen de prijs kostendekkend hebben. Bovendien is de kans dat je bij zo'n tarief onwenselijk gedrag krijgt, waar het gaat om dumping of zwerfafval.'' Hij deelt niet de angst van raadslid Jacqueline van Dooren (D66) dat inwoners hun afval gaan verbranden. ,,Ik verwacht niet op grote schaal rookpluimen in Lisse.''


Joep Derksen

Spanning onder fuserende ambtenaren

LISSE / HILLEGOM / TEYLINGEN > De fusie van de ambtelijke organisaties van de drie gemeenten heeft flink wat onrust veroorzaakt onder de ambtenaren zelf. Nog altijd weet niet iedereen waar hij of zij terecht komt. De onzekerheden hebben er zelfs toe geleid dat een tiental gemeentelijk medewerkers hun functie opgezegd hebben.


Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) bevestigde dinsdag 22 november, dat er sprake was van spanning, maar laat weten, dat de zaken nu 'goed' lopen. ,,In technische zin is alles heel goed voorbereid. Het proces is mooi verlopen. Bij de HLT (Hillegom, Lisse, Teylingen, JD) moet de chemie er in blijven. Het is ook spannend, met name voor de medewerkers; die komen in een andere omgeving. Maar spanning is gezond. De medewerkers hebben een combinatie van er zin in hebben en een gezonde spanning ervaren.''

Teleurstellende presentatie De Oude School

LISSE > De informatiebijeenkomst van de Stichting in oprichting 'Uitspanning De Oude School' op maandag 21 november verliep teleurstellend. Wie had gehoopt, dat de initiatiefnemers voor het behoud van De Oude School concrete plannen zouden presenteren, kwam bedrogen uit.

Namens de initiatiefnemers nam Ted Wiegman een half uur de tijd om te praten over de noodzaak van het behoud van De Oude School, die is gebouwd in 1885. Tegen de vijftig aanwezigen stelde Wiegman, dat de stichting vol plannen zit. Zo moet er 'draagvlak' komen bij de inwoners en wil de stichting 'een nieuwe visie opzetten'. In De Oude School moet 'ruimte komen voor creatie en innovatieve initiatieven'. Van rand van de oude zandbak kan een mooie 'social sofa' met mozaïeksteentjes gemaakt worden. De Oude School moet een 'pleisterplaats' worden voor 'samenkomst, ontdekkingen en ontmoetingen', zo droomde Wiegman verder.

De eik en linde moeten behouden blijven, als symbool van 'het groene hart van Lisse, met slenterpaden en zithoekjes'. Verder heeft de stichting nog enkele plannetjes over wat er in het schoolgebouw gedaan kan worden. In de grote centrale hal is 'ruimte voor zorg, creativiteit en exposities'. Ook moet er een schenkerij komen, die aansluit op de tuin, waar mensen zich kunnen ontspannen. De heg langs de parkeerplaatsen moet weg. In de gymzaal zou plaats zijn voor 'kunst in uitvoering, recycling van grondstoffen of een sociale invulling'. In de lokalen kunnen onder meer een Bed & Breakfast, barista of politiek café komen. Maar ook andere initiatieven zijn welkom, zoals een 'Stuif eens in voor muziek', een 'bruisende en sprankelende ontmoetingsplaats voor minder validen' en 'ervaar de stoel om even heerlijk te zitten'.

Wiegman weigerde echter te praten over de financiën. Terwijl de opdracht van het gemeentebestuur was, dat er een goede financiële basis moet zijn voor de plannen om de Oude School te behouden. De voormalige actievoerders die altijd veel kritiek hebben over plannen die geheim worden gehouden, willen hun ideeën 'met een beknopte financiële paragraaf' alleen aan de raadsleden en collegeleden overhandigen.

VVD-gemeenteraadslid Martijn Tibboel vroeg of de initiatiefnemers ook concrete plannen hebben. Hierbij verwees Wiegman naar de '38 pagina's', die de raadsleden binnenkort mogen ontvangen. ,,We staan niet open om alle informatie door te geven, totdat we een definitieve go krijgen van de gemeente. Als gemeente nee zegt, gaan we meer dwarsliggen. Andere projectontwikkelaars laten hun plannen ook niet zien. We zijn geen projectontwikkelaar. Laten we ophouden om over geld te praten, maar laten we praten over waarden.''

Na afloop laat toehoorder Wim Bosch weten, sympathiek te staan tegenover het initiatief. 'De Oude School is opgericht in 1885 en is daarmee ouder dan de Agathakerk. Deze presentatie is een goede basis, maar de details moeten nog uitgewerkt worden. De initiatiefnemers kunnen pas met bedrijven praten over de financiering, nadat de raad instemt met hun plannen.'' CDA-fractievoorzitter Kees van der Zwet was een stuk kritischer: ''Ik zit niet op luchtfietserij of een tweede Floralis te wachten. De plannen zijn nog weinig concreet. Het moet niet zo zijn, dat het een schip van bijleggen wordt. De financiële onderbouwing moet echt goed zijn.''

Ook wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) luisterde met belangstelling, maar kan niet bevestigen, dat hij razend enthousiast is geworden. ,,Het is heel breed ingezet, er is van alles mogelijk maar wat is de onderbouwing? Het is heel moeilijk om er nu iets van te vinden. Ze streven naar een maatschappelijk rendement. Maar als je de inwoners er bij wilt betrekken, moet je wel openheid van zaken geven.''


Joep Derksen

Einde lokale radio zorgt voor nieuw begin

NOORDWIJK > Na 27 jaar vrijwilliger zijn bij radio-omroep BO is het mooi geweest voor Dennis van der Voort. Hij stond aan de bakermat van deze lokale/regionale radio en hielp met de oprichting van deze omroep, die voorheen door het leven ging als 'Noordwijk Lokaal', 'Noordwijk Radio' en 'Nens'. Van der Voort begint samen met enkele anderen een nieuw radio-avontuur, speciaal gericht op bedrijven uit de wijde regio.

Bij een afscheid hoort natuurlijk een terugblik. ,,Gisteren mijn laatste vergadering gehad. Toen ik wegreed, dacht ik; het is goed zo'', stelt Van der Voort. Hij zag in 1989, terwijl hij een kroketje stond te eten, een blaadje van de lokale omroep in oprichting, waarin gevraagd werd om vrijwilligers die wilden interviewen. Dat leek hem wel wat en een klein groepje mensen begon iedere zaterdag, twee uur lang, met Het Weekjournaal. Niet alleen radio, maar ook televisie. Hij herinnert zich dat nog goed: ,,Mijn eerste televisie-interview was met Marjolijn van der Jagt. Later werd ik technicus, leerde mijn eigen programma te technieken en omdat ik bij een bank werkte, kon ik gelijk penningmeester worden in het bestuur.''

