Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2017

Heel Bronsgeest aardgasvrij

NOORDWIJK > In 1990 begon het gemeentebestuur al met de eerste gebiedsontwikkeling voor het bouwproject Bronsgeest. Woensdag 17 mei lichtte wethouder Hans Bakker voor een vrijwel lege raadszaal de plannen toe, wat er in Bronsgeest moet komen.

Terwijl in de naastgelegen Jeroenskerk een herdenkingsbijeenkomst voor de onlangs overleden oud-politicus Gerard van Stijn werd gehouden, begon Bakker aan zijn betoog. Ruim een kwart eeuw geleden kocht Noordwijk de eerste grond aan in Bronsgeest en nu is het jaar gekomen, waarin 'onomkeerbare besluiten' genomen moeten worden voor dit gebied van 26 hectare.

Bronsgeest ligt deels op de grens met Noordwijkerhout, maar de gemeente wil bij de planvorming ook de Zilveren Kruislocatie met naastgelegen parkeerplaatsenterrein betrekken bij de nieuwbouwplannen. ,,Bronsgeest wordt een dorp in het landschap'', zo liet Bakker weten. ,,We willen vier sterren laten stralen: energieke samenleving, uitstekende bereikbaarheid, natuur en landschap en aantrekkelijker leefomgeving.'' Maar ook duurzaamheid zou een belangrijke rol moeten spelen. Op de vraag van deze journalist, of Bakker zich er hard voor wil maken, dat Bronsgeest de eerste aardgasvrije wijk wordt, laat de wethouder weten: ,,Vanaf 2023 is het verplicht om alle nieuwbouwwijken aardgasvrij te maken. In 2019 zouden we kunnen beginnen met bouwrijp maken, als het heel erg meezit. Ik ga me er hard voor maken, dat Bronsgeest een volledig aardgasvrije woonwijk wordt.''

Dat was tegelijk ook de enige concrete toezegging die wethouder Bakker deed. Hij wil namelijk, dat inwoners, organisaties en de politieke partijen met elkaar gaan praten om te bespreken hoe Bronsgeest gebouwd moet worden. Maar iedere keuze heeft financiële consequenties: als er 'maar' 243 woningen gebouwd worden en er 14,8 hectare bollengrond overblijft, schiet de gemeente er 11,3 miljoen euro bij in. Bij de bouw van 362 woningen (en 10,8 hectare bollengrond nog over) speelt de gemeente ongeveer kiet. Maar als er in Bronsgeest 602 woningen en appartementen komen, ten koste van alle bollengrond, dan houdt Noordwijk 10,7 miljoen euro over aan Bronsgeest.

Hoe dan ook moet er in dit gebied wel 30% sociale woningbouw komen. Ook gaf Bakker aan: ,,We willen pleintjes creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We denken aan collectief opdrachtgeverschap, dus andere woonvormen. Zoals tiny houses, woonzorgconcepten, misschien wel dat mensen zelfvoorzienend gaan bouwen, of welstandsvrij bouwen. Er zijn tal van mogelijkheden denkbaar die we hier zouden kunnen gaan toepassen.'' 'Co-creatie met de samenleving', zo noemt de wethouder dit.

Eerst moet de gemeenteraad alle randvoorwaarden vaststellen voor het bebouwen van Bronsgeest. Dan gaat het om hoeveel woningen er maximaal mogen komen, of deze huizen 100% energieneutraal moeten zijn en hoeveel ruimte de bewoners krijgen om hun huis naar eigen smaak te bouwen. Nog dit najaar moet dan de 'co-creatie met de samenleving' plaatsvinden, waarna in het eerste deel van 2018 het globale bestemmingsplan in de gemeenteraad wordt behandeld.


Joep Derksen