Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.300, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 april 2017

Twijfels over instelling Regioraad

OEGSTGEEST > Het voorstel om een 'Regioraad' in te stellen, die zich bezig houdt met alle regionale vraagstukken, wordt nog niet luid jubelend ontvangen door de gemeenteraad. Meerdere politieke partijen blijven hun twijfels houden.

Inmiddels is Voorschoten afgehaakt om nog verder mee te praten over de komst van een Regioraad; deze gemeente wil zich richten op samenwerkingsgesprekken met buurgemeente Wassenaar. De overige vier Leidse gemeenten moeten nu zelf beslissen op wat voor manier ze de samenwerking in de Leidse regio gaan opzetten. Fractievoorzitter Frits van Dissel (HVO) was er niet blij mee, dat de gemeenteraad alleen de keuze voor een regioraad wordt voorgelegd. ,,Waarom krijgen we niet een keuze tussen een lichtere en zwaardere vorm van samenwerking?''

Ook voor raadscommissielid Van der Hoeven (CDA) was ,,deze zware bestuursvorm een verrassing.'' Burgemeester Emile Jaensch had de politici verteld, dat de keuze voor de 'Regioraad' de meeste steun kreeg bij de besturen van de vier gemeenten. Dat leidde bij Van der Hoeven tot de conclusie: ,,Dus is er niet de overtuiging dat dit het beste voorstel was. Kan gekozen worden voor een lichtere samenwerkingsvorm?'' Ook was hij er niet blij mee, dat er in zo'n Regioraad geen enkel besluit genomen kan worden, als Leiden het er niet mee eens is. Lokaal en D66 hielden zich op de vlakte, maar raadscommissielid Zwart (VVD) was duidelijk: ,,We kiezen eventueel wel voor een verlengd lokaal bestuur, maar niet voor een verlegd lokaal bestuur.'' Haar collega Pasterkamp (PrO) zag de Regioraad als de manier om er voor te zorgen, dat de gemeenten niet fuseren.

Jaensch liet verder weten: ,,Er lagen gemeentelijke standpunten die zeiden; we gaan voor licht en andere gemeenten zeiden; we gaan voor fusie. Je moet kijken of je water in de wijn kunt doen. Als een gemeente zegt, dat een fusie te verstrekkend is, maar ze willen wel gaan samenwerken, dan moet je gaan kijken naar alternatieven. De Regioraad is een compromis, maar wel één, waarbij goed geluisterd wordt naar de verschillende opvattingen.'' De burgemeester bevestigde, wat hij vorige week ook in het Witte Weekblad vertelde: wat deze gemeenteraad ook wil, het uiteindelijke besluit over de toekomst van Oegstgeest en of er een Regioraad moet worden opgezet, ligt in handen van de gemeenteraad die op 21 maart 2018 gekozen wordt.


Joep Derksen