Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 maart 2017

Felle tegenstand tegen jaarrond loslopen van honden bij Klinkenbergerplas

OEGSTGEEST > Een oproep van Brenda Filippo van het hondenplatform in het Leidsch Dagblad lijkt een averechts effect te hebben gehad. Ze vroeg alle hondenvrienden in Oegstgeest naar de commissievergadering te komen, waar politici zouden spreken over het jaarrond aanlijnen van honden bij de Klinkenbergerplas. Hoewel enkele hondeneigenaren gehoor gaven aan deze oproep, was dat tegelijk ook reden voor tegenstanders om zich fel te uiten tegen de aanwezigheid van (loslopende) honden bij de Klinkenbergerplas.

Filippo stelde onder meer: ,,Bij de Klinkenbergerplas komt een permanente aanlijnplicht; wij verliezen de helft van de losloopruimte. Dat het college ons in het koudste en natste jaargetijde klem zet, is buitenproportioneel. In die tijd zakt de recreatie in als een plumpudding. Duizenden burgers voelen zich in de kou gezet over hoe in dit participatieproces is gehandeld. De gemeente legt getuigenverklaringen naast zich neer en wil de inwoners bewust opzij zetten. De raad moet ingrijpen wanneer het college de plank zo ver mis slaat. Onze toekomst ligt in uw handen.''

Maar inspreekster Los, vertegenwoordiger van het MEC, was het hier niet mee eens. Ze wees op de grote groepen meerkoeten, die in de winter rusten bij het water van de Klinkenbergerplas. ,,Zodra ze een hond zien, vluchten ze naar het water. Het kost de vogels erg veel energie. Het nieuwe plan heeft de opzet om meer mensen van de Klinkenbergerplas te laten genieten. Iedereen heeft ruimschoots de gelegenheid gekregen om zijn woordje te doen. Het MEC wilde heel graag een kleine plas die verboden voor honden zou worden. Dat geeft ruimte voor de natuur en voor mensen die niet van honden houden. De honden moeten kort aangelijnd worden. Niet vanwege de mensen, maar ter bescherming van de natuur. Er is al een struinpad buitenom; waar die honden wel kunnen lopen.'' Ook inspreker Van Helsdingen was het hier mee eens. ,,De hondenbezitters gebruiken dreigende taal. Ze willen de gemeente aanlijnen. Het gebied wordt ingericht voor iedereen en zij willen de Klinkenbergerplas voor zichzelf houden.'' Hij adviseerde om over een jaar een evaluatie uit te laten voeren naar de nieuwe regels rondom de Klinkenbergerplas.

Ook andere voor- en tegenstanders van loslopende honden roerden zich. Waarbij Frans Peters zich uitsprak tegen de hondenuitlaatservices, die met meerdere viervoeters tegelijk rondom de Klinkenbergerplas wandelen. Hij pleitte voor 'een adequate handhaving'. Meerdere raadsleden vonden, dat het hele inspraaktraject rondom de Klinkenbergerplas niet goed is erlopen. Simoons (D66) stelde: ,,Dit is op een aantal punten wat te veel geëscaleerd en te weinig gedeëscaleerd.'' Pasterkamp (PrO) sprak zelfs van een ,,een lokaal dieptepunt. Het college heeft zowel de raad als de deelnemers van een participatietraject geschoffeerd. Het was een participatietraject waarvan we niet weten wat de kwaliteit was.''

Verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen (HvO) liet weten, dat hij de raad in mei wel zal informeren hoe het hele participatietraject is verlopen. ,,We zitten hier niet om burgers te pesten. Na twee zomers willen we kijken of het gebruikersproces tot aanpassing noopt. Als er één groep is, die de regels gaat overtreden, dan is daar in handhaving voorzien. Maar het is niet de bedoeling dat handhavers permanent bezig zijn om hondenbezitters er op te wijzen hoe ze zich moeten gedragen.'' Hij vervolgde: ,,De hondenbezitters hebben het idee dat er alle ruimte moet zijn voor de honden. Ik ben minstens twee keer per week bij de Klinkenbergerplas. Maar mijn ervaringen met honden zijn niet mijn motivatie om tot dit besluit te komen.'' Over de hondenuitlaatservices stelde de wethouder: ,,We zullen het even aanzien, maar als het meer wordt, overwegen we om een vergunningensysteem aan de uitlaatservices te verbinden.'' Tijdens de gemeenteraadsvergadering praat de raad verder over dit onderwerp.


Joep Derksen