De omroep kreeg haar vergunning en op 11 mei 1991 begon Noordwijk Radio officieel, waarna Van der Voort twintig jaar lang het muziekprogramma Twilight Zone presenteerde. Waarbij lokale en regionale bands hun livemuziekkwaliteiten ten gehore konden brengen. 'Het was allemaal herrie, maar heel leuk. Die bands met hun gillende gitaren dronken de hele drankvoorraad op, maar het zorgde bij de luisteraars voor veel waardering voor de popmuziek.'' In 2003 breidde het radiostation haar diensten uit naar Noordwijkerhout en werd de naam veranderd in Nens. Eigenlijk was de naam Nense (Noordwijk en Noordwijkerhout Samen Één), maar dat lag politiek wat gevoelig.

In 2013 werd Nens dus de huidige omroep BO (Bollenstreek Omroep) en worden naast Noordwijk en Noordwijkerhout ook Teylingen, Lisse en Hillegom bediend. Uiteindelijk heeft deze stap geleid tot het afscheid van Van der Voort. ,,Voor de omroep was zo'n gebiedsuitbreiding een behoorlijk onmogelijke taak. Ik heb veel respect voor Ard Zandbergen, die een spin in het web is; hij moet alle vrijwilligers aanjagen.

Met plezier kijkt Van der Voort terug op de afgelopen decennia. ,,Het saamhorigheidsgevoel is belangrijk: er zijn veel vrijwilligers, maar het is jammer dat een relatief beperkt clubje de kar trekt. Je moet de omroep leiden als een bedrijf en niet als een stichting. Ex-wethouders als voorzitter zijn ongetwijfeld kundige bestuurders. Maar je kunt die omroep niet als een openbaar bestuur besturen. De voorzitter van BO heeft een enorme passie voor het bloemencorso, maar eigenlijk is BO niet een club die je er bij kan doen. Het is groter en ingewikkelder dan het bloemencorso.''

Het laatste programma waar Van der Voort zich bij BO voor inzette was 'BoBizzNizz'. 69 Afleveringen werden ondernemers uit de regio geïnterviewd over hun bedrijf, passies en de actualiteit. De laatste historische uitzending vond op 23 juni plaats. Van der Voort en een groepje collega's trokken de stekker eruit: ,,We voelden ons niet gewaardeerd, want er werd steeds geschoven met het programma. BO heeft afspraken gemaakt met de gemeente Noordwijk om raadsvergaderingen live uit te zenden. Maar die raadsvergaderingen verschoven steeds, waardoor het vaste uitzendschema van BoBizzNizz in de soep liep. Daardoor konden wij niet wekelijks uitzenden, maar enkel tweewekelijks en later zelfs driewekelijks. Dat zorgde voor veel onduidelijkheid bij de luisteraars.''

Onlangs ging Werken.fm failliet en Van der Voort greep zijn kans. Zijn garage staat nu vol met studio-apparatuur en hij hoopt tijdens de nieuwjaarsnacht de allereerste 'podcast on demand' de ether in, dan wel het internet op te gooien. ,,De insteek is, om met de oude ploeg van BoBizzNizz door te gaan, zodat we ondernemers kunnen blijven verbinden. We denken aan tafelgesprekken, interviews en reportages.''


Joep Derksen

'Ingebouwd door Hotels van Oranje'

NOORDWIJK > Vier gezinnen, die wonen aan de Parallel Boulevard 304 – 310 zijn helemaal niet blij met de bouwplannen van de Hotels van Oranje. Ze vrezen, dat hun huizen van drie kanten worden ingebouwd, waardoor ze ieder uitzicht verliezen. Namens de families sprak mevrouw Bosma dinsdag 22 november in tijdens de vergadering van de raadscommissie.

,,Deze buitenproportionele torens, de parkeergarage, het vrachtwagenlaadpunt en de bijbehorende jarenlange bouwput zullen onze woonomgeving en ons woongenot hoe dan ook ernstig aantasten. De gevolgen zijn voor ons nauwelijks te overzien. Met de initiatiefnemers werd achter de schermen een ondoorzichtige deal gesloten, waar sommige raadsleden zich met handen en voeten aan voelen gebonden. Een knap staaltje Noord-Koreaanse besluitvorming.''


De politici haastten zich te zeggen dat daar geen sprake van is. Wethouder Hans Bakker gaf aan, dat omwonenden hun visie in de loop van volgend jaar kunnen indienen, zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. En dan zouden de bouwtekeningen nog altijd aangepast kunnen worden. Commissielid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) liet weten, dat de overeenkomst tussen de gemeente en Hotels van Oranje 'een compromis' is. ,,Zou ik er wonen, dan zou ik er niet tevreden mee geweest zijn. Het is een compromis, waarbij iedereen een heel klein beetje verliezer was.'' Bosma mopperde: ,,Alle lasten komen in onze straat. Zet de laad- en losplekken van de vrachtwagens aan de KW Boulevard. De nieuwe bewoners krijgen de zon, de mooie inrichting en het park. Waarom moet alles bij ons komen?''

Nachtverbod voor minderjarigen

NOORDWIJK > Als het aan burgemeester Jan Rijpstra ligt, worden jongeren onder de 18 jaar na 22:00 uur niet meer toegelaten in horeca-instellingen. Een aantal gemeenteraadsleden is er echter nog niet van overtuigd, dat deze maatregel genomen moet worden. Dit onderwerp kwam aan de orde tijdens de raadscommissievergadering van dinsdag 22 november.

De burgemeester liet weten, dat hij rapportages binnenkrijgt van onder meer de politie over overlast van dronken jongeren. In Katwijk mogen kinderen al niet meer na 22:00 uur de kroegen induiken en volgens Rijpstra 'blijkt dit heel erg goed te werken'. Hij wil deze maatregel ook nemen 'in het kader van het alcoholmatigingsbeleid'. De horecasector is er echter veel minder over te spreken. Stephan Stokkermans sprak namens de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk in, met een pleidooi dat ,,17-jarigen ook na tien uur 's avonds nog de horeca kunnen bezoeken''. Volgens hem wordt het lastig voor horeca-ondernemers om 18-minners na dat tijdstip niet toe te laten. Bovendien denkt Stokkermans, dat deze maatregel niet bijdraagt aan alcoholmatiging, maar dat het probleem zich verplaatst naar de huizen waar de jongeren zelf wonen.

