Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 maart 2017

Factorij van de baan

Monumentale bomen blijven behouden

LISSE > Het college van burgemeester en wethouders stopt met de plannen om het Heemskerkplein en omgeving in één keer aan te pakken. Projectontwikkelaar Horsman krijgt 231.000 euro als vergoeding voor gemaakte kosten en dat betekent gelijk het einde van de komst van de Factorij. Dit jaar nog moeten onomkeerbare stappen gezet worden om vier verschillende plekken in dit gebied apart te ontwikkelen.

Zo krijgen de kunstenaars in het pand van Plan 4 (Heereweg 245 – 249) de mogelijkheid om dat gebouw voor 450.000 euro te kopen. Dan kunnen ze hun atelier behouden en daar op de eerste verdieping gaan wonen. Mochten zij dat niet willen, dan wordt het pand aan een andere koper overgedragen. Van het huidige 'tijdelijke' parkeerterrein wil het college een permanent parkeerterrein maken; ook wordt het terrein opgeknapt, zodat het er beter uit komt te zien. Aan de Schoolstraat (5 – 9) worden drie kavels verkocht, zodat daar huizen gebouwd kunnen worden. Het vierde gedeelte van dit terrein, waar een afzonderlijk traject voor wordt gelopen, is het Oude Schooltje. Op donderdag 23 maart krijgt een groep initiatiefnemers de kans om hun plannen voor het beheren van dit gebouw te presenteren. Maar ook laat het college aan de gemeenteraad de keuze, of een andere partij het oude schooltje kan beheren. Mocht het beheren van dat oude schoolgebouw niet haalbaar zijn, dan zouden op die plek alsnog 'doelgroephuizen' kunnen komen voor senioren of starters. Maar die woningen gaan dan niet meer ten koste van de rest van het gebied.

Er is goed nieuws voor de monumentale linden en de historische eik: zij kunnen toch blijven staan. Het college voldoet hiermee aan een raadswens om te kijken naar de mogelijkheid om zowel het schooltje, het parkeerterrein als de lindebomen te behouden. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelt hierover: ,,Het was geen wedstrijd, maar de bomen hebben wel gewonnen.''

Hij vervolgt over de Horsman-deal: ,,We kunnen dit lastige dossier pas echt goed sluiten als je er met Horsman uit bent. We hebben hen gevraagd inzichtelijk te maken wat ze aan kosten hebt gemaakt. We gaan niet in gesprek met elkaar over de gemiste inkomsten. We hebben overeenstemming bereikt over een bedrag van 231.000 euro, dat alleen maar betrekking hebben op de kosten die Horsman gemaakt heeft. Dat is een fors bedrag, maar het is een heel goede uitkomst voor de gemeente in vergelijking met de inzet van Horsman.'' De Gewoonste Zaak krijgt haar zo vurig gewenste terras. Wethouder Cees Ruigrok besluit: ,,Zodra de gemeenteraad haar akkoord heeft gegeven, willen we onmiddellijk actie ondernemen. In de loop van dit jaar moeten de vier deelgebieden onomkeerbaar worden. Het heeft twaalf jaar geduurd en we willen niet nog langer wachten.'' De gemeenteraad neemt op donderdag 30 maart een definitief besluit over deze plannen.


Joep Derksen