Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2017

Documenten openbaar gemaakt

OEGSTGEEST / LEIDEN > De gemeente Leiden heeft eindelijk het juridisch advies van Pels Rijcken over de nog te bouwen brug bij Poelgeest openbaar gemaakt. Dit is een persoonlijke overwinning voor bezwaarmaker Dankers, die zich al jaren in deze zaak vastbijt. Al wil hij daar niets van weten: ,,Het gaat om bestuurlijke transparantie'', zo stelt Dankers.

Leiden en Oegstgeest hebben in 2014 gezamenlijk aan de landsadvocaat Pels Rijcken om advies gevraagd naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken. Hierbij werd de vraag gesteld, of het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld moest worden, of dat het toenmalige plan ingetrokken moest worden en er een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt moest worden.
In het document is onder meer de conclusie van de advocaat te lezen, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in 2014. ,,Indien door de Afdeling bestuursrechtspraak in beroep (ambtshalve) zou worden geoordeeld dat de ontheffing ten onrechte is verleend zal dit onvermijdelijk leiden tot een vernietiging van het vastgestelde bestemmingsplan Brug Poelgeest. Een opnieuw in procedure te brengen bestemmingsplan voor het realiseren van de
Brug Poelgeest, zal moeten voldoen aan de (nieuwe, JD) Verordening Ruimte 2014". Op basis van dit advies kozen de gemeentebesturen van Leiden en Oegstgeest er voor, om een nieuw ontwerpbestemmingsplan op te stellen.

Dankers is blij, dat hij het jaren geleden gevraagde document mocht ontvangen en laat weten: ,,In tegenstelling tot Leiden heeft Oegstgeest kennelijk een probleem met bestuurlijke transparantie. Het gedraai in dit dossier is ongekend".


Joep Derksen