Rijpstra beaamde, dat ook de minderjarigen zelf en hun ouders verantwoordelijk zijn voor het drankgedrag van de kinderen. ,,Maar we hebben een drank- en horecawet; die biedt de mogelijkheid toegang te verbieden aan horecabezoekers onder de 21 jaar. Wij hebben gekozen voor de leeftijd van 18 jaar; dan mag je namelijk alcohol nuttigen. Medisch-wetenschappelijk gezien is vast komen te staan, dat alcohol schade veroorzaken kan aan de hersenen, omdat die nog volop in ontwikkeling zijn.'' Overigens mogen jongeren onder de 18 wél in de kroeg of op het terras blijven, als ze vóór 22:00 uur er al zijn. Een aantal politieke partijen twijfelt nog, of deze regeling in de APV (algemene plaatselijke verordening) moet komen. Waaronder de grootste partij, Puur Noordwijk.


Joep Derksen

Pleidooi behoud paardenstal

NOORDWIJK > De omwonenden van stalhouderij Van der Hulst kwamen donderdag 24 november tijdens de raadsvergadering massaal hun steun betuigen aan de eigenaar van deze paardenstal. De opstallen staan er al sinds de jaren '70 en worden al meer dan veertig jaar gedoogd. Maar dit gemeentebestuur wil nu gaan handhaven en dat zien de omwonenden en natuurliefhebbers helemaal niet zitten.

Namens de omwonenden van onder meer het Dompad sprak Nicolet Woudstra in. Ze stelde: ,,We komen op voor het voortbestaan van stalhouderij Van der Hulst. Mensen genieten van de paarden. Door de houtwallen en heggen is de hoeveelheid natuur en het aantal vogels verder uitgebreid. Sinds 1970 hebben alle voortgaande colleges geen bezwaar gehad tegen de uitstallen en uitrijdbak. Maar sinds de uitbreidingsplannen van Van der Meer Makelaars wordt er zeer rigide gehandhaafd. De nare manier waarop geprobeerd wordt om Van der Hulst weg te krijgen, doet het ergste vrezen voor de natuur. We vragen om handhaving van de bestaande situatie. Verstrek alsnog een vergunning voor de paarden en opstallen, zodat Van der Hulst de paarden kan verzorgen. Weeg de belangen van álle betrokkenen.'' De omwonenden hebben in een brief aan de gemeenteraad hun bezwaren verder duidelijk gemaakt. De raad gaat deze brief in december behandelen.


Joep Derksen

Stranddeel verboden voor mensen

NOORDWIJK > Binnenkort mogen inwoners op een deel van het Noordwijkse strand niet meer langs de waterkant lopen. Op die manier krijgen zeehonden en vogels vrij spel om zich over een lengte van drie kilometer vrijuit te begeven. Het stranddeel, waar het wandel-, fiets- en paardrijdgebod geldt, is Noordvoort; op de grens van Noordwijk en Zandvoort.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie van dinsdag 22 november verstrekte Wouter Vroom, landschapsarchitect van Architectenbureau Lindenloof hierover meer informatie. De strook 'Verboden voor mensen' komt op 1,5 kilometer strand op het Noordwijkse en 1,5 kilometer strand op het Zandvoortse deel te liggen. Er worden grote palen geplaatst, die wandelaars naar de hoger gelegen zeereep moeten leiden. Halverwege, op de plek waar de provinciegrens ligt, wordt een zitplek gemaakt, zodat mensen daar kunnen uitrusten en hun gedachten aan de zee kunnen vertellen.

Iets verderop, aan de Zandvoortse kant, komt een uitkijkpunt te liggen. Dat wordt een grote vlonder met daarop een driehoekig venster. Vroom: ,,Dan kun je door dat venster naar de zee kijken.'' De vergunningen zijn al aangevraagd. Wethouder Marie-José Fles wil meer bekendheid geven aan dit wandelgebied, door het onderdeel te laten worden van het Nationaal Park Hollandse Duinen.


Joep Derksen

Tijdelijke zekerheid voor schakelklassen

NOORDWIJK / KATWIJK > De eerstkomende drie jaren worden de kinderen van anderstalige instromers, die de leeftijd hebben voor het voortgezet onderwijs, in zogeheten schakelklassen in Katwijk geplaatst. Maar na 2019 is het nog onzeker, waar deze kinderen terecht kunnen, zo bleek dinsdag 22 november tijdens een vergadering van de raadscommissie.


Wethouder Barnhoorn liet weten, dat er ,,acht of negen kinderen vanuit Noordwijk op die school zitten. De meeste kinderen komen vanuit het asielzoekerscentrum. Op den duur moeten ze doorstromen naar het reguliere onderwijs. We zullen zeker een beroep doen op Katwijk of deze gemeente deze schakelklassen na drie jaar langer kan doorzetten. Anders moeten we kijken naar een nieuwe locatie voor deze school.''

Zorgen over Heijmans

NOORDWIJK > De slechte financiële situatie, waarin bouwonderneming Heijmans zich bevindt, zorgt ook voor onrust in de politiek. Gemeenteraadslid Alkemade (CDA) maakte zich donderdag 24 november tijdens de raadsvergadering zorgen over de vraag of Heijmans de grond in het Middengebied nog kan betalen. Inmiddels is het aandeel van Heijmans namelijk met 40% gedaald.


Wethouder Hans Bakker stelde de politici gerust. Hij liet weten, dat de penibele situatie van het bedrijf onderwerp van gesprek was tijdens een bijeenkomst vorige week over het project BinnenZee. Volgens Bakker heeft Heijmans problemen met opdrachtgevers bij twee projecten en het bedrijf is hierover in gesprek met de banken. De wethouder: ,,Deze situatie heeft geen invloed op het Heijmansproject in Noordwijk, zo heeft het bedrijf ons verzekerd. De presentatie van de plannen in de raad verwachten we medio januari. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.'' De gemeente probeert een extra zekerheidsstelling voor elkaar te krijgen voor het binnenhalen van het toegezegde geld. Dit moet via een 'aanvulling op de overeenkomst' gebeuren, aldus Bakker.  

Zorgen over wachtgeld

NOORDWIJK > De gemeente stort 62.000 euro aan aan wachtgeld in de pot voor oud-wethouders. Dit leidde tot opgetrokken wenkbrauwen van politici tijdens de vergadering van de raadscommissie van dinsdag 22 november. Commissielid Van Maris (VVD) vroeg zich af, of er wellicht een wethouder binnenkort gaat stoppen.


