Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2017

Twijfels over Drechtzone

KAAG EN BRAASSEM > De politieke partijen moeten een keuze maken, of er activiteiten plaats mogen vinden in het gebied van de Drechtzone. Tot nu toe is dit bestemd als 'natuur', maar met de plannen voor de Drechtdoorsteek, zou het Drechtzonegebied in de toekomst gebruikt kunnen worden om daar bijvoorbeeld een XXL Waterfunpark te vestigen. Maandag 22 mei spraken verschillende partijen over de Drechtzone.


Bij de fractievergadering van PRO stelde Rob Loekenbach: ,,De watersporteconomie neemt af. Je gaat investeren in iets dat afneemt.'' Maar toch zijn er wensen om activiteiten in de eigen gemeente te hebben. PRO lijkt daarom in te stemmen met een voorstel om meer activiteiten toe te staan in de Drechtzone. Het CDA twijfelt nog. Raadslid Marcel Doze stelde: (Uitbreiding van activiteiten, JD) kan cumulatief een versterkend effect geven: het kan leiden tot nog meer recreatie.''