Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 januari 2017

Juridische stappen dreigen tegen 'PVV Noordwijk'

NOORDWIJK > De initiatiefnemers voor de PVV Noordwijk blijken helemaal niet namens de landelijke PVV te handelen. Dit maakt Olaf Stuger, PVV-Lid van het Europees Parlement duidelijk. Hij houdt zich bezig met de organisatie van de lokale verkiezingen en dreigt met juridische stappen.

Op het onlangs geopende twitter-account @pvvnoordwijk is onder meer te lezen: ,,12 februari komt het grote nieuws. In 2018 gaan we Noordwijk terugveroveren op de incestueuze politieke kliek! #OnsNoordwijk.'' Maar het lijkt twijfelachtig, of de huidige initiatiefnemers daar deel van uit zullen maken.

Stuger laat weten, dat er contact is opgenomen met de initiatiefnemers. Hij stelt: ,,Onderstaande tekst gaat naar het zichzelf 'PVV Noordwijk' noemende initiatief. 'Het is ons gebleken dat u ten onrechte het logo van de Partij voor de Vrijheid gebruikt. Dit is niet toegestaan en wij verzoeken u dan ook dringend om dit gebruik per direct te staken. Mocht u aan dit verzoek geen gehoor geven, dan zijn wij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen'.'' Op een verzoek om een reactie wordt door de 'PVV Noordwijk' niet gereageerd.

Ook Stuger heeft nog geen reactie gekregen. Wel heeft hij ,,wat suggesties gehoord'' van personen, die achter de twitteraccount zitten. ,,Bij ons is geen aanmelding van Noordwijk binnen gekomen. We moeten er rekening mee houden, dat mensen onze naam gaan gebruiken. En vervolgens dingen zeggen, waar we het niet mee eens zijn. Deze meneer of mevrouw is van harte uitgenodigd om zich alsnog te melden. Wellicht is het een goede kandidaat, maar we moeten de dingen wel in de juiste volgorde laten lopen.'' Hij besluit: ,,We zijn blij met het enthousiasme voor de PVV. Maar het is belangrijk om initiatieven goed te coördineren, vooral in campagnetijd. En we kunnen niet uitsluiten, dat hier een concurrerende politieke partij achter zit.''


Joep Derksen

Opnieuw Van Emmerik in de politiek


KAAG EN BRAASSEM > De lokale politiek heeft een nieuw familielid van de Van Emmeriken verwelkomd. Vorig jaar stapte Paul van Emmerik, fractievoorzitter van de VVD, nog uit de politiek, maar maandag 23 januari werd zijn nicht Sandra van Emmerik officieel benoemd tot fractieassistent van de politieke partij Liberaal Kaag en Braassem. LKB wordt geleid door fractievoorzitter Ton van Velzen, oud-wethouder en eveneens oud-VVD-er.  

29 januari 2017

Gemeente koopt straatverlichting

Nieuwkoop > Vanaf 1 maart behoort alle openbare verlichting (bijna 6.000 'lichtpunten') weer aan de gemeente. De 186 straatlantaarns die de gemeente in lease heeft bij het bedrijf CityTec worden op die dag voor 37.800 euro overgenomen. Hierdoor is het mogelijk om één uniform onderhoudsbeleid uit te voeren voor de straatverlichting. De gemeenteraad stemde op donderdag 2 februari unaniem in met dit collegevoorstel.

Twijfel over behoud sporthal De Vlinder

Raadslid ondersteunt petitie

Ter Aar – Meerdere keren verzekerde SBN-wethouder Guus Mesman, dat sporthal De Vlinder niet dicht gaat. Het contract met de huidige beheerder, Lyna Kant, wordt weliswaar stop gezet, maar dat zou geen gevolgen moeten hebben voor het voortbestaan van De Vlinder. Toch ondersteunt gemeenteraadslid én partijgenoot Lizet Keyzers een petitie voor het behoud van de sporthal.

'De Gemeente Nieuwkoop wil onze prachtige sport en recreatiehal De Vlinder sluiten. Wil u ook dat de Vlinder blijft bestaan? Teken dan onze online petitie!' zo stellen de initiatiefnemers Marisca en Marielle. Deze actie krijgt de volle steun van Keyzers, die haar twittervolgers opriep om de petitie te ondertekenen. Maar hoe kan het, dat zij als gemeenteraadslid deze petitie ondersteunt, terwijl haar eigen wethouder Guus Elkhuizen meermaals heeft verkondigd dat De Vlinder niet verdwijnt?


Hierop reageert Keyzers: 'Ik heb alle vertrouwen in de goede uitkomst van het proces rondom de Vlinder. Maar ik zie dat er toch hele grote zorgen in de samenleving zijn, waardoor enkelen het initiatief genomen hebben tot een petitie. In dat licht moet het onder de aandacht brengen van die petitie gezien worden. Het zal een grote steun in de rug zijn voor college en raad als de petitie succesvol is, doordat zij door velen ondersteund wordt. Ook geeft het onder de aandacht brengen van de petitie mijn persoonlijke mening weer. Naast raadslid ben ik immers ook inwoner.'

Uitbreiding Algemeen Bestuur SWA

Nieuwkoop > De bestuursstructuur van de gemeenschappelijke regeling SWA (Sociale Werkplaats Alphen) wordt aangepast. Hiermee geven de colleges van Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen gehoor aan één van de meest dringende adviezen van het onderzoeksbureau AEF.


Tot vorig jaar bestond het Algemeen Bestuur van de SWA uit precies dezelfde bestuurders als het Dagelijks Bestuur van die organisatie. En dat terwijl het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur moet controleren op het uitvoeren van haar taken. Een gevalletje 'Wij van WC-eend keuren WC-eend goed'. Het bureau AEF gaf aan, dat dit geen wenselijke situatie is. Daarom is nu het Algemeen Bestuur uitgebreid met drie nieuwe leden; het zijn wethouders van de drie deelnemende gemeenten. Voor Nieuwkoop treedt wethouder Annette Pietersen (D66) toe en voor Kaag en Braassem neemt wethouder Henk Hoek (CDA) deze taak op zich.

,,Beleid drugspreventie gaat goed''

KAAG EN BRAASSEM > Waar het gaat om alcohol- en drugspreventie onder jongeren, is de gemeente juist heel goed bezig. Dat liet wethouder Henk Hoek (CDA) maandag 23 januari weten, naar aanleiding van een vraag van raadslid Thijs Mooren (CDA).


De wethouder stelde: ,,De aanpak van alcohol- en drugsgebruik is geïntensiveerd. Ruim zestig jongeren kwamen in beeld. Hen werden positieve activiteiten aangeboden en ze werden in beeld gehouden. Het jongerenwerk is daar structureel in opgenomen. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Een positieve ontwikkeling is gaande, die we willen voortzetten. Het merendeel van de jongeren heeft, samen met hun ouders, een begeleidingstraject gevolgd. Dat traject zetten we voort. Ook willen we de bewustwording van de ouders en andere opvoeders over deze zaken vergroten.''

Aan de slag met Dorpshart

LEIMUIDEN > Bijna de voltallige gemeenteraad stemde vóór het goedkeuren van het 'Bestemmingsplan Dorpshart Leimuiden, noordelijk deel'. Na ruim twee jaren praten, moet het noordelijke deel dan eindelijk ontwikkeld gaan worden.

Vijf jaar lang probeerde het bedrijf Leyten tevergeefs om het Dorpshart te ontwikkelen. In 2014 meldde Woondiensten Aarwoude zich nog bij de gemeente met het voorstel om een miljoen euro te betalen voor de grond aan de noordkant van het Dorpshart, zodat daar sociale woningbouw gerealiseerd kan worden. Maar de raad koos er voor, om in zee te gaan met een groepje Leimuidenaren, die aangaven het hele Dorpshart te kunnen ontwikkelen. Nadat zij het vertrouwen hadden gekregen van de raad, bleek echter, dat de door hen benaderde onderneming, Smit's Bouwbedrijf BV, zich in eerste instantie alleen wilde richten op het noordelijke deel. Het zuidelijk deel van het dorpshart wordt later pas ontwikkeld.

De plannen zijn voor de meeste Leimuidenaren inmiddels wel bekend. Aan de noordzijde, op de voormalige locatie van Maarse en Kroon, komt een dorpshaven met ligplaatsen voor recreanten en toekomstige bewoners. De voormalige boerderij van Van Beijeren komt hierdoor direct aan het water te liggen. Hieromheen worden 21 gezinswoningen gebouwd, in verschillende prijsklassen met beschikbaarheid van een eigen ligplaats, en zes sociale appartementen met voorzieningen.

Het deelgebied Zuid wordt ingericht ten behoeve van winkel- en andere voorzieningen, starters- / seniorenwoningen, appartementen en gezinswoningen. Dan gaat het om zo'n 25 gezinswoningen en 24 appartementen, waarvan tien voor de vrije sector en 14 sociale appartementen. Halverwege dit jaar kan begonnen worden met de werkzaamheden. De meeste politieke partijen, zien graag dat de eerste paal de grond in gaat. Alleen fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) stemde tegen: ,,Het (gebied, JD) moet aan twee kanten tegelijk ontwikkeld worden. Dat wordt nu losgelaten. Veel zaken zijn nog te prematuur.'' Maar die ene stem was bij lange na niet genoeg; met 16 stemmen voor en één tegen keurde de raad het 'Bestemmingsplan Dorpshart Leimuiden, noordelijk deel' goed.
Joep Derksen

PVV wordt actief in Noordwijk

NOORDWIJK > De kans is groot, dat de PVV meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Een groepje inwoners heeft zich verenigd in de partij 'PVV Noordwijk'. De namen van de initiatiefnemers worden angstvallig geheim gehouden. Op een verzoek om een interview wordt gereageerd: ,,We mogen nog niet met de media spreken. Op 12 februari hebben we een oprichtingsvergadering.''  

Overzicht wegproblemen voor tractorverkeer

KAAG EN BRAASSEM > De LTO Noord heeft de gemeenteraadsleden een overzicht gestuurd van knelpunten bij ontsluitingswegen voor tuindersbedrijven, die flink moeten worden aangepakt. Deze brief kwam maandag 23 januari in de openbaarheid.

In Oud Ade heeft het landbouwverkeer bij het invoegen vanaf de Hofdijklaan op de N446 weinig zich door de bomen in de tussenberm. Ook rijden auto's daar te hard vanaf de rotonde; zeker als ze zien, dat er een langzame tractor van plan is om voor hen de weg op te komen. De Veenderdijk in Rijpwetering heeft geen belijning en aan de Aderweg (Roelofarendsveen/Rijpwetering) ontbreken paaltjes bij de passeerstrook. Die paaltjes ziet de LTO Noord ook graag verschijnen aan de Geestweg (Roelofarendsveen), bij de versmalling. De Oudendijkseweg (Woubrugge) is te smal en heeft een afkalvende dijk.

Andere ergernissen voor de agrariërs zijn de geparkeerde auto's aan de Pastoor van der Plaatstraat en Koppoellaan in Rijpwetering. De tunnel in de Zuidweg onder de N445 is volgens de LTO Noord ,,te laag. Oversteken van de N445 is verboden, maar gebeurt noodgedwongen wel.'' Andere zorgplekken zijn de Molenweg in Rijpwetering/Nieuwe Wetering: ,,Dat is een smalle weg en tegelijkertijd een fietspad.'' De Googermolenweg (Oude Wetering) is ,,te smal en levensgevaarlijk in verband met hardlopers en fietsers'' en ook de Boddens Hosangweg (Woubrugge) is te krap en te smal, aldus de LTO Noord. Langs de Parallelweg tussen Rijnsaterwoude en Alphen staan laag overhangende bomen, waardoor de tractoren midden op de weg moeten rijden. Dit tot ergernis van fietsers op de route. ,,Aan dit probleem zou de gemeente makkelijk iets kunnen doen.''