Maar wethouder Gerben van Duin liet weten, dat er nog altijd één oud-wethouder is, die leeft van het wachtgeld van de gemeente Noordwijk. Ook zijn er een aantal weduwen van voormalige wethouders, die een gemeentelijke uitkering genieten. Verder wilde Van Maris weten, hoe het kan dat de gemeentesecretaris al een afscheidsfeestje heeft gehad, niet meer op het gemeentehuis werkt, maar de komende maanden nog wel 86.000 euro aan loonkosten vangt. De wethouder gaf aan, dat dit waarschijnlijk te maken heeft met het aantal verlofdagen, dat de gemeentesecretaris nog mag opnemen. Van Duin zal de raad hier later verder over informeren.  

Besluit over fusie valt snel

OEGSTGEEST > In juni 2017 moet de gemeenteraad al besloten hebben, of Oegstgeest gaat fuseren met de andere Leidse regiogemeenten. De bestuurders van de verschillende gemeenten willen niet, dat dit nog verder wordt uitgesteld, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In de laatste maanden vóór die verkiezingen zouden politieke partijen namelijk gevoeliger kunnen zijn voor de wens van inwoners om hun gemeente zelfstandig te laten blijven.

Het is nu al zeker, dat de Leidse regiogemeenten intensiever gaan samenwerken. Maar hoe intensief en of dat zelfs in de vorm van een algehele fusie is, daar moet de komende maanden over gesproken worden. Met een besluit dat al over een half jaar genomen moet worden. Het antwoord op de vraag of Oegstgeest nog lang zal blijven voortbestaan als zelfstandige gemeente, laat dus niet lang meer op zich wachten. Dit leidde bij fractievoorzitter Zwart (VVD) tot de verzuchting: ,,Er wordt enorm veel gehaast in dit traject, maar de visie gaat over de lange termijn.''

De andere partijen waren het hier niet mee eens. Fractievoorzitter Van Tongeren (PrO) vond het 'uitstekend' om al in de zomer van 2017 een beslissing te nemen. ,,Het moet niet een te lang traject worden. We willen geen zelfstandigheid ten koste van alles. Als zelfstandigheid betekent, dat de voorzieningen worden afgeknepen en de gemeenschap van Oegstgeest onder druk wordt gezet, dan zijn we op de verkeerde weg. Wel pleitte hij voor inwonerparticipatie, waarbij inwoners op basis van een loting worden uitgenodigd om mee te praten. 'Dat is een acceptabelere vorm dan de inspraken van de usual suspects. Ik wil niet, dat we steeds dezelfde mensen hebben.''

Ook Hart voor Oegstgeest en D66 zijn blij met het tijdpad. D66-raadslid Vos vindt, dat de politiek nog voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen een knoop moet doorhakken over de vraag of de gemeente Oegstgeest wel of niet zelfstandig blijft. Burgemeester Emile Jaensch liet weten, dat het ,,een ambitieus tijdpad is, maar het past in onze wensen. Als het najaar 2017 wordt, trekken we een ander trainingspak aan en geeft dat risico's.'' Hij vindt het prima, dat inwoners meepraten, maar het moeten de gemeenteraadsleden en de leden van de klankbordgroep zijn, die dit gaan oppakken.


Joep Derksen

Informatiebijeenkomst over bouwverkeer Heemland Terras

OEGSTGEEST > Het bouwproject Heemland Terras wordt een waar hoofdpijndossier voor bestuurders en omwonenden. Het schiet namelijk nog niet op met het vinden van 'creatieve oplossingen' voor het uit de wijk houden van het bouwverkeer.

Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) had enkele weken aangegeven 'op korte termijn' te komen met een creatieve oplossing. Maar vorige week moest ze erkennen, dat er nog altijd geen duidelijkheid is. Die moet er echter wel zijn op donderdag 15 december. Dan wordt er namelijk in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden van het Heemland Terras.

Tönjann: ,,Dan hoop ik duidelijkheid te hebben over het bouwverkeer. We werken aan drie mogelijke opties.'' De omwonenden kunnen alvast hun borst nat maken, want de werkzaamheden beginnen op korte termijn. De wethouder: ,,De bouwketen en hekken worden al vóór de feestdagen geplaatst: de projectontwikkelaar wil in januari al beginnen.''


Joep Derksen

Onvrede over extreem lelijk clubgebouw

OEGSTGEEST > Het oude, versleten en met graffiti bedekte gebouwtje van Friendz, krijgt toch een nieuwe bestemming. De waterscouting wil dit bouwsel op hun terrein aan de President Kennedylaan plaatsen. Maar hiervoor wordt wel een hele rij bomen gekapt. En daar zijn negentien omwonenden het helemaal niet mee eens. Buurvrouw Conny den Heeten riep de gemeenteraadsleden vorige week op om actie te ondernemen.


Door het verdwijnen van de bomen, krijgen zij en haar buren namelijk vrij uitzicht op een 'lelijke mast'. Bovendien is de scouting van plan om de oude keet precies in haar gezichtsveld te plaatsen. Op haar suggestie om 'dat extreem lelijke clubgebouw' dan naast haar garage te plaatsen, zodat zij er niet elke dag tegenaan hoeft te kijken, ging de scouting niet in, zo liet Den Heeten weten. Ze vroeg de gemeente om hulp. Hierna riepen alle partijen wethouder Jos Roeffen (HvO) op om samen met de scouting en Den Heeten om de tafel te gaan zitten.  

Tönjann wil hogerop

OEGSTGEEST > Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) is helemaal niet zo blij met de 53ste plaats, die zij door het VVD-bestuur is toebedeeld. Ze roept de VVD-leden op om haar hoger op de kandidatenlijst te stellen. Het is een opmerkelijke gang van zaken, omdat ze vorige week nog liet weten, erg blij te zijn met haar plek op de lijst voor Tweede Kamerverkiezingen.


Maar tijdens een fractievergadering van de VVD-afdeling in Kaag en Braassem deed wethouder Yvonne Peters van die partij een oproep aan de leden. Alle VVD-leden mogen de komende weken namelijk stemmen op de kandidaten. Peters: ,,Wendelien Tönjann is wethouder van Oegstgeest. Ze staat op nummer 53 en zou heel graag hoger op de lijst willen. Iedereen die wil meehelpen haar een hogere positie te geven, wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Ze is iemand uit de omgeving die we kennen; dan is ze voor ons een geschikte kandidaat.''  

Vogel vertrekt uit politiek

,,Als je nooit ergens mee stopt, kun je nooit wat nieuws doen''

OEGSTGEEST > Vorige maand kondigde Simon Vogel aan, dat hij geen fractievoorzitter meer wilde zijn, maar gemeenteraadslid. Dat was bij de aankondiging, dat de partij Leefbaar Oegstgeest haar naam veranderde in 'Hart voor Oegstgeest'. Maar vorige week maakte Vogel bekend, dat hij ook stopt als gemeenteraadslid. Hij blijft voor zijn partij de komende anderhalf jaar alleen nog van dienst als commissielid.

