Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.300, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 april 2017

'Laat Noordwijk en Noordwijkerhout fuseren'

NOORDWIJK / NOORDWIJKERHOUT > Enkele jaren geleden werd er een onafhankelijk onderzoek verricht, waarbij de uitkomst was dat de zes Bollenstreekgemeenten het beste konden fuseren. Een fusie tussen slechts twee of drie gemeenten zou niet wenselijk zijn. Nu heeft het bureau Twynstra en Gudde een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd en is de conclusie dat Noordwijk en Noordwijkerhout voor een duurzame toekomst het beste kunnen samengaan. De gemeenteraad praat binnenkort over dit rapport.

Het eindrapport ‘Verkenning intensievere samenwerking Gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk’ werd vorige week openbaar gemaakt. Door de fusie zou een supergemeente Noordwijk minder kwetsbaar worden en beter in staat zijn om de eigen belangen in de regio te verdedigen. Dan gaat het om onderwerpen als 'sociaal domein', 'ruimtelijke ontwikkeling' en 'recreatie en toerisme'.

De ambtelijke kwaliteit zou om hoog kunnen gaan. Die ambtenaren zijn zelf groot voorstander van een gemeentelijke fusie en niet alleen omdat zij dan mogelijk een hoger salaris krijgen, omdat ze dan voor een grotere gemeente werken. In het rapport staat dat zij 'De kwetsbaarheid van het ambtelijke apparaat (zowel kwalitatief als kwantitatief) willen verbeteren'. Dit wordt gevolgd door de zin: ,,De urgentie wordt in mindere mate door het college en door de fractievoorzitters (van Noordwijk, red.) erkend.'' De fractievoorzitters en het college van Noordwijkerhout zijn wel overtuigd van de noodzaak om ambtelijke verbeteringen door te voeren. In die gemeente zijn ze sterk afhankelijk van de inhuur van (dure) experts.

Alleen een ambtelijke fusie, zoals Teylingen, Hillegom en Lisse hebben gedaan, krijgt de handen in Groot-Noordwijk niet op elkaar. Nadelen die hierbij genoemd zijn: ,,Het bedienen van twee colleges en twee raden leidt tot verlies op een goede inzet van capaciteit en er zou dan geen goede organisatiestructuur gebouwd kunnen worden.'' Bovendien dreigt Noordwijkerhout dan het ondergeschoven kindje te worden, waar het gaat om de uitvoering van de ambities, die in Noordwijk veel hoger liggen.

Overigens lijken inwoners sceptischer te staan tegenover een fusie, zo blijkt uit het rapport. ,,Inwoners benadrukken, dat er echt sprake is van meerdere kernen ('Van wie bij jij d'r één).'' En iemand stelde: ,,Wanneer een driesterrenhotel fuseert met een tweesterrenhotel, wordt het geen vijfsterrenhotel.'' Toch concludeert het rapport: ,,Naar onze mening is zowel een zelfstandige gemeente Noordwijk als een zelfstandige gemeente Noordwijkerhout op termijn niet duurzaam en daarmee niet succesvol. De complexiteit van de bovenlokale opgaven is toegenomen door de voortgaande decentralisatie van taken van Rijk en provincies naar de gemeenten. In de regio zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout meer volgend en kunnen beperkt invloed uitoefenen op de aansluiting van regionaal beleid op de lokale uitvoering. Door de ambtelijke HLT-fusie en standpunten van andere omliggende gemeenten ontstaat een situatie waarin Noordwijk en Noordwijkerhout min of meer op elkaar aangewezen zijn. Beide ambtelijke organisaties zijn op onderdelen kwetsbaar en de professionalisering van de ambtelijke organisatie komt onvoldoende tot stand.''

De vraag is nu alleen, hoe verliefd de beide gemeenten zijn om écht te gaan fuseren. De uitkomst van deze vraag ligt grotendeels in de handen van Puur Noordwijk en LSNZ. De komende maanden moet duidelijk worden, of zij bereid zijn de zelfstandigheid van Noordwijk op te willen geven, om samen te gaan met Noordwijkerhout.


Joep Derksen