Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 november 2016

'De gemeente voert een ad hoc beleid'

HOOGMADE > Frans Witteman, namens het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH), is helemaal niet blij met de manier waarop de CCH onlangs in het nieuws kwam. Het college van burgemeester en wethouders beschuldigde zijn organisatie er van, dat de gymnastiektoestellen in De Schuur onveilig zouden zijn. Later moest wethouder Yvonne Peters (VVD) deze uitspraak intrekken, maar toen was het kwaad al geschied.

Ook wil de CCH meer geld van de gemeente om haar taken uit te kunnen voeren. Dan gaat het om een eenmalige bijdrage in de kosten van de renovatie van De Schuur en een structurele verhoging van de vergoeding voor het gymnastiekonderwijs. Voor de renovatie wil de CCH de gymnastiek-uitrusting 'updaten', het gebouw De Schuur aan de binnenkant schilderen en zonnepanelen plaatsen. Maar na drie gesprekken met wethouder Henk Hoek is de CCH nog geen spat verder. Witteman laat weten: ,,Een goede gymnastieklocatie voor de leerlingen van de basisschool is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente en het schoolbestuur. Ons deel in de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij naar eer en geweten al 43 jaar als vrijwilligers op ons genomen: door onderhoud te plegen, door te beheren en door het werven van sponsors. Waarom moet het CCH een 43 jaar oude gymnastiekzaal in haar uppie ‘updaten’?''

De CCH wil ook een structurele verhoging van de vergoeding voor het gymnastiekonderwijs, maar het college heeft dit verzoek afgewezen. Hierbij verwijst de gemeente naar officiële documenten uit 1991, waarin de afspraak staat dat de CCH ruim 15.000 euro per jaar ontvangt als vergoeding voor het gymnastiekonderwijs. De CCH heeft echter ieder jaar 'slechts' 7.000 euro apart gezet voor vervanging en onderhoud van deze materialen. Witteman toonde zich verrast door het document: ,,Deze wending in de discussie is geheel nieuw voor het huidige bestuur van het CCH. In recente documenten van de gemeente én in onze gesprekken sinds november 2015 is steeds uitgegaan van € 7.000. Met deze redenering van de kant van de gemeente vervalt onze argumentatie voor onze aanvraag voor een structurele verhoging van de gymnastiekvergoeding.''

Wel vraagt de CCH zich af, of een bedrag van ruim 15.000 euro voor de exploitatie van het hele CCH-complex voldoende is. Witteman: ,,Wij zijn van oordeel dat een verhoging van die bijdrage alleszins redelijk is.'' Hij verwijst hierbij naar een overeenkomst tussen de gemeente en BV De Tweesprong, die onlangs is afgesloten. De Tweesprong heeft namelijk geregeld, dat onderhoud en vervanging van gymnastiekinventaris gebeurt op 'declaratiebasis'. Witteman vindt dit 'meten met twee maten' en stelt: ,,De gemeente voert een ad hoc beleid. We krijgen van alle clubs de minste financiële ondersteuuning. We zijn zwaar teleurgesteld en het is eigenlijk beledigend voor ons bestuur.'' De gemeenteraadsleden gaan deze kwestie later met elkaar bespreken.


Joep Derksen