Vogel ontkent hartgrondig, dat er gedonder is binnen de partij. Hij blikt terug op de afgelopen acht jaar, dat hij in de raad zat. De val van het college was een bepalend moment voor hem als politicus en voor zijn partij. Vogel: ,,Bij de begrotingsbehandeling in 2012 viel het college. Dat was een lastig moment. We hadden de mogelijkheid om mee te doen aan het college, maar dat was lastig uit te leggen aan de inwoners. Ze zeiden: 'Jullie horen nu ook bij die mensen die voor de problemen gezorgd hebben'. Dat hebben we gemerkt bij de verkiezingen; we dachten dat we de grootste partij werden, maar verloren zetels. Maar toch hebben we kans gezien om in de coalitie te komen.''

De vertrekkend politicus vertelt nu, dat hij al voorafgaand aan de verkiezingen overwoog om tussentijds te stoppen. Hij vindt niet dat hij kiezersbedrog pleegt: ,,Ik ben al zowat tien jaar bezig, dus kiezersbedrog vind ik geen passend woord.'' Hij blikt tevreden terug op de afgelopen jaren. De gemeentelijke schuld liep door onverantwoord grondbeleid op tot meer dan honderd miljoen euro. Maar als de grondverkopen inderdaad zo goed lopen als nu verwacht wordt, zou die schuld gehalveerd worden in 2020 tot 50 miljoen euro. Vogel: ,,Nu worden andere dingen belangrijk en daarom zijn mensen als de nieuwe fractievoorzitter Frits van Dissel beter geschikt om het werk te doen.'' Jaap van den Broek volgt Vogel waarschijnlijk op als gemeenteraadslid.

Maar is er gedonder in de partij? Waarom besluit Vogel zo plotseling om tóch op te stappen? ,,Ik weet niets van gedonder. Wel leek het me verstandig om de wisseling van fractievoorzitter te combineren met de verandering van de naam van de partij. 'Hart voor Oegstgeest' is een prima naam voor de gemeenteraadsverkiezingen, als Oegstgeest onderdeel wordt van de Leidse regio na een gemeentelijke fusie.'' Vogel is niet bang, dat hij achter de geraniums komt te zitten. ,,Als je nooit ergens mee stopt, kun je nooit wat nieuws doen. Ik functioneer het beste met een combinatie van hersenwerk en sport of tuin. Ik probeer nu ook te gaan golfen.''


Joep Derksen

Fietsroute verdwenen

LEIMUIDEN > Bijna dertig jaar lang hebben de gemeente Kaag en Braassem en de Provincie Zuid-Holland plannen opgezet om het 'fietspad Molenkade' op te zetten. Het uiteindelijke resultaat van drie decennia praten is, dat het fietspad er niet komt. Op verzoek van de provincie trekt nu ook het college van burgemeester en wethouders de stekker uit het fietspad. Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaf maandag 28 november aan, dat ze niet wil ,,trekken aan een dood paard. De provincie wil hier niet mee verder.'' Gehoopt wordt, dat er op een andere plek in de gemeente wél een nieuwe fietsroute aangelegd kan worden.  

Bibliobus rijdt door

RIJNSATERWOUDE > De bibliobus blijft toch nog een jaar langer door Rijnsaterwoude rijden. Dit besluit nam de Bibliotheek Rijn en Venen naar aanleiding van onrust onder de bevolking. Eigenlijk zou de bibliobus al volgende maand stoppen, maar dan zouden de inwoners geen enkele bibliotheekvoorziening meer hebben in het dorp. In 2018 moet er een nieuwe brede basisschool zijn gerealiseerd in het oude gemeentehuis; dan kan daar ook een bibliotheekafhaalpunt komen, als vervanging van de bibliobus.

'Betere alternatief' brede school warm ontvangen

LEIMUIDEN / HOOGMADE > De gemeenteraad besprak maandag 28 november twee collegevoorstellen om miljoenen te investeren in brede scholen in Leimuiden en Hoogmade. De 4,5 miljoen euro die de gemeente moet ophoesten voor het 'integraal kindcentrum' in Leimuiden, lijkt helemaal geen probleem te zijn. Daar gaat de gemeenteraad volgende week wel mee akkoord. Het wordt echter spannend bij de discussie over de bouw van de brede school in Hoogmade.

Die brede school komt er wel, maar een groepje 'Verontruste Hoogmadenaren' heeft een alternatief bouwplan opgesteld, dat veel steun krijgt van verschillende politieke partijen. Maar ook van Kees Hagenaars, directeur van basisschool Ter Does, die al jaren met smart zit te wachten tot de nieuwbouw kan beginnen. Volgens de Verontruste Hoogmadenaren kan de school een kwartslag gedraaid worden; hierdoor blijft er meer ruimte voor de school en het groene terrein over. Bijkomend voordeel voor de omwonenden is, dat er dan ook geen huizen meer gebouwd kunnen worden. Bovendien hoeft het bestemmingsplan niet aangepast te worden. Op deze manier zou al binnen twee maanden met de bouw begonnen kunnen worden.


Van SVKB mogen deze plannen doorgaan. ,,Omdat de gemeente maar 1 euro heeft betaald voor de grond, hoeven we er geen 500.000 euro winst op te maken door woningbouw'', zo stelde fractievoorzitter Petra van der Wereld. Maar fractievoorzitter Ton van Velzen wees er op, dat de gemeente altijd al van plan was om woningen op die grond te realiseren, om een deel van de kosten van de brede school terug te verdienen. Ook D66 wil woningen naast de nieuwe school: ,,Dat voorkomt, dat groen in het buitengebied opgeofferd moet worden'', zo vond raadslid Conny Punt. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) deed een gepassioneerde oproep aan de raad om 'koers te houden' en er voor te zorgen dat er wél huizen komen naast de brede school. Hij werd hier in ieder geval bij gesteund door PRO en D66 en met de waarschijnlijke steun van LKB lijkt een raadsmeerderheid voorstander van de bouw van de brede school mét nieuwe woningen. Gezien de felle weerstand van omwonenden tegen de komst van die huizen, zal het vermoedelijk nog jaren duren voordat de bouw daarvan kan beginnen.

Omwonenden Zuideinde Zuid zijn scheuren zat

Nieuwkoop > De bewoners van Zuideinde Zuid zijn het helemaal beu. Door het al jaren af- en aanrijdende bouwverkeer ontstaan scheuren in hun huizen. Maar waar het gaat om schadevergoeding worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Het gemeentebestuur heeft laten weten weinig te kunnen doen, omdat niet duidelijk gemaakt kan worden welk bouwbedrijf verantwoordelijk is voor welke scheurschade.

