Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.300, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 maart 2017

Wens voor woningen

OUD ADE > Maximaal 27 woningen kunnen van het college van burgemeester en wethouders gebouwd worden ten zuiden van de Abdij van Rijnsburglaan. Hiervoor heeft het gemeentebestuur een 'positieve grondhouding'. Wel moeten er nog allerlei zaken uitgezocht worden en zijn nog lang niet alle vergunningen rond. En of dat ook gaat lukken, is vooralsnog de vraag, want niet alleen valt het gebied binnen de 'molenbiotoop', ook gaat deze nieuwbouw ten koste van waardevol grasland en natuur voor de weidevogels.

Toch ziet wethouder Henk Hoek (CDA) het positief in. ,,Dit iseen logische uitbreiding in de bebouwing van deze kern. Dan heb je woningen aan beide kanten van de straat en bouw je Oud Ade af. Ook komen de nieuwe woningen volgens Hoek 'aan de kopse kant van de woningen die de ramen van hun woonkamers op het weideveld gericht hebben'.


Dat de bouw van de 21 tot 27 woningen ten koste gaat van weidevogelgebied, heeft voor dit college geen doorslaggevende betekenis. Hoek: ,,We vinden het belangrijk om een afweging te maken over zaken als weidevogels, molenbiotoop en dat dit gebied een 'kroonjuweel cultureel erfgoed' is. Het weidevogelgebied is een belangrijk element. Maar je moet wel bekijken hoe groot het is en wat daar gebeurt als je er een strook afneemt om daar woningen te bouwen. We willen niet tot aan de sloot bouwen; dat is teveel; dan krijg je een tweede rij woningen en krijg je een wijk achter een wijk er bij.''