Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 december 2016

Eigen huurders eerst

NOORDWIJK > In de periode tot 2020 wil het gemeentebestuur 'zoveel mogelijk' sociale huurwoningen laten bouwen. Om dit doel te bereiken, heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de Stichting Huurdersbelangen.

In drie jaar tijd moeten er minimaal zeshonderd sociale huurwoningen bij komen, zo valt in de afspraken te lezen. En al deze woningen worden met voorrang toegewezen aan Noordwijkse woningzoekenden. De huurders die nu al in een woning van de NWS zitten, komen zelfs helemaal vooraan in de rij te staan. ,,Als zij verhuizen, helpt dat de doorstroming op gang brengen. Daar profiteren ook Noordwijkse starters op de woningmarkt van”, zo vindt NWS-directeur Willem van Duijn. Wethouder Dennis Salman (LSNZ) beaamt: ,,We werken nauw met elkaar samen om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen komen voor Noordwijkers.”

Als gedeeltelijke tegenprestatie staat de gemeente de NWS toe om 'geleidelijk' maximaal 90 van haar dure woningen te verkopen. Ook mag de NWS 250 van haar woningen 'onderbrengen in de vrije sector', wat betekent, dat de huren hoger worden dan het sociale huurmaximum. Hiermee worden volgend de drie partijen de middeninkomens geholpen, die nu niet in aanmerking komen voor de sociale woningen, maar te weinig verdienen om een eigen huis te kopen.

Ook worden de komende jaren plannen uitgewerkt, dat bij meer woningen van de NWS energiebesparende maatregelen genomen worden. De huurprijzen zullen minder snel stijgen voor 'kwetsbare groepen'. Van Duijn is heel tevreden met het eindresultaat. Wel laat hij weten, dat de NWS ,,tegen de grenzen aanloopt van investeren in nieuwbouw. De hoeveelheid beschikbare bouwgrond in Noordwijk is schaars, zeker tegen de prijzen waarmee de bouw van betaalbare huurhuizen nog mogelijk is. Voor grotere projecten zijn we in hoge mate afhankelijk van wat de gemeente aan grond in haar bezit heeft. Gelukkig ziet ook dit college van burgemeester en wethouders de noodzaak om de hoeveelheid sociale huurwoningen flink uit te breiden.” Salman besluit over de overeenkomst: ,,In nog geen drie maanden hebben we met elkaar afspraken kunnen maken. We moeten aan de slag. We moeten nu doorpakken zodat er echt betaalbare huurwoningen voor Noordwijkers beschikbaar komen.”