Vorige week sprak Marijse Romeijn, namens de Bewonersvereniging van Zuideinde Zuid, in bij de meningsvormende raad. Ze wees er op, dat veel vrachtverkeer structureel te hard rijdt: 'Het bouwverkeer davert al acht jaar langs de woningen. U kunt van de bewoners niet verwachten dat ze nog mee risico lopen op financiële schade. Een aantal bewoners kan dit niet eens opbrengen.' Ze vroeg of de gemeente coulance wil tonen waar het gaat om de schaderegeling. 'Aan de basis van democratie ligt vertrouwen. Dat vertrouwen is bij ons volledig weg.'


Wethouder Paul Platen (VVD) heeft inmiddels voorgesteld om een onafhankelijke schade-expert te laten kijken naar de muurscheuren. Het oordeel van deze schade-expert zal bepalend zijn voor de vraag of de inwoners geld uitgekeerd krijgen en zo ja, van welke partij. Platen is er geen voorstander van, dat de gemeente alvast een schadefonds opzet, waaruit schade gedekt kan worden, zo liet hij weten. 'We moeten alles inzetten op de preventieve maatregelen.' Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) voegde hier aan toe, dat het college probeert om in de toekomst het vrachtverkeer en landbouwverkeer 'op een aantal wegen te verminderen'. Hiervoor is echter wel de medewerking van omliggende gemeenten nodig.

Cursus Italiaans leren

HILLEGOM > Het nieuwe jaar betekent ook het moment om met iets nieuws te beginnen. Zoals een cursus Italiaans, die door docente Ellen van den Berg gegeven wordt. Zij studeerde Italiaans aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 1993 Cum Laude afstudeerde. Sinds de jaren '90 geeft ze al les, op haar eigen prettige wijze. Lessen Italiaans zijn mogelijk voor één persoon, maar ook voor groepjes van twee tot vijf personen.

Van den Berg laat weten: 'In het eerste jaar komt de basisgrammatica aan bod en leren we een woordenschat die gericht is op het alledaagse leven. Zaken als kennismaken, iets bestellen, een hotelkamer reserveren, telefoneren, de weg vragen en vertellen, boodschappen doen, over jezelf vertellen en klokkijken. Kortom; alles wat je nodig hebt, om jezelf te kunnen redden in Italië! In de les oefenen we bovendien ook met spreken en luisteren.'

De cursussen beginnen op 12 januari 2017. Voor maar liefst 12 lessen wordt een cursusbijdrage van slechts 105 euro gevraagd. Voor meer informatie: www.hetraamhillegom.cc. De directe link:

24 november 2016

Korting op bouwleges

Nieuwkoop > Nieuwe woningen die geen energie verbruiken, zouden een korting op de bouwleges moeten krijgen. Met dit voorstel komt gemeenteraadslid Martin Hoekstra (D66). Deze korting kan dan oplopen tot 2.500 euro, als gedeeltelijke vergoeding voor het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen. Burgemeester Frans Buijserd verwelkomde dit voorstel vorige week tijdens een meningsvormende raadsvergadering. Ook andere politieke partijen wezen de suggestie niet direct af. D66 gaat hierover een voorstel indienen, dat in de besluitvormende gemeenteraadsvergadering besproken wordt.  

Hondenbelasting wordt afgeschaft

Nieuwkoop – Hondenbezitters hoeven vanaf 1 januari geen belasting meer te betalen voor hun geliefde viervoeters. Verschillende politici wezen er op, dat hondeneigenaren verplicht blijven om de uitwerpselen van de honden op te ruimen. Maar fractievoorzitter Hendriks (SBN) kondigde aan dat hij deze 'onzinbelasting' weg wil hebben. Alle politieke partijen gaven aan voorstander te zijn van het afschaffen van de hondenbelasting, zo bleek donderdag 17 november tijdens de meningsvormende raad. Op 1 december wordt het besluit tot afschaffing definitief genomen.  

Oproep aan inwoners voor helpen bij hartstilstand

Nieuwkoop > Inwoners worden opgeroepen om zich aan te melden voor het 'Burger AED-alert' systeem. Mensen die kunnen reanimeren krijgen dan een oproep via hun mobiele telefoon, zodra een plaatsgenoot een hartaanval krijgt, die zich op minder dan 1,5 kilometer afstand begint. Vaak kan hierdoor de hartmassage al binnen enkele minuten plaatsvinden, totdat de ambulance er is om het reanimatiewerk over te nemen.

Pieter Haasbeek, algemeen manager Regionale Ambulancevoorziening, deed deze oproep vorige week richting de gemeenteraadsleden. Met name in het buitengebied wordt het voor ambulances steeds moeilijker om op tijd te komen. Volgens Haasbeek kost iedere drempel op een 60- tot 80-kilometerweg namelijk tien seconden aan rijtijd. 'Dat is niet alleen vervelend op de heenweg, maar vooral op de terugweg, als er een patiënt achterin ligt.'

Bij een hartaanval telt iedere seconde en binnen zes minuten moet het hart gemasseerd worden. Haasbeek: 'We staan er versteld van hoe vaak zo'n burgerhulpverlener er binnen twee minuten is. Als die inwoner het eerste stukje voor ons doet, is dat een enorme verbetering. Het hart loopt namelijk vol, als je een hartaanval krijgt. Daarom moet je reanimeren, om het bloed uit het hart te pompen. We zijn enorm blij met de Burger AED-alert.' Ook benadrukte hij, dat het belangrijk is dat AED's (Automatische Externe Defibrillatoren) niet alleen in de winkels, maar ook buiten hangen. De AED's in de winkels zijn namelijk alleen tijdens winkelopeningstijden beschikbaar.


Joep Derksen

Raad live meekijken

Nieuwkoop > Over niet al te lange tijd kunnen de gemeenteraadsleden via het internet bewonderd worden. De gemeentegriffie heeft al een onderhandse aanbesteding de deur uit gedaan. Binnenkort beoordelen de raadsleden welk bedrijf de beste offerte doet. Inwoners die de politici 'live' in actie wilden zien, zijn tot nu toe gedwongen om naar het gemeentehuis te komen. Maar met het plaatsen van camera's kunnen de politieke beraadslagingen in de loop van volgend jaar thuis op de bank gevolgd worden.  

SWA wordt opgeheven

Nieuwkoop > De financiën van de Sociale Werkplaats Alphen (SWA) blijken zo slecht, dat deze 'gemeenschappelijke regeling' wordt opgeheven door de deelnemende gemeenten. In plaats daarvan wordt een nieuw 'Werkbedrijf' opgericht. Dit Werkbedrijf wordt onderdeel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Alphen. Om dat in goede banen te leiden, moet er driekwart miljoen euro op tafel gelegd worden; de gemeente Nieuwkoop draagt hier 75.000 euro aan bij.