Inwoners moeten meer rekening houden met de agrariërs, zo vindt de instantie, die de belangen van de agrariërs behartigt. Over de route van het dorp Rijnsaterwoude (ondanks Parallelweg), de Vriezenweg en het dorp Leimuiden stelt de LTO Noord. ,,Hier zijn veel appende fietsers en kinderen, maar ook ergernis bij omwonenden. De omwonenden doen boos, omdat onze tractoren harder lijken te rijden dan ze in werkelijkheid doen. Vanuit hun gezichtspunt zijn ze groot en lomp. Onze leden benadrukken dat er alleen professionele mensen op het groot materieel rijden. Ze doen hun uiterste best om ongelukken te voorkomen. In het najaar als de mais en de aardappelen worden geoogst, dan rijden de tractoren ongeveer zes weken lang de hele dag door Leimuiden. Dat zal altijd zo blijven tenzij de tractoren over de N207 mogen rijden.'' Maar nu al is duidelijk, dat de Provincie Zuid-Holland geen toestemming zal geven om het langzame tractorverkeer over de provinciale weg te laten rijden.


Joep Derksen

Prijzen sociale woningen stijgen met 11,5%

KAAG EN BRAASSEM > Toen de eerste bouwtekeningen bekend werden gemaakt van De Akkers, waren veel mensen laaiend enthousiast. Er bestond veel belangstelling voor deze woningen die al vanaf 260.000 euro te koop waren. Maar de geïnteresseerden mochten nog geen enkele van deze woningen kopen. Inmiddels zijn er vele maanden voorbij gegaan en blijkt de prijs van die huizen met maar liefst 30.000 euro verhoogd te zijn. Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) stelde hier maandag 23 januari tijdens het politiek forum vragen over aan wethouder Yvonne Peters (VVD).


Van der Wereld liet weten: ,,Ik kan me voorstellen dat de prijzen stijgen, maar dit vind ik wel een heel grote klapper. Ik vind het een vreemde gang van zaken. Ik snap dat het de marktwerking is, maar het helpt de starters in onze gemeente niet. 260.000 euro is al hoog en 290.000 euro is helemaal onbereikbaar.'' Peters stelde, dat ze niet wist of die woningen met 30.000 euro in prijs zijn verhoogd. Wel gaf ze aan, dat voor De Akkers bijna 70% van de woningen uit de eerste fase al verkocht zijn. ,,Vrij snel nadat 70% is verkocht, gaan we de tweede fase op de markt brengen. Er komt snel wat goedkopers op de markt.''

Raad eens met bouwplannen Plantage 1

OUDE WETERING > Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde maandag 23 januari in met het toekennen van een omgevingsvergunning voor Plantage 1. Alleen de fractie van SVKB bleef tegen dit bouwplan.


Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) vond, dat ,,de initiatiefnemer mag rekenen op een betrouwbare overheid. De wethouder heeft vergaande toezeggingen gedaan om te bouwen op die locatie. Dit loopt al 4,5 jaar en de oorspronkelijke plannen zijn aangepast.'' Raadslid Cees de Lange (CDA) stelde, dat er volgens de bouwtekeningen weliswaar vier afwijkingen zijn. ,,Maar het geheel is passend.'' Raadslid Laura van Klink (PRO) ziet de nieuwbouw ook graag komen: ,,Dit past op dat bijzondere hoekje bij de Braassem.'' De SVKB bleef tegen: ,,We hebben een zeer ruimhartig uitzonderingenbeleid. En toch wijken vier zaken heel erg af van datgene wat we belangrijk vinden.''

Vijftien initiatieven ingediend

KAAG EN BRAASSEM > De initiatievenmarkt van de gemeente heeft in totaal vijftien originele ideeën opgeleverd. Deze voorstellen om de gemeente leuker, mooier en aantrekkelijker te maken, gaan over natuur, cultuur maar ook zijn er plannen op het gebied van het toerisme, zo liet burgemeester Marina van der Velde maandag 23 januari weten. De plannen worden dinsdag 7 februari bekend gemaakt. Op maandag 22 februari maakt de gemeenteraad een keuze uit de plannen, die dan gerealiseerd mogen worden.  

Wethouder Nieuwkoop niet blij met komst varkenshouderij

WOUBRUGGE > Wethouder Paul Platen van Nieuwkoop deed maandag 23 januari een allerlaatste poging om de gemeenteraad te overtuigen, niet in te stemmen met de plannen om de varkenshouderij van Kroes uit te plaatsen van de A. de Graaflaan naar de Kruislaan. Maar Platen kreeg geen voet aan de grond bij de gemeenteraadsleden.

De Nieuwkoopse wethouder wees de politici er op, dat ze niet alleen naar het belang van de eigen gemeente moeten kijken, maar ook rekening moeten houden met de zorgen van de buurgemeente Nieuwkoop. De komst van een varkenshouderij in het buitengebied zorgt volgens Platen voor een grote aanslag op het open karakter van dat deel van Woubrugge. ,,Het buitengebied wordt meer versteend. Ik vraag u om het besluit te heroverwegen'', aldus Platen. Zijn woorden werden ondersteund door inspreekster Carla van Rijn, namens de Dorpsraad Rondom de Plassen: Een compleet nieuw bedrijf komt in het hart van de polder, met 18.000 m2 aan bouwoppervlak. Het draagt helemaal niets bij aan het landschap. Er worden alleen maar grote stallen neergezet. Waarom offeren we het open landschap op voor een economisch gewin van een eenmansbedrijf, die kennelijk binnen de gemeentegrenzen moet blijven?''

De gemeenteraadsleden bleken niet onder de indruk. Thijs Mooren (CDA) wees Platen er fijntjes op, dat de gemeente Nieuwkoop enkele jaren geleden er mee heeft ingestemd, dat een compleet nieuw bedrijf zich in het buitengebied van Nieuwveen mocht vestigen. Platen ontkende dit: ,,Dat is mij niet bekend. We gaan niet over op nieuwe vestigingen, waar het gaat over agrarische bedrijven.'' De overige raadsleden lieten weten, dat ze de discussie over het al dan niet uitplaatsen van de varkenshouderij niet meer over willen doen. Wethouder Herman Haarman (D66) voegde hier nog aan toe, dat hij wel degelijk zijn collega-wethouder uit Nieuwkoop van alle ontwikkelingen op de hoogte had gehouden. Tijdens de vergadering van het raadspresidium op maandag 20 februari wordt duidelijk of de uitplaatsing van de varkenshouderij een hamerstuk of bespreekstuk wordt in de besluitvormende raad.


Joep Derksen

Zorgen over afkalvende bermen

WOUBRUGGE > De noodkreet van de heer De Lange van Nolina over de afkalvende bermen langs de Oudendijkseweg kreeg maandag 23 januari niet alleen steun van de LTO-noord. Ook de politieke partijen riepen wethouder Herman Haarman op, om hiertegen maatregelen te nemen.


Haarman kreeg alleen de goedkeuring voor een 'Krediet verbetering ontsluiting tuindersbedrijven', nadat hij een aantal beloftes had gedaan aan de politici. Hij zegde toe, om binnen vier weken te komen met een 'stand van zaken' over de afkalvende bermen. Ook moet Haarman dan een plan van aanpak bedenken en binnen drie maanden een compleet voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Die verbeteringen voor de Oudendijkseweg moeten dan worden meegenomen in de aanbesteding die de gemeente gaat uitschrijven voor het verbeteren van de ontsluiting van tuindersbedrijven.

Bouwplan afgekeurd

WOUBRUGGE > Het college van burgemeester en wethouders stemt niet in met het voorstel voor een bouwplan aan de A. de Graaflaan / Vrouwgeestweg 29. De initiatiefnemer had een plan om daar vier vrijstaande woningen, zeven eengezinswoningen en zestien appartementen te realiseren. Maar die plannen passen niet in het landschap; het aantal woningen op het perceel wordt dan te hoog, zo vindt het college. De initiatiefnemer moet daarom een nieuw bouwplan voorleggen aan de gemeente.  

Column

Verzoening

Alea iacta est. Oftewel: de teerling is geworpen. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) maakte vorige week bekend, welke locaties in de gemeente het best in aanmerking komen voor de bouw van extra sociale woningen. De omwonenden van het Vlietpark in Hoogmade zullen extatisch zijn; het stuk groen, dat op de nominatie stond om volgebouwd te worden, blijft in haar huidige staat bestaan.

Maar ook de bewoners van het Hoogmadese Noordeinde die, in hun strijd tegen de komst van de extra sociale woningen, het Vlietpark als alternatieve locatie hadden aangedragen bij de gemeenteraad, zijn blij. 'Dankzij' de molenbiotoop kunnen de huizen maar beperkt de hoogte in en wordt het dus niet rendabel om daar enkele tientallen sociale appartementen te plaatsen.

Wie waarschijnlijk geen fles champagne opentrokken, waren de Verontruste Hoogmadenaren. Na hun jarenlange strijd tegen de komst van huizen naast de brede school, is het gemeentebestuur nu van plan om op die locatie tien seniorenwoningen te plaatsen. Deze huizen vallen onder de sociale huursector en zijn geschikt voor mensen die er van afhankelijk zijn dat de voorzieningen op loopafstand bereikbaar zijn.

Ook voor de omwonenden van het Van Egmondterrein in Woubrugge, het Connexxionterrein in Leimuiden en de Schoolbaan Roelofarendsveen lijkt de komst van de extra sociale woningen onomkeerbaar. Onderzoeken hebben aangetoond dat die locaties geschikt (genoeg) zijn voor de bouw van dit type woningen. Het lijkt er dus op, waarde columnlezer, dat het verzet tegen deze woningen gestaakt kan worden. Dat is wellicht ook het verstandigst, want als meedenkende omwonende kun je over het algemeen toch veel meer bereiken dan als protesterende activist.

Daarnaast is het zo, dat er veel inwoners van deze gemeente al jarenlang wachten om een nieuwe sociale woning te betrekken. Zullen we deze mensen dat geluk dan maar gewoon gaan gunnen? Het is een nieuw jaar; dus mijn voorstel is om te helpen aan een betere omgeving en een fijnere toekomst voor onze mede-inwoners. En laat het gemeentebestuur dan ook veel welwillender zijn, waar het gaat om het inwilligen van wensen van omwonenden. Zodat we met ons allen kunnen zorgen voor een beetje beter Kaag en Braassem.


Joep Derksen

Diensten SWA duurder

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente moet meer geld betalen, voor de schoonmaakdiensten van de SWA (Sociale Werkplaats Alphen). Dat blijkt uit ambtelijke stukken, die vorige week vrij werden gegeven. De SWA voert een prijsverhoging door van 4%; dat is vier keer zo hoog als het inflatiepercentage. Toch wil het college van burgemeester en wethouders akkoord gaan met dit hogere tarief. De kosten zijn voor de SWA gestegen, omdat de rijksoverheid minder subsidiegeld afgeeft en de gestegen loonkosten voor het personeel. De SWA-medewerkers maken onder meer het gemeentehuis en de gemeentelijke werkplaats schoon. Het college vindt, dat de SWA nog steeds met 'marktconforme tarieven' werkt; ook na de verhoging. Bovendien had de SWA in de afgelopen twee jaar geen inflatiecorrectie doorgevoerd.  

