Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 januari 2017

CCH heeft schuld van ruim 160.000 euro

Bestuur pleit voor meer gemeentesteun

HOOGMADE > Het Cultureel Centrum Hoogmade blijft van mening, dat het gemeentebestuur meet met twee maten. Dat laten voorzitter Van Emmerik en secretaris Van der Star van de CCH weten in een brief aan de gemeenteraad.

Het CCH-bestuur vindt, dat de gemeente een 'goudgerande overeenkomst' heeft gesloten met 'de gemeentelijke De Tweesprong BV'. In een eerdere reactie aan de CCH stelde het college van burgemeester en wethouders over dit onderwerp: “Gelijke monniken, gelijke kappen gaat niet op. De CCH is eigenaar van de panden en een zelfstandige stichting. Alle inkomsten zijn voor de CCH en bij eventuele verkoop krijgt de CCH de middelen die daarbij horen. De Tweesprong BV is daarentegen eigendom van de gemeente waarbij een ander relatie bestaat.”


Van Emmerik en Van der Star vinden deze argumenten 'bijzonder' en stellen: ,,Het gemeentelijk beleid is gericht op afstoting van maatschappelijk vastgoed van de gemeente naar de particuliere sector. Een particuliere organisatie loopt dus nu in uw redenering het risico geen financiële bijdrage van de gemeente te ontvangen, of gelijk behandeld te kunnen worden via een overeenkomst. Omdat we eigenaar van de gronden en de panden zijn zouden wij, bij het verzorgen van dezelfde functies, geen recht hebben op (gemeentelijke) regelingen die u wel toepast bij uw eigen De Tweesprong BV. Een curieus standpunt. Alle toegekende middelen aan de CCH worden zorgvuldig en adequaat benut voor de exploitatie en het onderhoud. Wij doen ons best om de boel in stand te houden. Wij zijn niet in staat om te reserveren. En we doen al helemaal niet aan vermogensvorming. Wij hebben momenteel een schuld van ruim 160.000 euro.''