Voor de mensen die er bij de sociale werkplaats ingeschreven staan, verandert er weinig. Maar de gemeenten willen dat particuliere bedrijven de komende jaren veel meer deze medewerkers gaan inzetten. Het Werkbedrijf moet helpen bij de reïntegratie van alle werklozen; of het nu gaat om mensen met een arbeidsbeperking of inwoners die al lange tijd zonder werk zitten. Werkgevers die geïnteresseerd zijn, kunnen gebruik maken van loonkostensubsidie. Wethouder Paul Platen (VVD) laat hierover weten: 'Dit vraagt inspanningen van werknemers, maar ook van werkgevers.' Volgens hem zijn werkgevers 'enthousiast' om een bijdrage te leveren. Overigens kunnen de gemeenten niet anders, dan de SWA opheffen; het financiële tekort van deze instantie is nu al 1,6 miljoen euro en dat zou oplopen tot 3 miljoen euro in 2020 als er nu niet ingegrepen zou worden.  

Tonnen uitgeven om goud te halen

Nieuwkoop > Honderdduizend euro uitgeven om mee te doen aan de Nationale Groencompetitie, waar maar vier gemeenten aan deelnemen: wethouder Guus Elkhuizen (SBN) wil dat over drie jaar zo weer doen. Dat liet hij vorige week weten tijdens een raadsvergadering. Volgens hem krijgt de gemeente dankzij de deelname veel waardevolle informatie over het verbeteren van het groen in Nieuwkoop. Bovendien zijn hier inwonersinitiatieven door ontstaan, zoals de 'hanging baskets'; mandjes met bloemen aan lantaarnpalen.


Veel politici blijven echter sceptisch. Zo vroeg inwonerraadslid Den Hertog (SGP/ChristenUnie) zich af of Elkhuizen wist, dat er maar vier gemeenten aan deze Nationale Groencompetitie meedoen. De wethouder ontkent dit. Raadslid Quinten van Dobben (VVD) zei enigszins sceptisch: 'We willen de wethouder feliciteren, dat hij derde is geworden van de vier deelnemers.' Gemeenteraadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) twijfelde openlijk aan het nut van deze hele wedstrijd: 'Is dit nou de manier waar aan we onze gelden moeten besteden?! Wat hebben we nou aan de conclusies die uit dit rapport naar voren komen. Wisten we die nou niet?' Maar Elkhuizen vond, dat deze vragen aan de raadsleden gesteld moeten worden: de raad heeft namelijk het collegevoorstel goedgekeurd. Hij stelde: 'Ik heb er absoluut geen spijt van, dat we hebben meegedaan. Over drie jaar kom ik weer met het voorstel; dan hebben we de verbeterpunten gedaan en gaan we voor goud.'

Ultrasenioren moeten vertrekken uit Park Overbosch

VOORHOUT > De 27 cliënten van Marente, die ondergebracht zijn in Park Overbosch, moeten daar binnen twee jaar weer vertrokken zijn. Deze mededeling kreeg de familie van de hoogbejaarde en zorgbehoevende mensen vorige week te horen. Het heeft voor veel onrust gezorgd onder de bewoners van de anders zo stille verzorgingsflat.

Twee jaar geleden begon zorgorganisatie Marente met het huren van 35 appartementen in Park Overbosch aan de Sportlaan. Bewoners van het woonzorgcentrum Hofwijck uit Oegstgeest kwamen vervolgens in Voorhout te wonen, omdat Hofwijck herbouwd werd. Maar nu moeten ze dus weer weg, of ze willen of niet. Het nieuws van de noodgedwongen verhuizing wordt bevestigd door Leo Bellekom van Marente. ,,We hebben Park Overbosch tijdelijk gehuurd voor de vervanging van het gebouw Hofwijck. Dat is nu klaar, maar omdat Hofwijck bedoeld is voor mensen met dementie, kon een aantal bewoners met een somatische achtergrond daar niet gaan wonen. Zij wonen vooralsnog in Park Overbosch.''
Hij vervolgt: ,,We hebben hen medegedeeld, dat we op zoek gaan naar een andere plek waar ze kunnen wonen. Park Overbosch is een serviceflat en eigenlijk niet geschikt om service te verlenen, die deze mensen met zwaardere zorgbehoeftes nodig hebben.'' Volgens Bellekom is de gezondheidstoestand van de bewoners achteruit gegaan en daarom moeten ze naar andere gebouwen van Marente verhuisd worden, zoals Bernardus in Sassenheim of Gerto in Voorhout. ,,We beseffen dat het voor oudere mensen nooit ideaal is. Je moet besluiten nemen, maar we nemen er tijd voor. Met respect voor de mensen; we geven hen twee jaar de tijd om te bepalen waar ze willen wonen.''
Johan van Buren, manager van Woonstichting Vooruitgang, laat weten, dat als het aan hem ligt, Park Overbosch in gebruik blijft als zorgflat. De voorzitter van de cliëntenraad van Marente, Asti van Veen, was niet bereikbaar voor commentaar.

Joep Derksen

'De gemeente voert een ad hoc beleid'

HOOGMADE > Frans Witteman, namens het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH), is helemaal niet blij met de manier waarop de CCH onlangs in het nieuws kwam. Het college van burgemeester en wethouders beschuldigde zijn organisatie er van, dat de gymnastiektoestellen in De Schuur onveilig zouden zijn. Later moest wethouder Yvonne Peters (VVD) deze uitspraak intrekken, maar toen was het kwaad al geschied.

Ook wil de CCH meer geld van de gemeente om haar taken uit te kunnen voeren. Dan gaat het om een eenmalige bijdrage in de kosten van de renovatie van De Schuur en een structurele verhoging van de vergoeding voor het gymnastiekonderwijs. Voor de renovatie wil de CCH de gymnastiek-uitrusting 'updaten', het gebouw De Schuur aan de binnenkant schilderen en zonnepanelen plaatsen. Maar na drie gesprekken met wethouder Henk Hoek is de CCH nog geen spat verder. Witteman laat weten: ,,Een goede gymnastieklocatie voor de leerlingen van de basisschool is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente en het schoolbestuur. Ons deel in de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij naar eer en geweten al 43 jaar als vrijwilligers op ons genomen: door onderhoud te plegen, door te beheren en door het werven van sponsors. Waarom moet het CCH een 43 jaar oude gymnastiekzaal in haar uppie ‘updaten’?''

