Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.300, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 april 2017

Fusiegesprekken bedreigen coalitie

NOORDWIJK > Een scheuring dreigt tussen de coalitiepartijen. Het kan er zelfs toe leiden, dat LSNZ (Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig) uit het college stapt. Desgevraagd sluit wethouder Dennis Salman (LSNZ) niets uit, als Puur Noordwijk stappen onderneemt om Noordwijk te laten fuseren met Noordwijkerhout: ,,Daar heb ik nog niet over nagedacht. We moeten zien hoe de zaken zich ontwikkelen.''

Op 20 april neemt de gemeenteraad een principebesluit over de 'herindeling' van de beide gemeenten. In de drie maanden daarna wordt onderzocht of Noordwijk zelfstandig kan blijven als Noordwijkerhout door een 'njet' in de armen gedreven wordt van de HLT-gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen). Op 6 juli neemt de gemeenteraad vervolgens een definitief besluit over de vraag of Noordwijk gaat fuseren met Noordwijkerhout. Of niet.

Wethouder Salman (LSNZ) is er van overtuigd dat een bestuurlijke fusie niet in het belang van Noordwijk is en neemt daarom een minderheidsstandpunt in bij het college. Zijn partij vraagt zich ook af: ,,Wordt Noordwijk een fusie in gemoffeld om de problemen van Noordwijkerhout op te lossen? Noordwijk moet zich richten op verbetering en intensivering van samenwerking, zónder dat dit een opmaat is of lijkt te zijn naar een fusie.'' LSNZ pleit er dan ook voor, dat de inwoners zelf hun mening mogen geven over een fusie met één of meer van de Bollenstreekgemeenten. En als de inwoners 'Nee!' zeggen, dan heeft de gemeenteraad zich daar gewoon aan te houden, aldus LSNZ.

Puur Noordwijk fractievoorzitter Taetske Visser en wethouder Gerben van Duin reageren niet op verzoeken om terug te bellen. Wel staat nog altijd op de website van Puur Noordwijk: ,,Dichtbij en zelfstandig. Noordwijk blijft zelfstandig. Met een eigen, unieke identiteit. (…) Geen fusie dus, wel maximaal samenwerken!'' Raadslid Carla Versteege informeert: ,,We hebben afgesproken dat we het hier niet met de buitenwereld over gaan hebben. We hebben een dezer dagen nog overleg; de meningen (van de fractieleden, JD) zijn verschillend.'' Dat overleg vindt tijdens het paasweekend plaats. Raadslid Cock Jue grapt: ,,We gaan het paasei uitbroeden.''

Het blijkt, dat de leden van Puur Noordwijk een zware stem krijgen over welk standpunt de acht gemeenteraadsleden van de partij gaan innemen tijdens de raadsvergadering. Op dinsdag 18 april vindt er namelijk een speciale algemene ledenvergadering plaats, waarin de leden gevraagd wordt, of ze voor of tegen een fusie met Noordwijkerhout zijn. Is het besluit van de ledenvergadering bepalend voor het standpunt van de Puur Noordwijk-raadsleden? Raadslid Arjan van den Akker stelt hierover: ,,Als de leden een uitspraak doen over de fusie, dan gaat dat ons zeker helpen in de volgende stap.''


Joep Derksen