Dwangsom dreigt voor pandeigenaar

OUDE WETERING > De eigenaar van de panden aan de Kerkstraat 1-2 moet er voor zorgen, dat het interieur helemaal beschermd wordt tegen wind en regen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is dat nog altijd niet gebeurd, ondanks dat deze eis is opgelegd door de rechtbank. Het gekozen materiaal (Miofol) vindt de gemeente niet duurzaam genoeg en bovendien zou dat materiaal niet op de juiste wijze zijn verwerkt. Daarom hangt de eigenaar nu een dwangsom van 75.000 euro boven het hoofd. Wel heeft de man er voor gezorgd, dat het hele perceel én de hoofdgebouwen afgesloten zijn, zodat niemand er naar binnen kan. 

Geen extra parkeerplaatsen

ROELOFARENDSVEEN > Het verzoek van een inwoner om twee extra parkeerplaatsen te realiseren aan de achterzijde van Spireastraat 2 – 4, krijgt geen steun van het college van burgemeester en wethouders. Die parkeerplaatsen zouden dan moeten komen op een stuk grasveld, zodat daar twee bedrijfswagens van het cateringbedrijf en de snacksalon geplaatst kunnen worden. Maar het college wil het huidige 'speelveld' graag behouden en twee parkeerplekken zou dat speelveld verkleinen. Daarom luidt het ambtelijke advies, dat door het college gevolgd wordt: ,,Een speelveld in een woongebied fungeert als een openbare ruimte en dient dus geconserveerd te worden.'' Daar komt bij, dat het toekennen van die twee parkeerplaatsen er toe kunnen leiden, dat ook andere buren daar een parkeerplek willen hebben. ,,Dit zou een onwenselijke ontwikkeling zijn'', aldus het gemeentebestuur. 

Gemeente ontwijkt regels met quasi inbesteden

KAAG EN BRAASSEM > De medewerkers van de Sociale Werkplaats Alphen (SWA) mogen de komende drie jaren de gemeentelijke gazons gaan maaien. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat vorige week besloten. Een aanbestedingsprocedure wordt niet uitgevoerd, omdat de gemeente de opdracht 'quasi inbesteedt'.


Eind vorig jaar liep een contract af met de SWA, dat al zorgde voor het maaien van de gemeentelijke gazons. Het college laat weten: ,,Met deze opdracht willen we de dalende trend vanuit 2016 voor wat betreft het aantal klachten en meldingen doorzetten. De waarde van de opdracht bedraagt meer dan 209.000 euro en volgens de regels, zou er daarom een Europese aanbesteding moeten worden uitgeschreven. Maar de gemeente kan hier volgens ambtelijk advies van afwijken. ,,De Aanbestedingswet geeft mogelijkheden om geen aanbestedingsprocedure te volgen en de opdracht onder bepaalde voorwaarden te verlenen aan de SWA. Die voorwaarden zijn, dat de deelnemende gemeenten op dat samenwerkingsverband toezicht uitoefenen en dat meer dan 80% van de activiteiten van het samenwerkingsverband wordt uitgeoefend in de vorm van taken die hem zijn toegewezen door de deelnemende gemeenten. Deze manier van opdracht verlenen wordt quasi inbesteden genoemd. 

Huur gemeentegrond

WOUBRUGGE > Voor 595 euro per jaar mag de bewoner van het perceel aan de Cornelis Kempenaarlaan 99 een stuk grond van 73 m2 huren van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in. Hierdoor kan de grond gebruikt worden om de eigen tuin te gebruiken.  

Initiatief grond in geboord

WOUBRUGGE > Een inwoner had een droom; zestien verblijfsrecreatieve woningen met zes vaste slaapplaatsen. En die zouden elk op een eigen eilandje van de Woubrugse eilanden in de Wijde Aa aan de Oudelandsedijk moeten komen. Maar deze plannen worden door het college van burgemeester en wethouders de grond in geboord. De conclusie van de gemeente luidt: ,,Gezien de ontsluiting, de parkeervoorzieningen, het aangrenzende natuurgebied, de omvang van zowel het totale plan als de huizen op zich, de strijd met het provinciale beleid en met de Richtlijn verblijfsaccommodaties, is het initiatief niet haalbaar en niet wenselijk.''

Jachthaven voor kleine bootjes

LEIMUIDEN > Een jachthaven in de rietlanden vlakbij Noordeinde 21; van het college van burgemeester en wethouders mag dat er komen. Wel moet de initiatiefnemer zorgen voor een goede ruimtelijke onderbouwing, zo werd vorige week duidelijk. Het plan past binnen de wens van de gemeente om recreatieve initiatieven te stimuleren. Van de aanwezige rietlanden wil de initiatiefnemer aan de kant van het Noordeinde een strook van vijf meter riet laten staan, zodat de bewoners geen last van dan wel zicht op de jachthaven hebben. De jachthaven is bedoeld voor boten zonder masten, met een maximum hoogte van 1,5 meter. 

Locaties voor extra sociale woningbouw bekend

Vlietpark valt af

KAAG EN BRAASSEM > Onderzoek heeft aangetoond, dat er tientallen extra sociale woningen kunnen komen op het Van Egmondterrein in Woubrugge, het Connexxionterrein in Leimuiden en de Schoolbaan in Roelofarendsveen. De locatie Vlietpark in Hoogmade is afgevallen als geschikte plek om sociale woningen te plaatsen. Hiervoor in de plaats heeft het college van burgemeester en wethouders ruimte gevonden naast de nog te bouwen Brede School.

Veel mensen staan jarenlang op de wachtlijst, om een sociale woning of appartement in de wacht te kunnen slepen. En met de komst van veel extra statushouders vond het gemeentebestuur, dat nu de tijd is gekomen om extra sociale woningen te bouwen. Uit een totaal van 32 mogelijke locaties gaf de gemeenteraad vorig jaar de opdracht om vier plekken op hun geschiktheid te onderzoeken.

Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) maakte donderdag 19 januari bekend, dat alle seinen op groen staan voor het Van Egmondterrein, het Connexxionterrein en de Schoolbaan. Wel moet er bij de bouw op het Connexxionterrein rekening gehouden worden met geluidsoverlast van de N207. Hiervoor komen aan die kant van het gebouw met zo'n 40 appartementen waarschijnlijk 'dove muren'.

Het plan is, om op het Van Egmondterrein circa 20 grondgebonden 'comfort' woningen te plaatsen. Ook de Schoolbaan lijkt een geschikte plek voor de sociale woningbouw. Alleen heeft onderzoek aangetoond, dat daar een dikke puinlaag van een meter diep moet worden weggehaald. Hoewel dat geen giftige grond is, betekent dit toch veel extra kosten voor de gemeente. Daarom kijkt het college nu naar mogelijkheden om op de Schoolbaan meer dan de geplande dertig appartementen te laten bouwen. ,,Maar ik verwacht geen wolkenkrabbers'', aldus Schoonderwoerd. De omwonenden van deze drie locaties worden betrokken bij de verdere planvorming in een zogeheten 'TOP-traject'. In maart vindt de eerste van drie bijeenkomsten plaats waar iedereen zijn ideeën en bezwaren naar voren kan brengen.

Het Vlietpark in Hoogmade valt af als locatie voor extra sociale woningbouw. Dat komt vooral, omdat die woningen er alleen kunnen komen, wanneer de maximum snelheid op de naastgelegen provinciale weg omlaag gaat naar 50 kilometer per uur. En daar zal de Provincie Zuid-Holland niet mee instemmen. Bovendien zou de gemeente veel geld moeten investeren in een geluidswal en fluisterasfalt. Nu er één plek afvalt, moet er een andere plek gevonden worden. Maar dat wordt niet het Noordeinde, informeert Schoonderwoerd. De geurcirkel van een nabijgelegen veebedrijf zorgt ervoor, dat maar een deel van dat terrein bebouwd kan worden. Bovendien mogen die appartementen niet te hoog worden, in verband met de molen, die daar vlak bij staat.


Het college gaat aan de gemeenteraad voorstellen, om tien 'compactwoningen' voor met name senioren te bouwen naast de Brede School. Deze woningen komen in de plaats van de al geplande vrijemarkt huizen en worden minder hoog, dan oorspronkelijk de bedoeling was. Bovendien zullen het 'maar' tien woningen zijn, in plaats van de eerder bedachte twaalf huizen, aldus de wethouder. Nadat de gemeenteraad hierover in april een definitief besluit neemt, kunnen omwonenden hun mening geven over de bouwplannen naast de brede school.  

Procedure Hoogmadese Wetering begonnen

HOOGMADE > Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste stap gezet voor de realisatie van maximaal veertig woningen aan de noordwestelijke rand van het dorp; de Hoogmadese Wetering. Het voorontwerpbestemmingsplan is vorige week in procedure gebracht.


De ontwikkeling van het gebied bestaat uit een noordelijk deel en een wat groter, zuidelijk gelegen bouwblok. Het zuidelijke deel is ontworpen als een bouwblok in rijen van acht tot tien woningen, met een 'functioneel binnenterrein', terwijl voor het noordelijke deel volgens de gemeente ,,een aantal varianten is opgenomen om meerdere alternatieven nog mogelijk te maken.'' De structuur van de zes tot acht woningen die hier gepland zijn, ligt nog niet vast en verschilt van ,,hofstructuur tot vrijstaand'' en van ,,patiowoningen tot 2-onder-1-kap''. In ieder geval moet er voor minimaal 30% aan sociale woningen worden gebouwd. 

Steun voor bedrijfswoning

LEIMUIDEN > Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover een aanvraag om een bedrijfswoning te bouwen op het perceel Herenweg 7. De vervangende woning zal weliswaar iets groter worden, maar van de gemeente mag begonnen worden met een uitgebreide planologische afwijkingsprocedure. 

Veto tegen Tetris-woningen

LEIMUIDEN > Het college ziet de komst van drie 'Tetris-woningen' in de Meerewijck/Grietpolderweg niet zitten. Door op een slimme manier met de drie verdiepingen te schuiven, is het mogelijk om deze woningen ,,in elkaar te vouwen''. Met grote raampartijen over de gehele breedte, hebben de bewoners extra veel licht en een royaal en open vloeroppervlak. Het lijkt er echter op, dat deze bouwstijl nog iets te modern is.


Het Buro SRO heeft weliswaar een positief advies gegeven voor de komst van de woningen, maar het college van burgemeester en wethouders volgt het negatieve advies van de ambtenaren. Deze bouwstijl zou niet passen bij ,,de bestaande identiteit en structuur van het landschap, dorp of stad''. Ook valt het stuk grond, waar de woningen moeten komen binnen het luchtvaartgebied van Schiphol; daar zijn nieuwe woningen niet toegestaan. Al zou een 'verklaring van geen bezwaar' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dit probleem kunnen oplossen. Ook zijn er zorgen over de parkeermogelijkheden. 

Wens recreatiewoningen in duigen

KAAG > Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt het plan niet, om drie woningen en 29 recreatiewoningen te bouwen op het perceel Aderpolder 4. Dit bouwplan is namelijk in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied West. Ook wordt de grond aangemerkt als 'agrarisch gebied'. En daar mogen dus geen recreatiewoningen of andere woningen op gebouwd worden volgens de gemeente.  

20.000 euro schade nieuwjaarsviering

LISSE > De gemeente heeft een heel rustige nieuwjaarsnacht doorgemaakt. Deze mededeling deed burgemeester Lies Spruit naar aanleiding van een vraag van commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie). Spruit stelde woensdag 18 januari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën, dat de politie weliswaar de hele nacht in de weer is geweest, maar dat dit jaar de (vuurwerk)schade beperkt is gebleven tot 20.000 euro.  

