Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 februari 2017

Veel weerstand tegen Drechtdoorsteek

LEIMUIDEN > Zo'n honderd inwoners bezochten woensdag 8 februari de informatiebijeenkomst over de Drechtdoorsteek in De Ontmoeting. Zij werden getrakteerd op positieve verhalen over de mogelijkheden van zo'n Drechtdoorsteek. Maar een meerderheid bleek (fel) tegenstander te zijn. Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat zich hierdoor echter niet ontmoedigen. ,,De mensen die hier zitten, vertegenwoordigen niet de mening van de bevolking en het is een feit dat vooral tegenstanders naar dit soort bijeenkomsten gaan.''

Als het aan de wethouder ligt, komt die Drechtdoorsteek er. ,,De inwoners van Leimuiden zitten rondom bij het water, maar kunnen er niet naar toe. Dit is een idee om Leimuidenaren meer te verbinden met het water, waar ze dichtbij zitten, maar eigenlijk zo weinig lol van hebben.'' Ook zou een Drechtdoorsteek moeten leiden tot meer dagrecreatie in Leimuiden.

Hierna kreeg Freek Loos, architect van Loos van Vliet, de kans om een enthousiast verhaal af te steken. ,,Als je een doorsteek maakt, kun je een deel van die pleziervaart ontkoppelen en meer scheiden van de beroepsvaart. Betere bereikbaarheid is het creëren van nieuwe kansen. Voor dagtochten van en naar Amsterdam en het verbeteren van de bereikbaarheid met Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.'' Hij sprak over de geschiedenis van de Westeinderplas en stelde dat jaarlijks 30.000 m2 slib verwijderd moet worden. Volgens hem kan dat slib ook mooi gebruikt worden om er kunstmatige eilandjes mee te realiseren. Eilandjes waar mensen vervolgens op kunnen recreëren.

Dijken

De idee van de architect is om de Drechtdoorsteek te realiseren door twee dijken aan te leggen, waar het water tussendoor gelaten worde. ,,Met bagger en poldergrond kun je deels die dijken maken.'' Loos zag het helemaal voor zich: ,,We kunnen een aquafungarden maken, waar je kunt wakeboarden of gemobiliseerd surfen, voor de dagrecreatie. Ook kun je olifantengras inplanten en de auto's parkeren tussen dat drie meter hoge gras.'' Ook kwam hij met voorstellen over ,,een kunstmatig golfbad, een wavegarden, modelvaren, waterspeelplaats en een waterkanolabyrint''.

Hierna kregen de aanwezigen te horen, dat de gemeente een 'kansenonderzoek' wil uitvoeren. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het draagvlak onder de bevolking. Maar op de eerste vraag van Rob Loekenbach om het draagvlak in deze zaal te onderzoeken, was Peters in eerste instantie afwijzend. Pas toen haar werd gevraagd, waar ze bang voor was, liet de wethouder een stemming toe. Slechts 25 aanwezigen bleken voorstander te zijn van een Drechtdoorsteek. De tegenstanders roerden zich hierna in niet mis te verstane bewoordingen. De architect kreeg de wind van voren: ,,De polder is drooggelegd vanwege de veiligheid. Het is goed, dat het in de Westeinderplas ondiep is. Olifantengras gedijt niet op veen en zeker niet in een natte omgeving. De economische haalbaarheid is zeer onzeker, omdat het viaduct te laag is gebouwd. Dit is een heel eenzijdig verhaal; alleen gericht op de emotie van de mensen die recreatie willen en hun eigen economische belang, maar niet gericht op het algemene economische belang.'' Anderen maakten zich zorgen over feestboten, discoboten en dieselgassen. ,,Er komen Unoxworsten in het het veld, alleen voor de Westeinderplassen en Noord-Holland. Maar die provincie geeft niet thuis als ze de verkeersontsluiting voor ons kunnen verbeteren. Mocht dit plan doorgaan, dan hoop ik dat het net zo voortvarend is als dit centrum, want dan zal ik het niet meer meemaken.'' Dat leidde tot een luid applaus vanuit de zaal.

Veranderen

Waterondernemer Gerard Kolthof zag de plannen wel zitten: hij verwelkomt de extra toeristen die mogelijk komen. ,,Mensen komen vanuit heel Nederland hierheen. Ze varen er en vinden het een fantastisch gebied om hier te recreëren.'' Dat leidde tot de reactie: ,,Als het nou zo mooi is; waarom moeten we het dan veranderen?'' Een oudere 'geboren Vriezenkoper' stelde: ,,Waarom nog weer een hoek afsnijden van de polder? De provincie maakt de nieuwe brug 80 centimeter lager en dan gaan we een doorsnee maken, gebaseerd op een l.lverhaal dat nergens op slaat.''

Na afloop bleken er toch ook voorstanders te zijn. Een ondernemer, woonachtig aan de Vriezenkoop, stelde: ,,De Drechtdoorsteek is een mooi plan en van mij mag het er komen. Maar het lijkt me niet haalbaar. Veel Vriezenkopers zijn er tegen en het zal veel geld kosten.'' Een aanwezige Woubruggenaar opperde: ,,Als je die Drechtdoorsteek doet, dan moet deze zo dicht mogelijk langs Leimuiden liggen. Dan offer je zo min mogelijk boerenland op.''

Peters verzekerde tot slot: ,,We zijn er niet om plannen tegen uw wil door te drukken. Er is geen vaststaand plan. We moeten nog heel veel uitzoeken en we willen het toeristische sector bevorderen. Er zijn nog veel uitdagingen op het gebied van haalbaarheid en milieu, voordat we er een besluit over kunnen nemen.''


Joep Derksen