Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2017

Minder uitgaven aan SWA

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente is de komende jaren minder geld kwijt aan de Sociale Werkplaats Alphen (SWA). Vorig jaar moest er nog ruim anderhalf miljoen euro bijgedragen worden, maar dit jaar blijft dat bedrag beperkt tot 1.280.000 euro. Volgend jaar gaat het verder omlaag naar 1,2 miljoen euro en in 2019 hoeft Kaag en Braassem nog 'slechts' 1.164.000 euro te betalen aan de SWA. Dat blijkt uit de conceptbegroting 2018 ((inclusief meerjarenraming 2019-2020), die vorige week openbaar werd gemaakt.

Ook lijkt het er op, dat de SWA verbeteringen heeft doorgevoerd in haar organisatie. Het resultaat (613.000 euro onder nul) is volgens de gemeente ,,minder negatief is dan begroot''. Gerekend was namelijk op een verlies van 1.640.000 euro. ,,Dat is een positieve ontwikkeling'', zo staat in een epistel van burgemeester Marina van der Velde.

Wel moet hierbij vermeld worden, dat de gemeente Kaag en Braassem vorig jaar instemde met het beschikbaar stellen van een miljoen euro voor de SWA om de huisvestingslasten omlaag te brengen. Daarnaast pompten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop respectievelijk 10 miljoen euro en 1,5 miljoen euro in de SWA. De burgemeester stelt dan ook: ,,De positieve ontwikkeling wordt grotendeels veroorzaakt door een resultaat op onroerend goed als gevolg van de kapitaalinjectie door de drie gemeenten.''


Maar ook zou de SWA tegenwoordig beter presteren, zo verwacht Van der Velde. Toch blijken de inkomsten van de SWA vorig jaar gedaald te zijn van 14,8 miljoen euro naar 13,9 miljoen euro. De productie van dieselmotoren is gestopt. Ook moet de SWA 200.000 euro betalen aan vakantiegeld en niet-opgenomen vakantiedagen voor ambtenaren, zo is te lezen in een ambtelijk stuk. Een gemeentelijk woordvoerder laat hierover weten: ,,De inkomsten dalen mede door een lagere Rijksvergoeding door o.a. afname van de omvang van de doelgroep. De 200.000 euro vakantiegeld is niet anders dan voorgaande jaren, alleen vindt een verschuiving plaats van toerekening naar de jaren als gevolg van het individueel keuze budget.''