Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2017

Twijfels over ambities energieneutraal in 2040

KAAG EN BRAASSEM > De politieke partij PRO gaat aan de overige partijen vragen, of de politiek wil vasthouden aan de wens om Kaag en Braassem in 2040 volledig energieneutraal te hebben. In het ''Energieakkoord Holland Rijnland'' staat namelijk, dat de veertien deelnemende gemeenten van Holland Rijnland een gemeenschappelijke ambitie hebben, om in 2050 energieneutraal te zijn. De politici van Kaag en Braassem staan dus voor het dilemma, of zij 'het braafste kindje van de klas' moeten zijn.

Als Kaag en Braassem er voor kiest, om al in 2040 energieneutraal te zijn, dan heeft dat vérgaande gevolgen voor allerlei besluiten. Hierover liet wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) maandag 22 mei geen mistverstand over bestaan: ,,Windmolens en zonneparken zijn allemaal nodig om de ambities waar te maken voor energieneutraal in 2040. Dan komt binnenkort de discussie over de vraag of je open landschap wilt houden, of windmolens gaat plaatsen en of je kiest voor landbouwgronden of voor zonnevelden.'' Ook blijkt het nemen van maatregelen tegen duurzaamheid maar heel relatief te zijn. De politici wezen naar een onderzoek, waaruit blijkt dat de zestien grootste containerschepen in de wereld ongeveer evenveel zwavel uitstoten als alle auto’s op deze planeet.

Dat zette de PRO-raadsleden toch aan het denken; hele gebieden ter grootte van meerdere voetbalvelden vol met zonnepalen en windmolenparken zorgt niet bij iedereen voor juichend handengeklap. Geopperd werd, of de ambitie van Kaag en Braassem 'bijgesteld' moet worden. Ook kwam het voorstel om niet alleen in te zetten op windmolens en zonnepanelenvelden, maar ook om op alle huurhuizen zonnepanelen te leggen. Raadslid Ruud van der Star wees ook op de mogelijkheid om ,,veel groene energie bij buurgemeenten in te kopen: dan kom je ook bij je ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.''

Maar Schoonderwoerd wees er op, dat er in Kaag en Braassem 9,3 petajule aan energie verbruikt wordt. Om één petajule te compenseren, heb je al minimaal 17 windmolens en 251 zonnevelden nodig. Er zijn niet veel gemeenten met een open landschap en de buurgemeenten kijken voor het opwekken van zonne- en windenergie vooral naar ons.'' Hierop besloot fractievoorzitter Ilse van der Poel: ,,Iedereen heeft de ambitie om toe te werken naar een energieneutraal Kaag en Braassem, maar we moeten ons heel goed realiseren wat het betekent. Blijven we achter onze ambitie staan, of gaan we die ambitie bijstellen en meedoen met het programma van Holland Rijnland (energieneutraal in 2050, JD). Het wordt een ingewikkelde keuze in verband met duurzaamheid en het landschap.''

De fractie van het CDA lijkt echter niet te willen tornen aan de ambitie om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal te laten zijn. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden stelde: ,,We hebben in het raadsakkoord laten opnemen dat we in 2040 energieneutraal zijn. We kunnen er niet meer onderuit. De stad moet maar zorgen dat wij daar naar de film kunnen. De stad zorgt voor ons en wij zorgen voor de stad. Je ontkomt niet aan een stuk verduurzaming en uitvoering van het klimaatakkoord. Dat wil niet zeggen dat je hele weilanden moet volplempen. We gaan wel vragen om veel explicieter te kijken naar (duurzaamheids, JD) alternatieven, die nog niet benoemd worden en die nog onderbelicht zijn. Je ontkomt niet aan windmolens, maar wees je ook bewust van de alternatieven.''


Joep Derksen