De CCH wil ook een structurele verhoging van de vergoeding voor het gymnastiekonderwijs, maar het college heeft dit verzoek afgewezen. Hierbij verwijst de gemeente naar officiële documenten uit 1991, waarin de afspraak staat dat de CCH ruim 15.000 euro per jaar ontvangt als vergoeding voor het gymnastiekonderwijs. De CCH heeft echter ieder jaar 'slechts' 7.000 euro apart gezet voor vervanging en onderhoud van deze materialen. Witteman toonde zich verrast door het document: ,,Deze wending in de discussie is geheel nieuw voor het huidige bestuur van het CCH. In recente documenten van de gemeente én in onze gesprekken sinds november 2015 is steeds uitgegaan van € 7.000. Met deze redenering van de kant van de gemeente vervalt onze argumentatie voor onze aanvraag voor een structurele verhoging van de gymnastiekvergoeding.''

Wel vraagt de CCH zich af, of een bedrag van ruim 15.000 euro voor de exploitatie van het hele CCH-complex voldoende is. Witteman: ,,Wij zijn van oordeel dat een verhoging van die bijdrage alleszins redelijk is.'' Hij verwijst hierbij naar een overeenkomst tussen de gemeente en BV De Tweesprong, die onlangs is afgesloten. De Tweesprong heeft namelijk geregeld, dat onderhoud en vervanging van gymnastiekinventaris gebeurt op 'declaratiebasis'. Witteman vindt dit 'meten met twee maten' en stelt: ,,De gemeente voert een ad hoc beleid. We krijgen van alle clubs de minste financiële ondersteuuning. We zijn zwaar teleurgesteld en het is eigenlijk beledigend voor ons bestuur.'' De gemeenteraadsleden gaan deze kwestie later met elkaar bespreken.


Joep Derksen

'ICT aanbesteden aan marktpartijen'

KAAG EN BRAASSEM > D66 blijft tegenstander van het gebruiken van verplaatsen van de ICT-diensten naar Alphen aan den Rijn. Gemeenteraadslid Gino Wesselman bereidt een voorstel voor om het college op te roepen hiervoor een aanbesteding uit te schrijven. Op die manier kunnen marktpartijen een bod doen voor het beheren van de Kaag en Braassemse ICT. Wesselman verwacht, dat dit de gemeente heel veel geld zal besparen. Bovendien blijft Kaag en Braassem zeggenschap houden over haar eigen ICT; de partij vreest dat dit niet zo zal zijn als het beheer van het computersysteem wordt ondergebracht bij de grotere gemeentebroer met 110.000 inwoners.

Hij wordt hierbij ondersteund door het rapport van het onafhankelijke onderzoeksbureau Berenschot. Hierin staat, dat het uitbesteden van de ICT aan Alphen de duurste, maar tegelijkertijd niet de beste optie is. De gemeente moet aan de gemeente Alphen een half miljoen euro meer betalen, dan voor hetzelfde werk, dat door commerciële marktpartijen gedaan wordt. Wesselman neemt deze week contact op met SVKB, PRO en LKB om te kijken of deze partijen zijn voorstel steunen.

Wethouder Herman Haarman (D66) wees er wel op, dat Kaag en Braassem erg kwetsbaar is, waar het gaat om de ICT-uitvoering. ,,Op het moment dat je met zo'n bedrijf praat, moet je wel professioneel opdrachtgever zijn. Je moet er enige kaas van gegeten hebben (om de aanbesteding te doen, JD), maar die kennis is er nu niet.'' Wesselman onderkende dit, maar vond ook dat er ruim voldoende tijd is om die kennis op te krikken. ,,Je zult mensen moeten opleiden en 1,8 extra fte nodig hebben. Maar je hebt acht maanden de tijd om mensen te leren om te gaan met een leverancier en om de regie te voeren.''


Joep Derksen

IKC Hoogmade ten koste van IKC Oude Wetering

HOOGMADE > De fractieleden van de politieke partijen kregen maandag 21 november een presentatie voorgeschoteld van de actiegroep 'Het betere alternatief'. Deze omwonenden van de toekomstige Brede School Hoogmade kwamen met het voorstel om het nieuwe schoolgebouw een kwartslag te draaien. Dit zorgt voor meer ruimte voor de school én het groen. Woningbouw zou er niet moeten komen; de gemeente moet het verlies van 500.000 euro maar voor lief nemen, of anders de woningbouw elders in Hoogmade realiseren.

Hoewel de plannen voorzichtige steun krijgen van SVKB, lijkt een raadsmeerderheid geen voorstander te zijn om afscheid te nemen van de woningbouw. Dit is namelijk een plek, waar woningbouw kan plaatsvinden op grond die van de gemeente is. Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) is wél positief: ,,Ik vind het alternatieve plan best goed. Je hoeft niet met kinderen te zeulen van A naar B of C. Hoogmade wil woningen; dat kan best naar een andere plek. Ook is het voor 1 euro overgedragen en er staat letterlijk dat het gebruikt blijft voor basisschool, dan horen daar geen woningen. Als je koopt voor 1 euro en verkoopt voor 500.000 euro, dan maak je winst als gemeente.''

Maar er zijn kritische geluiden te horen over het collegevoorstel, waar het gaat om de manier waarop het college hoopt om de extra kosten van 923.000 euro te krijgen. Dat bedrag wil het college namelijk afhalen van het krediet om in de toekomst een integraal kindcentrum (IKC) voor Roelofarendsveen / Oude Wetering te realiseren. ,,Die 923.000 euro ontbreekt later bij het realiseren van een brede school voor deze dorpskernen'', stelt raadslid Kelly Straver (SVKB) vast.

Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) is het hier mee eens: ,,We gaan ons verzetten tegen de dekking van 923.000 euro uit het potje van Oude Wetering; daarmee gaat het scholeneiland van Oude Wetering nog verder naar achteren toe. We vinden dat niet eerlijk.'' Van Velzen is bang voor een tweedeling in de Kaag en Braassemse samenleving. ,,Het college zorgt er op deze manier voor, dat dorpen zich tegen elkaar gaan afzetten. Inwoners van Oude Wetering en Roelofarendsveen zullen zeggen: “”Waarom wordt 900.000 euro weggehaald bij ons?” Daar gaat het college de fout in. Als er extra geld nodig is voor Hoogmade, moet je dat niet doen door geld weg te halen bij een andere brede school die ook hard nodig is.'' CDA-fractievoorzitter Karin van der Kaaden laat weten ook haar twijfels te hebben: ,,Ik wil van het college uitleg hebben, waarom we een voorschot nemen op het investeringsbudget van de toekomstige IKC Oude Wetering.'' Dit onderwerp wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering van maandag 28 november.


Joep Derksen