Einde droom gratis speeltoestel

LISSE > Eind vorig jaar kondigde wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) nog vrolijk aan, dat een anonieme weldoener een speeltoestel wilde doneren voor het Fitplein aan de Van Lyndenweg. Maar deze kans blijkt nu verkeken, zo moest Ruigrok woensdag 18 januari melden aan de leden van de commissie Maatschappij en Financiën.


Ruigrok informeerde de politici, dat het Fitplein ,,dusdanig is ingericht, dat je je voor alle spieren volledig kunt uitleven. Het past niet om in dat vierkante blok een toestel bij te plaatsen.'' Ook is het volgens de wethouder niet mogelijk om het te doneren speeltoestel in de bocht verderop neer te zetten: ,,Dat stuit op bezwaren vanwege de verkeersveiligheid.'' Het gemeentebestuur heeft voorgesteld om het speeltoestel bij zwembad De Waterkanten te plaatsen. Maar daar wil de weldoener niets van weten. Ruigrok: ,,De initiatiefnemer heeft gezegd, dat hij niet op die plek wil meedoen.'' De kans op een gratis speeltoestel in de openbare ruimte is dus verkeken.

Meer restafval in zakken

LISSE > Nu het systeem van omgekeerd afval inzamelen echt van start is gegaan, worden de eerste problemen zichtbaar. Verantwoordelijk wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) informeerde de leden van de commissie Maatschappij en Financiën hierover tijdens de vergadering van woensdag 18 januari.


Nieuwenhuis liet weten: ,,De gescheiden afvalinzameling werkt over het algemeen goed. Nu zijn er veel meer grotere en vollere zakken, omdat mensen de zakken helemaal vol proppen. Hierdoor moet de Meerlanden het aantal keren dat de ondergrondse bakken geleegd worden, verhogen. Het is nog niet helemaal perfect, maar ik ben heel tevreden over hoe het tot nu toe loopt.''

Raadslid wacht op antwoord

LISSE > Gemeenteraadslid Cees Schrama (Nieuw Lisse) kaartte woensdag 18 januari een persoonlijk drama aan, tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Hij vroeg wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) om maatregelen te nemen voor een betere stoep langs de Heereweg.


Schrama, die onlangs een nare smak maakte op de stoep naast de Heereweg, stelde: ,,Het is heel vervelend om langs de Heereweg te lopen; de stoep loopt daar schuin af. Dat weet ik uit eigen ervaring.'' Maar Nieuwenhuis weigerde om in het openbaar te reageren. ,,Er worden hier vragen gesteld over kuilen, onderhoud en plassen op straten. Deze vraag handel ik schriftelijk af.''

Te laat aangesloten bij WOZ-waardeloket

LISSE > Al meer dan 170 Nederlandse gemeenten hebben zich aangesloten bij het WOZ-waardeloket. Via deze website kunnen instanties, maar ook de inwoners, de waarde van de huizen bekijken. Dat kan het eigen huis zijn, maar ook de woning van de buurman. Ook de inwoners van Lisse hadden deze mogelijkheid al op 1 januari moeten hebben, maar dat is niet gelukt, zo moest wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) woensdag 18 januari erkennen aan de leden van de commissie Maatschappij en Financiën. Hij gaf toe: ,,Het is niet helemaal gelukt om op tijd aan te sluiten bij het WOZ-waardeloket. Ik verwacht, dat op 31 januari onze inwoners de waarde van hun woning goed kunnen vergelijken.''

Wethouder heeft vertrouwen in Roeivereniging Iris

LISSE > In 2014 stemde de gemeenteraad in, dat Roeivereniging Iris een bedrag van 486.000 euro kreeg, zodat er een nieuw onderkomen gebouwd kon worden. Indertijd liet Iris-voorzitter Erik Plantenberg weten, dat hij verwacht dat het aantal leden hierdoor zal stijgen van 80 naar 500 mensen. Woensdag 18 januari wilde fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) weten, hoe het staat met die voorspelling.

Slootbeek vroeg aan wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse): ,,We hebben best een hoog subsidiebedrag gegeven aan Roeivereniging Iris. Er waren hoge verwachtingen met betrekking tot de groei van het ledenaantal. Gaat het daar goed mee? Hoe is de financiële positie van Iris en redt men het met de zelfwerkzaamheid?''


Ruigrok liet weten, dat hij geen idee had van het huidige ledenaantal. Wel stelde de wethouder: Ik ben bij Iris op bezoek geweest en werd getroffen door de (mate van, JD) zelfwerkzaamheid. De aannemer is omgevallen, maar de leden hebben het (werk, JD) zelf afgemaakt. Materialen hebben ze van elders gehaald: de vloer uit de oude sporthal en de deur uit het voormalige Rustoord. Het is een heel actieve club. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gebouw binnenkort wordt geopend.''

Wethouder waarschuwt tegen voederen vogels

LISSE > Vogelvoederende senioren lijken de veroorzakers van de almaar toenemende meeuwenoverlast. Dat valt op te maken uit de woorden van wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse). Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 18 januari informeerde hij de commissieleden hierover.


De meeuwenoverlast in het dorp neemt hand over hand toe. Het is mogelijk, om hier maatregelen tegen te nemen, maar dat gaat (te) veel geld kosten. Ruigrok rekende de politici voor: ,,Het aanbrengen van (meeuwen,red.) werende materialen kost 1.500 euro per 50 m2. We hebben in Lisse heel veel platte daken. Met name in het centrumgebied. Het is een enorme operatie. Onze inzet is vooral, dat we inwoners gaan informeren om vooral niet te voeren. Voeren zorgt ervoor dat meeuwen blijven komen. Vooral rond bejaardencentra is dat het ergste; daar gaat onze aandacht naar uit.''

Oud-Lissese kandidaat voor Tweede Kamer

12de positie op de lijst van Partij voor de Dieren

LISSE > Tien jaar geleden kwam Eva Akerboom als 15-jarige scholiere in het nieuws, vanwege haar strijd als dierenactiviste voor de groep 'Respect voor dieren'. Die tijd ligt achter haar en inmiddels is ze een rijzende ster binnen de Partij voor de Dieren. Ze staat op de twaalfde plaats van de landelijke partij en kan bij voldoende voorkeursstemmen zomaar in de Tweede Kamer belanden.

De devoot veganiste trad op haar 17de toe tot Pink, de jongerenvereniging van Partij voor de Dieren (PvdD) en was ook een aantal jaren voorzitter daarvan. Na haar masterstudie in 'Environmental Governance' kreeg ze een baan als fractiemedewerker bij de PvdD in Amsterdam, waar de partij met één zetel vertegenwoordigd is.

Maar haar politieke talent is opgevallen bij de landelijke partij en dat heeft geleid tot een mooie twaalfde plek op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als oud-leerlinge van het Fioretti College en regelmatig bezoekster van Magnifiosi is Akerboom (24) een bekend gezicht in het dorp. Ze vertelt over haar achtergrond, visie en politieke plannen voor de toekomst. ,,Mijn generatie moet het maken of breken, waar het gaat om het klimaatbeleid. Als we de wereld nog willen redden, moeten mensen van mijn generatie de politiek in gaan. Dat is ook de reden, waarom ik me kandidaat heb gesteld. En de twaalfde plek is een mooie plaats voor iemand die nog niet eens gemeenteraadslid is geweest. Het is geen verkiesbare plek, maar het is wel een eer.''

Akerboom richt zich vooral op de jongeren en hoopt dat zij massaal op haar gaan stemmen. In februari bezoekt ze haar oude middelbare school om daar met de jeugd in gesprek te gaan. Ze hekelt de huidige politiek, ,,die van de ene economische crisis naar de andere bankencrisis gaat''. Volgens haar is er maar één crisis waar prioriteit aan gegeven moet worden: ,,het klimaatprobleem.'' Maar ook het dierenleed moet aangepakt worden. Als voorbeelden noemt ze hierbij de angorakonijnen die voor hun wol worden gefokt en uiteindelijk levend gevild. Maar ook de Franse ganzen die massaal voor hun donsen veren worden geslacht. Akerboom: ,,Nederland is de slachter van Europa; ieder jaar worden hier 550 miljoen dieren geslacht; dat is enorm veel voor ons kleine landje.''

Maar gaat haar partij nou ook wat doen tegen die miljoenen katten die vrij buiten rond lopen en jaarlijks meer dan 25 miljoen vogels vermoorden? Ze lacht: ,,Daar krijgen we vaker vragen over. Maar er gaan veel meer vogels dood door fout maaibeleid en landbouwgif. Wel zijn we voor het registreren en castreren van katten. Die registratie is belangrijk, zodat katten niet meer pretnestjes krijgen, terwijl er heel veel katten in het asiel zitten, die ook geadopteerd kunnen worden.'' Ook is haar partij tegen de hondenbelasting; ,,Die moet in de hele Duin- en Bollenstreek afgeschaft worden''.

Er kan nog heel wat verbeterd worden in deze regio, aldus Akerboom. ,,Er wordt veel te veel gif gebruikt in de bollenteelt. Dat moeten we aanpakken; dit moet veel milieuvriendelijker gebeuren. Dat kan door het instellen van een inkoopbeleid, waarvoor alleen maar biologische bloemen mogen worden geteeld.'' Ze vervolgt: ,,Ook moeten we naar een autovrij vervoer. En als mensen auto rijden, zou dat alleen in elektrische auto's of auto's op waterstof moeten kunnen. Wellicht kunnen we ook een milieuzone invoeren in het centrum van Lisse. Voor de bezoekers van de Keukenhof kunnen we op afstand een park & ride systeem opzetten, zodat Lisse en haar omgeving minder last heeft van al die auto's.''

Ze besluit: ,,Het is belangrijk dat we nu verder kijken dan alle korte termijn economische belangen. Tientallen jaren hebben we het belang van de aarde opzij geschoven. Mensen moeten nu kiezen en we moeten stappen gaan maken. Bij alles wat gedaan moet worden, moet de duurzaamheid in acht genomen worden.'' De gemeenteraadsverkiezingen vinden op woensdag 15 maart plaats.


Joep Derksen

Renovatie Havenkwartier giet oan

LISSE > Er is grote tevredenheid onder de omwonenden en gebruikers van het Havengebied over de manier waarop het gemeentebestuur dit terrein wil herinrichten. Tijdens de informatieavond op woensdag 18 januari was er geen enkele wanklank te horen.

Alle marktkraamhouders bleken tevreden te zijn; zowel tijdens als na de werkzaamheden, zijn de aansluitingen en afvoer voor hun kramen geregeld. Martin Meijer geeft aan: ,,Mijn dochter is marktkraamhouder. De plannen zijn tot meer dan mijn volle tevredenheid. Alles wat besproken is, staat ook op papier.'' Alex Ruizendaal staat al sinds 1984 met zijn viskraam in het dorp. Hij geeft aan: ,,Ik vind het klasse hoe ik hier geïnformeerd ben. Ze houden goed rekening met ons. We krijgen eerst een voorlopige plaats aangewezen en daarna gaan we terug.''


Ook Herman Stuifbergen, die aan de Schoolstraat woont, is blij. ,,De plannen zien er keurig uit. Het gebied wordt opgewaardeerd. De straat wordt smaller een een beetje autoluw. Ik ben daar blij mee.'' De positieve geluiden stellen ook wethouder Evert Jan Nieuwenhuis tevreden. ,,We zitten strak in de planning, dus hopelijk kunnen we doorwerken. Als je midden in het centrum iets overhoop gooit, heb je altijd last. Dat is gewoon zo. Maar het wordt echt mooi. We kunnen binnenkort zeggen: 'It giet on'.''

