Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 februari 2017

,,Drechtdoorsteek alleen goed voor Noord-Holland of Aalsmeer''

LEIMUIDEN > De plannen voor de doorsteek worden bijna alleen maar ondersteund door mensen van buiten Leimuiden. Dat is de stellige mening van inwoonster en oud-wethouder Trix van Puffelen, die ze aan het Witte Weekblad laat weten. De presentatie op 8 februari was voor haar de druppel.

Van Puffelen legt haar hart op de tong. ,,In Leimuiden weten ze, dat investeerders al meer dan vijftig jaar met dollartekens in hun ogen naar deze fraaie polder kijken. Investeringsplannen zijn door weerstand van de voormalige gemeenteraden of inwoners uit Leimuiden nooit gelukt.'' Van Puffelen vindt, dat wethouder Yvonne Peters (VVD) haar oren te veel laat hangen naar projectontwikkelaars. ,,Dit is weer een project van de wethouder, die uitsluitend kijkt naar de
belangen van investeerders, die bij voorkeur in de mooiste natuur- en landschappelijk aantrekkelijke plaatsen wil bouwen. Zoals langs de Ringvaart (Leimuiden West), langs de bovenlanden van Vriezekoop-Zuid, in natuurgebied de Rietlanden nabij Leimuiderbrug en nu ook nog de polder. Dit leidt tot verarming van onze natuur en de schoonheid van het landschap.''

Dat Peters hierbij verwijst naar een raadsakkoord, waar alle politieke partijen hun handtekening onder hebben gezet, maakt geen indruk op Van Puffelen. ,,Dat is een raadsakkoord waar natuur- of landschapsbehoud niet in voorkomt. Het dient hoofdzakelijk of uitsluitend de belangen van investeerders of grondbezitters. Belangen van inwoners, natuur en welstand doen er nauwelijks toe.'' Ze pleit voor het behoud van de polder: ,,Door haar fraaie ligging is dit een juweel en van cultuurhistorische waarde, gezien de middeleeuwse verkaveling. Op de grens bij Aalsmeer-Leimuiden begint het Groene Hart en dat hoeft niet nog kleiner gemaakt te worden.''

De inwoners van Leimuiden zouden de grootste verliezers zijn: ,,Zij krijgen alleen maar de lasten, vanwege stank, geluid en fijnstof: hetzij van files op het water of op de weg. Leimuiden is niet het afvalputje voor nog meer industrie, recreatiepretparken of extra woningbouw voor statushouders. Deze Drechtdoorsteek is alleen van belang voor Noord-Holland of Aalsmeer. Bewoners van Leimuiden waren overwegend tegen de plannen. Bezoekers van buiten Leimuiden, met name uit Noord Holland, waren voorstander.''
Peters laat weten: ,,Leimuiden is vol in ontwikkeling wat een goede uitwerking heeft op de voorzieningen in het dorp. Het idee voor een doorsteek draagt bij aan deze ontwikkeling. Of de Drechtdoorsteek er ook echt komt is nog in onderzoek. We zitten dan ook nog niet met investeerders aan tafel.'' Ze vervolgt: ,,De komende periode voeren we een kansenonderzoek uit waarin aandachtspunten die bewoners en de gemeenteraden van Uithoorn, Aalsmeer, Nieuwkoop en Kaag en Braassem hebben genoemd worden meegenomen. Uit dit onderzoek moet komen hoe haalbaar het idee voor de doorsteek is en wat bijvoorbeeld de meerwaarde is voor onze lokale ondernemers en waar de kansen liggen voor de agrariërs die door de doorsteek extra mogelijkheden zien op hun grond.''


Peters besluit: ,,Hierbij realiseer ik mij dat we een goede afweging moeten maken tussen de economische en landschappelijke belangen. Als we hier meer zicht op hebben gaan we opnieuw met alle belanghebbenden in gesprek om te bespreken of en hoe we verder gaan met de Drechtdoorsteek.”