Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 januari 2017

Voorstel voor andere manier van inspraak inwoners

KAAG EN BRAASSEM > Alle gemeenteraadsleden hebben samen met de collegeleden een 'heisessie' gehouden. Onder het genot van eten en drinken werd met de benen op tafel gesproken over hoe de politiek met elkaar bedreven wordt. Ook leidde deze heisessie tot een nieuw initiatiefvoorstel van D66.

Niet iedere politicus was even enthousiast over de heisessie. ,,Het eten was matig en de verwarming was vergeten aan te zetten. Verder was het leuk'', zo gaf VVD-inwonerraadslid Jan van der Geest maandag 16 januari zijn mening tijdens de fractievergadering van zijn partij. Maar de discussies die daar gevoerd werden, leidden wel tot inspiratie voor inwonerraadslid Nick van Egmond (D66). Hij heeft een initiatiefvoorstel opgesteld, met als titel 'Invloed aan de voorkant'.

Van Egmond liet hierover weten, dat de inwoners meer invloed moeten krijgen, voordat het besluitvormingsproces in gang wordt gezet. Dat kan op verschillende manieren. Soms krijgen inwoners al inspraak op het moment, dat er nog geen letter of tekening op papier staat en mogen zij achteraf ook zorgen voor de uitvoering van de plannen. Maar bij andere besluiten kan de gemeenteraad weer alle teugels in handen houden. In het plan van Van Egmond wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten raadsvoorstellen: 'Samen denken', 'Samen leren', 'Samen doen' en 'Samen besluiten'.

Van Egmond: ,,Het voorstel is, dat de raad een procesagenda voor participatietrajecten op gaat stellen. Zo spreken we met de inwoners af, hoe we de invloed aan de voorkant gaan doen en op welke manier ze worden betrokken.'' Wanneer inwoners al betrokken zijn bij bepaalde plannen, hoeven ze vervolgens ook niet meer in te spreken tijdens gemeenteraadsvergaderingen, zo is de gedachtegang. Maar of dat betekent, dat inwoners dan ook niet meer mógen inspreken, is nu nog niet duidelijk. Het inwonerraadslid: ,,De gemeenteraad gaat per keer vastleggen of het besluit bij de raad ligt, of dat het besluit en de uitvoering aan de inwoners is. We proberen het huidige systeem van inspraak al drie jaar te verbeteren.''

Dus werken jullie al drie jaar met een verkeerd systeem? Van Egmond: ,,In het huidige systeem is te weinig duidelijkheid over wat invloed aan de voorkant echt inhoudt. Het is te vaak onduidelijk wie meedoet, waarbij we achteraf hadden gezien dat bepaalde partijen toch mee hadden moeten doen. We horen dan wel een mea culpa van de wethouders, maar we willen dat het geregeld is.''

Nog niet alle partijen zijn enthousiast over dit voorstel, zo bleek tijdens de fractievergadering van de VVD. Zo blijkt uit de woorden van Van der Geest, dat een andere manier van inspraak niet bovenaan zijn prioriteitenlijstje staat: ,,Als er te weinig belangstelling is van inwoners, betekent dat niet dat we het niet goed doen. We doen het prima.''


Joep Derksen