,,Duinpolderweg op beste locatie''

LISSE > Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) is groot voorstander van de komst van de Duinpolderweg. Hij blijkt er geen problemen mee te hebben, als die weg ook gedeeltelijk over Lisses grondgebied gaat. Dat liet Nieuwenhuis woensdag 18 januari weten aan de leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) ziet de Duinpolderweg juist liever niet beslag leggen op de Lissese weilanden. Hij liet weten: ,,Als CDA zijn we niet gelukkig met de drie varianten van de Duinpolderweg, waarbij Lisse in beeld is gekomen. Die Duinpolderweg kan beter via het noorden van Hillegom. Wat is de meerwaarde voor Lisse? Zorg voor vaste oeververbindingen tussen Lisse en Lisserbroek. De steeds terugkerende filevorming op A44, die zorgt voor sluipverkeer richting de N207, moet aangepakt worden.''


Maar Nieuwenhuis stelde: ,,Er zijn verschillende varianten voor de Duinpolderweg. Wij zijn voorstander van een noordelijke ontsluiting van onze Greenport. We leggen ieder jaar 410.000 euro op tafel (voor het Regionale Investeringsfonds, JD). We willen de Duinpolderweg op de beste plek hebben, voor de regio. Ik weet niet waar die komt, maar ik weet wel dat het de beste (locatie, JD) moet zijn. Als er voor de raad wat te kiezen valt, komen we bij u terug.''

Gemeente gaat voor Valentijnakkoord 2.0

LISSE > Het Valentijnakkoord kan op de vuilnisbelt van de geschiedenis. In 2013 spraken de Bollengemeenten af, dat ze op 36 onderwerpen regionale afspraken zouden maken en deze zaken ook gezamenlijk zullen aanpakken. Maar inmiddels heeft de realiteit deze utopische gedachtegang achterhaald, zo moest wethouder Adri de Roon (D66) woensdag 18 januari erkennen. Hij vertelde hier meer over tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.


Eind vorig jaar spraken de gemeentebesturen van de bollendorpen over hoe het nu verder moet met die 36 afspraken. De Roon gaf het standpunt van Lisse aan: ,,Laten we die afspraken laten voor wat ze zijn. Sommige afspraken hebben effect gehad, anderen zijn afgewerkt en er zijn een aantal afspraken die gedateerd of achterhaald zijn.'' De wethouder wilde van de politici weten, of zij willen blijven vasthouden aan de oude afspraken, of dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden, waarbij de gemeente Lisse een actieve rol gaat spelen in het onderhandelingsproces. De Roon kreeg van alle partijen steun voor deze gedachtegang.  

Op zoek naar de weg voor 2030

LISSE > Hoe moet Lisse er in 2030 uit zien en welke maatregelen moeten in die dertien jaar genomen worden, om dat te bereiken? De komende zeven maanden gaat het gemeentebestuur zich hierover buigen. Ook (een deel van) de inwoners wordt gevraagd om hierover mee te denken. Waar er eerst gedacht werd over het uitnodigen van 'frisdenkers' zijn nu juist de 'dwarsdenkers' van harte welkom. Het onderwerp werd besproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van woensdag 18 januari.

Het bureau Be Bright heeft een actieplan opgesteld om tot een 'Toekomstvisie Lisse@2030' te komen. Onderzoeker Buys Ballot informeerde de politici: ,,De vraag is hoe Lisse er in 2030 uit ziet. Niet alleen waar het gaat om het fysieke uiterlijk, maar ook hoe de sociale samenhang er uit ziet. De interactie tussen oud en jong, gezond en ongezond, werkenden en niet-werkenden.'' Inwoners kunnen hierover hun mening geven, maar tegelijkertijd krijgen de politieke partijen ook de kans om hun visie te laten weten. Dit moet allemaal leiden tot één einddoel, volgens Ballot: ,,Te komen tot een aansprekende visie met vijf tot acht maatschappelijke opgaven, die gedragen wordt door en herkenbaar is voor de Lissenaren.''

Al te ingewikkeld wil het onderzoeksbureau het niet maken voor de inwoners. Zo mogen de belastingbetalers foto's maken van zaken waarvan zij vinden, die moeten blijven in Lisse. Deze fotowedstrijd 'Het kloppend hart van Lisse' gaat in februari van start. Daarnaast komt er een expositie over 'De kracht van Lisse'. Ook worden experts, dwarsdenkers, ondernemers, hoger opgeleiden en lager opgeleiden gevraagd om mee te praten tijdens twee bijeenkomsten. Scholieren mogen meedoen aan een teken- of ontwerpwedstrijd. Rond de zomer moet duidelijk worden, wat Lisse wil hebben in 2030.


Joep Derksen

Weinig samenwerking Wmo-adviesraden

LISSE > De gemeente gaat de Wmo-adviesraad niet dwingen om te fuseren met de Wmo-adviesraden in de naastgelegen gemeenten. Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) woensdag 18 januari tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.


De Roon liet weten, dat de gemeente ,,niet sturend'' zal zijn in de toekomstplannen van de Wmo-adviesraad. Dat heeft te maken met landelijke wetgeving, zo informeerde hij. Gemeenten moeten zich lokaal laten informeren door zo'n adviesraad. Bovendien blijkt de samenwerking tussen de adviesraden in de regio verre van optimaal te zijn. De wethouder: ,,Als we het hebben over de Wmo adviesraden: in regionaal verband wil men wel eens om tafel zitten, maar ze willen niet allemaal de handen ineen slaan om het samen te doen.''

Kritiek op naam 'Lokaal Loket'

LISSE > ,,De mensen hebben geen idee wat Lokaal Loket inhoudt. Ze kunnen het beter een Hulploket noemen''. Deze suggestie opperde Berna van Amersfoort, voorzitter van de seniorenraad Lisse tijdens de vergadering van maandag 23 januari. Ze kreeg hierbij steun van de overige leden van de seniorenraad. In de eerstvolgende vergadering wordt een actieplan bedacht, waardoor er meer publiciteit gegeven moet worden aan het Lokaal Loket.  

Kritische opmerkingen op Rustoord

LISSE > Het nieuwe Rustoord levert nu al veel kritiek op van bewoners en buitenstaanders. Een aantal van deze kritische geluiden waren te horen tijdens de vergadering van de seniorenraad van maandag 23 januari.


Wat het meeste steekt, is dat een groot aantal bewoners van Rustoord vanuit hun eigen woning buitenom moeten lopen naar de eetzaal. En dat is dan door weer en wind; of het nu 40 graden boven nul is, of 20 graden vriest. Voorzitter Berna van Amersfoort stelde: ,,Wij vinden dat een probleem. Hart- en longpatiënten die in dit weer naar buiten moeten, happen gelijk naar lucht.'' Bovendien dreigt het gevaar van brekende heupen bij de huidige vorstperiode, veroorzaakt door de te gladde bestrating, zo vrezen de leden van de seniorenraad. En een extra lift in het gebouw is ook zeer wenselijk, besloten de leden.  

Veranderingen bij hulp in de huishouding

LISSE > De laagste inkomens gaan minder betalen voor de hulp in de huishouding. Inwoners die gebruik maken van deze dienst en alleen wonen, zijn voortaan nog maar 17,50 euro per vier weken kwijt. Voor dit geld wordt hun huis 'schoon en leefbaar' gemaakt. Meerpersoonshuishoudens, die weinig verdienen, dragen 27,80 euro per vier weken bij.

De inwoners die boven het sociaal minimum leven, moeten meer betalen. Maar het totale kostenplaatje loopt niet heel hoog op. Een bejaard echtpaar, dat toch nog 3.400 euro per maand aan inkomsten heeft, hoeft niet meer dan 137 euro per vier weken te betalen.


De manier waarop de hulp in de huishouding wordt uitgevoerd, is wel veranderd, zo gaf voorzitter Berna van Amersfoort maandag 23 januari aan tijdens de vergadering van de seniorenraad Lisse. ,,Kamers die niet gebruikt worden, worden niet meer schoongemaakt. Men mag niets meer aan een balkon doen. Planten worden niet verzorgd en aan huisdieren mag niets meer gedaan worden. Beddengoed en ondergoed mag niet meer gestreken worden.'' Ze concludeerde: ,,Het is puur een bezuinigingsoperatie qua uren, al hoor ik niet veel klachten.''

Zorgen over winkelcentrum

LISSE > Het winkelcentrum kan nog flink verbeterd worden, zo oordeelden de leden van de seniorenraad in hun vergadering van maandag 23 januari. Opnieuw werd een pleidooi gehouden voor het fietsvrij maken van de Kanaalstraat. Nog te vaak gebeuren bijna-ongelukken tussen peutertjes die van het ene naar het andere straatspeeltoestel rennen en passerende fietsers, aldus de leden. Ook is de bestrating van het Blokhuis onder de maat, zo oordelen de betrokken senioren. Ze riepen het gemeentebestuur op om actie te ondernemen: ,,Er zijn plekken, waar de vloer heel ongelijk is. Kunnen de boa's dat in de gaten houden? Het zou jammer zijn als er iemand valt.''

Zwaar belaste mantelzorgers

LISSE > ,,In de gemeente zijn 240 mantelzorgers extreem zwaar belast.'' Dit citaat uit ambtelijke stukken las voorzitter Berna van Amersfoort voor tijdens de vergadering van de seniorenraad op maandag 23 januari.

Het probleem van overbelaste mantelzorgers wordt nog nauwelijks onderkend, maar hier lijkt verandering in te komen. Van Amersfoort las voor: ,,De gangbare opvatting is dat iedereen zich wel redt. Daarover is twijfel, omdat kortgeleden uit een GGD-onderzoek bleek dat in Lisse maar liefst 240 mantelzorgers extreem zwaar belast zijn.''


De komende twee jaar krijgt Welzijnskompas Hillegom-Lisse 164.000 euro per jaar voor het project 'Even buurten'. Twee projectleiders gaan hierbij met cliënten van de sociale dienst de wijk in om te peilen wat in de samenleving leeft. Ook wordt gedacht aan het opzetten van een 'buurttafel' in de supermarkt, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Ook Woningstichting Stek wordt gevraagd, of deze organisatie een buurtkamer in de wijken wil oprichten. Doel van deze projecten is, dat problemen al in een vroeg stadium opgemerkt worden. 'Even buurten' moet dit voorjaar al van start gaan. Dat is het doel van wethouder Adri de Roon (D66).  

Wethouder belooft beterschap

LISSE > Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) heeft willens en wetens op het randje van de wet gebalanceerd en is er wellicht overheen gegaan. De gemeente had geen huurovereenkomst met Dansschool Welkom mogen sluiten, waarbij de huurprijs onder de kostprijs ligt. In reactie op vragen van SGP/ChristenUnie laat Ruigrok weten, hoe het zo gekomen is.

Ruigrok: ,,Het beëindigen van de huurovereenkomst door de dansschool resulteerde in het indienen van een petitie (door leden van de dansschool, JD), waarna aansluitend in de gemeenteraad een discussie ontstond en aan het college kritische vragen werden gesteld. De vraagstelling stelde ons uiteindelijk voor het dilemma of en hoe wij de dansschool voor Lisse moesten/konden behouden. De maatschappelijke druk, de kritische vraagstelling, de korte tijd waarbinnen de dansschool zekerheid moest hebben over continuering (inschrijving kandidaten voor het nieuwe seizoen sloot), hebben erin geresulteerd dat wij meenden dat snelheid geboden was. Mede daarom hebben wij gekozen voor een pragmatische oplossing, die gericht was op het behouden van de dansschool voor Lisse en waarbij tevens op heel korte termijn het resultaat werd bereikt.''

