Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 december 2016

Tönjann teruggefloten

OEGSTGEEST > De gemeenteraad ziet het helemaal niet zitten, dat wethouder Wendelien Tönjann (VVD) plaats neemt in het bestuur van de Stichting Dorpsmarketing. Daarom hebben de politici unaniem een raadsoproep gedaan richting het college om Tönjann te stoppen om toe te treden tot dat bestuur.

Tönjann zelf liet eerder weten, dat het goed is om een collegelid zitting te laten nemen in het bestuur. Want hierdoor zou volgens haar controle uitgeoefend kunnen worden op de stichting. Maar de politieke partijen hebben daar grote bedenkingen bij. ,,Deelname in het bestuur is geen geschikt middel om te sturen op de koers van de stichting. Want een bestuurslid van een stichting behoort primair de belangen van de stichting te behartigen en niet, mogelijk daarmee tegengestelde belangen, van een gemeente. Ook kan via een bestuur geen controle worden uitgeoefend; dit kan wel door een Raad van Toezicht.''

In 2011 adviseerde de Rekenkamercommissie al, dat de gemeente moet vermijden om collegeleden als bestuursleden bij een stichting op te laten treden. Daarom stelde de gemeenteraad unaniem: ,,Beter zou het zijn onafhankelijke materiedeskundigen zitting te laten nemen in een raad van toezicht. Versterking van gemeentelijke belangen kan mogelijk plaatsvinden door een subsidierelatie met de stichting aan te gaan en voorwaarden te stellen aan de subsidie.''

De raad laat daarmee uitdrukkelijk weten, dat een collegelid niet mag toetreden tot het bestuur van de stichting Dorpsmarketing. Wel mag de gemeente een 'toehoorder' aanstellen bij de vergaderingen van het bestuur van de stichting Dorpsmarketing ,,als verbinding tussen de stichting en de gemeente''. Daarnaast moet de stichting Dorpsmarketing een 'Raad van Toezicht' krijgen. Hier mogen 'onafhankelijke materiedeskundigen en mogelijk een raadslid' zitting in nemen. Burgemeester Emile Jaensch nam tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 december het woord en vroeg of deze raadsoproep pas in januari besproken kan worden. De gemeenteraadsleden gingen hier mee akkoord.


Joep Derksen