De wethouder erkent: ,,De snelheid die wij hebben betracht is min of meer ten koste gegaan van de meer principiële route die ook gekozen had kunnen worden. Die route vereist een juridische oplossing die de toets der kritiek onbetwist kan doorstaan, maar dat zou ten koste gaan van de snelheid waarin naar onze mening gehandeld moest worden. Dat verdient, achteraf beoordeeld, zeker niet de schoonheidsprijs.'' Hiermee wordt duidelijk, dat het door de gemeente ondertekende contract wellicht 'die toets der kritiek' niet kan doorstaan.


Ruigrok belooft beterschap: ,,Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dergelijke dilemma’s voortaan met de gemeenteraad moeten worden gedeeld. Dat proces is in dit geval niet op deze wijze verlopen, en achteraf bezien hebben we wellicht te voortvarend gekozen voor een oplossingsrichting die voor een deel van de gemeenteraad niet als de meest juiste oplossing wordt gezien.''

Cliënten hulp bij het huishouden dupe overgang van Groot Hoogwaak

NOORDWIJK > Nu Groot Hoogwaak haar taken voor de hulp bij het huishouden heeft overgedragen aan zorgverlener Alpha, lijken de cliënten het kind van de rekening te worden. Gemeenteraadslid Louis Koppel (PvdA-GroenLinks) trekt hierover aan de bel bij het college van burgemeester en wethouders.

Koppel wil het naadje van de kous weten, zo blijkt uit schriftelijke vragen die hij heeft gesteld. Volgens Koppel zijn de cliënten 'collectief gekort in het aantal uren zorg' dat ze ontvangen. ,,Er blijkt met onmiddellijke ingang een half uur minder zorg per week toegekend te zijn door de huidige zorgverlener Alpha en voor alle cliënten in de nieuwe regeling ‘schoon huis’. Onduidelijk is wat de betrokkenheid van de ISD in deze is, maar ook welke groep cliënten dit allemaal betreft.''


De fractie van de PvdA-GroenLinks wil daarom onder meer weten, hoe dit beleid past in de Wmo-regelgeving, dat er individueel getoetst moet worden bij wijzigingen met betrekking tot de indicatiestelling van de cliënten. Het college heeft zes weken de tijd om te reageren.

Gemeente bijt weer in het stof in Zaak Dankers

OEGSTGEEST > De 'Zaak Dankers' blijft het college van burgemeester en wethouders, maar ook de gemeenteraad achtervolgen. Angstvallig hebben het gemeentebestuur en de gemeenteraad vastgehouden aan geheimhouding over informatie met betrekking tot de brug van Oegstgeest. Maar de procedurele regels zijn overtreden en keer op keer krijgt de indiener van het Wob-verzoek, Frank Dankers, gelijk van de Commissie Bezwaarschriften en nu ook van de rechter.

Afgelopen week werd de uitspraak bekend van de beroepszaak bij de Rechtbank in Den Haag. Dankers werd – weer – in het gelijk gesteld. De gemeenteraad heeft in mei vorig jaar –op dringend verzoek van het College - ten onrechte besloten, dat het verzoek van Dankers om de geheimhouding op te heffen, niet-ontvankelijk is. Dat blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank, die heeft bepaald dat iemand met een Wob-belang om opheffing geheimhouding mag verzoeken. Dankers concludeert: ,,Ik ben in feite bijna twee jaar lang aan het lijntje gehouden. De gemeenteraad én het college hebben stelselmatig de adviezen van de Commissie Bezwaarschriften genegeerd." De uitzondering hierbij was Lokaal die als enige fractie tegen het besluit had gestemd.Het is echter maar de vraag of het stuk nu openbaar wordt. Het college heeft een advies van Pels Rijcken over de betreffende nog te bouwen brug inmiddels "voor intern beraad" verklaard. Nu al is duidelijk, dat Dankers het er niet bij laat zitten. De gemeente Leiden heeft volgens Dankers ,,wel een opening geboden om het stuk openbaar te maken, maar wil voorlopig Oegstgeest niet voor het hoofd wil stoten''. Dankers geeft aan: ,,Door de houding van het College en de raad voel ik me gedwongen telkens een volgende stap te zetten. Ik schep hier geen genoegen in, maar als Oegstgeest er een bestuurlijk rommeltje van maakt, moet dat aan het licht komen.''

Kijkje in de Leidse keuken

OEGSTGEEST > Wethouder Marien den Boer mag deze week bekijken hoe zijn collega-wethouder Marleen Damen uit Leiden haar werk verricht. Tegelijkertijd komt Damen naar Oegstgeest om hier te ervaren, waar het college van burgemeester en wethouders zich mee bezig houdt. Dit 'kijkje in de keuken' begon op maandag 23 januari en de wethouders nemen zoveel mogelijk de agenda’s van elkaar over. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,Door een tijdje in de schoenen van de ander te staan, krijg je ook meer begrip voor andermans positie. Dat bevordert de samenwerking.''   

SOEK op rand van afgrond

OEGSTGEEST > De toekomst van SOEK (Stichting Oegstgeester Kringloop) is uiterst onzeker geworden. Nog maar een jaar geleden waren er alleen maar vrolijke gezichten te zien, toen wethouder Jos Roeffen (Hart voor Oegstgeest) de sleutels van het Carp-gebouw (Rhijngeesterstraatweg 13B) overhandigde aan SOEK-voorzitter Rob Bergers. Maar aan het eind van dit jaar moet SOEK uit het pand zijn en inmiddels heeft Bergers al laten weten, dat de SOEK mogelijk wordt opgeheven.

Bergers laat weten, dat het gemeentebestuur gevraagd is, dat SOEK ook de komende jaren in het Carp-gebouw een onderkomen kan krijgen. Maar dit is afgewezen door Roeffen. Het heeft geleid tot grote ontevredenheid bij de vrijwilligers. Bergers: ,,Het college van B&W heeft medio december 2016 in haar vergadering besloten om in het Carp gebouw vanaf 1-1-2018 het Centrum voor Jeugd en Gezin te gaan huisvesten. Dit betekent dat de SOEK opnieuw moet gaan zoeken naar een adequate winkelruimte in Oegstgeest.''

Een vervangende – én betaalbare – ruimte voor de SOEK moet vóór 1 oktober geregeld zijn. Als dat niet lukt, wordt de SOEK ,,mogelijk opgeheven'', zo waarschuwt Bergers. Hij vreest voor een demotivatie van de vrijwilligers. ,,Er is een gemeenschappelijk probleem in Oegstgeest, waardoor een succesvol burgerinitiatief en de bijdrage aan Oegstgeest als duurzame gemeente mogelijk teniet wordt gedaan. De SOEK vertrouwt er op dat de verantwoordelijk wethouder samen met de SOEK er alles aan zal doen om een nieuwe vaste locatie te vinden.''

In een reactie stelt Roeffen onder meer: ,,We hebben de SOEK, een inwonerinitiatief, naar aanleiding van hun businessplan voor twee jaar een bedrijfsruimte aangeboden, om de start van hun nieuwe winkel mogelijk te maken. Hierdoor konden ze hun bestaansrecht bewijzen om daarna verder te gaan. Die twee jaren zijn op 1 januari 2018 voorbij. We vonden het nodig om tijdig aan te geven, dat het contract dan afloopt en hebben voorgesteld, dat ze op zoek kunnen gaan naar alternatieve locatie.''

Volgens de wethouder is dit allemaal volgens gemaakte afspraken. ,,SOEK was zeker op de hoogte dat de huur maar voor maximaal twee jaar was. Op hun verzoek krijgen ze dit jaar meer ruimte om de aangeleverde spullen op te slaan. Maar ze kunnen niet langer in het gebouw blijven dan 31 december van dit jaar. Dat heeft enerzijds te maken met het huurrecht (bij verlenging van het huurcontract kan SOEK niet meer zomaar uit het Carp-gebouw worden gezet, JD), maar ook met de ontwikkelingen die achter het gemeentehuis plaatsvinden. Dat gebied wordt namelijk geherstructureerd.''

In 2018 krijgt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een onderkomen in het Carp-gebouw. Maar Roeffen laat weten: ,,Het is de verkeerde conclusie dat SOEK moet vertrekken, omdat het CJG er dan in trekt. Voor het CJG willen we tijdelijk ruimte beschikbaar stellen. De twee organisaties (SOEK en CJG, JD) kunnen er niet allebei in.'' De wethouder besluit: ,,Het verbaast ons dat SOEK de indruk wekt, dat ze er moeite mee hebben en dat de vrijwilligers mogelijk moeten vertrekken. Ze krijgen twee jaar de kans om kapitaal te verwerven; dat bericht hebben ze niet naar de vrijwilligers gebracht. Nu leggen de ze bal bij de gemeente dat de vrijwilligers gedemotiveerd raken. Maar dat vind ik niet eerlijk. SOEK lijkt op eigen benen te kunnen staan. Ze hebben hun vrijwilligers onvoldoende meegenomen in het traject. Misschien heeft het SOEK-bestuur gedacht dat ze het huurcontract wel konden verlengen, maar we baseren ons op een besluit dat in 2015 is genomen.''

De gemeente wil SOEK wel helpen bij het vinden van een vervangend onderkomen, maar dat zal niet in gemeentelijk vastgoed zijn; dat is niet beschikbaar. Ook is Roeffen niet van plan om SOEK financieel te ondersteunen bij het betalen van huur. Bent u bang dat SOEK de kringloopwinkel zal sluiten, als er geen vervangende niet-commerciële ruimte gevonden wordt? Roeffen: ,,Ik kan niet treden inde verantwoordelijkheid van het bestuur. Ze stellen, dat als er geen vervolg mogelijk is, ze het besluit nemen om met SOEK te stoppen. We hebben ons volgens het contract opgesteld en we hebben concreet aangeboden, dat we best mee willen denken. Maar het is niet onze verantwoordelijkheid te zorgen voor een nieuwe bedrijfsruimte voor SOEK.''

Joep Derksen

Teylingereind betaalt 12.750 euro voor dubieuze werkgeversprijs

SASSENHEIM > Teylingereind werd door het NBSA instituut genomineerd voor 'Best Presterende Werkgever 2016'. Als tegenprestatie betaalde de jeugdgevangenis 12.750 euro. Maar de dubieuze praktijken van het NBSA instituut zijn door het televisieprogramma Rambam aan het licht gekomen. Ieder bedrijf, dat deze 12.750 euro betaalt, wordt automatisch winnaar.

De medewerkers van Rambam richtten een niet-bestaand werving- en selectiebureau op; 'Topp Recruitment'. Ze schreven zich in voor de NBSA-wedstrijd en speciaal voor Topp Recruitment werd door het NBSA instituut een aparte categorie opgesteld, waar Topp Recruitment ook winnaar van werd. Inmiddels zijn er al bijna 500 categorieën met evenveel 'winnaars'; dat levert het NBSA instituut een omzet op van een kleine 6,3 miljoen euro.

De uitzending van Rambam heeft er toe geleid, dat Teylingereind zich terugtrekt en afstand doet van de nominatie. In een verklaring laat de directie weten: ,,Teylingereind is door het NBSA instituut genomineerd voor Best Presterende Werkgever 2016. In de uitzending van Rambam kwam de wonderlijke gang van zaken van het NBSA instituut naar voren. Hierdoor is er een smet gekomen op het winnen van deze Award. Teylingereind heeft daarom besloten om afstand te doen van deze nominatie en trekt zich terug.''

Volgens het bestuur is de jeugdgevangenis volledig te goeder trouw geweest: ,,Teylingereind is in oktober jongstleden door het instituut geselecteerd, niet op eigen initiatief, om deel te nemen aan de nominatie voor Best Presterende Werkgever van de branche justitiële jeugdinrichtingen. We hebben te goeder trouw deelgenomen en waren van te voren op de hoogte van betaling als we branchewinnaar zouden worden. Dit zagen wij als een acceptabele investering voor het benaderen van de arbeidsmarkt om hiermee de constante stroom van vacatures binnen de organisatie in te kunnen vullen.''


Maar nu distantieert Teylingereind zich van de besmette nominatie: ,,Tot vorige week voelden we ons oprecht geëerd en gewaardeerd. Helaas is, vanwege alle ruis, terugtrekken uit de nominatie nu het enige juiste dat we kunnen doen. We zijn teleurgesteld en vinden het spijtig voor een ieder die vol enthousiasme heeft meegedaan om van onze nominatie een succes te maken.''  

Zeventig jaar zingen

SASSENHEIM > Dit jaar viert Jeanne de Muijnck – van Goeverden (86) het feit, dat ze 70 jaar lid is van Kerkkoor De Lofstem. De sopraanzangers zong zeven decennia lang de hoogste noten en ze geniet nog iedere maandagavond van elke repetitie. Maandag 30 januari wordt De Muijnck in het zonnetje gezet. ,,Als ik het haal'', zo waarschuwt ze lachend.

In 1947, het jaar waarin De Muijnck lid werd van De Lofstem, werd Theo Middelkamp de eerste Nederlandse wereldkampioen wielrennen op de weg. Het Verenigd Koninkrijk vertrok uit India als bezetter, de Nederlandse Aardolie Maatschappij wordt opgericht en minister Willem Drees voert de Noodwet Ouderdomsvoorziening in. Prinses Juliana neemt als regent de plaats in van koningin Wilhelmina. Deze historische gebeurtenissen hebben de geschiedenisboeken gehaald en De Muijnck schrijft nu haar eigen stukje geschiedenis.

Haar gedachten gaan terug naar het jaar, waarin zij lid werd van De Lofstem. ,,Mijn vader was daar de tweede voorzitter en mijn oudste broer en zus zaten er al op. Ik had net mijn MULO gehaald en mijn vader vroeg of ik mee wilde. We zongen altijd in huis. We hadden beneden een harmonium staan; een huisorgeltje en iedere zondag na de broodmaaltijd 's avonds zongen we samen. Mijn broer Kees had vrienden; die kwamen altijd langs om mee te zingen.''

Ze heeft zeventig jaar lang puur genoten van het zingen: ,,Als je zeventig jaar zingt op de maandagavonden, dan heb ik dus 3.500 avonden lang gezongen. We deden vroeger ook mee aan concoursen, waar we diverse medailles hebben gewonnen.'' Over het zingen zelf, stelt ze: ,,Het was ook ontspannend voor mij. Tussen het harde werken in de kruidenierswinkel van mijn vader door en later toen ik in het Spaarne Ziekenhuis werkt. Samen met mijn twee broers zongen we ook samen in de zaak.'' De maandagavond waren voor het hele gezin gereserveerd voor de koortrainingen. ,,De hele familie wist, dat je op maandagavond niets moest organiseren, want dan zou er toch niemand komen.''

Nooit heeft De Muijnck er ook maar een seconde over nagedacht om te stoppen met De Lofstem. ,,Voor geen goud. Het zingen was en is mijn alles.'' Door de decennia heen, heeft ze al minimaal tien dirigenten 'versleten', maar De Muijnck zelf kan ook bogen op een dirigentenervaring. ,,Dat is één keer gebeurd. Het was Kerst en het laatste lied was 'De Heere God'; daar eindigt onze kerstdienst altijd mee. De dirigent moest eerder weg, dus nam ik zijn taak over. Dat ging prima, maar het smaakte niet naar meer; ik was er niet voor opgeleid.''

Tegenwoordig heeft Kerkkoor De Lofstem zo'n vijftig leden en dat is een mooi aantal. Wel houdt De Muijnck de toekomst van het koor in de gaten: ,,Er vallen ook een hoop af door natuurlijke omstandigheden; mijn langste tijd is ook geweest, denk ik. Maar ik blijf zitten; als je een boek leest, dat hartstikke spannend is, kan het je ook niet dik genoeg zijn. Voor mij is zingen een uitlaatklep en daardoor heb ik die zeventig jaar vol kunnen maken. Ik blijf zingen, tot ik er bij neerval.''


Joep Derksen

18 januari 2017

Bebouwde komgrens verplaatst

HILLEGOM > De bebouwde komgrens ten wensten van de rotonde Wilhelminalaan / Beeklaan wordt zo'n honderd meter verplaatst. Hierdoor komt de rotonde binnen de bebouwde komt te liggen en hebben fietsers dus voorrang op de automobilisten. Wethouder De Jong lichtte donderdag 12 januari toe, hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De Jong informeerde de leden van de raadscommissie: ,,De provincie heeft zich op een bepaald moment bij ons gemeld, met de mededeling dat ze met de weg aan de gang gaan. En vroegen of wij interesse hadden in de overname van het stukje tussen een stuk weg na het spoor en de rotonde. We vonden dat goed, maar stelden wel, dat de rotonde zo moest worden ingericht, dat het een stukje bebouwde kom zou worden. De herinrichting heeft plaatsgevonden en de borden staan op de juiste plek.'' De overdracht van de grond heeft met gesloten beurzen plaatsgevonden. De gemeente ontvangt geen geld voor toekomstig onderhoud van dit stuk weg van de provincie. Maar De Jong vond dat ook niet nodig: ,,We denken dat we het onderhoud kunnen doen binnen de bestaande budgetten. Het gaat over nog geen honderd meter (aan weg, JD). Raadslid Van Heusden (Bloeiend Hillegom) noemde dit ,,wishful thinking. Dit is een druk bereden regionale wegverbinding. Het college zal hier later op terug moeten komen.'' Maar de gemeenteraad stemt volgende unaniem in met het verplaatsen van de bebouwde komgrens.


Joep Derksen

Goedkoper gymmen

HILLEGOM > Goed nieuws voor de sportverenigingen; sinds 1 januari betalen ze minder voor de zaalhuur in de verschillende gymzalen, sporthal van het Fioretti College en De Vossen. Wethouder Fred van Trigt kon deze heuglijke mededeling doen tijdens de vergadering van de raadscommissie op donderdag 12 januari. De tarieven konden worden verlaagd, dankzij geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld.  

Onmin bij brandweer

HILLEGOM > Het dondert en knettert bij de brandweer van Hillegom. De onrust heeft er voor gezorgd, dat een aantal brandweerlieden bedankt heeft als vrijwilliger. Dit moest burgemeester Arie van Erk beamen tijdens de vergadering van de raadscommissie op donderdag 12 januari. Hij benadrukte, dat de veiligheid van de inwoners gewaarborgd blijft.

Van Erk stelde, dat de brandweer is gestart met een campagne om nieuwe leden te krijgen. ,,Degenen die actief zijn, staan borg voor de veiligheid en zijn zeer actief.'' Overdag tijdens kantooruren was de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers altijd al een knelpunt. Maar hierover zijn afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio. Als de bezetting in Hillegom wat krap is tijdens kantooruren, zal kantoorpersoneel van de Veiligheidsregio naar de kazerne in Hillegom gaan. De burgemeester: ,,Zo hebben we overdag wat meer dekking. We houden goed de vinger aan de pols.''


Inmiddels komt de onmin onder de brandweerlieden ook steeds meer naar buiten. Zo werd op 23 december een bericht geplaatst op de Facebooksite van de brandweer Hillegom: ,,Gisteravond heeft de personeelsvereniging een laatste afsluiter gehad in de brandweerkazerne. Helaas mogen deze honderden jaren brandweerervaring niet meer de kazerne in, vanwege een opgelegd verbod vanuit de ploegchef en commandant! #positiviteit & #kritiek worden niet gewaardeerd.'' Hierop reageerde iemand: ,,Beste redacteur, wellicht is het zinvol om de werkelijke reden van deze maatregel te benoemen in je berichten. Dan zal een objectieve lezer tot de conclusie komen dat de echte oud-leden slachtoffer zijn geworden van het gedrag van anderen. Dan zal je bericht minder tendentieus zijn en de publieke opinie ook een andere wending krijgen. Ik nodig je van harte uit om het hele verhaal te vertellen. Dat zou je sieren.''

Onrust over verstandelijk beperkten

HILLEGOM > Wethouder Annechien Snuif zorgde voor grote onrust tijdens de vergadering van de raadscommissie op donderdag 12 januari. Het onderwerp van gesprek was de 'Inkoop verblijf licht verstandelijk beperkten 2017 en 2018'. Uit de ambtelijke stukken leek het, of de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) deze taak op zich zou nemen. Maar Snuif liet weten, dat de gesprekken hierover nog gevoerd moeten worden met de ISD. Bovendien hekelden de raadsleden, dat zij niet konden beschikken over concrete cijfers.


Zo wordt geschat, dat het aantal licht verstandelijk beperkten, die behoefte hebben aan zorg aan huis, in heel Holland Rijnland slechts honderd personen zijn. De gemeenteraad stond er op, dat nog voor de zomer hier meer duidelijkheid over zou komen. Snuif kon niet anders, dan dit toezeggen. Maar de raadsleden blijven achter met onrustige gevoelens. De kosten voor het ondersteunen van iedere persoon met een licht verstandelijke beperking, die zorg aan huis nodig heeft, bedragen 34.000 euro. Als blijkt, dat het aantal mensen dat hieronder valt, veel hoger is dan 100 inwoners in Holland Rijnland, gaat dat ook de gemeente Hillegom veel meer geld kosten, dan de 146.000 euro, die de gemeente de komende twee jaren hiervoor gereserveerd heeft. Ook kreeg Snuif de opdracht om heel snel met de ISD te gaan praten, om 'vorm te geven' aan de uitvoering van deze taken.  

Blij met drie woningen

OUDE WETERING > De komst van drie woningen aan de Kerkstraat 91 wordt hartelijk verwelkomt door het college van burgemeester en wethouders. De bouwplannen zijn niet in strijd met de status van het beschermd dorpsgezicht. Het gaat om twee geschakelde en een vrijstaande woning. Wel moeten de huizen lager zijn dan de woningen in het dorpslint. Ook moet de initiatiefnemer aantonen, dat er 'geen onevenredige afbreuk' gedaan wordt aan de waarden van het beschermd dorpsgezicht. Ook kan het zijn, dat de eigenaren van omliggende woningen planschade ervaren. Daarom adviseert het college de initiatiefnemer, om duidelijkheid te kirjgen over de mogelijke schade. 

Erfafscheiding mag er komen

RIJNSATERWOUDE > De eigenaar van een perceel aan de Herenweg 104 mag daar een erfafscheiding plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in. De reden, dat de afscheiding geplaatst wordt, is volgens ambtelijk stukken de overlast die ondervonden wordt van de buren. De erfafscheiding mag maximaal 2,50 meter hoog worden en komt naast de waterkering te liggen. 

Geen nieuwe ontsluitingsweg

ROELOFARENDSVEEN > Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren tussen de Sotaweg en de Lasso Noord. Waar het gaat om de verkeersproblemen, moeten de tuindersgebieden de komende jaren nog even doorbijten. Volgens het college blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Sweco, dat het aantal voertuigen dat gebruik gaat maken van zo'n nieuwe weg 'gering' zal zijn. Wel worden er extra verkeersveiligheidsmaatregelen genomen. Hierover wil de gemeente met de gebruikers en omwonenden in overleg. Daarvoor wordt een bijeenkomst gepland, die begin maart plaats vindt.  

Geen tweede huis

LEIMUIDEN > Het college heeft een veto uitgesproken tegen de komst van een tweede bedrijfswoning aan de Westerdijk 40 – 41. Burgemeester en wethouders vinden, dat er geen noodzaak is voor zo'n tweede woning. Bovendien zou zo'n huis ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit. 

Groen niet weg voor gymoefeningen

ROELOFARENDSVEEN > De strook groen naast een sport- en wellnesscentrum aan de Lucas van Leydenlaan mag niet worden opgeofferd, om daar buitenlessen te organiseren. Dat besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Volgens het college zijn er in de directe omgeving genoeg alternatieven om die lessen te organiseren.


Op het stuk groen van zo'n 57 m2 zouden ,,crossfunk en bootcamp lessen'' gehouden kunnen worden. De huurder van het pand zou ook graag de groenstrook naast het gebouw hiervoor willen huren. Maar de gemeente ziet dat niet zitten. Het strookje groen dient namelijk om een 'groene uitstraling te creëren tegen een achtergrond van een stenen bebouwing. En de gemeente vindt het niet gewenst om voor 2 lesuren per week al het groen op te offeren. Bovendien kunnen de work-outers prima naar een stukje grasveld bij de woningen aan de Piet Mondriaanstraat 13 tot en met 19, aldus het gemeentebestuur.

Hondenbelasting ook afgeschaft voor kennelbezitters

KAAG EN BRAASSEM > Goed nieuws voor alle eigenaren van een hondenkennel. Zij hoeven ook geen hondenbelasting meer te betalen. In december 2016 nam de gemeenteraad het besluit om de hondenbelasting terug te brengen naar nul euro. Alleen mensen en bedrijven die een hondenkennel bezitten, zouden nog aangeslagen worden met de hondenbelasting.


Maar daar is nu dus geen sprake meer van, zo blijkt uit ambtelijke stukken. Als kenneleigenaren wél aangeslagen worden en hondenbezitters niét, dan is er sprake van rechtsongelijkheid. Het gaat bovendien om een heel kleine groep mensen, die nog belasting zouden moeten betalen. Met het afschaffen van de hondenbelasting voor de kennelbezitters, voorkomt de gemeente tegelijkertijd langdurige bezwaarprocedures. De gemeenteraad moet dit collegevoorstel op maandag 23 januari goedkeuren.

Meer sloop nodig voor twee nieuwe woningen

WOUBRUGGE > Met het slopen van 2.000 m2 aan agrarische bebouwing, mogen er twee woningen komen aan de Leidse Slootweg 2 en Oudendijkseweg 21. Het college van burgemeester en wethouders neemt een 'positieve grondhouding' aan voor dit plan.


De initiatiefnemer is van plan om op een drietal percelen de agrarische bebouwing, sleufsilo’s en verharding te saneren. Maar de bebouwing die gesloopt wordt is te weinig volgens de ‘ruimte voor ruimte’- regeling. Daarom moet de aanvrager de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit beter onderbouwen. Op basis van het huidige aantal te slopen vierkante meters is het wel toegestaan om één woning te bouwen.

Nieuwe woning op Kaag

KAAG > De huidige woning aan de Emmalaan 10 mag gesloopt worden en vervangen door een nieuw huis. Het college van burgemeester en wethouders neemt hier 'een positieve grondhouding' over in. Verwacht wordt, dat er hooguit een 'minimale overschrijding van de bestemmingsgrenzen, het vloeroppervlak en de nokhoogte' zal zijn. De nokhoogte wordt 4,10 meter; tien centimeter hoger dan nu het geval is. Het totale vloeroppervlak blijft met 130 m2 ongeveer gelijk. Daarnaast is er enthousiasme over de bouwplannen; het nieuwe huis krijgt een 'sfeervolle cottagestijl'.

Overdracht van bouwrechten

OUD ADE > Een enthousiaste agrariër heeft bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek ingediend om de bebouwing (208 m2) op een deel van zijn perceel te slopen. Daarvoor in de plaats moet een stuk weide komen. Het college wil meewerken aan dit plan.


Wanneer agrariërs oude bebouwing slopen, kunnen ze hiervoor in de plaats een of meerdere huizen bouwen. Maar de hoeveelheid bebouwing die nu verdwijnt, is niet genoeg om recht te hebben op één nieuwe woning. De bewuste agrariër wil de ruimte-voor-ruimte-rechten van die 208 m2 aan sloop overdragen aan iemand die hem na aan het hart ligt. Hierdoor kan die persoon toch nog op een andere plek binnen de gemeente Kaag en Braassem een compensatiewoning bouwen, zo is de verwachting.  

Uitbreiden balkon

KAAG > Een balkon aan een bedrijfswoning op de Beatrixlaan 42 mag worden uitgebreid. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier geen bezwaren tegen. De invloed op de omgeving is bij een uitbreiding van het balkon niet groot, omdat de hoogte van het balkon lager is dan de goothoogte. De uitbreiding van het balkon wordt in dezelfde stijl uitgevoerd. Gezien de afstand van minimaal 20 meter tot de dichtstbijzijnde bebouwing verwacht het college ,,geen noemenswaardige negatieve effecten''. 

CCH heeft schuld van ruim 160.000 euro

Bestuur pleit voor meer gemeentesteun

HOOGMADE > Het Cultureel Centrum Hoogmade blijft van mening, dat het gemeentebestuur meet met twee maten. Dat laten voorzitter Van Emmerik en secretaris Van der Star van de CCH weten in een brief aan de gemeenteraad.

Het CCH-bestuur vindt, dat de gemeente een 'goudgerande overeenkomst' heeft gesloten met 'de gemeentelijke De Tweesprong BV'. In een eerdere reactie aan de CCH stelde het college van burgemeester en wethouders over dit onderwerp: “Gelijke monniken, gelijke kappen gaat niet op. De CCH is eigenaar van de panden en een zelfstandige stichting. Alle inkomsten zijn voor de CCH en bij eventuele verkoop krijgt de CCH de middelen die daarbij horen. De Tweesprong BV is daarentegen eigendom van de gemeente waarbij een ander relatie bestaat.”


Van Emmerik en Van der Star vinden deze argumenten 'bijzonder' en stellen: ,,Het gemeentelijk beleid is gericht op afstoting van maatschappelijk vastgoed van de gemeente naar de particuliere sector. Een particuliere organisatie loopt dus nu in uw redenering het risico geen financiële bijdrage van de gemeente te ontvangen, of gelijk behandeld te kunnen worden via een overeenkomst. Omdat we eigenaar van de gronden en de panden zijn zouden wij, bij het verzorgen van dezelfde functies, geen recht hebben op (gemeentelijke) regelingen die u wel toepast bij uw eigen De Tweesprong BV. Een curieus standpunt. Alle toegekende middelen aan de CCH worden zorgvuldig en adequaat benut voor de exploitatie en het onderhoud. Wij doen ons best om de boel in stand te houden. Wij zijn niet in staat om te reserveren. En we doen al helemaal niet aan vermogensvorming. Wij hebben momenteel een schuld van ruim 160.000 euro.''

Kritiek op plannen doorsteek

KAAG EN BRAASSEM > Het ruimtelijk ordening beleid van de gemeente krijgt flinke kritiek van oud-wethouder en huidig architectuurhistoricus Trix van Puffelen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) wil woningbouw toestaan langs de oevers van de Ringvaart in het natuurgebiedje tussen Meerewijck en het Noordeinde en tussen Meereweijk en Jachtwerf Kok (Plan Leimuiden West). Ook moet er een doorsteek komen tussen de rivier de Drecht en Westeinderplas. Peters heeft al haar droomwens geuit, dat er een groot waterpretpark in de Vriezekoopsche polder aangelegd wordt.

Van Puffelen stelt: ,,Jarenlang heb ik mij, eerst als raadslid en later als wethouder, ingezet om het gave landschap van Vriezekoop Zuid te behouden. De oeverlandjes waren destijds deels als natuurgebiedjes heel goed beschermd. Aan de overkant van de Drecht, op Vriezekoop Noord is een grote camping, met mogelijkheden om bootjes in de Drecht aan te leggen. Dus waarom nu ook deze prachtige groenstrook aantasten ? Het is toch de bedoeling dat de vele passanten in sloepen of per fiets kunnen genieten van mooie landschap! Laat niet iedere projectontwikkelaar of bouwer hier zijn gang gaan, ongeacht de schade voor het landschap of de bevolking.''

Op woensdag 8 februari (19:00 uur in De Ontmoeting) organiseert de gemeente een informatieavond over de doorsteek van de Drecht naar de Westeinderplas. Van Puffelen: ,,Dit is een plan dat in de tachtigerer jaren door de gemeenteraad van Leimuiden unaniem is afgewezen. Ook wil de gemeente meewerken aan de bouw van blokhutten langs de Drecht. Dat worden in een later stadium volwaardige recreatiewoningen, die later permanent bewoond gaan worden. Dat hebben we eerder gezien bij Meerewijck I, de woningen langs de Braassen aan de Heilige Geestlaan en de inmiddels permanent bewoonde recreatiewoning van Vonk op Vriezekoop Zuid. Als het "beleid" in Kaag en Braassem zo doorgaat hebben we straks een langgerekte camping van Leimuiden tot Bilderdam. De Drecht is nu nog landschappelijk een van de fraaiste veenriviertjes uit de regio. Je komt er zelfs nog ijsvogels tegen ! Als recreatiegemeente zou dat juist beschermd moeten worden.” |Van Puffelen roept de Dorpsraad van Leimuiden op ,,om de mooie elementen die ons landelijk dorp nog heeft te behouden''.

Wethouder Yvonne Peters reageert: ,,“Waarom we de ideeën voor een Drechtdoorsteek onderzoeken heeft twee redenen. De eerste is dat het een opdracht van de gemeenteraad is, om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om grootschalige recreatie te ontwikkelen in onze gemeente. Dit past in ons streven een recreatiegemeente te zijn. De tweede reden komt voort uit een initiatief van ondernemers uit het Westeinderplassengebied. Zij hebben (op eigen kosten) een landschapsarchitect aan het werk gezet om te schetsen hoe een doorsteek er eventueel uit kan zien. En welke recreatief economische functies er dan bij zouden kunnen passen.''

Ze vervolgt: ,,Maar dit wil nog helemaal niet zeggen dat het er ook gaat komen. We zitten nog helemaal aan de voorkant van het proces. Op 1 februari bespreken we dit onderwerp in de werkavond met de raad en op 8 februari kunnen geïnteresseerden, grondeigenaren, omwonenden, duss eigenlijk iedereen, meedenken over de vraag waarvoor we gesteld zijn. En dat is: 'Zijn we als samenleving bereid een kansenonderzoek te doen en vervolgens te kijken naar de haalbaarheid van deze kansen, om op deze manier invulling te geven aan ‘Kaag en Braassem recreatieve gemeente?’. Hierdoor wordt het landschap wellicht op een andere manier ingericht en gebruikt. En of dat aantasting is, ja, daar denkt ieder het zijne over natuurlijk.”